Patenty so značkou «rozběhu»

Usporiadanie na monitorovanie jazdného štýlu vodičov osobnej a nákladnej dopravy s využitím informácií o brzdení a rozbehu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7295

Dátum: 03.12.2015

Autori: Polonec Tomáš, Majdan Radoslav, Szabó Mário, Gombík Milan, Tkač Zdenko

MPK: B60W 40/09

Značky: nákladnej, informácií, využitím, štýlu, vodičov, osobnej, dopravy, brzdění, usporiadanie, jazdného, rozběhu, vozidla, monitorovanie

Text:

...schémy na obrázku l, kde je znázornené pripojenie bezkontaktného snímača na brzdový pedál. Jedna časť bezkontaktného snímača sa pripevňuje vhodnými upínacími prostriedkami - upínacími pásmi ku konštrukcii pedála a druhá k rámu vozidla.Predmetom technického riešenia je záznam štýlu jazdy vodiča s využitím bezkontaktného snímača A polohy, obsahujúceho prvú časť ą a druhú časť ž. Prva časť 3 snímača A je montovana priamo na brzdový pedál g...

Spôsob rozbehu jednofázového elektromotora s permanentným magnetom a elektronické zariadenie na implementáciu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14898

Dátum: 23.07.2010

Autor: Marioni Elio

MPK: H02P 27/02, H02P 6/00, H02P 1/46...

Značky: permanentným, rozběhu, magnetom, spôsob, implementáciu, jednofázového, elektromotora, elektronické, tohto, zariadenie, spôsobu

Text:

...jekde CD je vrcholová hodnota toku indukovaného magnetom vo vinutiach a 9 je uhlový posun rotora. 0014 Na druhej strane, opačná elektromotorická sila je0015 Na získanie hodnoty krútiaceho momentu CM v súlade s rýchlosťou otáčania wm, t.j. aby sa počas rozbehu zabezpečil hnací krútiaci moment, nie brzdiaci krútiaci moment, je teda potrebné ako je uvedené vyššie aby prúd prechádzajúci vo vinutiach mal rovnaké znamienko ako opačná...

Zapojení pro řízení rozběhu a doběhu krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265673

Dátum: 14.11.1989

Autor: Podzimek Oldřich

MPK: H02P 8/00

Značky: rozběhu, motorů, krokového, doběhu, řízení, zapojení

Text:

...gggg druhého komparátoru äg, na jehož první W soubor vstupů gygł jsou přípojeny datové výstupy čtvrtého čítače C , jehož přičítaoí vstup ggg je připojen na výstup třetího hradle G 3.První vstup àł třetího hradla gä je pořadě pŕipojen na odčítacívstup ggg druhého čítače gg a~na odčítací vstup § 92 třetího čítačeQâ. Datové výstupy třetího čítače Q jsou spojeny s datovými vstupy třetího komparátoru kg, jehož výstup je spojen s druhým vstupem gg...

Spojka plynulého rozběhu motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260646

Dátum: 12.01.1989

Autor: Tomek Stanislav

MPK: B60K 17/02

Značky: rozběhu, motorů, spojka, plynulého

Text:

...vůči ose 21 na čelo motoru 1. Na tomto náboji. 20 je uloženo -otočně kruhové pouzdro 2. Na hřídeli 5 motoru .je pak pevně uloženo těleso 4 spojky, v němž je uspořádán alespoň jeden píst 12 opatřený t 1 ačinou pružinou 3. Tento píst 12 je ve styku s vnitřkem kruhového pouzdra 2 a pístníprostor 15 pístu 12 je spo-jen vzájemněípomocí kanälků 16, jednak se sacim ventilem 13 a jednak svýtLakovým ventilem 14. Přitom V tělese 4 spojky je dále...

Zapojení řídicí automatiky pro řízení pohonných prvků při rozběhu rotačních částí o velké hmotnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 257529

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kubica Pavel, Kop Jiří

MPK: D06F 33/02

Značky: pohonných, rotačních, prvků, částí, řídící, automatiky, rozběhu, hmotnosti, řízení, zapojení, velké

Text:

...3 motoru 5 odstředění, jehož hlavní kontakty lg přivádějí napětí na motor A odstředění. V dané době je zapnut motor A odstředění motor Ä praní a dochází k tzv. souběhu dvou motoru. Jakmile motor g odstředění začne přes hydraulickou spojku pohánět prací buben, začne se zvyšovat proud tekoucí do motoru 5 odstředění a při optimální hodnotě proudu překlápí klopný obvod §, jehož vstup je spojen s měřicím transformátorem 1 proudu. Překlopením...

Zapojení na ochranu asynchronních elektromotorů s kroužkovou kotvou a odklápěčem kartáčů při rozběhu a běhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242671

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kastner Petr, Drábek Miroslav

MPK: H02P 1/24, H02H 7/08

Značky: zapojení, kartáčů, běhu, kotvou, ochranu, elektromotorů, asynchronních, odklápěčem, rozběhu, kroužkovou

Text:

...a nulovou svorku 5.jsou zapojeny v sérii druhý pomocný rozpínací kontakt ggłg rotorového spouštěče §§, první pomocný zapínací kontakt §§g odklápěče kartáčů Q 5, první odpor 55, dioda Ľ a kondenzátor Q. První pomocný zapínací kontakt ggůg odklápěče kartáčů Q 5 je přemostěn pomocným rozpínacím kontaktem głg jističe. Paralelněke kondenzátoru Q jsou připojeny druhý odpor gg a relé 5 v sérii. Druhý odpor gg je přemostčn rozpínacím kontaktem...

Zapojení pro řízení plynulého rozběhu indukčního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253202

Dátum: 15.10.1987

Autori: Psohlavec Stanislav, Fukátko Tomáš, Krček Karel

MPK: H02P 1/42

Značky: plynulého, zapojení, řízení, rozběhu, indukčního, motorů

Text:

...druhé hlavní elektrodě výkonového polovodičového spínače vyšších otáček.Prvá hlavní elektroda výkonového polovodičového spínače nižších otáček a prvná hlavní elektroda výkonového polovodičového spínače vyšších otáček jsou spojeny s prvou síčovou svorkou. Rídicí elektroda výkonového polovodičového spínače nižších otáček je spojena s výstupom ovladače nižších otáček a řídící elektroda výkonového polovodičového spínače vyšších otáček je spojena...

Zapojení obvodu pro řízení rozběhu synchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240165

Dátum: 01.06.1987

Autor: Rakurov Bernhard

MPK: H02P 1/46

Značky: rozběhu, obvodů, zapojení, řízení, motorů, synchronního

Text:

...gł, jednak na vstup monostabilního klopného obvodu hgg, přičemž výstup Ě prvního přepínače gl je pŕipojen na ovládací vstup prvních hradel gł a inverzní výstup Ž prvního přepínače gł je připojen na ovládací vstup druhých hradel gg, jejichž datový vstup je spojens datovým výstupem čítače Ě. Výstupy prvních a druhých hradel. gł, gg jsou připojeny na vstupy prvního logického součtu LSl, jehož výstup je připojen na alespoň část...

Zařízení pro optimalizaci řízení rozběhu kroužkových asynchronních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249955

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nečas Eduard, Krejčí Jiří, Nakládal Lubomír

MPK: H02P 1/34

Značky: motorů, řízení, zařízení, optimalizaci, asynchronních, kroužkových, rozběhu

Text:

...transformátorem proudu, na jehož výstupu je převodník proudu na napětí. Prvek 3 nastavení přepínací hodnoty statoroveho proudu je tvořen například potenciometrem.Obvod 3 měření derivace statorového proudu je tvoŕen například převodníky napětí frekvence ve spojení s číslicovými obvody. Porovnávací obvod 1 je tvořen například komparátorem napětí.Obvod 3 měření derivace statorového proudu je svým výstupom napojen na vyhodnocovací obvod 5, na...

Zapojení obvodu pomalého rozběhu stabilizátoru s ochranou proti zkratu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236712

Dátum: 15.11.1986

Autori: Krofta Jiří, Mallat Jaroslav

MPK: H02H 7/20

Značky: stabilizátoru, proti, obvodů, zkratu, ochranou, pomalého, zapojení, rozběhu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodu pomalého rozběhu stabilizátoru s ochranou proti zkratu, pracující na principu zúžení šířky impulsů budicího obvodu.

Zapojení pro řízení synchronního rozběhu, chodu a brzdění dvou i více krokových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230685

Dátum: 01.04.1986

Autori: Hamáček František, Dušek Tomáš, Krčma Alen, Šindelář Jaroslav

MPK: H02P 8/00

Značky: řízení, motorů, krokových, brzdění, synchronního, více, zapojení, rozběhu, chodu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky - krokové motory a řeší synchronní rozběh. chod a brzdění dvou i více krokových motorů pomocí dvou porovnávacích obvodů signálů z každé ze shodných fází čidel motorů, z nichž signály z čidla motoru s nejmenší okamžitou rychlostí řídí synchronní rozběh a chod, zatímco signály z čidla motoru s největší okamžitou rychlostí řídí brzdění. Porovnávací obvody (OP) a (OR) a kombinační logický obvod...

Zapojení na ochranu asynchronních elektromotorů s kroužkovou kotvou a odklápěčem kartáčů při rozběhu a běhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219643

Dátum: 15.08.1985

Autori: Hajman Karel, Bureš Milan

Značky: rozběhu, elektromotorů, odklápěčem, kartáčů, kotvou, kroužkovou, zapojení, ochranu, asynchronních, běhu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení, které je určeno k ochraně asynchronních elektromotorů s kroužkovou kotvou a odklápěčem kartáčů při rozběhu a běhu. Zapojením se odstraňuje nebezpečí havárií asynchronních elektromotorů a s tím i spojených úrazů obsluhy. Je řešena tak, že je autokontrolní, takže při poruše jeho funkce se elektromotor automaticky odpojí od sítě. Zapojení lze použít u všech asynchronních motorů s kroužkovou kotvou s příkonem nad 3 kW,...

Zapojení pro polovodičové frekvenční řízení spínání rotorových stykačů při rozběhu asynchronních motorů s vinutým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222111

Dátum: 15.07.1985

Autori: Bělohoubek Jilji, Michenka Miroslav, Sklář Jaromír, Novák Jiří

Značky: rotorem, rozběhu, vinutým, frekvenční, rotorových, motorů, zapojení, polovodičové, stykačů, asynchronních, řízení, spínání

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro polovodičové frekvenční řízení spínání rotorových stykačů při rozběhu asynchronních motorů s vinutým rotorem, vyznačené tím, že na svorky (1, 7) rotorového napětí jsou připojeny první a druhá stabilizační dioda (9, 10), které jsou svými anodami navzájem spojeny, kde před první stabilizační diodou (9) je na první svorku (1) rotorového napětí připojen první odpor (8) a za první stabilizační diodou (9) druhý odpor (11), kde na druhý...

Zapojení pro řízení rozběhu a chodu krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225760

Dátum: 01.07.1985

Autori: Dušek Tomáš, Šindelář Jaroslav, Hamáček František, Krčma Alen

Značky: chodu, zapojení, motorů, rozběhu, krokového, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení rozběhu a chodu krokového motoru, opatřené generátorem impulsů a jejich rozdělovačem do fází motoru, indikátorem o vykonání kroku a komparátorem, vyznačené tím, že na vstup obvodu (5) pro snížení frekvence s ním v sérii zapojeného generátoru impulzů (2) s plynulým nárůstem frekvence na požadovanou hodnotu a jejich rozdělovače (3) do fází motoru, je zapojen výstup komparátoru (4), na jehož prvý vstup je zapojen indikátor (1)...

Zapojení k řízení rozběhu a chodu vysokofrekvenčního generátoru pro indukční ohřev

Načítavanie...

Číslo patentu: 218211

Dátum: 15.02.1985

Autori: Konečný Jiří, Burda Václav, Jareš František, Regner Karel, Procházka Jiří

Značky: rozběhu, zapojení, řízení, chodu, generátoru, indukční, vysokofrekvenčního, ohrev

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k řízení rozběhu a chodu vysokofrekvenčního generátoru pro indukční ohřev a řeší problém dosažení klidného startu a chodu vysokofrekvenčního generátoru i při velmi zatížených stavech. Účelu se dosahuje tím, že do obvodu k řízení rozběhu a chodu vysokofrekvenčního generátoru pomocí mřížkového obvodu, který obsahuje žárovky, je mřížkový odpor složený pouze ze žárovek, doplněn do série zapojeným neměnným lineárním...