Patenty so značkou «rozprašování»

Zařízení na rozprašování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269195

Dátum: 11.04.1990

Autori: Nováková Eva, Masák Vladimír

MPK: B05B 1/10, B05B 1/00

Značky: kapalin, zařízení, rozprašování

Text:

...rdzná provedení, na obr. 3 je výstup plynu pod tlakom do kruhoveho kanálu, na obrat jo výstup plynu pod tlakom do mezib-uhon váhe kanálu a na obr. 5 až 10 je zařízení v osovám řezu schematicky v různých příkladeoh uspořádání a paralelního řazení.la obr. l znázorňuje na levá straně obrázku vstupní díl l. pomocí závitu g nejlépe s jemným stoupdním, spojený se střodnís dílem g. Jejich vzájemnou polohu zajištuje stavěoí matice 1. Na táto vzdjemá...

Tryska pro rozprašování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267003

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rybín Miroslav, Kára Jan, Valenta Svatopluk

MPK: B01F 5/02

Značky: rozprašování, tryska, tekutin

Text:

...je možno vyrábět například lisováním, vstřikovým litím a jinými postupy.Příklady provedení trysky pro rozprašování tekutín podle vynálezu jsou zobrazeny na výkreseoh, kde na obr. l je znázorněn první príklad provedení trysky pro rozprašování kapaliny pod velkým tlakom, zobrazený v podélném řezu, na obr. 2 je podélný řez druhým příkladem provedení trysky, používající pro rozprašování kapeliny křížíoích se proudů plynu, obr. 3 znázorňuje...

Zařízení pro mísení a/nebo rozprašování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263433

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kára Jan, Valenta Svatopluk, Rybín Miroslav

MPK: B01F 5/02

Značky: rozprašování, zařízení, mísení, tekutin

Text:

...z nejméně čtyř do sebe postupně zasunutých dutých válcových dílů, opatřených na výstupních koncích obvodovými tvarovými plocha mi prstencových štěrbinových trysek, napojených propojovacími ka R3 nálky na dvojici přívodních kanálků ve středním válcovém dílu.Podle výhodného konkrětmího provedení je alespoň část dutých válcových dílů axiálně posuvných vůči sousedním dutym válcovým dílům pro měnění šířky štěrbiny štěrbinové trysky, zejméne jsou...

Zařízení pro směšování a/nebo rozprašování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263419

Dátum: 11.04.1989

Autori: Valenta Svatopluk, Rybín Miroslav, Kára Jan

MPK: B05B 7/02

Značky: rozprašování, tekutin, zařízení, směšování

Text:

...že všechny tvarové desky je možno vyrobit základními jednoduchýdený rovinou I-I z obr.16, na obr.16 je pohled na styčnou plochu horní vnitřní tvarové desky,a na obr.17 je pohled na styčnou plochu vnější dístanční desky a na obr.18 je pohled na styčnou plo chu vnitřní distanční desky.směšovací a/nebo rozprašovací zařízení podle vynálezu, určené pro směšování nebo rozprašování tekutín, zejména kapalin rozprašovaných paprsky plynu, je...

Zařízení pro směšování a/nebo rozprašování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255080

Dátum: 15.02.1988

Autori: Valenta Svatopluk, Kára Jan, Král Jan, Rybín Miroslav

MPK: B01F 5/06

Značky: směšování, tekutin, rozprašování, zařízení

Text:

...zařízení podle vynálezu, na obr. 10 je pohled na dělicí plech, na obr. 11 je pohled na styčnou plochu desky s kanálem pro přívod kapaliny a na obr. 12 je pohled na styčnou plochu desky s kanálem pro přívod plynu.základní součástí směšovacího a/nebo rozprašovacího zařízení, například zařízení pro rozprašování kapalného paliva ve spalovacím vzduchu, je hranolovité těleso l, opatřené V prvním příkladném provedení dvěma štěrbinovými...

Zařízení k rozprašování dvou fází

Načítavanie...

Číslo patentu: 241481

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kessen Gunther, Konkol Werner

MPK: B05B 7/04

Značky: rozprašování, fázi, zařízení

Text:

...vnější průměr trubky 1, takže přiváděný plyn prochází mezikruhovým kaná-lkem 7 mezi těmito trubkami, kuželovitým kanálkem 8 mezi ěelem 2, vnitřnístěnou trysky a výstupním otvorom 5 spolu s přiváděnou kapalinoxr například do reaktoru, čímž se rozpráší.V příkladě provedení je průměr přívod-ní trubky 1 kapaliny 32 mm. Průměr výstupníłro otvoru 5 trysky na pravé straněobr. .l, který ukazuje provedení známé ze stavu techniky, je 38 mm. U teto...

Zařízení na rozprašováni mazacích a dělicích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 240620

Dátum: 15.09.1987

Autori: Choung Un Kim, Georgiev Georgi Atanassov

MPK: B22C 23/02, B22D 17/22

Značky: rozprašování, prostředků, zařízení, dělicích, mazacích

Text:

...druhým koncem V axiálním zahloubení seřiditelné šroubové zátky 1. Seřízením šroubově zátky 1 lze jednak nastavit Otevírací sílu uzaviracího ventilu 33 a jednak omezovat zdvih zdvihátkem Q uzavíracího ventilu 23 až na nulu, tj. zcela uzavřit průchod tlakového a mazacího prostředku z tlakové mazací komory 2Ve vzduchové tlakové komore 3 je axiálně posuvně uložen větší průměr 35 diferenciálního pístu, který tvoří její pohyblivou stěnu a jehož...

Samohybné zařízení k detonačnímu rozprašování

Načítavanie...

Číslo patentu: 251910

Dátum: 13.08.1987

Autori: Skadin Vasilij, Astachov Jevgenij, Borisova Alla, Klimenko Valerij, Zverev Anatolij

MPK: B05B 7/20

Značky: zařízení, rozprašování, samohybné, detonačnímu

Text:

...3 craon 1. Hocne sanonnexun öonbmgň uacrn crsona 1 cmecsm xnanaras (asow) aurećnxer aspunuaryp CMeCb us cuecnrenx 4 H wpyöxn-sueennxa 5,hpaanonnnnreucamuucwnon 1.HepeMonearounocrumeunnasowonnonocrucwnonal.ucxponoň cseuoü 2 no xoMaHne c ónoxa 9 ynpannemm Hrmnnupyeu-cx Bspue anemnenoIułcnoponnoň cMecu. Oöpaaonaameca npn STÓM nponyxnxnewonaunu nonanamr, no-nep aux, g ,nosawop 3, aspnpyn nopomox, a B 0 BIOpb 1 X ncrexaa na craona 1...

Zařízení pro vysokovýkonné rozprašování na principu plazmatronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245743

Dátum: 15.07.1987

Autori: Brauer Peter, Oliva Klaus, Panasjuk Anatolij Ivanovie, Rossnick Heinz, Sperling Erhard, Irmscher Helmut, Weigelt Kurt, Pötschke Hans-georg, Lehmann Heinz

MPK: C23C 14/34

Značky: zařízení, vysokovýkonné, plazmatronu, rozprašování, princípu

Text:

...oóecneqeana óoanamoň rozumnu HBIIHJIHB V MOÉ EHGHICH K HDMPOĽHOTO ,UJIH HHHHJIGEEH HJIOCKHX CXGM PGCIIOJIOĽŠB EEK ĽOĽJIOEBK B OOOTBBTCTBEIII c naoópezrennem awa sanawxa pamatam-ca npn noMomI ycwpoñcnaa. cocwoamero na renepnpymero ąnenrpomaranmnoe none v npncnocoóneana o noJLsneBoň npopeaLm, anona n omamuaeuon amneHn na pacmmxemoro Marepuana TBM, rrro mnam mweer rconqmryparum rpyöu, Bayupn Koropoä pasmemamrca 011110 mm HGCKOJILKO...

Trysková soustava pro hydropneumatické rozprašování s ionizační elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240134

Dátum: 15.06.1987

Autori: Masárová 1ubomíra, Lacko Ivan

MPK: B05B 5/02

Značky: rozprašování, ionizační, soustava, hydropneumatické, trysková, elektródou

Text:

...otvory ve spodním okraji a v horní části Výčnělklł .je vložena dutá elektroda, po obvodu opatřená axiálnimi drážkami ústícimi do mezikruží vytvořeného otvoremv pouzdru a ionízační hranou elektrody, přičemž je v dutině elektro dy. vložena rozprašovacímtryska, kteráje-zajištěna trnem opatřeným diskovým kontaktem pro přívedení velmi vysokého napětí na hranu elektrody. j Hlavníyyhody uspořádání tryskové soustavy podle tohoto vynálezu spočívají,...

Nádržka pro elektrostatické rozprašování kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235081

Dátum: 15.02.1987

Autor: Coffee Ronald Alan

MPK: B05B 5/02

Značky: nádržka, rozprašování, elektrostatické, kapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nádržku, vhodnou k použití u přístroje pro elektrostatické rozprašování kapaliny, nebo kapalné směsi, uložitelnou na držáku, nesoucím generátor vysokého napětí. Nádržka je opatřena rozprašovací tryskou, jejíž alespoň část povrchu je elektricky vodivá a která má otvor pro dodávání kapaliny, dále je opatřena úložným ústrojím pro její uložení na držáku, od trysky probíhá elektrický spoj ke kontaktu na úložném ústrojí, umístěném tak,...

Tryska k jemnému rozprašování kapalin, zejména pro hasicí přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240439

Dátum: 15.12.1986

Autor: Citovický Pavol

MPK: B05B 1/26, A62C 23/00

Značky: prístroje, zejména, kapalin, rozprašování, tryska, hasicí, jemnému

Text:

...COIIOJI n COIIOJI c Typóymsaropom. Kpoxvxe more, mm oxytzerma TOHKOPO pacnwrermn Hymna cnomme Qopcymm, cuaöme e HBCICOJIBKPIME Maxermcnnm ľtaľ-laJľal/M ľIOTOKa,KOTOPHG ducrpo 3 copsmmcs qacmnazvm rpszen. Haxonmmrvmca B pacmmnaemon marc cm.Hamm msoöpewerma HBILHBTCH paepaóomxca TexHoJxomqecm .JIGTKO narowonmemoro coma mm rouxoro pacnmermn mnnooreñ, B uacvrnocm racmunx cpencTB, W 1 TOTO, moon nocTuqL donee BHcozcoiž SĚJĚJGKTPIBHOOTH...

Vibrátor práškového dávkovače, zařízení k detonačnímu rozprašování

Načítavanie...

Číslo patentu: 239329

Dátum: 15.11.1986

Autori: Poikryl František, Kellner Josef, Grmelová Vira, Soueek Jan, Halámek Emil

MPK: B05B 7/20

Značky: zařízení, vibrátor, rozprašování, dávkovače, detonačnímu, práškového

Text:

...wat-on.Cymàóćmn usodpereslm noácícsrerca Itepwemom, rne na m. ttoxasana cxeua ycwanonxn, na 41 Jamz - mn A, na qmr.3 - nm B.Ycraaomca compu CTOJI I c sarcpennennum Ha nem nosaropou 2 ttopomtconoro Marepnana, M 5011 3 n uexannau mópann. BHuoJmeHnHü a Bane ycTanonJxeHnoñ 13 nomnmnme 4 c Bosmoxaocrsm nosnpaTno-nocrynaremnoro nepeuemem oraocmemno nponomnoñ ocn ee ram 5, xecnco coemnenaoü 0 mm KOHIINJ co cronom Imsaropa 2, n my nonynąxmnpmecnäwł...

Přístroj pro rozprašování pesticidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233702

Dátum: 15.08.1986

Autor: Coffee Ronald Alan

MPK: B05B 5/02

Značky: pesticidů, prístroj, rozprašování

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrostatický rozprašovací přístroj obsahuje nádržku s pescitidem dodávaným k otvoru v rozprašovací hlavě, která je alespoň částečně elektricky vodivá. U rozprašovací hlavy je stranou umístěna intenzifikační elektroda pro zesílení elektrického pole na rozprašovací hlavě. Tato intenzifikační elektroda je udržována na potenciálu země nebo blízko něho zemnicím spojem. Kromě toho může být za otvorem rozprašovací hlavy umístěna nabitá odchylovací...

Tryska pro rozprašování kapaliny v odtahové rouře koksárenské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 222515

Dátum: 15.03.1986

Autori: Něboga Vladimír Antonovič, Fedulov Oleg Vjačeslavovič, Kolivaško Alexandr Stefanovič, Mamrosov Alexandr Dmitrijevič, Meniovič Boris Josifovič

Značky: rouře, koksárenské, odtahové, kapaliny, rozprašování, tryska

Zhrnutie / Anotácia:

Tryska pro rozprašování kapaliny v odtahové rouře koksárenské pece, která sestává z pláště, ve kterém je vytvořena válcová vírová komora opatřená tangenciálním přívodem a axiálním ústím. Vynález spočívá v tom, že v plášti je vytvořena nejméně jedna přídavná válcová vírová komora, která je opatřena samostatným tangenciálním přívodem a samostatným axiálním ústím, přičemž vírové komory mají rozdílné průměry a jsou navzájem spojeny přetokovým...

Zařízení pro rozprašování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 216204

Dátum: 15.12.1984

Autor: Coffee Ronald Alan

Značky: kapalin, rozprašování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro rozprašování kapalin, zejména pro postřik polních plodin a nanášení nátěrů. Vynálezem se řeší problém vyskytující se u elektrostatických rozprašovacích zařízení, to jest vysoký elektrický náboj rozprášených kapek, který je v některých aplikacích nevýhodou. Podstata zařízení pro rozprašování kapalin, které sestává ze základního tělesa, na kterém je připevněna elektrostatická rozprašovací hlavice opatřená přívodem pro...

Rozprašovací tryska pro rozprašování kapalin v kondenzujících paroplynných směsích

Načítavanie...

Číslo patentu: 224921

Dátum: 01.11.1984

Autori: Vítovec Jaroslav, Smolík Jiří, Čermák Ján

Značky: tryska, rozprašování, kondenzujících, paroplynných, kapalin, směsích, rozprašovací

Zhrnutie / Anotácia:

Rozprašovací tryska pro rozprašování kapalin v kondenzujících paroplynných směsích, tvořená tělesem trysky s ústím, izolačním vnitřním pouzdrem a vnějším pouzdrem s přívodem pomocného plynu, vyznačená tím, že těleso trysky (1) je umístěno ve vnitřním izolačním pouzdře (2) na spodním konci zúženém ve směru k ústí (6) trysky (1) a s ním pak ve vnějším pouzdře (3) odděleném od vnitřního izolačního pouzdra (2) štěrbinou (5) po celé výšce od...

Zařízení pro rozprašování paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 216113

Dátum: 15.06.1984

Autori: Pavlenko Boris Andrejevič, Beljajev Georgij Alexandrovič, Novikov Vasilij Vasiljevič, Korenjak Nikolaj Kalistratovič, Jacenko Gennadij Andrejevič, Vološin Gennadij Andrejevič, Antoněnko Vladimír Fedorovič, Babič Gennadij Vasiljevič, Bobrik Michail Jakovlevič

Značky: rozprašování, zařízení, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rozprašování paliva sestává z válcové komory s prostředky pro uvádění proudu vzduchu do rotace a ze směšovací komory pro směšování paliva se vzduchem, přičemž obě komory jsou souosé a jsou spojeny válcovým kanálem. Jím prochází přívodní nátrubek pro přívod paliva, zakončený děrovanou koncovkou. Čelní konec děrované koncovky leží ve vzdálenosti rovné 1 až 3 průměrům směšovací komory před výstupním hrdlem směšovací komory. Do válcové...

Zařízení k rozprašování paliva pro topné agregáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 214560

Dátum: 30.03.1984

Autori: Kořínek Jiří, Linka Viktor, Brožek Milan, Valter Otakar

Značky: rozprašování, topné, paliva, zařízení, agregáty

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k rozprašování paliva pro topné agregáty, které sestávají z ventilátoru topné agregáty, které ného vzduchu, ventilátoru spalovacího vzduchu, k jehož hřídeli je souose připojen kuželový rozprašovač a z pohonu obou ventilátorů, přívodu paliva k rozprašovači, spalovací komory a výměníku tepla. Vynález řeší problematiku chlazení hřídele a dokonalého spalování. Podstatou jsou vstupní a výstupní otvory ,do prostoru kuželového rozprašovače....

Zařízení pro rozprašování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245752

Dátum: 31.08.1981

Autori: Kraveenko Vladimir Sergejevie, Kucejev Vladimir Vasiljevie

MPK: B25B 7/00

Značky: kapalin, zařízení, rozprašování

Text:

...hlavy a na ní. jestliže je poloměr zaoblení příliš velký, je k dosažení potřebného stupně rozprášení třeba příliš velkého množství plynu nebo příliš vysoké rychlostí plynu. Poloměr zaoblenl prechodu 9 musí být volen tak, aby se zamezilo vzniku turbulentniho proudění v proudu plynu. Toto je splněno při volbě p-oloměru za-oblení v rozmezí 0,1- až ÚAIIĚSIGĎIÝU průměru výtlolkového otvoru 12 rozprašovače. Výhodne je zaoblení o poloměru v...