Patenty so značkou «riadiaci»

Riadiaci generátor impulzov pre viacfázový zvyšovací DC/DC menič

Načítavanie...

Číslo patentu: 288331

Dátum: 07.01.2016

Autori: Perduľak Ján, Molnár Ján, Vince Tibor, Kováčová Irena, Kováč Dobroslav

MPK: H02M 1/084, H02M 1/08

Značky: impulzov, zvyšovací, riadiaci, generátor, viacfázový, měnič

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie obvodu riadiaceho generátora impulzov pre viacfázový zvyšovací DC/DC menič pozostávajúce zo skutočnosti, že výstup bloku (GI) generátora impulzov je prepojený s prvými vstupmi blokov (C1), (C2) až (Cn) čítačov. Ich druhé vstupy sú pripojené k výstupom blokov (PF1), (PF2) až (PFn) posuvu fázy. Výstupy blokov (C1), (C2) až (Cn) čítačov sú pripojené k prvým vstupom blokov (CK1), (CK2) až (CKn) číslicových komparátorov, ktorých druhé...

Komunikačný a riadiaci systém automatických dverí s IP protokolom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7261

Dátum: 02.10.2015

Autor: Hóz Miroslav

MPK: G05B 19/048, E05F 15/00

Značky: komunikačný, automatických, dveří, riadiaci, systém, protokolom

Text:

...koncovkou) alebo bezkáblové prepojenie - napr. wi-fi modul alebo iné pripojenie cez sieť podporujúcu protokol IP spôsobomv konkrétnom čase známym v rámci stavu techniky. Uvedeným priemyselným riešením, t. j. technickým prepojením systému automatických dverí komunikačným a riadiacim systémom automatických dverí s IP protokolom je možné pristupovať k samotnému zariadeniu - automatické dvere z akéhokoľvek prístupového bodu a zariadenia...

Kombinovaný riadiaci systém mikrorobota

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7004

Dátum: 07.01.2015

Autori: Hrčková Mária, Naščák Ľubomír, Šurianský Jozef

MPK: G05B 19/00, B25J 7/00, H02N 15/00...

Značky: riadiaci, kombinovaný, systém, mikrorobota

Text:

...Obrázok č. 2 znázorňuje tvar mikrorobota. Obrázok č. 3 znázorňuje blokovú štruktúra riadenia mikrorobota.Magnetický aktuátor predstavuje akčný podsystém (obrázok l), ktorý slúži na polohovanie magnetického mikrorobota (obrázok 2), sa skladá zo šiestich elektromagnetických cievok, ktoré ho obkolesujú. Štyri cievky(polohové) vytvárajú v rovine definované magnetické pole a obkolesujú pracovnú oblasť s naznačeným mikrorobotom (obrázok l)....

Riadiaci ventil pre oddeliteľnú spojovaciu jednotku pre pružné rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19492

Dátum: 25.10.2011

Autor: Bormioli Lorenzo

MPK: F16K 1/18, F16L 55/10, F16L 23/036...

Značky: jednotku, pružné, oddeliteľnú, riadiaci, rúrky, spojovaciu, ventil

Text:

...obmedzovala možnosť vzniku0009 Otočné susedné sektory majú tvar a rozmery také, aby umožňovali čiastočnéprekrývanie susedných sektorov pre lepšiu tesnosť medzi samotnými sektormi.0010 Týmto spôsobom je možné, vhodným nastavovaním dynamických bŕzd kvapaliny, zamedziť vodnému rázu v priebehu kroku uzatvárania a príslušným škodlivým účinkom na inštaláciu.0011 Znaky tohto vynálezu budú ďalej opísané v nasledujúcom podrobnom opise jeho praktického...

Elektrický konektor, riadiaci diel, spôsob zostavenia elektrického konektora a nástroj na toto zostavenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287773

Dátum: 17.08.2011

Autori: Nad Ferenc, Gwiazdowski Michael, Mössner Frank

MPK: H01R 13/14, H01R 4/24, H01R 24/58...

Značky: zostavenia, diel, riadiaci, elektrického, nástroj, spôsob, konektora, zostavenie, konektor, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický konektor (1) obsahuje teleso (2) konektora, dosku (3) s plošnými spojmi s dvoma súpravami kontaktov (7, 8). Prvá súprava kontaktov (7) je usporiadaná na prednej strane dosky (3) s plošnými spojmi a vyčnieva do otvoru v telese (2) konektora a druhá súprava kontaktov (8) je usporiadaná na zadnej strane dosky (3) s plošnými spojmi a kontakty (8) druhej súpravy sú vytvorené ako britové a zverné kontakty (8). Konektor (1) obsahuje...

Riadiaci prístroj na prevádzku bezpečnostného systému pre vozidlo a spôsob prevádzky takého bezpečnostného systému pre vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17910

Dátum: 10.03.2011

Autori: List Carsten, Sievers Falko, Schumacher Hartmut

MPK: H02J 7/14, B60R 21/017, B60R 16/03...

Značky: systému, riadiaci, prevádzku, takého, prístroj, vozidlo, bezpečnostného, spôsob, prevádzky

Text:

...konci veľmi rýchle stúpa, dokial nepresiahne napätie priložené na kondenzátor, a dióda sa otvorí. Prúd tečie v prvom okamžiku bez zmeny ďalej a ďalej nabíja kondenzátor. Magnetické pole pritom zaniká a odovzdáva svoju energiu tým, že ženie prúd cez diódu do nabíjacieho kondenzátora a k záťaži. Obecne vyjadrené pôsobí indukčnosť pri pochode nabíjania ako záťaž a absorbuje energiu a pri pochode vybíjania pôsobí ako zdroj energie podobný...

Riadiaci systém a spôsob párovania pre riadiaci systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17367

Dátum: 23.02.2011

Autor: Vimberg Priit

MPK: H04L 29/08, H04L 29/12, H04L 12/28...

Značky: riadiaci, spôsob, párovania, systém

Text:

...Za prvé, v systéme z doterajšieho stavu techniky je vyžadovanáručná aktivácia procesu párovania, čo môže byť pre mnohých užívateľovobtiažne. Často je nutné inštalovať nové riadiace prvky do už funkčnéhoriadiaceho systému, vďaka čomu je tento ručný proces párovanía vtýchto situáciách vždy nutný. Často sa tiež vyžaduje zmena konfigurácie párovanía tak, že je potrebné najskôr uvoľniť starú konñguráciu. Tiež je možné, že je párovanie náhodne...

Riadiaci mechanizmus pre ťahané vozidlo na riadenie jednej alebo viacerých otočných náprav

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18405

Dátum: 30.09.2010

Autor: Renders Frans

MPK: B62D 13/02

Značky: otočných, ťahané, náprav, jednej, viacerých, riadenie, vozidlo, riadiaci, mechanizmus

Text:

...Pri takejto konfigurácii napríklad možno prenášať sily 40 ton alebo viac.0028 Pretože naraz možno riadiť množstvo náprav, taktiež sa zníži skrúcanie a odieranie sa pneumatík, a tým všetky vyššie spomenuté nevýhody v tejto súvislosti.0029 Takto sa podstatne zníži napríklad opotrebenie pneumatík a životnost pneumatík, ako pre ťahané vozidlo, tak pre ťahač. Testy ukázali, že pneumatiky ťahača môžu vydržať až 500 000 km.0030 Menšie...

Spôsob zisťovania rozmeru medzery a/alebo polohovej náväznosti dielov karosérie motorového vozidla a riadiaci program

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14215

Dátum: 31.08.2010

Autori: Simon Frank, Pförtner Andreas, Jodoin Thomas

MPK: G01B 11/245, G06T 7/00, G01B 11/14...

Značky: spôsob, medzery, návaznosti, zisťovania, karosérie, motorového, polohovej, dielov, rozměrů, vozidla, program, riadiaci

Text:

...laserových tríangulačných meracích systémov s že laserové triangulačné meraciepočíva v tom, orientované tak, že premietané laserové čiary ležia kolmo k medzere, ktorá sa premeriava. Medzery merané dvojrozmernou meracoumetódou inak vychádzajú širšie, než v skutočností sú. U spôsobovmerania, známych zo spisov US 4,498,776 a US 5,129,010 je okrem toho problematické, že polohová náväznosťsa meria iba bodovo pozdĺž snimacej trasy, ktorá kríži...

Spôsob riadenia výmeny dát medzi diagnostickým systémom pre motorové vozidlá a riadiacimi zariadeniami usporiadanými vo vozidlách, riadiaci program a diagnostický systém pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18822

Dátum: 17.07.2009

Autor: Köhler Ralf

MPK: G05B 19/042

Značky: motorové, vozidlách, riadiacimi, usporiadanými, program, systémom, spôsob, medzi, vozidla, výměny, riadenia, diagnostický, systém, diagnostickým, zariadeniami, riadiaci

Text:

...pri prevádzke diagnostického systému pre motorové vozidlá, ako ajvhodné implementovanie tohto spôsobu.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená spôsobom so znakmi uvedenými V nároku l, riadiacim programom so znakmi uvedenými v nároku 7 a diagnostickým systémom pre motorové vozidlá so znakmi uvedenými v nároku 8. Ďalšie výhodné uskutočnenia predloženého vynálezu sú uvedené V závislých nárokoch.Podľa vynálezu sa pre riadenie výmeny dát medzi...

Poskytovanie nepriameho dátového adresovania pre riadiaci blok na kanálovom podsystéme systému pre vstupno/výstupné spracovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11699

Dátum: 09.02.2009

Autori: Huang Catherine, Casper Daniel, Njoku Ugochukwu, Flanagan John, Riedy Dale, Sittmann Iii Gustav, Kalos Matthew

MPK: G06F 13/38, G06F 3/06

Značky: adresovania, riadiaci, kanálovom, spracovanie, podsystéme, nepriameho, datového, systému, poskytovanie

Text:

...Zmena sekvencii povelov na základe zoskupení dvoch alebo viacerých povelov dohromady do jedinej I/O operácie má za následok väčšiu dátovú oblasť potrebnú pre uloženie povelov a tiež dátovú oblasť ktorej dĺžka sa mení v závislosti od veľkosti a počtu povelov,ktoré sú zoskupené v tejto jedinej I/O operácii.0007 Vsúčasnej dobe môže jediná l/O operácia podporovať jedinúpovelovú dátovú oblasť s danou veľkosťou, na ktorú sa odkazuje...

Riadiaci mechanizmus dočasného uloženia balíkov pre dopravné zariadenie na dopravu kvádrových balíkov a spôsob jeho prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12936

Dátum: 04.11.2008

Autor: Tsai Tung-i

MPK: B65G 57/03, B65G 57/09, B65G 57/10...

Značky: balíkov, uloženia, dopravu, riadiaci, dočasného, spôsob, prevádzky, dopravné, kvádrových, zariadenie, mechanizmus

Text:

...ktoré sa môžu riadiť tak, aby sa voľnepohybovali horizontálne a vertikálne, aby sa ušetril čas potrebný na prepravu kvádrových balíkov, čím sa umožní činnosť0007 Ďalším predmetom predloženého vynálezu je poskytnutie riadiaceho mechanizmu dočasného uloženia balíkov pre dopravné zariadenie na dopravu kvádrových balíkov. Tento riadiaci mechanizmus dočasného uloženia balíkov je umiestnený medzi podávacím koncom a výstupným koncom dopravného...

Adaptívny riadiaci systém na riadenie distribúcie činidiel v SCR reaktoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17577

Dátum: 28.10.2008

Autori: Lisauskas Robert, Erickson Clayton, Medeiros William, Jambhekar Rajaram

MPK: B01D 53/90, B01D 53/56

Značky: riadenie, distribúcie, adaptívny, reaktoroch, riadiaci, činidiel, systém

Text:

...činidla, ako napríklad amoniaku, močoviny alebo lubovolného z väčšieho počtu ďalších známych redukčných činidiel, do toku dymového plynu.Selektlvna katalytická redukcia NOx zahŕñajúca vstrekovanie amoniaku (NH 3)do toku dymového plynu za prítomnosti katalyzátora nastáva napríklad ako nasledujúce chemické reakcie0007 Hlavná reakcia prebieha cez vrstvu katalyzátora v rámci teplotného rozsahu 600 °F až 750 °F. Hlavné zložky katalyzátora...

Menič úrovne pre riadiaci spínač pre výkonové polovodičové komponenty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11938

Dátum: 10.07.2007

Autori: Vogler Bastian, Herzer Reinhard, Rossberg Matthias

MPK: H03K 17/10, H03K 17/0814, H03K 17/687...

Značky: spínač, výkonové, riadiaci, komponenty, měnič, polovodičové, úrovně

Text:

...aj postupne zmeniť prostredníctvom množiny n rovnomerne odstupňovaných zapojených známych meničov úrovne, pričom n je tu a v ďalšom celé číslo dva alebo viac. Prierazné napätiejednotlivého vysokonapäťového polovodičového konštrukčného prvkuako časti meniča úrovne musí preto byť len n-tá časť celkového napätia (medziobvodové napätie plus maximálne dynamické prepätie pri spínaní), za predpokladu, že sa celé napätie rovnomerne rozdelí na...

Riadiaci ventil s profilovaným tesniacim prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17096

Dátum: 12.03.2007

Autor: Bereznai József

MPK: F16K 15/14, F16K 47/10

Značky: riadiaci, ventil, tesniacim, prvkom, profilovaným

Text:

...ktorý má gulový tvar a sedlo (12 b) v tvare Iievika, pričom druhé menované je však opatrené odstupovými výstupkami (12 c). V tomto prípade je reziduálny prietok bud nulový, alebo definovaný čiastočnou absenciou/vynechaním výstupkov (12 c) dosadajúcich na zatvárací prvok (18) vjeho najviac zavretom stave.0008 Riadiaci ventil podľa predkladaného vynálezu je za týmto účelom riadiaci prostriedok, ktorý umožňuje dvojsmerný asymetrický prietok...

Riadiaci ventil pre nastavovač vačkovej hriadele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7679

Dátum: 07.09.2006

Autori: Röhr Andreas, Hoppe Jens

MPK: F01L 1/00

Značky: ventil, riadiaci, nastavovač, vačkovej, hriadele

Text:

...pri zadaných materiálových vlastnostiach nalisovaného dielu a riadiaceho piestu, najmä pri zadanej tuhosti, vyžaduje úzke tolerancie pri výrobe priemeru vonku ležiacej obalovej plochynalisovaného dielu, ako aj vo vnútri ležiacej obalovej plochy riadiaceho piestu.Pre nápravu navrhuje vynález, aby v stykovej oblasti medzi nalisovaným dielom a riadiacim piestom mala aspoň jedna obalová plocha nalisovaného dielu a/alebo riadiaceho piestu,...

Zariadenie pre vozidlový príves obsahujúce brzdový ovládací systém a jeho ďalší riadiaci systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20838

Dátum: 09.05.2006

Autor: Koch Josef

MPK: B60T 13/66, B60T 8/17, B60T 17/22...

Značky: další, zariadenie, riadiaci, přívěs, ovládací, vozidlový, systém, obsahujúce, brzdový

Text:

...tlačidlo namanuálne spustenie brzdového signálu.Základom spisu US 5690347 A je problém, spočívajúci vtom, že v kombinácii sedlového návesu môže uhol medzi pozdĺžnym smerom ťažného vozidla a pozdĺžnym smerom sedlového návesu pri jazdnej prevádzke nadobúdať vdôsledku dynamických účinkovnebezpečné hodnoty. Aby sa to potlačilo, sú voblasti doskovej dosadacej valnice návesuusporiadané zvislo na spodnú stranu tohto sedlového návesu dorazové trecie...

Synchronizačné zariadenie pre riadiaci mechanizmus motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6657

Dátum: 02.03.2006

Autor: Di Martino Alessandro

MPK: F16H 63/30, F16D 23/02

Značky: motorového, riadiaci, vozidla, synchronizačné, zariadenie, mechanizmus

Text:

...s osami primárneho a sekundámeho hriadeľa.Skutočne, záber medzi objímkou a radiacou vidlicou a dráha objímky samotnej v opačných smeroch vzhľadom na stredovú voľnobežnú polohu vyvolávajú potrebu minimálnej axiálnej vzdialenosti, ktorá je pomerne veľká medzi dvoma ozubenými kolesami, priradenými tomu istému rozsahu.Ďalšie riešenie je opísané vo WO 2005/036007 A 1, kde je kĺžuca Objímkarotačne ñxovaná medzi dvoma ozubenými kolesami tak, že...

Riadiaci a monitorovací systém strelnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4246

Dátum: 08.09.2005

Autor: Tomlain Juraj

MPK: F41J 5/056

Značky: systém, monitorovací, strelnice, riadiaci

Text:

...na elektrický prívod.Riadiaci a monitorovací systém strelnice podľa tohto technického riešenia umožňuje veľmi jednoduchú stavbu strelnice a pružné premiestňovanie jednotlivých prvkov strelnice bez potreby prepájania informačných vedení. Využíva sa pritom existujúca elektrická siet striedavého napätia, z ktorej sa elektrickou energiou zásobujú jednotlivéPri použití opísaného riadiaceho a monitorovacieho systému strelnice sa infonnačné toky...

Hydraulický riadiaci systém pre lodné motory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4081

Dátum: 14.07.2005

Autor: Mancini Vincenzo

MPK: B63H 20/00

Značky: motory, systém, lodné, hydraulický, riadiaci

Text:

...62, poskytnuté koaxiálnymi priechodnými dierami 63, schopnými pojat tyč 3. Týmto spôsobom sa stojina 60 môže otáčať okolo vodorovnej priečnej osi deñnovanej tyčou 3 a motor 61 sa môže otáčať okolo zvislej osi, definovanej zvislým otočným čapom motora 61 vzhľadom na stojinu 60.0019 Motor 61 má vpredu tyč 64 votknutú do skrine motora. Na konci prednej tyče motora je vytvorená priechodná diera 65.0020 Na hydraulický valec 5 je namontovaný...

Skladový riadiaci systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4572

Dátum: 13.09.2004

Autor: King Roy Derrick

MPK: B25H 3/00

Značky: riadiaci, systém, skladový

Text:

...na identifrkovanie nástrojov z prijatých signálov podľavybratí, ktorým sú snímače priradené, a na zaznamenávanie vyberania a opätovného ukladanianástrojov, a výstupné zariadenie na indikáciu prítomnosti a/alebo neprítomnosti nástrojov v0011 Systém sleduje, ktoré nástroje boli vybrané z kontajnera a opätovne do neho uložené, a indikuje prítomnosť a/alebo neprítomnosť nástrojov. To uľahčuje vyhodnotenie, či všetky nástroje vybrané z...

Riadiaci systém pre prístroj na tvárnenie sklenených výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 779

Dátum: 03.09.2003

Autori: Wildgen Michael, Redd Matthew, Leidy Wayne, Bauer David, Werner Jay, Green Thomas

MPK: G05B 19/04, C03B 9/00

Značky: sklenených, tvárnenie, riadiaci, výrobkov, prístroj, systém

Text:

...na synchronizovanie operácií vo vnútri jed notlivých sekcií a medzi jednotlivými sekciami. Počítač samos tatnej sekcie a riadiace stanovište sekcie zobrazené v uvedenompatente sú zlúčené do počítačového riadiaceho stanovišća sekcie(computerized section operator console COM~ 5 OC, ochranná znám ka prihlasovateľa) .Patenty US 5,580,366 a US 5,624,473 opisujú automatizovaný systént na výrobu. skleneného tovaru, V ktorou riadiaci počítač...

Gén Streptomyces avermitilis riadiaci pomer B1:B2 avermektínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5723

Dátum: 31.01.2003

Autori: Chen Yan, Raillard Sun Ai, Stutzman-engwall Kim, Gustafsson Claes Eric Daniel, Kim Seran, Krebber Anke, Minshull Jeremy Stephen

MPK: C12N 1/21

Značky: avermitilis, poměr, riadiaci, streptomyces, b1:b2, avermektínov

Text:

...vedie k produkcii prírodných avermektínov B 1 b a B 2 b, alebo nových cyklopentyl B 1 a B 2 avermektínov. Suplementácia dvojito mutovaných kmeňov kyselinou cyklohexánkarboxylovou je výhodnou metódou produkcie komerčne dôležitého nového avermektinu cyklohexylavermektinu B 1 (doramektín). Izolácia a charakteristiky takýchto dvojitých mutantov, napr. S. avermitílis (ATCC 53692) sú2.2. Gény zapojené do biosyntézy avermektínu0006...

Gén Streptomyces avermitilis riadiaci pomer B1:B2 avermektínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10981

Dátum: 31.01.2003

Autori: Kim Seran, Raillard Sun Ai, Gustafsson Claes Eric Daniel, Chen Yan, Minshull Jeremy Stephen, Krebber Anke, Stutzman-engwall Kim Jonelle

MPK: C12N 1/21, C12N 15/76, C12N 15/60...

Značky: b1:b2, streptomyces, riadiaci, poměr, avermektínov, avermitilis

Text:

...32 a, zatial čo suplementovanie kyselinou izomaselnou alebo kyselinou cyklopentánkarboxylovou vedie kprodukcii prírodných avermektínov B 1 b a B 2 b,alebo nových cyklopentyl B 1 a B 2 avermektínov. Suplementácia dvojito mutovanýchkmeňov kyselinou cyklohexánkarboxylovou je výhodnou metódou produkciekomerčne dôležitého nového avermektínu cykiohexylavermektinu B 1 (doramektín).izolácia a charakteristiky takých dvojitých mutantov. napr. S....

Riadiaci systém pre zariadenie na formovanie skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6977

Dátum: 03.09.2002

Autor: Lachmann Wolfgang

MPK: G05B 19/04

Značky: formovanie, riadiaci, zariadenie, systém

Text:

...ešte viac.0008 Pre prevenciu týchto nedostatkov v EP l 184 754 A 2 je navrhnutý riadiaci system pre zariadenie na formovanie skla,obsahujúci centrálnu riadiacu jednotku, viacero inteligentných perifernych jednotiek a seriovú zbernicu Vloženú medzi centrálnou riadiacou jednotkou a jednotlivými rôznymi inteligentnými periférnymi jednotkami. Aj keď takýto prístup zlepší aspoň do istej miery flexibilitu, napriek tomu tu ostávajú Vážne nevýhody....

Riadiaci obvod pre plynový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2938

Dátum: 06.08.2001

Autor: Vegter Derk

MPK: F23N 5/20

Značky: riadiaci, obvod, plynový, ventil

Text:

...na použitie pri plynových horákoch s dúchadlovou podporouObr. 5 usporiadanie obvodu pre ventil MV s ovládaním jednosmerným napätím (DC) na použitie namiesto ventilu W s ovládaním striedavým napätímObr. 6 je usporiadanie obvodu podľa piateho príkladu uskutočnenia vynálezu na použitie pri atmosférických plynových horákoch.Vo všetkých piatich príkladoch uskutočnenia podľa obr. 1 až 4 a 6 má relé 5 x 2 prepinací kontakt s pracovným...

Riadiaci obvod prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2280

Dátum: 10.09.1999

Autor: Twiddy Bernard William

MPK: F23N 1/00, G05D 7/01

Značky: prietoku, obvod, riadiaci

Text:

...paliv.Aby mohlo byt technické riešenie ľahšie pochopené, je ďalej daný jeho opispomocou príkladov a odkazov na sprevádzajúce výkresy.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok 1 je schéma riadiaceho obvodu prietoku podľa tohto technického riešenia.Obrázok 2 je pohľad v priereze na časť riadiaceho obvodu prietoku ukázaného na Obrázku 1.Obrázok 3 je graf tlakových charakteristík práce riadiaceho obvodu prietoku z Obrázku 1.Obrázok 4 je graf...

Riadiaci obvod napájaný striedavým prúdom plynového magnetického ventilu s kontrolou privádzania spaľovacieho vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2234

Dátum: 12.07.1999

Autor: Vegter Derk

MPK: F23N 5/24, F23N 5/20

Značky: privádzania, obvod, prúdom, ventilu, magnetického, spaľovacieho, plynového, kontrolou, striedavým, riadiaci, napájaný, vzduchu

Text:

...relé a nadruhej strane je cez prvý usmerňovač napojený na pracovný kontakt, a b) druhýpripoj ventilu je cez vypínač prúdenia spojený s druhým napájacím vedením3 Výhodné je ak do spojovacieho vedenia medzi druhým prípojom ventilu a druhým napájacím vedením striedavého prúdu je zapojený druhý usmerñovač (obr. 2 a 3).Ďalším výhodným uskutočnením obvodu podľa technického riešenia je riadiaci obvod vyššie uvedený s elektronickým vypínačom,...

Riadiaci obslužný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 965

Dátum: 11.10.1995

Autori: Štrauch Peter, Pauk Jozef

MPK: G05D 9/12

Značky: systém, riadiaci, obslužný

Text:

...podobne).Ďalšou jeho výhodou je možnosť modulame ho dopĺňať (rozširovať) až na 3 jednotky.po 8 stojanov, t.j. až pre 24 stojanov. Konñgurácia riadiaceho systému sa dá cenovoprispôsobovať počtu stojanov. Ďalšou nespornou výhodou je skutočnosť, že prenos dát a stavov je v reálnom čase, čo umožňuje súčasne sledovať stav všetkých stojanov na monitore PC pokladne a to bez časového oneskorenia. Napríklad po zložení výdajnej pištole na stojane je...

Riadiaci mechanizmus dvojstupňovej prídavnej prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 822

Dátum: 10.05.1995

Autori: Hykel Rudolf, Wedlich Wolfgang, Bruk Lubor, Najvar Emil

MPK: F16H 61/02

Značky: prídavnej, mechanizmus, riadiaci, převodovky, dvojstupňovej

Text:

...sú vytvorené šikmć nábehy. Zniženć koncové ovládacie plochy môžu byť tvorené zá rezmi.Riadiaci mechanizmus dvojstupňovej pridavnej prevodovky podľa technického riešenia je maximálne jednoduchý a funkčne spoľahlivý s obmedzením možných porúch. To je dôležité predovšetkým preto, že Vozidlá vybavené dvojstupňovou pridavnou prevodovkou sú Väčšinou úžitkové a špeciálne vozidlá používané Veľmi často V ťažkých podmienkach - V teréne, na...

Riadiaci člen

Načítavanie...

Číslo patentu: U 685

Dátum: 07.12.1994

Autori: Walter Jiří, Pawelka Petr, Vršecký Pavel

MPK: F16K 1/00, F16K 31/00

Značky: člen, riadiaci

Text:

...Imktrinkým. tlaknvým vzduchom almhn kvapalinmu, zuja hiavne ich záviald ť naTato navýhdda Ja mdatranana napriklad pri Pr iacüm vantilapndľa CS Aü 228 679. ktorý pdz .ava 2 kužalika. ktorý je dmzihlu. na ktmraj Je nanružina. vlnmvnmm. Ďa i sú zname technickú ri enia, priŤažkmati pri týchto vi wiach väwikajú hlavna pri zmenenarammtrmv via nia. prdtnža naatavania uhvykla vyžadujeznačné nárukv na kvalifikáciu ubaluhy a atd Ja Fpnjmné avýmenou...

Element jadrového reaktora, najmä riadiaci element

Načítavanie...

Číslo patentu: 279354

Dátum: 09.09.1993

Autori: Sauermann Walter, Meier Werner

MPK: G21C 7/10

Značky: riadiaci, reaktora, element, jadrového, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Element jadrového reaktora s pozdĺžnou schránkou (2), ktorá má prierez v tvare pravidelného mnohouholníka, je na svojom konci vybavený koncovým pätným dielom (3), na ktorom schránka (2) pevne stojí v centrálnom telese, vytvorenom ako centrálna objímka (4), ktorú obklopuje objímka (6) z aktívnej látky, posuvná v pozdĺžnom smere schránky (2). Priechod (8), upravený v radiálnom smere v tejto objímke (6), je usporiadaný vo vrchole prierezu schránky...

Riadiaci člen

Načítavanie...

Číslo patentu: U 145

Dátum: 11.08.1993

Autori: Pawelka Petr, Walter Jiří, Vršecký Pavel

MPK: G05B 11/60

Značky: člen, riadiaci

Text:

...je výhodné, jeetliže je část válce nad regulátorem Pbužíny vytvořena jako snímatelná.Přehled obrázků na vĺkresechDalší podrobností k vytvoření řídícího členu podle technického řešení jsou uvedeny pomocí výkresu v příkladu provedení. Na tomto výkrese znázorňujeobr. l řídící člen opatřený membránou a obr. 2 řídící člen opatřený pístem.Řídící člen podle obr. l sestává z válce, který je tvořen držákem Q tlakové hlavice, na kterém je...

Riadiaci prvok tlaku a prietoku tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278844

Dátum: 19.02.1992

Autori: Italy Pavel, Koreis Josef

MPK: F15B 13/02

Značky: tlaku, prvok, riadiaci, tekutiny, prietoku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši konštrukciu riadiaceho prvku s asymetrickou geometriou riadiacich hrán na riadenie tlaku a prietoku tekutiny. Riadiaci prvok pozostáva z posúvača (6) uloženého vo valcovom vedení (7) vytvorenom v telese (18) riadiaceho prvku a opatrenom riadiacim zápichom (8), na ktorý je napojený výstupný otvor (12). Za pravou riadiacou hranou posúvača (6) vyúsťuje do valcového vedenia (7) vstupný otvor (10) napojený na zdroj tlaku (11). Na...

Riadiací systém verejných telefónnych staníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 277752

Dátum: 19.02.1992

Autori: Ibanez Palomeque Francisco, Mir Cepria Jose

MPK: H04M 3/42, H04L 12/00

Značky: veřejných, telefónnych, stanic, systém, riadiaci

Zhrnutie / Anotácia:

Riadiaci systém verejných telefónnych staníc (1) pozostáva z overovacích a identifikačných jednotiek (2) zapojených medzi modulovými verejnými telefónnymi stanicami (1) a komutovanou telefónnou sieťou (6), ku ktorej je pripojený oblastný operačný systém (4), ku ktorému je pripojená sieť (8) s paketovým prepínaním, ku ktorej je pripojené overovacie a účtovacie stredisko (5) kreditných kariet. Komutovaná telefónna sieť (6) je pripojená špeciálnym...

Riadiaci mechanizmus regulačnej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264740

Dátum: 12.09.1989

Autor: Makovíni Peter

MPK: B28B 7/20

Značky: jednotky, regulačnej, riadiaci, mechanizmus

Text:

...g potrubím lg.Do vyhrievacieho telesa 1 je privádzané teplonosné médium. Pri stúpajúcej teplote sa v snímači lg zväčšuje objem dilatačnej kvapaliny lg, čo sa prenáša potrubím lg do dilatačného člena g. Dilatačný člen Ě postupne nadvihuje regulačná tyč 3. Výstupok l na regulačnej tyčí g najskôr odtlačí (pootočí) zub Q a potom pri äalšom zdvihani regulačnej tyče 3 zapadne zub à pod výstupok l na regulačnej tyčí 3. V tejto polohe súčasne...

Riadiaci a rozbehový obvod jednosmerného motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 258645

Dátum: 16.09.1988

Autori: Janech Michal, Fígel Rudolf, Jurnečka Alexander, Buchcár Anton

MPK: H02P 1/04

Značky: obvod, riadiaci, rozbehový, jednosmerného, motora

Text:

...s výstupom n-těho nastavo 4vacieho člena 9. Na blokovací vstup oneskorovacieho obvodu 3 je pripojený blokovací výstup prvého ovládacieho člena 1,blokovací výstup druhého ovládacieho člena H, až blokovací výstup n-tého ovládacieho člena 1 i. Výstup oneskorovacieho obvodu 3 je spojený so vstupom riadiaceho generätora 4, ktoreho výstup je spojený so vstupom impulzového meniče. 5. Výstup impulzového meniča 5 je spojený s elektromotorom ii.Zopnutim...

Riadiaci systém so stavovou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257469

Dátum: 16.05.1988

Autor: Zboray Ladislav

MPK: G01F 1/08

Značky: riadiaci, systém, strukturou, stavovou

Text:

...člena gg, je pripojený cez prvý bezkontaktový spínač ll na vstup prvého integrátora lg, resp, cez tretí bezkontaktový spínač gł na vstup druhého integrátora 33, ktorého druhý prioritný vstup gl je pripojený na druhý výstup 31, zatiaľ čo prvý prioritný vstup ll prvého integrátora lg je pripojený na prvý výstup 35 logického člena A.Jeho prvý spinací výstup gä je spojený s prvým spinacim vstupom łá a s druhým spinacim vstupom lg, kým...

Riadiaci systém manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 245851

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eujko Alexej Alexjevie, Pasvjanskas Arunas Vitautovie

MPK: B25J 9/18, B65G 43/08

Značky: manipulátora, riadiaci, systém

Text:

...a- signalizuje presné zastevlenie a tým sa ukončí brzdiaci cyklus. Takýto brzdiawci cyklus eliminuje účinok odchýliek od maximálnej rýchlosti manipulatoría a redukuje účinok rozdielov v zotrvačných hmotaoh o v .súčiniteioch trenie .na poslednú brzdinú fázu, určenú najnižšiou rýchlosťrou a posledným vonkajším inicializáltor-om vnútorného snímača polohy pred polohou zastavenie. Pri tomto absolútnom určovaní polohy v prípade .n porlôh...