Patenty so značkou «rotačních»

Pohon vícebarevných rotačních tiskových strojů archů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225355

Dátum: 01.08.2004

Autori: Johne Hans, Wege Wilhelm, Doliner Herbert, Kesselring Horst, Henkenhaf Horst Drážďany, Hefftler Victor, Böttger Johannes, Jentzsch Arndt, Schöne Helmut

Značky: tiskových, rotačních, vícebarevných, strojů, pohon, archů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pohonu vícebarevných rotačních tiskových strojů archů, u kterého jsou tiskové sekce vzájemné spojeny uzavřeným hnaným kinematickým řetězcem, který je alespoň přes dvě vstupní místa síly, plníci funkci rozdělovače síly, spojen s hnacím kinematickým řetězcem, paralelním s hnaným kinematickým řetězcem. Přitom se musí řešit úkol nepřipustit přenos hitů, vznikajících v důsledku neodstranitelných chyb ozubení nebo v důsledku rotace...

Rozebíratelné spojení rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270381

Dátum: 13.06.1990

Autor: Patočka Vladimír

MPK: B23Q 3/14

Značky: rozebíratelné, spojení, součástí, rotačních

Text:

...podólnou osu pouzdra. ne obr. 3 je boční pohled na pouzdro s drážksmí rovnobłžnými s podélnou osou pouzdra. ne obr. 4. je příčný řez pouzdro s dráčkemí rovnobäžnými s podéínou osou pouzdra. na obr. 5 je nekresíeno schemstlcky pouzdro s drážksmi ve tvsru äroubovíce. ne obr. 6 je nekreslens schemoticky válcová součást s drážksml ve tvaru äroubovice o na obr. 7 je spojení pouzdro s válcovou součástí. která mąjí urážky kolmő na podőlnou osu...

Mobilní zařízení pro ultrazvukovou defektoskopii velkých rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270280

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pavíza Pavel, Altmann Josef

MPK: G01N 29/04

Značky: zařízení, ultrazvukovou, veľkých, mobilní, součástí, defektoskopii, rotačních

Text:

...závesy głg s otočné uloženýmí opěrnými kladkami głg, které dosedají na spodní okraj vnějšího válcového povrchu hladkého prstence l. Zhruba ve středu spodní desky 32 je vytvořen závěs ggg, ve kterém je pomocí napínacího šroubu głl uložena napínací kladka ggg.Suport 5, suvně uložený na vodicích trubkách gg, je v příkladném provedení zařízení opatřen jednou ultrazvukovou sondou gg a jedním značkovacím zařízením Al, které jsou upevnény na...

Chytačové ústrojí archů pro válce a bubny tiskových rotačních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270234

Dátum: 13.06.1990

Autor: Wieland Erich Georg

MPK: B41F 21/10

Značky: chytačové, bubny, archů, ústrojí, rotačních, válce, strojů, tiskových

Text:

...gg vo ouyelu hodinových ručiček, případně proti euyolu hodinových ručiček, se tyč gi ee zúviten zolroubovává do vnitřního závitu gg,případně vyiroubovàvá z vnítřníbo zâvítu gg, což ná zo náeledek, že ee zvon gł poeouvú vodorovnč vlevo nebo vpravo e řídící kotouč gg ee podle eněru otáčení tyče gi se záviteu vykyvuje »ua ve eněru k boční ploäe lg převádčoiho bubnu i archů nebo ve enčru od ní. K tonu.účelu ni řídící-kotouč gg levý čep gg e...

Zařízení pro automatickou výměnu obrobků, zejména rotačních

Načítavanie...

Číslo patentu: 269841

Dátum: 14.05.1990

Autori: Karmasín Antonín, Skočovský Miloš, Mihola František, Macháček Zdeněk, Balšík Josef

MPK: B23Q 7/04, B23Q 7/06

Značky: zejména, zařízení, automatickou, rotačních, výměnu, obrobků

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu je na výkresech, kde na obr. 1 je znázorněn nárys zařízení s otočným náhonovým hřídelem použitého pro dokončování ložiskových kroužků a na obr. 2 je bokorys téhož zařízení.Zařízení znázornená na obr. 1 a 2 se skládá ze základní desky 1 umístěné na tělese g vřeteníku, například dokončovacího stroje pro obrábění kroužků valivých ložieek. Obrobek g je uložen v kluzných opěrkách g a je přitahován k čelu...

Zařízení k broušení rotačních odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269644

Dátum: 11.04.1990

Autori: Feber Stanislav, Filipek Tadeáš, Wdowka Jindřich, Gruszka Karel

MPK: B24B 5/08

Značky: broušení, odlitků, rotačních, zařízení

Text:

...pracovní polohy třípolohového karuselu Ä je na stojanu upevněna druhá brousicí jednotkaFunkce zařízení k broušení rotečnlch odĺltkú podle vynálezu je taková, že na třípolohový karusel ł se v klldové poloze pokladá rotační odlítek Ag, jehož přítomnost se indikuje bezkontaktním indukčnín snímačom jako prvku soustavy snímačů sekvenčního automatu, který řídl krokové otáčení třípolohového karuselu ł, činnost první přítlačné jednotky § 3 pohonom,...

Zařízení pro navařování vnitřních povrchů rotačních dílů malých světlostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269428

Dátum: 11.04.1990

Autor: Svoboda František

MPK: B23K 9/04

Značky: rotačních, dílů, navařování, zařízení, malých, světlosti, povrchu, vnitřních

Text:

...podàvací Hladkou, přítlačnou kladkou, napájecimí čclístmi a násypkamí, je upevněna na rameno, jehož druhý konec je upevněn na převodovce. Podávací kladka je umístěna na společné hřídelí s řetězovým ozubeným kolem, která je poháněno pomocí řetězu hnacím ozubeným kolem, nasazeným na výstupní hřídelí převodovky, Umístěně mimo vnítřní prostor navařovaného dílu. Navařování pàskovou elektrodou se provádí v podélnem směru, což ve srovnání 9 obvodovým...

Zařízení pro zmrazování produktů v rotačních obalech

Načítavanie...

Číslo patentu: 269277

Dátum: 11.04.1990

Autori: Venkrbec Vít, Blažek Ivan

MPK: F26B 5/06

Značky: obalech, produktů, zařízení, rotačních, zmražování

Text:

...je na vstupu spojene přes potrubí a kapalinotěsnou vanou a na výstupu je spodeno s přívodním potrubím, vedeným do rozdělovače chladícího média, rozstřikovaného na rotační obaly. Kapalinotěsná vans je tvořena vertikální ná Adobou, ve vrchní části opatřenou horizontální přepážkou, která otavřenou vertikálnínádobu rozděluje na prostory, mezi kterými je proveden průchod. Pod horizontální přepážkou jsou vytvoreny komory, oddelené lamelani....

Hvězdice na oddělování rotačních těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 268444

Dátum: 14.03.1990

Autori: Paulát Mojmír, Pernička Jan

MPK: B65G 47/84

Značky: hvězdice, oddělování, rotačních, těles

Text:

...při oddčlovaní valcovítých tčles, na obr. 2 je hřídels hvězdícemí a napojeným rozběhovým a brzdicim zařízením a na obr. 3 je příčný řez volnobełnou spojkou.Nejmeně jedne hvězdice J na oddělovaní rotačních těle je svou střední častí upevněna k vodorovnemu hřídelí 5, otočné uloženemu v ložískàch Z. Hůže mít různý počet roman 2. Každé rameno 3 je ohraníčeno jednak vydutou častí § tvaru oblouku, který í příbližně.odpovída rozmerům rotačního...

Zařízení pro mazání převodových soukolí, zejména rotačních žacích orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267469

Dátum: 12.02.1990

Autori: Svoboda Karel, Vondrák Jiří, Dvořák Jiří

MPK: F16N 1/00, A01D 69/12, F16H 57/04...

Značky: mazání, prevodových, žacích, zejména, soukolí, orgánů, rotačních, zařízení

Text:

...unzání ve všech pracovních polohách.Podstata vynálozu spočivú v tom, že u obou Krajnich sokoli, cvořonýoh prwudnxkuželovýn kolem a druhým kužolovým kolem, jsou při styku ozubení těchto kol upruvony nn straně přívrâccnć smyslu otáčcni komúrky, mající jednak vstupní otvory, jednak Výstupní otvory, jsoucí vzájemné propojeny potrubim přímo ncbo přos pružnou spojku, přičemž v po trubí jsou upruveny mazací otvory pro vnitřní...

Zařízení ke spojení dvou rotačních dílů magnetického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266868

Dátum: 12.01.1990

Autor: Petr Jiří

MPK: H01J 37/18

Značky: spojení, obvodů, rotačních, magnetického, zařízení, dílů

Text:

...spojený šrouby s přírubou víka nebo pláště druhého rotačního dílu magnetického obvodu.Hlavní předností zařízení je mechanicky pevné, výrobně nenáročné spojení dvou či více rotačních dílů magnetického obvodu z vnitřní strany rotačního tčlesa, nenarušující csteticky vnější profil tubusu.Vyuĺílcz bližc olrjusiti přilužcný výkres, un kterém jsou na obr. l až 3 v osovćm řczu uvcdeny tři příklady provedení spojeni dvou rotačních dílů...

Zařízení pro automatické měření rotačních souřástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266806

Dátum: 12.01.1990

Autor: Sedlář Antonín

MPK: G01B 5/06, G01B 5/08, G01B 5/02...

Značky: měření, rotačních, souřástí, automatické, zařízení

Text:

...jsou pevně spojeny s deskou35, zatímco měřicí dotyky, které měří obrobek, jsou upevněny tak, že první měřicí dotyk É je přes výměnný držák 1 a nosičpřes výměnný držák lg a nosič lg pevně spojen s nosníkem l. Přitom vzájemný relativní pohyb§ pevně spojen s objímkou A a druhý měřicí dotyk g je měřicích dotyku je ovládán elektromotorem gg, jehož stator je pevně spojen s nosníkem l a rotor elektromotoru s kuličkovým šroubem 3 přes spojku lg a na...

Upínací zařízení dvojic rotačních obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265064

Dátum: 12.09.1989

Autori: Válka Miloslav, Pavlík Miroslav

MPK: B23Q 7/00, B23Q 13/02

Značky: obrobků, zařízení, upínací, dvojic, rotačních

Text:

...prüchozímotvorem Ži pro levý vodorovný pracovní nástroj a pro usměr ~nění odchodu třísek a chladící kapalíny. K předpolohováníobrobků 1 slouží odpruženýýdoraz áà opatřený pružínou Ž a umístěný v dorazové kostce ll, jehož krajní poloha je vymezena nákružkem Ži. K samosvornému zaklínování obrobku 1 slouží tlínovací válce lg, jejíchž plovoucí píst ââ je suvně uložen na klínovací pístnící žg, opatřené na jednom konci nákružkem Ži, na...

Zapojení pro ovládání zařízení dynamické kontroly velkých rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264899

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hercik Petr, Hejna Jan, Zelenka Josef

MPK: H02P 5/00

Značky: součástí, ovládání, zapojení, dynamické, kontroly, rotačních, zařízení, veľkých

Text:

...jehož zpětnovazební vstup gg je spojen s informačním výstupem gg druhého čidla 33 kotevního proudu a jehož silový vstup gg je přes druhé čidlo lg kotevního proudu spojen s výstupom z druhého napâjecího transformátoru. Silový výstup zl druhého akčního bloku gg je připojen na kotvu druhého poháněcího motoru 3. Druhý definiční výstup gg blokuĺłg řízení pohonu je spojen s ovládaoím vstupem gg elektromechaníokě spojky 3.Funkce zapojení pro ovládání...

Zařízení pro automatické upínání rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262854

Dátum: 11.04.1989

Autor: Staněk Jaroslav

MPK: B23B 23/00, B23B 33/00

Značky: rotačních, součástí, zařízení, automatické, upínání

Text:

...velívého ložiska 1 e pouzdra § vůčizadní desce 2 otočně uložena. V zadní desce 2 jsou provedeny otvory pro rozvod kapalného média nejméně do jednoho hydraulíckého válečku 1 o, pevně spojeného se zadní deskou 2. Čelo pístu ll se styká s kladkou la, která je spojovacím dílem L 1 otočně přípevněna k víku l 4. Spojovacími šrouby li je víko pevné spojene s čelní deskou á. Mezi čelní tdeskou Q a obvodem zadní desky g je připevněna nejméně jedna...

Zařízení k navařování vnitřních a vnějších rotačních ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 262820

Dátum: 11.04.1989

Autor: Lorenz Jan

MPK: B23K 9/16

Značky: navařování, vnějších, zařízení, ploch, vnitřních, rotačních

Text:

...podle vynálezuo Cívka s navařovacím drátem, posuv drátu a jednotka rotace jsou uchyceny pevně na vřeteno, přičemž navařovací drát prochází přes vřeteno a hřídel k hubíci, k níž je připojen přívodní vodič napětí se sběracího kroužku a přívod ochranného plynu přes hřídel a přívodní hädĺčkuoVýhodou zařízení pro navařování vnitřních a vnějších rotačních ploch podle vynálezu je, že se jim dosáhne zjednodušení výroby dosavadního zařízení,sníží...

Snímač rotačních pohybů, úhlových výchylek a posuvů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262303

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pázral Emil, Janda Jiří

MPK: G01P 3/44

Značky: výchylek, snímač, posuvu, rotačních, pohybu, úhlových

Text:

...umístěně na koncích jednohoPři otačení soustavy.magnetů É okolo osy otâčení postupně nastává stav, kdy magnetickýspínač 3, §l se dostává do magnetického pole, směrovaného od záporného pólu 3 ke kladnému pôlu l dvou sousedních magnetú g. Toto pole se nejdříve zesiluje, po dosažení maximase opět zeslabuje až do nulové hodnoty a pote nabývá opačného směru, což se stále opakujea magnetický spínač 1, §Ll zapíná a vypíná. Na další magnetický...

Zařízení pro kontrolu vad dutých rotačních těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 261906

Dátum: 10.02.1989

Autori: Penn Karel, Lukáš Josef

MPK: B21C 51/00

Značky: těles, zařízení, rotačních, dutých, kontrolu

Text:

...zařízení je umístěn rám 1 nosného vozíku Q výložníku lg s pohonem g,na jehož konci je plošina ll. Nosný vozík § má prízmatická pojezdná kola lg, která pojíždí mezi vodícími lištami lg a výložník lg je kyvně uchycen na čepech li se stavěcím ústrojím lg. Dále je nosný vozík § výložníku lg opatřen konzolou lg, spo jenou tlačnoutyčí ll se závěsným vozíkem lg, který pojíždí po-mocí prizmatických kladek lg po lištách gg nosníku gl uchycenéhona...

Zařízení pro měření rotačních odporů válečků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261737

Dátum: 10.02.1989

Autor: Zelenka Miroslav

MPK: G01L 5/26, G01M 13/00

Značky: odporu, rotačních, válečků, měření, zařízení

Text:

...3 261 737 větší než je délka měřeného válečku l. Měřený váleček l obsahuje první hřídel g, pomocí něhož je uložen ve etacionárních ložiekách g (obr. 2). Zařízení dále obsahuje dvě posuvná ložiska 6 uložená na rámu l suvně ve směru kolmém na spojnici etaoionárních ložisek 1 (obr. l), Rozteč posuvných ložisek 6 je větší, než je šířka porovnávacího válečku A obsahujícího druhý hřídel ž, pomocí něhož je porovnávací váleček 3 uložen v...

Zkušební zařízení na měření charakteristických parametrů rotačních motorů, zvláště tepelných turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 260917

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kubiš Stanislav, Dobeš Dušan

MPK: G01M 15/00

Značky: parametrů, zvláště, zkušební, rotačních, měření, motorů, charakteristických, turbin, tepelných, zařízení

Text:

...2 schéma zkušebního zařízení s aľternativním provedení a obr. 3 řez A-A obr. 1.Kroutící moment turbiny A je přenášen hřídelí 1 na rotor g dýnamometru. Rotor Q dýnamometru se otáčí v ložiskách g dynamometru, která jsou uložena v tělese společné ložiskové skříně 3. Těsnění prostoru ložiska 3 dynamometru u disku turbiny i mezi olejem a pracovní látkou turbiny je provedeno pomocí pístních kroužků a labyrintové ucpávky s odvětráním. Spoločná...

Snímač rotačních pohybů nebo úhlu natočení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260905

Dátum: 12.01.1989

Autori: Janda Jiří, Pázral Emil

MPK: G01P 3/44

Značky: úhlu, natočení, snímač, rotačních, pohybu

Text:

...jednoduchouclonu 3 ve tvaru pásku, obr. 3 b clonu 3 ve tvaru kříže obr. 3 c - clonu g ve tvaru nesymetrického pásku vůči ose otáčení tvaru písmena T obr. 3 d - clonu 3 ve tvaru písmena H obr. 3 e clonu 3 ve tvaru širokého pásku obr. 3 f - clonu 2 ve tvaru širokéno kříže obr. 3 g - clonug ve tvaru trojúhelníku. Jsou možná i další tvarová řešení clony 3.Na obr 3 h je znázorněn případ, kdy profil clony 3 není kolmý na osu otáčení, ale svírá s ní...

Zařízení pro soustředné broušení rovinných ploch rotačních součástí ve vodorovné rovinné brusce

Načítavanie...

Číslo patentu: 260890

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bažant Lumír, Příhoda Zdeněk, Opička Miroslav

MPK: B23Q 3/152, B24B 7/04

Značky: rotačních, součástí, brusce, rovinné, soustředné, broušení, ploch, vodorovné, rovinných, zařízení

Text:

...2 a 3, mezi příčným ložem 2 a posuv-nýrn brusným vřeteníkem 3 je upevněn regulátor pohonu 6 otočných stolů 5 obrázek 4. Mikrospínače 11 a pevné dorazy 12 jsou upev-něny na podéluém stole 4 a loži 32 vodorovné rovinné brusky 1. Pracovní prostor 3 D je ohraničen krytem 13 s posuvnými dvířky 14 s dělící přepažkou 15.Otočný stůl 5 obrázek 2 a 3 sestévá z regulovatelného pohonu 18, z magnetické desky 7 s permanentnímí magnety 33, pevné spojené s...

Mezioperační dopravník rotačních obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260885

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pavlík Miroslav, Harašta Petr

MPK: B23Q 7/00

Značky: rotačních, mezioperační, obrobků, dopravník

Text:

...přltlačovány. Ke zpětnému naklopení kazet 9 do základní, tj. přepravní polohy, slouží vratné lišty 22, k nimž jsou pohyblivé kladky 24 přitlačovány opět působením odpružených tyčí 25 na manipulĺační výstupky za kazet 9. K zailxování članltů 8 s kazetami 9 v manipulačních poloprotilehle umístěných na příslušných přeljách slouží dvojice aretačních válcü 27 výšených stojanech 4. Články ll jsou oboustranně opatřeny kuželovými fixačními pouzdry...

Zařízení pro dopravu rotačních součástí o různém průměru a délce do definované polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259796

Dátum: 15.11.1988

Autori: Havlíček Aleš, Palička Zdeněk

MPK: B23Q 7/02

Značky: různém, délce, rotačních, součástí, dopravu, polohy, zařízení, průměru, definované

Text:

...bočnímí kotouči je umístěna vana. Na jednom konci vany je přestavitelně umístěna zarážka, před níž je uspořádáno čidlo přítomnosti rotační součástí. .Výhodou zařízení podle vynálezu je, že dopravované součástí k sobě přiléhají a tím se zajištuje maximální kapacita dopravního zařízení. Na hřídeli přestavítelně uspořádané boční kotouče umožňují jednoduše měnit délku dopravovanýoh součástí. Změnu průměru rotačních součástí umožňují přestavitelně...

Bezpečnostní zařízení koželužských mechanických rotačních lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259634

Dátum: 17.10.1988

Autor: Dorazil Karel

MPK: C14B 17/12, C14B 1/34

Značky: rotačních, lisů, zařízení, bezpečnostní, mechanických, koželužských

Text:

...páky 14. Západkový kotouč 15 se uvolni a pootáčí se a stroj se vlivem tohoto pootáčení a sepnutí pomocí zasouvací hlavice 5 neznázorněné spojky zavírá. Po zapadnutí ozubu úhlové páky 14 do západkoveho kotouče 15 působením tažné pružiny 16 přes táhlo 11 a zahnutou páku 10 a vypnutím neznázorněné spojky je stroj zavřen. Dalším sešlápnutím nožní šlapky 1 a opakujícím se-působením mechanismu se stroj otevře. Pokud při zavirání stroje (obr. 2...

Přídavné zařízení k průběžnému čištění štětiček rotačních kartáčů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259620

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kosla Adolf, Přikryl Jan, Pavlík Dušan, Poruba Michal

MPK: C14B 15/02, D06B 9/00

Značky: kartáčů, zařízení, průběžnému, přídavné, štětiček, rotačních, čištění

Text:

...regulace apřepad Ve Vaně. K rychlé změně nanášeného množství mořidla se musí rychle změnit výška hladiny mořici lázně vůči štětičkám. Aby se nemuselo čekat na zvednutí či pokles hladiny mořidla přes plovákovou regulaci, může se rychle zvednout či spustit celá vana o potřebnou Výšku, pomocí páky a excentru.Aby se mohly částečně eliminovat rozdíly v tloušikách mořených kožek, je dopravní zařízení vůči kartáčům odpruženo. Odpružením se...

Nosič rotačních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258991

Dátum: 16.09.1988

Autori: Šťastný Jaroslav, Opletal František

MPK: B65G 7/12

Značky: rotačních, nosič, materiálů

Text:

...provedení nosiče rotačních materiálů podle vyná lezu je znázorněn na připojeném výkresu, kde obr. 1 je nosičv axonometriokém pohledu, obr. 2 je zvětšený detail bočnice rá-n mu a přestavitelné lišty v axonometrickémvrohledu z obr. 1, obr. 3 je àvětšený detail příložky přestavitelně přepážkyv axonometrickém pohledu z obr. 1 a obr. 4 je část ramene zvedaoího prostředku v axonometriokém pohledu.Nosič rotačního materiálu 1 Q sestává ze...

Materiál pro vyzdívky rotačních cementářských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258890

Dátum: 16.09.1988

Autor: Chromý Stanislav

MPK: C04B 35/68

Značky: rotačních, vyzdívky, materiál, pecí, cementářských

Text:

...granáliemi. Dávkování vody závisí na porozitě granálii, a proto se musi vždy stanovit empiricky tak,že väechen cement vytvoři na grąnáliích povrchové vrstvy.Při zděni z tvárnic z materiálu podle vynálezu se použije obvyklých postupů nebo se použije malta z portlandského cementug.která při vhodné aplikaci umožnuje tepelnou dilataoi vyzdivky.Vo slinovacim pásmu cementářské rotační pece se v povrchové vr.stvě vyzdivky makropőry materiálu reakci...

Zapojení řídicí automatiky pro řízení pohonných prvků při rozběhu rotačních částí o velké hmotnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 257529

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kop Jiří, Kubica Pavel

MPK: D06F 33/02

Značky: řídící, pohonných, rozběhu, automatiky, prvků, částí, zapojení, řízení, velké, rotačních, hmotnosti

Text:

...3 motoru 5 odstředění, jehož hlavní kontakty lg přivádějí napětí na motor A odstředění. V dané době je zapnut motor A odstředění motor Ä praní a dochází k tzv. souběhu dvou motoru. Jakmile motor g odstředění začne přes hydraulickou spojku pohánět prací buben, začne se zvyšovat proud tekoucí do motoru 5 odstředění a při optimální hodnotě proudu překlápí klopný obvod §, jehož vstup je spojen s měřicím transformátorem 1 proudu. Překlopením...

Samočinný upínač dvojic krátkých rotačních obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255984

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pavlík Miroslav, Harašta Petr, Válka Miloslav

MPK: B23Q 3/00

Značky: upínač, krátkých, samočinný, obrobků, rotačních, dvojic

Text:

...šroubem gg. Na upinacím šrohbu lá je uložen držák gg naklápěcí upínky gg, která je v ose obrobků 3 opatřena jednak výměnnými kulově výkyvnými upínkami 21, jednak seříznutými vodicími čepy gg, které jsou v alternativním styku s čelními pouzdry gg pístnic gg válců gł. Upinací čepy gl výměnných kulově výkyvných upínek 31 jsou qmtřeny drážkou 33, do níž zapadá kužel nezakresleného přidržovaného šroubu. KNa upínacím šroubu lg je fixována...

Zařízení k měření tvarových odchylek přerušovaných rotačních ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 255945

Dátum: 15.03.1988

Autor: Modra Cyril

MPK: G01B 5/28

Značky: ploch, rotačních, tvarových, odchylek, měření, zařízení, přerušovaných

Text:

...povrchem- měřené součáati.Měřicí čidlo je spojene s elektronickou částí, K níž je připoáene záznamová jednotka. Zařízení podle vynálezu umožňuje měřit tverově odohylky1 přerušovaných rotačních ploch bez velkých nároku na pŕístroàověvybnúeníměřícíbo pracoviätě přímo v podmínkách výrobního pro vozu, 255945ą Příkladná provedení zařízení k měření tvarových odchylek přerušovených rotečních.p 1 och podle vynálezu je schematioky znázorněno na...

Přípravek k zavádění rotačních nástrojů obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255828

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kadlec Jiří

MPK: B23B 41/02

Značky: strojů, obráběcích, zavádění, nástrojů, přípravek, rotačních

Text:

...upnutým V upínacím přípravku lg tohoto stroje je orientován tak, že osa opracovávaného propojovacího kanálu leží v rovině rovnoběžné s deskou otočného stolu gl, na němž je upínací přípravek lg zakotven a s nímž se po přítržích pohybuje od stanice ke stanici. Vrtání hlubokého otvoru se provádí speciálním vrtákem gg zakotveným V rychlovýměnné vložce 22 vrtacího vřetena gg..3 N . 255828 Vrtací vřeteník gg s náhonovou skříní gg je...