Patenty so značkou «rozdeľovanie»

Zariadenie na rozdeľovanie osiva a/alebo hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14167

Dátum: 03.02.2011

Autor: Schumacher Ferdinand

MPK: A01B 73/06

Značky: zariadenie, rozdeľovanie, osiva, hnojiva

Text:

...má podľa toho hlavný rám steleskopickou možnosťou, na ktorom sú upevnené spojovacie kĺby, najmä majúce zvislú os otáčania, kumiestňovaniu práve jedného vloženého rámubočne na hlavnom ráme. Vložené rámy majú práve na svojich protilahlých koncoch horizontálne, teda usporiadané priečne k sklopným kĺbom, kĺby bočného rámu, na ktorých sú otočne uložené bočné rámy na vložený rám,najmä na spôsob pákovej váhy, prednostne na ťažisku bočného...

Zariadenie na rozdeľovanie kusového sypkého materiálu a rozptyľovací mechanizmus, výhodne na použitie v zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 287155

Dátum: 28.12.2009

Autori: Berner Franz, Wurm Johann, Kepplinger Leopold-werner

MPK: C21B 7/00

Značky: zariadení, rozptyľovací, mechanizmus, sypkého, použitie, kusového, zariadenie, výhodné, rozdeľovanie, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zariadenia na rozdeľovanie kusového sypkého materiálu, najmä železnej huby, z toku sypkého materiálu na rozľahlú plochu, najmä na pevné lôžko, pričom táto plocha sa nachádza v reaktore na technológiu fyzikálnych alebo chemických procesov, najmä v reaktore hutného zariadenia na výrobu surového železa alebo oceľových predvýrobkov, výhodne v taviacom a splynovacom zariadení, pričom kusový sypký materiál sa plní prostredníctvom...

Stroj na rozdeľovanie osiva a/alebo hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7665

Dátum: 16.10.2008

Autor: Friel Holger

MPK: A01C 7/00

Značky: rozdeľovanie, stroj, osiva, hnojiva

Text:

...pružina teda inými slovami preberá ďalšiu funkciu, a to zmenou geometrického usporiadania a/alebo dráhy pohybu ťažnej pružiny, ktorá sa ovláda priamo na koľajnicovom ráme na upinanie sejacich prvkov alebo prostredníctvom prídavného ovlàdacieho prostriedkuumiestneného na koľajnicovom ráme na upinanie sejacích prvkov.Prispôsobenim ťažnej pružiny tak, aby plnila funkciu tlačnej tyče, možno navyše vykonavat zdvíhanie sejacích prvkov pri...

Koncovka pre bal materiálu na utieranie a zariadenie na rozdelovanie materiálu na utieranie využívajúce koncovku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8082

Dátum: 11.12.2007

Autor: Granger Maurice

MPK: A47K 10/36

Značky: využívajúce, utieranie, rozdeľovanie, koncovku, koncovka, zariadenie, materiálů

Text:

...situácie prihlasovateľ vyvinul Vylepšenia častí, na ktoré sa upevňujú koncové časti zariadenia, teda bočné časti obalu alebo na otočné nosné vodiace časti opísané v patente PCT 2005/094652prihlasovateľa. Ďalšie technické riešenie bolo opísané vofrancúzskom patente č. 2879090 pre uzamykateľnú koncovku opísanú a predstavenú prihlasovateľom. Jedná sa o zariadenie na blokovanie koncovky, ktoré zabráni jeho odstráneniu jednoduchým odňatím.0008 V...

Nízkonákladový indikátor pre rozdeľovanie nákladov na vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6233

Dátum: 21.11.2006

Autori: Leipold Jörg, Dobeneck Wolfgang, Bendlin Georg, Menge Andreas

MPK: G01K 17/00

Značky: indikátor, nízkonákladový, rozdeľovanie, nákladov, vykurovanie

Text:

...plochách dosky s plošnými spojmi, pričom meriaci kontakt pre snímač teploty ohrevného telesa je umiestnený na čelnej ploche dosky s plošnými spojmi, smerujúcej k nosnej doske, a meriaci kontakt pre snímač teplotyvzduchu v miestnosti je umiestnený na čelnej ploche doskys plošnými spojmi, smerujúcej k puzdru. Meriace kontakty predstavujú pokovené väzobné plochy, vedúce teplo, pre vedenie tepla k snimaču teploty ohrevného telesa...

Pneumatický vysievací stroj na vysievanie osiva a/alebo rozdeľovanie hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2975

Dátum: 20.06.2006

Autori: Schumacher Ferdinand, Stüttgen Gerhard

MPK: A01C 7/08, A01C 15/00

Značky: stroj, hnojiva, pneumatický, vysievací, vysievanie, osiva, rozdeľovanie

Text:

...znížiť výšku hornej hrany zásobníka pri zachovaní rovnakej kapacity a zmenšit odstup 0 d traktora.0015 U najvšeobecnejšieho uskutočnenia pneumatickeho vysievacieho stroja podstata stroja skonštrukciou aká je uvedená vpredvýznakovej časti nároku 1 spočíva v tom, že dávkovacie zariadenie je Lisporiadane v oblasti bočnej kontúry0016 Zásobná nádoba je u uskutočnenia podľa vynálezu rozdelená na zásobník a spojovací kanál od zásobníka k...

Zariadenie na rozdeľovanie materiálu do pece

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5491

Dátum: 16.11.2005

Autori: Kibble Brian, Fletcher Jeremy, Sprenger Harald, Wurm Johann, Wieder Kurt

MPK: F27D 3/00, F27B 1/00, C21B 7/18...

Značky: materiálů, rozdeľovanie, zariadenie

Text:

...plnenie hrdla, ktoré je zložitejšie. Ak je pohon usporiadaný z bočných častí hrdla, bol by vyžadovaný veľký objem vnútri pece. Hnací hriadeľ je pre oba varianty usporiadaný vnútri krytu a otočný a pohyblivý v axiálnom smere, čo vyžaduje chránit hriadeľ vočiteplú, prachu a usadeninám, aby sa zaistila činnost ovládacieho zariadenia.0006 Cieľom predloženého vynálezu je prekonať vyššie opísané problémy terajšieho stavu techniky. Ďalšou...

Zariadenie na súčasné rozdeľovanie aspoň jedného listu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8572

Dátum: 17.06.2005

Autor: Lauwerijssen Johannes Jacobus Maria

MPK: B65H 35/00, B26D 7/01, B26D 1/04...

Značky: materiálů, rozdeľovanie, aspoň, zariadenie, súčasné, jedného, listů

Text:

...telesom môže takto pohybovať vzhľadom na pohybujúci sa vozík s predpätim pružín. Takto sa dosiahne lepší výsledok rezania.Výhodný výsledok rezania bez rozstrapkania a iných nevýhodných3 faktorov sa dosiahne optimalizovaním umiestnenia rezného bodu vzhľadom na kolesá.0012 Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia má pomocný rám aspoň jedno pozdĺžne profilovanie V priečnom reze a vozík má aspoň jedno pozdĺžne profilovanie V priečnom reze,...

Zariadenie na rozdeľovanie sypkého materiálu do najmenej dvoch zásobníkov, najmä do dvoch nad kychtou vysokej pece usporiadaných bunkrov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4229

Dátum: 05.07.2004

Autor: Irnich Franz-josef

MPK: C21B 7/18, F27B 1/00

Značky: rozdeľovanie, najmenej, sypkého, bunkrov, zariadenie, zásobníkov, usporiadaných, kychtou, vysokej, materiálů, dvoch, najmä

Text:

...Predovšetkým sú vodiace a Výkyvné zariadenia chránené aj pred nadmerným znečistením, takže možno predĺžiť intervaly údržby.0011 Najmä na tej strane, ktorá je privrátená k sypkému materiálu, to znamená na hornej strane smerovacej klapky je uvažované opancierovanie. Toto sa uskutočňuje navarenímmateriálu s vysokou odolnosťou proti opotrebeniu. Konkrétneodkazujeme na nárok 7.zásobníka pri jeho uzatvorení. V zásade možno uvažovať ajzvláštne...

Zariadenie na rozdeľovanie prúdu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283657

Dátum: 23.10.2003

Autor: Schwarz Stefan

MPK: B60H 1/24, B60H 1/34

Značky: vzduchu, rozdeľovanie, prúdu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na rozdeľovanie prúdu vzduchu, najmä na dýzové otvory vetracích, poprípade klimatizačných zariadení upravené vo vnútornom priestore v motorových vozidlách, je vyrobené s prednou rovinou smerovacích lamiel (L1 až L5) so smerovacími lamelami (L1 až L5), najmä vodorovnými, prestaviteľnými prostredníctvom prvej spojovacej tyče (K1), a so zadnou rovinou smerovacích lamiel (L6 až L10), usporiadanou za ňou, so smerovacími lamelami (L6 až...

Absorpčná štruktúra na zachytávanie, rozdeľovanie a akumuláciu telesných tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283196

Dátum: 17.02.2003

Autori: Cook Jeffrey Todd, Moore Danny Raymond, Young Gerald Alfred, Lash Glen Ray

MPK: A61F 13/15

Značky: tekutin, struktura, absorpčná, zachytávanie, rozdeľovanie, akumuláciu, tělesných

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčná štruktúra (106) určená na zachytávanie, rozdeľovanie a akumuláciu telesných tekutín obsahuje zachytávaciu a rozdeľovaciu vrstvu (110) a akumulačnú vrstvu (108), umiestnenú pod zachytávacou a rozdeľovacou vrstvou. Zachytávacia a rozdeľovacia vrstva (110) má priemernú hustotu po nasýtení 1 % vodným roztokom chloridu sodného, prepočítanú na suchú hmotnosť, nižšiu ako 0,20 g. cm -3 a jej vrchná povrchová plocha je od 15 % do 90 % vrchnej...

Zariadenie na rozdeľovanie tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 283171

Dátum: 24.01.2003

Autori: Barnard Boyd, Ragland

MPK: H05B 3/06, H05B 3/00

Značky: tepla, rozdeľovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na rozdeľovanie tepla obsahuje zdroj (2) tepla a súvrstvie (3) vrstiev na vydávanie tepla konvenciou. Vrstvy (4, 5) súvrstvia (3) sú z kovovej fólie, sú v súvrství (3) uložené jedna nad druhou a s odstupom od seba, pričom zdroj (2) tepla je lokalizovaný a sústredený zdroj, zapuzdrený medzi vrstvami (4, 5) z kovovej fólie, z ktorých na jednej strane zdroja (2) tepla leží viac vrstiev (4, 5) a na druhej strane zdroja (2) tepla leží...

Zariadenie na rozdeľovanie jednotlivých dávok časticovitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282117

Dátum: 18.09.2001

Autori: Clarke Roger William, Catterall Clive Patrick Ashley, Eason Stephen William, Wilson Donna Joy

MPK: A61M 15/00

Značky: dávok, jednotlivých, zariadenie, časticovitého, rozdeľovanie, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na rozdeľovanie jednotlivých dávok časticovitého materiálu sa skladá z plášťa (100) nesúceho náustok (102), ktorý je opatrený vstupom vzduchu (34, 180) s prietokovou dráhou vzduchu vnútri plášťa (100), z valcovitého kontajneru (20, 158) uloženého vnútri plášťa (100), pričom má rad priečinkov na časticový materiál, ovládacie prostriedky na pohybovanie kontajnerom (158) voči prietokovej dráhe vzduchu, pričom priečinky uhlovo a osovo...

Strojné zariadenie na prijímanie, skladovanie a rozdeľovanie štrku koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 279117

Dátum: 08.07.1998

Autori: Wörgötter Herbert, Theurer Josef

MPK: E01B 27/02

Značky: strojně, skladovanie, koľaje, prijímanie, rozdeľovanie, štrku, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Strojové zariadenie (1) má prostredníctvom rotujúcich zmetacích kief (27) vytvorené prijímacie ústrojenstvo (24) štrku, k nemu priradené, cez koniec rámu (23) stroja prečnievajúce dopravné ústrojenstvo (25) štrku, zásobník (8) štrku s dopravným pásom (10), upraveným v pozdĺžnom smere stroja, prípadne koľaje (2), a výškovo prestaviteľný pluh (16, 17). Štrkový pluh (4) a zásobník (8) štrku sú usporiadané na v pracovnom smere strojového zariadenia...

Pojazdný stroj na ukladanie a rozdeľovanie štrku štrkového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279084

Dátum: 03.06.1998

Autori: Theurer Josef, Oellerer Friedrich

MPK: E01B 27/02

Značky: rozdeľovanie, stroj, ukladanie, štrkového, pojazdný, štrku, lôžka

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na odoberanie a rozdeľovanie štrku štrkového lôžka koľaje (6) je vybavený rámom (2) podvozka, ktorý je uložený na podvozkoch (3), a ktorý je spojený s ústrojenstvom na zametanie a dopravu (13), so strmým dopravným pásom (15) a so zásobníkom (18) štrku s vykladacími otvormi (24), ktorý je strmým dopravným pásom (15) zásobovaný štrkom. Zásobník (18) štrku má namiesto podlahovej plochy pohonom (21) v pozdĺžnom smere stroja poháňaný...

Zariadenie na rozdeľovanie sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280100

Dátum: 08.01.1997

Autori: Mailliet Pierre, Lonardi Emile, Bernard Gilbert

MPK: C21B 7/20, B65G 65/34, B65G 69/04...

Značky: zariadenie, rozdeľovanie, sypkého, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na rozdeľovanie sypkého materiálu obsahuje žľab (10) na dopravu sypkého materiálu, zavesený na prvom rotore (18), aby sa mohol uvádzať do otáčavého pohybu a mohol sa nakláňať okolo osi (33) nakláňania. K žľabu (10) je pripojený otočný prstenec (38), aby sa žľab (10) mohol natáčať okolo osi (36) natáčania, ktorá je kolmá na vodorovnú os (33) nakláňania žľabu (10). Vodiace prvky (52), obsahujúce najmä veľkopriemerové závesné ložisko,...

Koľajvý stroj na rozdeľovanie a profilovanie štrkového lôžka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278174

Dátum: 06.03.1996

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/02

Značky: koľaje, rozdeľovanie, profilovanie, stroj, koľajvý, lôžka, štrkového

Zhrnutie / Anotácia:

Strojový rám (6) je pojazdný po koľaji (4) a vybavený jazdným pohonom a jazdnou kabínou. Na strojovom ráme (6) je umiestnené vyrovnávacie a pluhové zariadenie (21), ktoré je výškovo nastaviteľné pohonom a siaha od jednej ku druhej pozdĺžnej strane koľaje, prípadne od jedného konca podvalu k druhému. Strednému úseku (33) vyrovnávacieho a pluhového zariadenia (21), prípadne stredným pluhovým a pracovným zariadeniam (22) je priradený prídavný...

Stroj na stavbu koľaje na rozdeľovanie a profilovanie štrkového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278091

Dátum: 06.12.1995

Autor: Ludwig Walter

MPK: E01B 27/02

Značky: profilovanie, koľaje, rozdeľovanie, stavbu, štrkového, stroj, lôžka

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na rozdeľovanie a profilovanie štrku (17) koľaje (11) je vybavený rámom (3) podvozka, ktorý sa opiera prostredníctvom koľajových podvozkov (2) a ktorý je prostredníctvom kĺbu (14) spojený s bočným pluhom (13), výškovo a bočne prestaviteľným prostredníctvom pohonov (15). Stroj na stavbu koľaje umožňuje súčasne s profilovaním boku (18) štrkového lôžka bočným pluhom (13) vytvárať tiež presný uzáver boku (18) štrkového lôžka v prechodovej...

Stroj na rozdeľovanie a profilovanie štrkového lôžka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 277797

Dátum: 08.03.1995

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/10

Značky: profilovanie, stroj, koľaje, rozdeľovanie, lôžka, štrkového

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na rozdeľovanie a profilovanie štrkového lôžka koľaje (4) má rám (5) stroja, uložený na koľajových podvozkoch (6), a urovnávací pluh (12), ktorý je výškovo prestaviteľný a vykývnuteľný okolo zvislej osi, ktorý je tvorený strednými doskami (13) pluhu, usporiadanými medzi koľajnicami (3), a ktorý má koľajnicové tunely (16) premosťujúce koľajnice (3). K urovnávaciemu pluhu (12) je medzi oboma koľajnicovými tunelmi (16) a bezprostredne za...

Komorové rozdeľovanie vzduchu pomocou elektromagnetických ventilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 187

Dátum: 11.08.1993

Autori: Kukla Vladimír, Kopsa Karel, Veselý František, Moudřich Ivan, Jirkovský Jaromír

MPK: F16K 31/02

Značky: elektromagnetických, rozdeľovanie, ventilov, komorové, pomocou, vzduchu

Text:

...ktere se nastavují přepinadem, ImPríklad provedení technickeho ŕesení V provedení podle obr.1 zařízení obsahuje sestnáctsamostatných komor L 5 elektromagnetickými ventily 2. Zdrojem vzduchu je vzduchovací motorek §. K regulaci tlaku vzduchu je pripojen regulacní ventil 1 a pro vizualní kontrolu tlaku vzduchu je pripojen manometr §. Výstupní otvory Q jednotlivých komor jsou pripojený na ctrnáctisekcový rukav Z urcený k lecbe...

Stroj na rozdeľovanie a rovnanie štrku štrkového lôžka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 277702

Dátum: 12.11.1991

Autori: Wörgötter Herbert, Theurer Josef

MPK: E01B 27/02

Značky: stroj, rozdeľovanie, štrku, lôžka, koľaje, štrkového, rovnanie

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) má podvozkový rám (4) s dvoma pojazdovými ústrojenstvami (2, 3), opatrený pri zadnom konci zametacou kefou (25), štrkovým pluhovým ústrojenstvom a vypúšťacími otvormi (11) na vysypávanie štrku zo zásobníka (8) na štrk na koľaj. Ku každému vypúšťaciemu otvoru (11) zásobníka (8) je priradený vlastný vynášací dopravník (14) s vlastným pohonom (13), ktorý je umiestnený tesne pod vypúšťacím otvorom (11) na jeho uzatváranie.

Pojazdné zariadenie na rozdeľovanie a profilovanie štrkového koľajového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278991

Dátum: 13.08.1991

Autor: Brém Jaroslav

MPK: E01B 27/00, E01B 27/02

Značky: pojazdné, rozdeľovanie, koľajového, profilovanie, štrkového, lôžka, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je opatrené pluhovým ústrojenstvom (8), uloženým výškovo nastaviteľne na ráme (4) medzi nápravami (2, 3) a opatreným aspoň tunelovými krytmi (12), prekrývajúcimi koľajnice (1). Ďalej je opatrené dvoma pármi priečnych dosák (14), ktoré sú uložené nad tunelovými krytmi (12) šikmo na os koľaje a upevnenými k základovej doske (15), a vodiacimi doskami (16), uloženými v strednej časti medzi koľajnicami (1). Každá z vodiacich dosák (16),...

Zapojenie pre dynamické rozdeľovanie prevádzkového zaťaženia v tranzitnej telefónnej ústredni

Načítavanie...

Číslo patentu: 245336

Dátum: 15.12.1988

Autor: Székely Gyözö

MPK: H04Q 3/66

Značky: tranzitnej, rozdeľovanie, zapojenie, ústřední, zaťaženia, prevádzkového, telefónnej, dynamické

Text:

...blok vyberie z príslušných alternatívnych smerov len jednu, najvýhodnejšiu obchádzaciu cestu, ktorá je k dispozícii pre prichádzajúce volania do tohoto smeru. 0 statné alternatívne smery, okrem priameho smeru, sú v danej prevádzkovej situácii pre prichádzajúce volania neprístupné. Pri zmene prevádzkovej situácie v príslušných spojovacích zvázkoch výber najvýhodnejšej obchádzacej cesty sa opakuje a môže dôjsť ku zmene vybraného...

Zariadenie na rozdelovanie najmä drsných valcových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 258681

Dátum: 16.09.1988

Autor: Sarkócy Slavomír

MPK: B29C 31/00

Značky: súčiastok, zariadenie, najmä, rozdeľovanie, drsných, válcových

Text:

...výkrese je nakireslené schematicky príkladné riešenie zariadenia na rozdelovanie drsných valcových súčiastok, kde je nualcreslené v pôdoryse.Zariadenie na roz-deľrovanie drsných valcových súčiastok pozostáva z dopravníka 1,na ktorého konci je umiestnený koncový do~ rez 4. Na dopravníku 1 pred koncovým dorazom 4 je uložený unášač 5, ktorého dlžka je pre presüvanie štyñobh veicových súčinstoik 3 v- konkrétnom riešení tabliet,...

Zariadenie na rozdelovanie lisovaných klietok pre gulkové ložiská

Načítavanie...

Číslo patentu: 252486

Dátum: 17.09.1987

Autor: Kapitán Miroslav

MPK: F16C 43/04

Značky: ložiska, rozdeľovanie, gulkové, klietok, lisovaných, zariadenie

Text:

...usporiadanim podľa vynálezu docieli sa toho, že klietky s radiálne von prečnievajúcimi guľovými prelismi dajú sa v závislosti na týchto prelisoch mechanizovane roztriedit do dvoch skupín so vzájomne opačnom orientáciou.Zariadenie na rozdeľovanie klietok podľa vynálezu je ďalej vysvetlené na jeho príkladnom prevedení, ktoré je achěmaticky znázornená na priložených výkresoch, kde na obr. 1 je znázornený pôdorys klietky s radiälne...

Zariadenie na rozdeľovanie spleteného poľahnutého porastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232622

Dátum: 15.12.1986

Autori: Šabík Ján, Zvada Daniel, Jech Ján

MPK: A01D 63/00

Značky: poľahnutého, porastu, zariadenie, spleteného, rozdeľovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti poľnohospodárskych zberových strojov a zariadení. Účelom vynálezu je zníženie strát pri zbere strukovín, ale i iných najmä tenkostebelných plodín, priaznivejším oddelením porastu zo záberu zberového stroja od porastu mimo tohoto záberu a dokonalejším kopírovaním povrchu poľa a súčasne zvýšenie výkonnosti zberového stroja. Tohoto účelu je dosiahnuté rozdeľovačom porastu, ktorý pracuje na princípe voľne otočného valca a...

Zariadenie na automatické rozdeľovanie dvoch vzájomne nemiešateľných kvapalín s rozdielnymi hustotami

Načítavanie...

Číslo patentu: 218649

Dátum: 01.06.1985

Autori: Kopernický Ivan, Lalík Juraj, Klátik Jaroslav, Novák Pavel, Dolák Karol

Značky: kvapalín, vzájomne, zariadenie, dvoch, rozdeľovanie, hustotami, rozdielnymi, nemiešateľných, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na automatické rozdeľovanie dvoch vzájomne nemiešateľných kvapalín, ktoré majú rozdielne hustoty sa týka priemyslu spracovania ropy. Účelom vynálezu je zabránenie prieniku väčšieho množstva ropných látok do odpadových vôd z výrobní rafinérskeho podniku a zvýšenie spoľahlivosti mechanického čistenia zaolejovaných odpadových vôd. Uvedeného účelu sa dosiahne zaradením sifónového prepadu k oddeľovacej nádrži. Pri odvádzaní vodnej fázy z...