Patenty so značkou «řízeného»

Zapojení potenciálové rampy programově řízeného přenosného polarografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270094

Dátum: 13.06.1990

Autori: Novotný Ladislav, Mattausch Pavel, Novotný František

MPK: G01N 27/48

Značky: potenciálové, zapojení, přenosného, polarografu, programové, rampy, řízeného

Text:

...s nastavený zesílením, blok l 5 nastavení je tvoŕen řízeným spínačem a sériovým odporom, blok li součtu je tvořen součtovým členem dvou signálu, blok 17 autonsstevení je tvořen spínsči pro volbu .logické funkce,blok gł komperátorů je tvořen dvěma nspětovými komparátory s hysterezí a obvody pro vyhodnocení okenka kompsrsce, blok Q reverzu je tvořen převodníkem snslogového signálu na digitální paměřovými obvody a dalšími losiekými obvody, blok...

Zapojení regulátoru pro nabíjení akumulačních kamen řízeného hromadným dálkovým ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 269937

Dátum: 14.05.1990

Autor: Hladík Miloslav

MPK: H05B 1/02

Značky: kamen, hromadným, dálkovým, zapojení, akumulačních, regulátoru, ovládáním, nabíjení, řízeného

Text:

...prvním vývodom omltorovőho rozlstoru 33 a so olgrzúlovou výatupní avorkou i zapojení. Zapomá vstupní svorka § 33 zapojení jo spojene oo druhým vývodom omltorověho razíetoru gg. oo druhým vývodom druhőho můotlcovőho trlmru l a oo druhým vývodom prvního můatkového rezístoru g. Kledna vetupní svorka g zapojení jo epojona s kladnou napájecí ovorkou i aotabllního obvodu ž, s božoom a a prvním vývodom prvního můotkového trímru 3.2. o kolektorom...

Zapojení optoelektronicky řízeného bezrozdělovačového zapalování pro zážehové spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269241

Dátum: 11.04.1990

Autor: Holík Ludvík

MPK: F02P 9/00

Značky: zapalování, spalovací, zážehové, bezrozdělovačového, zapojení, řízeného, motory, optoelektronický

Text:

...ne zdroj nepěti e emitor je přes odpor gg spojen ee epoušteoi elektrodou tyristoru I§ e výstup fotočlánku g je epojen e bázi trensietoru I§, jehož kolektor je připojen ne zdroj nepěti e emitor je přes odpor §łQ připojen ne spoušteci elektrodu tyrietoru I§, výstup fotočlánků ćł, gł je připojen na bázi treneietoru Ił, kolektor je připojen ne zdroj 45 V e emitor je připojen přes odpor §ł ne bázi treneietoru Ig e jeho enitor je uzemněn e...

Zapojení automaticky řízeného bloku pro zpracování signálů akustické emise

Načítavanie...

Číslo patentu: 269084

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mirtes Bohumil, Čermák František

MPK: G06G 7/195

Značky: emise, zpracování, řízeného, akustické, signálu, zapojení, automatický, bloků

Text:

...Z je připojan ke třetinu vstupu głš bloku g edresových obvodu, jehož čtvrtý vstup głá ja připojen k výstupu ggł čtvrtáho kompsrátoru g, přičemž výstup ggł bloku g edresovýoh obvodu je připojsn k druhému vstupu gglg bloku gg styčných obvodu, jehož druhý výstup gggg je připojen k neznázornbnánu procesoru.Prvni výstup Qggł zdroje Qä kontrolnich signálu je připojen k prvniou kontrolninu vstupu ggłg eutonetioky řizsnáho přepinsče gg...

Zapojení elektrického obvodu pro identifikaci rotorového odporu vektorově řízeného asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268334

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rádek Igor, Slezák Karel, Přikryl Hynek

MPK: H02P 5/00

Značky: zapojení, identifikaci, odporu, obvodů, elektrického, řízeného, vektorově, motorů, rotorového, asynchronního

Text:

...łádane hodnoty budícího a nouentovčho proudu ze součadnč soustavy rotující synchronní rychlostí na žàdsnł hodnoty tří fâzových proudů. V rozdíloven členu § proudu se provede porovnání žádanć a skutečně hodnoty proudu a je získàna odchylka fàzovčho proudu, ktera je vstupní hodnotou bloku Q regulàtoru proudu. Zde je proveden regulační algoritmus a jeho výstupen je požadovaná hodnota íóxového napětí. Blok Z ízolačního zesilovače ajíštuje...

Zapojení řízeného volnoběhu zážehového spalovacího motoru s polohovým spínačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268143

Dátum: 14.03.1990

Autor: Holík Ludvík

MPK: F02D 33/00

Značky: volnoběhu, spínačem, motorů, zážehového, spalovacího, polohovým, řízeného, zapojení

Text:

...připojen ne první e druhý vstup hradle 5 NAND e na první evorku odporu 33, jehož druhá evorke je připojene jednak ne první evorku kondeneátoru E 3, jehož druhá evorke je uzemněne e jednak na vstup hradla § NAND, na jehož druhý vstup je připojen výstup hradle 5 NAND e výstup hredle 5 NAND je připojen na prvni e druhý vstup hredla 6 NAND, jehož výstup je připojenna enodu diody gł, jejíž ketoda je přes proměnný odpor fl pripojene ke společné CS...

Zapojení impulsně řízeného nabíječe

Načítavanie...

Číslo patentu: 267260

Dátum: 12.02.1990

Autor: Vaváček Ivan

MPK: H02J 7/10

Značky: impulsně, nabíječe, řízeného, zapojení

Text:

...účinnostní diody 1, kondenzátora Q a bočniku Q. Oohyanu proti přepőlováni tvoří výkonový tyristor Lev séporné větvi nabíječe, zapojený katodou douzlurvého vývodu sokundérniho vinuti gg impulsního trahsformátorui g, soody účinnostní diody Ä a kondenzátora A, Anoda výkonového t sLoru i je přes bočník Ž spojene se zápornou kleštinovoununzhwn 1 § Říůřoí elektroda výkonového tyristoru ł je přes resístow Qłn ähpiwscĺ aiodu 1 připojena k uzlu...

Zapojení řízeného zesilovače ovládaného dvěma řídicími napětími

Načítavanie...

Číslo patentu: 267255

Dátum: 12.02.1990

Autor: Philipp Přemysl

MPK: H03G 1/02

Značky: zesilovače, ovládaného, napětími, řídicími, dvěma, řízeného, zapojení

Text:

...spojen s rez připojen k prvé výstupní svorce na výstupní svorka 1 je spojene s ř Prvá výstupní svorka Q přenosového členu l je spojene přes prvý vemietor Q e jeho druhou výstupní svorkou 5, která je připojena k prvá vstupní evorce § prvého řidicího členu 1. Jeho druhá vstup» e oodem nulového potenciálu nebo se zdrowni overte to je epojenejem napětí a s prvou vstupní svorkou 1.g druhého řídicího člena. li, jehož druhá vstupní svorka łi je...

Prostředek k vyhlazení proudu trojpulsního řízeného usměrňovače, zejména pro spouštěcí zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 265679

Dátum: 14.11.1989

Autor: Jágr Jan

MPK: H02M 7/523

Značky: prostředek, usměrňovače, spouštěcí, zejména, zdroj, řízeného, proudu, vyhlazení, trojpulsního

Text:

...vzniká nulový magnetický tok, který byl dosud považován za jednoznačně negativní vlastnost, zvyšující pouze sycení magnetického obvodu a ztráty V blízkých feromagnetických předmětech. Výhlazení proudu ekvivalentní indukčnoetí,související s nulovým tokem tohoto transformátoru nebylo dosud známo a vědomě využíváno. Proto byl tento typ tranefbrmátoru používán pouze pro trojpulsní usměrňovače nejmenšího výkonu a ve větších byl nulový tok...

Zapojení pro vyhodnocení poruch řízeného usměrňovače budicí soupravy synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264624

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: G01R 21/06

Značky: budicí, poruch, zapojení, stroje, usměrňovače, synchronního, vyhodnocení, řízeného, soupravy

Text:

...druhé skupiny 55 čtyř paralelné zapojených tyristorů a s výstupem 1555 třetí skupinyl 5 čtyř paralelně zapojených tyristorů a tvoří výstup 555 bloku 5 paralelně zapojených tyristorů. Vstup 155 prvé skupiny 55 čtyř paralelné zapojených tyristorů je spojen s prvním pôlem 5355 prvního vypínače 53, jehož druhý pól 535 je připojen na vstup 553 bloku 5 paralelně zapojených tyristorů. Vstup 5553 druhé skupiny ł 5 čtyř paralelné zapojených...

Zapojení napětím řízeného oscilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264563

Dátum: 14.08.1989

Autor: Mráz Zdeněk

MPK: H03K 4/06

Značky: napětím, zapojení, řízeného, oscilátoru

Text:

...výkresu je znázorněno zapojení napětím řízeného oscílétoru.Mezi invertující Ä 3 neinvertujfcf gg vstub integrátoru V díferenciálnťm zapojení jsou zapoíeny dva odpory ił, íg a spojnice těchto odporu je vyvedena jako svorka 3 řfdfcfho napětí. Výstup 1 íntegrőtoru 1 je spojen se vstuoem łä Schmittova klopného obvodu 1, přičemž první łł e druhý ggvýstup Schmittova klopného obvodu je po ŕedě spojen s prvním gg a druhým gg řídfc 4 m...

Zapojení pro přepěťovou ochranu řízeného polovodičového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 263930

Dátum: 12.05.1989

Autori: Šorna Jaroslav, Kubie Ivan

MPK: H02H 7/10

Značky: řízeného, polovodičového, zapojení, přepěťovou, ochranu, měniče

Text:

...paralelní kombinace odporu a druhého kondenzátoru RC členu.Rešení přepětové ochrany polovodičového meniče podle vynálezu umožňuje dodr 2žet předepsaný koeficient bezpečnosti napeťvového dimenzovaní součastek bez zvyšování kapacity kondenzátoru i bez volby vyšších hodnot opakovaielněho špičkového blokovacího a závěrněho napětí výkonových tyristorů meniče.Na přiloženém výkrese je na obr. 1 znázorneno schéma zapojení prepäťové ochrany podle...

Zapojení řízeného zdroje schodovitého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262204

Dátum: 14.03.1989

Autor: Meninger Milan

MPK: H04J 3/02

Značky: napětí, schodovitého, zdroje, zapojení, řízeného

Text:

...průběh a v obr. 2,post-upuje na prvý řídící vstup 2 časovacího bloku 1 aa dále (štvrtým posuvným registrern 13. zpoždění mezi impulvsy vystupujicími z posuvného registru 13 deďinuje zhruba trvání elementárního kompenzačního impulsu.Ve sluěovacím členu 14 se impulsy přicházející z posuvného registru 13 převedou na dve impulsy, které se vyšlou na různé výstupy slučovacítro členu 14, viz průběhy Í, g v obr. 2 .a které způsobi, že »díferegněnně...

Zapojení univerzálního řízeného zdroje proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259719

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hájek Karel

MPK: G05F 1/10

Značky: zdroje, univerzálního, řízeného, proudu, zapojení

Text:

...1 je vstupní proud do vstupní svorky 4 pro neinvertující řízení proudem, i 11 vstupní proud do vstupní svorky 1 pro lnvertující řízení uproudem, U 1 je vstupní napětí mezi společnou svorkou 5 a vstupní svorkou 3 pro neínvertující řízení naapětím aUi je vstupní napětí mezi společnou svorkou 5 a vstupní svorkou 2 pro invertující řízení napětí.Na připojeném výkrese je zapojení uvniverzálniho řízeného zdroje proudu podle vynálezu. Výstup...

Zapojení analyzátoru pohybu řízeného frekvencí impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246384

Dátum: 01.08.1988

Autori: Hässler Jozef, Hruškovic Miloslav, Paulany Pavol

MPK: H03K 3/025

Značky: zapojení, analyzátorů, pohybu, impulsů, řízeného, frekvencí

Text:

...strojů, zejména při aeŕizování tkacích strojů se vzduchovým prohozem.Příkladné zapojení podle vynálezu je znázorněno schematícky na priložených výkreseçh, kde obr. 1 představuje schéma zapojení analyzátoru pohybu řízeného frekvencí ímpulsů, obr. 2 zapojení analyzátoru pohybu řízeného frekvecní impulsů společně se stroboskopěm.V zapojení znázorněném na obr. l.je signál frekvence otáčení hlavního hřídele L neznázorněného textilního stroje, např....

Zapojení generátoru testu řízeného mokropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246383

Dátum: 01.08.1988

Autori: Letko Milan, Hollý Ján

MPK: G06F 11/08

Značky: generátoru, řízeného, zapojení, mokropočítačem, testu

Text:

...připojen k prvnímu vstupu il bloku 5 přepínačů, k prvnímu vstupu 1 bloku 3 paměti, k prvnímu vstupu gl b 1 okug adresového čítače, k prvnímu vstupuQ Ž bloku Ž dekodéru, k druhému vstupu žg bloku§ dekodéru, k třetí mu vstupu 2 blokuâ dekodéru, ke čtvrtému vstupu 2 ł bloku§ dekodéru s k prvnímu vstupu ll bloku 1 taktúutestu, přičemž blok §dekodéru je svým prvním výstupem§§ připojen k blokug adresového čítače, svým druhým výstupem 29 je připojen...

Zapojení řízeného polovodičového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 257681

Dátum: 16.05.1988

Autor: Štekl Miloslav

MPK: H02M 7/12, B60L 15/20

Značky: polovodičového, měniče, řízeného, zapojení

Text:

...způeoby řízení. .Příkladné zapojení řízeného poloyodičového měniče podle vynálezu je schemeticky znázorněno na přiloženém výkresu.A Anoda páté diody lg e prvního tyristoru ł je připojenak jednomu vývodu zátěže łg a anoda pátého tyristoru Q a první diody g je připojena k jednomu vývodu zátěže gg. Katode pátého tyrietoru§ a páté diody 32, jakož i anode-šesté diody łi a šeatého tyrietoru Š jsou připojeny k jednomu vývodu vinutí...

Zapojení pro sledování stavu signálů z řízeného stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256846

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dušek Bedřich, Pujman Jiří, Lang Pravdomil, Sklenička Jan

MPK: G05B 19/02

Značky: zapojení, stavu, signálu, stroje, řízeného, sledování

Text:

...je spojen se druhým výběrovým výstupem řídicího bloku. Každý datový vstup druhéhomultiplexeru je spojen s datovým výstupem odpovídajícího vstupního bloku. První až poslední dvouhodnotový vstupkaždého vstupního bloku je spojen s jemu přiřazenou vstup~ ní svorkou zapojení.Výhodou uspořádání podle vynálezu je, že umožňuje současně ą přehledně sledovat stavy signálů ze stroje spolu s odpovídajícími adresami a režimy činnosti na panelu řídícího...

Zapojení obvodů vícekanálového převodníku resolver/číslo, řízeného mikrokontrolorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254728

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tůma Pavel, Čekal Stanislav

MPK: H03M 1/12

Značky: převodníku, vícekanálového, řízeného, zapojení, mikrokontrolorem, obvodů

Text:

...datové vstupy łâá jsou adresovou sběrnioí registru łg paralelné propojeny s adresovými vstupy prvé pamětiłł a s adresovými vstupy druhé paměti łg a s výstupy aproximačního registru łi.Výstupy prvé paměti łł jsou spojeny s adresovacími vstupy prvého D/A převodníku g a výstupy druhé paměti łg jsou spojeny s adresovacími vstupy druhého D/A převodníku łg,který má referenční vstup spojen jednak se vstupem druhého klopného obvodu g a jednak s...

Náplň pro vyvolání řízeného střepinového účinku střel

Načítavanie...

Číslo patentu: 245075

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šlachta Zdenik, Hrabovský Jan, Svoboda František

MPK: F42B 13/18

Značky: náplň, účinků, vyvolání, střel, střepinového, řízeného

Text:

...nálože trhaviíiy 6 umístěné v ose těla střely 5, na které jsou navlečena trhací tělíska 7 oddělená stinicími vložkami 8. Táhlá nálož trhaviny li je ukončená elektrickou rozbuškou 9 a celá sestava je vložena do pouzdra přenosné náplně lll. Takto jeumožněna iniciace účinné näplně 4, například u střely s přibližovacim zapalovačem V požadovaném okamžiku, ve směru letu strely, z mnoha iniciačních center, která jsou iniciována téměř současně,...

Zapojení obvodů přístroje pro měření frekvence splývání řízeného mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243220

Dátum: 15.11.1987

Autor: Martvoo Augustín Modra

MPK: G06F 15/42, A61B 5/16

Značky: měření, prístroje, splývání, zapojení, obvodů, řízeného, frekvence, mikropočítačem

Text:

...výstupům panelu ovládacích prvků zkoušené osoby 9. Řídicí sběrnice 10 mikropočítače 1 je paralelné připojena jednak k řídicím vstupům a - d převodniku 2, jednak k řídicím vstupům oddělovaoích obvodů 5, jednak k řídicím vstupům zadávacího a indikačního panelu examinátora 12, jednak k řídicím vstupům panelu ovládacích prvků zkoušené osoby 9, a jednak k řídicím vstupům výstupních registrů 7, jejichž výstupy jsou připojeny ke vstupům displeje...

Zapojení napaječe impulsně řízeného pohonu s krokovým motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253173

Dátum: 15.10.1987

Autori: Přikryl Hynek, Rádek Igor, Hlavatý Jaroslav, Kolouch Jaromír, Holubec Stanislav

MPK: H02P 8/00

Značky: napaječe, motorem, krokovým, řízeného, impulsně, pohonů, zapojení

Text:

...generátoru impulsů, pak v žádném případě nemůže způsobit poškození pohyblivých částí pohonu a proto není nutná provádět opatření k omezení úrovně řídicího kmitočtu. Protože omezení rychlosti pohybu je dàno vlastním řešením napaječe podle vynálezu, je príslušný pohon v porovnání s dosud užívanými provedeními chráněn podstatné spolehlivěji.Na přípojeném výkrese je snázorněn pŕíklad provedení zapojení napaječe impulaně řízeného pohonu s...

Zapojení oscilátoru řízeného magnetickým polem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241722

Dátum: 15.09.1987

Autori: Fedorík Radovan, Šiška Július, Šúpala Jaroslav

MPK: G01R 33/022

Značky: oscilátoru, polem, magnetickým, zapojení, řízeného

Text:

...vzájemné vazby, na obr. 4 je schéma oscilátoru se zpětnovazebním vinutím, které obepiná jádro feromagnetické indukční sondy. Oscilátory řízené měřeným magnetickým polem se skládají z elektronické části tvořené prahovými obvody 1 a 2 I obr. 1) a z měřicí části tvorené jednoduchou nebo dvojitou feromagnetickou indukční sondou 3 nebo 3. 1 a 3. 2. Vstup 11 levého prahového obvodu 1 je přes levý vazební odpor 4 propojen s výstupem 21 pravého...

Konstrukční systém větve třífázového cele řízeného můstku vn měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241690

Dátum: 15.09.1987

Autori: Irmler Bohdan, Svárovský Vratislav, Kouoil Vratislav

MPK: H01L 23/34

Značky: třífázového, měničů, můstku, konstrukční, systém, řízeného, větve

Text:

...propojeny vodi 4vou spojkou a na druhém konci opatřeny přívody.Z hlediska mechanické konstrukce spoje nosných izolátorů s kovovou stahovací konstrukcí je pak výhodné, jestliže kovová stahovací konstrukce je na nosných izolátorech uložená v úchytných třmenech, kterými procházejí stahovací svorníky kovových stahovacích konstrukcí.Nový a vyšší účinek vynálezu spočíva ve srovnání se známými řešeními v tom, že v konstrukčním systému větve...

Zapojení programového elektronicky řízeného odměřování a vypouštění útku na bezčlunkovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 244729

Dátum: 14.08.1987

Autori: Polášek František, Šváb Alois

MPK: G05B 19/18, D03D 47/36

Značky: útku, řízeného, vypouštění, odměřování, zapojení, stroji, programového, tkacím, elektronický, bezčlunkovém

Text:

...s prvním vstupem řídicího prostředku ł. signalizační člen łg, kterým je například rozváděč tkacího stroje, do kterého je sveden signál od osnovní a ůtkové zarážky a spínání spojky hlavního motoru, je spojen s druhým vstupem řídicího prostředku ł. Odměřovací zařízení 3 a 3 sestává z pohonného prostředku 33 a łâ spojeného pomocí duté hřídele łg a łl opatřeného křídlem lg s odměřovacím bubnem lg a gg. Dutý hřídel łg a łl odměřovacího zařízení...

Zapojení mikroprogramovatelného kódově řízeného časového řadiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 252083

Dátum: 13.08.1987

Autori: Slámová Anna, Sláma Karel

MPK: G06F 13/32

Značky: řadiče, zapojení, řízeného, mikroprogramovatelného, časového, kódově

Text:

...na první vstup łł synchronizačníohhodín synchronizovaného príorítního adresního bloku SPAB a dálevną syąhroníząční hodinový výstup neznázorněného períferního zařívzení. Pátý vstup Q mikroprogramového řadiče pgg pro řízení závory ŘZ základní adresy řídící matice je připojen na první výstup Qłłsynohronizovaného príoritního adresního bloku SPAB. Druhý vstup łg synchronizovaného prioritního adresního bloku SPAB pre zpětno vazební řídící kód ZPŘK...

Zařízení pro synchronizaci elektricky řízeného strhovacího mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251414

Dátum: 16.07.1987

Autor: Teska Jan

MPK: G03B 21/44

Značky: strhovacího, zařízení, elektricky, mechanismu, řízeného, synchronizaci

Text:

...podle vynálezu je echematicky znázorněno na přiloženém výkresu. Z něho vyplývá,že pomocí lineárního elektrického motoruje zajištován pohon251 414 rotační závěrky l, podávacího válečku g i zádržného válečku 3. Filmový pás 2 je ve vodítku 6 s vytvořenou okeničkou 6 ł strhoo ván hrotom lg drapáku 12 elektronicky řízeného etrhovacího predne/muj,který je ovládán řídicím obvodem u. Před rotační závěrkou l v místě okeničky 6.|, je v držáku g...

Zapojení k automatickému ovládání elektricky řízeného ventilu pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 250955

Dátum: 14.05.1987

Autor: Kocna Petr

MPK: B01D 15/08

Značky: elektricky, chromatografii, řízeného, zapojení, ventilu, automatickému, ovládání, kapalinovou

Text:

...obvodem vnějšího ovladání.startu.Hlavní výhodou vynálezu je možnost kombinovaného ovládání, tj. při chodu ve stavu manual lze ručním startem analýzu ínioializovat a po jejím ukončení se ventil automaticky vrací do výchozí polohy on-line signálom. Další výhodou tohoto způsobu je funkční propojení mikroprocesorově řízeného detektoru, což vede ke snížení nároků na obsluhu a k omezení možnosti vzniku chyby při obsluze.Vynález bude vysvětlen...

Způsob ovládání periferních jednotek mikroprocesorem řízeného kapalinového chromatografu a zapojení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250451

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kocna Petr

MPK: B01D 15/08

Značky: řízeného, zapojení, ovládání, jednotek, periférních, chromatografu, mikroprocesorem, způsob, způsobu, provedení, kapalinového, tohoto

Text:

...parametrů a synchronizace Spuštění periiferních jednotek systému .kapalinové Chromatografia okamžikem nástřiku vzorku na kolonu. Další výhodou tohot-o zapojení je skutečnost, že umožňuje ovládání periťerníoh jednotek nezávisle na režimu čerpadla a přitom zachovává plně všechny oibvyikle užívané funkcemikroprocesoru v řízení a kontrole gradientu. Kromě toho zapojení podle vynálezu vede ke snížení nároku na obsluhu a k omezení možnosti vzniku...

Zapojení řízeného gyrátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250161

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pospíšil Jiří

MPK: H03H 11/42

Značky: gyrátoru, řízeného, zapojení

Text:

...| 1.Druhý sumační zesílovač 1 je vytvořen diferenčním zesilovačem 2, spojsným svým invertujícím vstupom přes první rezistor Q s druhým vstupem druhého sumačního zesilovače i a přes druhý rezistor 11 se svý výstupem, svým neinvertujícím vstupem s prvním vstupom druhého sumačního zesilovače i a svým výstupom s výstupem druhého sumačního zesilovače i.Třetí sumační zesilovač 1 je vytvořen diferenčním zesilovačem 2, spojeąým svým...

Zapojení řízeného měniče stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234153

Dátum: 01.04.1987

Autor: Keller Libor

MPK: H02P 13/16

Značky: stejnosměrného, napětí, měniče, řízeného, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řízeného měniče stejnosměrného napětí je určeno pro bateriové napájení měřicích přístrojů. Zdroj napájecího napětí je připojen přes spínač k primárnímu vinutí impulsního transformátoru, jehož sekundární vinutí je spojeno přes usměrňovač výstupního napětí s diferenčním zesilovačem. Diferenční zesilovač je přes tranzistor spojen s stabilním klopným obvodem, s nímž je rovněž spojen spínač, sestavený z tranzistorů. Při vstupním napájecím...

Zapojení k cyklizaci chodu mikroprocesoru řízeného čerpadla pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 249290

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kocna Petr

MPK: B01D 15/08

Značky: cyklizaci, chodu, zapojení, řízeného, chromatografii, mikroprocesoru, čerpadla, kapalinovou

Text:

...připojeny na vstupní segment dvoupôlového přepínače, jehož jedním segmentem jsou nezměněně ovládány periferní jednotky systému a druhým segmentem vstup ní ovládací jednotka čerpadla.Hlavní výhodou uvedeného zapojení je jednoduchost vlastního provedení, možnost dlouholeté stabilizace systému při maximální úspoře rozpouštědel i času tím, že je možno nastavit optimální parametry qradientu několik hodin před začátkem vlastní pracovní doby,...

Zapojení číslicově řízeného proudového budiče stejnosměrného servopohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234683

Dátum: 01.01.1987

Autori: Šob Jozef, Čermák Bohuslav, Thuma Jiří, Závodný Miloslav

MPK: G05F 1/50

Značky: zapojení, řízeného, číslicové, proudového, budiče, stejnosměrného, servopohonů

Zhrnutie / Anotácia:

Proudový budič pro napájení stejnosměrných pohonů středního výkonu, 100 - 300 W, v číslicově řízených rychlostních nebo polohových servomechanizmech. Zapojení dovoluje číslicově, pomocí dat v binárním kódu na datovém vstupu budiče, měnit směr toku a velikost výstupního proudu do připojené zátěže. Budič potřebuje přitom ve výkonové části zapojení pouze jeden napájecí zdroj. Využití se týká zejména technologických zařízení ve strojírenství a v...

Způsob řízeného tváření a tepelného zpracování nezušlechťovaných výšeuhlíkových nelegovaných a nízkolegovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233390

Dátum: 01.01.1987

Autori: Bořuta Josef, Místecký Emerich, Filip František, Dědek Vladimír

MPK: C21D 8/02

Značky: nelegovaných, způsob, zpracování, oceli, nezušlechťovaných, řízeného, nízkolegovaných, výšeuhlíkových, tepelného, tváření

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vyvinout způsob řízeného tváření a tepelného zpracování nezušlechťovaných výšeuhlíkových nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, kterým se dosáhne bez kalení s následným popouštěním minimální pevnosti 700 MPa a tažnosti A5 nad 3 %. Za tímto účelem se ocel o chemickém složení v procentech hmotnostních uhlík 0,3 až l %, s celkovým obsahem prvků v množství do 8 % jednotlivě nebo ve vzájemné kombinaci, tj. mangan od 0,1 do 3 %,...

Zapojení řízeného pohonu vozíku pro dopravu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236066

Dátum: 01.12.1986

Autori: Janoušek František, Davídek Josef

MPK: B65G 43/00

Značky: zapojení, dopravu, řízeného, pohonů, vozíků, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Mezi blokem zdrojů a podružným rozváděčem, který je připojen k pohonu pojezdu a pohonu pro vysypávání materiálu, jsou zařazeny blok reverzace a blok přepínače polarity. Tyto jsou potom zapojeny svými vstupy k výstupům bloku automatiky řízení, připojeného k bloku ovládání a bloku snímačů polohy vozíku. Zapojení lze využít v průmyslových odvětvích, kde je potřeba dopravy sypkého materiálu.

Zapojení elektronicky řízeného odporového děliče napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236593

Dátum: 15.11.1986

Autor: Kraus Jiří

MPK: H02P 13/30

Značky: řízeného, odporového, elektronický, zapojení, napětí, děliče

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení elektronicky řízeného odporového děliče napětí, u něhož je zdroj vstupního napětí připojen přes odpor na výstupní svorku zapojení a současně na odpory jednotlivých větví děliče, jejichž druhé vývody jsou připojeny vždy na pár polovodičových spínačů, přičemž druhé vývody prvních spínačů z každého páru jsou spojeny s invertujícím vstupem operačního zesilovače s velmi vysokým vstupním odporem, jehož neinvertující vstup je spojen s nulovou...