Patenty so značkou «rotačných»

Spôsob a zariadenie na povrchovú úpravu vnútorných plôch rotačných telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 288278

Dátum: 25.05.2015

Autori: Dusza Ján, Kottfer Daniel, Ferdinandy Milan, Lofaj František

MPK: C23C 14/46

Značky: spôsob, ploch, telies, vnútorných, úpravu, rotačných, zariadenie, povrchovú

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na povrchovú úpravu vnútorných plôch rotačných telies a uskutočňuje sa tak, že na vnútornú valcovú plochu rotačného telesa sa pôsobí odprášenými iónmi z materiálu, ktoré sa odprašujú z tyče, tvorenej príslušným materiálom, napr. z TiN, WC, CrN, CrC a ďalšími nitridmi a/alebo karbidmi, a/alebo boridmi prechodových kovov, a ktorá je umiestnená vnútri rotačného telesa a to tak, že geometrická os tyče je totožná...

Zariadenie na vytváranie ochranných vrstiev na vnútorných plochách rotačných telies odparovaním látky elektrónovým lúčom

Načítavanie...

Číslo patentu: 288254

Dátum: 19.01.2015

Autori: Dusza Ján, Lofaj František, Ferdinandy Milan, Kottfer Daniel

MPK: C23C 14/24, C23C 14/22, C23C 14/30...

Značky: vnútorných, ochranných, vrstiev, plochách, rotačných, látky, lúčom, vytváranie, elektrónovým, telies, odpařováním, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vytváranie ochranných vrstiev na vnútorných plochách rotačných telies odparovaním látky elektrónovým lúčom pozostávajúce z vákuovej komory, v ktorej je umiestnené rotačné teleso, na ktoré je pripojený cez elektrickú vákuovú priechodku elektrický zdroj. V zariadení je ďalej umiestnené elektrónové delo s priamo žeravenou alebo dutou katódou, pripojené cez elektrickú vákuovú priechodku na elektrický napájací zdroj. V zariadení je...

Generátor skladaných rotačných pohybov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288045

Dátum: 30.01.2013

Autor: Šooš Ĺubomír

MPK: H02K 7/06, B23B 19/02

Značky: pohybov, rotačných, generátor, skládaných

Zhrnutie / Anotácia:

Generátor skladaných rotačných pohybov pozostáva z vretena (1), na ktorom je pevne uložený rotor (2) vnútorného elektromotora a ktoré je v prvých ložiskách (3, 4) otočne uložené v otvoroch vnútorného telesa (6). Pritom vnútorné teleso (6) je uložené otočne v druhých ložiskách (7, 8) v základnom telese (11). Vnútorné teleso (6) je spojené s rotorom vonkajšieho elektromotora (12) priamo alebo cez spojku (16). Medzi vretenom (1), vnútorným telesom...

Meracia zostava na meranie vibrácií rotačných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6356

Dátum: 02.01.2013

Autori: Peťková Viera, Zelenaj Anton

MPK: G01M 7/02, G01H 1/00

Značky: meranie, meracia, rotačných, strojov, vibrácií, zostava

Text:

...kde nasadenosť výrobných zariadení je vysoká a výpadok z činnosti by spôsobil veľké ekonomické straty, ohrozenie zdravia či dokonca životov, ako i poškodenie životného prostredia. Ide hlavne o energetické zariadenia, výrobné linky s nepretržitou prevádzkou, či merania pri pásoch s pohybujúcimi sa časťami, a pod.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch sú zobrazené uskutočnenia meracej zostavy na meranie vibrácií...

Spôsob pretesňovania prídavných prevodov vozidiel na rotačných výstupoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6052

Dátum: 02.03.2012

Autor: Veľas Martin

MPK: F16C 33/72, F16J 15/00

Značky: spôsob, přídavných, prevodov, rotačných, pretesňovania, vozidiel, výstupoch

Text:

...vytvoriť axiálne predpätie. Uvedené predpätie je definované prelisovanou vzdialenosťou, čím sa medzi tesneniami vytvorí technicky definovaný interakčný činiteľ významne vplývajúci na ich funkciu, resp. tesnosť.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom výkrese na obr. 1 je schematicky znázomený konštrukčný uzol, ktorý je potrebné pretesňovať.Príklad uskutočnenia technického riešenial. Na narážací tŕň nasunieme rukou na doraz hriadeľové...

Izolačné zariadenie na ochranu dutiny tesnenia v kvapalinových rotačných zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: 287899

Dátum: 16.02.2012

Autori: Dunford Joseph (zomrel), Hughes Paul

MPK: F04D 29/10, F16J 15/18, F16J 15/34...

Značky: dutiny, zariadenie, izolačné, kvapalinových, ochranu, tesnenia, rotačných, zariadeniach

Zhrnutie / Anotácia:

Izolačné zariadenie (120, 180) na ochranu dutiny (28) tesnenia v kvapalinových rotačných zariadeniach obsahuje prvý izolačný článok (122, 182) a druhý zvyčajne valcovitý izolačný článok (132, 184) na umiestnenie v dutine (28). Každý z týchto izolačných článkov má vonkajší valcovitý povrch (72, 134) na zapadnutie do vnútorného povrchu plášťa a vnútorný valcovitý vrt (88, 136) s priemerom väčším, ako je priemer hriadeľa (14) na vytvorenie...

Spôsob polohového orientovania a zoraďovania rotačných asymetrických súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 287710

Dátum: 17.06.2011

Autor: Hupka Juraj

MPK: B65G 47/00

Značky: orientovania, súčiastok, zoraďovania, polohového, rotačných, spôsob, asymetrických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob umožňuje v samospádovom režime z nesprávne orientovaných súčiastok, na fyzikálnom princípe mimo osového ťažiska, dosiahnuť požadované polohové orientovanie súčiastok kontinuálne, pred vstupom k nastávajúcej výrobnej operácii.

Generátor skladaných rotačných pohybov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5363

Dátum: 08.02.2010

Autor: Šooš Ĺubomír

MPK: B23B 19/00

Značky: generátor, pohybov, rotačných, skládaných

Text:

...9 a to medzi vretenom 1, vnútor 10ným telesom 6 a základným telesom 11 samotného generátora skladaných rotačných pohybov. Zložená automatická voľnobežná spojovacia sústava 9 pozostáva zo stredného prstencového segmentu 19 pevne spojeného s vnútorným telesom 6, ďalej z vonkajšieho prstencového segmentu 18 pevne spoj eného so základným telesom 11 a s vnútorného prstencového segmentu 13 pevne spojeného s vretenom 1. Pritom stredný...

Systém a spôsob mechanického utesnenia rotačných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9097

Dátum: 02.11.2007

Autori: Baldassarre Leonardo, Ruggiero Eric John, Schmitz Michael Bernard, Lusted Roderick Mark, Salehi Mohsen

MPK: F16J 15/32

Značky: systém, spôsob, strojov, rotačných, mechanického, utesnenia

Text:

...od rotora kvapalinoveho tesnenia na základe privedenia elektrického prúdu dozariadenia zo zliatiny s tvarovou pamäťou a pri vypnutíelektrického prúdu sa statorová časť posunie smerom k rotorovej časti vďaka sile pružiny. 0009 V súlade s druhým aspektom vynálezu je daný spôsob prevádzky rotačného stroja zahrnujúci strojový rotor strojový stator a kvapalinové tesnenie rozdelené medzi strojový rotor a strojový stator a zahrnujúci stator...

Zariadenie na vytvorenie sústredenej a smerovanej tepelnej výmeny v rotačných peciach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3959

Dátum: 05.10.2004

Autori: Martakov Vadym, Barakhtenko Gennadiy, Jurínyi Ľudovít

MPK: F27B 7/00

Značky: smerovanej, tepelnej, rotačných, sústredenej, vytvorenie, peciach, výměny, zariadenie

Text:

...prednosti- významne sa znižujú zdroje energie na uskutočnenie termodynarnického procesu žíhania (spekania),- zvyšuje sa efektívnosť procesov výmeny tepla,- znižuje sa unášanie prachu z práškových materiálov,- rozširujú sa hranice použitia technologického zariadenia,- zvyšuje sa kvalita využitia pri regulovaní technologickým reglementom pri riadení toku tepla.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. č. l je znázomená rotačná pec, na obr. č. 2 je...

Zariadenie na vytvorenie sústredenej tepelnej výmeny v rotačných peciach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3698

Dátum: 08.01.2004

Autori: Barakhtenko Gennadiy, Jurínyi Ľudovít, Martakov Vadym

MPK: F23D 17/00

Značky: sústredenej, rotačných, vytvorenie, tepelnej, peciach, výměny, zariadenie

Text:

...komory horáka s uhlom otvorenia sektora 35 až 40 °, ktorého os je v pravom uhle k povrchu radiálne segmentovanej vrstvy žíhaného (spekaného) materiálu, ktorého dĺžka v smere jeho pohybu zabezpečuje priebeh termodynamickeho procesu. Rýchlosť vytekania zmesi z dýz zmíešavacej komory prevyšuje rýchlosť horenia, vylučujúcej zatíahnutie, alebo preskočenie plameňov vnútri horáka (Stoliner, E. B., Paňuleva,E. F Správa pre personál...

Sústava rotačných guľových ventilov na použitie v motore s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 283125

Dátum: 03.01.2003

Autor: Coates George

MPK: F01L 7/10, F01L 7/16

Značky: použitie, rotačných, vnútorným, spaľovaním, guľových, ventilov, motore, sústava

Zhrnutie / Anotácia:

Sústava je umiestnená v delenej hlave obsahujúcej hornú časť (112) a spodnú časť (110), ktoré po svojom upevnení vymedzujú dutiny (107, 113) na otočný hriadeľ, na ktorom sú upevnené rotačné nasávacie ventily (10) a rotačné výfukové guľové ventily (40) na každý valec, pričom spodná časť (110) delenej hlavy obsahuje nasávací otvor (108) a výfukový otvor (109) v spojení s každým valcom, a hlava valca má nasávací kanál (114) a výfukové potrubie...

Spôsob likvidácie upravených organických odpadov spaľovaním v cementárskych rotačných peciach

Načítavanie...

Číslo patentu: 282498

Dátum: 25.07.2002

Autori: Tiso Ivan, Ježo Ľubomír, Strigáč Július, Gach Ferdinand, Ivanka Vladimír, Orság Zdeno, Martauz Pavel

MPK: F23G 7/00, F23G 5/00, C04B 12/00...

Značky: spôsob, rotačných, likvidácie, organických, spaľovaním, odpadov, upravených, peciach, cementářských

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob likvidácie upravených organických odpadov, najmä mäsovo-kostných múčok, odpadových tukov a iných spracovaných veterinárnych odpadov živočíšneho pôvodu spaľovaním v cementárskej rotačnej peci, ktorá je vyhrievaná pri procese výpalu slinku ušľachtilým palivom alebo zmesou ušľachtilých palív, prípadne zmesou obsahujúcou ušľachtilé a alternatívne palivá. Tieto odpady sú pridávané do cementárskej rotačnej pece buď cez hlavný horák a/alebo...

Zariadenie na dekorovanie rotačných a rovinných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277769

Dátum: 07.12.1994

Autori: Katerinčin Jaroslav, Katerinčin Marián

MPK: C03C 19/00

Značky: zariadenie, dekorovanie, rotačných, výrobkov, rovinných

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na dekorovanie rotačných a rovinných výrobkov, najmä zo skla a keramiky mechanickým obrábacím nástrojom (9) s elektronickým ovládaním, pozostávajúce z frémy, na ktorej sú inštalované pohonné jednotky zabezpečujúce relatívny translačný a rotačný pohyb medzi výrobkom a obrábacím nástrojom, upínacie mechanizmy výrobkov a nástrojové držiaky. Nástrojový držiak (1) je tvorený ramenom (6) kyvne uloženým na nosníku (15) opatrenom konzolou...

Systémová paleta rotačných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269684

Dátum: 11.04.1990

Autori: Slavík Jan, Tink Vladimír, Jambrich Ladislav

MPK: B65D 19/38

Značky: predmetov, rotačných, systémová, paleta

Text:

...rotačne u 1 ože~ ných prizmách je manipulačný predmet, napr. vačkový hriadel. Na obr. 2 a 3 je znázornená prevedenie uložného prvku systémovej palety podľa vynálezu, ako akčného člena nosiča, umožňujúceho rýchle prezoradenie pre rőzne druhy manipulovaných predmetov, zabezpečujúceho presné definované uloženie v uložnom priemere a dľžke.Systémová paleta gg rotačných obrobkov l je vytvorená z nosiča pozostávajdceho z dvojice základných dosák 1,...

Univerzálna upínacia čeľusť rotačných predmetov z plastických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 268582

Dátum: 14.03.1990

Autor: Čenčák Dušan

MPK: B29C 65/74

Značky: rotačných, čeľusť, plastických, upínacia, predmetov, materiálov, univerzálna

Text:

...prostredníctvom skrutky suportu upínacej ćeĺuste. Skrutka suportu pritom presúva kameň suportu v jeho uložení s presným smerovým vedením. Dve, spravidla dolné čeluste,umiestnené na dolnom dieli prstence, sú určené na nastavenie priemeru upínanej plastovej rúrky, tyče a podobne, alebo iného rotačného materiálu, polotovaru a podobne, pričom horná čeĺusĺ, po priklopení horného dielu nosného prstenca je dotlačujúca a upevňujúca. Tuhost...

Rozdelovač rotačných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 267325

Dátum: 12.02.1990

Autor: Vanoch Gustáv

MPK: B65G 47/20, B23Q 7/08

Značky: rotačných, súčiastok, rozdělovač

Text:

...pripojenom výkrese je na obr. znázornená celá zostava rotačného rozdeľovača krúžkov.Rozdeľovač je vytvorený rozdeľovacim žlabom 2 zostavený z horizontdlncj a vertikálnej časti, ktorý je umiestnený na nosnej doskeł a je opatraný v spodnej časti v svojej horizontálnej časti posuvnou rozdelłovaoou klapkou i s kladkou 4 ovladanou pohonnou jednotkou 9 pomocou odpruženie) dvojramennej páky g, proti ktorej je sa ístim vertikálnej časti...

Zariadenie na zoroďovanie rotačných súčiastok po viac kusoch zvlášť pre ložiská

Načítavanie...

Číslo patentu: 267310

Dátum: 12.02.1990

Autor: Závodný Pavol

MPK: B65G 47/14

Značky: kusoch, rotačných, zoroďovanie, súčiastok, zvlášť, zariadenie, ložiska

Text:

...je hlavnou nosnou častou celdho bsliaceho stroja. Dve konzoly 1 c, uchytenč o dosku 2. Konzola n, posuvne uchytena na dvoch vodiacich tyčiach 3,. Xonzola l a doraz l sú pevne uchytene na vodiacich tyčiach 1. Dve gumová náraäłq u, pevne uchytene na doraze n. Gumová núražka l. pevne uchytenú na pridrčovači 2. Kryt l 6, pevne uchytena na zvislý lab g. Prídrlný lab ll,uchytenú o dosku 2. Kontaktný mikrospínač lg, uohytený na doraze L 1. Kontaktný...

Zariadenie na brúsenie rotačných sklenených výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261688

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šatura Ján, Karch Jan

MPK: B24B 19/03

Značky: výrobkov, rotačných, brúsenie, zariadenie, sklenených

Text:

...koniec ramena 4 je opatrený narážkou 17 a posuvne spojený tak s upiestnicou Z 4 vzduchovému valca 28 pre pracovný posuv, ako .aj s piestnicou 25 hydraulického valca 27 pre reguláciu posuvu. Hydraulický valec 27 pre reguláciu posuvu je vetvou 45 kvapalného média spojený s vyrovnávacon vnádržkou 35 orpatrenou škrtiacim ventil-om 38 .a hydraulickým rozvádzačlom 37. Predná čaist rámu 2 je opatrená odnímateľným krytom 19. V zadnej časti rámu 2 je...

Zariadenie k lemovaniu rotačných súčiastok s nepravidelným tvarom, najmä formy v tvare srdca

Načítavanie...

Číslo patentu: 261058

Dátum: 12.01.1989

Autori: Remiáš Štefan, Tomka Miloš, Janík Igor

MPK: B21D 19/02

Značky: srdca, rotačných, formy, zariadenie, lemovaniu, nepravidelným, súčiastok, tvare, tvarom, najmä

Text:

...výkrese, kde na obr. 1 je nakreslené v náryse v čiastočnom reze, na obr. 2 v pôdoryse v čiastočnom reze, na obr. 3 je nakreslená časť zariadenia v reze vedenom cez upinaciu a prítlačnú dosku,plášť a dno formy i držiak s lemovacou kladkou a na obr. 4 je nakreslená časť zariadenia v pohľade po ukončení lemovania kladkou.Zariadenie k lemovaniu rotačných sú 4čiastok s nepravidellným tvarom, najmä formy v tvare srdca pozostáva z fremy 19,v ktorej...

Vymurovka rotačných a šachtových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260754

Dátum: 12.01.1989

Autori: Potančok Miroslav, Šiška Július, Fedorík Radovan

MPK: F27B 7/28

Značky: rotačných, šachtových, vymurovka, pecí

Text:

...gu 1 «ovýmanipu- - .lavčný včap sa dá používat l k ďalším technologickým účelom, najmä k pripevneniu mechanizačných prostriedkov v strope výmurovky rotačnej pece, ako napr. stropného poclavača segmentov. Ďalej je možne tento gulový čap využiť na predbežné uchytenie segmentov pri ich montáži do výmurovkového prstenca a pod.Hlavnou výhodou riešenia podľa vynalezu je úplná mechanizácia zhotovovania výmurovky na nezávislosť od teploty...

Manipulátor zvarkov pre automatizované oblúkové zváranie a naváranie rotačných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256075

Dátum: 15.04.1988

Autori: Plachý Alojz, Schmidt František

MPK: B23K 9/16

Značky: rotačných, oblúkové, zváranie, výrobkov, automatizované, naváranie, zvarkov, manipulátor

Text:

...rotačných výrobkov je tvorený dvomi stojanmi 4, medzi ktorými je uložený horizontálne otočný hriadel 7 s pohonným mechanizmom 8 otočného hriadela, ďalej horizontálne kyvný hriadel 5 s pohonným mechanizmom 6 kyvného hriadela, vodorovný suport 9 s pohonom 1 U vodorovného suportu a odsávacia hubica 11 plynov zo zvárania s potrubím 12 napojeným na odsávací systém.Na jednej strane otočného hriadela 7 sú fixne upevnené dva vreteníky 14 so...

Mechanický upínač tenkostenných rotačných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 243773

Dátum: 15.01.1988

Autor: Pospíšil Jioí

MPK: B23B 15/00

Značky: upínač, súčiastok, tenkostenných, mechanicky, rotačných

Text:

...prispôsobte povrchu upínanej plochy obrobku, dalšie prispôsobenie sa celej sústavy zabezpečí guľové lôžko, ktoré umožní vystredenie polohy čelustí podľa nepresnosti upínanej plochy obrobku voči osi vretena stroja, čím sa dosiahne zmiernenie deformácie upínaného obrobku.Ďalšou výhodou vynálezu je možnosť využitia maximálnych rezných parametrov pri dodržaní optimálnych prídavkov pre brúsenie obrobku na hotovo, ďalej využitie združených...

Tesnenie pracovných priestorov rotačných spalovacích a ostatných motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253915

Dátum: 17.12.1987

Autor: Grámer Anton

MPK: F01C 19/00

Značky: priestorov, spalovacích, motorov, tesnenie, pracovných, rotačných, ostatných

Text:

...otočení rotora prebieha vyplachovanie,kompresie., expanzia a vyfuknutie spalín toľko ráz, koľko lopatiek ma motor, čím sa dosiahne rovnomerný chod bez vybrácií. Odpada potreba zotrvačníka a štartovanie môže byť prevádzané stlačeným vzduchom.Na priloženom výkrese je znázornený trojnásobne zmenšený rotačný vznetový spaľovací motor, kde obr. 1 predstavuje bočný rez a na obr. 2 je znázornený rez spodnej časti motora podľa čiary A-A, ktorý...

Gravitačný žľab na orientovanie rotačných súčiastok, zvlášť pre ložisková puzdra

Načítavanie...

Číslo patentu: 246030

Dátum: 15.12.1987

Autor: Boháeik 1ubomar

MPK: B23Q 7/08

Značky: zvlášť, ložisková, gravitačný, orientovanie, súčiastok, rotačných, žľab, puzdra

Text:

...Druhá z jpeoklôh le, ikeď valcová plocha je kolmá na smer pohybu puzdier a zároveň kolmá na spodnú časť žľabu. Tretia z polôh je, ked VallCÚVá plocha je .kolmo .na smer pohybu puzdier a kolmá na bočné stenyZ prívodněho žľabu 1 vchádzajú puzdra 19 do prvej časti 4 gravitač-ného žlabu 2,vo všetkých hroch polohách. Puzdra 19 ktoré sú v prvej polohe, prejdú prvou časťou. 4 gralvitalčného žlabu 2 bez zmeny polohy. Tvar oaražky 7 je taký ĺübr. 3,...

Kĺbový upínač rotačných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 246002

Dátum: 15.12.1987

Autor: Peško Anton

MPK: B23Q 3/12

Značky: rotačných, súčiastok, kĺbový, upínač

Text:

...odstraňuje kĺbový upínač rotačných súčiastok podľa vynalezu,ktorého podstata spočíva v tom, že upínacie čeľuste sa prispôsobujú v dvoch rovinách nerovnému upínaciemu povrchu upinanej súčiastky pomocou gulovêho uloženiaa pôsobením hydraulickěho systému na mechanizmus upínača.Výhoda zariadenia podla »vynálezu spočíva v tom, »že upínacie čeluste sa sféricky prispôsobujú nerovnému upinaciemu povrchu obrobku - výkovku, čím sa zamedzuje jeho...

Zariadenie na upínanie rotačných súčiastok za vnútornú alebo vonkajšiju valcovú plochu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253402

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gajdoš Ivan, Kodčík Vincent

MPK: B23B 31/24, B23B 31/20

Značky: zariadenie, súčiastok, valcovú, vnútornú, vonkajšiju, plochu, rotačných, upínanie

Text:

...sú vyrobené z nizkouhlíkove cementačnej ocele. Usporiadanie upinacích elementov v telese upínača umožňuje po skompletovaní upinač namontovať na sústruh a funkčné upínacie časti upínacích elementov opracovat priamo na sústruhu pomocou prídavnej brúsnej fortúny. Toto dokončenie na vlastnom stroji zabezpečí vysokú presnosť obrábanie upínaných súčiastok.Na pripojenom obrázku 1 je znázornený rez zariadením na upínanie rotačných súčiastok za...

Ovládacie zariadenie rotačných zapichovacích, či plánovacích hláv

Načítavanie...

Číslo patentu: 252509

Dátum: 17.09.1987

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23Q 1/08

Značky: rotačných, ovládacie, hláv, zapichovacích, plánovacích, zariadenie

Text:

...Na náho vých koncoch 9 predĺžených vretien 18 jeprostredníctvom valivých ložísk 1 OĎOČIIG upevnené skriňa 7 ovládania a v dutine 21 predĺženého vretena 18 je posuvné uložené ovládacie ťahadlo B, ktorého jeden koniec je pevne spojený s ovládacou hlavicou 17 a druhý koniec je prostredníctvom axiálneho ložiska 2 otočne votknutý do priečnika 12,ktorý je upevnený na osadení 3 diferenciálneho piesta 14, pričomna priečniku 1.2 alebo osadení 3...

Zariadenie na kopírovanie rotačných excentrických povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242212

Dátum: 15.09.1987

Autori: Eder Martin, Gerlivanov Jevgenij Vasiljevie, Mitáeek Lubomír, Kornijev Boris Fjodorovie

MPK: B23Q 15/22

Značky: rotačných, zariadenie, povrchov, kopírovanie, excentrických

Text:

...excentricity. Kopírovacím mechanizmom po~dľawvynaiezu je zabezpečené veľmi rýchle , prestavovanie mechanizmu zo základnej do vyosenej polohy bez potreby vyosovania a vyvažovania súčiastky.Naąpriloženej schéme je znázornená zariadenie na kopírovanie rotačných excentrických povrchov.Zariadenie na kopírovanie rotačných excentrických povrchov s meniteľným polomerom otáčania nosného telesa, vyznačujúce sa tým, že nosné teleso 4 uchytené...

Zapojenie pre synchrónny chod rotačných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239822

Dátum: 15.06.1987

Autor: Jaromioský Jaroslav

MPK: H02P 5/50

Značky: zapojenie, rotačných, synchrónny, strojov

Text:

...násobením frekvencie na vstupe kruhových čítačwov, prípadne aj rôznym pomerom počtu značiek na jednotlivých snímačoch, príslušných k hriadeľom jednotlivých rotaičných strojov, číim je umožnené dosiahnut aj pomer otáčok V nie celých číslach.principiálne blokové schémy zapojenia pre synchrrónny chod rotačnýoh strojov. Na obrazku 1 je výstup porovnavuaoieho snímačaS .porovnávacieho rotačnéh-o stroja M spo jený s počítacím vstupom...

Zariadenie pre elektroiskrové obrábanie rotačných obrobkov väčšieho priemeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248989

Dátum: 12.03.1987

Autori: Nemec Ján, Senecký Ladislav, Kunc Jozef

MPK: B23H 1/00

Značky: obrobkov, rotačných, elektroiskrové, zariadenie, väčšieho, obrábanie, priemeru

Text:

...skratowv. medzi nástrojovými elektródami a obrobkom.Na pripojených výkresoch sú znáozrnené tri príkladne riešenia zariadenia, kde na obr. 1 je nakreslený priečny rez zariadenia s dvoma priamočiarymi vodiacimi mechanizmami, na obr. 2 je nakreslený priečny rez zariadenia s dvoma výkyvnými vodiacimí mechanizmami pod obrobkom, na obr. 3 je nakreslený priečny rez zariadenia va výkyvným vodiacim mechanizmom vedľa obrobku, na obr. 4 je nakreslený...

Zariadenie na testovanie časových parametrov rotačných telefónnych číselníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 249462

Dátum: 12.03.1987

Autori: Mockovčiak Pavol, Hargaš Jozef

MPK: G01R 13/32, G01R 13/30, G01R 29/12...

Značky: zariadenie, rotačných, telefónnych, parametrov, časových, testovanie, číselníc

Text:

...8 chybného impulzu.Druhý výstup osembitového procesora É je pripojený na dekóder 2 uzáveru spojený cez budič lg indikátora ll uzáveru na indikátor łł uzáveru. Tretí výstup osembitového procesora 3 je pripojený na dekóder lg času rozopnutia, ktorý je pripojený jednak cez budič lg času rozopnutia na maticou obrazového poľa lg a jednak na indikátor lg minimálneho časurozopnutia a indikátor gg maximálneho času rozopnutia.Štvrtý výstup...

Zariadenie na uloženie ťažkých rotačných obrobkov na obrábacích strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 234234

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kunc Jozef, Nemec Ján

MPK: B23P 1/02, B23Q 3/00

Značky: strojoch, ťažkých, obrábacích, uloženie, zariadenie, rotačných, obrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zníženie trenia čapov ťažkých obrobkov v klzných ložiskách. Uvedeného účelu sa dosahuje vynálezom, ktorého podstatou je, že klzné ložiská sú tvorené aspoň dvoma vymeniteľnými segmentami a valivé ložisko vedľa klzného je uložené odpružene.

Zariadenie na elektrochemické leštenie plochých rotačných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 232639

Dátum: 15.12.1986

Autor: Zubák Ján

MPK: B23P 1/02

Značky: rotačných, zariadenie, súčiastok, elektrochemické, leštenie, plochých

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je kvalitné opracovanie súčiastok leštením, odstraňujúce namáhavú fyzickú prácu, dosahujúce vysokú produktivitu práce, pri minimálnej spotrebe energie. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením pozostávajúcim z nástrojovej elektródy a vretena, ktorého podstatou je, že na vretene je upevnený upínací tŕň leštených súčiastok opatrený upínacími volfrámovými kolíkmi. Nad upínacím tŕňom je umiestnená nástrojová elektróda vymeniteľne...