Patenty so značkou «riadiacej»

Spôsob trvalého umožnenia externého prístupu k domácej riadiacej jednotke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18926

Dátum: 28.06.2013

Autori: Sayegh Andreas, Kraft Andreas, Gorgas Dagmar, Helmut Vivien, Merrall Simon

MPK: H04L 12/28, H04L 29/06

Značky: trvalého, externého, přístupu, riadiacej, jednotke, domácej, umožnenia, spôsob

Text:

...lokálna sieť na internet, nie je bez ďalšieho možné zexternej strany, napríklad pomocou na tento cieľ usporiadaného servera poskytovateľa služieb, pristupovať na jednotky alebo0007 Jedno možné riešenie pre problém dynamicky sa meniacich IP - adries ponúka dynamická DNS. Pritom ako je známe ide o službu, pomocou ktorej sa na serveri v tabuľke pre pevné hostiteľské, respektíve sieťové meno, spravuje takzvaná DynDNS adresa, verejná IP...

Indikácia režimu vysielania riadiacej informácie vzostupného kanála

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14624

Dátum: 04.05.2011

Autori: Nam Young Han, Zhang Charlie

MPK: H04L 5/00, H04W 72/12

Značky: informácie, vysielania, vzostupného, indikácia, režimu, riadiacej, kanála

Text:

...kanálu (CQI). Učastnicka stanica taktiež obsahuje systém obvodov vysielacej časti nakonfigurovaný na vysielanie aperiodického hlásenia s indikátormi stavu kanála (CSI) základňovej stanici prostredníctvom PUSCH na komponentnej nosnej i vzostupného kanálu, keď iba jedno pridelenie vzostupného kanálu, ktoré plánuje PUSCH na komponentnej nosnej i vzostupného kanálu, obsahuje žiadosť o CQI s hodnotou z určitej množiny. Ked informácie...

Postup simulácie riadiacej páky vydávajúcej elektrické signály

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20602

Dátum: 14.05.2009

Autori: Malet Claire, Wilwert Cédric

MPK: F02D 41/14, G01D 3/08, F02D 11/10...

Značky: postup, páky, signály, riadiacej, vydávajúcej, elektrické, simulácie

Text:

...sa tým, že scieľom simulovať pri jednejdefinovanej polohe páky prvú konkrétnu hodnotu vysokého signálu alebonízkeho signálu, a tiež druhú konkrétnu hodnotu koherencie medzi týmitodvoma signálmi, treba postupne vykonať tieto úkony- počas prvej etapy sa merajú hodnoty vysokého a nízkeho signálu,- počas druhej etapy sa pridáva k prvému sériovému odporu na jednu z nasledujúcich troch prípojok, a to napájanie pedála, vysoký signál alebo nízky...

Zariadenie na kalibráciu v polohe neutrálu riadiacej páky prevodovky automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8083

Dátum: 31.10.2008

Autor: Pradier Philippe

MPK: F16H 59/04

Značky: převodovky, páky, neutrálu, kalibráciu, automobilů, zariadenie, riadiacej, polohe

Text:

...alebo chodník.0010 Vychádzajúc zo súčasnej techniky rieši vynález problém kalibrácie V polohe neutrálu radiacej páky prevodovky s vnútorným radenim tejto prevodovky pomocou inej koncepcie0011 Podľa vynálezu má kalibračné zariadenie prípravok,ktorý môže byť priamo namontovaný na vratnú pružinu, aby0012 Ak uvážime tvar vratnej pružiny, prípravok je nasunutý na dve vetvy pružiny namontované na otočný čap, pričom uvedenévetvy sa opierajú o palec...

Zariadenie na uzamkýnanie riadiacej páky motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4640

Dátum: 07.12.2006

Autori: Vojtek Pavel, Hořák Lubomír

MPK: B60R 25/00

Značky: motorových, uzamkýnanie, riadiacej, páky, vozidiel, zariadenie

Text:

...stave zariadenia. Zámková vložka 3 je vybavená blokačným čapom 3.1, ktorý v uzamknutom stave zariadenia zaskočí do otvoru 1.2 vytvorenom V puzdre 1.1 homého veka 1. K zámkovej vložke 3 je pomocou kolíka 4 pevne priradená vačka 5. V spodnej časti vačky 5 je vytvorený slepý otvor 5.1. (obr. 2 a 3), ktorý je určený na nasadenie vačky 5 spolu so zámkovou vložkou 3 na prvok 2.3 upevnený v otvore 2.2 na spodnom veku 2. Prvok 2.3 môže byť tvorený...

Uzamykacie zariadenie riadiacej páky motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4164

Dátum: 02.06.2005

Autor: Lalík Radomír

MPK: B60R 25/00

Značky: uzamykacie, zariadenie, páky, riadiacej, vozidla, motorového

Text:

...aretačnýrn mechanizmom,ktorý sa ovláda pootočením zámkového kľúča. Úložný priestor 6 je zhora prekrytý a zaistený proti neoprávnenému prístupu vekom, ktoré nie je na obrázkoch znázomené.Krycia doska 1, ktorá sa nachádza vo väčšej časti priestoru medzi bočnicami 4, je vybavená výrezom 9, a podobný, o málo väčší Výrez 10 je vytvorený V dne 2, pričom obidva výrezy 9, 10 sú Voči sebe situované symetricky. Poloha výrezov 9, 10 V hornej doske 1 a V...

Prídavné zariadenie na uzamknutie riadiacej páky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4077

Dátum: 04.03.2005

Autor: Ambrož Petr

MPK: B60R 25/06

Značky: uzamknutie, riadiacej, páky, zariadenie, přídavné

Text:

...vložky prechádza otvorom V krycej manžete riadiacej páky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené s použitím výkresov, na ktorých je schematicky znàzomené na obr. l axonometrický pohľad na uzavretie prídavného zariadenia V odomknutej polohe, na obr. 2 pohľad zhora na zariadenie podľa obr. l V čiastočnom reze, na obr. 3 pohľad zhora na prídavné zariadenie v čiastočnom reze po zamknutí, na obr. 4 pohľad na...

Prepojenie riadiacej jednotky, výherného prístroja a zobrazovacej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3746

Dátum: 06.04.2004

Autori: Skopalík Robert, Lajda Jaroslav

MPK: G07C 15/00, G07F 19/00

Značky: výherného, riadiacej, prístroja, prepojenie, zobrazovacej, jednotky

Text:

...3 sú pripojene na dvojlinkovú sústavu vodičov. Pričom výherný prístroj 2 je pripojený zbernou jednotkou 21 k dvojlinkovej sústave vodičov.Riadiaca jednotka l, výherný prístroj 2 a zobrazovacia jednotka 3 sú pripojene na trojlinkovú sústavu vodičov. Pričom výherný prístroj 2 je pripojený zbernou jednotkou 21 k trojlinkovej sústave vodičov. Zberná jednotka 21 je pripojená k mechanickým počítadlàm, žiarovkám a tlačidlám výherného prístroja 2 cez...

Skriňa na umiestnenie riadiacej páky mechanickej prevodovky automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1401

Dátum: 29.09.2003

Autor: Pradier Philippe

MPK: F16H 59/02, B60K 20/04

Značky: automobilů, převodovky, riadiacej, mechanickej, umiestnenie, páky, skriňa

Text:

...s časťou člena na presúvanie.0011 Na vyriešenie predloženého problému, uložiť členy na voľbu a presun rýchlostí do súboru skrine, sú časti členov na voľbu a presun rýchlostí uložené vo vnútri každej poloviceškrupiny, namontované v obaloch spojených výstužným prvkomtvoriacim funkciu zarážky obalu, tvoriaci neoddeliteľnú súčasť zostavy, ktoré predstavujú dve polovice škrupiny, pričom uvedené členy na voľbu a presunutie sú vo forme...

Spôsob a zariadenie na indikáciu sústrednosti otočnej riadiacej rúrky vzhľadom k jej osi otáčania v hlave dávkovača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1705

Dátum: 28.05.2003

Autor: Gerber Stephen

MPK: C03B 7/00

Značky: riadiacej, zariadenie, spôsob, rúrky, hlavě, otočnej, otáčania, indikáciu, vzhľadom, dávkovača, sústrednosti

Text:

...regulujúcej prúdenie skloviny Vzhľadom k jej osi otáčania na nosnom ráme V sklárskom tvarovacom systéme V súlade s tretím aspektom tohto vynálezu zahrnuje upevnenie základne k nosnému rámu a umiestenie posúvača na základňu do radiálneho záberu s vonkajším povrchom rúrky regulujúcej prúdenie skloviny. Táto rúrka sa otáča vzhľadont k rámu, zatiaľ čo sa posúvač udržuje V radiálnom zábere s vonkajšínn povrchom rúrky. Indikácia excentricity...

Zámok riadiacej páky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3295

Dátum: 10.09.2002

Autor: Mánek Aleš

MPK: B60R 25/00

Značky: riadiacej, zámok, páky

Text:

...mať protikus pre blokovaciu závoru tvorený kulisou s jednou alebo dvomi drážkami na zablokovanie príslušného rýchlostného stupňa, drážka blokovacej závory má v tomto prípade hranatý profil.Zámok riadiacej páky podľa tohto riešenia umožňuje s minimálnym úsilím a jednoduchým úkonom zablokovanie riadiacejpáky a pritom dáva možnosť voľby, v ktorej polohe bude riadiacapáka zablokovaná podľa úvahy vodiča a momentálnej situácie priodstaveni vozidla,...

Zariadenie na uzamknutie riadiacej páky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3293

Dátum: 10.09.2002

Autor: Ambrož Karel

MPK: B60R 25/00

Značky: zariadenie, páky, riadiacej, uzamknutie

Text:

...Q. Jeden koniec Z páky Q je otočne uložený cez excenter Q na otočnej časti zámkovej vložky i a druhý koniec § páky Q je v zábere s posúvačom ą. Na vymedzenie pohybu je páka Q opatrená drážkou 2 pre vodiaci čap m uložený na stene skrine l, pričom druhý koniec § páky 6 zapadá do výrezu ll posúvača ą. Posúvač ą je v zábere s pohyblivou západkou g držaný pomocou pružiny lg opretej o pohyblivú západku g. Pružina lg je uložená na skrini l...

Plynový motor so zapaľovaním riadiacej nafty a spôsob jeho prevádzkovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12511

Dátum: 29.08.2002

Autori: Nishi Yoshifumi, Goto Satoru

MPK: F02M 21/02, F02D 19/10

Značky: motor, riadiacej, nafty, zapaľovaním, plynový, spôsob, prevádzkovania

Text:

...riadiacej nafty, navrhnutého predkladateľmi vynálezuObr. 2 je schematický pohľad ilustrujúci konštrukciu prvého prikladu podľa predkladaného vynálezu Obr. 3 je časový diagram znázorňujúci sposob prevádzkovania prveho prikladu plynového motora-3 Obr. 4 je graf ilustrujúci vzťah medzi podielom chybných zážihov a počtom otáčok motora za účelom porovnania účinkov prvého prikladu plynového motora podľa predkladaného vynálezu (plná čiara) s...

Spôsob aktivácie riadiacej jednotky, umiestnenej v puzdre, ktorá je chránená proti vyzvedaniu utajovaných dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5909

Dátum: 20.08.2002

Autor: Gauselmann Paul

MPK: G06F 21/00

Značky: ktorá, vyzvedaniu, umiestnenej, spôsob, jednotky, riadiacej, chránená, aktivácie, utajovaných, proti, puzdre

Text:

...s mikrokontrolérom 4.Mikrokontrolér 4, napríklad Motorola MC 68331, je použitý ako hlavný počítač. K mikrokontroléru 4 je jednak paralelne pripojená polovodíčová pamäť 5 a jednak navonok vedúce sériové rozhranie 8. Na rozhraní 8 je možné pripojiť extemé pamäťové médium. Z externéhopamäťového média sa zavádza zavádzací a aplikačný program.Ak sa na mikrokontrolér 3 privedie extemé napájacie napätie, tento vypočíta najskôr kontrolný súčet z...

Zapojenie riadiacej jednotky zabezpečovacieho automobilového zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3113

Dátum: 07.01.2002

Autor: Vámoš Štefan

MPK: B60R 25/00

Značky: automobilového, zariadenia, riadiacej, jednotky, zabezpečovacieho, zapojenie

Text:

...obvodu jeprepojený jednak sprvým riadeným výstupom obvodu riadeného dekodéra ajednak je prvý ovládací vstup blokovacieho obvodu prepojený kvývodu sady riadiacich kontaktov. Druhý ovládací vstup blokovacieho obvodu je pripojený kjednému pólu aspoň jedného napájania. Mienená je tým autobatéria a záložný zdroj. Prvý a druhý ovládací vstup obvodu riadeného dekodéra je vyvedený kprvému a/alebo druhému vývodu aspoň jedného prvého funkčného...

Spôsob detekcie poklesnutej riadiacej tyče a porúch funkcie termočlánkov v reaktore s tlakovou vodou a bezpečnostný systém na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281872

Dátum: 25.06.2001

Autori: Morita Toshio, Impink Albert Joseph, Calvo Raymond, Heibel Michael David

MPK: G21C 7/36, G21C 17/112

Značky: riadiacej, detekcie, reaktore, vodou, spôsobu, vykonávanie, systém, spôsob, bezpečnostný, tlakovou, tyče, termočlánkov, funkcie, poruch, poklesnutej, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostný systém detekcie poklesnutej riadiacej tyče (35) v reaktore (3) s tlakovou vodou používa výstupné termočlánky (45) jadra usporiadané v niekoľkých zostavách (51) a teplotné čidlá (41, 43) horúceho ramena a studeného ramena na vyvíjanie signálov zastavenia riadiacej tyče. Systém spracováva z teplotných signálov signál odchýlky výkonu (RD) a index zakrivenia (CI), čo je priestorová druhá derivácia odchýlky výkonu (RD) pre každý...

Zapojenie mobilnej zabezpečovacej riadiacej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2801

Dátum: 12.02.2001

Autor: Vámoš Štefan

MPK: B60R 25/00

Značky: riadiacej, mobilnej, zapojenie, zabezpečovacej, jednotky

Text:

...telefonickej správy alebo pri voľbe, vonkajšej, signalizácie zvyčajne zvukovej alebo svetelnej, Preto vznikla požiadavka riešiť vyššie uvedené nedostatky najmä zdokonalením riadiacich zabezpečovacích jednotiek so súčjnnosťou na presne vytipované prídavné zari.adenia, ktoré by zabezpečili odcudzenie motorového vozidla. Výsledkom tohto úsilia je. novovytvorené zapojenie zabezpečovacej riadiacej jednotky realizované technickými...

Zapojenie riadiacej jednotky servopohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2127

Dátum: 13.04.1999

Autori: Straka Pavol, Navrátil Zdeněk, Lendacký Patrik

MPK: H02P 8/00

Značky: riadiacej, servopohonů, jednotky, zapojenie

Text:

...Riešenie zapojenia je cenovo výhodné.Prehľad obrázkov na výkresocNa pripojených vyobrazeniach obr. l znázorňuje obecné riešenie zapojenia riadiacej jednotky servopohonu a obr. 2 znázorňuje blokovú schému v jednom konkrétno uskutočnení. PríkladZapojenie riadiacej jednotky servopononu pozostáva zo snímacieho bloku Q spojeného s riadiacim blokom Z. Snímací blok É pozostáva z aomentového uzlu l, ktorý je spojený s polonovým uzlom g....

Zapojenie elektrického zabezpečenia okien riadiacej kabíny dieselelektrickej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2012

Dátum: 02.12.1998

Autori: Hanko Branislav, Cetl Marian, Pavlásek Pavel, Záhoranský Jozef, Janiš František, Kováčik Stanislav

MPK: B60J 3/00

Značky: zabezpečenia, kabiny, riadiacej, elektrického, okien, dieselelektrickej, zapojenie, lokomotívy

Text:

...motor 1 sťahovania ľavého okna. Medzi kladný a záporný pól prvej batérie l na 24 V je do môstika zaradená druhá sada spinačov Q. V priečnej vetve tohoto môstika je zaradený druhý jednosmerný motor § sťahovania pravého okna. Medzi kladný a záporný pól prvej batérie L s napätím 24 V je do môstika zaradená tretia sada spinačov §, kde v priečnej vetve tohoto môstika je zaradený jednosmerný motor 1 sťahovania rolety. Napokon medzi kladný a...

Prepojenie rámu a riadiacej časti viac kolesového dopravného prostriedku poháňaného ludskou silou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265766

Dátum: 14.11.1989

Autor: Tóth Peter

MPK: B62K 21/04

Značky: silou, poháňaného, rámu, částí, kolesového, dopravného, riadiacej, prepojenie, prostriedku, ludskou

Text:

...vložený aspoň jeden elastický kľb łgł, ktorý je s nimi spojený a tvorí ich pohybovu os 9. Elastický kľb lg svojou pružnostou umožní natáčanie riadenia igg pomocou kormidla ggg voči rámu llg pri zmene smeru jazdy. Elastický klb łgl je podľa obr. 2, 3, 5, 6 riešený ako medzikus lgla. Medzikus lgłg znázornený na obr. 2 je napr. z umelej hmoty prípadne gumy, ktorý je spojený s rámom llg a riadením łgg v mieste pohybovej osi 9 napr....

Zapojenie riadiacej časti tranzistorového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 265757

Dátum: 14.11.1989

Autor: Cisko Jozef

MPK: H02M 7/5395, H02P 7/63

Značky: tranzistorového, částí, meniča, riadiacej, zapojenie

Text:

...g lineárne narastá. Pri prvom vygenerovanom impulze na výstupe prvého komparátora 3 v periöde referenčného signálu nástupné hrana impulzu na výstupe prveho súčinového člena É cez blokovací člen § spôsobí zablokovanie prenosu impulzov cez druhýsučinový člen 1. Zostupná hrana tohto impulzu spôsobí zablokovania prenosu impulzov aj cez prvý súčinový člen 5 Analogická účinnost prehieha, ak v periöde referenčného signálu ako prvý bude...

Zapojenie komparátorov riadiacej časti tranzistorového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 265513

Dátum: 13.10.1989

Autor: Cisko Jozef

MPK: H02M 7/5395, H02P 7/63

Značky: komparátorov, riadiacej, meniča, tranzistorového, zapojenie, částí

Text:

...Ž a lg dostávame na výstupoch Q a § budiacich signálov pravouhlý šírkovo impulzne modulovaný signál, ktorého kladná úroveň je využitá pre budenie jednotlivých vetví meniča. Kladná spätná väzba komparátorov Ě a łâ, ktorá sa vplyvom prvej diödy1 a druhej diódy l§uplatňuje iba pri kladnej polarite výstupných impulzov komparátorov § a l spôsobuje hysteréziu. Generovanie nástupnej hrany výstupného impulzu komparátorov § al v každej perióda...

Zapojenie riadiacej časti tranzistorového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 265512

Dátum: 13.10.1989

Autor: Cisko Jozef

MPK: H02M 7/5395, H02P 7/63

Značky: částí, meniča, tranzistorového, riadiacej, zapojenie

Text:

...kladnej a zápornej polarity 5 výstupným napätím regulátora Ě dostávame na výstupoch komparátorov l a 3 pravouhlý, šírkovo impulzne modulovaný signál. Pretože referenčný signál kladnej polarity má malý posuv do záporných napätových hodnôt a referenčný signál zápornej polarity je tvorený invertovaním signálu kladnej polarity,V oblasti výstupných napätí regulátora blízkych nule sú generované v jednej perióde signály na výstupoch oboch...

Zapojenie riadiacej časti tranzistorového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 257807

Dátum: 15.06.1988

Autor: Cisko Jozef

MPK: H03L 5/00

Značky: částí, meniča, zapojenie, tranzistorového, riadiacej

Text:

...diôd lga lg, invertujúci vstup operačného zosilňovača lg je pripojený na katódu diódy gl a súčasne cez odpor gg na zápornú svorku napájacieho zdroja. Výstup operačného zosilňovače lg je cez ochranný odpor ll pripojený na anödu Zenerovej diôdy lg. Anódy Zenerovej diddy lg a diôdy gł sú pripojené na nulový potenciál napájacieho zdroja.Na výstupoch komparátorov 1 a A sú po komperácii výstupného napätia regulátora a referenčného signálu impulzy...

Odlahčovací ventil so sedlovým blokovaním riadiacej vetvy výkonového hydraulického prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256169

Dátum: 15.04.1988

Autor: Halámek Milan

MPK: F16K 31/122

Značky: vetvy, blokovaním, riadiacej, sedlovým, odlahčovací, výkonového, hydraulického, ventil, prvků

Text:

...11 na piest 3 a riadiacou vetvou 2 U na gulku 5 a pri dosiahnutí hodnoty, ktorá prekoná silou piesta 3, silu od pomocnej pružiny 7 a silu od tlaku na gulku 5 a rovnako.nastavitelnú silu na posúvač 4 od nastaviteľnej pružiny B, dôjde k posunu posúvača 4 smerom ku guľke 5, ktorú nadvihne zo sedla B a uvoľní prietok z riadiacej vetvy 20 cez posúvač 4 znázornené v reze, do odpadovej vetvy 22, čím je daný signál výkonovému prvku pre odlahčenie a...

Zapojenie riadiacej jednotky automatickej predvoľby zakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 246404

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jalovecký Jan

MPK: G05F 5/00

Značky: predvoľby, zapojenie, automatickej, riadiacej, jednotky, zakladača

Text:

...činnosť výkonnej jednotky 5 porovnávania a prepüšta vedením 45 synchronizačné impulzy cez hradlo 4 na synchronízačné vedenie 40 na poháňanie centrálneho čítača 2. jeho výstupy cez vedenie 2 a, 2 b, 2 c, 2 d stavových signálov sa zdekódujú dekodérom 3.Výxkonná jednotka 5 porovnávania porovnáva číslo pracoviska, skupinu žiadostí a počet vykonaných operácií, uložených v pamätiach vstupného bloku 220 -s údajmi zosnímanými snímačom 210 vstupnej...

Zapojenie riadiacej logiky procesora

Načítavanie...

Číslo patentu: 234186

Dátum: 01.04.1987

Autor: Žlnka Ľuboš

MPK: H03K 19/00

Značky: zapojenie, riadiacej, procesora, logiky

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie riadiacej logiky procesora je určené pre ovládanie pracovnej jednotky, ktorá stromy odvetvuje a kráti na predvolené výrezy. Účelom vynálezu je odstrániť konštrukčnú a výrobnú zložitosť riadiacej logiky, použitím integrovaných obvodov dosiahnuť podstatného zníženia nákladov a spotreby elektrickej energie pri súčasnom zvýšení spoľahlivosti procesora. Zapojenie pozostáva z blokov - komparátora (1), prvého až tretieho klopného obvodu (7,...

Mechanizmus ovládania riadiacej nápravy mobilného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 232595

Dátum: 01.01.1987

Autori: Gašpar Stanislav, Brindza Jaroslav, Švančara Anton, Kučera Jan

MPK: B62D 7/16

Značky: nápravy, stroja, ovládania, mechanizmus, mobilného, riadiacej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka konštrukčného riešenia mechanizmu pre ovládanie prednej riadiacej nápravy mobilných strojov a to ako pri jazde po vlastnej osi tak aj pri vlečení mobilného stroja. Mechanizmus je vytvorený z priamočiareho hydromotora, ktorého piestnica je otočne spojená cez páku riadenia upevnenú na podvozku mobilného stroja s tyčkou riadenia napojenou na riadiacu nápravu. Podstata riešenia spočíva v tom, že v mieste napojenia piestnice...

Zapojenie programovateľnej riadiacej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232376

Dátum: 01.01.1987

Autori: Magač Andrej, Bujňáček Marián

MPK: G05B 19/02

Značky: zapojenie, riadiacej, jednotky, programovateľnej

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie riadiacej jednotky programovateľnej diódovou maticou je vhodné pre riadenie diskrétnych procesov so stále sa opakujúcou následnosťou dejov, ktoré umožňuje jednoduché preprogramovanie riadeného cyklu. Pozostáva z hradlovacieho vstupného súčtového obvodu, bistabilného klopného obvodu, T klopného obvodu, posuvného registra, blokovacieho obvodu a diódovej matice. Zapojenie je možné použiť pre riadenie jednoduchých mechanizmov ako sú...

Zapojenie riadiacej časti impulzne napájenej ovládacej cievky elektromagnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227626

Dátum: 01.09.1985

Autori: Brindza Rastislav, Havránek Zdenko, Minaroviech Karol

Značky: impulzné, částí, zapojenie, elektromagnetů, ovládacej, napájenej, cievky, riadiacej

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie odstraňuje použitie predradných odporov zaraďovaných do série s ovládacími cievkami elektromagnetov. Podstata zapojenia je v tom, že po príchode ovládacieho signálu ovládací blok blokuje činnosť modulátora, v dôsledku čoho kotva pritiahne a po jej príťahu modulátor udržuje cez ovládaciu cievku prídržný prúd. Zapojenie je zvlášť vhodné na ovládanie stykačov v zariadeniach, ktoré už majú vlastné zdroje napätí pre riadiace a ovládacie...

Zapojenie autonómnej riadiacej jednotky pre pripojenie elektroiskrového vyrezávacieho zariadenia na riadiaci systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 216260

Dátum: 15.05.1984

Autor: Endel Adrián

Značky: zariadenia, riadiacej, zapojenie, jednotky, systém, autonómnej, elektroiskrového, riadiaci, vyrezávacieho, pripojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa dotýka zariadenia, umožňujúceho napojiť mechanické a elektrické uzly elektroiskrového vyrezávacieho stroja na riadiaci systém so štruktúrou počítača kanálom jednoslovných prenosov. Počítač ako riadiace médium reprezentuje interpolátor pre riadenie pohybu nástroja voči obrobku v troch osiach.