Patenty so značkou «rozpojování»

Nástroj k rozpojování dvoudílných vložek upevnění blokové kolejnice ve žlabu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267030

Dátum: 12.02.1990

Autor: Medlín Jiří

MPK: E01B 29/29, E01B 3/38

Značky: upevnění, kolejnice, rozpojování, žlabu, blokové, dvoudílných, vložek, nástroj

Text:

...že bezpečně rozpojí každou dvoudílnou plestovou vložku. Forma vidlice zejišĺuje, aby mimostředně půeobící síly nezpůsobily vzpřičení néstroje v mezeře. Práce a nástrojem pokračuje velmi rychle, zejména při srovnání s vyjíménim těsnicího pryžového provazce, které je natolík obtížné 8 rískantní, že při něm dochází i ke zranění pracovníků nebo přihlížejících. Nástroj je uzpůsoben tak, že jej mohou používat lidé s aktívnější pravou nebo i levou...

Zařízení k rozpojování plošných textilních výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266368

Dátum: 13.12.1989

Autori: Neuhaus Harald, Rupf Dietmar, Köhler Eberhard, Malter Gerd, Wollin Joachim, Ross Ingrid, Nendel Wolfgang, Aschenbach Bernd, Aurich Horst

MPK: B65H 3/22

Značky: rozpojování, plošných, zařízení, textilních, výrobků

Text:

...ľOPMĽĽĎDWTñJ|DI 1 UŇ 313309 MIEIGMJIY EÓIIÍÄMEGIľITJMVI Išlřläüilůłľľkĺ VI ľlľJF-WÍĚłĺI-lläü KPOMKOŇ ľlFłldKMMö. B GBEIMGMMOIŠTM CPT KüHECTlłIü TKEHVI.unmm uuuMüxMunTn ycTaMúmKM BýPTMKüabHOľ 0 M PumauMTmMhHmPw mmuuwwm nmmuy uuxmulmn M nmwnuuñ Konkmñ nun×aTmnu M wumucTMmro cunawu nm mnam npmnymm nmwnymnuü üTwMM m HmnumhmlllIINJJIHWTWZCJIDIŇÍJ VĽITüłłůlłlJlůł-OPŇÍJDPO DOH/lil MGKÄLY BBPXNVIM CHÚIĽM. üTllłíullľšlłł-lłlM Hi...

Stroj k rozpojování hornin v hlubinných důlních dílech

Načítavanie...

Číslo patentu: 265201

Dátum: 13.10.1989

Autor: Legrand Marie

MPK: E21C 27/02

Značky: hornín, rozpojování, důlních, hlubinných, dílech, stroj

Text:

...z hydraulickêho válce gg, normálně zasunutého uvnitř kluzného nosníku gg. Ve vysunuté poloze kluzného nosníku 35 se může vysunout z hydraulického válce 3 jeho pístnice a hydraulický válec gâ se sklápí dolů a pístnice se vysouvá tak dlouho, až patkag§ připojená k pístnici spočine na počvě. Když kluzný nosník gi a hydraulický válec gg zaujme polohu podle obr. 2 , zajistí se hydraulický válec gg vzhledem ke kluznému nosníku QA táhlem 31.K...

Rozpojovací orgán pro rozpojování hornin s výskytem proplástků osazený korečky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259808

Dátum: 15.11.1988

Autor: Pivovar Bedřich

MPK: E21C 47/02, E02F 3/18

Značky: osazený, rozpojovací, orgán, hornín, korečky, výskytem, proplástků, rozpojování

Text:

...rozměru třísky méně než koreček základního souboru měřeno ve směru kolmém na pohyb otoče stroje vpřípadě, že následuje koreček základního sou. boru, přičemž korečky s uvedeným odstupňováním čelní a boční řezné hrany jsou uložený na rozpojovacím orgánu střídavě jeden za druhým.Rozpojovací orgán osazený korečky neho korečky a mezíkroečky podle vynálezu má přednosti v tom, že základní sadu korečků,která se osazuje jako první v pořadí, je...

Zařízení pro rozpojování dlaždic spojených výpalem ve sloupcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 236218

Dátum: 01.02.1988

Autori: Koldinský František, Frundl Zdeněk

MPK: C04B 41/02, B28D 1/22

Značky: rozpojování, spojených, sloupcích, výpalem, zařízení, dlaždíc

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rozpojování dlaždic spojených výpalem ve sloupcích je určeno pro dodatečnou úpravu vypálených dlaždic, které se výpalem ve sloupcích spojily. V rámu zařízení je vytvořena šachta, jejíž spodní hrana je opatřena čelistmi, proti které směřuje s držákem spojený stranově přestavitelný nůž přiléhající k vodítku. Pod svislou šachtou je uspořádán vynášecí dopravník a výškově stavitelné podpěry, které břit nože převyšuje o tloušťku...

Trhavina pro nevýbušné rozpojování pevných materiálů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246787

Dátum: 15.12.1987

Autori: Protiva Miroslav, Šedivý Zdenik

MPK: C06B 23/00

Značky: způsob, pevných, rozpojování, materiálů, její, nevýbušné, trhavina, výroby

Text:

...trhavina se pripraví způsobem podle vynálevzu. tak že vápno se ,pomele s přísa-dou cukru, která se při-dává na vstupu do mlýna V tuhé formě nebo ve formě roztoku.Zkoušky prokázaly, že největší účinek na zvýšení trhacích schopností ostře páleného kysličníku vápenatého mají prísady zpomalujicí průběh hytdratace. Z těchto přísad semimorádnými účinky vyznačuje právě přisada cukru, at již v čisté formě, či s obsahem jiných látek, například...

Zařízení pro spojování a rozpojování stavebnicových dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246968

Dátum: 15.10.1987

Autor: Beneš Zdenik

MPK: H05K 5/02

Značky: spojování, dílů, stavebnicových, zařízení, rozpojování

Text:

...dílu § je připevněn západkový zámek Ě, opatřený dvěma pružnými západkami § 11, a a úohytnými zuby al a EQ, určený pro spojení s ůchytkou 1 L pružné západky na noeném dílu A. Dále je plocha přípojné části §z připojovaného dílu ě opatřena prvním dutým elaatickým, prvkom 22 a druhým elasticlgým těsnicín prvkem § 6. V dutině prvního elaatického prvku §§ je umístěn první pružný kontakt § 51 elektrotechnického zařízení,umí stěného v připojovnnám...

Způsob rozpojování a/nebo rubání materiálů, zejména uhelných slojí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249514

Dátum: 12.03.1987

Autori: Németh József, Belley László, Gergoe Gyoergy, Vida Zoltán, Sebestyán Béla

MPK: E21C 37/14

Značky: materiálů, rozpojování, způsobu, zejména, způsob, uhelných, provádění, sloji, rubání, zařízení, tohoto

Text:

...nýbrž, že se dosahuje stejnoměrného výkonu po celé délce rubaoíłho zařízení, čímž se zvyšuje jeho Výkon.U slojí se silným spádem je možno, aby se rubaací déljka ikryla s celou délkou woubnažení sloje, takže sloj je možno rubat s rvysokou uproduktivitou, s -minimální zträtou uhelne zásoby a co nejekonomlčtěji bez Výztuhy a s použití-m .technologie zalomení srtrojpu.vynález je p-ovdrobněji vysvětlen podle výk-resů, na nichž značí obr. 1...

Blokovaná zásuvka s vidlicí pro spojování a rozpojování elektrických obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232816

Dátum: 15.01.1987

Autor: Sivek Vladimír

MPK: H01R 13/52

Značky: rozpojování, obvodů, vidlicí, elektrických, zásuvka, spojování, blokovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oblasti bezpečnostní elektroniky v hornictví. Vynález se týká blokované zásuvky s vidlicí pro spojování a rozpojování elektrických obvodů v prostorách s nebezpečím výbuchu plynů, par a prachů, zejména vhodné pro plynující hlubinné doly. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je tvořena tělesem zásuvky s horním a spodním víkem. Horním víkem prochází ovládací lomená páka, která je mezi horním víkem a tělesem opatřena vačkou zámku a v...

Nůž pro rozpojování pevných abrazivních hornin razicími a dobývacími kombajny

Načítavanie...

Číslo patentu: 237469

Dátum: 15.01.1987

Autor: Vašek Jaroslav

MPK: E21C 35/18

Značky: rozpojování, abrazivních, dobývacími, razicími, hornín, pevných, kombajny, nůž

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nože pro rozpojování abrazívních hornin razicími a dobývacími kombajny, jehož podstata spočívá v tom, že je vybaven vodním kanálkem a vodní vysokotlakou tryskou, umístěnou za pracovní částí břitu nože.

Zařízení pro rozpojování dlaždic spojených výpalem ve sloupcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 233179

Dátum: 01.12.1986

Autori: Frundl Zdeněk, Koldinský František

MPK: B28D 1/26

Značky: zařízení, sloupcích, výpalem, dlaždíc, spojených, rozpojování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rozpojování dlaždic spojených výpalem ve sloupcích sestávající ze svislé šachty pro vedení sloupce dlaždic a ustavené v rámu. Šachta je opatřena čelistí, proti které směřuje nůž stranově přestavitelný a pod svislou šachtou je uspořádán vynášecí dopravník. Mezi volným okrajem svislé šachty proti čelisti a pákou kinematicky spojenou s pohonem je včleněna pružina. Volný okraj je prodloužen vodítkem suvně uloženým ve vedení.

Zařízení pro rozpojování dlaždic spojených výpalem ve sloupcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 233178

Dátum: 01.12.1986

Autori: Koldinský František, Frundl Zdeněk

MPK: B28D 1/26

Značky: spojených, dlaždíc, rozpojování, sloupcích, zařízení, výpalem

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rozpojování dlaždic spojených výpalem ve sloupcích sestávající ze svislé šachty pro vedení sloupce dlaždic ustavené v rámu. Svislá šachta je opatřena čelistí, proti které se nachází volný okraj spojený s pákou svázanou kinematicky s pohonem. Stěnu svislé šachty prostupuje pracovní rameno lomené páky výkyvně uchycené v rámu.Vnější rameno lomené páky je opatřeno záchytem směřujícím proti výstupku na páce.

Zařízení k rozpojování soudržných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 230170

Dátum: 15.09.1986

Autori: Hladík Luděk, Rajdl Jiří

MPK: E21C 37/10, E21C 37/06

Značky: rozpojování, soudržných, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k rozpojování soudržných hmot nedestruktivním způsobem po vyvrtání otvoru do rozpojované hmoty, vyznačené tím, že sestává z dříku (2) a na něm navlečené pružné hadice (1), uvnitř niž je kapalina (4), připevněná k tlakové nádobě (5) s kapalinou (4) a vestavěným topným tělesem (7).

Způsob úpravy a tepelného zpracování těles nástrojů pro rozpojování horniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 233809

Dátum: 01.07.1986

Autor: Švarc Ladislav

MPK: E21C 25/18

Značky: zpracování, způsob, úpravy, horniny, těles, tepelného, nástrojů, rozpojování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob úpravy a tepelného zpracování těles nástrojů pro rozpojování horniny, vytvořených z chromoniklové oceli s tvrdonávarem vysokolegovaným wolframem, molybdenem, vanadem, kobaltem a chromem a popřípadě s vloženými tělísky ze slinutého karbidu. Těleso nástroje se nejprve zušlechtí na pevnost 1 000 až 1 350 MPa. Po zušlechtění se provede navaření tvrdonávaru,po kterém následuje popuštění na teplotu v rozmezí 500° až 560 °C po dobu...

Zařízení pro spojování a rozpojování pohonu u strojního agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233675

Dátum: 01.07.1986

Autori: Ludvíček Josef, Němec Jiří, Halamka Petr, Kubata Milan

MPK: D01H 9/10, B65H 67/00

Značky: pohonů, agregátu, rozpojování, strojního, zařízení, spojování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení, zejména pro pojízdné obslužné agregáty textilních strojů, používající frikční vazební člen (90), který je uložen na volný konec ve vertikální rovině výkyvného nosiče (80), má k nosiči (80) osově paralelně přiřazenou výkyvnou zatěžovací páku (30), mající volný konec a závaží (40) na tomto volném konci, jakož i výkyvnou převodnou páku (20) s volným koncem (21), která je kloubově spojena s nosičem (80) na způsob rovinné kinematické...

Nůž pro rozpojování pevných hornin razicími a dobývacími kombajny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227300

Dátum: 15.06.1986

Autor: Vašek Jaroslav

Značky: razicími, rozpojování, dobývacími, pevných, kombajny, hornín, nůž

Zhrnutie / Anotácia:

Nůž pro rozpojování pevných hornin razicími a dobývacími kombajny, sestávající z pracovní a nepracovní části nože zasunuté v držáku, zajištěné proti osovému posunutí pojistkou vyznačující se tím, že pracovní část (1) nože je opřena o nástavec (3) držáku (2).

Zařízení k rozpojování živičných krytů vozovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231475

Dátum: 15.06.1986

Autori: Klíma Josef, Hladík Luděk, Rajdl Jiří

MPK: E01C 23/12

Značky: rozpojování, krytu, vozovek, zařízení, živičných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro snímání živičného krytu ve zvolené tloušťce. Rotující třecí kotouč v dělicí rovině rovnoběžné s povrchem krytu produkuje teplo, které usnadňuje rozpojení krytu, který je vylamován diskem umístěným nad rotujícím kotoučem. Umožňuje získání materiálu pro znovuzpracování živičných obalených směsí i vyrovnání nivelity vozovek.

Maltovina pro rozpojování pevných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229871

Dátum: 15.04.1986

Autori: Těhník Vladimír, Pleva Milan, Skácel Jan

MPK: C04B 13/06

Značky: pevných, rozpojování, materiálů, maltovina

Zhrnutie / Anotácia:

Maltovina pro rozpojování pevných materiálů, vyznačující se tím, že obsahuje 40 až 90 hmotnostních % ostře páleného vápna, 9 až 59 hmotnostních % slínku a/nebo cementu s obsahem kysličníku sírového 0,1 až 2,7 % hmot. a sycením vápnem dle Lea Parkera nad 92, 0,3 až 3,0 hmotnostních % sádry a 0,05 až 0,5 hmotnostních % sulfitových výluhů a/nebo syntetických třísliv.

Zdvojený nůž včetně nožového držáku pro rozpojování materiálů zejména hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 224957

Dátum: 01.12.1984

Autori: Vašek Jaroslav, Trembač Jaroslav, Bednář Bohumír

Značky: držáku, zdvojený, zejména, rozpojování, včetně, nůž, nožového, hornín, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zdvojený nůž včetně nožového držáku pro rozpojování materiálů, zejména hornin obsahující břity, pracovní plochy a stopku vyznačený tím, že na každém z obou konců stopky (3, 3´) je uchycen jeden z břitů (2, 2´) s jednou odpovídající pracovní plochou (1, 1´) a v pracovní poloze je jeden z břitů (2, 2´) uvnitř nožového držáku (7), přičemž nůž je v nožovém držáku (7) uložen přestavitelně o 180° kolem příčné osy (5).

Zařízení k rozpojování hornin bez odstřelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215543

Dátum: 15.10.1984

Autor: Řezníček Mojmír

Značky: odstřelu, hornín, zařízení, rozpojování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k rozpojování hornin bez odstřelu, s předvrtanými vrty, vyznačené tím, že sestává z vloženého tlakového tělesa (1), uzavřeného ve vrchní části hlavicí (2), opatřeného boční ucpávkou (3), pro utěsnění ve vrtu (26), uloženou přes průtočné kanály (27), jehož hlavice (2) je opatřena axiální ucpávkou (4) a nosným třmenem (5) a v něm uloženým čepem (6) nosného ramene (7), kde v téže hlavici (2) je umístěn odvzdušňovací ventil (8) a přítokový...

Nůž pro rozpojování hornin s děleným tvrdokovovým roubíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216632

Dátum: 01.10.1984

Autori: Matusík Josef, Vašek Jaroslav

Značky: nůž, děleným, rozpojování, hornín, roubíkem, tvrdokovovým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nože pro rozpojování hornin s děleným tvrdokovovým roubíkem pro důlní stroje, zejména pro dobývací razicí stroje. Podstata vynálezu spočívá v tom, že dělený tvrdokovový roubík se skládá ze dvou nebo více dílů vzájemně do sebe zapadajících, přičemž jednotlivé díly tvrdokovového roubíku jsou mezi sebou spojeny tenkou vrstvou pájecího materiálu.

Zařízení pro automatické spojování a rozpojování závěsné a řídící tyče jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216345

Dátum: 01.09.1984

Autor: Šaroch Václav

Značky: jaderného, tyče, reaktoru, závesné, spojování, zařízení, řídící, automatické, rozpojování

Zhrnutie / Anotácia:

Automatické spojování resp. rozpojování závěsné a řídicí tyče, která slouží k řízení jaderného rektoru. Stručný výklad podstaty vynálezu, jak je obsažen v popisu, definici, jakou i v materiálech, které vynález zobrazují: Manipulační pohyb pro automatické rozpojení (spojení) je odvozen od pohynu víka reaktoru při manipulací s ním.

Stahovák pro rozpojování klik dveří

Načítavanie...

Číslo patentu: 213606

Dátum: 01.03.1984

Autor: Hlaváček Lubomír

Značky: rozpojování, dveří, stahovák

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem stahováku je rozpojovat kliky dveří spojených slisováním. Podstatou stahováku je, že sestává ze třmenu,ve tvoru písmene U, jenž má na každém svém konci vytvořen průchozí otvor, v němž je suvně uložen dřík šroubu opatřený z vnější strany třmenu matkou a z vnitřní strany třmenu čepem, na němž je otočně upraven záchytný element kliky, opatřený opěrkou a otočnou páčkou.