Patenty so značkou «riadiaca»

Výkonová riadiaca jednotka padáka ovládaného pneumatickými umelými svalmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7267

Dátum: 02.10.2015

Autori: Hošovský Alexander, Vagaská Alena, Balara Milan

MPK: B64D 17/00

Značky: pneumatickými, jednotka, ovládaného, padáka, riadiaca, výkonová, umelými, svalmi

Text:

...Všetky elektrické a elektronické moduly. Pneumatické umelé svaly sú napáj ané stlačeným vzduchom z tlakovej nádoby cez regulátor tlaku vzduchu a moduly elektropneumatických ventilov.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu, obrázok 1 zobrazuje znázorňuje celkové usporiadanie funkčných časti zariadenia. K tomuto obrázku je uvedený príklad uskutočnenia zariadenia a sú definované nároky na ochranu.Na...

Pohonná a riadiaca jednotka pre vodné plavidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8379

Dátum: 20.04.2007

Autor: Vartdal Leif

MPK: B63H 25/42, B63H 5/125

Značky: riadiaca, vodné, jednotka, plavidlo, pohonná

Text:

...pôsobiace na túto jednotkuObrázok 3 a je pödorysný pohľad na pohonnú a riadiacu jednotku podľa obrázku 1, ked je otočena vľavo a ukazuje sily a rýchlosti pôsobiace na túto jednotkuObr. 3 b je pödorysný pohľad na pohonnú a riadiacu jednotku podľa obrázku 1, ked je otoćená vpravo a ukazuje sity a rýchlosti pôsobiace na túto jed notkuObrázok 4 je graf výsledkov testu, kde je hydrodynamický indukovaný riadiaci moment porovnávaný v riadiacej...

Riadiaca jednotka pre voľne lietajúci, pripútaný krídlový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11265

Dátum: 14.09.2006

Autori: Wrage Stephan, Brabeck Stephan

MPK: B63B 35/79

Značky: volně, lietajúci, pripútaný, jednotka, prvok, křídlový, riadiaca

Text:

...sú pripevnené na strednú časť aerodynamického krídlového prvku. Ľavý pohyblivý úchyt je umiestnený tak, aby sa pripevnil na tie ťažné šnúry, ktoré sú pripojené na príslušnú časť ľavejstrany aerodynamického krídlového prvku a pravý pohyblivý úchyt je usporiadaný tak, aby saumiestnil na ťažné šnúry, ktoré sú pripojené na časť pravej strany aerodynamického krídlového prvku.0010 Takže skrátenim vzdialenosti medzi jedným z pohyblivých...

Riadiaca páka na ovládanie člna

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2854

Dátum: 10.05.2001

Autori: Faltus Milan, Sodoma Bohumil, Šembera Zdenek, Kočár Radoslav, Málek Oldřich, Kršňák Stanislav, Fajc Jan

MPK: B63H 25/00

Značky: ovládanie, páka, člna, riadiaca

Text:

...uvádza čln do jazdy vpred. Vychýlením riadiacej páky znulovej strednej polohy dozadu uvádza čln do jazdy vzadu. Nulová stredná poloha riadiacej páky znamená nulový pohyb. Riadiaca páka teda riadi proporcionálne výkonovo hnací mechanizmus na jazdu vpred a vzad. Ovládanie smeru jazdy vzmysle zatáčania je riešenie trojpolohovým spínačom integrovaným vhlavici riadiacej páky. Trojpolohový spínač je v nulovej strednej polohe vypnutý a lodná...

Riadiaca a regulačná jednotka dverí poháňaných elektromotorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281148

Dátum: 06.12.1995

Autor: Stark Jürgen

MPK: G05B 19/042, E05F 15/14

Značky: regulačná, elektromotorom, poháňaných, dveří, jednotka, riadiaca

Zhrnutie / Anotácia:

Riadiaca a regulačná jednotka dverí poháňaných elektromotorom je vybavená mikroprocesorom (1). Vedľa normálnej cesty vedenia informácií do mikroprocesora (1) je riadiaca a regulačná jednotka vybavená dvojkanálovým obvodom obsahujúcim zariadenie (27) na kontrolu bezpečnosti prevádzky, do ktorého sú dodávané rovnaké informácie, dôležité z hľadiska bezpečnosti, ako do mikroprocesora (1). Zariadenie (27) na kontrolu bezpečnosti prevádzky v...

Kyvná vlečná hnacia riadiaca polonáprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 254175

Dátum: 15.01.1988

Autor: Ďurovec Juraj

MPK: B60B 35/12

Značky: kyvná, riadiaca, hnacia, polonáprava, vlečná

Text:

...podľa vynalezu, kde na obr. 1 je v náryse zobrazené usporiadanie hlavných prvkov polonápravy vrátane hydropneumatickej pružiacej jednotky a na obrázku 2 pôdorys tohoto usporiadania. Na obrázku 3 je rez kolos-om v prevádzkovej polohe, obr. 4 znázorňuje situáciu maximálneho výkyvu kolesa pri pohľade na koleso a mechanizmus polonápravy zboku. Na obrázku 5 je znázornená situácia, keď svetlost vozidla je nulová.Mechanizmus kyvnej vlečenej...

Riadiaca jednotka pre tvorbu audiovizuálnych programov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239583

Dátum: 15.06.1987

Autori: Labaj Jozef, Lukáš Jozef

MPK: G06F 15/48

Značky: audiovizuálnych, riadiaca, tvorbu, programov, jednotka

Text:

...na ktoréhovstup je pripojenýblok formovania programového znaku 8 a na výstup zlučovač 9. Na vstup bloku lormovania programového znaku B je pripojená pamät RWM 7 spojená s číslicovými voličmi B. Na výstup bloku formovania programového znaku 8 je pripojený zlučovač 9,na ktorý sú zasebou pripojené korektor lil a skupinový riadiaci register 11, opatrený displejom 3 a pripojený na koncové stupne 4, 12, 17 diaprojektorov 5, 13, 18, na ktoré je...

Riadiaca jednotka pre chladničky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249860

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jokel Igor, Rényi Marián

MPK: G05D 23/30

Značky: jednotka, chladničky, riadiaca

Text:

...pre chladničky podla vynálezu je, že jej ovládanie môže byt umiestnené na vonkajšom povrchu chladničky, či mrazničky, alebo mraziaceho stola. Tým sa zlepšujú ich úžitkové vlastnosti a vytvárajú sa predpoklady automatického riadenia a ,programovania chodu zariadení pre domácnosť, skladov, obchodu a pod. Nie je zanedbatelné ani podstatné zvýšenie životnosti a spoľahlivosti vlastnej riadiacejjednotky. Pri neustále klesajúcich cenách...

Riadiaca jednotka informačných tabúľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 232204

Dátum: 01.03.1987

Autori: Tučková Vlasta, Kokeš Jozef

MPK: G06K 11/00

Značky: riadiaca, jednotka, informačných, tabúľ

Zhrnutie / Anotácia:

Riadiaca jednotka informačných tabúľ Pragotron podľa vynálezu je určená na automatické riadenie systému informačných tabúľ Pragotron zaradeného, ako výstupný informačný terminál, do výrobného alebo technologického procesu riadeného riadiacim počítačom RPP-16S, prípadne i RPP-16M v reálnom čase a multiprogramovom režime. Podstatou vynálezu je, že výstup z počítača RPP-16S je cez kanál jednoslovných prenosov pripojený na vstupný blok Riadiacej...

Výberová riadiaca jednotka prídavných zariadení samočinného počítača

Načítavanie...

Číslo patentu: 226597

Dátum: 15.11.1985

Autori: Horečný Jozef, Pauer Daniel, Horváth Pavol

Značky: samočinného, výberová, zariadení, počítača, jednotka, riadiaca, přídavných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru samočinných počítačov a rieši výberovú riadiacu jednotku prídavných zariadení samočinného počítača. Jeho podstata je v tom, že universálna kanálová časť je spojovacím vedením pripojená na prepínací blok, ktorý je spojovacími vedeniami pripojený na prvé vstupy špeciálnych častí. Druhé vstupy špeciálnych častí sú spojovacím vedením pripojené na univerzálnu kanálovú čásť a ďalej výstupy špeciálnych části sú spojovacími...