Patenty so značkou «rotačnými»

Hydrostatický motor alebo čerpadlo so šikmo skosenými axiálnymi rotačnými piestami

Načítavanie...

Číslo patentu: 288097

Dátum: 03.07.2013

Autor: Molitoris Miroslav

MPK: F04C 2/00

Značky: motor, skosenými, šikmo, axiálnymi, hydrostatický, rotačnými, piestami, čerpadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Čerpadlo je tvorené vonkajším (1) a vnútorným valcom (2) v strede kužeľovo rozšíreným z oboch strán až k vonkajšiemu valu (1) tak, že rozdeľuje vnútorný priestor valca (1) na dve axiálne symetrické polovice. Na vnútorný valec (2) je z každej strany rotačne uložený šikmo skosený piest (3a), (3b) tvoriac dvojicu axiálne uloženú na vnútornom stredovom valci (2) tak, že skosené šikmé časti piestov (3a) a (3b) vytvárajú vzájomne rovnobežné roviny.

Stroj s rotačnými piestmi pre stlačiteľné médiá

Načítavanie...

Číslo patentu: 287849

Dátum: 19.12.2011

Autor: Becher Ulrich

MPK: F04C 18/16, F04C 18/08, F04C 23/00...

Značky: stlačitelné, piestmi, media, rotačnými, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je stroj s rotačnými piestmi pre stlačiteľné médiá s aspoň dvoma rotačnými piestmi, utesnenými v spoločnej skrini, ktoré sú vzájomne spolu otočné regulovaným spôsobom. Oba rotačné piesty majú množinu kotúčovitých úsekov (1, 2, 3...), ktoré spolu vzájomne zaberajú vo dvojiciach a ich hrúbka a/alebo priemer sa znižujú v smere k tlakovej strane. Každý kotúč má aspoň jednu vonkajšiu povrchovú plochu (m1, M1) a jednu jadrovú plochu (k1, K1),...

Zariadenie na opracovanie obrobkov s rotačnými plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5180

Dátum: 03.02.2004

Autor: Bräuer Andreas

MPK: B21D 22/00, B23B 5/00, B23K 11/30...

Značky: plochami, opracovanie, zariadenie, obrobkov, rotačnými

Text:

...tvarovaných oblastísú premenlive podľa usporiadania a vytvorenia tvarovacích valcov a doštičky s ostrím, resp.0010 Jedno usporiadanie spočíva V tom, že do obrábacej hlavy sa integrujú okrem doštičky s ostrím dva tvarovacie valce a tieto tri prvky sa usporiadajú vzájomne s presadením vždy o 1200011 Aby bolo možné zachytiť aj oblast vlastnej špičky, spočíva ďalšie usporiadanie v tom,že doštička s ostrím sa vyhotoví ako kompletný nôž, ktorý...

Chápadlo pre manipuláciu s rotačnými objektami

Načítavanie...

Číslo patentu: 243771

Dátum: 15.01.1988

Autor: Stašek Bohumil

MPK: B66C 1/42

Značky: manipuláciu, rotačnými, chápadlo, objektami

Text:

...predlženie pre dopredný pohyb a spätný pohyb obmedzený dorazom. Riešenie sa hodiskôr pre dosahovanie zvýšeného výkonu pri objemových a dlhých prenášaných súčastí ako je guľatina, rúry a pod. Ide tu o uchopovací mechanizmus, ktorého funkčné riešenie je orientované na iné východzie podmienky týkajúce sa charakteru objektov a procesu manipulácie. Využitie týchto v strojárskej praxi nie je možné, pretože súčasné výrobné a pomocné zariadenia nie...

Skriňa hydrostatickej prevodovky tvorenej axiálno-piestovými rotačnými dielcami

Načítavanie...

Číslo patentu: 232621

Dátum: 15.12.1986

Autor: Gostanian Edward Aršak

MPK: F16H 57/02

Značky: převodovky, axiálno-piestovými, tvorenej, dielcami, skriňa, rotačnými, hydrostatickej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka skrine hydrostatickej prevodovky, u ktorej rieši usporiadanie priestorov pre rotáciu blokov valcov za účelom vymedzenia vzájomného pôsobenia prúdov unášanej chladiacej kvapaliny. Podstata riešenia spočíva v tom, že v skrini prevodovky je umiestnená perforovaná prepážka rozdeľujúca vnútorný priestor skrine na dva samostatné pracovné priestory. V každom z pracovných priestorov je umiestnený blok valcov, pričom perforovaná prepážka...

Hydrostatická prevodovka tvorená axiálno-piestovými rotačnými dielcami

Načítavanie...

Číslo patentu: 227488

Dátum: 15.04.1986

Autori: Rau Pavol, Gostanian Edward Aršak

Značky: převodovka, axiálno-piestovými, hydrostatická, rotačnými, tvořená, dielcami

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrostatická prevodovka tvorená axiálno-piestovými rotačnými dielcami, pozostávajúca z telese, ktoré je uzatvorené zadným vekom a v ktorom sú na pohonných hriadeľoch uložené dve bloky valcov, obsahujúce pracovné piesty s kĺzadlami vedenými na výkyvnej doske a opernej doske, pričom s výkyvnou doskou sú pevne spojené dva servopiesty, z ktorých jeden je uložený v prvom servovalci a druhý v druhom servovalci, ktoré sú vytvorené v zadnom veku, v...