Patenty so značkou «rozloženia»

LED svietidlo s vytváraním zmeny rozloženia intenzity osvetlenia v priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: 288319

Dátum: 09.11.2015

Autori: Martaus Jozef, Mácha Marek

MPK: H05B 37/00, F21V 5/00

Značky: svietidlo, intenzity, vytváraním, změny, rozloženia, priestore, osvetlenia

Zhrnutie / Anotácia:

LED svietidlo s vytváraním zmeny rozloženia intenzity osvetlenia v priestore pozostáva z telesa (1) vybaveného aspoň jedným riadeným svetelným modulom (2) na vytváranie zmeny rozloženia intenzity osvetlenia v priestore, ktorý je tvorený aspoň jedným LED svetelným zdrojom (3) so symetrickým reflektorom (4) a jedným LED svetelným zdrojom (3) s asymetrickým reflektorom (5). Ďalej pozostáva z prijímacích obvodov (6) diaľkového ovládania alebo...

Spôsob vytvárania zmeny rozloženia intenzity osvetlenia v priestore a svetelný modul

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6352

Dátum: 02.01.2013

Autori: Martaus Jozef, Mácha Marek

MPK: F21V 5/00, H05B 37/02

Značky: osvetlenia, změny, priestore, spôsob, modul, vytvárania, rozloženia, světelný, intenzity

Text:

...stenami, kde jeho prvá a druhá protiľahlá asymetrická plocha je tvarovaná do nestredových kružníc s rozdielnymi polomermi. Veľká variabilnosť je dovolená aj samotnému LED svetelnému zdroju, ktorý pozostáva aspoň z jedného svetlo emitujú 10ceho člena. Pre potreby tohto technického riešenia sú svetlo emitujúcimi členmi, použitými v LED svetelnom zdroji, všetky doteraz známe LED diódy, LED čipy, LED multičipy, LED moduly a obdobné svetlo...

LED svietidlo s vytváraním zmeny rozloženia intenzity osvetlenia v priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6351

Dátum: 02.01.2013

Autori: Martaus Jozef, Mácha Marek

MPK: F21V 5/00, H05B 37/02

Značky: svietidlo, priestore, intenzity, změny, rozloženia, osvetlenia, vytváraním

Text:

...bude bližšie ozrejmené pomocou obrázkov, z ktorých na obr. l je znázomená konštrukčná zostava LED svietidla s rozloženými komponentmi. Na obr. 2 je znázomená optická sústava na riadené LED svetelné zdroje umiestnené v centrálnej časti telesa LED svietidla. Na obr. 3 je znázomená bloková schéma zapojenia LED svietidla so symetrickými a asymetrickými svetelnými zdrojmi. Na obr. 4 je bloková schéma zapojenia LED svietidla so symetrickými a...

Spôsob určovania množstva výstužných vlákien pre betón alebo rozloženia výstužných vlákien v betóne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9341

Dátum: 29.09.2008

Autor: Vitt Gerhard

MPK: C04B 28/02, E04C 5/01, B28C 5/40...

Značky: betón, betóne, výstužných, množstva, vlákien, rozloženia, spôsob, určovania

Text:

...a/alebo po vytvrdeni. Vynález sikladie za úlohu vyhnút sa vyššie uvedeným nevýhodám.0009 Cieľom vynálezu je poskytnúť informácie vláknami vystuženémubetónu a vláknami vystuženým betónovým štruktúram.0010 Cieľom vynálezu je taktiež poskytnúť jednoduchý spôsob pre dávkovanie betónových výstužných vlákien do betónu.0011 Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť spôsob určenia obsahu a kvality výstužných vlákien do betónu, ako napríklad množstvo...

Spôsob určovania objemového rozloženia výkonu jadra jadrového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13887

Dátum: 14.03.2008

Autori: Gautier Antoine, Durey David

MPK: G21D 3/00, G21C 17/10

Značky: objemového, rozloženia, jadrového, výkonu, spôsob, jádra, reaktora, určovania

Text:

...toku umiestnenými v nádobe reaktora a snímačmi pre meranie teploty, a EP 1 197 970, ktorý opisuje spôsob určovania rozloženia výkonu jadra jadrového reaktora pomocou neutrónového výpočtového kódu typu BEACONEP 2 147 441 34457,- upravovaného na základe merania teploty teplonosnej tekutiny na výstupe palivových kaziet uskutočňovaného súborom termočlánkov.0008 Na tomto pozadí je cieľom vynálezu prekonať vyššie uvedené nevýhody a navrhnúť spôsob...

Zariadenie na meranie rozloženia síl sťahujúcich jadro transformátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4827

Dátum: 02.08.2007

Autor: Veselovský Ján

MPK: G01N 3/28

Značky: meranie, transformátora, jádro, zariadenie, rozloženia, sťahujúcich

Text:

...závažia potrebného na povytiahnutie meracej platničky vypočítať, pri známom súčiniteli trenia, silu ktorou sú plechy jadra transformátora v danom mieste pritláčané ku sebe.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom obrázku č. 1 je schcmaticky znázomená konštrukcia zariadenia na meranie rozloženia síl sťahujúcich plechy jadra transformátora.Na priloženom obrázku č. 2 je znázomený tvar meracej platničky s dorazmi na nastavenie rovnakej...

Spôsob detegovania rozloženia prevádzkových teplôt v technologickom procese

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3929

Dátum: 17.06.2003

Autori: Raone Cosimo, Stringhetti Gianpiero

MPK: G01J 5/04

Značky: technologickom, prevádzkových, teplot, rozloženia, spôsob, detegovania, procese

Text:

...ochrannú konštrukciu vzťahová značka 3 označuje clonu vzťahová značka 4 označuje snímač sálania na detegovanie teplotných parametrov procesu, ktoré majú byť skúrnané vzťahová značka 5 označuje zameriavací prostriedok na určovanie miesta detegovania vzťahová značka 6 označuje pripojovacie káble počítačového vybavenia vzťahová značka 7 označuje prípojku vzduchu, ktorá umožňuje zavádzanie vzduchu do ochrarmej konštrukcie vzťahová značka 8...

Spôsob rozloženia uzavretých celistvých telies obsahujúcich škodlivé látky na recyklovateľné zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280289

Dátum: 09.11.1994

Autor: Lück Harald

MPK: B03B 9/06, B09B 3/00, H01J 9/50...

Značky: uzavretých, celistvých, látky, zložky, telies, recyklovateľné, spôsob, škodlivé, rozloženia, obsahujúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rozloženia uzavretých celistvých telies obsahujúcich škodlivé látky a pozostávajúcich z kovových zložiek a sklených telies, ako sú obrazovky alebo výbojky plnené plynom, na recyklovateľné zložky. Sklené telesá sa rozdrvia a následne sa z úlomkov skla odstránia v podstate všetky škodlivé látky, pričom sa uskutoční oddelenie magnetických kovov a/alebo separácia nemagnetických kovov, a/alebo vytriedenie opakových látok, ako sú keramické,...

Elektróda pre vizuálne sledovanie rozloženia nehomogenít mernej elektrickej vodivosti vzoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255309

Dátum: 15.03.1988

Autori: Baják Ivan, Vereščagin Igor, Turek Ivan, Kokin Sergej

MPK: G01N 27/20

Značky: elektrickej, rozloženia, vizuálne, nehomogenít, vzoriek, mernej, sledovanie, elektroda, vodivosti

Text:

...registrácie má nevýhody v potrebe chemického spracovania záznamového materiálu a tým v časovom oddialeni výsledku vyšetrenia. Pri plnení výbojovej medzery iným plynom,ako je vzduch, sa zariadenie stáva zložitejšie a zároveň sa komplikuje manipulácia so vzorkami.Uvedené nevýhody sa dajú odstrániť tým,že pri uvedenom spôsobe zisťovania nehomogenít mernej elektrickej vodivosti vzoriek sa ako elektróda vytvárajúca výbojovúmedzeru použije...

Zapojenie na vyhodnotenie rozloženia povrchových vád ložiskových guličiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236053

Dátum: 01.12.1986

Autori: Sudek Ján, Krušinský Dušan, Bartl Ján, Liegler Jaroslav

MPK: G01N 27/20

Značky: ložiskových, guličiek, vyhodnotenie, rozloženia, zapojenie, povrchových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia na vyhodnotenie rozloženia povrchových vád ložiskových guličiek pomocou dupligramu a histogramu v interferenčnom mikroskope. Vynález spadá do oblasti optiky - interferometrie a jeho praktické využitie bezprostredne súvisí s presným strojárstvom. Účelom vynálezu je urýchliť' spresniť a zobjektivizovať vyhodnotenia rozloženia povrchových vád ložiskových guličiek, kontrolovaných pomocou interferenčného mikroskopu pre...