Patenty so značkou «rotační»

Rotační meziřádkový kultivátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260543

Dátum: 15.12.1998

Autor: Otruba Vladislav

MPK: A01B 35/28

Značky: rotační, kultivátor, meziřádkový

Text:

...zpevněném v závěsu přlkloubeném ke konzole.Na obr. 1 je v bokorysu schematicky znázorněn příklad provedení dle vynâlezu, na obr. 2 je půdorys tohoto vynálezu.Zavěšení krytu pracovní jednotky rotačního meziřádkového kultivátoru, zavěšeného ve čtyřech bodech, umožňuje jeho ideální kopírování povrchu země při neměnících se parametrech zahloubení nožů a v důsledku upevnění středové radlice v tomto krytu i neměnící se její úhel nastavení vůči...

Rotační hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 277060

Dátum: 18.11.1992

Autor: Brzák Miroslav

MPK: B23B 29/12, B23B 41/16, B23C 5/26...

Značky: rotační, hlava

Způsob zdění rotační pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 276458

Dátum: 17.06.1992

Autor: Terebeši Ján

MPK: F27B 9/34, F27D 1/00, F27B 7/28...

Značky: způsob, rotační, zdění

Rotační sekačka trávy

Načítavanie...

Číslo patentu: 275853

Dátum: 18.03.1992

Autor: Skopal Milan

MPK: A01D 34/67

Značky: rotační, sekačka, trávy

Rotační listovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 275443

Dátum: 19.02.1992

Autori: Mohelnický Josef, Jíša Jan

MPK: D03C 1/00

Značky: rotační, listovka

Rotační listovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 275444

Dátum: 19.02.1992

Autori: Mohelnický Josef, Jíša Jan

MPK: D03C 1/00

Značky: listovka, rotační

Rotační nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 273512

Dátum: 12.03.1991

Autor: Šťastný Jan

MPK: B23B 43/00

Značky: rotační, nástroj

Rotační nástroj k roztírání impregnačního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270643

Dátum: 12.07.1990

Autori: Pavlovič Jaroslav, Smitka Josef, Květoň Jan, Nový Bohumír

MPK: B05C 7/00

Značky: impregnačního, prostředků, nástroj, roztírání, rotační

Text:

...Čelní drážka umožní vynést z lázně ímpregnačního proetřsdku jeho potřebné množství do místa styku plášte a dna papírového kelímku, e tím zaručít jejích větší soudržnost a tösnost. Přsvýšsní středu horní podstavy příspäje k lepšímu vmáćknutí ímpregnečního prostředku na dno. V zehloubení akumulovaný ímpregnační proetředek je po celou operací roztíràní dosazován vyprazdňovacím otvorsm na kuželovítý povrch.Příkledné provedení rotečního nástroje...

Rotační žací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 270615

Dátum: 12.07.1990

Autor: Mareš Karel

MPK: A01D 34/67

Značky: rotační, stroj, žací

Text:

...Tím se zároveň prodlouží intervaly mezi termíny sekání. Stroj umožňuje posekání í porostů rostoucích v těsné blízkosti stromů, zdí, plotů aapodobně protože stroj nemá vpředu postranní kola a může se přiblížit až k těmto překážkám. Usnadněno je 1 odvádění posekaného porostu, protože odvodu nebrání postranní kola. Zlepšenà je i ovladatelnost stroje v důsledku soustředění většího podílu hmotnosti na zadní nápravu. Řemen, který přenáší...

Rotační listovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 270281

Dátum: 13.06.1990

Autori: Jíša Miloslav, Mohelnický Josef, Jíša Jan

MPK: D03C 1/00

Značky: listovka, rotační

Text:

...vodící drážku gg tvaru kruhového oblouku, do které zasahuje mezikružíll řadícího prstence lg, umístěného souběžně 5 excentrem 3 a upevněnáho na nosném ramenu lg, otočné uloženém na tyčí lg, uchycené na rámu ll listového stroje. Nosné rameno má vý běžek g.V osazení 2 tvaru mezikruží, upraveném na vnější straně excentru 2 (obr. 1), je tvarové vybrání 23, v němž je pohyblivě uložena zajištovací západka 22 s ozubem 25, jejíž opačná konoová část łl...

Způsob výpalu zrnitých vápenců v rotační peci na výrobu vápna a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269333

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hanuš Jiří, Michálek Zdeněk, Polišenský Emil

MPK: F27D 13/00

Značky: zrnitých, výpalu, rotační, vápenců, výrobu, tohoto, způsob, zařízení, způsobu, provádění, vápna

Text:

...mletého méněhodnotného tekutého paliva nebo popela,v množství 2 až 5 5 z hmotnosti vypáleného vápna, Jehož bod mělmutí Je nižší, než Je teplota povrchu pálené vrstvy vápno v pálíoím pásme.Podstata zařízení k provádění způsobu podle vynálezu speöívá v tom, že do rotační pece pod vodorovnm rovinou hlavního hořáku pro spalování plynného nebo kepalného paliva, směrem k povrchu vypalované vrstvy vápna, Je žárovou hlavou zaveden přívod přísady, s...

Rotační jedno nebo vícebitový nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 268794

Dátum: 11.04.1990

Autori: Oechsner Gerd-werner, Lützkendorf Detlef, Reinhardt Hermann, Böttger Hans Christians, Ender Gerhard, Dressel Eberhard, Kürschner Dietmar

MPK: B23C 5/20

Značky: rotační, vícebitový, nástroj, jedno

Text:

...nopoónoe onncaaue ocymecmanexua uaoópeweumx.qacws çpeaepnon rouoaxn Ana wounoň oópaóomxu c npowunoaecauu uunxnnpuuecxoü mopuuB xopuyce nncwpyueuwa 1 pacnoaaraewca wuxcupynmee omnepcwue 2 cwyueuuałono nnauewpa wannu oópaaou, wwo ero nponoxsnaa oc» HSKJOHBHS x ocuapamenma xopnyca nxcmpyueñmg non yrnou óonee 0 °, npuueu Quxcupymee ownepcwue 2 na aaxxuuoů cwopoue Kopnyca uxcmpyuenwa 1 uexsme n Auauewpe. .B wmxcnpynmen ownepcwuu 2 nouemanmcs...

Západkový mechanismus k přeměně kývavého pohybu na přetržitý rotační pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 268402

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hujíček Josef

MPK: F16H 27/02

Značky: rotační, pohyb, kývavého, západkový, pohybu, přeměně, mechanismus, přetržitý

Text:

...alternativa vyžaduje u dvouramenné západky § toliko jiná provedení konců ramen âg, §g, ale složítějši vazbu úložného čepu grs členem lg. De tedy výhodnějši řešit tuto kinematickou vazbu např. jednoduchými čelné ozubanými koly (obr. 1), případně diskom se zářezy a radiólnimi kolíky zapuštěnými do úložných čepů Z. Q. g západek l. 5, Ě(obr. 2). U tohoto druhého provedení je tedy řidici člen lg představován diskem s radíálnhú zářazy lg, s nimiž...

Skládaný rotační ševingovací nástroj a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267460

Dátum: 12.02.1990

Autor: Koubek Arnošt

MPK: B23F 21/28, B23F 19/06

Značky: způsob, nástroj, skládaný, ševingovací, rotační, výroby

Text:

...zvyšuje tření hřbetů břitů nástroje 1 jeho teplota, což snižuje životnost nástroje. Výroba stávajících nástrojů je obtížné a nákladná, vyžaduje specielní nástroje na drážkování bokůVýše uvedené nedostatky jsou odstraněny skládaným rotaćním Ševingovacím nástrojem,který sestává z páru upínacích přírub s řeznýmí kotouči opatřenými čelním ozubením na jehož bocích zubů jsou podle vynálezu vytvoreny řezné hrany, jejichž hřbet břitů je tvořen...

Válcový prstenec rotační pece nebo obdobného rotačního tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 267450

Dátum: 12.02.1990

Autor: Geryk Milan

MPK: F27B 7/22

Značky: rotačního, prstenec, tělesa, rotační, obdobného, válcový

Text:

...je. že V čelních stěnách prstence. poblíž vnější válcově plochy, jsou provedeny pülkruhově nebo půleliptické zápichy. takže jeho vnější okraje tvoří pružné vybíhající pásnice.Provedením okrajů válcového prstence s pružnými vybíhajícími pásnicemi dojde k rozložení tlaku. který se směrem k okraji prstence zmenšuje. čímž se zmírní kontaktní napětí v hranách prstenge a k plastickým deformacím válcové plochy kladky tudíž nedojde. Zivotnost...

Přiváděcí dráha pro ventily spalovacích motorů a obdobné rotační součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 267428

Dátum: 12.02.1990

Autori: Tvrdík Jiří, Kolínský Vladimír

MPK: B23Q 7/08, B65G 11/00

Značky: ventily, spalovacích, dráha, obdobné, přiváděcí, rotační, součástí, motorů

Text:

...uvolnění z klidové polohy a také třecí poměry při pohybu jsou zde příznivější. než u dosavadních konstrukcí.Pro přiváděcí dráhu postačí pak poloviční náklon oproti dosavadnímu provedení. Pro zachování stejné výšky vstupní části přiváděcí dráhy je potom možné její délku zdvojnásoblt a tím dosáhnout dostatečně zásoby ventilů v ní umístěných. U přiváděcí dráhy podle vynálezu se dociluje plynulejší a rovnoměrnější pohyb ventilů a to bez...

Rotační kráječ knedlíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266675

Dátum: 12.01.1990

Autor: Kulhánek Jaromír

MPK: A21C 5/00

Značky: knedlíků, rotační, kráječ

Text:

...knedlíků do zásobníku lze vhodným manipulačním zařízením automatizovat. Stroj je stsvebnícové konstrukce,umožňuje prodloužením hřídele a změnou počtu lamel či změnoupřevodu úpravu výkonu kráječepmne momentálních potřeb uživa 2 266675tele. Rotor kráječe je snadno rozebíretelný, což umožňuje jeho snadné čištění.Nu přlloženém výkresu je schematicky zndzoněn rotační kráječ knedlíků podle vynálezu. Na obr. 1 je pohled na kráječ z boku,...

Rotační snímač k měření průtoku tekutiny v potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265940

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jenčík Josef, Rejha Bohumil

MPK: G01F 1/075, G01F 1/07, G01F 1/06...

Značky: měření, tekutiny, průtoku, snímač, rotační, potrubí

Text:

...se uplatňuje menší hydraulický odporový součinítel. Otáčky rotoru jsou úměrné střední rychlosti proudění tekutiny V tom rychlostním profilu, který prochází osou rotoru.je rotor ve tvaru úzkého válce, Přihlašovaný snímač, znázorněný na obr. 1 až 10, se skládá z rotoru g a z vysílače impulsů §, který je upevněn na čepu 5. osa rotoru 3 je kolmá k ose potrubí 1. Délka rotoru g je bud rovnapříčnému rozměru potrubí Ä (obr. l, 2), nebo je rovna...