Patenty so značkou «riadený»

Riadený antagonistický aktuátor s pneumatickými umelými svalmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7454

Dátum: 01.06.2016

Autori: Piteľ Ján, Tóthová Mária, Hošovský Alexander, Balara Milan

MPK: B25J 13/06, B25J 17/00, B25J 9/02...

Značky: pneumatickými, svalmi, aktuátor, riadený, antagonisticky, umelými

Text:

...IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM 2009), Singapore, 2009, pp. 1383-1388.° Jouppila, V.T., Gadsden, S.A, Bone G.M., Ellman, A.U., Habibi, S.R. Sliding Mode Control of a Pneumatic Muscle Actuator System with a PWM Strategy. International Journal of Fluid Power, Vol. 15, Issue 1,2014, pp. 19-31.More, M., Líška, O. Comparison of Different Methods for Pneumatic Artíficial Muscle Control. 11 th IEEE...

Čelný kolesový nakladač riadený paralelným natáčaním pojazdových kolies súhlasne s otočnou nadstavbou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5957

Dátum: 05.12.2011

Autor: Franta Matúš

MPK: E02F 9/00, B62D 7/02

Značky: otočnou, nadstavbou, riadený, nakladač, paralelným, kolesový, čelný, natáčaním, kolies, súhlasne, pojazdových

Text:

...pri minimálnom poškodení podložia pod strojom,- menšie opotrebenie pneumatik a úspora energie oproti nakladačom riadených šmykom,- dobrý výhľad operátora na vykonávanú prácu - pri pohybe stroja sa pozerá priamo vpred, keďže kabína je vždy natočená v smere jazdy,- zmenu hlavnej funkcie stroja (nakladač možno použiť ako minirýpadlo).Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnene pomocou obrázkov l, 2, 3, 4 a 5 na...

Zariadenie na riadený bezpečný prístup k aplikáciám a dátam dvojfaktorovou autentifikáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5919

Dátum: 04.11.2011

Autori: Balážová Slávka, Valíček Štefan

MPK: H04L 9/00, H04L 9/32

Značky: dátam, aplikáciám, autentifikáciou, dvojfaktorovou, přístup, bezpečný, riadený, zariadenie

Text:

...hodinami E, vnútornýrni hodinami g riadeného zariadenia, impulznýrn filtrom ll signálov, kódovačrni Q, 7, dekodérom § a vyhodnocovacírni členmi 2, Q. Riadiace užívateľské rozhranie Q je cez ovládač 22 kódovač a íntegrátor s spätne prepojené, pričom na integrátor i sú cez riadiaci hodinový kódovač 24 napojené riadiace intemé hodiny Q. Autonómne vzdialené riadené užívateľské rozhranie l.2 je spätne prepojené cez derivátor j, vstupný...

Automatický a/alebo riadený odpojovač batérie, najmä autobatérie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5545

Dátum: 07.10.2010

Autori: Kučera Marián, Malý Vlastimil, Varinský Tibor

MPK: H02H 7/18

Značky: najmä, autobaterie, baterie, odpojovač, riadený, automatický

Text:

...riešení. Odbomíci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia odpojovača. Aj takéto ekvivalenty budú potom spadat do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.Pre odborníkov znalých stavom techniky nemôže robiť problém dirnenzovanie takéhoto odpojovača batérie alebo všeobecne napäťového zdroja a vhodná voľba...

Prídavný obvod na riadený rozbeh zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 287189

Dátum: 28.01.2010

Autor: Dudrík Jaroslav

MPK: H02P 1/16

Značky: rozbeh, zdroja, obvod, riadený, přídavný

Zhrnutie / Anotácia:

Prídavný obvod na riadený rozbeh zdroja (19) pracujúci v stave zdroja nakrátko je tvorený prúdovým transformátorom (7), ktorého primárne vinutie je pripojené do série s primárnym alebo sekundárnym vinutím výkonového transformátora (14). Sekundárne vinutie prúdového transformátora (7) je pripojené cez usmerňovač (6) na riadiace elektródy (G, K) polovodičového spínača (10) alebo (18).

Tlakom vzduchu riadený ovládač pre pneumatické ventrikulárne asistenčné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14444

Dátum: 14.05.2004

Autor: Sacristán Emilio

MPK: A61M 1/10

Značky: vzduchu, pneumatické, zariadenia, tlakom, riadený, ovladač, asistenčné, ventrikulárne

Text:

...asistenčných zariadení, pneumatické zariadenia sa zdajú byť dobrou voľbou pre poskytovanie pulznej pulmonálnej augmentácie. Predsa však, ako už bolo uvedené vyššie,pneumatické ventrikulárne asistenčné zariadenia sú náchylné nazlyhanie a môžu spôsobiť krvné poškodenie a zrážanie krvi. Okremtoho, pohonné jednotky ovládajúce pneumatické ventrikulárne asistenčné zariadenia sú na báze motora (teda všeobecne mechanicky nespoľahlivé), a môžu...

Spôsob a aplikačné formy na riadený transport paliperidónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3288

Dátum: 28.07.2003

Autori: Ayer Atul, Reyes Iran, Davar Nipun, Lee Julie, Yam Noymi

MPK: A61K 9/24, A61P 25/00, A61K 31/506...

Značky: aplikačné, spôsob, paliperidónu, riadený, transport, formy

Text:

...tým menej za použitia systému perorálneho podávania.V doterajšom stave techniky perorálneho podávania nie je problém riadenéhopredĺženého uvoľňovania paliperidónu riešený.Ako perorálne aplikačné formy s riadeným uvoľňovanírn je možné uviesť formy opísané v US patente č. 5 536 507. V tomto patente sú opísané trojzložkove farmaceutické formulácia, ktoré o.i. využívajú polymér citlivý na pH a prípadne osmotické činidlo, ktoré...

Vykurovací systém s vysokou úsporou energie riadený mikroprocesorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2814

Dátum: 12.03.2001

Autor: Klaus Uwe

MPK: F24D 3/02, F24D 3/00

Značky: mikroprocesorom, energie, riadený, systém, vysokou, úsporou, vykurovací

Text:

...je schématicky znázomený vykurovací systém podľa tohto riešenia. Príklad uskutočneniaPodstata vykurovacieho systému s vysokou úsporou energie, riadeného mikroprocesorom je zrejmá zo schémy na výkrese a spočíva v inteligentnej kombinácii všetkých komponentov vykurovacieho systém a elektronickej regulácie, ktorá umožňuje dosiahnuť najvyšší bod účinnosti systému pri minimálnej tepelnej zotrvačnosti. Zdroj 1 teplej vody je spojený prívodným...

Protibežne rotačný spaľovací motor riadený reguláciou reakčného momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277992

Dátum: 14.09.1995

Autor: Vechter Vladimír

MPK: F01B 13/04

Značky: rotačný, reguláciou, reakčného, protiběžně, riadený, momentu, motor, spalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Na prstenec (18), otočne uložený na radiálnom ložisku (11) vzhľadom na stator, je skrutkovým spojom (103) pripevnený brzdový kotúč (102), ktorý je možné brzdiť hydraulickou brzdou (105) upevnenou v držiaku (104) na hornej časti (20) statora. V prstenci (18) sú ukotvené radiálne čapy (17), uspôsobené pre otočné uloženie vložených kužeľových ozubených kolies (16) spoluzaberajúcich s kužeľovým ozubeným kolesom (4) rotačných valcov a s kužeľovým...

Riadený napájací zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 280764

Dátum: 12.01.1994

Autori: Janson Kuno, Järvik Jaan

MPK: H02M 1/14, H02M 7/08

Značky: zdroj, napájací, riadený

Zhrnutie / Anotácia:

Riadený napájací zdroj pre technologické procesy, využívajúce elektrický oblúk, obsahuje menič (2) striedavého prúdu na jednosmerný prúd, prispôsobovací transformátor (13) a usmerňovač (17). Usmerňovač pozostáva z diód (18 až 21) v tvare mostíkového obvodu a je spojený s prispôsobovacím transformátorom (13). V diagonále jednosmerného prúdu, ktorá je výstupom usmerňovača (18), sú vložené elektródy (4, 5), medzi ktorými vzniká elektrický oblúk,...

Napätím riadený oneskorovací obvod v pikosekundovej oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: 269560

Dátum: 11.04.1990

Autori: Oravec Július, Vághová Klára, Kukuča Roman, Červeň Juraj

MPK: H03K 5/159

Značky: riadený, pikosekundovej, oneskorovací, obvod, oblastí, napätím

Text:

...až stoviek ps, pričom umožňuje dosiahnut velmi vysokú stabilitu nastaveného oneskorenie a jeho jemnú, plynulú reguláciu jednosmerným riadiacim napätia s prevodovou konätantou rádovo desiatky ps/V. vyššia účinkom obvodu je aj jeho jednoduchosć a velmi dobrá reprodukovatelnost.Na prilolenon výkrese je znázornená schéma zapojenia oneskorovacieho obyodu podla vynáiezu a to pre konkrétny pripad oneakorovania impulzov kladnej polarity.Oneskorovaci...

Automaticky riadený korelačný spektrometer s elektrostatickou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269022

Dátum: 11.04.1990

Autor: Gröne Rudolf

MPK: G01T 7/00, G01T 1/00, G01T 3/00...

Značky: korelačný, riadený, elektrostatickou, spektrometer, komorou, automatický

Text:

...nachádzajúcich sa na koncoch ramien 3. lg umiestnené scintilátormi oproti sebe vo vertikálnej rovine, pričom fotóny gama dopadujú na bočné valcová steny scintilátorov. Kâli zväčšeniu uhlovej rozlišovacaj schopnosti automaticky riadeného korelečného spaktrometra je na každom ramene umiestnená sústava štrbín f 5. 7. 8. Elektrostatická komora ll je napojená na zásobník tekutého dusíka lg. Odčerpanie atmosféry z elektrostatickej komory lz sa...

Mikropočítačom riadený reflektometer s CCD snímačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 267163

Dátum: 12.02.1990

Autori: Korecký Peter, Kodaj Dušan

MPK: G01N 9/18

Značky: riadený, snímačom, reflektometer, mikropočitačom

Text:

...svorku sériového výstupu lg, číslicovoanalógový prevodník na prúd lg a výstupnú svorku unifikovaněho signálu refrakcie ll. Zväzok svetelných lúčov vychádzajúci zo svetelného zdroja l vytvára po prechode meracím hranolom g, ktoréhojedna strana je V styku s meraným mědiom, na obrazcovom poli CCD snímača Q charakteristický obraz rozhrania vlastný pre refraktometrickú metódu úplného vnútorného odrazu svetla, pričom posun rozhrania je závislý na...

Automaticky riadený korelačný spektrometer s kryostatom

Načítavanie...

Číslo patentu: 236950

Dátum: 15.08.1988

Autor: Gröne Rudolf

MPK: G01T 7/00, G01T 3/00, G01T 1/00...

Značky: spektrometer, korelačný, kryostatom, riadený, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru jadrovej techniky a rieši spôsob automatického merania korelačných spektier metódou elektrónpozitrónovej anihilácie vo vákuu v rozsahu teplôt 80 až 273 K. Vynález pozostáva z rámu /l/ automaticky riadeného korelačného spektrometra, na ktorom sú umiestnené pevné rameno /2/ so scintilačnými detekčnými jednotkami /10/ a kolimačnými štrbinami /6, 7/, pohyblivé rameno /13/ s pohybovým zariadením /14/ a kolimačnými štrbinami...

Dynamicky riadený uzavierací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 240482

Dátum: 15.08.1987

Autori: Winter Imre, Ritter Pál

MPK: F16K 17/36

Značky: riadený, uzavierací, dynamický, ventil

Text:

...pozdĺžna os je koimá na pozdĺžnu os závažia.Výhodou dynamicky ríadeného -uzavieracieho vemtilla je, že umožňuje realizovať jednoduchým spôsobom diaľkové riadenie prietoku kvapaliny u zariadení pohybujúcich sa v obmedzených priestoroch a razo vo meniacichrýchlost svojho pohybu.Na pripojených výkresoch je znázornený priklad vytvorenia dynamicky ri-adeného uzavieracieho ventiia podľa vynálezu, kde je na obr. 1 pozdĺžny rez uzavieracím ven 4tiiom...

Automaticky riadený korelačný spektrometer s kyslíkovou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236817

Dátum: 15.03.1987

Autori: Hucl Milan, Lipka Jozef, Gröne Rudolf

MPK: G01T 1/00, G01T 1/29

Značky: riadený, spektrometer, kyslíkovou, automatický, korelačný, komorou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru jadrovej techniky a rieši spôsob automatického merania korelačných spektier metódou elektrón-pozitrónovej anihilácie v kyslíkovej alebo inertnej atmosfére v rozsahu tlakov 105 Pa ( 3.105 Pa. Vynález pozostáva z rámu (1), na ktorom je uchytené pevné rameno (2) a pohyblivé rameno (8) s pohybovým zariadením (9), zo scintilačnými detekčnými jednotkami (7, 14) s tieniacimi krytmi (6, 15) a kolimačnými štrbinami (5, 6, 17),...

Mechanicky riadený dialkový hydraulický ovládač

Načítavanie...

Číslo patentu: 249467

Dátum: 12.03.1987

Autor: Markovič Emil

MPK: B60K 26/02

Značky: ovladač, dialkový, mechanicky, hydraulický, riadený

Text:

...páky á, ktoré musia by najmenej dve, pričom jedna z polôh je nulová, riadi vratný a àretačný mechanizmus 1, kde na hlavicuu gł pevne spojenú s programovým hriadeľom g,pritlača piest g 3 pružinou 53 oadenou v zátke 15, pevne spojenou s telesom ł, na plochu 11 hlavice il, čim blokuje ručnú páku § v nulovej polohe.Pootočením ručnej páky § sa stláća piest 53 a vracia ručnú páku § do nulovej polohy. súčasne, aiebo alternatívne môže byt hlavica gł...

Uninakladač riadený odvalovaním kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: 249227

Dátum: 12.03.1987

Autor: Ungero Robert

MPK: B62D 51/06

Značky: odvalovaním, uninakladač, kolies, riadený

Text:

...nezaťažený pri jazde cez terénnu vlnu.Na obr. 3 je znázornený uninakladač nezaťažený napojený prostredníctvom tyče k tažné-mu vozidlu.Uninerkladva-č riadený odvalovaním kolies pozostáva z jednej hnacej nápravy, ktorá je uložená v blízkosti ťažiska a to tak, že ,pri nezaťaženom stroji je ťažisko ll od osi hnacej nápravy vo väčšej vzdialenosti ako pri stroji zaťažen-om, kedy je ťažisko 11 v .minimálnej blízkosti osi hnacej nápravy na...

Bodovo riadený, portálový manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 231521

Dátum: 15.12.1986

Autori: Zelina Pavol, Urban Pavol, Lukáč Rudolf

MPK: B25J 11/00

Značky: portálový, manipulátor, riadený, bodovo

Zhrnutie / Anotácia:

Bodovo riadený, portálový manipulátor s hydraulickým pohonom a narážkovým odmeriavaním určený pre operačnú manipuláciu v poloautomatických a automatických výrobných zariadeniach podľa vynálezu využíva otočno-výsuvnú časť upevnenú na výstupe základnej posuvnej dvojosovej pohyblivej časti, ktorá je posuvne uložená na nadúrovňovom nosníku, pričom koncová otočno-výstuvná časť pozostáva z jednej otočnej jednotky, na výstup ktorej je pripojený...

Automaticky riadený korelačný spektrometer s teplotnou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 230226

Dátum: 15.08.1986

Autori: Gröne Rudolf, Tockij Jevgenij, Haščík Ján

MPK: G01J 3/00

Značky: riadený, spektrometer, komorou, teplotnou, automatický, korelačný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patri do oboru jadrovej techniky a rieši konštrukciu automatického korelačného spektrometer s teplotnou komorou, ktorého podstata je v tom, že pozostáva z rámu, pohyblivého ramena s pohybovým zariadením, pevného ramena, kolimačných štrbín, scintilačných detekčných jednotiek umiestených v olovených tieniacich krytoch, teplotnej komory, v ktorej je umiestnený krytý a chladený zdroj pozitrónov 22Na a skúmaná vzorka na posuvne uloženej...

Bodovo riadený nadúrovňový manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 229527

Dátum: 15.08.1986

Autori: Hladký Miloš, Smatana Juraj, Zelina Pavol

MPK: B25J 9/00

Značky: bodovo, manipulátor, riadený, nadúrovňový

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření vlhkosti granulovaných materiálů s vlhkostí nižší než 0,5 hmot %, vyznačující se tím, že se vrstvou granulovaného materiálu předehřátého na teplotu 100 až 200 °C vede předehřátý plyn o teplotě 100 až 200 °C o vlhkosti menší než 10-4 hmot. % do absorbentu, u kterého se měří elektrický odpor.

Bodovo riadený nadúrovňový manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 228747

Dátum: 01.04.1986

Autori: Smatana Juraj, Zelina Pavol, Hladký Miloš

MPK: B25J 11/00

Značky: manipulátor, nadúrovňový, bodovo, riadený

Zhrnutie / Anotácia:

Bodovo riadený nadúrovňový manipulátor na hydraulický pohon s narážkovým odmeriavaním je určený pre operačnú manipuláciu s hriadeľovými súčiastkami vyšších hmotností najmä v bezobsluhových integrovaných výrobných zariadeniach. Manipulátor využíva operačnomanipulačnú jednotku posuvne uloženú na nosníku nadúrovňovo premosťujúcom technologickú a vychystávaciu jednotku, pričom operačnomanipulačná jednotka pozostáva z deleného vozíka vzájomne...

Automatický riadený korelačný spektrometer s nastavovaním vzorky pomocou laserového paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 221675

Dátum: 15.03.1986

Autori: Tóth Ignác, Gröne Rudolf, Haščík Ján

Značky: nastavovaním, riadený, automatický, pomocou, korelačný, laserového, paprsků, spektrometer, vzorky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru jadrovej techniky a rieši nastavovanie vzorky do optimálnej polohy pomocou laserového paprsku. Automaticky riadený korelačný spektrometer, pozostáva z oloveného krytu, pevného ramena s kolimačnými štrbinami a scintilačným detektorom, pohyblivého ramena so scintilačným detektorom a kolimačnou štrbinou, z pohybového zariadenia a rámu, ktorého podstata spočíva v tom, že na rámu je uložený laser, ktorého paprsok je totožný s...

Automaticky riadený korelačný spektrometer s magnetickou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245842

Dátum: 16.01.1986

Autori: Kahánek Václav, Petoík Stanislav

MPK: G01T 7/00, G01T 1/00, G01T 3/00...

Značky: riadený, magnetickou, spektrometer, automatický, komorou, korelačný

Text:

...8. Pri anihilácii pozitrónov vyletujúcich zo zdroja pozitronov WNa, ktorý sa nachádza v telese zdroja pozitrónov 42 s elektrónmi nachádzajúcimi sa v meranej v.zorke 37 vznikajúce fotöny gama sa s najväčšou pravdepodobnosťou pohybujú v-o vertikálnej rovine, ktorá prechádza na ľavej strane cez ľavú kovovú fóliu 45, ďalej cez otvor v tieniacom kryte 3 magnetickej komory 7, cez kolimačné štrbiny 17, 18 pevného ramena 1, dalej medzeru v...

Automatický riadený koleračný spektrometer

Načítavanie...

Číslo patentu: 214631

Dátum: 01.07.1984

Autori: Gröne Rudolf, Haščík Ján, Topoĺský Jaroslav

Značky: koleračný, spektrometer, automatický, riadený

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru elektrotechniky. Meria sa ním uhlové rozloženie fotónov gama pri metóde elektrónpozitrónovej anihilácie. Podstata vynálezu je v tom, že v olovenom kryte je zdroj pozitrónov 22 Na, na ktorom je uložená dvojica ramien, na ktorej sú umiestnené dva scintilačné detektory a kolimačné štrbiny, pričom jedno rameno je pohyblivé a je ovládané pohybovým zariadením. Ďalej je spektrometer opaterný elektronickou časťou. Samotný...