Patenty so značkou «rotačná»

Rotačná pec s doplnkovou výrobou elektriny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6234

Dátum: 03.09.2012

Autori: Ploskuňáková Lucia, Urban František, Kučák Ľubomír

MPK: F27B 7/00, F27B 7/20, F27D 17/00...

Značky: rotačná, výrobou, doplňkovou, elektřiny

Text:

...využiť použité palivo na výrobu tepla a elektriny.Predradenim spaľovacej turbíny pred rotačnú pec sa zvýši efektívnosť využitia paliva pri prevádzke rotačnej pece. Výkon spaľovacej turbíny je potrebné zosúladiť s tepelným výkonom rotačnej pece, pričom spaliny na výstupe zo spaľovacej turbíny majú teplotu 450 °C až 550 °C a nadbytok vzduchu, ktorý umožní dodatočné spálenie paliva bez potreby prívodu spaľovacieho vzduchu. Táto skutočnosť...

Rotačná plečka, konkrétne rotačný kultivátor určený najmä na kultiváciu povrchovej pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15429

Dátum: 24.07.2009

Autor: Horváth Benedek

MPK: A01B 35/16, A01B 21/00, A01B 21/02...

Značky: konkrétne, rotačný, kultivátor, určený, kultiváciu, pôdy, rotačná, povrchovej, plečka, najmä

Text:

...rozsah využitia rotačnej plečky podľa vynálezu.Prehľad obrázkov na úkresoch0014 Vynález je podrobnejšie predstavený za pomoci výhodného uskutočnenia, s odkazom na priložené výkresy, kdeI Obrázok 1 znázorňuje bočný pohľad na uskutočnenie rotačnej plečky podľa vynálezu v pracovnom stave, zavesený poháňací strojI Obrázok 2 je schematický pohľad predstavujúci usporiadanie a spôsob prevádzky tela plečky podľa Obrázku 1I Obrázok 2 A je priečny...

Rotačná zvlákňovacia elektróda

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8026

Dátum: 24.08.2007

Autori: Malý Miroslav, Kováč Martin, Trdlička Jan, Pozner Jan, Petráš David

MPK: D01D 5/00

Značky: zvlákňovacia, rotačná, elektroda

Text:

...poloha týchto čiel atým tiež rovnobežnosť zvlákňovacich prostriedkov uložených vdrážkach alebo otvoroch v čelách s osou rotácie čiel.Prehľad obrázkov na výkresoch0014 Rotačná zvlákňovacia elektróda je schematicky znázornená na priložených výkresoch, kde znázorňuje Obr. 1 axonometrícký pohľad na elektródu podľa vynálezu, Obr. 2 axonometrický pohľad na elektródu v uskutočnení s prekrížením na čelách so zvlákňovacími členmi tvorenými jednou...

Rotačná väzba plochých elementov v obale

Načítavanie...

Číslo patentu: 284441

Dátum: 28.03.2005

Autor: Hozák Rudolf

MPK: B42B 5/02, B42B 5/12

Značky: rotačná, elementov, plochých, obale, vazba

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačná väzba plochých elementov v obale je tvorená väzbovým elementom (4), ktorý je situovaný na okraj obalu (1) a umožňuje plochým elementom (3) otáčanie o 360 ° a po otvorení obalu (1) prostredníctvom pántov (2) umožňuje priamy prístup ku vopred zvolenému plochému elementu (3).

Rotačná dýza

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4082

Dátum: 11.08.2004

Autor: Guerineau Stéphane

MPK: B05B 3/02

Značky: dýza, rotačná

Text:

...príkladov uskutočnenia v kombinácii s jediným obrázkom, ktorý predstavuje pohľad V reze na dýzu podľa vynálezu.Ako bolo uvedené vyššie, rotačná dýza, ktorá je predmetom vynálezu a vo všeobecnosti je označená číslom l, je určená pre čerpacie strednotlakové zariadenia. Táto dýza pozostáva zo statického telesa ZA vtvare zrezaného kužeľa uzatvárajúceho otvorenú dutinu ZB, vktorej je umiestnený rozstrekovač 2 C. Tento rozstrekovač je tvorený...

Výfuková hlavica rotačná

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3676

Dátum: 02.12.2003

Autor: Cocuľa Michal

MPK: F04B 37/20, F24F 7/013

Značky: rotačná, hlavica, výfuková

Text:

...materiálov (kovový, plastový, keramický, s prísadami cementu, a iné) a to bud priamo rozmerovo zameniteľnou statorovou objímkou, alebo vhodným upevňujúcim elementom a to z dôvodu odlišnosti rozmerov priemerov pre jednotlivé potrubia a ich jednotlivé materiály,z ktorých sú vyrábané.Prehľad obrázkov na výkreseObr. 1 znázorňuje pohľad na výfukovú hlavicu rotačnú so statorovým vývodom na rovinnej streche. Obr. 2 je pohľad na výñikovú hlavicu...

Rotačná sonda vírivých prúdov na nedeštruktívnu kontrolu s výkyvným uložením snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1428

Dátum: 09.04.1997

Autori: Kubiš Stanislav, Holec Pavol

MPK: G01N 27/90

Značky: snímača, sonda, uložením, výkyvným, prúdov, nedeštruktívnu, kontrolu, rotačná, vířivých

Text:

...negatívne ovplyvňuje kontrolu napr.tepelnýchvýmenníkov s horizontálnym uložením teplovýmenných rúrok.Nedostatky používaných sond odstraňuje rotačná sonda prenedeštruktívnu kontrolu kovových rúrok alebo otvorov metódou vírivých prúdov. Podstata technického riešenia spočíva vo výkyvne uloženom snímači sondy na čape v telese sondy ,čo umožňuje Vodotesné pripojenie vodičov meracej cievky a prívodných vodičov prekrytých vodotesniacou hmotou pri...

Kruhová rotačná knižka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 354

Dátum: 09.03.1994

Autor: Makariv Jozef

MPK: B42D 1/06

Značky: kruhová, knižka, rotačná

Text:

...chytíme vrchný segment za uchytávaći jazýček a pomaly ním pootáčame doprava, alebo doľava. Kruhový otvor na vrchnom segmente nám začne postupne odhaľovať obsah na druhom segmente, až pokiaľ sa opäť nevráti do základnej polohy. Ak si chceme prezrieť napríklad obsah tretieho segmentu, uchytíme vrchný / prvý / a druhý kruhový segment tak,že ich kruhové otvory i uchytávacie jazýčky splývajú a vytvárajú nkohy jeden segment. To nám opäť...

Válcová rotačná kefa

Načítavanie...

Číslo patentu: 261518

Dátum: 10.02.1989

Autor: Jalakša Vladimír

MPK: A46B 3/00, B04B 1/04, B60S 3/00...

Značky: rotačná, válcová

Text:

...na nosnom lane, čim sa zvýši jeho životnosť. Podstatou vynálezu ďalej je, že rad vlasov v mieste priehybu oko lo nosného prvku je fixovaný obojstranne,v mieste priehybu prešitá vláknom alebo ti fxäćľatñďmrevedená tvarovanou pružnou ob jímkou, Toto umožňuje pri výrobe segmentov použit motorické navíjanie vlasu a jednoduché fixovanie vlasu na nosnom dutom prvku.Príklad vyhotovenia rotačnej kefy podľa vynálezu je zobrazený na pripojených...

Rotačná vytvrdzovacia pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 245342

Dátum: 15.12.1988

Autor: Seragnoli Enzo

MPK: F27B 7/10

Značky: vytvrdzovacia, rotačná

Text:

...kovovým plášťom 2, n.a ktorom sú rozmiestnené tri vodiace obruče 3, jedna ozubená obruč 4 .a sady elektrických trolejových obručí 5. Vodiace obruče 3 sú uložené na voľne otočných valčekoch 6, ktoré sú súčasť-ou podstavca 7. Otočné valčeky 6 sú na podstavci 7 rozmiestnené v podobe valčekového lôžka pre otočný buben 1. Tento je uložený súosovo s izolačným plášťom 8, ktorý sa, na rozdiel od kovového plášťa 2, neotáča a je upevnený na...

Rotačná pec s dávkovačom vsádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243778

Dátum: 15.01.1988

Autori: Špeta Zdenik, Vajskebr Jioa

MPK: F27B 7/32

Značky: dávkovačom, rotačná, vsádzky

Text:

...priemer je menší ako priemer plášťa, rotačnej pece a vonkajší priemer je väčší ako priemer plášte, zväčšený o výšku naberacej nádoby.Rotačná pec podľa vynálezu prináša konštrukciu, umožňujúcu vsádzanie surovín bokom, tj. kolmo na pozdlžnu osu rotačnej pece so zaisteným samotesnením týchto surovín. Samotesnenie zamedzuje výron plynu zpracovného priestoru rotačnej pece. Docielilo sa zníženie úletu surovín a energetický prínos z horenia...

Horizontálna rotačná kokila pre odstredivé odlievanie.

Načítavanie...

Číslo patentu: 246413

Dátum: 15.12.1987

Autori: Tóth Imrich, Szegheo Mikuláš

MPK: B22C 9/06, B22D 13/10

Značky: rotačná, horizontálna, kokila, odlievanie, odstředivé

Text:

...predného víka pri odlievaní odliatkov s malým vonkajším priemerom, napríklad s vonkajším priemerom menším ako 2/3 vnútorného priemeru .kokilového plášta. To znamená, že aj pri odlievaní oidlit-kov s malým vonkajším priemerom je potrebné používat predné víko najväčšieho vonkajšieho priemeru.Nedostatky doteraz známych horizontál.nycih rotačných kokíl odstraňuje horizontálna rotačná kokila, pozostávajúca zo zadného víka, kolkilového plášte,...

Samohybná rotačná sušiareň plošných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242231

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hovorka Jaromír

MPK: F26B 11/02

Značky: sušiareň, rotačná, plošných, materiálov, samohybná

Text:

...kryt 11 opatrený bočnými clonami 11 a..ľ Dosky 21 určené k sušeniu sú plniacim zariadením BZ-íprisúvanê k vstupnému otvoruH a samospádom zasúvané cez tento otvor 9medzi unášacie tvarované delené rámy 3 rotora 1, pootačajúceho sa krokovite v smere šípky. Pohonná jednotka 18 je v činnosti len pri rozbehu a počiatočnom zapĺňani rotora 1 od miesta vstupu prvej dosky 31 vstupným otvorom 3 po jej premlestnenie do bodu X,t.j. maximálne do...

Horizontálna rotačná kokila pre odstredivé odlievanie venca na náboj šnekového kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 250898

Dátum: 14.05.1987

Autori: Schmiedt Peter, Rácz František

MPK: B22D 13/04, B22D 13/10

Značky: odstředivé, šnekového, kolesa, náboj, venca, horizontálna, odlievanie, kokila, rotačná

Text:

...na »čistotu použitého» tekutého kovu.Uvedené nedłostzriky sú odstránené vynáiezom, ktorý sa týzka horizontálne rotatčnej kokily pre otllievanie venca na náboj šnetkového telesa, porzostávajúcej zo zadného veka, plášte, .predného velka a liaeeho ná 4stavca, ktorá sa vyznačuje tým, že na zadnom veku .kokily je vytvorený zachytávawč nečistôt V tvare kruhovej dutiny, do ktorej sú v priebehu nalievania vyjplavené nečistoty, ktoré obsahuje...

Trojpolohová rotačná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 250818

Dátum: 14.05.1987

Autori: Oršulák Jaroslav, Kravec Karol

MPK: F16H 47/02

Značky: jednotka, rotačná, trojpolohová

Text:

...jednotky podľa Vynálezu spočívajú v jej konštrukčnej jednoduchosti, V relatívne malých rozmeroch, vo výrobnej jednoduchosti, V jednoduchosti následného pripojenia energie a vo funkčnej spoľahlivosti. Tieto vlastnosti predurčujú jej použitie za obmedzujúcich podmienok napriklad v oblasti riešenia chápadiel priemyselných robotov a manipulátcrov ako aj v rôznych iných zariadeniach, kde sa požaduje trojpolohové pootačanie.Príklad konštrukčného...

Horizontálna rotačná kokila pre odlievanie venca na náboj šnekového kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 222105

Dátum: 15.07.1985

Autori: Rácz František, Schmiedt Peter

Značky: horizontálna, odlievanie, šnekového, venca, kokila, kolesa, rotačná, náboj

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšenie využitia tekutého kovu a zníženie pracnosti pri odstraňovaní náliatkov pri odlievaní venca na náboj šnekového kolesa. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že v dutine horizontálnej rotačnej kokily je jedna tepelnoizolačná plocha vytvorená tepelnoizolačnou prstencovou vložkou, upevnenou zvnútra na prednom veku. V prednom veku je upevnený aj liaci nástavec s kužeľovým liacim otvorom a má prírubu, ktorá prečnieva o 0,5 až...

Dvojpolohová rotačná jednotka priemyselných robotov a manipulátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214954

Dátum: 15.09.1984

Autori: Fritzký Miroslav, Marcin Igor

Značky: dvojpolohová, jednotka, robotov, manipulátorov, rotačná, priemyselných

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojpolohová rotačná jednotka priemyselných robotov a manipulátorov má plynule na staviteľný uhol polootáčania taniera. Táto jednotka má svoje uplatnenie v robotike a to pri tlmení dobehu rotácie v krajných polohách. Aplikáciou vynálezu sa upustí od použitia tlmičov a napriek tomu sa nevznášajú pri koncových dotykoch do systému rázy. Podstata vynálezu spočíva v spojení dutého hriadeľa taniera pomocou objímky zo šmýkadlom a klzne uložený v...

Rotačná trepačka závesná

Načítavanie...

Číslo patentu: 216300

Dátum: 15.05.1984

Autor: Šefčík Štefan

Značky: závěsná, rotačná, trepačka

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačná trepačka závesná vyznačená tým, že pozostáva z nosného rámu (1) pravouhlého tvaru, na ktorého štyroch rohoch sú čapy (8, 9, 10, 11) pre upevnenie štyroch lán (2, 12, 13, 14) z ocele na háky (3, 15, 16, 17) pre upevnenie lán (2, 12, 13, 14), umiestnené v pravouhlom priestore nad miestom uloženia nosného rámu (1), a v ktorého strede je hriadeľ (18) so závažím (4) excentricky uloženým a poháňaným elektromotorom (19) spojenom s prevodovým...