Patenty so značkou «rovnomerným»

Svetelný panel s LED diódovým rovinným rovnomerným nasvetľovaním jeho čelnej plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 288321

Dátum: 23.11.2015

Autor: Huemer Christoph

MPK: F21Y 101/02, F21Y 115/10, F21V 13/02...

Značky: plochy, diódovým, rovnomerným, světelný, panel, nasvetľovaním, rovinným, čelnej

Zhrnutie / Anotácia:

Svetelný panel obsahuje aspoň jeden pár oproti sebe orientovaných LED lištových svietidiel (1), medzi oproti sebe orientovanými LED lištovými svietidlami (1) je v stredovej vzdialenosti zaradený svetlo rozptyľujúci prvok (2) s úplným alebo čiastočným oválnym alebo kruhovým prierezom, os (3) svetlo rozptyľujúceho prvku (2) je rovnobežná s pozdĺžnou osou (4) LED lištových svietidiel (1).

Svetelný panel s jednostranným LED diódovým rovinným rovnomerným nasvetľovaním jeho čelnej plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 288308

Dátum: 17.08.2015

Autor: Huemer Christoph

MPK: F21Y 101/02, G09F 13/18, F21V 13/02...

Značky: nasvetľovaním, jednostranným, rovnomerným, rovinným, čelnej, světelný, plochy, panel, diódovým

Zhrnutie / Anotácia:

KSvetelný panel obsahuje aspoň jedno LED lištové svietidlo (1) osadené len na jednej obvodovej strane rámovej alebo skriňovej konštrukcie (5), pred LED lištovým svietidlom (1) je vo vzdialenosti (L) s uhlom sklonu (alfa) 40 až 60° a so zapustením pod stredovou osou (6) nasvetľovacej roviny zaradený svetlo rozptyľujúci prvok (2), pozdĺžna os (3) svetlo rozptyľujúceho prvku (2) je rovnobežná s pozdĺžnou osou (4) LED lištového svietidla (1).

Svetelný panel s LED diódovým rovinným rovnomerným nasvetľovaním jeho čelnej plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6368

Dátum: 02.01.2013

Autor: Huemer Christoph

MPK: F21V 13/02, G09F 13/04, F21Y 101/02...

Značky: rovnomerným, světelný, plochy, čelnej, nasvetľovaním, diódovým, panel, rovinným

Text:

...sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia konkrétnych realizácií úžitkového vzoru.Rozumie sa, že svetelný panel s LED diódovým rovinným rovnomemým nasvetľovaním jeho čelnej plochy s obvodovou rámovou konštrukciou podľa technického riešenia je zhotovený spôsobmi a z materiálov známych odbomíkom zo stavu techniky.Odbomíci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho...

Svetelný panel s jednostranným LED diódovým rovinným rovnomerným nasvetľovaním jeho čelnej plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6367

Dátum: 02.01.2013

Autor: Huemer Christoph

MPK: F21V 13/02, G09F 13/18, F21Y 101/02...

Značky: diódovým, světelný, nasvetľovaním, plochy, jednostranným, rovnomerným, čelnej, rovinným, panel

Text:

...plochou. Na obr. 3 je znázomená krivka priebehu útlmu intenzity osvetlenia a krivka intenzity osvetlenia bez útlmu.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia zobrazené na jednotlivých obrázkoch sú predstavované na ilustráciu a nie ako obmedzenia konkrétnych realizácii úžitkového vzoru.Rozumie sa, že svetelný panel s jednostranným LED diódovým rovinným rovnomemým nasvetľovanim jeho čelnej plochy s obvodovou rámovou...

Popisovacia hlavica pre bezdeformačný elektrochemický popis s rovnomerným rozvádzaním elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252528

Dátum: 17.09.1987

Autori: Sako Alexander, Sulovský Jaroslav

MPK: B41M 5/20

Značky: elektrochemický, rovnomerným, popis, elektrolytu, popisovacia, bezdeformačný, rozvádzaním, hlavica

Text:

...sú odstránené porpisovacou hlavicou pre bezdefnormačně elektrochemické popisovanie s rovno merným rozvádzaním elektrolytu, pričompodstatnou je také prevedenie, že medzi popisovacou šablónolu a plochou elektródou je vložené rozvádzacie sitko elektrolytu z nevodivého materiálu, pričom v telese hlavice je vytvorený kianalik pre votdvádzanie prebytočného elektrolytu.Toto zariadenie je konštrukčne a výrobne jednoduché a zaručuje vysokú...