Patenty so značkou «rotujících»

Ucpávka rotujících strojních částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270326

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kůrka Jindřich, Holík Václav

MPK: F16J 15/54

Značky: rotujících, ucpávka, částí, strojních

Text:

...zvysoveni těsnosti e narůatajicim hydrostatickým tlakom, čim je zajiitěna spolehlivá täanoet v danen rozsahu. Deläi výhodou uopůvky je konatrukćni jednoduchou, snadné montáž i demontez funkčne hlavnich části i po dalłim provozu. Při konatrukci ucpávky je výhradně použito materiálu, která jaou bežne k disposici. cena nepavky je v porovnani e ostatnimi druhy ucpávek podobné konstrukce podatatnł nini.Přiklad provedení ucpúvky podle vynálezu je...

Zapojení pro tenzometrická měření rotujících předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266374

Dátum: 13.12.1989

Autori: Sarapin Alexandr, Chavin Viktor, Dybin Jevgenij, Poluchin Sergej

MPK: H01R 39/64

Značky: předmětů, měření, rotujících, tenzometrická, zapojení

Text:

...cannporwanercmaw HaFPYSKVI. ľluasvuzuny u nvwzmuqeñ LlůnlłlmKJIInHI-vIlI nurw-uuumnzncrm, nucnnuanuuz nrz-.pexcanv-cunm cunpurmzanrsrcmmm ckonbscmnmx KoHTaKToa 12 m 15. Hrunaautsň nnocxpnaumcroananaň eur-na m Temacnnarruuxa 13 nncryrlae-r na nxcm PEIIJZIBJIMTGJIDIIDFCI saunou1 m r» annapaTypy 1.21 pamm raarupnxtzrcmn Na IIIEIMŕLfFJMTFZMbICIZIŇ nmarnuanm nuncrrä 4. r.ne.HPIIIIKI MTM IÚÍJľŽ ľlľl ÓMH HI Uľxlĺ f ľl al VWIKJIXV IÍ I ll/ll...

Boční stěna rotujících zásobníků, zvláště bubnových mlýnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266354

Dátum: 13.12.1989

Autori: Van Der Seylberg Hans-peter, Fiedler Gunter

MPK: B02C 17/00

Značky: bubnových, zvláště, mlýnů, boční, stěna, zásobníku, rotujících

Text:

...K npyry c paccrnanuen pacnonoxennux nna. coennHeuHu× na ueuTpy Hepwä unmnyn nryky M npmcoanmnennux Ha oopTosoň cTop 0 He K Koxyxy peaepnyapa Henan Koabum.370 Pemeume mcKnnHaeT B OCHUBHUM BumeyKa 3 aHHue HenocTaT×m M co 3 xaeT ynoouue ycnmuun nan peseuyapun naneruenoñ KoHcTpyKumu.Buaaano nucoxcñ crenennn npensapmrennnoro maroTo 3 nenMn aoxnnux crenox pcsepuyaa. sxannnmuecxue maruroaaeume Boannxno nmub npu oTHocmTenuHo DNCUKMX umcnax npenneroe....

Zapojení pro měření elektrických signálů snímačů umístěných na rotujících částech zkoušeného zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265982

Dátum: 14.11.1989

Autor: Pospíšil Bohumil

MPK: G01P 3/48, G01L 3/10, G01P 3/22...

Značky: měření, částech, zapojení, zařízení, rotujících, signálu, snímačů, umístěných, zkoušeného, elektrických

Text:

...3, připojená vždy na první a druhý vstup vstupních obvodů 3. současně lze tedy měřit skupinu tří snímačü 3. Jednotlivá měřicí místa na rotující části jsou osazena osmnácti snímači 21 až 218, které jsou rozděleny do šesti trojic snímačů 1, u kterých je vhodné současné měření. Každé této skupině přísluší jedno elektrické relé 31 až 36 se spínacími kontakty 31 až gs, přes které jsou připojeny vývody snímačů 2 ke kroužkovým přechodům 31 až 36...

Zařízení pro programové řízení otáček strojů pro zkoušky cyklické únavy rotujících součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265379

Dátum: 13.10.1989

Autori: Honců Jaroslav, Jirchovský Josef

MPK: G05D 13/62

Značky: řízení, zkoušky, strojů, cyklické, zařízení, součástí, rotujících, programové, únavy, otáček

Text:

...znázorněn na připojeném výkrese.Přestavitelné rozváděcí lopatky łž otočně uložené ve vzduchovodu ll hnací turbíny lg jsou navzájem mechanicky spojený spojkami li a všechny společně prostřednictvím páky gg napojený na táhlo lg, spojené s pístem ll hydraulického válce lg. Na hydraulické vstupy hydraulického válce gg jsou připojeny výstupy elektricky řízeného elektrohydraulického převodníku Q. Snímač 1 otáček zkoušené součástí je...

Zařízení pro mazání ložisek rotujících součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264860

Dátum: 12.09.1989

Autori: Arendáš Miroslav, Bošek Bruno, Holeček Jaroslav

MPK: F16N 1/00

Značky: rotujících, součástí, ložisek, mazání, zařízení

Text:

...znázorněn nárys ozubeného kola s rovnými tangenciálními drážkami a s přilehlým uzávěrovým elementem, na obr. 2 bokorys tohoto kola bez uzávěrového elementu, na obr. 3 nárys ozubeného kola se spirálovými drážkami a s přilehlým uzávěrovým elementem a na obr. 4 jeho bokorys bez uzávěrového elementu.Zařízení pro mazání ložisek sestává z vlastního ozubeněho kola l s nábojem 3, ve kterém je situované ložiska Q. Ozubené kolo l je otočně uložené na...

Klínová žáruvzdorná cihla pro vyzdívání kovových rotujících válcových plášťů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260854

Dátum: 12.01.1989

Autor: Geryk Milan

MPK: F27D 1/00, F27D 1/04

Značky: válcových, rotujících, kovových, plastů, klínová, žáruvzdorná, vyzdívání, cihla

Text:

...nejdřív cihly a opřou o plášť, takže odvaloväní vv plášti a axiální pohyb cihel nenastává a vznikající axiální tlak mezi cihlami rozdrtí cihly u zádržného kroužku. Ro-zdrcením cihel se přehřeje plášť a vznikají další škody. l kdyby k rowzdrcení nedošlo, axiálním postupem cihel se obnaží zádržné kro-užky z dolní strany a přehřejí se s následným vhrdlením.Uvedené nevýhody odstraňuje klínová žá 4ruvzdorná cihla pro vyzdívání kovových rotujIcích...

Zařízení pro pružné uložení rotujících částí válečků v pásové dopravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 260833

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kutal Jiří, Žahour Jiří

MPK: B65G 39/00

Značky: uložení, pásové, rotujících, válečků, dopravě, zařízení, pružné, částí

Text:

...na výkresech, kde na obr.l je v částečném řezu jedna strana válečků, na obr.2 je v detailu zajištění vnitřních těsnioíoh kroužků a na obr.3 až obr.5 jsou znézorněny tvary pružného tvarovanéhopkroužku.Na pevný hřídel Q je k vnitřnímu vymezujícímu kroužku 3 uloženo jednořadé kuličkové łožisko 5, ktoré je fiksováno na pevném hřídeli 5 přes vnitřní těsnicí kroužky § pojistným kroužkem ll obdélníkového nebo kruhového průřezu. Na vnějším...

Zařízení k ohřevu rotujících válců a zajištění vzájemných funkčních poloh

Načítavanie...

Číslo patentu: 255659

Dátum: 15.03.1988

Autori: Radek Petr, Baják Karel

MPK: C14B 1/54

Značky: vzájemných, rotujících, zajištění, funkčních, poloh, ohřevu, zařízení, válců

Text:

...spočívá v tom, že jedním topným systémem stabilně umístěným na stroji lze ohřivat kterýkoliv lícovací válec z vybavení stroje a při jeho výměně nemůže dojít nepozorností obsluhy k jeho poškození nebo k poškození infrazářičů.Zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém výkrese.Licovaci válec ł je uložen nad válcem g V držácich lg otočných na čepech łł a spojených s hydraulickým válcem §, na jehož plochu lg dosedá...

Bezpečnostní kryt rotujících nožových válců koželužských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236245

Dátum: 01.02.1988

Autori: Koňařík Milan, Posecký Jaroslav

MPK: C14B 17/12

Značky: rotujících, strojů, válců, bezpečnostní, nožových, koželužských

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru koželužských strojů a zařízení pro koželužny. Vynález řeší zvýšení bezpečnosti práce na koželužských strojích. Podstata vynálezu spočívá v tom, že bezpečnostní kryt rotujících nožových válců koželužských strojů opatřený rozhrnovacími výstupky, ovládaný pomocí řetězového, pákového či jiného převodu, je upevněn na ramenech otočných kolem určené osy umístěné v prostoru před rotujícím nožovým válcem a je opatřen rozhrnovacími...

Těsnění tlakové kapaliny otočných a rotujících částí tekutinových mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253882

Dátum: 17.12.1987

Autori: Procházka Jaroslav, Kasík Václav, Galantič Kosťa

MPK: F16J 15/54

Značky: otočných, mechanismu, částí, kapaliny, těsnění, rotujících, tekutinových, tlakově

Text:

...v těsnicím prostoru g, kterýje vytvořen dutinou tělesa ll zařízení, přičemž těsnicí kroužek je opřen o čelo 3 středicí části přiruby A, odkloněné od roviny lg kolmé k ose otočného čepu 5u provedení b) je.jako těsnicí element l použit opět samostatný kroužek, uložený v těsnieím prostoru g, který je vytvořen V tělese ll zařízení v části otočného uložení, v podobědražky, odkloněné od roviny 35 kolmé k ose otočného čepu gu provedení c) je...

Uložení rotujících součástí textilních strojů, zejména vřeten

Načítavanie...

Číslo patentu: 253655

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hnilička Miroslav, Staněk Antonín, Vozňák Rudolf

MPK: D01H 7/14

Značky: rotujících, vřeten, uložení, zejména, textilních, součástí, strojů

Text:

...tuhosti prvků zabraňujících přenosu vibreční energie od vřetena, jež je jejím závežným zdrojem, do konstrukce stroje. Umožní zlepšení stability vřetene, tj. vychylaváníod svislé osy, při podetatném snížení dynamické tuhosti jeho pružného uložení a zvýšení přenosové impedance cest. v kritické frskvenční oblasti, jimiž je vibrační energią vytvářená vřetenem,přenášena do stroje. Snížení vibrací stroje bude mít za následsk snížení hlučnosti....

Způsob přípravy válcovitých kluzných pouzder v rotujících formách

Načítavanie...

Číslo patentu: 246774

Dátum: 15.12.1987

Autori: Starý Stanislav, Makovský Leopold

MPK: B29C 39/04

Značky: rotujících, formách, způsob, přípravy, kluzných, pouzder, válcovitých

Text:

...krouticího momentu míchadla v prvom stupni polymerace.Způsob přípravy váloovitých kluzjíých pouzder podle vynálezu odstraňuje jedenpz nejzávažnějších problémů inkorporace plávných plniv do roztavený-ch laktamů při odstředivém -odlévání z-aručením správneho nadávkování plnív tak, aby nedošlo k jejich serlimentaci v odstředivém poli formy Použitím tuhých maziv se dále v případě současné aplikace mazacích olejů zabráni nežádoucímu...

Způsob a zařízení k zakládání forem s dávkovanou monomerní směsí do rotujících polymeračních kolon pro výrobu kontaktních čoček odstředivým litím

Načítavanie...

Číslo patentu: 253211

Dátum: 15.10.1987

Autori: Wichterle Otto Akademik, Havlín Vladimír

MPK: G02C 7/04

Značky: kolon, zařízení, polymeračních, směsi, rotujících, litím, monomerní, výrobu, způsob, dávkovanou, čoček, zakládání, kontaktních, odstředivým, forem

Text:

...dusík volně do atmosféry.Výhodou automaticky kontrolovaného zakládání forem podle vynálezu je především konstantně udržovaný režim v polymerisační koloně, kterým se při stejných ostatních provozních podmínkách dále zvyšuje jednotnost a kvalita vyráběnýoh kontaktních čoček. Zabraňuje se zejména přehlcení kolony formami až do samotného zakládacího zařízení. čímž by se zrušil prázdný prostor kolony, který je nezbytně nutný pro dokonalé...

Zařízení k zakládání forem s dávkovanou monomerní směsí do rotujících polymeračních kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 253210

Dátum: 15.10.1987

Autori: Wichterle Otto Akademik, Havlín Vladimír

MPK: G02C 7/04

Značky: zakládání, rotujících, monomerní, dávkovanou, forem, směsi, kolon, polymeračních, zařízení

Text:

...proti sobě pohyblivé dorazy přitlačovane v dostřeném směru pružinami a vně řečeněho tělesa jsou proti sobě uložené dva stacionární bloky, přičemž alespoň vnější konce dorazů a stacionární bloky jsou vytvořeny z materiálů vykazujíoích vzájemnou protipőlovou magnetickou instrukci, při které dochází k přitahování dorazu stacionárním blokům.Dorazy mohou být s výhodou zhotoveny zčásti nebo celé z magnetického materiálu a Stacionární bloky z...

Zařízení pro indikaci deformace osy rotujících soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 249256

Dátum: 12.03.1987

Autor: Procházka Miroslav

MPK: G01M 1/08, G01M 13/04

Značky: rotujících, zařízení, indikaci, soustav, deformace

Text:

...ložiska. Výstup multíplikátoru je zapojen na prvý vstup sumátoru, jehož druhý vstup je propojen se zdrojem napětí žádané hodnoty. Spojení indikâtoru vstupní teploty oleje s aritmetickým členem dává na výstupu aritmetického členu signál úměrný viskozitě vstupního oleje.Tímto relativně jednoduchým způsobem se indikuje zatížení kluzného ložiska. Vlastní ložiska V tomto případě vlastně současně pracuje jako snímač, čehož se zařízením podle...

Zařízení pro brzdění rotujících součástí, zejména kol motorového vozidla s posilovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 235062

Dátum: 15.02.1987

Autori: Blomberg Folke Ivar, Uppsala (švédsko), Holst Jan-olov

MPK: B60T 8/12

Značky: součástí, motorového, zařízení, vozidla, brzdění, rotujících, zejména, posilovačem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro brzdění rotačních částí, zvláště kol motorového vozidla, sestávajícího z hlavního hydraulického brzdového válce spojeného s posilovačem a s brzdou a ze snímače nadměrné intenzity brzdění. Podstata vynálezu spočívá v tom, že brzdicí zařízení dále sestává z rušiče činnosti provedeného jako regulační ventil, v jehož skříni je uloženo vratně pohyblivé vřeteno ovládané solenoidem, jehož vinutí je elektricky spojeno s...

Brzda rychlosti otáčení rotujících součástí, zvláště kol motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 235060

Dátum: 15.02.1987

Autori: Nordström Torbjörn Lennart, Blomberg Folke Ivar

MPK: B60T 8/12

Značky: součástí, rotujících, vozidla, brzda, zvláště, motorového, otáčení, rychlostí

Zhrnutie / Anotácia:

Brzda sestává z hlavního hydraulického válce, z elektrického snímače nadměrné intenzity brzdění a z protiblokovacího ústrojí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že brzda dále sestává z nejméně jednoho regulačního ventilu předpjatého pružinou vzhledem k sedlu, umístěného ve skříni a zapojeného v potrubí mezi protiblokovacím ústrojím a brzdou. Regulační ventil je proveden v několika konstrukčních alternativách, a jeho účelem je dosažení postupného...

Uspořádání v protisměru rotujících těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 248196

Dátum: 12.02.1987

Autor: Roller Jan

MPK: D02G 1/04

Značky: těles, protisměru, uspořádání, rotujících

Text:

...válci, obr. 5 řez v línii V-V z obr. 3, obr. 6 hřídel odvalovaného tělíska s drážkami, obr. 7 řez v linii VII-VII z obr. 6, obr. 8 snímací cívku s drážkami. obr. 9 řez v línii IX-IX z obr. 8, obr. 10 směry otáčení jednotli vých elementů.Obr. 1 je řez cívkou s kontinuálním odtahem, kde nacívku gł na hřídelíku Q se otáčía navíjí v několika ovinech hotovená příze, která se ze šikmé plochy sesouvá na část 3 cívky V protisměru se...

Zařízení k tlumení pádu rotujících kuliček

Načítavanie...

Číslo patentu: 232968

Dátum: 15.07.1986

Autor: Stloukal Ivan

MPK: B07C 5/02

Značky: tlumení, rotujících, kuliček, zařízení, pádu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém rychlého útlumu pádu rotujících kuliček s minimálními odrazy u automatických třídiček pro povrchovou kontrolu ložiskových kuliček, kde kuličky se třídí do více než dvou skupin a odvádějí se vývody s optimální rychlostí bez vzájemného srážení. Zařízení má šikmý žlábek ve tvaru písmene V umístěný pod každým kanálem třídiče je zhotoven z lehkého materiálu a jeho oba konce jsou volně uloženy v drážkách stejného tvaru. Pro...

Způsob přenosu mechanické energie mezi soustavu tažných nebo brzdicích rotujících elementů a opásanými útvary

Načítavanie...

Číslo patentu: 228042

Dátum: 01.12.1985

Autori: Blažek Jiřĺ, Konopĺk Bohumil

Značky: soustavu, opásanými, energie, přenosu, brzdicích, způsob, útvary, rotujících, tažných, elementů, mechanické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přenosu mechanické energie mezi soustavou tažných nebo brzdících rotujících elementů a opásanými útvary a řeší účelné rozložení obvodových rychlostí jednotlivých rotujících elementů soustavy. Podstatou je určení a nastavení obvodových rychlostí rotujících elementů ve vstahu k rychlostem, napětím, úhlům opásání, součinitelům tření opásaného útvaru, který je charakterizován modulem pružnosti. Vynález může být využit všude, kde...

Zařízení pro hlídání mechanického spojení rotujících strojních částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218819

Dátum: 15.04.1985

Autori: Zapletal Pavel, Plaček Bedřich

Značky: spojení, mechanického, částí, strojních, zařízení, rotujících, hlídání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro hlídání mechanického spojení rotujících strojních částí, kde hřídel první rotující části je spojen s hřídelem druhé rotující části přes spojovací prvek, vyznačující se tím, že na hřídeli (11) první rotující části (1) je umístěn první akční prvek (12), tvořený například ozubeným kolem a na hřídeli (21) druhé rotující části (2) je u místěn druhý akční prvek (22), tvořený na příklad druhým ozubeným kolem, přičemž proti prvnímu akčnímu...

Zapojení soupravy pro elektrické bezkontaktní měření fyzikálních veličin na rotujících strojních částech

Načítavanie...

Číslo patentu: 213695

Dátum: 01.04.1984

Autor: Vala Antonín

Značky: strojních, zapojení, bezkontaktní, fyzikálních, elektrické, měření, soupravy, částech, veličin, rotujících

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru měřících přístrojů a řeší problém elektrického bezkontaktního měření fyzikálních veličin na rotujících strojních částech. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k primární cívce rotačního transformátoru je připojen generátor s proměnným kmitočtem, jehož řídící vstup je přes oddělovací diodu spojen buďto s výstupem, nebo s impulzním výstupem vyhodnovací jednotky, případně s přijímací cívkou a přes další oddělovací diodu se...