Patenty so značkou «rostlin»

Regulátor růstu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260431

Dátum: 15.12.1998

Autor: Socha Jaromír

MPK: A01N 37/18

Značky: rostlin, regulátor, růstu

Text:

...účinky směsi podle vynálezu.Směs 1 dílu kyseliny z-aminobenzoové a 2 dílü tl-acetylamidofenolu byla zředěna vodou na roztok obsahující 1 mg aktivních látek v 1000 ml vody. Do vzniklého roztoku byla ponořena semena okurek Cucumis sa.tivus L., ver, Znojmia) po dobu G hodin. Po této době byla semena osušena mezi filtračními papíry a rložena do Petriho misek o průměru 90 mm, ve kterých byl v-ložen filtrační papír. Po přidání 5 ml...

Zařízení k spodnímu zavlažování rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: U 19

Dátum: 11.08.1993

Autori: Svoboda Josef, Schmidt Bohumil, Cásek Eduard

MPK: A01G 27/00

Značky: zavlažování, zařízení, spodnímu, rostlin

Text:

...poskytuíe uspořádání zařízení. spočívaiící v tom. že v nalévacím komínku ie uspořádán plovák spojený s indikační tyčíTechnické řešení bude blíže osvětleno pomocí výkresu. na kterém znázorňuie obr.1 vertikální řez truhlíkem a mřížkou. vedený středem nalévaeího komínku s vyznačením indikačního ústroií výšky hladiny zálivky. obr.2 šikmý pohled na soustavuZařízení k spodnímu zavlažování rostlin sestává z mřížky 1. vytvořené v příkladu provedení...

Způsob produkce bramborových minihlíz z rostlin množených in vitro tkáňovou kulturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270236

Dátum: 13.06.1990

Autori: Osváth Zoltán, Balogh József, Föglein Ferenc

MPK: A01H 1/06

Značky: vitro, bramborových, množených, rostlin, tkáňovou, kulturou, minihlíz, produkce, způsob

Text:

...má růst omezující a sntidotové působení. V rostlinách nevozuje vznlkání hlíz snížováním obsshu gíbberellinu v poměru k cytokínlmůma má výhodné působení na strukturu buněčných membrán rostlin. Při způsobu podle vynálezu se může používat dichlorscetylhexamethyleniminu v koncentracl 6 až 20 mg/1.Rostlíny se inkubují v prostředí nsvozujícím vznik hlíz za teploty 18 až 20 °c při osmihodínovém osvětlování po dobu 10 až 14 dní.Po navození se...

Prostředek k ochraně kulturních rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270230

Dátum: 13.06.1990

Autori: Föry Werner, Mosef Hans, Böhner Beat

MPK: A01N 25/32

Značky: složky, způsob, účinné, kulturních, ochraně, prostředek, rostlin, výroby

Text:

...a l až 4 atoay uhlíkuj kyanoakupinou nabo nitroakupinou5- až 7-člonný hstarocyklický zbytok ktorý Ja vázán přímo nebo přaa alkylanový nůatak a 1 až 4 atoay uhlíku a ktorý 1 apopřipadě aubatituován atomaa haloganu alkylovou skupinou a l až 4 atony uhlíku naho alkoxyokupinou a 1 až 4 atomy uhlíku.Kationty alkalických kovů kvů alkalických zenin a amoniovýni kationty ktoré Jaou fyziologicky anáěanlivá roatlinaai aa rozumi kationtyz ktoré Jsou...

Prostředek pro regulaci růstu a vývinu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268800

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pavlova Ana, Vassilev Angel, Kostadinov Kostadin, Georgiev Georgi, Batschvarov Pavel, Trifonov Plamen

MPK: A01N 63/02

Značky: rostlin, regulaci, růstu, prostředek, vývinu

Text:

...ve volné přírodě.Tabulka 3 znázorňuje data absolutní hmotnosti vzorku semen pšenice, která byla získána při pokusu ve volně přírodě.V tabulce 4 jsou uvedene. data, která byla získána při zjištování rychlosti trensportuasímilátů z vegetační části rostlin pšeníoe, zpracované prostředkem, v blízkosti reprodukčních orgánů pomocí exogenně označené aminokyseliny (GH prolinu).Při pokusech byl použit druh raJčat Kl-istí, pěstovaných v období...

Způsob pěstování rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268776

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krasilev Petr, Zagorulko Nikolaj

MPK: A01G 31/00

Značky: rostlin, způsob, pěstování

Text:

...1 IB UTIEIEEFICTVIHHM PPYHHMPVDT B GEKHMM. KDTOPHB OGPGSYDT MúlĺyilbyľJT-ÉIHIIIYJKIA. ÚÉKLIMM VIS nJlüĽTMñĽCCJľ-JIIX TFYÓ i CÚQÄIMHBHH HGZWÄUNMM TPVÓDUPÚESÚIIUM 2 l ůMĽTúMUň, COCTDWUIEVI M 3 HôľHížTñTeñblďblxi H-LICÚIIOD 3 V 4. COEJXMHEHHHX C PESGPBUñF-TÚM 5 JUPI HMTIATBHbIłÚPDŤpydax l VI OMKCMPOBBJIW REPŘBTêJWMM (JIOBFUKBTBJIM Hi OVIFKYPG HF HDKBSHHU). ŠGTBM DCNIIIBIZTBJIFIJIaIIBPGCTEHI/IH 683 ľllłiTaTłTtllbHůľlll pacTaopa JÚ MVIH V...

Zařízení proti vniknutí plevele z meziřádků do sklízených rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268341

Dátum: 14.03.1990

Autori: Roh Jiří, Choutka Jaroslav

MPK: A01D 57/24

Značky: sklizených, plevele, rostlin, meziřádků, zařízení, proti, vniknutí

Text:

...produktu, omezuje tím znečištění sklízené kulturní plodiny a snižuje náročnost na třídění při posklízňové úpravě.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení podle přiloženeho výkresu, kde obr. 1 znázorňuje bokorys a obr. 2 půdorys zařízení proti vniknuti plevele z mezířádků do sklizených rostlin podle vynálezu.K rámu 1 stroje vytvořeněmu z lehkých ocelových profilů jsou přívařeny, případně přišroubovány...

Regulátor růstu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268195

Dátum: 14.03.1990

Autori: Iguchi Hiroyuki, Sakuraba Yasuya, Kasahara Kaoru, Motegi Takeo

MPK: A01N 39/02

Značky: rostlin, regulátor, růstu

Text:

...jsou vhodné pro aplikací na olistění rostlin.Jako nosič se může používat anorganícka látka, jako je například bentonlt, hlinka. zeolít nebo talek. Jako organické rozpouštědlo se můle používat rozpouštědlo, va kterém jsou různé sloučeníny dobře rozpustnć. Příklady takových rozpouštědel jsou xylen, toluen,cyklogexanon nebo glykol. Jako dispergační činidlo, emulgační činidlo nebo ustalovač se může použít aniontové nebo neiontové povrchové...

Synergický prostředek pro regulaci růstu rostlin, zejména organogeneze a větvení rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268090

Dátum: 14.03.1990

Autor: Chvojka Ludovít

MPK: A01N 43/82

Značky: zejména, prostředek, organogeneze, větvení, synergický, růstu, rostlin, regulaci

Text:

...urychlit a Zvýšit úrodu v následujícím roce. U lesních stromů lze zvýšit větvení a přírůstky dřevni hmoty. Předmět vynálezu sľouží dále pro stimulacl odganogeneze a větvení rastlinných e×p 1 antâtů,~tvorbu adventivních pupenů a emryoldů 2 ka 1 usů,tudiž urychluje vegetativní množení zejména u rostlinných druhů a odrůd s vysokou apikální domínancí, u kterých urychluje bíosyntézu vysoce aktivních molekulárních forem nativnich cytokininú.Dále...

Repelentní přípravek k ochraně kulturních rostlin před okusem zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 267550

Dátum: 12.02.1990

Autori: Říbal Miloslav, Čada Oldřich, Mostecký Jiří Akademik, Sýkora Stanislav

MPK: A01N 25/24

Značky: rostlin, kulturních, před, okusem, přípravek, ochraně, repelentní, zvířat

Text:

...kopolymeru vínylacetàt-akrylàt 13,0 hmot. Z kaolłn KD 23,0 Z N,N-dłetyldíthiokarbaman zinečnatý 7,0 x etanol denaturovaný 10,0 2 voda 45,0 z Příklwd 3. dísperze na bázi kopolymeru styren-akrylâtu 15,0 hmot. Z Hi kamenínový jit 23,0 Z N,N-fenylethytdithíokarbaman zinečnatý 7,0 2 etanol denaturovaný 10,0 x voda 45,0 Z Přiklad 4. disperanze na bázi polyvinylacetátu 15,0 hmot. Z kaolín Ko 23,0 Z N,N-fenylethyldíthiokarbaman zinečnatý...

Fungicidní, herbicidní nebo růst rostlin regulující prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266307

Dátum: 13.12.1989

Autori: Webb Shirley Beatrice, Ten Haken Pieter

MPK: A01N 43/48

Značky: prostředek, fungicidní, herbicidní, rostlin, růst, regulující

Text:

...vyskytuje jako plevel, je praktickyjako je cukrová řepa,nemožno vyhublt obvyklým herbicidním ošetřením.Použití některých komerčních prostředků, regulujících růst rostlin, má za následek vznik rostlin, které jsou velmi náchylné k napadení houbami. Tudíž použití sloučeniny, mající účinnost jednak jako regulátor růstu rostlin, jednak )ako fungíüzd, jakožto růstovéhoPři nlikuví pvnnlľvdku pndln vynÄlnn, nhnnhnjfnfhn nlnuřunínn nhnnnňhn wznyw 1...

Způsob vypěstování rostlin, zejména semenáčků lesních dřevin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264862

Dátum: 12.09.1989

Autori: Stejskal Miroslav, Trubač Karel, Neruda Jindřich, Bibr Karel, Jůza Jan

MPK: A01C 1/04

Značky: zejména, způsob, drevín, rostlin, lesních, semenáčků, vypěstování

Text:

...snížení nežádoucí tepelné expozice při manipulaci se semenáčky před jejich vysazením na nové stanoviště.Způsob vypěstování semenáčků určený pro použití v lesníctví může být rovněž uplatněn v zahradnictví a dále při hydroponickém pěstování rostlin, kde půdu nahrazuje hydroponický substrát.Příklad způsobu vypěstování semenáčků lesních dřevin podle vynálezu je znázorněn na výkresech, kde na obr. 1 je uveden stav po uložení pásků se semeny do...

Přípravek proti chloróze rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264683

Dátum: 14.08.1989

Autori: Daněk Rostislav, Křížala Josef, Závodník Jiří, Zelený František, Pálffy Alexander

MPK: C05D 9/02

Značky: přípravek, proti, rostlin, chloróze

Text:

...z výroby titanové běloby s obsahem titanylsulfâtu, není nutné zvlášť připravovat titanový komplex, protože k jeho vytvoření dojde po smísení s komplexotvornou látkou a navlhčení vyrobené tabletky či granule. Přítomnost rozpustného titanového komplexu v přípravku proti chloróze rostlin podle vynálezu jeho účinnost výrazně zvyšuje. V posledních letech totiž bylo zjištěno, že titan je z rozpustných komplexů rostlinami přijímán, a že významným...

Nádoba na pěstování hub a rostlin se samočinnou závlahou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264617

Dátum: 14.08.1989

Autor: Syrovátka Tomáš

MPK: A01G 27/00

Značky: rostlin, závlahou, pěstování, nádoba, samočinnou

Text:

...vláken, mezi nímíž jsou souběžně probíhající kapilární prostory. Dolní část uvedeného knotu zasahuje do vody a horní část knotu vstupuje do vnitřní nádoby, přičemž ve vnitřní nádobě je knot umíštěn V obalu, který obsahuje otvory. Vnitřní nádoba obsahuje organický, vzdušný substrát, například, štěpky z větví, listí a ostatní odpadový materiál vznikající při těžběTím, že vnější povrch vnitřní nádoby přechází ve vnitřní povrch vnější...

Zařízení pro snížení obsahu příměsí při sklizni podřezávaných rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263037

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří, Pavlica Ivo

MPK: A01D 45/24, A01D 45/22

Značky: sklizni, rostlin, snížení, zařízení, podřezávaných, obsahu, příměsí

Text:

...výkyvně pomoci výkyvného ramene 1, V Za oběžným sběračem Q je uspořádána před sklízeoím stolem ł mezera Q, kterou částečně vyplnujívjednak sběrací prsty łg oběžného sběrače Q, jed nak odebírací prsty Lg odebiracího bubnu 3, uspoříäaného bud pevné nad sklízecím stolom L, nebo spojeného pomocí spojovací konzoly Q s oběžnýmsběračem Q, uspořádaným na výkyvném ramenu 1a uloženěm rovněž nad sklízecím stolom Ä.V případě provedení oběžného sběrače Q...

Fungicidní prostředek pro ochranu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262664

Dátum: 14.03.1989

Autori: Szejtli József, Tétényi Péter, Kiniczky Márta, Tétényi Magda, Dobos Éva, Bernáth Jenö, Bánky Erzsébet

MPK: A01N 43/54, A01N 43/52, A01N 43/36...

Značky: ochranu, fungicidní, prostředek, rostlin

Text:

...v tom,že ve vodném roztoku kromě molekulárně dispergované to jest skutečně rozpuštěné účinné složky e mycelíe sestávajícího z několika molekul nebo z jejich shluků m 1 krokrystal, míkrokapičk-a se v molekulárně dispergované podobě vyskytuje i inkluzní komplexní sloučenine cyklodextrinu s účinnou složkou.Poněvedž uvedená soustava je charakterizována nezvykle dynamickou rov-nováhou(do 10 s 1, má účinná složka začleněnádo inkluzní komplexní...

Prostředek k preventivní ochraně semen rostlin a jejich nadzemních částí s fungistatickým a fungicidním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262504

Dátum: 14.03.1989

Autori: Beránek Ivo, Beránek Jaromír

MPK: A01N 63/00

Značky: účinkem, fungistatickým, jejich, prostředek, ochraně, preventivní, fungicidním, semen, nadzemních, rostlin, částí

Text:

...na 1 000 ml tekuté pomnožovací živné půdy, dále inkuhace při teplotě 37 OC až 38 OC po dobu alespoň 72 hodin. Po uvedené době inkubace činíl celkový počet mikroorganismů v 1,00 ml alespoň 109.Tekutou kulturu uvedeného druhu mikroorganismu takto vyrobenou bylo možné použítve stanoveném množství spolu s pitnou vodou neobsahující volný chlor k preventivní ochraně rostlin formou postřiku proti negativním účinkům fytopatogenních houbových...

Prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261895

Dátum: 10.02.1989

Autori: Matolcsy György, Kerekes Gyula, Kovács János, Bélai Iván, Vásárheleyi Endre, Bubán Tamás, Gerlei Oszkár

MPK: A01N 37/12

Značky: prostředek, látky, výroby, způsob, účinné, rostlin, růstu, regulaci

Text:

...Produkt se suší při teplotě místností. Získa se 171 g250 g (2,5 molu jemně práškovaného anhydrídu kyseliny jantarové a dvě lkap-ky koncentrované kyseliny sírová se přidají ke 300 ml suchého chloridu uhličitého. Směs se zahřívá na teplotu ~varu a pak se během jedné hodiny za míchání přikape 345 g (2,5 molu fenoxyethanolu. Výsledná směs se mlchá jednu hodinu při teplotě refluxu a pak se ochladí. Vyloučený produkt se odfiltruje sáním, pruomyje...