Patenty so značkou «riadiaceho»

Zabezpečovacie zariadenie riadiaceho stĺpika automobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17405

Dátum: 21.01.2011

Autori: Laval Anthony, Kaliebe Lukas

MPK: B60R 25/02

Značky: zariadenie, stĺpika, zabezpečovacie, vozidla, automobilového, riadiaceho

Text:

...západky asmer premiestňovania pohyblivého indexovacieho prvku sú rovnobežne,- západka apohyblivý indexovací prvok sa opierajú o profil ozubeného kolesa narovnakej strane uvedeného profilu a premiestňujú sa v rovnakom smere voči profilu.Vynález sa taktiež týka podpomého modulu pre otáčanie stĺpika riadenia obsahujúceho pomocný motor aplikujúci otáčavú silu na stĺpik riadenia, charakterizovaný tým, že obsahujezabezpečovacie zariadenie...

Zapojenie elektronického predradníka s detektorom riadiaceho signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5495

Dátum: 09.08.2010

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H05B 37/02, H04B 3/54

Značky: riadiaceho, signálu, detektorom, elektronického, predradníka, zapojenie

Text:

...využíva na reguláciu výkonu samostatné vedenie. Týmto vedením sa z riadiaceho centra prenášajú pokyny určujúce výkon akým má svetelný zdroj svietiť.Nedostatkom takéhoto riešenia je zložitosť, a nevyhnutnosť použiť pre reguláciu ďalšie vedenie, čo komplikuje rozvody osvetlenia.Uvedený nedostatok odstraňuje zapojenie pozostávajúce zo sériovo vyrábaného regulovateľného elektronického predradníka, detektora a svetelného zdroja. Sériovo...

Spôsob riadenia a monitorovania dopravného riadiaceho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286754

Dátum: 14.04.2009

Autori: Zünd Urs, Gutknecht Roland, Germann Stephan

MPK: B61L 19/00

Značky: riadiaceho, spôsob, riadenia, zariadenia, monitorovania, dopravného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu riadenia a monitorovania dopravného riadiaceho zariadenia, ktoré má riadiace a monitorovacie prvky a ktorého prostredníctvom sa riadia aspoň dve trate pre koľajové vozidlá pomocou riadiaceho procesu, ktorý na základe požiadavky na stanovenie dopravnej trasy vyraďuje všetky riadiace prvky, týkajúce sa tejto dopravnej trasy, s ohľadom na ostatné povely na stanovenie ďalších dopravných trás a ich riadenie, a potom nastavuje...

Elektrický ohrev riadiaceho regulátora – pilota

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4780

Dátum: 06.07.2007

Autor: Mosej Roman

MPK: G05D 23/00, F17D 5/00

Značky: regulátora, ohrev, riadiaceho, elektricky, pilota

Text:

...výhrevného telieska. Tento elektrický ohrev riadiacich regulátorov uvedené problémy vyrieši,pretože svojím tepelným výkonom zabráni zamrznutiu pilota a tým pádom výpadku RS, pri značne nižších nákladoch za elektrický energiu v porovnani s príkonom elektrického predhrievača plynu, ktorý je nainštalovaný pred redukciou tlaku a ktorý môže byť elektrickým ohrevom pilota nahradený.Elektrický ohrev riadiaceho regulátora - pilota spočíva v tom,...

Dĺžka preambuly pre diskontinuálny prenos riadiaceho kanála

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11188

Dátum: 04.08.2006

Autori: Malkamaki Esa, Nauha Jukka, Vimpari Anna-mari, Ranta-aho Karri

MPK: H04B 7/005, H04L 5/00

Značky: diskontinuálny, preambuly, riadiaceho, kanála, prenos, dĺžka

Text:

...kanál môže byť vzostupný kanál, vysielajúci preambulový signál, obsahujúci preambulu riadenia výkonu z užívateľského zariadenia do sieťového prvku. Sieťový prvok môže byt uzol Node B a sieťový prvok a užívateľské zariadenie môže byť nakonfigurované na bezdrôtovú komunikáciu. Minimálnu alebo maximálnu hodnotu dĺžky preambuly môže užívateľskému zariadeniu zabezpečiť sieťový prvok. Riadiaci kanál môže byť vzostupný jednoúčelový fyzicky...

Zapojenie na kontrolu koncových stupňov, respektíve riadiaceho obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279147

Dátum: 13.05.1992

Autori: Bleckmann Hans-wilhelm, Loreck Heinz, Zydek Michael

MPK: B60T 17/22, G01R 31/28, G05B 23/02...

Značky: respektíve, zapojenie, stupňov, obvodů, kontrolu, koncových, riadiaceho

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie rieši kontrolu výkonových tranzistorov (LT1, LT2, LT3, LT4) a ich prepojenie, najmä so zreteľom na poruchy, ako i zvodové prúdy alebo prúdy bočných zvodov a je určené najmä na riadenie brzdového tlaku systému prekĺzania kolies pri pohone vozidla. Budiace prípoje (S1, S2, S3, S4) budiacich vinutí (W1, W2, W3, W4) ventilov sú prepojené tak porovnávacím zapojením (1), pozostávajúcim z reťazca logických súčtových alebo logických...

Zapojenie riadiaceho systému pre ovládanie technologických zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270133

Dátum: 13.06.1990

Autori: Gabriška Gustav, Grác Pavel

MPK: G05B 19/18

Značky: riadiaceho, ovládanie, systému, zariadení, technologických, zapojenie

Text:

...kontrolné jednotke ggg. Na vetup ggi kcntrólnej jednotky ggg sú pripojene výstupy sledovaných napajecích napätí, pritom vstup ggg kontrólnsj jednotky ggg je pripojený na kontrőlny výstup centrálnej jednotky-lgg, pritom vetup gg kontrólnej jednotky łgOw 0 apr 1 pújenýnI pcruchový výstup centrilsj jednotky lgg. Výstup ggg kontrolnej jednotky ggg je pripojený ne poruchový vetup centrálnej jednotky jgg. výstup ggg kontrolnej jednotky ggg je...

Zapojenie riadiaceho modulu vonkajších pamätí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266973

Dátum: 12.01.1990

Autori: Očkaik Dušan, Vinohradský Tibor

MPK: G06F 12/02

Značky: zapojenie, modulu, vonkajších, pamäti, riadiaceho

Text:

...vyrovnávacej pamäti disku a dalej tiež so vstupom głg bloku lg adresyvyrovnávacej pamäti mikroprogramu a tiež so vstupmi C 13 bloku lg riadenia vyrovnávacejpamäti a dalej tiež so vséupom ggg vstupného registra gg vyrovnávacej pamäti a tiež so vstupom ggg bloku gg riadenia disku, zatiaľ čo vstupy głg blokulg aritmeticko-logickej jednotky sú spojené s výstupmi 95 bloku § vstupných dát a tiež s výstupmi gà bloku g stavových signálov a dalej...

Zapojenie adaptívneho číslicového a sekvenčne impulzného riadiaceho obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266259

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kabijev Ján, Turan Štefan

MPK: G01R 17/02

Značky: obvodů, impulzného, sekvenčné, riadiaceho, zapojenie, adaptívneho, číslicového

Text:

...bloková schéma zapojenia adaptivneho čislicovćhoa sekvenčného impulznćho riadiaceho obvodu.Zapojenie adaptívneho ůislicovćho a sekvenčne impulznćho riadiaceho obvodu pozostávaz pamäťového bloku l, na ktorý je pripojený vstup łg nameraných hodnôt. Výstup pamäťového bloku l je pripojený na vstup čislicového displeja 3 a na vstup riadiaceho bloku 5. Na druhý vstup riadiaceho bloku Ě je pripojený výstup voľne programovateľného bloku g, ktorý je...

Zapojenie riadiaceho člena pre otvorený polohový servosystém s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263393

Dátum: 11.04.1989

Autori: Varga Alexander, Almássy Stanislav, Siviček Pavel

MPK: G05D 17/02, H02P 8/00

Značky: servosystém, krokovým, motorom, člena, zapojenie, riadiaceho, otvorený, polohový

Text:

...výstup generatora 1 želaných priebehov íázových prúdov, ktorého prvý vstup je pripojený k prvej vstupnej svorke ll a druhý vstup k výstupu prevodnika § číslo - frekvencia, na vstup ktorého je pripojený výstup obvodu § výberu minima. Prvý vstup obvodu § výberu minima je spojený s druhou vstupnou svorkou 33 riadiaceho člena, na jeho druhý vstup je pripojený výstup pamäte 5 dobehu, na ktorej vstup je pripojený výstup vyhodnocovacieho...

Zapojenie riadiaceho člena pre uzavretý servosystém s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263392

Dátum: 11.04.1989

Autori: Varga Alexander, Siviček Pavel, Almássy Stanislav, Doležal Miroslav

MPK: H02P 8/00, G05D 17/02

Značky: člena, zapojenie, motorom, krokovým, servosystém, uzavretý, riadiaceho

Text:

...člena 1. Prvý vstup diferenčného člena 1 je spojený s prvým vstupom vratného čítača g a je pripojený súčasne na výstup prvého člena l logiokého súčtu. Druhý vstup diferenčného člena 1 je spojený s druhým vstupom vratného čítača g a je pripojený súčasnena výstup druhého člena 3 loqickeho súčtu. Tretí vstup diferenčného člena 1 je spojený s~prvým výstupom inkrementálneho snímača lg, ktorého vstup je pripojený na druhý výstup sú~ stavy §...

Zapojenie riadiaceho systému tažnej jednotky na výrobu nekonečného vlákna z termoplastického materiálu, najmä skleneného vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 260798

Dátum: 12.01.1989

Autor: Valenta Jozef

MPK: C03B 37/01

Značky: výrobu, ťažnej, najmä, materiálů, skleněného, systému, riadiaceho, vlákna, jednotky, nekonečného, zapojenie, termoplastického

Text:

...je pripojený na menič motora rozkladoveho krídla.Prvý výstup bloku bi-nárnych výstupov je spojený so vstupom ovládacej skrinky navijacieho stroja. ktorej výstup je pripojený na vstup bloku binárnych vstupov.Druhý výstup bloku binárnych výstupov je pripojený na signálny blok a treti výstup bloku binárnych výstupov je pripojený na vstup bloku spinačov.Prvý výstup bloku spínačov je pripojený na vstup akčného člena rc-zkladového...

Zariadenie pre zápis riadiaceho programu do reprogramovatelných pamätí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256746

Dátum: 15.04.1988

Autori: Blaškovan Pavol, Kavka Jaroslav

MPK: G06K 1/12

Značky: zápis, programů, reprogramovatelných, zariadenie, pamäti, riadiaceho

Text:

...adresné signály výstupom 11 z programovateiného automatu .a výstup 5 je privedený na vstup obvodov prenosu dát 50. Výstupy 13 obvodov prenosu dát Sl sú pripojené obojsmernou zbernicou na vývody pamäti dát 40, 41, 42, 43 programu a súčasne na vstupy obvodov vyhodnotenia chyby 53. Na ďalšie vývody obvodov prenosu dát 5 U sú pripojené obojsmernou zbernicou dátové signály výstupu 12 z programovateľného automatu a riadiaci signál 6 z...

Elektronický obvod pre kontrolu funkcie riadiaceho systému tkáčských krosien

Načítavanie...

Číslo patentu: 256706

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kalus Štefan, Balko Ivan, Ješenko Alexander, Mišáni Ján, Klčo Jarolim, Fiala Jiří

MPK: D03D 51/44

Značky: krosien, funkcie, riadiaceho, elektronický, obvod, tkáčských, kontrolu, systému

Text:

...pripája napájacie napätie k obvodom spojky krosien je rozopnute a výstup 94 logického obvodu.30 ovládlajúci cez signálový výstup 113 svetelnú signalizáciu má úroveň L. .Pri spusteni krosien do režimu TKANIE riadiaci systém nastaví na signálovom vstu pe 111 úroveň H signál BLOKOVANIE), tak- ąže tranzistor 100 zopne a relé 101 pripojí napájacie napätie k obvodom spojky. Táto úroveň H na vstupe 61 hradla B 0 neovplyvní úroveň H jeho výstupu 64,...

Vozidlo s difereucovaným pohonom hnacích kolies regulovaným od riadiaceho mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245518

Dátum: 15.12.1987

Autori: Szentiványi Norbert, Zemanová Elena

MPK: BG2D 65/02

Značky: difereucovaným, vozidlo, hnacích, pohonom, riadiaceho, kolies, regulovaným, mechanizmu

Text:

...páku radenie 11 v neutrálnej polohe, t. j. západka 14 je zaistená v prvej zubnej medzere segmentu konzoly 12. Po rozbehnutí mo-toru sa uvoľní spojka a pri jazde dopredu sa radiaca páka 11 po stlačení páčlky 15 natáča dopredu pri súčasnom stlačovaní pedálu akcelerácie. Natáčaním radiacej páiky 11 smerom dopredu natačajú sa páčky 22, 23 a regulačná páčky 24, 25 v smere šípok. Po dosiahnutí vhodnej rýchlosti sa radiaca páka 11 zaistí v...

Zapojenie riadiaceho člena pre servosystémy s asynchrónnym motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242322

Dátum: 15.11.1987

Autori: Vít Zdenik, Leinweber Jindoich, Linhart Jioí, Sládek Vladimír, Faltus Milan, Hájek Milan

MPK: H02P 1/04, H02P 7/42

Značky: člena, asynchrónnym, servosystémy, riadiaceho, motorom, zapojenie

Text:

...vstup tretieho člena logického súčtu 3 a na výstup druheho člena logického súčtu 2 je pripojený ešte prvý vstup štvrtého člena logického súčtu 4. Výstupy tretieho 3 a štvrtého 4 člena logického súčtu sú pripojené na prvý a druhý vstup vratného čítača 5, ktorého výstup je pripojený na Vyhodnocovací obvod 6, ktorého prvý výstup je pripojený na prvý vstup prvého člena logického súčtu 1 a jeho druhý výstup je pripojený na prvý vstup člena...

Zapojenie riadiaceho člena pre rovnomerné delenie veľkosti kroku krokového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 242321

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kalina Karel, Smrž Rudolf

MPK: H02P 8/00

Značky: rovnoměrné, delenie, člena, krokového, zapojenie, motora, veľkosti, kroku, riadiaceho

Text:

...vstup je pripojený výstup dekodéra 9, na vstup ktorého je pripojený výstup vratného čítača 1 D.Činnosť zapojenia je nasledovnáVýstupné impulzy impulzného generátora 13 sú cez členy logického súčtu 5, E privedené na vstupy oboch deličov 7, 8. V pripade ak na začiatku činnosti boli oba deliče vynulované, budú ich výstupné impulzy vo fáze. Na ovládač krokového motora 11 prichádzajú vl tomto prípade súčasne výstupné impulzy deliča 7, ktoré...

Zapojenie riadiaceho člena uzavretého servosystému s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242320

Dátum: 15.11.1987

Autori: Pospíšil Zbynik, Šindeláo Karel, Vejdilek Zdenik

MPK: H02P 8/00

Značky: krokovým, uzavretého, servosystému, motorom, člena, zapojenie, riadiaceho

Text:

...pripojený na výstup krokového motora 1 U.Na tretí vstup obvodu pre obmedzenie uhla rozladenia 11 je pripojený výstup prvého multiplexera 3 a na jeho štvrtý vstup je pripojený výstup druhého multiplexera G,pričom na prvé vstupy prvého a druhého multiplexera 3, B, sú pripojené výstupy prevodníka 12 frekvencia - číslo, na ktorého prvý vstup je pripojený a na druhý vstup druhý výstup inkrementálneho snímača polohy 13. Na druhé vstupy prvého...

Zapojenie riadiaceho člena naviňovacieho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 242213

Dátum: 15.09.1987

Autori: Skalský Jioí Lovosice, Andira Vratislav

MPK: G05B 19/18

Značky: riadiaceho, zapojenie, systému, naviňovacieho, člena

Text:

...7, ktorého druhý výstup je pripojený na druhý vstup prvého čítača 4 a jeho tretí výstup je pripojený na druhý vstup pamäte 5, pričom jeho vstup je spojený s výstupom druhého inkrementálneho snímača 10, spojeného svojim vstupom s vstupom pohonu 9 navíjacieho tŕňa 12.Činnosť zapojenia je nasledovná.Pohon 1 podávacich valcov 11 je zapojený ako rýchlostný servosystém a signálom na jeho vstupnej svorke 13 sa zadáva rýchlost otáčania podávacích...

Zapojenie riadiaceho člena uzavretého servosystému s krokovým motorom s pevnou spätnou väzbou od polohy rotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 242186

Dátum: 15.09.1987

Autori: Stanjura Eduard, Kueera Ladislav, Marko Leonard

MPK: H02P 8/00

Značky: polohy, člena, servosystému, spätnou, krokovým, riadiaceho, uzavretého, pevnou, motorom, vazbou, rotora, zapojenie

Text:

...vstup krokového motora 8 je pripojený výstup ovládača 7, na ktorého prvý vstup je pripojený výstup prvého člena logického súčtu 5 a na jeho druhý vstup je pripojený výstup druhého logického súčtu B. Na prvý vstup prvého člena logického súčtu 5 je pripojený výstup prvého deüča 3,na vstup ktorého je pripojený výstup tretieho člena logického súčtu 1. Na prvý vstup tretieho člena logického süčtu 1 je pripojená prvá vstupná svorka 10 a na...

Zapojenie riadiaceho člena uzavretého servosystému s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242185

Dátum: 15.09.1987

Autori: Smrkovský Evžen, Uzík Ladislav

MPK: H02P 8/00

Značky: servosystému, riadiaceho, zapojenie, uzavretého, člena, krokovým, motorom

Text:

...k prvému vstupu a druhý výstup je pripojený k druhému vstupulobvodu stráže 4nia uhla rozladenia 5, na ktorého treti vstupv je pripojený prvý a na jeho štvrtý vstup jepripojený druhý výstup inkrementálnehosnímača polohyrs spojeného svojim vstupoms výstupom krokového motora 7. Prvý výstup obvodu 5 stráženie uhla rozladenia je pripojený k prvému vstupu prvého člena logického súčtu 1, na ktorého druhý vstup je pripojená prvá vstupná svorka 9...

Zapojenie riadiaceho člena servosystému s krokovým motorom s premenlivou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242184

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ulrych Stanislav, Sedlmaier Oldoich

MPK: H02P 8/00

Značky: motorom, zapojenie, riadiaceho, premenlivou, krokovým, servosystému, člena, strukturou

Text:

...5 a na piaty adresný vstup je pripojený druhý výstup ínkrementálneho snímača 5. Vstup snímača 5 je spojený s výstupom motora 3. Prvý výstup snímača 5 je ešte spojený s prvým vstupom frekvenčného komparátora 6, na ktorého vstup je pripojená šiesta vstupná svorka 12. Cinnost zapojenia je nasledovnáAk má systém pracovat V otvorenej štruktúre, potom sa privedie na vstupnú svorku 7 taká logická úroveň, aby vratný čítač 1 nebol nastavený a...

Zapojenie regulátora riadiaceho spoluprácu regulačného čerpadla a neregulačných čerpadiel, ovládaných tlakovou automatikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239555

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hampl František, Votava Vladimír

MPK: G05D 16/00

Značky: čerpadiel, automatikou, ovládaných, spoluprácu, čerpadla, regulačného, neregulačných, tlakovou, zapojenie, regulátora, riadiaceho

Text:

...čerpadla 6, druhý a tretí výstup ragulátora 2 tlaku je prepojený s prvým a druhým vstupom jednotky 7 riadiacej logiky, pričom s tretím vstupom jednotky 7 riadiacej logiky je spojený výstup prietokomera 8 vzdušnika čerpacej stanice a so štvrtým vstupom je prepojený výstup tla kovej automatiky 9. jednotka 7 riadiacej logiky je svojím prvým výstupom spojená sovládacím vstupom regulačného čerpadla 6a druhým výstupom je spojená s...

Zapojenie číslicovo riadiaceho člena polohového servosystému s inkrementálnym odmeriavaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 249947

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mirc Gejza, Šupatík Ivan, Kubinec Milan, Kušnír Juraj

MPK: G05B 19/35

Značky: odmeriavaním, inkrementálnym, člena, servosystému, zapojenie, číslicovo, polohového, riadiaceho

Text:

...oznámi, že príkaz vykonal a polohu dosiahol. V rámci svojich komunikačných a programových možnosti môže počítač tiež riadiť i ďalšie uzly mo-ntážnej linky.Na pripojenom výkrese je nakreslená bloková schéma zapojenia číslicového riadia 4ceho člena polohového servosystému s inkrementalnym odmeriavaním.Zapojenie číslicového riadiaceho člena polohověhwo servosystému s inkrementálnym odmeriavaním pozostáva z identifikačného čítača 2 polohy, na...

Zapojenie číslicovo riadiaceho člena polohového servosystému s inkrementálnym odmeriavaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 249946

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kubinec Milan, Šupatík Ivan, Mirc Gejza, Kušnír Juraj

MPK: G05B 19/35

Značky: servosystému, odmeriavaním, polohového, riadiaceho, inkrementálnym, zapojenie, člena, číslicovo

Text:

...s inkrementálnym odmeriavanim.Zapojenie číslicoveho riadiaceho člena polohového servosystému s inkrementálnym odmeriavaním pozostáva z identifikačného čítača 2 polohy, na ktorý je pripojený výstup vyhodnocovacieho obvodu inkrementálneho snímača 1. Identifikačný čítač 2 polohy je pripojený na vstup pamäte a dekodéra 3 ldentiiikačných bodov. Pamäť a dekodér 3 identifikačných bodov je obojsmerne spojený s radičom 4, ktorého jedny výstupy...

Regulácia hydrostatického prevodu so samostatným okruhom riadiaceho tlaku pre zabezpečenie jazdy dobehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 228879

Dátum: 15.08.1986

Autori: Podstanický Alexander, Gargulák Ivan

MPK: B60K 23/06

Značky: samostatným, převodů, okruhom, hydrostatického, dobehom, riadiaceho, tlaku, zabezpečenie, regulácia, jazdy

Zhrnutie / Anotácia:

Regulácia hydrostatického prevodu so samostatným okruhom riadiaceho tlaku pre zabezpečenie jazdy dobehom, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z hlavného rozvádzača ( 1 ), zapojeného medzi hlavné potrubia ( 2, 3) hydrostatických prevodníkov (4, 5), ktorého výstupné tlakové potrubie ( 6 ) je rozvetvené do dvoch prípojok (7,8),osadených elektromagnetickými uzatváracími ventilmi (9, 10), každá z ktorých je pripojená k jednému z hlavných potrubí ( 2, 3...

Regulácia hydrostatického prevodu úpravou riadiaceho tlaku výkonovej regulácie pre zabezpečenie jazdy dobehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 228877

Dátum: 15.08.1986

Autori: Podstanický Alexander, Gargulák Ivan

MPK: B60K 23/06

Značky: převodů, regulácia, riadiaceho, hydrostatického, regulácie, dobehom, zabezpečenie, úpravou, výkonovej, tlaku, jazdy

Zhrnutie / Anotácia:

Regulácia hydrostatického prevodu úpravou riadiaceho tlaku výkonovej regulácie pre zabezpečenie jazdy dobehom, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z rozvádzača ( 1 ) zapojeného medzi hlavné potrubia ( 2, 3 ) hydrostatických prevodníkov ( 4, 5 ), ktorého výstupné tlakové potrubie ( 6 ) je rozvetvené do dvoch prípojek (7, 8), osadených elektromagnetickými uzatváracími ventilmi ( 9, 10), každá z ktorých je pripojená k jednému z hlavných potrubí (2,...

Zapojenie výkonového a riadiaceho systému naviňovacieho stroja asfaltovaného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221171

Dátum: 15.03.1986

Autori: Siviček Pavol, Almássy Stanislav, Kalaš Václav, Žalman Milan, Jurišica Ladislav, Varga Alexander

Značky: naviňovacieho, výkonového, zapojenie, pásu, riadiaceho, stroja, asfaltovaného, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru strojárskeho a automatizačného a rieši zapojenie výkonového a riadiaceho systému naviňovacieho stroja. Vynález pozostáva z valcov pripojených jednak na rýchlostný servosystém, jednak na valcovú brzdu a jednak spojený cez merací člen dĺžky asfaltového pásu s riadiacim členom, ktorý je spojený s vyhodnocovacím systémom a so strihacím mechanizmom a z naviňovacieho tŕňa, a ktorého podstata je v tom, že naviňovací tŕň je...

Zapojenie riadiaceho člena pre rýchlostný servosystém s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 226610

Dátum: 15.02.1986

Autori: Almássy Stanislav, Kalaš Václav, Varga Alexander

Značky: člena, zapojenie, riadiaceho, rýchlostný, motorom, krokovým, servosystém

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie riadiaceho člena pre rýchlostný servosystém s krokovým motorom zaradeného medzi zdroj impulzov so žiadanou frekvenciou a ovládač krokového motora spojeného s krokovým motorom, vyznačené tým, že na prvý vstup vratného čítača (1) je pripojený inkrementálny snímač polohy (8), na jeho druhý vstup je pripojený ovládač krokového motora (9) a súčasne výstup člena logického súčtu (6), ktorého prvý vstup je pripojený na výstup prvého člena...

Zapojenie riadiaceho obvodu krokových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 217691

Dátum: 16.07.1984

Autor: Skokánek Peter

Značky: motorov, riadiaceho, zapojenie, obvodů, krokových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zjednodušenie zapojenia programového riadenia režimu činnosti krokových motorov. Uvedeného účelu sa dosiahne zapojením, ktorého podstatou je, že generátor riadiacich impulzov je svojím výstupom cez prepínač striedavo pripojený na vstup reverzibilného čítača pre počítanie vpred, alebo na vstup reverzibilného čítača pre počítanie vzad. Binárne výstupy reverzibilného čítača sú pripojené na príslušné adresové vstupy pamäte PROM....

Ovládací mechanizmus riadiaceho posúvača hydraulických samočinných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218064

Dátum: 15.06.1984

Autor: Polák Štefan

Značky: mechanizmus, obvodov, riadiaceho, hydraulických, samočinných, ovládací, posúvača

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka konštrukcie mechanizmu uvádzajúceho posúvače hydraulických rozvodov, používaných u hydraulických kopírovacích zariadení, do činnosti. Úlohou riešenia je podstatne zjednodušiť celý mechanizmus blokovania kopírovacieho šupátka a tým zhospodárniť výrobu kopírovacích zariadení, ako aj zlepšiť kvalitatívne parametre zariadení. Podstatou vynálezu je uloženie všetkých blokovacích a činných prvkov do osi riadiaceho posúvača, prípadne do...

Zapojenie riadiaceho systému pre elektroiskrovú drôtovú rezačku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216259

Dátum: 15.05.1984

Autori: Zimányi Ján, Ladická Ľudmila, Kráľ Dušan, Zenka Pavol, Endel Adrián

Značky: riadiaceho, rezačku, drôtovú, zapojenie, systému, elektroiskrovú

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie riadiaceho systému pre elektroiskrovú drôtovú rezačku, ktorý pozostáva z počítača, bloku styku, snímača stavu iskrišťa a servopohonov, vyznačujúce sa tým, že prvý výstup (202) bloku styku (2) je pripojený k vstupu (12) počítača (1) a prvý vstup (201) bloku styku (2) je pripojený k výstupu (11) počítača (1), pričom výstup snímača stavu iskrišťa (3) je pripojený k druhému vstupu (203) bloku styku (2), výstup (42) servopohonov (4) je...