Patenty so značkou «riadiacich»

Zariadenie pre automatické uzatváranie riadiacich ventilov v oddeliteľných spojovacích jednotkách pre pružné rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19482

Dátum: 25.10.2011

Autor: Bormioli Lorenzo

MPK: F16L 55/10

Značky: automatické, pružné, jednotkách, zariadenie, oddeliteľných, spojovacích, rúrky, uzatváranie, riadiacich, ventilov

Text:

...sektormi, ktoré integruje v jedinej jednotke dve funkcie pružného rázu a dynamicky kvapaliny, bez toho, aby mal nevýhody rúrok so zníženým prierezom z doterajšieho stavu techniky.0008 Podľa tohto vynálezu je tohto predmetu dosiahnuté zariadením podla0009 Komunikačné prostriedky dynamiky kvapaliny, obsahujúce kazetový prvok, vložený vaxiálnom puzdre klzného tela, môžu pomocou nejako definovať vonkajší priechodný kanál brzdovej kvapaliny, ktorý...

Spôsob a zariadenie na vysielanie kódovaných riadiacich informácií v bezdrôtovom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12171

Dátum: 03.03.2009

Autori: Myung Seho, Kwon Hwan-joon, Yun Sung-ryul, Jeong Hong-sil, Lee Hak-ju, Lim Yeon-ju, Kim Jae-yoel

MPK: H04L 1/00

Značky: spôsob, komunikačnom, riadiacich, vysielanie, zariadenie, bezdrôtovom, kódovaných, informácií, systéme

Text:

...jeden alebo viacero blokov LDPC vygenerovaných prostredníctvom vyššie uvedených krokov sa vyšle.3 0015 Podľa predkladaného vynálezu je poskytnuté zariadenie na vysielanie riadiacich informácií prostredníctvom post-signalizačných informácií vrstvy 1 (L 1) V bezdrôtovom broadcastovom komunikačnom systéme. Zariadenie zahŕňa enkodér LDPC na kódovanie vstupných informácií do bloku LDPC a vysielaciu jednotku na vysielanie rámoov včítane...

Spôsob a zariadenie na vysielanie riadiacich informácií v bezdrôtovom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12170

Dátum: 03.03.2009

Autori: Myung Seho, Kim Jae-yoel, Lee Hak-ju, Lim Yeon-ju, Jeong Hong-sil, Kwon Hwan-joon, Yun Sung-ryul

MPK: H04L 5/00, H04L 1/00

Značky: zariadenie, komunikačnom, systéme, vysielanie, bezdrôtovom, spôsob, informácií, riadiacich

Text:

...informácií majúcich premenlivý počet bitov zahmutých v signalizačných informáciách fyzickej vrstvy. Signalizačné informácie majúcepevný počet bitov zahŕňajú informácie potrebné na prijatie ostatných signalizačných informácií majúcich premenlivý počet bitov. Signalizačné informácie majúce pevný počet bitov zahŕňajú informácie o počte rádiových (RF) kanálov na vysielanie aspoň jednej rúry fyzickej vrstvy (PLP).0016 Podľa predkladaného...

Spôsob a zariadenie na vysielanie kódovaných riadiacich informácií v bezdrôtovom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16315

Dátum: 03.03.2009

Autori: Kwon Hwan-joon, Kim Jae-yoel, Myung Seho, Jeong Hong-sil, Lee Hak-ju, Yun Sung-ryul, Lim Yeon-ju

MPK: H04L 1/00, H04L 27/26

Značky: zariadenie, bezdrôtovom, komunikačnom, riadiacich, kódovaných, spôsob, systéme, vysielanie, informácií

Text:

...pri zakódovaní post-signalizačných infonnácií Ll do jedného alebo viacerých blokov LDPC podľa určených výsledkov.Prehľad obrázkov na xýkresoch0014 Vyššie uvedené a ďalšie aspekty, funkcie a výhody predkladaného vynálezu budú zrejmejšie z nasledujúceho popisu, keď sa zoberú do úvahy v spojitosti so sprievodnými nákresmio Na obr. l je schéma, ktorá znázorňuje schému vysielania riadiacich informácií vo všeobecnom bezdrôtovom komunikačnom...

Spôsob a zariadenie na prijímanie kódovaných riadiacich informácií v bezdrôtovom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16292

Dátum: 03.03.2009

Autori: Lim Yeon-ju, Kim Jae-yoel, Jeong Hong-sil, Kwon Hwan-joon, Yun Sung-ryul, Lee Hak-ju, Myung Seho

MPK: H04L 27/26, H04L 1/00

Značky: bezdrôtovom, systéme, prijímanie, kódovaných, zariadenie, spôsob, komunikačnom, informácií, riadiacich

Text:

...sa zoberú do úvahy v spojitosti so sprievodnými nákresmi-3 o Na obr. l je schéma, ktorá znázorňuje schému vysielania riadiacich informácii vo všeobecnom bezdrôtovom komunikačnom systémeo Na obr. 2 je schéma , ktorá znázorňuje proces kódovania signalizačných informácií L 1 používaný V bezdrôtových komunikačný systémocho Na obr. 3 je schéma, ktorá znázorňuje schému kódovania signalizačných informácií podľa príkladu Na obr. 4 je vývojový...

Spôsob a zariadenie na vysielanie riadiacich informácií v bezdrôtovom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15254

Dátum: 03.03.2009

Autori: Kim Jae-yoel, Kwon Hwan-joon, Lee Hak-ju, Jeong Hong-sil, Lim Yeon-ju, Yun Sung-ryul, Myung Seho

MPK: H04L 1/00, H04L 5/00

Značky: komunikačnom, zariadenie, informácií, spôsob, vysielanie, riadiacich, systéme, bezdrôtovom

Text:

...kódovaním signalizačnej informácie majúcej premenlivý počet bitov obsiahnutých v signalizačnej informácii o fyzickej vrstvy, a riadi vysielač na vysielanie rámca-3 obsahujúceho najmenej jeden zakódovaný blok. Rámec obsahuje ďalšie signalizačné informácie majúce pevný počet bitov potrebných na príjem signalizačnej infonnácie majúcej premenlivý počet bitov. Signalizačné informácie majúce premenlivý počet bitov zahŕňajú frekvenčné informácie...

Spôsob a zariadenie na príjem riadiacich informácií v bezdrôtovom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15253

Dátum: 03.03.2009

Autori: Yun Sung-ryul, Lee Hak-ju, Kwon Hwan-joon, Jeong Hong-sil, Lim Yeon-ju, Myung Seho, Kim Jae-yoel

MPK: H04L 1/00, H04L 5/00

Značky: příjem, komunikačnom, riadiacich, informácií, spôsob, systéme, bezdrôtovom, zariadenie

Text:

...dekódovanie signalizačnej informácie majúcej premenlivý počet bitov zahrnutých v signalizačnej informácie fyzickej vrstvy za použitia dekódovanej signalizačnej informácie majúcej pevný počet bitov. Kontrolér je usporiadaný na dekódovanie zo signalizačnej informácie majúcej-3 pevný počet bitov informácie o počte vysokofrekvenčných (RF) kanálov na prijatie aspoň jedného nosiča typu kolóny fyzickej vrstvy (Physical Layer Pipe - PLP).Prehľad...

Spôsob a zariadenie na prenos a prijímanie riadiacich informácií na randomizáciu medzibunkovej interferencie v mobilnej komunikácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14250

Dátum: 07.01.2008

Autori: Lee Ju-ho, Kim Young-bum, Cho Joon-young, Li Ying, Zhang Yujian

MPK: H04B 1/713, H04J 11/00, H04J 13/00...

Značky: zariadenie, prenos, informácií, interferencie, randomizáciu, spôsob, prijímanie, komunikácií, riadiacich, mobilnej, medzibunkovej

Text:

...identifikovaná hodnotami cyklického posunu časovej domény ZC sekvencie. Hodnoty cyklického posunu sú špecifické pre PZ, aby spĺňali podmienku, že sú väčšie ako maximálne prenosové oneskorenie rádiovćho prenosu, čím sa zabezpečí vzájomná kolmosť medzi PZ. Złtohto dôvodu závisí počet PZ, ktoré môžu byť prispôsobené pre viacnásobný prístup, od dlžky ZC sekvencie a hodnôt cyklického posunu. Napríklad, v prípade, že ZC sekvencia je dlhá 12 vzoriek...

Zapojenie pre prenos riadiacich silových elektrických signálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260175

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hrbáň Marián, Kuba Miroslav

MPK: H04B 3/60

Značky: prenos, zapojenie, elektrických, riadiacich, signálov, silových

Text:

...L 3 na spojovací vodič 51. Tým sa dosiahne časové oneskorenie pripojenia tretej fázy na vodič 51 voči vodičom 49 a so.ovládačom 11 zapne sa Spínací prvok 12 a jeho kontakty 4 pripoja fázu L 1 na spojovací vodič 50 a fázu L 2 na spojovací vodič 49. Spínací kontakt 14 prvku 12 zapne spínací prvcik 15 a ten »pripojí spínacím kontaktom 5 fázu L 3 na spojovací vodi-č 51. Tým sa dosiahne časové oneskorenie signálu a oproti predchádzajúcemu prípadu...

Zapojenie riadiacich obvodov striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: 267320

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čierny Pavol, Kukučka Vendelín, Bartek Ján

MPK: H02M 7/539

Značky: riadiacich, zapojenie, obvodov, striedača

Text:

...kanalom nemôže prejst a odblokovaným kanálem aj ked prejde, nemôže zmenit rozdellovaciu funkciu spaľovacích iapulzov riadiacej elektroniky. Týmto sa zabezpečuje naprostá spolahlivosť spravnosti rozdeľovsnia zapaľovacich impulzov, čim sa vylučuje akákoľvek aoinoatj polkodania výkonovčho polovodičcvého prvku, ktorý je pomerne drahý. Riešenia podľa vymálezu sa docieluje požadované kvalite zvarscieho procesu.Na priloženom výkrese je znázornený...

Vstupno výstupná jednotka počítačových a riadiacich systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245344

Dátum: 15.12.1988

Autor: Knobel Robert

MPK: G06F 3/00

Značky: výstupná, systémov, jednotka, riadiacich, počítačových, vstupno

Text:

...nadradenému systému cez sériový kanál, ktorý je súčasiłou týchto systémov.V ďalšom je popísaná vstupno výstupné jednotka a jej činnost podľa blokovej schémy na výkrese.Mikropočítač 1 je pripojený zbernicou 2k pamäti 3 a sériovo paralelnému prevodníku 4, ktorého sériový kanál 15 je pripojený k prevodníku úrovne 5 a obojsmernej sériovej linke 6 a jeho prerušovací kanal 13 je pripojený ku vstupu prerušovacieho obvodu 7, ktorého výstup...

Zapojenie riadiacich a regulačných obvodov pohonu akumulátorového vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 257849

Dátum: 15.06.1988

Autori: Janech Michal, Fígel Rudolf, Buchár Anton, Jurnečka Alexander

MPK: G05F 1/10

Značky: pohonů, akumulátorového, riadiacich, zapojenie, regulačných, vozíka, obvodov

Text:

...obvodu brzdy ll. V režime jazdy sú oba obvody odblokovanéa napätie v súčtovom obvode lg generátora je dané napätím z oneskorovacieho obvodu jazdy i brzdy. Pri zablokovaní z ovládacieho výstupu zadávacieho člena gg, alebo z akumulátorovej baterie l cez blokovaci obvod gg je napätie v súčtovom obvode lg generátora nulové.Po odblokovaní narastá s príslušnou časovou konštantou na úroveň danú nastavenou žiadanou hodnotou napätia. V režime...

Zapojenie generátora riadiacích impulzov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252867

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lago Miroslav, Švancar Ján, Brázdilová Eva

MPK: H02M 1/08

Značky: zapojenie, generátora, impulzov, riadiacich

Text:

...zapojené v ,poradí výstupy a, c, b, a, c, b, kde medzi príslušným výstupom a zelmn-ou svorikou Z sú ~ovbirza~zy združenéoho sieťového napätia UAC, U 05, UBA,UCA, U 30, UAB, wv-edené na obr. 1 v zatvorskáůh. Jednotlivé výstupy V 4 zo sumačnýsch integráitolrov 7 eú zapojené na neinnvertnjúce vstupy komparáwtorov 14 a na ich investujúce vstupy je zapojený výstup z ouviddćtrciełio prvku 15, ,pin-čom výstupy V 5 z jednotlivýoh...

Zapojenie generátora riadiacich impulzov s kompenzáciou zmeny napájacieho napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 252855

Dátum: 15.10.1987

Autori: Švancar Ján, Lago Miroslav

MPK: H02M 1/08

Značky: riadiacich, generátora, změny, napájacieho, kompenzáciou, impulzov, napätia, zapojenie

Text:

...výstupmi a, b, c,kde medzi zemnou evorrkou z .a n/ýietwpoun a je obraz -siietolviaanéihov nwaspätira medzi fázanmi A - B, medzi zemrroru ev-orrrkouu z ia výletupsom b je obrra.z »sieťového ntaapältia medzi fá zexmi B - C, medzi ze-mnou evoInkiou- z a. vý-stiuupoim c je iobirałz si-ettovvěłuo Imanpä-tira medzi fázarmi C - j, medzi zenrnou siviorüdom z a výnetwpworm a je ~obraz sietiovéhio anepätšna medzi fázeaumí B -HA, medzi zemnou -sviourkon...

Trolejový zberač pre prenos elektrickej energie a riadiacich signálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239819

Dátum: 15.06.1987

Autori: Futera Miroslav, Kodym Jararoslav, Nimec Adolf, Šídlo Pavel

MPK: B60L 5/08

Značky: signálov, riadiacich, prenos, trolejový, elektrickej, energie, zberač

Text:

...-a nosič uhlíkovej kefy sú kollmé na rovinu trolejových vodičov. Toto riešenie neumožňuje využitie trolejového zberača V prípade, keď je trolejové vedenie tvarované do oblúkov.Nevýhodou trolejových zberačov s riešením kibového mechanizmu ako páky s gulovým kĺbom na jednej strane páky a dvoma navzájom Ikolmými kĺbmi na opačnej strane páky j-e, že takto konštru-ované zberače vzhladom na nutnú .mimobež-nost osi kĺbov na strane xkotivenia...

Spôsob získavania elektrických riadiacich impulzov z pohybujúcej sa pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239369

Dátum: 15.06.1987

Autor: Macho Richard

MPK: H03K 3/02

Značky: impulzov, elektrických, pásky, pohybujúcej, riadiacich, spôsob, získavania

Text:

...zvukového technika. Magnetof-ony, ktoré využívajú pre vytvorenie riadiacich impulzov počítadla a elektronické systémy s pamäťou sú drahé a vyskytujú sa ojedinele. Aj tu je presnosť daná presnosťou chodu snimacích kladiek vočipaske.Neexistuje pevná väzba medzi vznikajúcimi riadiacimi impulzami a zvukovým záznamom na páske. Rozlišovacie schopnosti počítadiel nie sú dostačujúce. Záznam časového kódu na pásku, spoločne so záznamom zvuku vyžaduje...

Zapojenie riadiacich a regulačných obvodov indukčného motora bez snímača otáčok napájaného z meniča frekvencie

Načítavanie...

Číslo patentu: 233471

Dátum: 15.09.1986

Autori: Zajac Milan, Jurkovič Michal, Veselý Miroslav, Janiš František

MPK: H02P 13/30

Značky: napájaného, obvodov, motora, meniča, otáčok, frekvencie, indukčného, zapojenie, regulačných, snímača, riadiacich

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie rieši stabilitu pohonu zavedením signálu zmeny frekvencie svorkového napätia pri zmenách záťažného momentu do regulátora napätia. Tým sa dosiahne potrebná zmena prúdu odpovedajúca záťaži. Pri krátkodobých preťaženiach sa koriguje frekvencia prúdu tak, že je motor udržovaný na maximálnom momente pohonu.

Trolejové vedenie pre rozvod elektrickej energie a riadiacich signálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228027

Dátum: 01.12.1985

Autori: Čakan Milan, Kopčák Juraj, Kaňuch Peter, Lamač Pavel, Repko Jozef

Značky: vedenie, energie, riadiacich, elektrickej, rozvod, trolejové, signálov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je riešenie trolejového vedenia stavebnicovej konštrukcie s jednoduchým tvarom trolejového vodiča a novým koncepčným riešením kotvenia a konštrukcie izolačných ochranných líšt. Uvedený účel sa dosiahne vhodným tvarom profilovaného kotviaceho bloku, v ktorom sú v zárezoch uložené ochranné lišty z izolačného materiálu so štrbinou a tvarovým vybraním II pre spojovacie prvky a drážky pre vedenie trolejového vodiča. Profilovaný...