Patenty so značkou «rozoberateľný»

Rozoberateľný spoj so samočinnou funkciou doťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7508

Dátum: 01.08.2016

Autor: Matuš Pavol

MPK: F16B 12/24, F16B 12/26, F16B 13/13...

Značky: rozoberateľný, samočinnou, doťahu, funkciou

Text:

...pružinovej spony. V prípade použitia kruhovej lamely (zaslepovacej zátky) môže takéto riešenie zároveň slúžiť nielen na stabilizáciu (fixovanie) spoj a, ale aj na uvoľnenie pevného spojenia pootočením kruhovej lamely jedným alebo druhým smerom.V segmentoch zhotovených z pórovitých alebo kompozitných materiálov, kde by nastal problém s pevným prichytením záchytného tŕňa a pružinovej spony, sa môžu použiť príchytky rôzneho tvaru, ktoré sa...

Samosvorný rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 288262

Dátum: 30.03.2015

Autor: Šebo Juraj

MPK: F16S 1/02, F16B 12/50, F16B 7/02...

Značky: priestorový, rozoberateľný, samosvorný, tyčových, konštrukcií

Zhrnutie / Anotácia:

Samosvorný rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií je samosvorný v každom jednom module (4). Pozostáva z ôsmich základných spojovacích prvkov (1) s priečne vyvŕtanými valcovými otvormi (5) v troch osiach na seba kolmých, štyroch stojanov (2) a ôsmich spojovacích priečinkov (3). Konce tyčí stojana (2) sú v dvoch modifikáciách, a to s jednoduchým korunkovým koncom a korunkovým koncom so zámkovým vybraním. Konce tyčí spojovacích...

Samosvorný rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6048

Dátum: 02.03.2012

Autor: Šebo Juraj

MPK: F16B 12/50, F16L 19/00, F16B 7/02...

Značky: priestorový, tyčových, konštrukcií, samosvorný, rozoberateľný

Text:

...znázomený základný spojovací prvok tvaru kocky s otvormi.Na obrázku 2 je znázornený v náryse a bokoryse spojovací priečnik s upravenými obidvomi koncami tyče.Na obrázku 3 je znázomený v náryse a pôdoryse stojan s korunkovo upraveným jedným koncom a tiež obidvomi koncami tyče a modifikovaný stojan s korunkovo upraveným uzamkýnacím zárezom na jednom a tiež na obidvoch koncoch tyče.Na obrázku 4 je znázomený V náryse a bokoryse zmontovaný...

Ohybný rozoberateľný spoj, predovšetkým pre súčasti oblečenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5700

Dátum: 04.03.2011

Autor: Hanuš Martin

MPK: A41H 37/00, A44B 17/00

Značky: oblečenia, súčastí, ohybný, spoj, rozoberateľný, predovšetkým

Text:

...vesty a okraja prídavného ramenného chrániča, a to v prvom variante, v zhode s predkladaným technickým riešením. U konštrukcie takéhoto spoja je požiadavkou ako ohybnosť vo všetkých smeroch, ktorá by bola samotným spojom len minimálne znížená, tak i tuhosť v smere kolmom na spájané okraje, aby i pri náročných prevádzkových podmienkach nemohlo dôjsť k oddeleniu uvedeného chrániča. Súčasne sa predpokladá nasadenie týchto súčasti v...

Rozoberateľný úľ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5154

Dátum: 06.04.2009

Autori: Pilát Pavel, Žigmund Jozef

MPK: A01K 47/00

Značky: rozoberateľný

Text:

...dôsledného čistenia pripadne aj dezinfekcie a nenáročná manipulácia, Prehľad obrázkov na výkresochÚľ je vyrobený skladačkovým spôsobom z dielov, diely zasúvaním do vyfrézovaných drážok. Obr. l. znázorňuje celkový pohľad na úľ, obr. 2 odnímateľné dno, obr. 3 nadstavok - mednik - plodisko, obr. 4 vrchnák alebo kryt úľa, obr. 5 diagnostickú podložku, obr. 6 peľochyt, obr. 7. zadnú uzatváracíu lištu a letáčovú vložku.Príklady uskutočnenia...

Rozoberateľný lícovaný spojovací element pre konštrukčnú súčasť, s lícovanou skrutkou a oporným krúžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 176

Dátum: 25.09.2002

Autori: Sommer Wolfgang, Wittich Uwe

MPK: F16B 43/00, F16B 41/00

Značky: krúžkom, súčasť, lícovaný, oporným, konštrukčnú, skrutkou, rozoberateľný, spojovací, lícovanou, element

Text:

...aby sa v napred zostavenom stave nachádzalo vo vnútri axiálneho rozloženia oporného krúžku. Preto okraj po vzájomnom spojeni medzi okrajom (správne zrejme skrutkou) a oporným krúžkom pri predbežnom zostavení nie je už zvonku viditeľný. To isté plati potom aj pre inštalovaný stav licovaného spojovacieho elementu na konštrukčnej súčasti. Preto je potom časť drieku vyčnievajúca z oporného krúžku voľná a je od okraja využiteľná na umiestnenie...

Rozoberateľný pohár na zmrzlinu s obalom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3090

Dátum: 03.12.2001

Autor: Tomaško Ľubomír

MPK: B65D 85/78

Značky: obalom, pohár, zmrzlinu, rozoberateľný

Text:

...s najmenej jednou spojkou, na ktorú je rozoberateľnepripevnená najmenej jedna noha s podstavcom.Prehľad obrázkov na výkrese.Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. 1 je axonometricky znázornený rozoberateľný pohár v zloženom stave a na obr. 2 je axonometricky znázornený rozoberateľný pohár s príslušenstvom v rozloženomPríklady uskutočnenia technického riešeniaRozoberateľný pohár na zmrzlinu s obalom,...

Rozoberateľný jadrový palivový článok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279650

Dátum: 11.01.1999

Autori: Burfin Pascal, Brosset Alain

MPK: G21C 3/352, G21C 3/32

Značky: jadrový, rozoberateľný, palivový, článok

Zhrnutie / Anotácia:

Jadrový palivový článok (10) reaktora, chladeného a tlmeného ľahkou vodou, obsahuje nosnú kostru s dvoma nadstavcami (12, 14), spojenými vodiacimi rúrkami (16), a mreže (20, 22). Každá mreža má tri sústavy doštičiek (64, 66, 70) navzájom sa krížiacich, ktoré vymedzujú bunky. Doštičky sú vybavené prostriedkami na zovretie tyčí (24), ktoré udržujú tieto tyče v okách pravidelnej trojuholníkovej siete. Horný nadstavec (12) obsahuje spodnú časť s...

Rozoberateľný jadrový palivový článok v plášti

Načítavanie...

Číslo patentu: 279738

Dátum: 07.06.1995

Autori: Burfin Pascal, Brosset Alain, Dujet Francois

MPK: G21C 3/32

Značky: jadrový, článok, plášti, rozoberateľný, palivový

Zhrnutie / Anotácia:

Rozoberateľný jadrový palivový článok v plášti, použiteľný v reaktore s ľahkou vodou, obsahuje dva nadstavce (12, 14) spojené plášťom (16), ktorý obsahuje zväzok palivových tyčí (18) držaných v okách pravidelnej trojuholníkovej siete mrežami (24) rozmiestnenými pozdĺž plášťa a dvoma perforovanými doskami (20, 22), z ktorých každá je spojená s nadstavcom, pričom nadstavce a plášť majú rovnaký vonkajší šesťuholníkový prierez, pričom horný...

Rozoberateľný nesúosý záves

Načítavanie...

Číslo patentu: 245327

Dátum: 15.12.1988

Autor: Ritter Gerhard

MPK: B62D 25/10

Značky: rozoberateľný, nesúosý, závěs

Text:

...bez použitia naradia.Uvedené riešenie spočíva v tom, že gumová vložka dovoľuje vymedziť nesúososť voči druhej časti závesu a tým dovoľuje celý záves previesť nesúose. Tým sa dosiahne jednoduchšia výroba, pretože sa nepotrebu 4je dosiahnut súososť oboch častí. Ďalšia výhoda spočíva V tom, že konštrukčné riešenie možno previesť tam, kde z priestorových dôvodov nemožno «oba čapy závesu navrhnúť súosé, aie funkcia zavesu je zachovaná...