Patenty so značkou «rotačního»

Zařízení pro rovnoměrné otáčení rotačního výsevního nebo dávkovacího ústrojí zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268364

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kušička Bohumil, Jindra Miloslav, Hoblík Jaromír, Syrovátka Pavel, Hainc Stanislav, Tachecí Milan, Škola Jan

MPK: A01C 7/04

Značky: zemědělských, rovnoměrné, dávkovacího, strojů, výsevního, otáčení, rotačního, ústrojí, zařízení

Text:

...zařízení pro rovnoměrné otáčení rotačního ústrojí podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že do tažné větve hnscího řetšzu poháněného hnncí řetězkou je zařazen vyrovnávsč. Vyrovnávač je Lložen na hornín čep-u nosiče rotačního výsevního nebo dávkovaoího ústrojí, na kterém je uloženo Výkyvné paralelo gramově téłxlo.Příklad provedení zařízení podle vínálezu je sohematioky znázorněn na př 11 ože~ ných výbresech, kde obr. 1 je nárys...

Zařízení k fluidnímu navádění volného konce textilního vlákna dutým vodičem rotačního odměřovače tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268308

Dátum: 14.03.1990

Autori: Směták Vincenc, Vystrčil Jiří

MPK: D03D 47/30

Značky: stroje, navádění, odměřovače, fluidnímu, konce, volného, tkacího, vlákna, vodičem, zařízení, rotačního, dutým, tryskového, textilního

Text:

...vodič g, se odtáhne potřebné délka textilního vlákna l z jeho zásoby tvořené předlohovou cívkou 1. Textilní vlákno lse přetéhne přes příčně ustavovací člen 5 zařízení. Z výstupního otvoru Ž začne prouditdo dutiny § vodiče g tlakové médium a začne strhávat k němu příčně uložené textilnívlákno l v místě jeho odměřené délky. Textilní vlákno l začne tvořit smyčku Z. přičemžtlakové médium nejefektivněji působí na její příčné čelo Q. S tvoŕicí se a...

Válcový prstenec rotační pece nebo obdobného rotačního tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 267450

Dátum: 12.02.1990

Autor: Geryk Milan

MPK: F27B 7/22

Značky: obdobného, rotačního, tělesa, prstenec, rotační, válcový

Text:

...je. že V čelních stěnách prstence. poblíž vnější válcově plochy, jsou provedeny pülkruhově nebo půleliptické zápichy. takže jeho vnější okraje tvoří pružné vybíhající pásnice.Provedením okrajů válcového prstence s pružnými vybíhajícími pásnicemi dojde k rozložení tlaku. který se směrem k okraji prstence zmenšuje. čímž se zmírní kontaktní napětí v hranách prstenge a k plastickým deformacím válcové plochy kladky tudíž nedojde. Zivotnost...

Zařízení pro uchycení skříně rotačního žacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267013

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dvořák Jiří, Švejnoha Josef, Vondrák Jiří

MPK: A01D 34/63

Značky: ústrojí, rotačního, žacího, zařízení, uchycení, skříně

Text:

...příklad provedení zařízení pro uchycení skříně rotačního žacího ústrojí, kde na obr. 1 je v nárysu pohled na čelně nesené žací ústrojí a obr. 2 představuje půdorys ústrojí 2 obr. 1.Zařízení pro uchycení skříně rotačního žacího ústrojí je svým rámem ł připojeno čelně prostřednictvím horního úchytu 2 a spodního úchytu lg k neznázorněnému energetickému zdroji. Na skříni 3 jsou upraveny žací talíře 3 se středovými klobouky 5 tak, aby byla...

Zařízení pro pohon rotačního žacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266889

Dátum: 12.01.1990

Autori: Vondrák Jiří, Kunst Jiří, Dvořák Jiří

MPK: A01D 34/76

Značky: zařízení, ústrojí, rotačního, pohon, žacího

Text:

...obsluhu během sezóny. Rešení umožňuje eliminaci vlivu výrobních tolerancí v rozsahu celého náhonového systému. Podle druhého bodu pak je umožněna určitá fixace polohy nałĺllilťĺllu rttíílclm pomocí zápatlko rohatkovćho mechanismu s konstantním tahem pružiny.Na připojených výkresech je schematicky znázorněn příklad provedení zařízení pro pohon rotačního žacího ústrojí čelnč nescného na energetickém prostředku, kde obr. 1 znázorňuje půdorys a...

Zařízení k indikaci statického nevývažku obrobků rotačního tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266888

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sklenář Miroslav, Volf Bohumil

MPK: G01M 3/00

Značky: tvaru, zařízení, rotačního, nevývažku, indikaci, obrobků, statického

Text:

...vůlí do podélných výřezů le nástavce 1 d nosného pouzdra 1. Je však třeba uvést i to, že funkční délka M těchto kulových čepů 29 je shodná se vzdálenosti N roviny os čepů 22 d Cardanova kloubu 22 od mezikružné čelní plochy nástavec 1 d nosného pouzdra 1popisovanćho zařízení. To má příznivý účinek na funkční spolchlívost a idcntiíikační schopnost tohoto zařízení, o jehož činnosti bude pojctlííántr v tiâllŠĺlíl. Uvedené výřczy le. množňtlii...

Způsob výroby polyamidových odlitků tvaru pláště rotačního komolého kužele

Načítavanie...

Číslo patentu: 265999

Dátum: 14.11.1989

Autori: Čásenský Bohuslav, Fusek Jiří, Černý Zbyněk, Mařík Jiří

MPK: B29C 41/04, B29K 77/00

Značky: polyamidových, odlitků, rotačního, tvaru, způsob, pláště, výroby, komolého, kužele

Text:

...ql g sinusložka 92 není důležitá, neboč V otáčející se formě se její účinky ruší. Tíhová složka gl působí na polymerujicí kapalinu tak, že tato jeví snahu stékat ve směru klesajicí osy o a její účinky je třeba vyrovnat odstředivým zrychlením ar tak, aby vektor a výsledného zrychlení byl kolmý na stěnu formy. Úhel beta v tomto rovnoběžniku sil představuje odchylku stěny formy od osy rotace formy. Z nákresu vyplývá, žeVelikost tíhové složky...

Skříň samonasávacího rotačního čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264140

Dátum: 13.06.1989

Autori: Petrik Ákos, Nádor Antal

MPK: F04D 29/40

Značky: samonasávacího, skříň, rotačního, čerpadla

Text:

...g čerpadla je tvořena litinovým odlitkem. Z jejího dna § vystupuje do vnitřního prostoru 5 vodicí vâlcová příruba §, která je uspořádána souose se skříní g čerpadla a jejíž vnější váloová plocha § je opracována s přesností a kvalitou, potřebnou pro zajištění těsného spoje.Na vnější válccvou plochu § válcové příruby Ž je nasunuta vnitřní váloová plocha uzevíracího dílu 7 na sací straně rotačního čerpadla 1. Mezi vodicí válcovou přírubou Q a u...

Pojistné zařízení rotačního žacího nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 263829

Dátum: 12.05.1989

Autor: Knill Bohuslav

MPK: A01D 34/63

Značky: zařízení, žacího, nože, pojistné, rotačního

Text:

...že na hnacím hřídelí je otočné uložený rotační žací nůž umístěný mezi lamelami, ke kte~ rým z vnější strany přiléhají příložky posuvně uložené na drážkování hnacího hřídele. Jedna příložka se ropírä o podložku u 2chycenou šroubem a další příložka je ve styku s talířovott pružinou, která se opírá prostřednictvím vymezovacích podložek o ložisko.Příklad pro-vedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na výkrese, kde je zobrazen příčný řez...

Zařízení pro zavěšení pracovního ústrojí rotačního žacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263764

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vondrák Jiří, Pelhřimov, Sporek František, Kunst Jiří, Med Ladislav

MPK: A01D 34/64

Značky: žacího, pracovního, zařízení, rotačního, zavěšení, stroje, ústrojí

Text:

...rámom Q, nosníkem 1, vzpěrou Ž ą halvicí É. Mezi rámem g, který je čepovým kloubem łg napojen na stojinu g a hlavicí 5 je upraveno táhlo výškového nastavení 1 a pružin 5. K rámu Q je prostřednictvím kloubu 2 připojena skříň lg žacího ústrojí lla na závěsu l nebo stojíně g je upravena podpěra gg. Přibližně uprostřed žacího ústrojíll je skříň gg opatřena držákem lg, mezi nímž a kloubem g je na skříni lg upraveno i těleso 33. S držákem lg je...

Zapojení rotačního řídicího ovládače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263445

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tkáč Ivan, Koudelka Karel, Bena Zdeněk, Ševčík Arnošt, Sanetřík Zdeněk

MPK: E21D 23/16, F16K 21/00

Značky: zapojení, řídicího, ovládače, rotačního

Text:

...poloh a, Q. K výstupu alespoň jedné z mezipoloh 33 může být připojen kohout lg, tvořený dvěma dvoucestnými dvoupolohovýmiRotační řídící ovládač 1 je spojený vícekanálovou hadicí g s ovládacím blokem Ž, k němuž jsou připoggny přímočaré hydrometory 5, 5, §, 1, §, 3 pro ovládání jednotlivých funkcí sekce mechanizované výztuže. Pístnioe přímoćarého hydromotoru Q stabilizaoe je spojene například s bočním plechem stabilizace mechanizované...

Mechanismus rotačního vkládání lahví s plynulým nastavením parametrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263011

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šárovec Miroslav, Zitko Jan

MPK: B67C 1/16

Značky: vkládání, parametrů, nastavením, lahví, mechanismus, rotačního, plynulým

Text:

...bez jakékoliv výměny některé ze součástí mechanismu operativně přizpůsobit parametry dráhy jakémukoliv typu používané lahve nebo okamžitě nastavit požadovanou dráhu uchopovacích elementů.Na přiloženém výkrese je v půdoryse znázorněn mechanismusrotačniho vkládáni lahví s plynulým nastavením parametrů podleZařizeni je tvořeno hnacim kolem Ě s excentricky umístěným čepem g,.předLohovým kotem Q které je spojeno pákou 8 sestředem hnaného koLa 3....

Blokovací zařízení chytačů rotačního předchytače

Načítavanie...

Číslo patentu: 262832

Dátum: 11.04.1989

Autor: Videnský František

MPK: B41F 21/04

Značky: rotačního, chytačů, předchytače, blokovací, zařízení

Text:

...1. Na jednom konci hlavní hřídele l je volně umístěno vačkové těleso 39 opatřené ovládací vačkou 5 a přírubou s ovgélnými otvory gž, ve kterých jsou umístěný ěrouby gg. Vačkové těleso gg je prostřednictvím šroubů gg upevněno na bočnici li tiskového stroje. Ve spodní části vačkového tělesa Q jsou uchyceny dvě vodící tyče 2 opatřené pružinami lg. Na vodících tyčích 2 je přestavitelně ulcžen posuvný kruhový segment Q, který je dotlačován na...

Pouzdro cívky rotačního chapače s vertikální osou otáčení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262030

Dátum: 10.02.1989

Autori: Strya Josef, Dvořáček Jaromír

MPK: D05B 57/26

Značky: cívky, chapače, rotačního, otáčení, pouzdro, vertikální

Text:

...Toto uspořádání síce zvětšuje potřebnou zásobu spodní niti e vytváří vedení spodní niti v fází jejího odstříhu, to je při zpětném pohybu pohyblívého odstřihovacího nože,nezabraňuje všąk shore popsenému aamovolnému zkroucení spodní nítí v první fázi pohybu odetřihovacího nože, jejímž účelem. je tuto spodní nit spolehlivě zachytit. Podleznámého etavu techniky neexistuje zatím ani žádné jiné zařízení, ktere by zejména u strojů e jehelním...

Uspořádání rotačního pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260847

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bureš Stanislav

MPK: C23C 2/00

Značky: uspořádání, pohonů, rotačního

Text:

...žený ůroub, připojený pevne k horní straně telíŕe brzdy.Podstata výhodného uspořádání rotečního pohonu podle vynálezu, zejména pro uspořádání e pneunetiekýn hneoínvnotoren,spočívá v ton, že spojoveoí ústrojí je vytvořena Jhko zubová spojka, jejíž jedne polovina je pripojene pevne k výstupnínuhříde 1 i hnacího motoru e jejíž druhá polovinà je pripojene pevné k horní etreně talíŕe brzdy. Přiton je výhodná, aby ve epodní straně skříně pohonu byl...

Zařízení pro měření poloměru kulové plochy na čele rotačního obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260606

Dátum: 12.01.1989

Autor: Modra Cyril

MPK: G01B 5/20

Značky: rotačního, plochy, kulové, celé, měření, zařízení, poloměrů, obrobků

Text:

...házení kulověho čela součástí k její ose rotace, což zvyšuje efektívnost měření a zjlštěné údaje pak davají komplexní informací o funkcí součástí ve vztahu k případné spolupracující ploše.Příkladné provedení zařízení pro měření poloměrtt kulové plochy na čele rotačního obrobku podle vynálezu je schematícky znázorněno na přiloženém výkrese.Zařízení sestava ze dvou navzájem kolmých ploch, z nichž horízontální plocha je opatřena dvěma opěrkaml...

Zařízení k využití energie absorbentu vstupujícího do rotačního rozstřikovacího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 260602

Dátum: 12.01.1989

Autori: Otta Vladimír, Rezek Josef

MPK: B01D 53/18

Značky: energie, rozstřikovacího, vstupujícího, využití, rotačního, systému, absorbentu, zařízení

Text:

...energie absorbentu vstupujícího do rotačního rozstřikovaciho systému typu Segnerova kola. zejména nad náplňovou vrstvou kvolonového aparátu podľewynálezugjehož podstata spočíva v tom,že vnitřní část nátokového hrdla je opatřena dvěma a více šikmo uloženými lopatkami, nastavenými ke směru absorbentu vystupujícího z přiváděcího potrubí. pod úhlem větším než 25 °. V závislosti na rychlosti přítoku absorbentu v místě vstupu donátokového...

Zařízení k ovládání chytačů rotačního předchytače

Načítavanie...

Číslo patentu: 259767

Dátum: 15.11.1988

Autori: Videnský František, Drlík Vladimír

MPK: B65H 5/14

Značky: zařízení, ovládání, předchytače, chytačů, rotačního

Text:

...po poměrně krátké křívková dráze, což zvyšuje kvalitu soutísku Další výhodou uvedeného zeřízení je, že dorazová lišta je pevná e rovněž chytačová hřídel je pevné uložená.Tím jsou odstraněny rámy s chvění v chytačovám mechenismu, ee umožňuje zvýšení výkonu tiskového stroje.Jedno z možných řešení je znázorněno na přiložených výkresoch, kde na obr. 1 je znázorněno uvedená zařízení v částečněm podélném řezu, na obr. 2 je ànázorněn příčný řez...

Korunka rotačního vrtání vývrtů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259031

Dátum: 16.09.1988

Autori: Bajček Emil, Todorov Emil, Čugulaj Dimitr, Baberkov Ivan, Mladenov Pando

MPK: E21B 10/44

Značky: vrtání, vývrtů, korunka, rotačního

Text:

...nonepxuocrn 6 pemymerq pąöpa 4 H nocTnraeT no Bepxne ro KDHKB ero sHemueü.noaepxnocwn 71Hacymee reno I nmeer nepxnwm HOBGDXHOCTB 12 Heupanunbxoü snnnnconnnoñ ů 0 pM. Ha snywýenaeň noaepxaocmn 6 pemymx peöep 4 0 ® 0 pMneHa Konyconnnaa uoxa.13, B KOT 0 pOň pacnonomemu-cxanopaspymammne aneuearu 5. Dan nMemT nenpannnbnym Knnuosunym opMy H nepeuň yron pesanàx om 40 no 42 °, sannň yronpesannx or 16 no 18 ° H öoxosoý yron pesaann or 2 no 5 °. Kamnň...

Zařízení k upevňování a napínání tiskové desky na deskovém válci rotačního tiskacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257266

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bonomi Antonio

MPK: B41F 27/06

Značky: tiskové, válci, rotačního, upevňování, stroje, deskovém, desky, napínání, tiskacího, zařízení

Text:

...odpovídající otvory.První svěrací ústrojí 3 může být tvořeno také pevným členem uvažuje-li se s možností,že tisková deska § je na deskovém válci l tak, že tiskový obraz je-osově zcela vyrovnán. V tom případě je tisková deska g zavěšena na čepech 5 uložena s ohledem na první svěrací ústrojí 3 ve správné poloze vůči tiskovému válci l. Poloha pevného prvního svěracího ústrojí Q a čepů gg musí byt nastavena s velkou přesností. Druhé svěrací...

Zařízení pro ukládání tyčové výztuže do kotev rotačního tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256441

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vondráček Jaroslav, Krása Jiří

MPK: E04G 21/12, E04C 5/12

Značky: výztuže, zařízení, tyčové, rotačního, tvaru, ukládání, kotev

Text:

...slouží k nastavení vzájemné polohy čelistí ł a elečně ee stavitelným dorazem łg, umíetěným mezi rameny úhlové páky 3 a jednoramenné páky gâzajišřují volnost založení kotvy łâ, potřebnou k jejímu otáčení. Druhé konce úhlové páky Š a jednoramenné páky 3 jsou pevná epojeny s čelistmi ł ve tvaru oblouku. Velikost oblouku je volena tak, aby konec čelisti ł u úhlové páky E byl před drážkau 5 kotvy łâ. Konec oblouku čelietí ł je zešikmen a...

Statické topné zařízení k ohřevu povrchu rotačního válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 256298

Dátum: 15.04.1988

Autori: Baják Karel, Ženožička Milan, Balcárek Jaroslav

MPK: C14B 1/54

Značky: rotačního, zařízení, povrchu, topné, ohřevu, statické, válce

Text:

...nosné jednotky jsou pery pevně uloženy v nábojích otočně uložených v pravém e levém víku. Na pravém víku je uchycen stavěcí čep s ryskou k nastavení polohy ohřívacích jednotek vzhledem k segmentovému otvoru.Pokrok dosažený vynálezem spočívá v tom, že statickétopné zařízení s ohřívacími jednotkami umístěnými uvnitř rotačního válce pracuje s minimálními tepelnými ztrátami a s nízkou tepelnou setrvačností při ohřívání a chladnutíy Dále umožňuje...

Oběžné kolo rotačního kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256204

Dátum: 15.04.1988

Autori: Petrov Gennadij, Archipov Vladimir, Levin Jakov, Raer Gilja, Sarancev Kir, Magdyčanskij Vadim, Velikanov Gennadij

MPK: F04D 29/28

Značky: oběžné, rotačního, kompresoru

Text:

...a mezera V těsnění se musí u zvýšených obvodových rychlostí zvětšit, což má za následekzase zvýšení ztrát netěsnostmi a snížení kompresní účinnosti.Dále bude předložený vynález podrobněji vysvětlen na popisu konkrétního příkladu provedení ve vztahu k připojenému obr., na kterém je celkový pohled na díl oběžného kola rotačního kompresoru podle vynálezu v podélném řezu.Oběžné kolo pro rotační kompresory podle vynálezu na obr. obsahuje hlavní...

Mechanismus pro převod rotačního pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255929

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sommer Jiří, Šmíd František

MPK: B65B 9/10

Značky: mechanismus, převod, pohybu, rotačního

Text:

...lg. Druhátáhlo lg jo apojouo třetím kloubom lg 3 druhým vahadlon lg, kto-3ro je druhým ránovýn kloubom lg spojono s rámenstrojo . Druhé vahadlo lg Jo čtvrtým.kloubon L 1 spojene s ojnioí lg ktorá je připojena pâtýn kloubem ggsVfunkčním těloseq,lg. Přímočarý vratný pohyb Iunkčního těloàa lg zajišťuje vedení gł, ktoré jo vytvořena na rámu stroje l. První rámový kloubg je přostavitolný vo vedení g. ktoré Jo povnö spojono s rámom l.Iá s...

Zařízení k ustavení a zajištění polohy rotačního stroje, zejména turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255729

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kučera Josef, Snížek Jiří

MPK: F04D 29/00, F16M 7/00

Značky: ustavení, zařízení, turbokompresoru, rotačního, polohy, zajištění, stroje, zejména

Text:

...nepodstatná výhoda spočívá v tom, že toto zařízení je možno použít také při vyrovnávání soustrojí na základově desce V horizontální rovině, kdy fixační matice a svorníky pomocných příěníků se použijí ve funkci pohy bověho mecnanismu.-q, Zařízení podle vynálezu je schematickyznázcnněno na obr.1až 3. Obr. 1 znázorňuje pohled na turbokompresor a zařízení podle výnâlezu ze směru kolměho k ose rotace. Na obr. 2 je pak znázorněn čelní pohled na...

Způsob demolice pláště železobetonových věží tvaru rotačního hyperboloidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254893

Dátum: 15.02.1988

Autor: Frýdek Lubomír

MPK: E04G 23/08

Značky: způsob, tvaru, demolice, věží, hyperboloidu, rotačního, pláště, železobetonových

Text:

...prostoru. /Spodní prstenec lze V případě potřeby rozpojit v rám~ ci odstřelu věže, ale dojde pak k určitému rozptylu částí železobetonové konstrukce./ Hlavní výhodou vynálezu je, že po odstřelu je konstrukce rozpojena natolik, že ji lze bez dodatečného rozpojování nakládat a odvážet běžnýml mechanizačními prostředky.V konkrétnímpřípaIě provedení způsobu demolice dle vynálezu byl prováděn odstřel železobetonové věže tvaru rotačního...

Zařízení pro přenos rotačního pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254331

Dátum: 15.01.1988

Autor: Reist Walter

MPK: F16H 7/18

Značky: rotačního, zařízení, pohybu, prenos

Text:

...kanálu, .ve kterém se řetěz 6 pohybuje, zůstává v podstatě také stejná jako délka řetězu 6, nebo délka v bezprovozním stavu. Přesto však jsou proporce mezi ohebnými řetězovými vedenimi 7, 7, která -přenášejí tahové a tlakové sily,vždy rozdilné podle povahy provozu.6 Bude-li jmenovitá délka řetězuíü zvolená větší než celková délka vedení řetězu Bv bezprovoznim stavu, začne se tenké řetězovévedení 7 ° tahového válce prodlužovat, neboťĺ...

Zařízení pro převod plynulého rotačního pohybu na intervalový mezi dvěma souosými hřídeli, zejména pro pohon excentrového hřídele prošlupního ústrojí tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253793

Dátum: 17.12.1987

Autori: Mohelnický Josef, Jíša Miloslav

MPK: D03C 5/00

Značky: plynulého, ústrojí, hřídele, souosými, dvěma, stroje, převod, rotačního, pohon, zejména, zařízení, hřídeli, intervalový, tkacího, prošlupního, pohybu, excentrového

Text:

...vnější nehybné vačce lg, která je souosá s výstupnim hřidelem 5 a obklopuje jeho osu. Vačka lg je nasazena otvory l§ ne neznázorněných nosnýchtyčích, umístěných mezi postranicemi zařízení a zajištěna šrouby.Na výstupnĺm hřídeli § jsou uloženy excentry ll (znázorněn pouze jeden) s ojnicí lg pro ovládání neznázorněných brdových listů. Spojení nebo rozpojeni excentrů s výstupním hřidelem É, podle požadované vazby, se provádí známým neznázorněným...

Pracovní část rotačního bubnového tryskače pro odlitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253697

Dátum: 17.12.1987

Autori: Straka Zdeněk, Švácha Miroslav

MPK: B24C 3/26

Značky: odlitky, část, tryskače, bubnového, pracovní, rotačního

Text:

...provedení pracovní části rotačního bubnovéhotryskače pro odlitky podle vynálezu je znázorněno na výkresech. Na obr. 1 je částečný pohled na řez kolmý k ose otáčení pracovní části.Obr. 2 představuje pohled na jednoduchý nosník ve směru P vyznačeném na obr. 1, obr. 3 pohled na dvojitý nosník ve směru R vyznačeném na obr. 1.Na obr. 4 je boční pohled na upínku, na obr. 5 je řez upínkou,vyznačený na obr. 4 jako řez A-A.Obr. 6 představuje pohled...

Rotor rotačního lamelového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246322

Dátum: 15.12.1987

Autori: Temperilli Aldemio, Ruggieri Daniela

MPK: F04C 19/00

Značky: rotor, rotačního, lamelového, kompresoru

Text:

...která je v osověm směru kratší než rotor a jejíž příčné rozměry jsou větší, než průměr otvorů pro upevmění roboru łílíi hřídeli. TIHJkOVĚÍO provedení značně vylehčují nežádoucí hmotnost .rotoru.Ve známých konstrukcích rotorů však -nejde o optimální vylehčující provedení, kte 4ré představuje řešení podle vynález/AJ. jeho podstatou je, že vnitřní dutina v r-otern má průřez pravidelného n-ühelníka. Počet stran tohoto .n-úhelníka je stejný jako...

Elektrické zapojení krokovací jednotky pro řízení rotačního pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247363

Dátum: 16.11.1987

Autori: Hrstka Pavel, Halašta Josef, Eervinka Jan

MPK: G05B 17/02

Značky: řízení, rotačního, jednotky, pohybu, elektrické, krokovací, zapojení

Text:

...čítače časovacích impulsů ll, jehož vzorkovací výstup 2 je spojen s prvním vstupem D-klopného obvodu 2.Další výstupy go, ll až En čítače časovacích impulsů ll jsou jednotlivě spojeny seV vstupy go, gl až gn multiplexeru lg, jehož další vstupy 5, § až Q, jsou jednotlivé spojenyse stejnojmennými výstupy 5, Ě až g posuvného registru lg. První vstup posuvného registru lg je spojen jednak s výstupom multiplexeru lg, také ales druhým vstupem...

Zařízení pro měření viskozity metodou rotačního kužele a desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245192

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kypast Jaroslav, Eech Vratislav, Nový Bohumín, Štefek Pavel

MPK: G01N 11/14

Značky: kužele, viskozity, měření, desky, zařízení, rotačního, metodou

Text:

...polohy a případně je od měřicího bloku elektricky izolován, přičemž je s ním vodivě spojen pouzepřes elektrickou indikační jednotku.Řešení podle vynálezu má řadu předností. obě měřicí části zařízení, tj. měřicí deska a měřicí blok s kuželem, jsou spolu spojeny otočným neho suvným ustrojím, které umožňuje otočení nebo cdsunutí topného bloku s měřicí deskou v horizontální rovině mimo osu kužele,přičemž vertikální vzdálenost desky od kužele se...