Patenty so značkou «rozdelovača»

Spôsob prevádzkovania elektronického merača spotreby, hlavne rozdeľovača nákladov na vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13273

Dátum: 17.10.2008

Autori: Stauss Gerold, Schimske Gerhard

MPK: F24D 19/10, G01K 1/02, G01D 4/00...

Značky: prevádzkovania, vykurovanie, hlavne, spotřeby, merača, rozdelovača, elektronického, nákladov, spôsob

Text:

...generátor na premenu neelektrickej energie na elektrickú, aspoň jeden akumulátor, zaradený za napäťovým generátorom a aspoň jeden transformátor napätia, ktorý je na akumulátor napojený tak, že jeho východzí signál je vhodný na prevádzku riadeniaprocesov, aspoň jeden senzor a aspoň jeden vysielač na bezdrôtové vysielanie telegrarnov,ktoré môžu byť vytvárané riadením procesov a ktoré obsahujú aspoň jednu nameranú hodnotu aspoň jedného...

Spôsob parametrovania rozdeľovača nákladov na kúrenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5872

Dátum: 11.02.2004

Autor: Leipold Jörg

MPK: G01K 17/00, F24D 19/00, G01D 4/00...

Značky: kúrenie, parametrovania, nákladov, spôsob, rozdelovača

Text:

...meranie spotreby je chránenéproti manipulácii prípadne sabotáži.Spis US 4,455,095 opisuje systém pre meranie vyžarovania tepelnej energie vytápanía priestorov, pričom tento systém obsahuje aspoň jedno vstupné zariadenie pre selektívne zadávanie špeciálnych konštánt kúrenia. Toto vstupné zariadenie je spojené s výpočtovým prístrojom, do ktorého sa ako procesné premenné privádzajú namerané hodnoty meracíeho čidla teploty do prednej...

Zariadenie na upevnenie snímačov pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278088

Dátum: 16.12.1992

Autori: Vitamvás Zdeněk, Patočka Josef

MPK: G01K 1/00, G01K 1/14, G01K 1/02...

Značky: vykurovacích, nákladov, poměrového, snímačov, rozdelovača, upevnenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z komôrky (4) na meracie snímače, umiestnenej v tepelne vodivom kryte (5) v prvej časti (3) tepelne vodivého puzdra, ktorá je rozoberateľne spojená s ďalšou časťou (1) tepelne vodivého puzdra. Tepelne vodivé puzdro je v tvare strmeňa a jeho ďalšia časť (1) je pevne spojená s jedným dielom (7) tepelne izolujúceho krytu, ktorý je cez pružné výstupky (9) spojený s ďalším dielom (8) tepelne izolujúceho krytu, na prekrytie prvej...

Zapojenie elektronického bytového rozdelovača nákladov na vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 252735

Dátum: 15.10.1987

Autori: Schwartz Ladislav, Perko Pavol

MPK: G01K 17/08

Značky: nákladov, elektronického, zapojenie, rozdelovača, bytového, vykurovanie

Text:

...čitačia impulzov a druhým výstupom je spojený s druhým vstup-om bloku indikäcie nepovolaného zásahu a blok ovládania zobrazenia je výstupom spojený s druhým vstupom bloku. zobrazenia.Zapojenie podľa tohoto vynálezu je oproti doteraz známym obdobným zapojeniam výhodné preto( že je jednoduché a realizovatelné s malým počtom súčiastok.Na priloženom výkrese je zobrazená celková bloková schéma zapojenia podľa tohoto vynálezu.Príklad konkrétnej...