Patenty so značkou «rozlišení»

Způsob rozlišení Streptococcus lactis, Streptococcus cremoris a jiných bakteriálních druhů metabolizujících cukry za tvorby kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260445

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jičínská Eva, Cvak Zdeněk, Erban Vladimír, Salaba František

MPK: C12Q 1/14, C12R 1/46

Značky: rozlišení, druhu, cukry, způsob, cremoris, tvorby, kyselin, streptococcus, lactis, jiných, metabolizujících, bakteriálních

Text:

...mléčnou, která je vylučována do prostředí s pH indikátorovým barvivem bromkresolpurpurem, který přecházi z modré barvy na žlutou, a jednak ve schopnosti charakteristické pouze pro Streptococcus lactis utilizovat arginin, jako zdroj uhlíku a uvolňovat do prostředí amonné ionty, které prostředí alkalizují, a tim se žlutá barva kolem kolonií mění opět na modrou. Rozplýváni uvolněných metabolitů do širokého okoli zabraňuje právě bentonit,svými...

Zapojení logického obvodu pro rozlišení vyhodnocované části obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270357

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vocetka Jan, Kott Kristian, Jindřich Miroslav

MPK: H04N 5/262

Značky: vyhodnocované, obrazů, částí, zapojení, rozlišení, logického, obvodů

Text:

...logického obvodu pro rozliěíni vyhodnocovsná části obrazu má tyto výhody je jednoduchá, využivé některých již exiatujicich vstupu e výstupu signálu na desca, ktoré zpracovevá vidsosiýnál s je obvodové nenáročná. Umožňuje ziskat okamžitý pře hled o vyhodnocované části sejmutého obrazu a nastavit grafické přsdlohy do této části snimku.Na výkrssu je znúzorněn priklad konkrátniho provedsni zapojani podle vynálszu.Vetupni svorka głł celeho...

Zařízení pro rozlišení přípojného místa, zejména v dojírně

Načítavanie...

Číslo patentu: 259158

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vlk Jiří, Hainz Petr

MPK: A01J 7/00

Značky: místa, dojírně, přípojného, zejména, rozlišení, zařízení

Text:

...Optické snímače, např. fotoelektrické, trpí pak snadnou znečistitelností a tím chybnou ľunkciVýše uvedené nevýhody jsou odstvaněny zařízením pro rozlišení přípojného místa v dojírně,pod 1 e vynálozu,jehož podštata spočívá v tomže mezi svorky přípojného místa jo připojena distinktivniĺimpedance a připojený stroj je opatřen měřičem elektrické ímpedance.Přiklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném...

Zapojení asynchronního obvodu rozlišení směru pro impulsní inkrementální snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 258303

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kolman Zdeněk

MPK: H03K 23/08

Značky: obvodů, asynchronního, směru, snímač, zapojení, inkrementální, rozlišení, impulsní

Text:

...nároky na strmoat hran signálu snimače, tvarování neni nutne. Násobici koeficient obvodu lze měnit pouze zmenou obsahu pamätí FROM, tj. výmlnou FROM v soktu a může být 1, 2, 3 nebo 4.Na připojenen výkrese je znàzorněno propojeni vstupů a výý stupů sekvenčniho obvodu, realizovaněho paměti PRQM, se vstupy impulsniho inkrenentilního snimače a výstupy obvodu rozlišeni sněru.- 2 První vstup 31 a druhý vstup gg impulsního inkrementálniho snímače 3...

Roztok pro rozlišení ocelí s různým obsahem chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257878

Dátum: 15.06.1988

Autori: Vavřinová Jana, Bičovský Karel, Konrád Vladimír

MPK: G01N 31/22, G01N 33/20

Značky: obsahem, oceli, rozlišení, různým, chromu, roztok

Text:

...odstín nezávisí na obsahu chromu pod rozlišovací hranicí.Bylo zjištěno, že hranice rozlišení obsahu chromu není významně ovlivněna současnou přítomností ostatních legovacích prvků, které se v obvyklýoh ocelích s obsahem chromu běžně používají. Experimentalně byl vyloučen vliv uhlíku, manqanu, křemíku, fosforu, síry, niklu,mědi, molybdenu, kobaltu, zirkonia, titanu, nubia. Vliv vanadu a wolframu se projeví jako chrom o obsahu jedné...

Zapojení pro statistické rozlišení hudby a řeči

Načítavanie...

Číslo patentu: 238308

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kilian Pavel, Kouba Jiří

MPK: G01R 23/16

Značky: statistické, zapojení, rozlišení, hudby, reči

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení podle vynálezu využívá četnosti výskytu nehlasných fonému tj. významotvorných hlásek řeči a charakteru jemné struktury hlasového signálu pro statistické rozlišení řeči a hudby pomocí implikace okamžitého rozdílu logaritmů špičkové a střední hodnoty signálů na integrační člen. Poměr nabíjecí a vybíjecí časové konstanty integračního členu je volen s ohledem na četnost výskytu těchto nehlasných fonémů.

Obvod pro rozlišení signálů s kmitočty v poměru 1 : 2

Načítavanie...

Číslo patentu: 243819

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kosík Bohumil

MPK: G11B 5/02

Značky: rozlišení, signálu, obvod, poměru, kmitočty

Text:

...a dalších obvodů. Tvarovač g upravuje vstupní signál tak, že náběžnou i sestupnou hranu signálu synchronizuje s řídicílnhodinovým signálem přivedeným na řídící vstup 9.Řídicí hodinový signál má kmitočet o řád vyšší než signál na signálovém vstupu l. Synchronizovaný signál na tvarovacím výstupu 22 je veden na derivační vstup gł derivačníhoDerivační obvod g odvodí z náběžné a sestupně hrany signálu na derivačním vstupu 31 pomocí řídicího...

Zapojení pro rozlišení směru rozladění kompenzované sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 219964

Dátum: 15.10.1985

Autori: Procházka Karel, Mejta František

Značky: rozladění, sítě, rozlišení, zapojení, směru, kompenzované

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro rozlišení směru rozladění kompenzované sítě. Vynález se týká kompenzovaných sítí vysokého napětí pro určení takového směru rozběhu pohonu zhášecí tlumivky, který odpovídá přibližování se žádanému vyladěnému stavu sítě. Zapojení určuje dobu periody napětí na zhášecí tlumivce a porovnává ji se zapamatovanou dobou předchozí periody. Pokud rozdíl dob period přesáhne nastavenou mez, pak podle znaménka rozdílu se, rozliší potřebný směr...

Zapojení pro rozlišení fází v elektrické síti

Načítavanie...

Číslo patentu: 221719

Dátum: 15.05.1985

Autori: Šamárek Zdeněk, Kuzmik Kamil

Značky: sítí, zapojení, elektrické, fázi, rozlišení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru energetiky - rozvodu elektrické energie. Vynález se týká zapojení pro rozlišení fází v elektrické síti, zejména v síti nízkého napětí. Vynález řeší problém rozlišení jednotlivých fází v opticky nepřehledné situaci pro umožnění provedení rovnoměrného zatížení fází a tím snížení ztrát elektrické energie. Vynález využívá časového posunu elektrického proudu v jednotlivých fázích. Vysíláním impulsů vhodné délky v nadakustické...

Zapojení pro bezpečné rozlišení způsobu broušení u speciálních brousicích strojů na klikové hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 224593

Dátum: 01.10.1984

Autori: Bláha Václav, Fabián Jiří

Značky: bezpečné, hřídele, broušení, speciálních, strojů, způsobu, rozlišení, zapojení, brousicích, klikové

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro bezpečné rozlišení způsobu broušení u speciálních brousicích strojů na klikové hřídele, sestávající z paralelně zapojených relé a elektrohydraulických rozvaděčů, vyznačené tím, že ovladač (8) zastavení pracovního cyklu, sériově zapojený s ovladačem (4) startu pracovního cyklu a druhým kontaktem (7) relé (15) paměti k nimž je paralelně připojen první kontakt (11) relé (10) cyklu, je s relé (10) cyklu spojen přes sérioparalelní...