Patenty so značkou «rohože»

Prístroj na výrobu rohože zo skleného sekaného vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16882

Dátum: 28.12.2012

Autor: Seko Tsuyoshi

MPK: D04H 1/4226, D04H 1/60, D04H 1/4218...

Značky: rohože, sekaného, skleného, vlákna, prístroj, výrobu

Text:

...to preto, lebo tradičné pristroje na výrobu rohože zo skleného sekaného vlákna nie sú špecificky zamerané na výrobu ľahkého produktu.0011 V súvislosti s týmto sa v prístroji na výrobu rohože tejto zostavy nachádza druhý dopravníkový prostriedok pre plynulé dopravenie sklených sekaných vlákien, ku ktorým sa prášok živice prilepl počas vykonávania tepelného spracovávania na sklených sekaných vláknach pri teplote vyššej ako je teplota topenia...

Spôsob na spracovávanie spojiva použitého pri výrobe rohože zo skleného sekaného vlákna, spôsob na recyklovanie spojiva a zariadenie na výrobu rohože zo skleného sekaného vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16959

Dátum: 06.12.2012

Autor: Nishie Satoshi

MPK: D04H 1/4218, D04H 1/4226, D04H 1/4209...

Značky: výrobe, sekaného, spracovávanie, zariadenie, skleného, použitého, výrobu, recyklovanie, spojiva, rohože, vlákna, spôsob

Text:

...1 opisuje, že sušenie pod zníženým tlakom zmäkčuje častice spojiva, ktoré sa z toho dôvodu nezoskupuje do más.0008 Patentový dokument 1 Japonská nepreskúmaná patentová prihlášková publikácia č. 2009-256866 iPODSTATA WNÁLETU PROBLÉM, KTORÝ MÁ BYŤ WRlEŠENÝ POMOCOU WNÁLEZU0009 Vspôsobe výroby rohože zo skleného sekaného vlákna Patentového dokumentu 1 je zvlhčené spojivo priamo vysušené pod zníženým tlakom. Preto aj keď čas potrebný na...

Ergonomické rohože s potlačou a spôsob zhotovenia takých rohoží

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16499

Dátum: 14.01.2011

Autori: Therkelsen Michael Vinbech, Kryger Mogens

MPK: A47G 27/02

Značky: rohože, spôsob, takých, ergonomické, zhotovenia, potlačou, rohoží

Text:

...počas chemického procesu, ktorý sa uskutočňuje pri spracovávaní týchto materiálov v lisovacej forme, aspoň čiastočne navzájom sceľujú. Pretože sa oba materiály sceľujú dobre, výsledkom je rohož, ktorej jednotlivé vrstvy nie sú viditeľné. Človek by musel rohož rozrezať na dvepolovice, aby videl, že zahmuje fóliovú vrstvu a pružný podklad.0011 Spôsob opatrenia povrchu rohože potlačou by mohol predstavovať významný prínos, vzhľadom na to, že by...

Spôsob výroby textilnej rohože, textilná rohož a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287030

Dátum: 16.09.2009

Autor: Pallessen Bodil Engberg

MPK: D01B 1/00, D04H 1/42, D21C 5/02...

Značky: spôsob, rohož, textilnej, textilná, rohože, výroby, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby textilnej rohože, v ktorom sa použijú rastlinné vlákna, ktoré sa predbežne spracovávajú počas zbierania rastlín rezaním a mlátením, kde sa stonky rastlín plne alebo čiastočne máčajú a potom skracujú a oddeľujú, za vzniku vláknitej hmoty obsahujúcej hlavne jednotlivé vlákna s dĺžkami v intervale od 0,1 mm až 30 mm, kde sa eventuálne uskutočňuje sušenie na zaistenie požadovanej vlhkosti, kde sú vlákna náhodne orientované,...

Spôsob výroby rohože zo sklenených vlákien, vrstva sklenených vlákien získaná týmto spôsobom, rohož zo sklenených vlákien a spôsob výroby kompozitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284976

Dátum: 01.03.2006

Autori: Arpin Michel, Duchamp Fabrice, Mottet Michel

MPK: D04H 1/64

Značky: spôsobom, spôsob, rohož, rohože, výroby, vlákien, vrstva, sklenených, kompozitů, týmto, získaná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby rohože zo sklenených vlákien, pri ktorom sa na osnovu zo sklenených vlákien, rozmiestnenú na pohybujúcom sa dopravníku, kontinuálne nanáša spojivo, potom je táto osnova podrobená sušeniu, prípadne kalandrovaniu, pri ktorom sa na osnovu zo sklenených vlákien nanáša kvapalné spojivo, ktorého viskozita je nižšia ako 40 milipascalov/sekundu, pričom toto spojivo je tvorené vodným roztokom polyvinylalkoholu alebo...

Spôsob a zariadenie na zavádzanie pary do rohože, prípadne do jej krycích vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16980

Dátum: 24.11.2005

Autori: Kroll Detlef, Von Haas Gernot, Brommer Ekkehard

MPK: B27N 3/18

Značky: spôsob, případně, krycích, rohože, zavádzanie, zariadenie, vrstiev

Text:

...rovnomerne unikať. Proti vstupujúcej pare pôsobí teda V strede rohože vysoký protitlak, ktorý na okraji rohože nie je taký výrazný,pretože tu je otvorená úzka strana rohože otvorená avzduch môže unikať. Preto para pri rovnakom tlaku vniká na okraji hlbšie ako v strede rohože. Vo výsledku teda nie je spôsob naparovania prípadne naparovania krycej vrstvy s opísanými zariadeniami možné realizovaťNevýhodou taktiež je to, že použitá para...

Spôsob a zariadenie na zavádzanie pary do rohože prípadne do jej krycích vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16620

Dátum: 24.11.2005

Autori: Kroll Detlef, Von Haas Gernot, Brommer Ekkehard

MPK: B27N 3/18

Značky: zavádzanie, případně, zariadenie, rohože, vrstiev, spôsob, krycích

Text:

...Vo výsledku teda nie je spôsob naparovaniaprípadne naparovania krycej vrstvy s opísanými zariadeniami možné realizovať uspokojivo.Nevýhodou taktiež je to, že použitá para vháňaná na rohož z parných komôr kondenzuje nad rohožou a vedie tak k akumulácii vody. Skondenzovaná voda môže kvapkať na rohož a viesť k vzniku škvŕn po vode na lisovanom materiáli a tým na samotných produkovaných drevných doskách. Takáto drevná doska predstavuje nepodarok a...

Zariadenie na formovanie rohože z vláknitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15855

Dátum: 27.01.2005

Autor: Andersson Leif

MPK: B27N 3/10, B27N 3/14

Značky: vláknitého, formovanie, materiálů, rohože, zariadenie

Text:

...sa potom môže nastaviť tak, že kompenzuje odchýlky priečneho profilu formovanej vláknitej rohože atým sa získaNastavenie priečneho profilu sa výhodne vykonáva na základe počtu kumulatívnych nameraných hodnôt v každej polohe vpriečnom smere. Pojem poloha treba rozumiet akosúradnica každého priečneho profilu v priečnom smere.Podľa jedného vyhotovenia vynálezu pohyb profilov vykonáva mechanický prostriedok, napríklad vývrtka. Dopravný pás sa...

Zariadenie na podávanie rohože z minerálnej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6750

Dátum: 08.10.2003

Autori: Nikkinen Matti, Karjalainen Erkki

MPK: B23D 53/00, F16L 59/00

Značky: zariadenie, minerálnej, rohože, podávanie

Text:

...rohože odoberanej z prídavného zvitku. Avšakvlna stlačená v prídavnom zvitku nie je velmi vhodná na0006 V známom stave techniky vinutá rohož je tiež napájaná jej odvíjaním priamo zo zásobného zvitku, ale táto operácia obsahuje ďalšie nevýhody. Na prvom mieste sú vrstvy rohože budovanénavzájom. na sebe pomerne tesne, čo pôsobí velké problémy priodvijani zvitku vrstvu po vrstve. Rohož prichádzajúcana navijanie má nevyhnutne významné kolísanie...

Ekologické pojivo pre vláknité izolačné rohože

Načítavanie...

Číslo patentu: U 85

Dátum: 07.07.1993

Autor: Veverka Josef

MPK: C08L 31/04, C03B 37/00, C08L 31/02...

Značky: pojivo, rohože, vláknité, ekologické, izolačné

Text:

...vznik homogenní směsi výchozích komponent a vytvrzené polymerní kompozice,zatímco odpěñovače lze použít pro snížení pěnivosti pojiva při jeho přípravě a aplikaci. skladovací stabilitu pojiva lze zvýšit přídavkem konzervačních a biocidních prostředků. Soli a povrchové aktivní látky usnadňují nanášení pojiva na vlákno a povrchové aktivní látky příznivě působí při probarvování pojiva. Volbou pigmentů a barviv lze ovlivnit zbarvení vyrobené...

Spôsob výroby rohože alebo výrobku podobného tvaru z keramických, sklenených alebo minerálnych vlákien alebo z ich zmesi a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277732

Dátum: 11.06.1991

Autor: Nieminen Jorma

MPK: D04H 1/42, D04H 1/00, D04H 1/70...

Značky: keramických, spôsobu, sklenených, zariadenie, vlákien, spôsob, rohože, výrobků, minerálnych, tvaru, zmesí, podobného, tohto, uskutočnenie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vlákna sa privádzajú do styku s prúdom vzduchu, ktorý ich prenáša a ukladá do tvaru homogénneho vláknitého rúna v prvej dopravnej rovine, z ktorej sa premiestňujú do protiľahlej dopravnej roviny prúdom vzduchu prechádzajúcim prvou dopravnou rovinou, čím sa vlákna, náhodne orientované, usadzujú a vytvárajú vláknité rúno, ktoré sa podrobuje prípadne ďalšej úprave na spojenie vlákien. Zariadenie, obsahujúce ústrojenstvo na vrstvenie vlákien do...

Zariadenie na zhromažďovanie minerálnych vláken do vláknitej rohože

Načítavanie...

Číslo patentu: 280747

Dátum: 11.06.1991

Autori: Lejeune Raymond, Naber Wilfrid, Furtak Hans

MPK: D04H 1/00, D04H 1/72

Značky: vláknitej, zhromažďovanie, rohože, zariadenie, minerálnych, vláken

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zhromažďovanie minerálnych vláken do vláknitej rohože obsahuje jednak zvlákňovacie hlavy (1, 2, 3), usporiadané v najmenej jednej skupine zvlákňovacích hláv (1, 2, 3), uložených v rade za sebou v smere postupu vlákenného súboru, do ktorého sa zo zvlákňovacích hláv vlákna ukladajú, pričom sa z každej zvlákňovacej hlavy (1, 2, 3) vlákna ukladajú do zodpovedajúcej zbernej oblasti (Z1, Z2, Z3) na zbernom prostriedku vlákenného súboru,...

Způsob výroby rohože z minerálních vláken a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256373

Dátum: 15.04.1988

Autori: Blandin Yannick, Debouzie Alain, Sainte-foi Daniel

MPK: C03B 37/04

Značky: zařízení, rohože, provádění, způsob, způsobu, vláken, výroby, minerálních

Text:

...provádí na dráze plynného proudu nesoucího vlákna ke shěrnému povrchu, tj. s odstupem od rozvlákňovacích kol. Tento způsob nedovoluje dosáhnout dobrou stejnorodost povlaku. Přesný důvod pro to není znám, avšak je možno zjistit,že tok plynného proudu vede vlákna před rozprašovacím ústrojím velmi nepravidelné. Kromě toho je o to nesnadnější povlékat správně všechna vlákna, čím větší mají tendenci shromažäovat se V chuchvalcích nebo...

Spôsob výroby predimpregnovanej polyesterovej sklenenej rohože

Načítavanie...

Číslo patentu: 233224

Dátum: 17.04.1987

Autori: Lukáčová Jozefína, Bednář Alois, Valentovič Jozef, Zmund Marián

MPK: D04H 1/14

Značky: rohože, výroby, polyesterovej, spôsob, predimpregnovanej, sklenenej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby polyesterovej sklenenej rohože do ktorej sú pridávané sklenené vlákna vo forme kombinácie sekaných a nekonečne orientovaných bezzákrutových, čím sa dosahuje zníženie celkového obsahu skla, súčasne zvýšenie mechanických vlastností a kvalitnejší povrch. Polyesterová sklenená rohož sa pripraví tým spôsobom, že pripravená kompozícia sa nanáša medzi polyetylénové fólie, medzi ktoré sa súčasne pridáva kombinácia...

Předpínaný svazek žárovzdorné rohože a zařízení k jeho výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 236040

Dátum: 01.02.1987

Autor: Kovařík Antonín

MPK: C04B 35/71

Značky: rohože, zařízení, svazek, žárovzdorné, předpínaný, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká předpínaných svazků rohože z keramického vlákna určených k vnitřnímu obkladu vyzdívek zejména na-lepováním a řeší otázku konstrukce tohoto svazku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že předstlačené svazky z keramického vlákna jsou opatřeny pásky (l) nebo ohnutými pásky (2) nebo vícenásobně ohnutou rohoží (3) a bočními příložkami (5), které jsou spojeny jehlicemi (4) procházejícími uvnitř svazku a do bočních příložek (5) zataveny...

Způsob tepelného zpracování vlákenné rohože a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247054

Dátum: 17.09.1986

Autori: Tichonova Natalja Alexejevna, Šichanov Vladimir Alexaddovie

MPK: F26B 3/06

Značky: tepelného, způsobu, vlákenné, tohoto, způsob, zpracování, provádění, zařízení, rohože

Text:

...navzájem otáčlvě propojeny a nesou válečky 12 pojíždějící po kolejnicích 13. Články nesou příčná žebra 11. Doprav 2470547 niký tohoto typu jsou poháněný úložnými válečky.Válce 9 a také kolejnice 13 pro horní dopravník jsou uložený na rámové konstrukcí 14 provedené z podélných a příčných členů tak spojených, že umožňují nastavitelné uložení horního dopravníku vůči dolnímu dopravíníku. Toto nastavování může být prováděno šroubovými zdviháky...

Způsob výroby rohože z netekuté lisovací hmoty pro výlisky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219881

Dátum: 15.09.1985

Autori: Munk Edmund, Henke Hermann

Značky: hmoty, výlisky, výroby, způsob, způsobu, netekuté, rohože, tohoto, lisovací, provádění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby rohože z netekuté lisovací hmoty, nebo jen obtížně tekuté třískové nebo vláknité lisovací hmoty, obsahující pojivo pro výrobu lisovaného tělesa s trojrozměrným profilem, a zařízení pro provádění tohoto způsobu. Dosavadní způsoby a zařízení mají tu nevýhodu, že lisovací směs je v lisovací formě naplněna nerovnoměrně, takže lisovaná tělesa mají v různých svých částech nestejnou specifickou váhu. Tento nedostatek je...

Rohože pro zavazadlové prostory a podlahy motorových vozidel a jiných dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 219871

Dátum: 15.09.1985

Autori: Spielau Paul, Siegburg Breitscheidel Hans-ulrich, Alfter Franz-werner

Značky: jiných, motorových, prostory, podlahy, zavazadlové, dopravních, vozidel, prostředků, rohože

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rohoží pro zavazadlové prostory a podlahy motorových vozidel a jiných dopravních prostředků ze zesítěné polyethylenové pěnové hmoty s uzavřenými póry, které jsou vytvořeny ze spojených chemicky zesítěných pásů polyethylenové pěnové hmoty, přičemž na horní straně je uspořádán pás o objemové hmotnosti v rozmezí 100 až 200 kg/m3 a na spodní straně pás o objemové hmotnosti 30 až 50 kg/m3. Rohož může být výhodně opatřena po obou...

Tepelno-izolačné rohože

Načítavanie...

Číslo patentu: 224301

Dátum: 01.07.1984

Autor: Pechočiak Vladislav

Značky: tepelno-izolačné, rohože

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelno - izolačné rohože vyrábané zo stabilizovanej fólie prepúšťajúcej svetlo z polyvinylchloridu,polyetylénu,kašírovanej polyetylénovej plachtoviny a izolačného materiálu ako penový polystyrén,expandovaný perlit vyznačujúce sa tým,že pozostávajú z.pravidelne alebo nepravidelne rozmiestnených fóliových rukávov naplnených izolačným materiálom/3/ a medzier /4/ slúžiacich na prepúšťanie slnečnej energie-svetla navzájom pospájaných zvarom alebo...