Patenty so značkou «rozdělovač»

Rozdeľovač pre pneumatickú sejačku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13137

Dátum: 28.06.2010

Autori: Werries Dieter, Paessens Christian, Berendsen Mark, Lukas Thomas, Gebbeken Martin

MPK: A01C 7/08

Značky: pneumatickú, rozdělovač, sejačku

Text:

...úrovni a počet priechodných otvorov druhej rozdeľovacej úrovne je vporovnaní s počtom priechodných otvorov prvej rozdeľovacej úrovne znížený opočetvýsevných výstupov prípadne výsevných pätiek, ktoré za účelom vytvárania jazdných dráh niesú zásobované osivom. Prstencové teleso má dve rozdeľovacie úrovne s priechodnýmí otvormi,ktoré sú vpríslušnej polohe rozdeľovacicho segmentu bud prepojené so všetkými rozvodmi osiva pripojenými na rozdeľovač...

Rozdeľovač napätia na schodišťové osvetlenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5242

Dátum: 07.09.2009

Autor: Červenka Vladimír

MPK: H01H 43/00, H05B 37/02

Značky: rozdělovač, schodišťové, osvetlenie, napätia

Text:

...napätia zdroja Z 2 je prepojený s časo obvodom ČO a s kontaktom relé RE 2, ktorého druhý vývod je prepojený na Štart časového obvodu 3,3 druhý pól zdroja Z 2 je pripojený na časový obvod ČO, ku ktorému je pripojená s jedným aj druhým vývodom ovládacia cievka relé REl, ďalej prepínaní kontakt prepínača Prl je prepojený s odporom R 3, s vývodom diódy D 4, ktorej druhý vývod je prepojený s ovládacou cievkou RE 2 a s kondenzátorom C 2,...

Elektronický rozdeľovač nákladov na vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13147

Dátum: 29.05.2008

Autori: Hinz Fred, Woehrstein Hermann

MPK: G01D 4/00, G01K 17/06

Značky: nákladov, rozdělovač, vykurovanie, elektronický

Text:

...elektronickéhorozdeľovača nákladov na vykurovanie, dokázaný takýto prípad manipulácie. 0008 Technické riešenie sa vyznačuje znakmi vo význakovej časti nároku 1.0009 Tým je získaný elektronický rozdeľovač nákladov na vykurovanie, bezpečnejší proti manípulácii, upevnený na vykurovacom telese, pri ktorom je kontrolované kompletné vykurovacie teleso (teda vrátane elektronického rozdeľovača nákladov na vykurovanie). Základná myšlienka spočíva...

Rozdeľovač vykurovacích nákladov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286127

Dátum: 12.03.2008

Autor: Glaser Friedrich

MPK: G01K 17/00

Značky: rozdělovač, vykurovacích, nákladov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka rozdeľovača vykurovacích nákladov, obzvlášť na snímanie spotreby tepla vo vykurovacích telesách, aspoň s dvoma časťami (2, 3) krytu, ktoré sa dajú k sebe pripevniť pomocou plomby (4) a ktorých spojenie je možné uvoľniť porušením plomby (4), pričom plomba (4) má hlavu (8) plomby (4) a driek (12) aspoň s jednou zarážkou (9) na zachytenie. Jadro vynálezu spočíva v tom, že hlava (8) plomby (4) má aspoň jedno otvorené miesto zásahu...

Rozdeľovač zapaľovacieho impulzu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8099

Dátum: 12.09.2007

Autor: Peter Maks Skufca

MPK: F42D 1/04

Značky: impulzů, zapalovacieho, rozdělovač

Text:

...zapaľovacieho impulzu na viac šnúrových zápalných prostriedkov, ako zápalných hadíc alebo zá palných šnúr.0012 Táto úloha je riešená zariadením na rozdeľovanie neelektrického zapaľovacieho impul zu so znakmi nároku l.0013 Zariadenie na rozdeľovanie neelektrického zapaľovacieho impulzu zo šnúrového zápal něho prostriedku na aspoň dva iné šnúrové zápalné prostriedky zahrnuje nasledujúce súčastiuzavreté puzdro s nerozvetveným vnútorným...

Rozdeľovač prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10622

Dátum: 11.05.2006

Autor: Aroussi Abdelwahab

MPK: F15D 1/00, B01F 5/06, B65G 53/52...

Značky: prúdu, rozdělovač

Text:

...potrubí je mat pre každý horák vlastný mlyn na uhlie alebo mat priame a riadené zásobovanie zo spoločného mlyna. Avšak zavedené priemyselné zariadenia, ako napr. elektrárne, zvyčajne majú zavedený dopravný systém paliva. Opatrenia jednotlivých mlynov na uhlie alebo priame zásobovanie zo spoločného mlyna by vyžadovalo úplné prekonštruovanie a nahradenie systému pre dopravu paliva pri výrazných nákladoch.0011 iný spôsob vytvárania...

Rozdeľovač a zberač vykurovacej vody na podlahové kúrenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1775

Dátum: 04.03.1998

Autor: Kovács Silvester

MPK: F24D 3/12

Značky: vykurovacej, zberač, rozdělovač, kúrenie, podlahové

Text:

...spájanými prvkami, teda ani nevznikajú štrbiny a nedochádza tak k úniku vykurovacej vody z obehu. Tieto priame výhody novej konštrukcie rozdeľovača a zberača vykurovacej vody pre podlahové kúrenie má aj svoje nepriame výhody spočívajúce v tom, že sa znižujú náklady na údržbu a vylučuje sa možnosťvytopenia bytu pri havárií vykurovacieho systému.Prehľad obrázkov na yýkresoch Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov,...

Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov, predovšetkým vyhrievacieho telesa ústredného kúrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 990

Dátum: 08.11.1995

Autori: Vitamvás Zdeněk, Patočka Josef

MPK: G01K 17/06

Značky: ústredného, tělesa, kúrenia, predovšetkým, vyhrievacieho, nákladov, vykurovacích, rozdělovač, poměrový

Text:

...ako samostatnáPomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov podľa tohto technického riešenia umožňuje reagovat na Okamžitý stav vykurovania bez časového oneskorenia, ćím dochádza k tepelným a tým i finančným úsporám. Celé zariadenie je výrobné pomerne jednoduché pri nízkych výrobných nákladoch. Jeho montáž i obsluha sú jednoduché. Pre názornejšie a presnejšie odčítavanie údajov možno využiť sadu niekoľkých samostatných stupníc, ktoré možno...

Rúrkový rozdeľovač médií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 930

Dátum: 09.08.1995

Autori: Havlíček Michal, Havlíček Václav

MPK: F24D 19/10

Značky: rozdělovač, rúrkový, médií

Text:

...jednoduchá vybiehajúca zarážka. závit. čap s drážkou a pod. V prípade ak je rozdeľovač konštruovaný len pre otáčavý pohybvnútornej rúrky. môže na jednoduché vyhotovenie rozdeľovačapostačovat na vymedzenie pohybu vnútornej rúrky dĺžka rúrokie je pritom potrebné inštalovať samostatnú zábranu.Rúrkový rozdeľovač môže byť skonštruovaný podľa potreby aj ako viac rúrok spolu (napríklad ako rozdeľovač pri súčasnej funkcii zberača pre systém...

Rozdelovač rotačných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 267325

Dátum: 12.02.1990

Autor: Vanoch Gustáv

MPK: B23Q 7/08, B65G 47/20

Značky: rotačných, rozdělovač, súčiastok

Text:

...pripojenom výkrese je na obr. znázornená celá zostava rotačného rozdeľovača krúžkov.Rozdeľovač je vytvorený rozdeľovacim žlabom 2 zostavený z horizontdlncj a vertikálnej časti, ktorý je umiestnený na nosnej doskeł a je opatraný v spodnej časti v svojej horizontálnej časti posuvnou rozdelłovaoou klapkou i s kladkou 4 ovladanou pohonnou jednotkou 9 pomocou odpruženie) dvojramennej páky g, proti ktorej je sa ístim vertikálnej časti...

Korýtkový rozdělovač kapaliny náplňových kolon pro difúzní pochody

Načítavanie...

Číslo patentu: 264369

Dátum: 12.07.1989

Autor: Braun Vlastimil

MPK: B01D 3/32

Značky: rozdělovač, korýtkový, náplňových, kapaliny, kolon, pochody, difuzní

Text:

...i tvar a velikost štěrbiny mezi můstkem a základním materiálem je přitom možno velmi snadno obměňovat. Díky tomu, že můstky vytvářejí na bočních stěnách korýtek rovnoměrný kapalinový film, může rozdělovač pracovat i při zvýšených výkonech, kdy u jiných typů rozdělovačů dochází k nežádoucímu unosu kapaliny proudícím plynemoNa přípojeném výkresu je vedle sebe znázorněno jednak prove~ dení dosud užívaných korýtkových rozdělovačů, jednak...

Postupný rozdělovač kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263530

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jadrný Petr

MPK: C02F 3/00

Značky: postupný, rozdělovač, kapalin

Text:

...pro usnadnění této manipu lace.Přívodní potrubí odpedních vod § jsou vyústěny do rozdělovací nádržky g, ze které jsou odpadní vody odváděny do příslušnć reekční nádrže dopravním potrubím A. řívodní potrubí chemikálií 2 jsou vyvedeny nad rozdělovací nádržku g a na dopravní potrubí É do príslušné reakční nádrže jsou napojeny prostřednictvím ohebných hedíc 1 §,zasunutých do příslušných trubkových nástavců 5. Ohebné hadice lg jsou provedeny V...

Rozdělovač plamene atmosférického hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262525

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vilímec Oldřich, Staněk Miroslav, Krejčí Zdeněk

MPK: F23D 14/48

Značky: rozdělovač, plamene, hořáku, atmosférického

Text:

...též hořák, opatřený rozdělovačem plemene ve tvaru hranolu, jehož horními a bočními štěrbinami proudí směs vzduchu a plynu, přičemž boční část plemene je stabilizováns stabilizačním výčnělkem čs. no 233 D 99 autori Krejčí, Franěk. Nevýhodou tohoto provedení je výrobní náročnost při zhotovování stabilizačního výčnělku.Tyto nevýhody odstraňuje rozdělovač plamene podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že proti výtokovým otvorum ve svislých...

Upínacie zariadenie plochého pera prenášajúceho silové impulzy riadiace rozdelovač hydraulického zdviháku náradia

Načítavanie...

Číslo patentu: 258240

Dátum: 15.07.1988

Autori: Okrasa Marian, Peszko Romuald

MPK: A01B 65/00

Značky: náradia, prenášajúceho, impulzy, hydraulického, plochého, zdviháku, upínacie, silové, rozdělovač, riadiace, zariadenie

Text:

...uložený v dolneja hornej vložke, ktoré sú osadené v skrini guľového klbu. Skriňa gulového klbu je prípevnená do roviny skrine zadného mostu pod uhlom 30 ° pomocou skrutiek. Hornú vložku tvori skrutka, ktorá má v hornej časti drážku tvoriacu manžetu, ktorá po regulácii upevnenia plochého pera sa odklopi do priehlbiny v skrini guľového klbu.Zariadenie podľa vynálezu zabezpečuje technologičnosť, nízku pracnosť pri výrobe a dobrú...

Rozdělovač plamene atmosférického hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242640

Dátum: 31.05.1988

Autori: Žoudlík Josef, Vitík Pavel, Husák Pavel

MPK: F23D 14/20

Značky: plamene, hořáku, atmosférického, rozdělovač

Text:

...a konstrukčni komplikace s vytvářením stebilizačního výčnělku.Tyto nevýhody odstraňuje rozdělovač plemeno podle vynálezu,jehož podstate spočívá v tom. že jeho profil je vytvořen dvěma svislými rovnoběžnými stěnami, ktoré na horní části přes záhyby přecházejí do sestupných částí, na jejichž spodním okraji je upevněne střechovitá část, opatřená kruhovými otvory se zářezy.Výhoda tohoto profilování spočívá v tom, že střechovitá část, v níž...

Rozdelovač energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 256058

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šmida Ladislav, Ondovčin Kamil

MPK: F15B 11/16

Značky: rozdělovač, energie

Text:

...oproti iným riešeniam má znížený počet prvkov, pričom funkcia je spoľahlivá a činnost s ním bezpečná. Oproti predchádzajúcim riešeniam má ďalej výhody v tom, že tlaková energia prechádza v obidvoch smeroch pohybu súčasne na hydraulické motory, ako aj nabrzdný a prítlačný valec. Odstráni sa tým nežiadúce šmýkanie pohonných kladiek a tým opotrebovávaltie, prípadná možnost úrazu.Najpriloženom obrázku je znázornený príklad vyhotovenia...

Rozdělovač pro elektrodialýzu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 255086

Dátum: 15.02.1988

Autori: Novák Luboš, Novák Petr, Němeček Jan

MPK: B01D 13/02

Značky: rozdělovač, výroby, způsob, elektrodialýzu

Text:

...skládání početnějšího svazku membrán a rozdělovačů.Sítka gg je k rámu lg upevněna horními vlákny gł, spodními vlákny gg a křížením gg. Horní a spodní vlákna gł, gg mají stejný kruhový průřez a jejich průměr a hustota křiženígg jsou variabilní a jsou dány požadavky na hydraulický odpor elektrodialyzéru, minimální stínění iontovýměnné membrány a tuhostí rozdělovače v souvislosti s manipulací při skládání větších svazků membrán a rozdělovačů....

Rotační šoupátkový rozdělovač vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253537

Dátum: 12.11.1987

Autori: Lindr Václav, Macek Jan, Štěrba Jaroslav, Ort Jan

MPK: F01L 31/22, F02N 9/04

Značky: šoupátkový, rotační, vzduchu, rozdělovač

Text:

...spolehlivé vzníceníPříklad provedení rozdělovaěe podle vynálezu je uveden na připojeném vyobrazení, kde je znázorněn řez tělesem rozdělovaěe s rotačním a axiálním šoupátkem, dále detail C rotaěního šoupátka v bokoryse a schêmatické znázornění potrubního rozvodu od tlakové nádoby přes rozdělovaě až ke spouštěcím ventilum motoruZ obrázku je pátrný nejprve rozdělovač lhtvořený pouzdrem gg, u jehož vnitřního prostoru lg je uepořádáno rotační...

Rozdelovač kvapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 251978

Dátum: 13.08.1987

Autori: Mora Leonard, Gonda Martin, Olejár Tomáš

MPK: B01J 4/00

Značky: kvapalných, rozdělovač, médií

Text:

...ručne, elektricky, pneumatický, hydraulicky. Tento posuvný valec je umiestnený na privodnej rúre. Každý žľab je opatrený výtokovým otvorom, ktorý je potrubim prepojený s príslušným zariadením.Výhodou rozdeľovača kvapalných médií je viacnásobné zníženie počtu ovládacíchprvkov, čo má za dôsledok zvýšenie spoľahlivosti prevádzky, zjednodušenie obsluhy,zníženie energetickej náročnosti.Na výkrese je na obr. 1 a obr. 2 zobrazený rozdeľovač...

Rozdělovač vzduchu na pneumatickém tkalcovském stavu pro rozvod vzduchu do skupin pomocných trysek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238632

Dátum: 15.05.1987

Autori: Koriyama Masayuki, Takahashi Takao, Ishimoto Kazunori

MPK: D03D 47/30

Značky: rozdělovač, skupin, pneumatickém, trysek, stavu, pomocných, tkalcovském, rozvod, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Rozdělovač vzduchu zahrnuje v sobě vzduchový kanál, který se rozprostírá podél směru prohozu útků, je v komunikacemi se všemi pomocnými tryskami a napájen stlačeným vzduchem. Dále je uspořádán odnímatelně určitý počet ucpávek v určitých místech vzduchového kanálu k jeho rozdělení na určitý počet vzduchových rozváděcích kanálů, z nichž každý je v komunikaci s každou skupinou pomocných trysek, pro niž je tím vytvořen samostatný systém pro přívod...

Beztlakový kontinuální rozdělovač kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250978

Dátum: 14.05.1987

Autori: Štefek Josef, Procházka Vojtěch

MPK: A01J 11/10

Značky: beztlakový, kontinuální, kapalin, rozdělovač

Text:

...do vznikajicí směsi. Kolísání tuku ve výchozí surovině je ještě vyrovnáváno posunem clony na štěrbině čtvrté, z níž se odvádí smetana na jiné zpracování.Výhodou tohoto zařízení je možnost ovlivnit libovolně tučnost vzniklé směsi bez zásahu do tlakových poměru na odstředivce a tím dosáhnout konstantnosti průtoku a tučnosti vznikající smetany, neboř poměr oddělených složek jen velmi málo závisí na množství odebrané složky. Tim odpadá i...

Rotační rozdělovač vzduchu vícekomorového textilního filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249713

Dátum: 15.04.1987

Autor: Říha Milan

MPK: B01D 46/42

Značky: rotační, vzduchu, rozdělovač, vícekomorového, filtru, textilního

Text:

...upevněné ne profilovém nosníku. Tento nosník tvoří stěnu komory stetoru pro přívod regenerečního vzduchu. Jazýčky pružných profilových těsnění jsou sítuovány proti přetlaku příváděného regenerečního vzduchu do takto vytvořené komory a jsou tímto přetlakem vyhnuty e přítístknuty na opracované plochy, vytvořené jak na stěně stetoru, tak íune příruběTímto řešením je zaručene požadovaná těsnost tělesa rotač ního rozděloveče v komoře filtnu,a...

Mechanický rozdelovač sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248990

Dátum: 12.03.1987

Autori: Večerek Jaromír, Ürge Ladislav, Muráni Ján

MPK: B65G 65/30

Značky: materiálov, sypkých, rozdělovač, mechanicky

Text:

...je možné viacerými spôsobmi tak, ako to vyplýva z predmetu vynálezu. Výhodou využitia vynálezu je realizácia pneumaticlcej dopravy sypkých mlateriálov viacerými potrubiami do väčšieho počtu dopravných miest zariadením jednoduchej koncepcie s nenáročným pohonom, pri 4čom je zaručené ich rovnomerné rozdelenie do jednotlivých potrubí.Na priložených výkresoch je na obr. 1 znázornená riešenie mechanického rozdeľovača sypkých materiálov podľa...

Rozdělovač plynů pro přívod upravovacího plynu do rozprašovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 231966

Dátum: 15.12.1986

Autori: Schwartzbach Christian, Larsson Finn Hilding

MPK: F26B 17/24

Značky: upravovacího, komory, rozprašovací, přívod, rozdělovač, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Rozdělovač plynu pro přívod upravovacího plynu do rozprašovací komory okolo rozprašovacího ústrojí umístěného středově v rozprašovací komoře, přičemž upravovací plyn je přiváděn z vodorovné spirálové přívodní trubce prstencovým ústím, uspořádaným středově symetricky okolo osy rozprašovací komory, do prostoru mezi dvěma kuželovými vodicími stěnami, uspořádanými okolo rozprašovacího ústrojí a nad ním, kde v uvedeném ústí jsou umístěny lopatky pro...

Kontaktní rozdělovač pro řízení elektricky ovládaných spouštěcích a pojišťovacích ventilů lodních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229591

Dátum: 15.09.1986

Autor: Macek Jan

MPK: F16K 31/02

Značky: ovládaných, pojišťovacích, lodních, motorů, řízení, rozdělovač, kontaktní, spouštěcích, elektricky, ventilu

Zhrnutie / Anotácia:

Proti čelní stěně rozvodového kotouče, upevněného na jednom konci rozvodového hřídele, do níž je vsazena výseč z vodivého materiálu, oddělená od rozvodového kotouče izolační vrstvou, je umístěna deska rozdělovače. Ve středu desky je kontakt spojený se zdrojem elektrického proudu a po jejím obvodu jsou kontakty spojené s ovládacími elektromagnety spouštěcích ventilů. Deska rozdělovače je upevněna na hřídeli, na jehož druhém konci je píst,...

Podtlakový rozdělovač secího stroje pro jednosemenný výsev

Načítavanie...

Číslo patentu: 234032

Dátum: 15.09.1986

Autor: Maury Jean-pierre

MPK: A01C 7/04

Značky: stroje, rozdělovač, secího, výsev, podtlakový, jednosemenný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká podtlakového rozdělovače secího stroje pro jednosemenný výsev, zahrnujícího perforovaný kotouč otáčející se ve skříni opatřen dvěma oddělovacími deskami, umístěnými těsně u sebe a kloubově připojenými ke skříni pomocí osy. Oddělovací desky jsou opatřeny každá výstupky střídavě rozmístěnými na jejich okrajích, sledujících dráhu otvorů kotouče po obou jejích stranách. Vzájemná úhlová poloha obou oddělovacíh desek je seřiditelná...

Rozdeľovač kyseliny a amoniaku neutralizačného reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 225159

Dátum: 15.04.1986

Autori: Krajčí Pavol, Orság Ivan

Značky: neutralizačného, rozdělovač, kyseliny, amoniaku, reaktora

Zhrnutie / Anotácia:

Rozdeľovač kyseliny a amoniaku neutralizačného reaktora skladajúci sa z barbotážneho prstenca kyseliny a barbotážnej hlavice amoniaku, vyznačený tým, že barbotážny prstenec (1) kyseliny tvorený trubkou (8) je umiestnený v dolnej časti cirkulačnej trubice (2), osi (7) barbotážnych otvorov (12) na trubke (8) barbotážneho prstenca (1) kyseliny zvierajú s osou (13) toku reakčného média uhol 45° až 90°, barbotážna hlavica (3) amoniaku je umiestnená...

Celoplastový rozdělovač pro elektrodialýzu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 227644

Dátum: 01.09.1985

Autori: Böhm Milan, Novák Petr

Značky: rozdělovač, celoplastový, výroby, způsob, elektrodialýzu

Zhrnutie / Anotácia:

Celoplastový rozdělovač pro elektrodialýzu, sestávající z rámu a síťky, vyznačený tím, že v rámu /10/, ve kterém jsou upraveny nejméně dva vtoky /30/, je uchycena síťka /20/, vytvořená z podélných vláken /21/ nekruhového profilu a různě tvarovaných příčných vláken /22, 23, 24/, přičemž mezi rámem /10/ a síťkou /20/ jsou upraveny dvě rozváděcí štěrbiny /40/, umístěné na straně vtoků /30/.

Rozdělovač řízení s hydraulickým posilovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216700

Dátum: 15.12.1984

Autor: Bertanza Battista

Značky: posilovačem, řízení, rozdělovač, hydraulickým

Zhrnutie / Anotácia:

Rozdělovač řízení s hydraulickým posilovačem se šroubem řízení, ovládaným řídicím kolem, s maticí řízení, která je v záběru se šroubem řízení a je umístěná v dutině pístu souosého se šroubem řízení, s válcem v němž je uvedený píst kluzně uložen, s ozubeným segmentem v záběru s ozubeným úsekem pístu k přeměně axiálních pohybů pístu v jednom nebo ve druhém -opačném smyslu na odpovídající úhlové pohyby ozubeného segmentu, naklínovaného na hřídeli...

Rozdeľovač so spínacím prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 214907

Dátum: 30.10.1984

Autor: Štyrand Jan

Značky: spínacím, prvkom, rozdělovač

Zhrnutie / Anotácia:

Rozdeľovač so spínacím prvkom a s automatickým podtlakovým regulátorom predstihu zapaľovania vyznačujúci sa tým, že prvý kontakt (a) spínacieho prvku (6) spojený s otočnou dosku (2) rozdeľovača cez pružinu (11), druhý kontakt (b) spínacieho prvku (6) je uložený izolovane v telese (8) rozdeľovača, pričom k druhému kontaktu (b) spínacieho prvku (6) je pripojený vodič (5) pre pripojenie elektrických obvodov, napriek1ad signalizácie výšky podtlaku...

Rozdělovač kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217814

Dátum: 15.07.1984

Autori: Červenka Jan, Stricker Josef

Značky: kapaliny, rozdělovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozdělovače kapaliny na výplň kolon pro sdílení tepla a hmoty ve dvoufázových systémech plyn-kapalina a kapalina-kapalina. Použitelnost vynálezu přichází v úvahu především v chemickém průmyslu při rektifikaci a absorpci plynu do kapalin, ale při všech procesech prováděných ve výplňových kolonách s dvoufázovými systémy tekutin. Rozdělovač kapaliny s rozváděcím zařízením zajišťujícím navedení kapaliny do výtokových žlábků s...

Rozdělovač kelímků

Načítavanie...

Číslo patentu: 213760

Dátum: 01.05.1984

Autor: Ptáček Josef

Značky: rozdělovač, kelímků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je docílení plynulého rozdělování i kelímků s větší ovalitou a s nepravidelným okrajem. Podkovovitý unašeč vratně posuvný kolmo na sloupec kelímků má při svém otevřeném konci dvojici uvolňovacích podpěr a zahnuté opěrné rameno, které přidrží poslední kelímek za dno. Při uzavřeném konci unašeče je dvojice přidržovacích podpěr, jejichž vzájemná vzdálenost je o 0,2 až 10 mm menší, než je vzdálenost mezi uvolňovacími podpěrami.

Hydraulický rotační rozdělovač.

Načítavanie...

Číslo patentu: 215177

Dátum: 15.10.1982

Autori: Zemek Josef, Andrýsek Jaromír

Značky: hydraulický, rozdělovač, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický rotační rozdělovač. Převod tlakové a odpadové hydraulické kapaliny od čerpadla a hydraulického válce je proveden rotačním rozdělovačem, který sestává z tělesa, objímaného vnitřním pláštěm, na němž je uložen vnější plášť. Těleso a vnější plášť jsou mechanicky spojeny a mezi nimi je otočně uložen vnitřní plášť. Těleso a vnější plášť jsou připevněny na pevnou část stroje, vnitřní plášť na rotující část stroje nebo naopak. Mezi těmito...