Patenty so značkou «řidiče»

Zadní stěna karosérie automobilu, zejména kabiny řidiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 267671

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bechtloff Gustav, Rosenow Peter

MPK: B62D 25/00

Značky: zejména, řidiče, stěna, zadní, karosérie, kabiny, automobilů

Text:

...msnosn, xoropue nepexonnT a aepwwxansuue Hnu cnerxa HaKOHHH 9 menoaa 3 H 5, ospaays Henpepuauuň nonepewuuň Hecymuñ aneneur. Bnemune KOHHH Torn nonepeuuoro Hecymero sneneuwa onupanfca Ha noumepoHu 6 uepe Haxnounue menosa 9. Taxun ospaaon osacneqena Henocpencraenuaa nepenaqa socnpuuunaenux soxosnnu crenxann ycnnnñ a noumepouu 6. Taxan cxena onucanuux nonux uecvmnx sneuenros B coqerauuu c npoxonnmunu no anemueny Kpan aanuaň creuxu...

Prodloužená střecha budky řidiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 259963

Dátum: 15.11.1988

Autor: Trubáček Karel

MPK: B62D 33/06

Značky: střecha, řidiče, prodloužená, budky

Text:

...střeohou v místě spojení obou dílů. Sbodováním obou dílů se zpevní grow.oužená střecha ve vyztužovacím příčném profilu.Konkrćtní příklad provedení je uveden na přiloženem výkreeu, kde na obr.l je znázornená krátké střeohe v podćlném řezu bez použití grodiuzovucího nástavku a na obr.2 je znúaorněnaprodloužené střeche za použití prodluäomncĺno náetavku střechy rovněž V podélnóm řezu.Z obr.1 je zřejmý tvar noeného lemu Q, vytvořenéno na...

Kombinované přídavné zařízení k uzavírání kabiny řidiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 259035

Dátum: 16.09.1988

Autori: Linkelmann Norbert, Schleichardt Helmut, Wetzel Wilhelm, Rosenow Peter

MPK: B62D 33/06

Značky: řidiče, zařízení, uzavírání, přídavné, kombinované, kabiny

Text:

...npoymnam samxa, ownocsmeñcn R pane, öynew HBCTOHBKO Buaenen HS cnoero nonomeaun, uwo Humuxa cTyneHb Kpmxa ocnoöoauwcn H ace sa nopuue H npnaonue nerann sa cqer npymnnu pacwzxenun nosnpamnmcn anwomarn łeCKH H 583 ,IIOHOJIHHTGHSHOPO DYHHOFO BMGHISTGJIBCTBB H 8 HCXOJIHBIG IIOSHHHH.Eonee nopoöuo usoöpeweuue noacnxewcs Ha npnMepe ero ocymecwnneuua Ha owHocamuxcn K arony qepremax noxasanozur.l H 2 - KoM 5 HHnpoBaHHoe ycTpoücTao nn...

Zařízení kombinovaného indikátoru opotřebení a polohy závěru zámku kabiny řidiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 259034

Dátum: 16.09.1988

Autori: Linkelmann Norbert, Wetzel Wilhelm

MPK: B62D 33/06

Značky: zařízení, kabiny, řidiče, indikátoru, polohy, závěru, opotřebení, zámku, kombinovaného

Text:

...nxayopa Hsuoca npkxonr B C 0 npHKOCHOBeHHe,C KHonoqHuM mynóm.Bonee nopoöno HSOÓDBTBHHG noacuaewcn na npHMepe ero ocymecrnneaua.Ha ornocnmeucn K 3 ToMy qepreme noxasano0 Hr.l - Ycwpoňcwno KOMĎHHHPOBSHHOPO Hnnnxawopa Hsaoca H nonomeHHH sanopa H 8 sauxax xaônnu sonnrenx. ~Koaueaoň nuxnwuawenb 3 c Knonoumuu mynou 3 b H Keumoä npHcoeHHeHHn 3 a Hann Kaunu ycwanonnen nnyrpn sauna npn noMomH Kpenemnoä raäxu 4 na Kpenemnon peö pe 9, KOT 0 pOe mecwxo...

Uspořádání zadní stěny kabiny řidiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 242819

Dátum: 01.04.1988

Autori: Capuliak Jozef, Martinec Alexandr

MPK: B62D 33/06

Značky: kabiny, uspořádání, zadní, stěny, řidiče

Text:

...že nad plochou kapoty motoru je umístěn rovný příčník, který je svou spodní částí pevně zakotven spodními sloupky do nosných podélníků kabiny a vrchní částí pevně spojen výztužnými horními sboupky s hornín nosníkem zadní stěny kabiny.Výhodou tohoto řešení je to, že příčník je pevně připojen spodními sloupky k roštu a tvoří tak jeho montážní podskupinu. Horní sloupky tak mohou být posunuty mimo osu spcdních sloupkůpodle potřeby nebo požadavku...

Pružicí podstavec s nůžkovým mechanismem, zejména pro sedadlo řidiče motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255791

Dátum: 15.03.1988

Autori: Krejčír Oldřich, Pešík Lubomír

MPK: B60N 1/02

Značky: řidiče, podstavec, vozidla, mechanismem, nůžkovým, zejména, pružicí, motorového, sedadlo

Text:

...s nůžkovým mechanismem zejména pro sedadlo řidiče motorového vozidla,podle vynálezu. Na obr. l je pružící podstavec e nůžkovým mechanismem,u něhož je do nůžkového mechanismu«vřazena jedna regulovaxelná nosná pneumatické pružina připojená k zařízení pro regulaci zvolené statické výšky pružicího podstavce, které je provedeno jako ručně ovládaný dvojcestný ventil, a jedna tlečná šroubovitě vinutá ocelová regulační pružina připojená k...

Odpružené sedadlo pro řidiče a obsluhu vozidel a strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254424

Dátum: 15.01.1988

Autori: Danča Jiří, Pavlů Miloš, Vít Jiří

MPK: B60N 1/00

Značky: vozidel, odpružené, obsluhu, řidiče, sedadlo, strojů

Text:

...podle vynálezu a na obr. 3 je půdorys tohoto konkrétníht) řešení.Z obr. 1 zřejmě, že mezi sedákem 2 a základnou 3 je odstrančna tuhá vazba a existuje pouze vazba pružná, kterou zprostřetlkovávąjí nesouose zaléžované pneumatické pružiny l. Na obr. 2 je opět sedák 2 spojen se základnou 3 pomocí nesouosc zatčžovanýcli pneumatiekých pružin l. K základné jsou pneumatické pružiny l připevnčtty spodními přírubttmi 5. K hornín přírubám 6 pneu v...

Kabina řidiče pro samostatný pracovní stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 245703

Dátum: 15.07.1987

Autori: Šlof Alois, Vaculka Jaroslav, Kratochvíl Jioí, Hlaváeek Ivo

MPK: B62D 33/06

Značky: pracovní, stroj, řidiče, samostatný, kabina

Text:

...aa cqem cmnenma nonmrenn.nan onncaaaoro cnyqaa npnqnnu Henocmarxon usnecruux pamennu cocrosr 3 ŕou, qwo uns ocymecraneuun P 0 pM 30 HTaHbHOP 0 nepeuemenus 3 onnou cnyqae npennaramwcs nepwmxanhno pacnonoxeanue nonnnnaue ynopu aeóonnmon nnmnu. B npyrou cnyqae onmpanne Macau kadunu H 8 Heoóxonnuun cneunannnuü Hanpannnmmmn anenenm Heónaronpm smno nnnaer Ha croncrna nonnpymunusaams M auopmmaaumm. Ocnöeano. mpynno odecneqmmb ponbmne nywm...

Kombinované zařízení pro odblokování přídavného uzávěru zajišťovacího mechanismu kabiny řidiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 245468

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ponomarenko Nikolaj Vladimirovie, Buchman Vitalij Jefimovie

MPK: B62D 33/08

Značky: přídavného, mechanismu, kabiny, uzávěru, odblokování, řidiče, zajišťovacího, kombinované, zařízení

Text:

...nporxza YCIUIFLH npwwxm Hamxeum Hacmoxsxco, qTo emma/mas 0 GB BOĚJIGTB aauemxeäue co mapami ycmynomóyner ynepsmnamàe 2214.Swr npoueoqynpamenm BEIIIOIE-IHGTCH a zone omsoíł onepwzaa. Koncrpymnm n pacnonwzcenne. omenbmu aJIeąMeHToB Komzómznpomrąoro ycwpoňcuzne mm pasóxormpomu oóecnetznsam npoowry MoHTaxwą,ncrçmoqarmwxo padom Ha Bunwmemae DGBLÓOBLDC coenmazenníł m peryJmpomcy. Ba cqeT cymecwnemoro cmazzceaua npmsomnnc MOMEHTOB z...

Zařízení pro opření a zajištění odklopné kabiny pro řidiče automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237439

Dátum: 15.08.1986

Autor: Wilhelm Wetzel

MPK: B62D 33/08

Značky: řidiče, kabiny, zařízení, opření, zajištění, odklopné, automobilů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automobilové techniky. Účelem vynálezu je zabránit trvalé deformaci - zkroucení vahadla a pryžového dílu pružného členu z kovu a pryže při velkých zatíženích. Vynález si klade za úkol vytvořit zařízení pro opření a zajištění odklopných kabin pro řidiče na nákladních automobilech u něhož jsou odstraněny nedostatky způsobené trvalými deformacemi a je zjednodušena obsluha. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vahadlo sestává ze...

Zařízení pro přestavování sedadla řidiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 218441

Dátum: 15.03.1985

Autori: Tučný Petr, Hamšík Tomáš, Uxa Milan

Značky: přestavování, sedadla, řidiče, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přestavování sedadla řidiče, umístěného zvláště v mobilních strojích. Sedadlo je pomocí ramena otočně uchyceno na upevňovacím dílu. Zařízení je tvořeno držákem spojeným s čepem, uloženým v jednom konci ramena, které je svým druhým koncem otočně uloženo na druhém čepu, jenž je spojen s upevňovacím dílem uchyceným k podložce. K čepu upevňovacího dílu je pevně uchyceno jedno kolo převodu, které je pomocí přenosného...

Rámová konstrukce pracoviště řidiče samohybného pracovního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215429

Dátum: 01.01.1985

Autor: Vancl Antonín

Značky: samohybného, pracovního, konstrukce, rámová, stroje, pracoviště, řidiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rámových ochranných konstrukcí pracoviště řidiče nebo bezpečnostních kabin I, samohybných pracovních strojů poháněných spalovacími motory, kde řeší zlepšení pracovních podmínek na pracovišti řidiče zamezením přestupu tepla z motorového prostoru a současně řeší prodloužení životnosti sacích filtrů motoru při celkovém zjednodušení sací soustavy. Uvedeného se dosáhne tím, že nosné části rámové ochranné konstrukce pracoviště řidiče...

Uspořádání příčně výkyvného pracoviště řidiče na svahovém stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 217929

Dátum: 15.12.1984

Autori: Grečenko Alexandra, Nejtek Jiří

Značky: uspořádání, stroji, výkyvného, řidiče, svahovém, pracoviště, příčné

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání příčně výkyvného pracoviště řidiče na svahovém stroji sestává z lineárního vyrovnávacího motoru, uspořádaného mezi příčně výkyvnou kabinou a rámem stroje, který je opatřen úložnými konzolami pro nosníky kabiny. Nosníky a konzoly jsou spojeny čepy, uspořádanými v jedné podélné ose stroje, v níž leží též gravitační nivelace kabiny, opatřená buď signalizací potřebného vyrovnání při jízdě po vrstevnici svahu pro ruční vyrovnání polohy...

Zařízení k regulaci teploty v kabině řidiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 217022

Dátum: 01.07.1984

Autor: Hrubý Milan

Značky: regulaci, řidiče, teploty, zařízení, kabině

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší problém regulace teploty v kabině řidiče a to jak v zimním tak i v letním období. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je tvořeno dvoukomorovým výměníkem tepla, u něhož první komora slouží jako chladič oleje a druhá komora jako výparník, ve kterém je médium pro přejímání tepla, který prvým potrubím navazuje na kompresor, přičemž v prostoru kabiny je umístěn zkapalňovač s ventilátorem, navazující druhým potrubím na kompresor a třetím...

Clona proti oslnění řidiče a spolujezdců

Načítavanie...

Číslo patentu: 213892

Dátum: 01.05.1984

Autor: Trubáček Karel

Značky: oslnění, clona, řidiče, spolujezdců, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru motorových vozidel. Řeší technický problém aretace clony proti oslnění, sklopně uložené, a podstata vynálezu spočívá v tom, že clona má tvarový výstupek zapadající za pružnou jazýčkovou západku, vytvořenou na spodku ochranného profilu protinárazového elementu odkládacího nosiče, upevněného nad předním sklem. Vynálezu lze využít v mobilních prostředcích. Vynález je charakteristicky vyobrazen na obr. 2.

Zařízení k ovládání brzdy a spojky automobilů se sklápěcí kabinou řidiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 216958

Dátum: 01.05.1984

Autor: Fritzsch Wolfgang

Značky: ovládání, sklápěcí, kabinou, řidiče, automobilů, brzdy, spojky, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k přenosu sil na pedál k brzdnému ústrojí a spojce v automobilech. Cílem vynálezu je odstranění nedostatků známých technických řešení vytvořením vhodného zařízení. Technický úkol tkví ve vytvoření přenosového zařízení síly na brzdný mechanismus a spojku při zachování dobrého dávkování síly a téměř úplným vyloučením technické údržby. Sklápění kabiny řidiče nemá být spojeno s dalšími operacemi. Podstata vynálezu tkví v...

Pružicí jednotka, zejména pro odpružení budky řidiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 223148

Dátum: 01.04.1984

Autor: Haupt Zdeněk

Značky: odpružení, budky, pružicí, jednotka, řidiče, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Pružicí jednotka pro odpružení budky řidiče, zejména neodpérovaných terenních vozidel. Pružicí jednotka je vytvořena paralelně zapojenou vinutou pružinou a dvojčinným vzduchovým válcem na dvě tlakové komory, které mají v klidové poloze stejný tlak média. Pružicí jednotku lze použít v nejrůznějších oblastech dopravy, kde jde o odstranění škodlivého chvění a podobně.