Patenty so značkou «rotoru»

Systém soustav hnaných listových rotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260469

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pour Josef, Pour Jiří

MPK: F04D 19/00

Značky: hnaných, systém, soustav, listových, rotoru

Text:

...aobr. 5 znázorňuje rozdělení systemu v rovině kolmo k průtoku na dva systémy a šroubovici listů vytvořenou listy rotorů.Systém soustav listových pravotočivých rotorů 1 a levotočivých rotorů 2 v- sudém počtu je v tomto případě tvořen šesti rotory 1, 2 v jedné soustavě, usazené na osové kružnici 13, jejichž náboje 3 leží na vrcholech šestiúhelníka vepsaného do vnitřního průměru bubnu 4. Prüměry rotorů 1,2 jsou dány průměrem kružníc vepsaných...

Uložení sestavy rotoru drtiče

Načítavanie...

Číslo patentu: U 22

Dátum: 11.08.1993

Autor: Sonntag Erich

MPK: B02C 13/06

Značky: uložení, sestavy, drtiče, rotoru

Text:

...tachniakěho FešenaDrtič tuhých oćpadů,určený K ćrcení komunálních odpad ř. dřeva,papíru,lístí,trávy a poê.,sestává ze skříně ł,e apatřena násjpkou ke vhazování.aćpaću,který je tak snesoucí dělící kotouče §,mezi kterými jsou na asách otoäně uložena kladívka §,která jsou v pracovní po 1 zeućržována oêstředivou silou vznikající při ratací sestsvy rotoru 1,poháněného neznázorněným poháněcíu zařízením.Protílehlé bočnice skříně ł ćrtiče jsou...

Uložení sestavy rotoru drtiče

Načítavanie...

Číslo patentu: U 21

Dátum: 11.08.1993

Autor: Sonntag Erich

MPK: B02C 13/10

Značky: drtiče, rotoru, uložení, sestavy

Text:

...tuhých odedů,určený k ćrcení komunálních odpadů jako nepř.dřeve,papíru,1 istí,trávy a pod.,sestává ze skříně łćrtiče,která je opatřena náeypkou g ke vhazování odpedu,kteryje tak přiváděn k eestevě rotoru l.Sestavu rotbru Ä tvoří hříćel i nesoucidě 1 íci katouče Ž,aezi kterými jsou na ąsách otočněhnložena kladivka Q,xterá jsou V pracovní poloze udržována odstředivou silou vznikejíci p i rotaci sestavy rotoru Ä,poháněného neznšzorněným...

Zapojení pro ochranu rotoru stejnosměrného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270625

Dátum: 12.07.1990

Autor: Měřínský Jiří

MPK: H02H 47/08

Značky: zapojení, motorů, rotoru, ochranu, stejnosměrného

Text:

...zesilovač je zapojen jako invertor. Slouží k sečtení a impedančnínu přizpůsobení vstupního a zpětnovazebního signálu. Nelineární zesilovač g je operační zesilovač zapojený jako invertor doplněný odpořy a diodami ve zpětnovazební síti. Takto zapojený zesilovač mározdílná a nastavitelná zesílení pro kladný a záporný vstupní signá 1.0 nezovač 1 je operační zesilo vač s príslušnými vatupními a vazebními odpory a diodami ve zpětnovazební...

Zapojení pro samočinné nastavení optimálních vůlí statoru vůči rotoru axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270373

Dátum: 13.06.1990

Autori: Fejman Jiří, Janč Zbyněk, Misárek Dušan, Sedláček Evžen, Bělohoubek Karel

MPK: F04D 29/58

Značky: vůlí, nastavení, turbokompresoru, vůči, optimálních, samočinně, zapojení, statoru, axiálního, rotoru

Text:

...olejové potrubí ll tvoří přívod ma.zacího oleje k ložiskůmjł zatímco vývod z ložisekije zajištěn odpadním potrubím 23 napojeným na olejovou nádrž 3 L. Nosný kozlík 9 na výtlačné straně 2 l turbokompresoru 1 má vytvořenu dutinu 24, na kterou je napojeno svým koncern přivéděcí potrubí 3 s regulační armaturou 3 §,které je jako paralelní větev vývedeno před chladičemłg oleje z tlakového olejového potrubí ll. z dutiny 33 nosného kozlíku 9 je...

Zařízení pro magnetickou polarizaci spřádacích rotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268743

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ptáček Jaroslav, Šilar Zdeněk, Buryšek František, Kolář Ladislav

MPK: D01H 15/02, D01H 13/32

Značky: spřadacích, zařízení, polarizací, magnetickou, rotoru

Text:

...na neznázorněné kostře upravena rozklopitelně známým způsobem. Rozklápěním spřádací Jednotky 2 se zpříotupní spřádaoí rotor g, který Je proveden z íeromagnetickěho materiálu, aby se dal zmagnetovat. Rozklápění, tJ. rozevření epřidaoí Jednotky a, se provádí za účelom vyčištění spřádeoího rotoru § od noöistot a zbytků vláken. Obslužný automat l Je opatřen otevírscím zařízením spřádaoíoh Jednotek, která není blíłe znázomäno a dále dalšími...

Uložení hřídele spřádacího rotoru bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268464

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pírko Martin, Talach Jaroslav, Mačenka Lubomír, Sušánka Theodor

MPK: D01H 7/14, D01H 1/12, D01H 7/04...

Značky: stroje, uložení, hřídele, rotoru, bezvřetenového, spřádacího, dopřádacího

Text:

...obvodovou rychlost, přičemž účinky vynálezu se projevují především V tom, že styk kladek Jak váloových, tak kuželovýoh se děje bez prokluzu při ustáleněm chodu, čímž je sníženo oteplování a opotřebování plastových bandáží, e tím je zaJistěna větší spolehlivost provozu, poloha spřádacího rotoru v axiálním směru zůstává po dobu provozu stálá. Snížíse potřebné energie pro pohon jednotky a odpadá axiâlní ložisko.Řešení nevyžaduje dále přívod...

Mlecí lišta rotoru odrazového mlýna

Načítavanie...

Číslo patentu: 267825

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kosek Jiří, Pietraszek Leon, Záruba Miroslav

MPK: B02C 13/26

Značky: odrazového, rotoru, lišta, mlýna, mlecí

Text:

...přídavnâ napětí v materiálu způsobené místním ohřevem.Uvedené nedostatky odstraňuje podle předloženého vynálezu mlecí lišta rotoru odrazového mlýna a podstata vynálezu spočívá v tom, že mlecí lišta je vytvořena jako profil obdélníkového tvaru, jehož kratší strany jsou opatřeny pravoúhlým zámkovým vybráním jehož hloubka je rovna polovině tlouštky mlecí lišty.Mlecí lišta zhotovená ve tvaru podle vynálezu má oproti dřívějším konstrukčním...

Hvězdice rotoru synchronního motoru s radiální ventilací a s přídavným momentem setrvačnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266710

Dátum: 12.01.1990

Autori: Rakušanová Hana, Štěpán Jaroslav, Svěchota Albert, Berkovský Oldřich

MPK: H02K 1/30

Značky: rotoru, setrvačnosti, motorů, přídavným, synchronního, hvězdice, ventilací, radiální, momentem

Text:

...rotorového paketu.Základní výhoda hvězdice rotoru podle vynálezu spočívá ve zmenšení pracnosti při výrobě elektromotorů tohoto typu a také v jednodušší montáži celého soustrojí. Použití hvězdice rotoru umožňuje vypuštění setrvačníku a tedy zkrácení celého stroje. V některých případech umožňuje vytvoření jednoložiskového provedení. Konstrukce dále umožňuje radiální ventilaci rotoru.Vynález je dále blíže popsán na konkrétním příkladu provedení...

Zařízení pro vyhodnocení počáteční polohy rotoru synchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266615

Dátum: 12.01.1990

Autor: Brandštetter Pavel

MPK: H02P 7/62

Značky: počáteční, zařízení, motorů, synchronního, rotoru, vyhodnocení, polohy

Text:

...magnetického toku je spojen jednak s prvním vstupem diferenciálního zesilovače 3 a jednak se vstupem druhého komparátoru 3. Druhý výstup výpočetního bloku l vektoru magnetického toku je napojen na vstup čtvrtého komparátoru 5. Na synchronní motor lg je mechanicky připevněno inkrementální čidlo gg, spojené s vyhodnocovacím blokem lg polohy rotoru. První výstup vyhodnocovacího bloku lg polohy rotoru je spojen s druhým vstupem díferenciálního...

Zub rotoru drtiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 265994

Dátum: 14.11.1989

Autor: Huňka Jan

MPK: E02F 9/28

Značky: rotoru, drtiče

Text:

...hřbet zubu. Činná část zubu je ukončena zápichem o menším průřezu než je průřez dříku v místě jeho vetknutí do pláště rotoru drtiče, přičemž mezi zápichem a dříkem je nákružek.Výhody zubu rotoru drtiče podle vynálezu spočívají V tom, že umožňuje využití bubnového rotoru, jehož hmota je oproti hvězdicovitému rotoru s výhodou soustředěna na obvodu rotoru, přičemž v případě ulomení činné části zubu podle vynálezu lze úchytnou část zubu z...

Upevnění lopatek v rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265586

Dátum: 13.10.1989

Autori: Beneš Zdeněk, Beneš Ferdinand

MPK: F01D 5/30

Značky: lopatek, upevnění, rotoru

Text:

...vsazený klín. Výstupky a vybrání svírají shodný úhel 5.Klínovitostí radiální drážky a nožky lopatky vzniklo take staticky určité vetknutí lopatky, jehož tuhost je přímo úměrná odstředivé sile. Deformaoi od účinku klínovitostí spojení vymezují výstupky zasahujíoí do vybrání lopatky, jakož i zvyšují tuhost upevnění. Prvotní předepnutí se vyvodí klínem vsazeným mezi lopatku a dno. Zhotovením výstupků a vyhrání pod shodným úhlem se nejen vymezí...

Způsob výroby plechů jha statoru a rotoru, hlavních pólů a pomocných pólů stejnosměrného elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 265413

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vrábel Ondřej, Vodička Zdeněk, Žák Zdeněk, Rákos Jaroslav

MPK: H02K 5/04

Značky: pomocných, rotoru, statoru, stroje, stejnosměrného, hlavních, plechů, výroby, točivého, pólů, způsob, elektrického

Text:

...s kompletním řezem. Přitom zachovává výhodu maximálního využití materiálu a organizačné - manipulační pod mínky.Konkrétní provedení způsobu výroby plechů jha statoru a rotoru, hlavních a pomocných pôlů stejnosměrného elektrického stroje točivého podle vynálezu je zobrazen na připojeném výkrasu, kde obr. 1 znázorňuje tvar výstřižku plechu po první fázi.Šrafované plochy jsou vystřiženy a materiál propadl do odpadu. Čárkovaně je naznačeno...

Zařízení objížděcího automatu pro čistění spřádacího rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263729

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ptáček Jaroslav, Kolář Ladislav, Buryšek František

MPK: D01H 7/888

Značky: zařízení, objížděcího, čištění, spřádacího, rotoru, automatu

Text:

...Tím je dosaženo relativně rdobrého očištění rotoru, ktorý sám o sobě může zůstat při roze vřené poloze zabrzděn. Provedení je relativně jednoduché, nebot se neuvádí do pohybu rotor, ale jen čistící prostředky. Příkladné provedení zařízení čistící hlavice je znázorněno na přiloženém výkrese, kde na obr. l je znázorněno celkové schematické objíždění zařízení s jednou schematicky znázorněnou rozevřenou spřádací jednotkou, na obr. 2 pak řez...

Zařízení k uchycení zubu rotoru drtiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 263712

Dátum: 11.04.1989

Autor: Huňka Jan

MPK: E02F 9/28

Značky: zařízení, rotoru, drtiče, uchycení

Text:

...u korečků dobývacích strojů je provedeno ve Spodní částí úložné kapsy dříku zubů bud čepem, šroubem, nebo klinem.Nevýhodou známého upevnění výmenných zubů je, že-u rotoru drtiče skrývky, tvořeného válcovým bubnem, je úchytná část zubu pro jeho zajištění po vsazení do úloženého otvoru nepřistupná.Výše uvedené nevýhody odstraňuje zařízení k uchycení zubu rotoru drtiče podle vynálezu, kde zub je svou äúchytnou částí uložen ve válcovém,...

Způsob výroby magnetického obvodu rotoru malého vysokootáčkového elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263245

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dresler Jaromír, Ráčil Jiří

MPK: H02K 1/18

Značky: vysokootáčkového, obvodů, malého, magnetického, stroje, rotoru, způsob, výroby, točivého, elektrického

Text:

...vrtáni svazku pleohů rotoru.Toto vrtání má tvar geometrického obrazce,u kterého jemu vepsaná kružnioe má průměr rovný nejvýše deseti milimetrům.Užitím způsobu výroby podle výnálezu se docílí potřebu ného zajištění plechů svazku proti otočení na hříde 1 i,jejich slisování e zajištění svazku plechů na hřídeli v axiálním směru.Tímto způsobem výroby je vytvořena vhodná technologie pro hromadnou výrobu magnetického obvodu rotoru.Vy 1 oučeni...

Elektrický regulační motor se zpětnovazebním čidlem polohy rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261970

Dátum: 10.02.1989

Autori: Prchlík Vojtěch, Slezák Karel, Vurm Vladimír, Vávra Zdeněk, Skalický Jiří, Mariák Ferdinand

MPK: H02P 7/32

Značky: rotoru, polohy, zpětnovazebním, elektricky, čidlem, regulační, motor

Text:

...motoru, je umístěno alespoň jedno jednofázové sním~ací vinutí. Dvoutázove budlcí vinutí i jednofázové snímací v-inutí jsou vytvořena ve tvaru plošné cívky, metodou plošných spojil, umístěnév rovlně kolmé na osu otáčení motoru. Výstup každého z jednofázových snímacích vinutí je připojen na vstup vlastního nezávislého rotačního transtormátoru. Výstup každého nezávislého rotačního transformátoru je pak připojen na vstup vlastního...

Zařízení k zatěžování rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261864

Dátum: 10.02.1989

Autor: Bigret Rolan

MPK: G01M 1/32

Značky: rotoru, zařízení, zatěžování

Text:

...a otevření vypouštěcího otvoru objemu s kapalínovou naplní, a obr. 5 schéma ovläldacího obvodu otevíracího ústrojí podlle obr. 3 a 4.Na obr. 1 je pro znazornění zpüsobu měření součinitelů vlivu zobrazen rotor 1 s vodorovnou osou Dy, vyznačenou v prostorovém souřadnicovém systému Dxyz. Rotor 1 je uiožen na dvou ložiscích z, 3. Vibriační chování rotoru je sledováno kupříkladu vibrací Ai ložiska 2 ve směru osy 0 x.Označme ůo krouticí moment...

Soustava lopatkových rotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261007

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pour Josef, Pour Jiří

MPK: F04D 3/00

Značky: lopatkových, soustava, rotoru

Text:

...protiběžné prolínání a překrývání funkčních povrchů lopatek téměř dvěma třetinami. Zabraňuje ztrátovým únikům média bez Využití.Další výhodou stastavy lopatkových rotorů, hnacích i hnaných je využití středového průtokového prostoru lopatková plocha je, oproti používaným rotorům, větší, s více ohrátkamí.Jinou výhodou tohoto řešení je, že v rourovém průtoku může být instalována víc než jedna samostatná soustava lopatkových rotorů hnacích...

Aerodynamický kryt zubových vybrání rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260676

Dátum: 12.01.1989

Autori: Čáslava František, Frček Vojtěch, Liška Václav

MPK: H02K 1/06, H02K 1/24

Značky: vybrání, rotoru, zubových, aerodynamický

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že je vytvořen z plochých elektricky nevodivých segmentu, uspořádaných za sebou v axiálním směru rotoru, přičemž k sobě přilehlé boční stěny zubů a krytů se alespoň v jednom radiálním úseku ve směru od střední části rotoru k jeho vnějšímu obvodovému povrchu sbíhají a jsou opatřeny prostředky pro vzájemné pevné mechanické spojení zejména tvořenými do sebe zapadajícími výstupky a zahloubeními...

Způsob automatického plnění a fixace pevné fáze do míchadlového rotoru zejména bioreaktoru za sterilních podmínek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260055

Dátum: 15.11.1988

Autori: Křen Vladimír, Salvet Miroslav, Křovák Přemysl

MPK: C12M 1/02

Značky: automatického, sterilních, podmínek, rotoru, míchadlového, zejména, fáze, způsob, bioreaktoru, pevně, fixace, plnění

Text:

...plnění a fixace pevné fáze do míchadlověho rotoru zejména bioreaktoru za sterilníoh podmínek podle vynálezu, jehož podstatou je, že biorenktor včetně míchedlového rotoru se vysterilizuje, poté neplní za sterilních podmínek suspenzí části pevné fáze v množství odpovídající náplni, načež se částice nasají do míchsdlového rotoru jeho uvedením do rotace a vlívem odstředivé síly se fixují na vnitřních perforovaných stěnách plnící...

Zapojení pro řízení úhlu natočení rotoru dvoufázového indukčního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259658

Dátum: 17.10.1988

Autori: Spíral Ludvík, Michalík Petr

MPK: H02P 7/36

Značky: rotoru, řízení, natočení, zapojení, stroje, úhlu, dvoufázového, indukčního

Text:

...a enalogově číslicový převodník na mikropočítač.Blokové schěma obvodu podle tohoto vynálezu je uvedeno.nn příloženém výkresu.Jedná se zde o dvoufázový indukční stroj se dvěma rotorovými cívknmi Q s Q. Mikropočítač l je propojen ss třemi číslicově analogovými převodníky gł, gg a gz. Výstupy těchto tří číslicově snalogových převodníků gł, gg a gg jsou připojeny na vstupy střídavých zesílovačů žł, äg a 51. Výstup prvního střídavého zesilovače zl...

Tyčové vícefázové vinutí kroužkového rotoru asynchronního elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 259495

Dátum: 17.10.1988

Autori: Čípek Jiří, Cipris Vladimír, Mikšík Tomáš

MPK: H02K 17/12, H02K 17/20

Značky: tyčové, stroje, elektrického, asynchronního, vícefázové, kroužkového, točivého, vinutí, rotoru

Text:

...řešením dojde ke snížení namáhání čel vinutí odstředívými silami, zvláště pak na jejich koncích a ke spolehlivému zachycení odstŕedivých sil všech spojovacích a vývodních částí vinutí. To umožní zkrácení délky obandážování na konci předního čela vinutí, což bude mít za následek zlepšení prostupu chladicího vzduchu mezi volnými konci tyčí a v důsledku toho i zmenšení zanášení nečistotami zhoršujícími izolační stav vinutí.Přemístěním...

Chlazení rotoru elektrického stroje točivého kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259414

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kotrba Vít

MPK: H02K 9/18

Značky: rotoru, elektrického, točivého, stroje, chlazení, kapalinou

Text:

...V případě, že dutina je orientována k výměníku tepla. svou větší základnou, pak složka odstředivé síly působící na kap-alínu ve směru rozšíření stěny dutiny vyvolá pohyb přístěnné vrstvy kapaliny ve směru svého působení, to je k potujícímu výměníku tepla. Tato vrstva je ohřatá teplem odvedeným z rotoru a při svém pohybu se ochlazuje v chladnější částí hřídele u rotujícího výměníku tepla. Nazpět se pak vrací střeclem dutiny, čímž Vzniká...

Zařízení pro odtahování příze ze spřádacího rotoru při bezvřetenovém předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258980

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kubový Miloslav, Řeháčková Božena, Jaroš František, Voborník Václav, Škarka Josef, Hortlík František, Hácová Květa

MPK: D01H 7/882

Značky: rotoru, příze, předení, zařízení, spřádacího, odtahování, bezvřetenovém

Text:

...příze, která se vrací do rotoru přímou cestou. Pro doeažení potřebné úrovně zadržování zákrutu, jež je nutná k udržení stability předení, te však ukázalo nutným zvýšit účinnost funkčních ploch odváděcí nálevky členem pro zadržování zákrutů, což se provádí pomocí rýh čí drážek na těchto plochách. Takto upràvenou rýhovanou nálevkou dochází však při odtahu příze k jejímu odírání způsobujícimu zvýšené zanášení šběrného povrchu spřádacího...

Těsněný konec rotoru rotorového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258353

Dátum: 16.08.1988

Autori: Chromý Radomír, Bartošek František, Hučín Vladimír, Zmeškal Jaromír

MPK: B30B 3/00

Značky: rotorového, těsněný, konec, rotoru

Text:

...spočívá v tom, že má před těsněním obvodovou drážku. Obvodová drážka je umístěnaradiálně na obvodu rotačního stupně a otevřena do pracovního prostoru.Výhody těsněného konce rotoru spočívají v lokálním snížení tlaku v místě vstupu těsta do těsnění. Těsto tekouci axiálním směrem po pracovním povrchu rotoru odtéká drážkou zpětdo násypky stroje a v menší míře protéká do těsnění. Opotřebení odlehčovací drážky je nepodstat né, neboč nemá žádný...

Uchycení výztužných vložek čel vinutí rotoru dvoupólových synchronních strojů s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246399

Dátum: 01.08.1988

Autori: Motáeek Tomáš, Kratochval František, Veverka Miroslav, Veselý Karel

MPK: H02K 3/50

Značky: dvoupólových, vložek, vinutí, výztužných, uchycení, rotoru, rotorem, hladkým, synchronních, strojů

Text:

...důležité je podstatné zvýšení mechanické odolnosti rozpěrného systému.Příklad uchycení výztužných vložek čel vinutí rotoru je uveden na přiloženém výkrese, kde obr.l představuje obandážovánípsvazků vodičü jedné drážky vinutí rotoru,na obr 2 je znázorněn echemeticky řez čely vinutí rotoru rovinou procházející hlavní osou stroje. Z obr.3 je pstrný částečný pohled na vnější průměr čel vinutí rotoru v místě vložkování v rovině rovnoběžné s...

Chlazení přechodově části rotoru synchronních strojů mezních výkonů s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246398

Dátum: 01.08.1988

Autori: Kondelíková Jaroslava, Fiala František, Beran Miroslav, Vnuk Miroslav

MPK: H02K 9/02

Značky: mezních, rotoru, přechodové, výkonu, částí, chlazení, rotorem, synchronních, hladkým, strojů

Text:

...vybrání. Druhým koncem jsou otevřoné dražky vyústěny do společné drážky, která je vytvořena v izolační vložce pod klínem. Tato společná drážka je vyústena doventi 1 ačního otvoru, který je vytvořen v klínu a je dale vyústěn do vzduchové mezery.Takto provedenym systémem chlazení je dosaženo nejen žádoucí úrovně odvodu ztrátového tepla z prostoru přechodové části, ale zároveň, což je zvláště důležité, je dosaženo intenzívního chlazení koncové...

Fixace rotoru odstředivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245919

Dátum: 01.07.1988

Autori: Ašichmina Galina Petrovna, Uglickich Arcen Vasiljevie

MPK: B04B 9/12

Značky: odstředivek, fixace, rotoru

Text:

...a rozběh stroje tak proběhne s eíníoalní počáteční nevyvážeností. Pevné uložení rbtoru ueožňuje již při vzdálenosti břitu vyhrnovací lopatky od síta přibližně 1 es bezpečne a ekonomické vyhrnování odstředěneho produktu. výsledkeo je zlepšení průchodností síta, podstatné omezení vzniku nevývažků, znenšení knítání e snížení hlučností.Další výhodou je dvojí využití pneuaetíckých vlnovců, jednak222 245 919 jeho prułnýchqeleaentů ztvěsných...

Způsob získávání barevných kovů pálením rotorů turbogenerátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257703

Dátum: 15.06.1988

Autor: Čáka Oldřich

MPK: H02G 1/12

Značky: pálením, kovů, způsob, získavání, barevných, rotoru, turbogenerátoru

Text:

...4 je žez výčnělkem s vyjmutýmivýpalky a ohvodovými tyčemi.Těleso rotoru l bez antimagnetických obručí čel měděného vodiče Q má ve svém obvodu průběžné dutiny lg neosazené vodičem, oddělené mezi sebou výčnělky 3. Průběžné dutiny g osazené vodičem 3 jsou zakryty bronzovými obvodovými tyčemi Q a průběžné dutiny lg neosazené vodičem Q antimagnetickými obvodovými tyčemi ll s průřezem tvaru rovnoramenného lichoběžníka,zaklínovanými mezi výčnělky 3...

Zařízení k navracení konce příze do spřádacího rotoru bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257408

Dátum: 16.05.1988

Autori: Buryšek František, Bače Jiří

MPK: D01H 15/02

Značky: jednotky, konce, navracení, příze, rotoru, bezvřetenové, zařízení, spřádací, spřádacího

Text:

...tlakového vzdu 2574 oschu a zároveň napříč otvorem, jehož.prostředníctvím je vnitřní prostor trysky pneumaticky spojen se zdrojem podtlaku. Podle vynálezu je také možné vytvorit konkrétně prostředekpro zrušení sání při zapojení.tlakového vzduchu jako ejektor, přes nějž je vnitřní prostor trysky pneumaticky spojen jak se. zdrojem tlakového vzduchu, tak i se zdrojem podtlaku. Výhodné podle vynálezu je, jestlíže ve vnitřním prostoru .trysky...

Zařízení pro hlídání oček vysokootáčkových rotorů bezvřetenových dopřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257176

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šmajstrla Vojtěch

MPK: D01H 13/32, G01P 3/48

Značky: strojů, bezvřetenových, rotoru, vysokootáčkových, dopřádacích, hlídání, oček, zařízení

Text:

...Dále je indukčnozt cívky tím více závislá na otáčkach, čím je větší poměr rozměru 2 b cívky l ku vzdálenosti cívky l od povrchu tělesa. Cívka l je vzduchová.V obr. 3 je znázorněn typický průběh závislosti poměrně změny indukčnosti deltaLn v na otáčkach n pro tři velikosti napájecí frekvence E 1, fz, f 3, kde f 1 je menší než f 2 a ta je menší jak f 3. Křivka má podobnost s rezonančnívkřívkou, proto jev nazývejme v okolí minimaPoměrná změna...