Patenty so značkou «rozprašovanie»

Rozprašovací horák na rozprašovanie a spaľovanie zvyškovej látky obsahujúcej síru

Načítavanie...

Číslo patentu: 287129

Dátum: 27.11.2009

Autori: Grüning Heinz, Gross Gerhard

MPK: F23G 7/00

Značky: spaľovanie, síru, látky, obsahujúcej, rozprašovací, rozprašovanie, horák, zvyškovej

Zhrnutie / Anotácia:

Rozprašovací horák na rozprašovanie a spaľovanie zvyškovej látky obsahujúci síru obsahuje dýzu na zvyškovú látku na prívod zvyškovej látky obsahujúcej síru, ktorá je obklopovaná vonkajšou dýzou na prívod rozprašovacieho média. Dýza na zvyškovú látku obsahuje väčší počet zapájateľných a odpájateľných jednotlivých dýz (3), ktoré sú spojené so vstupom (7) na zvyškovú látku, pričom horák je vybavený prívodom na palivo, a pričom vonkajšia dýza (5)...

Blokovací stláčací mechanizmus a zariadenie na stláčanie a rozprašovanie tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284782

Dátum: 24.10.2005

Autori: Eicher Joachim, Schyra Michael, Forster Richard

MPK: B05B 11/00, A61M 15/00

Značky: mechanizmus, tekutiny, rozprašovanie, zariadenie, stláčací, blokovací, stláčanie

Zhrnutie / Anotácia:

Blokovací stláčací mechanizmus obsahuje horný diel (1) valcového krytu a kryt (2) pružiny, pružinu (4) pôsobiacu na výstupný hnaný člen (5), ktorý pôsobí ako člen na rýchly pohyb, pričom uvedený výstupný hnaný člen (5) je usporiadaný na posun piesta vo valci na stlačenie kvapaliny v ňom, pohon na stlačenie pružiny (4), blokovací člen (6), doraz (9) na vymedzenie dráhy výstupného hnaného člena (5) v jeho hornej pokojovej polohe a doraz (8) na...

Spôsob a zariadenie na rozprašovanie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15637

Dátum: 14.05.2004

Autori: Craill Malcolm Shaun, Brownlie Susan Myrtle, Bolus Robert Nicholas Edward, Brooking Greg Nigel, Morris Steven Peter, Wheat Roger Alan, Faragher Neil

MPK: B05B 1/34, B05B 1/18, B05B 1/26...

Značky: kvapaliny, rozprašovanie, zariadenie, spôsob

Text:

...umiestnené v jednej alebo viacerých dopredu definovaných zónachstriekacej hlavice alebo vložky striekacej hlavice, a skupinydýz, ktoré sú asymetricky umiestnené V jednej alebo viacerých odlišných dopredu stanovených zónach striekacej hlavice alebo vložky striekacej hlavice.0014 Výhodne skupiny dýz umiestnených smerom k okraju striekacej hlavice môžu byť konfigurované tak, že rozstreknutie opúšťajúce skupinu dýz sa pohybuje preč od stredu...

Zariadenie na rozprašovanie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1380

Dátum: 15.04.2004

Autori: Engelen Wim, Maas Wim

MPK: B05B 9/08

Značky: zariadenie, rozprašovanie, kvapaliny

Text:

...s menším priemerom zahrnuje výstup 18 pripojený k vstupu 40 zubového čerpadla 13.0017 Včasti 20 sväčším priemerom je rovnako usporiadané ventilove teleso 22, ktorézahrnuje valcovú časť 19 a vypuklú časť 24. Ventilove teleso 22 je na svojom mieste v puzdre15 upevnené pomocou rebier 23, ktoré sú integrálnou súčasťou škrupin 1 a 2, alebo altemativne na motore/čerpadle. Vypuklá časť 24 je vytvorená z pružne prispôsobivého materiálu a opiera sa o...

Vákuové katodicke rozprašovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10480

Dátum: 08.07.2003

Autori: Labalme Lionel, Aulagner Michel

MPK: H01J 37/34

Značky: rozprašovanie, vákuové, katodické

Text:

...tvorí nosná lišta (3), ktorá má akýkoľvek typ usporiadania potrebného na cirkuláciu chladiacej kvapaliny vstupom (E) a výstupom (S). Na nosnú lištu (3), ktorá má napríklad všeobecne obdĺžnikovýtvar, je položená doska vhodne vyrezaná tak, aby mala tvar rámu(11) vymedzujúceho aspoň jeden voľný priestor (lla) na cirkuláciu chladiacej kvapaliny.0008 Aspoň jedna strana rámu (ll) má V tej istej rovine aspoň jedno rameno (llb) vymedzujúce kanály...

Zariadenie pre rozprašovanie kvapalného povlakového produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9152

Dátum: 28.02.2003

Autor: Ballu Patrick

MPK: B05B 5/04

Značky: produktů, povlakového, rozprašovanie, kvapalného, zariadenie

Text:

...kvapaliny do najvnútornejšejčasti tejto rozdeľovacej plochy vo tvare lievika trúbky.Je možné si predstaviť, že tento typ rozdeľovacej plochy kombinovaný s tým, že dutina kotlíka je zbavená akejkoľvek rozstrekovacej trysky v dôsledku uloženia kvapaliny na dne lievika, optimalizuje pôsobenie rotujúceho vzduchu v dutine kotlika na film kvapaliny, ktorý tečie po rozdeľovacej ploche. Tak dochádza k podstatnému zníženiu hrúbky vrstvy kvapaliny...

Zariadenie na elektrostatické rozprašovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282892

Dátum: 02.12.2002

Autori: Prendergast Maurice Joseph, Noakes Timothy James

MPK: B05B 5/053

Značky: elektrostatické, zariadenie, rozprašovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na elektrostatické rozprašovanie obsahuje puzdro (10) na uloženie zásoby materiálu na elektrostatické rozprašovanie, výtokový otvor (12), z ktorého je materiál vypudzovaný, a generátor (18) vysokého napätia, ktorý aplikuje vysoké napätie na materiál. Generátor (10) vysokého napätia obsahuje zdroj (20) nízkeho napätia, tvorený najmenej jedným prvkom (s) poskytujúcim elektrický prúd ako odpoveď na iradiáciu a prostriedok (24)...

Zariadenie na rozprašovanie časticového materiálu a spôsob rozprašovania časticového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282460

Dátum: 31.12.2001

Autori: Noakes Timothy James, Jefferies Andrew, Green Michael Leslie, Prendergast Maurice Joseph

MPK: B05B 5/16, A61M 15/00, B05B 5/057...

Značky: materiálů, částicového, rozprašovanie, spôsob, zariadenie, rozprašovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rozprašovania časticového materiálu a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu, pri ktorom sa do hmoty časticového materiálu privedie vysoké napätie, čo spôsobí vypudenie častíc tohto materiálu z uvedenej hmoty. Vysoké napätie sa zo zdroja (16) vysokého napätia privádza do hmoty materiálu (36) obsiahnutého v zásobníku. Povrch hmoty (36) je vystavený okolitému prostrediu a privedené vysoké napätie sa vedie cez hmotu materiálu k časticiam,...

Zdokonalené zariadenie na rozprašovanie častíc kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 282038

Dátum: 21.08.2001

Autor: Bolton Terence William

MPK: B05B 7/24

Značky: zdokonalené, rozprašovanie, kvapaliny, zariadenie, částic

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na rozprašovanie častíc kvapaliny zahrnuje duté trubicové puzdro (1), ktorého vnútorný prierez je vybavený aspoň jednou opornou plochou. V tomto puzdre (1) je umiestnený trubicový zdroj (2) kvapaliny, pričom oporná plocha, ktorá je v tesnom kontakte s vonkajším povrchom zdroja (2) kvapaliny, tvorí oporu tohto zdroja. Puzdro (1) potom ďalej zahrnuje kanál na prechod prúdu vzduchu z náustku (3), umiestneného na jednom konci tohto...

Elektroakustický žiarič najmä pre rozprašovanie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 258227

Dátum: 15.07.1988

Autor: Švehla Štefan

MPK: B05B 17/06, H04R 1/42

Značky: rozprašovanie, elektroakustický, najmä, kvapalín, žiarič

Text:

...v pružných členoch uložený čelnými plochami po obvode.Elektroakustickým žiaričom najmä pre rozprašovanie kvapalín podľa vynálezu sa docieli vysokej energetickej účinnosti, spoľahlivosti a životnosti. Výhodou vynálezu je aj odolnost žiariče voči navlnaniu pri ultrazvukovom rozprašovaní kvapalín pre inhalačné účely.Na pripojenom výkrese sú znázornená dve príkladné riešenia vynálezu, kde na obr. 1 je nakreslený elektroakustický žiarič V reze s...

Elektroakustický žiarič pre rozprašovanie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 240694

Dátum: 01.06.1987

Autor: Turinský Miroslav

MPK: B05B 17/00

Značky: kvapalín, rozprašovanie, elektroakustický, žiarič

Text:

...žiarič s exiálne polarizovaným prstencovým piezoelektrickým meničom v reze a na obr.3 je nakreslený elektroakustický žiarič s radiálne polarizovaným prstencovým piezoelektrickým meničom v reze.Elektroakustický žiarič pre rozprašovanie kvapalín pozostáva z piezoelektrického axiálne polerizovaného diskového meniče 1 (obr.1), ktorého horná plocha je opatrená hornou elektródou 1 a dolná ploche dolnou elektródou 5. Na hornej ploche meniče 1 je...