Patenty so značkou «rozklad»

Reaktor na pyrolýzu, termický rozklad, pevného sypkého organického odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6890

Dátum: 04.09.2014

Autori: Mursalov Shamil, Merhaliyev Ali, Hasanov Shahsultan, Hasanov Hamid, Talibov Asker, Muradov Mahal, Aliyev Vugar

MPK: C10L 5/48, C10B 47/02, C02F 11/10...

Značky: reaktor, organického, sypkého, termicky, pyrolýzu, pevného, rozklad, odpadů

Text:

...valcovou komorou,ktorá je vo vnútomom priestore reaktora 1 usporiadaná súosovo s jeho plášťom g, pričom jej homá časť § 19 je vytvarovaná smerom nahor do tvaru plášťa kužeľa Zš 11 s vrcholovým uhlom 90 ° - V ďalších neznázomených variantoch však môže mať tento vrcholový uhol inú veľkosť a/alebo kužel Q môže byť vytvorený bez vrcholu, napr. ako zrezaný alebo ako zrezaný so šikmou homou podstavou, a pod. Vo vnútomom priestore spodnej komory Q...

Katalyzátor na báze ferrierit/železo na rozklad N2O a katalytickú redukciu NOx a N2O

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11965

Dátum: 24.10.2006

Autori: Le Lamer Olivier, Navascues Luc, Le Guern Delphine, Hamon Christian

MPK: B01D 53/86, B01J 29/68

Značky: katalyzátor, rozklad, báze, katalytickú, redukciu

Text:

...dusíčnej a na výrobu oxidáciou kyselinou dusičnou v oblasti organickej chémie tento katalyzátor má základ v aglomerátoch pripravených z 80 až 90 ferrieritu/titračného železa od 1 až 6 železa s obsahom draselných iónov v polohe výmeny od 0,1 do 0,5. Avšak účinnost tohto katalyzátora, aj keď je zdokonalená v porovnani s katalyzátormi podľa uvedeného stavu techniky, vyžaduje ešte zlepšenie. Predovšetkým je potrebné pripraviť nové, ešte...

Použitie katalyzátora na rozklad oxidu dusného (N2O) pri Ostwaldovom procese

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14424

Dátum: 24.02.2005

Autori: Kraus Marcus, Jantsch Uwe, Lund Jonathan, Gorywoda Marek

MPK: C01B 21/26, B01D 53/86, B01J 23/46...

Značky: rozklad, ostwaldovom, použitie, dusného, katalyzátora, oxidů, procese, n2o

Text:

...a smie spôsobovať len mimoriadne nízky pokles tlaku pozdĺž výšky pevného lôžka katalyzátora. Zvýšený pokles tlaku môže taktiež viest k strate účinnosti pri wrobe HN 03, predovšetkým vtedy, ak nie je následné zvýšenie tlaku v existujúcom technickom zariadení možné.- Katalyzátor nemá vyžadovať žiadne zmeny dimenzovania existujúcich konvertorov.0025 Podľa vynálezu sa použije katalyzátor obsahujúci ródium prípadne oxid ródia v spojení s...

Zariadenie na rozklad vody elektrolýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13463

Dátum: 18.09.2003

Autori: Mogilevsky Igor Nikolaevich, Surikov Aleksandr Konstantinovich, Ovsyannikov Evgeny Mikhailovich

MPK: C25B 15/00, C25B 1/04, C25B 9/12...

Značky: zariadenie, elektrolýzou, rozklad

Text:

...elektrolyzéra je vyrobené z elektricky vodivého materiálu shornými adolnými krytmi zelektricky vodivého materiálu prlvodný kanál elektrolytického roztoku je umiestnený vhornom kryte aje vybavený nastaviteľným ventilom vedúcim do kruhovej komory elektrolytického roztoku vnútorný povrch plášťa je vybavený najmenej jednou vodiacou drážkou prívodné vedenie vody má regulátor prietoku vody extrakčné vedenie produktov elektrolýzy je vybavené...

Prostriedok obsahujúci zmes mikroorganizmov na viazanie dusíka zo vzduchu, na zvyšovanie rozpustnosti zlúčenín fosforu a na rozklad potravinárskeho olejového sedimentu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1957

Dátum: 07.10.1998

Autor: Pollák Arpád

MPK: C05F 11/08, C12N 1/20

Značky: viazanie, vzduchu, prostriedok, mikroorganizmov, rozklad, sedimentů, zvyšovanie, olejového, potravinářského, rozpustností, dusíka, obsahujúci, zlúčenín, fosforu

Text:

...zlúčeniny fosforu s veľkými molekulami, ktoré sú vo vode nerozpustne na zlúčeniny fosforu vo vode rozpustné a tým zásobovať pôdu,pre rastliny využiteľnými, rozpustnými zlúčeninami fosforu.Naočkovaním pôdy kmeňmi mikroorganizmov viažucich dusík a súčasným naočkovanim pôdy kmeňmi mikroorganizmov rozkladajúcich nerozpustne zlúčeniny fosforu vzniká takzvaná metabióza, kde viazače dusíka dodávajú potrebný dusík a mikroorganizmus Bacillus...

Spôsob prípravy zmesi mikroorganizmov na viazanie dusíka zo vzduchu, na zvyšovanie rozpustnosti zlúčenín fosforu a na rozklad potravinárskeho olejového sedimentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279941

Dátum: 05.08.1998

Autor: Pollák Arpád

MPK: C02F 3/34, C12N 1/20, C05F 11/08...

Značky: rozpustností, zmesí, sedimentů, olejového, fosforu, dusíka, přípravy, zlúčenín, zvyšovanie, mikroorganizmov, vzduchu, potravinářského, viazanie, rozklad, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že spoločným kultivovaním aspoň dvoch kmeňov mikroorganizmov v živnej pôde bez dusíka s obsahom zlúčenín fosforu sa množia bakteriálne kmene Azotobacter croococcum CCM 4642 a Azospirillium brasiliense CCM 4644 počas 22 hodín pri teplote 28 °C, potom sa k nim pridá bakteriálny kmeň Bacillus megatherium CCM 4643 a bakteriálny kmeň Pseudomonas putida CCM 4641 a ďalej sa spoločne kultivujú 44 až 46 hodín pri teplote 28 °C pri...

Spôsob a zariadenie na odparovanie alebo rozklad najmä uhľovodíkových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 281082

Dátum: 07.02.1996

Autor: Ellingsen Olav

MPK: C10G 7/06, B01D 3/30, B01D 3/08...

Značky: najmä, spôsob, zlúčenín, zariadenie, rozklad, odparovanie, uhlovodíkových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie na selektívne a/alebo neselektívne odparovanie a/alebo rozkladanie najmä uhľovodíkových zlúčenín v kvapalnej forme, kde je kvapalina, umiestnená do umelého gravitačného poľa, vytvoreného rotačnou komorou. Do kvapaliny je mechanicky privádzaná energia, uvedením mechanických prvkov do priameho styku s kvapalinou. Zariadenie pozostáva z pracovnej komory (1), do ktorej je privádzaná kvapalina (6). Pracovná komora (1) je otočne...

Zariadenie na tepelný rozklad fluidných škodlivín, najmä dioxínov a furánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278599

Dátum: 15.09.1991

Autor: Buzetzki Eduard

MPK: F23G 7/00, F23C 5/00, F23C 7/02...

Značky: škodlivin, tepelný, zariadenie, najmä, furánov, dioxínov, rozklad, fluidných

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je tvorené valcovou spaľovacou komorou (1), na ňu nadväzujúcou dodatočnou spaľovacou komorou (15), aspoň jedným do spaľovacej komory (1) nasmerovaným horákom (4), zachytávacím zariadením (20) a dýzami (10b, 10b, 16) prídavného vzduchu. Zachytávacie zariadenie (20) je vytvorené ako prstenec so stredovým priechodným otvorom (7) s menším priemerom ako je priemer spaľovacej komory (1). Okolo stredového priechodného otvoru (7) sú...

Rozklad vláknitých keratoproteinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267822

Dátum: 12.02.1990

Autori: Scháněl Lubomír, Jonáš Pavel

MPK: C07K 15/06

Značky: rozklad, vláknitých, keratoproteinů

Text:

...které představují nezpraco vatelné odpady.Podstatou vynálezu je použití dŕevních hub rodu Pleurotus k rozkladu vláknítých keratoproteinů, například ovčí vlny, králićích chlupü nebo prasečích štětin.Dřevní houba, například druh Pleurotus ostreatus v ćasovém průběhu 10 až 14 dnů prorústá zmíněnými substráty, tedy ovćí vlnou, králičími chlupy nebo prasečími štětinami. Souborem extracelulárních enzymů rozrušuje houba strukturu substrátu a...

Způsob přípravy vzorku organické látky obsahující popeloviny, zejména uhlí pro tepelný rozklad v kalorimetrické bombě

Načítavanie...

Číslo patentu: 265591

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kubant Josef

MPK: G01N 25/26

Značky: vzorků, obsahující, organické, zejména, bombě, tepelný, přípravy, látky, způsob, rozklad, uhlí, popeloviny, kalorimetrické

Text:

...V uhlí je výhodou, že přípravek práškového polyetylenu umožňuje získání přibližně stejných průměrných výsledků jako referntní metodou pyrohydrolýzy V platinové trubici, která je značně nákladná.Ke spalování vzorků je vhodný práškový polystylen zrnění do 0,3 mm. Vhodný poměr hmotnosti vzorku k hmotnosti práškového polyetylenu činí 12 až 13. Pro určitý typ vzorků je vhodné zachovávat vždy stejný zvolený optimální hmotnostní poměr vzorku k...

Zariadenia pre rozklad molekúl vody, jej zmesí a roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254012

Dátum: 17.12.1987

Autor: Chmúrny Miroslav

MPK: C25B 1/04

Značky: zariadenia, rozklad, zmesí, vody, roztokov, molekúl

Text:

...medzi póimi stacionárne uložených permanentných magnetov a zásobným priestorom pre vodný elektrolyt a splodiny jeho rozkladu.Hlavná výhoda prevedenia zariadenia pre rozklad molekúl vody, jej zmesí a roztokov,podľa vynálezu spočíva v tom, že rozkladá disociované molekuly vody na kyslík a vodĺk s vyššou účinnosťou ako doposial známe elektrolýzery vody, tým, že potrebný elektrický. prúd sa generuje priamo vo vodnom elektrolyte. Účinnosť...

Zapojení pro rozklad alfanumerického znaku na matici ixj bodů v zařízení s mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252751

Dátum: 15.10.1987

Autor: Valtus Zdeněk

MPK: H03K 19/20

Značky: matici, zařízení, zapojení, mikropočítačem, rozklad, znaků, bodů, alfanumerického

Text:

...39 znaků. Paměř łg znaků je opatřena výstupem łg propojeným naprvni vstup gł paměti §gs 1 oupců znaků. Druhý až n-tý vstup §g 9 5 n paměti gg sloupců znaků je spojen s výstupy 53 r 4 n řizeného dekodéra 59 pozice rozkládaného znaku. Prvni vstup gł řizeného-dekodéru 59 pozice je spojen s výstupom 33 vyrovnávací paměti gg adresy pozice znaku s druhý vstup gg je veden na výstup gg monostabilniho klopného obvodu gg. Prvý vstup gł vyrovnávaci...

Pec na tepelný rozklad odpadových pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 240981

Dátum: 14.08.1987

Autori: Novák Jioí, Pajgrt Jan, Polák Karel, Janáe Jioí

MPK: F27B 15/00

Značky: pneumatik, rozklad, tepelný, odpadových

Text:

...jež má být nahrazeno. Kromě toho je výhodné, když vstupy 25, gb jsou skloněny dolů směrem k tělesu l vytvářející úhel 5 až 20 ° s horizontálou.Na obr. 2, 3 a 4 jsou vyznačeny jednotlivé žáruvzdorný materiál lg a plášť lb. Úsek lg tvořící fluidní lože Ž je tvořen šikmou boční stěnou § s menším průměrem v dolní poloze. Vllvem této struktury, fluidní materiál klouže po šikmém povrchu boční štěny Ě a fluidizaceNa druhé straně je tvořeno médiem...

Zařízení pro opticko – elektronický rozklad barevných grafických informací na vzorcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 233305

Dátum: 15.08.1985

Autori: Frommhold Eckart, Schmidt Jochen, Rossner Frank, Richter Wolfgang, Bär Wolfgang

MPK: G06K 9/00

Značky: informaci, vzorcích, rozklad, grafických, elektronický, barevných, zařízení, opticko

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro rozklad ad grafické informace v černo-bilých a ve vybraných barvách na plochých vzorcích za použití odraženého nebo průchozího světla. Cílem vynálezu je při poměrně malých nákladech na články zajistit vysokou rozlišovací schopnost a vzájemně jednoznačné rozlíšení barev, přitom to musí být realizováno pro vybrané barvy jedním světelně citlivým článkem. V daném zařízení, které se skládá ze zdroje světla,...

Způsob aktivace grafitu pro rozklad alkalických amalgamů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219138

Dátum: 15.07.1985

Autori: Pohajda Jaroslav, Hodál Emil

Značky: způsob, amalgamů, alkalických, grafitu, rozklad, aktivace

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt efektivnější způsob aktivace grafitu pro rozklad alkalických amalgamů. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se grafit impregnuje roztokem soli železa a po vysušení se na něj působí alkalickým médiem jako je hydroxid, uhličitan, amoniak, atd. Takto preparovaný grafit se žíhá při teplotě 150 až 500 °C. Celý postup se opakuje s výhodou 2- až 7krát, aby obsah železa v aktivovaném grafitu byl 2 až 5 %.