Patenty so značkou «riadené»

Polymérna matrica na riadené uvoľňovanie spór entomopatogénnych húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 288356

Dátum: 29.04.2016

Autori: Kozánek Milan, Mazáň Marian, Florián Štefan, Nemčovič Marek

MPK: A01N 25/02, A01N 27/00, A01N 63/04...

Značky: uvoľňovanie, polymérna, matrica, riadené, entomopatogénnych, spór

Zhrnutie / Anotácia:

Polymérna matrica je tvorená z jedno- alebo dvojzložkového nízkomolekulového polymérneho termoplastického materiálu, obsahuje zložku A s parametrami rozpustnosti 16 až 19 (J/m3)l/2, výhodne nízkomolekulový polyetylén alebo polypropylén, a prípadne aj kvapalnú zložku B s parametrom rozpustnosti 15,5 až 18 (J/m3)l/2, výhodne uhľovodíkovú alkánovú frakciu C11 až C18 a ďalej obsahuje spóry Beauveria bassiana v množstve l07 – 108/ml.

Diaľkovo riadené vozidlo s hybridným pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6615

Dátum: 02.12.2013

Autori: Madarás Juraj, Bugár Martin, Ferencey Viktor

MPK: F41H 7/00, B60W 20/00, B62D 1/00...

Značky: riadené, pohonom, vozidlo, hybridným, diaľkovo

Text:

...Q, s vežovým užívateľským výsuvným zariadením 23, s tým, že hlavná riadiaca jednotka gl je bezdrôtovo prepojená s vonkajšou riadiacou jednotkou 29 na diaľkové riadenie smeru jazdy vozidla.Ľahké obmené diaľkovo riadené vozidlo s hybridným pohonom podľa obr. č. l - 7 pracuje tak, že dolné kamery l, upevnené na vonkajšej konštrukcii g karosérie, homé kamery Q upevnené na prednej homej šikmej časti veže Q, s navigačným zariadením a,...

Kompaktné riadené pojazdové koleso podvozka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6433

Dátum: 03.05.2013

Autori: Kalus Juraj, Lábaj Ján, Mačuš Peter, Tribula Rastislav

MPK: B60B 33/00

Značky: koleso, pojazdové, podvozka, kompaktné, riadené

Text:

...môže byť napríklad otvor alebo oko, alebo hák a pod. Na druhom konci funkčného elementu je aspoň jeden kotviaci element na ukotvenie ramena o vidlicu. Týmto kotviacim elementom môže byť otvor alebo vybranie, alebo drážka, alebo západka, alebo závlačka a pod. Taktiež je výhodné, ak vymeniteľné rameno je ukotvené o okrajovú časť vidlice. Ukotvenie môže byť skrutkou alebo nitmi, alebo západkou a podobnými spojmi. Rameno je vymeniteľné podľa...

Nanášacie zariadenie na riadené nanášanie zväzkov vystužujúcich vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18019

Dátum: 05.11.2012

Autori: Lehmhaus Björn, Schneider Markus

MPK: B29C 70/38, B29C 70/30, B29B 11/16...

Značky: vlákien, zväzkov, zariadenie, vystužujúcich, nanášacie, nanášanie, riadené

Text:

...komponentoch z nich vyrobených je podľa uskutočnení zdokumentu W 0 2012/072405 výhodné, ked sa skrátené vlákna nanášajú vo forme zväzkov vystužujúcich vlákien, pričom tieto zväzky vlákien majú výhodne dĺžku v rozmedzí od 10 do 50 mm. Okrem toho je sohľadom na dosiahnuteľné mechanické vlastnosti výhodou, keď má zväzok čo možno najnižší početfilamentov vystužujúcich vlákien, zvlášť výhodný je počet 1000 až 3000 vlákien.Týmto spôsobom vzniká...

Orálna farmaceutická tableta na riadené uvoľňovanie mesalazínu a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16497

Dátum: 23.12.2011

Autori: Varas Fernández-molina Roberto, Loeches Blas David, Martínez Pérez Mercedes

MPK: A61K 9/20, A61K 9/28, A61K 31/606...

Značky: orálna, uvoľňovanie, přípravy, mesalazínu, spôsob, tableta, farmaceutická, riadené

Text:

...hydroñlnú matricu, ako je hydroxypropylmetylcelulóza. Výsledné tablety sa potom poťahujú filmom z polymetakrylátov, aby sa poskytlo dodanie aktívnej látky do hrubého čreva.0012 WO 00/76481-A opisuje prípravu tablety granuláciou taveniny aktívnej látky s lipofilnou látkou, za získania granúl, ktoré sa potom zmiešajú s hydroñlnýmí pomocnými látkami, ktoré pôsobia ako hydroñlná matrica a potom sa tabletujú alebo stláčajú. Výsledné tablety sa...

Diaľkovo riadené dráhové vozidlo najmä na prevenciu a pomoc na diaľniciach, mostoch a v tuneloch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5262

Dátum: 05.11.2009

Autor: Zaťko Ján

MPK: A62B 99/00, A62C 27/00, A62C 3/00...

Značky: vozidlo, najmä, prevenciu, riadené, tuneloch, diaľniciach, diaľkovo, mostoch, dráhové, pomoc

Text:

...reproduktor 12 na boku DV umožňuje dispečerovi vyzvať najbližšie stojace osoby, aby sa chopili príslušných hasiacich prístrojov 17 a poskytnúť im inštruktáž, ako najlepšie majú postupovať pri hasení. Popri tom môže vysunúť aj druhú nízko výsuvnú kameru 21 b s horizontálnym rozhľadom medzi zadnými svetlami na opačnom konci DV a vyzvať ine osoby, aby vybrali z DV zásobník 15 s neutralizačným posypovým materiálom. Na neutralizovanie...

Zariadenie na riadené navíjanie a odvíjanie drôtového lana – kábla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13445

Dátum: 31.07.2009

Autor: Pisek Franc

MPK: B66D 1/36, B66D 1/56

Značky: drôtového, zariadenie, odvíjanie, navíjanie, riadené, kábla

Text:

...disponuje hydraulický pohon ventilom tlmiča a spätným ventilom na spätnom potrubí0010 Zariadenie na riadené navíjanie a odvíjanie drôtového lana - kábla podľa vynálezu budeopísané vo väčších detailoch v pokračovaní opisu pomocou obrázkov, uvádzajúcichObr. 1 homá kladka navijaka so zariadením pre riadené navíjanie a odvíjanie drôtového lana,Obr. 2 výkyvný nosič vodiacich koliesok, aObr. 3 diagram hydraulického obvodu pohonu hydraulického...

Konzervovanie a riadené podávanie a uvoľňovanie spermií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17545

Dátum: 03.07.2007

Autori: Kommisrud Elisabeth, Hofmo Peer Ola, Klinkenberg Geir

MPK: A01N 1/02

Značky: spermií, konzervovanie, podávanie, riadené, uvoľňovanie

Text:

...Nebel et al. (1985), Microencapsulation of bovine spermatozoa (Mikropuzdrenie hovädzích spennii), J. Anim. Sci. 1985 60(6)1631-39, opisujú spôsob zapuzdrenia hovädzích spermií do kapsúl vyrobených z alginátu v kombinácii s polylyzínom. Táto metóda sa zakladá na predtým publikovanej metóde od Lim a Sun (1980), Microencapsulated islets as bioartificial endocrine pancreas(Mikrozapuzdrené ostrovčeky ako biologicky umelý endokrinný...

Zariadenie na výmenu nástroja pre systémy riadené robotom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4678

Dátum: 15.05.2007

Autor: Nickel Paul

MPK: B25J 15/04, B25J 19/00

Značky: robotom, systémy, zariadenie, nástroja, riadené, výměnu

Text:

...na stranu nástroja v smere šípky IV podľa obr. 1 a 3, obr. 5 pohľad zhora na stranu robota v smere šípky V podľa obr. 2 a 3, obr. 6 rez v rovine A - A výmenným zariadením podľa obr. 4 aobr. 7 perspektívny pohľad na separátny kotúč spojky bez súčastí na ňom pripevnených.0009 Na rozličných obrázkoch nákresu sú rovnake dielce vybavené stále tými istými0010 Zariadenie l na výmenu nástroja podľa vynálezu má ako nosné súčasti dva kotúče 2, 4...

Vysokofrekvenčná plazmová zapaľovacia sviečka na riadené zapaľovanie spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2898

Dátum: 02.06.2006

Autori: Agneray André, Jaffrezic Xavier

MPK: H01T 13/00

Značky: motorov, riadené, plazmová, zapaľovanie, vysokofrekvenčná, sviečka, zapaľovacia, spalovacích

Text:

...a spoľahlivej ších plazmatických sviečok.0008 Stýmito cieľmi na zreteli, je predmetom vynálezu sviečka srádiofrekvenčnou plazmou pre riadené zapaľovanie motorov s vnútomým spaľovaním, obsahujúca cievkové vinutie zelektrovodivého drôtu, ktoré tvorí indukčnú časť vysokonapäťového sériového rezonátora pracujúceho v oblasti rádiofrekvencií, pričom cievkové vinutie je zapuzdrené v elektricky izolujúcom materiále, ďalej charakterizovaná tým, že...

Farmaceutické kompozície na riadené uvoľňovanie biologicky aktívnych zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5946

Dátum: 11.08.2005

Autori: Yuhua Li, Chien Benjamin

MPK: A61K 38/22, A61K 31/662, A61K 31/7028...

Značky: biologicky, riadené, aktívnych, kompozície, uvoľňovanie, zlúčenín, farmaceutické

Text:

...zrýchlená degradácia polymérov organickými amínmi Lin WJ, Flanagan DR,Linhardt RJ. Pharm Res. 1994, jú 111(7)1030-4.. Bolo tiež opísané, že degradácia polymémej matiice obsahujúcej jednoduché soli liečiva, napríklad epirubicínu s HC 1,urýchlila degradáciu polymérov a následne ovplyvnila správanie uvoľňovania z týchto častíc Bimbaum DT, Brannon-Peppas L. Molecular weight distribution changes during degradation and release of PLGA...

Zapojenie regulácie jasu riadene osvetľovaného vizuálneho najmä informačného objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4129

Dátum: 05.05.2005

Autori: Španko Jaroslav, Darula Stanislav

MPK: G05D 25/00, G09F 13/00

Značky: objektu, najmä, informačného, osvětlovaného, regulácie, zapojenie, vizuálneho, riadené

Text:

...2 znázorňuje algoritmus výpočtu vyjadrený v blokovej schéme. Na obr. 3 je znázomená bloková schéma zapojenia zariadenia. Napokon na obr. 4 je znázomené usporiadanie jednotlivých senzorov jasu a osvetlenosti.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované na ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci znali stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s...

Hlavný vodič pre kapacitne riadené vysokonapäťové vinutie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4367

Dátum: 17.02.2005

Autori: Runge Joachim, Wilhelm Schaumburg

MPK: H01F 27/28, H01F 27/34

Značky: vinutie, hlavný, kapacitné, vodič, vysokonapäťové, riadené

Text:

...vodiča medi točenými vodičmi sa zaistí, že sa pri bežnom Röbelovom procese nemusia uskutočňovať nijaké zmeny. Fixácíou riadiaceho vodiča vnútri obochtočených vodičov sa zaistí, že riadiaci vodič sa už viac nemôže posúvat.0010 Vynález bude bližšie objasnený s pomocou príkladu uskutočnenia, schematicky znázorneného na výkrese.0011 Jediný obrázok výkresu znázorňuje hlavný vodič pre kapacitne riadené vysokonapáťové vinutie, ktorý je zložený...

Farmaceutická kompozícia na riadené uvoľňovanie účinných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4070

Dátum: 04.02.2005

Autori: Sako Kazuhiro, Sugihara Akio, Sawada Toyohiro

MPK: A61K 9/00

Značky: kompozícia, farmaceutická, riadené, účinných, uvoľňovanie, látok

Text:

...hmotn. do 20 hmotn., vzťahujúce sa na hmotnost polyetylénoxidu 14. farmaceutická kompozícia na riadené uvoľňovanie podľa bodu l, kde je množstvo účinnej zložky 85 hmotn. alebo menej, vzťahujúce sa na hmotnosť farmaceutického prípravku15. farmaceutické kompozícia na riadené uvoľňovanie podľa bodu 14, kde je rrmožstvo účinnej zložky 10 hmotn. alebo menej, vzťahujúce sa na hmotnosť farmaceutického prípravku16. farmaceutické kompozícia na...

Systém na riadené uvoľňovanie pohlavných hormónov pre nazálnu aplikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 479

Dátum: 11.11.2003

Autor: Mattern Claudia

MPK: A61K 9/107, A61K 31/568

Značky: hormónov, nazálnu, pohlavných, riadené, aplikáciu, systém, uvoľňovanie

Text:

...56(l) 139- 141 (1991), Nasally-administered progesterone comparison of ointment and spray forrnulations, Maturitas l 3(4) 313 - 317 (1991), Progesterone administration by nasal sprays in menopausal women comparison between two different spray formulations, GynecolEndocrinol 6(4) 247 - 251 (1992), Effects of the repetitive administration of progesterone bynasal spray in postmenopausal women, Fertil Steril, 60(6) 1020 - 1024 (1993) a Nasal...

Perorálna lieková forma na riadené uvoľňovanie liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7464

Dátum: 12.02.2003

Autori: Re Vincenzo, Li Chi Leung, Willy Helen Anne, Martini Luigi

MPK: A61K 9/44

Značky: lieková, riadené, forma, perorálna, uvoľňovanie, liečivá

Text:

...obsahuje farmaceutický aktívnu slabú bázu alebo jej farmaceutickývhodnú soľ alebo solvát, pričom jadro je opatrené obalom s jedným alebo viac otvormivedúcimi k jadru, ktorého podstata spočíva vtom, že obal je erodovateľný za vopredstanovených podmienok pH. Predmetom vynálezu je ďalej perorálna lieková forma, ktorá obsahuje(i) erodovateľné jadro, pričom jadro obsahuje farmaceutický účinnú slabú bázu alebojej farmaceutický vhodnú soľ alebo...

Tepelne riadené membránové zariadenie odvádzača kondenzátu so zníženým hydrodynamickým odporom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281654

Dátum: 17.04.2001

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16T 1/10, F16T 1/14

Značky: riadené, membránové, zníženým, odporom, kondenzátu, odvádzača, tepelně, zariadenie, hydrodynamickým

Zhrnutie / Anotácia:

Membránové zariadenie opisovaného odvádzača kondenzátu pozostáva z horného dielu (10), ktorý môže byť zhotovený z dvoch častí, a zo spodného dielu (20), medzi ktorými je styčnými plochami oboch dielov (10, 20) zovretá pružná membrána (30). Nad membránou (30) je priestor s nízkovriacou kvapalinou (40) a pod membránou (30) je vytvorený štrbinový priestor (15), ktorý oddeľuje membránu (30) od povrchu (22) spodného dielu (20), v ktorom sa...

Zapojenie na riadené spínanie plynového solenoidového ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2236

Dátum: 12.07.1999

Autor: Vegter Derk

MPK: F23N 1/00, G05D 16/20

Značky: solenoidového, zapojenie, ventilu, plynového, riadené, spínanie

Text:

...riadené spínanie plynového solenoidového ventilu podľaďalšieho uskutočnenia s dvomi odpormi vo vedení spätnej väzby od spojovacieho3 bodu druhého odporu s druhým kondenzátorom k elektróde riadiaceho tranzistoru,ktorá je odvrátená k prvému odporu, je také v ktorom je riadiaca elektróda druhého tranzistoru pripojená k spojovaciemu bodu oboch spätnoväzbových odporov.Na reguláciu modulovaného budiaceho prúdu je k druhému kondenzátoru paralelne...

Tepelne riadené membránové zariadenie odvádzača kondenzátu so zníženým hydrodynamickým odporom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2144

Dátum: 07.05.1999

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16L 55/07

Značky: kondenzátu, zariadenie, tepelně, hydrodynamickým, riadené, odvádzača, zníženým, odporom, membránové

Text:

...tepelné a mechanické namáhanie spôsobuje, že po určitej dobe sa poruší jej hermeticke uloženie medzi kvapalinovou komorou a doskou s prívodnými a odvádzacími kanálmí, pričom dochádza k úniku nízkovriacej kvapaliny aOdvádzače jestvujúcich vyhotovení, obsahujúce elastickú membránu, obtiažne zvládajú požiadavky na odvádzanie kondenzátu pri vyšších výkonoch. Vstupujúci kondenzát naráža veľkou rýchlosťou kolmo na membránu a pritom dochádza...

Spôsob výroby náplasti na riadené uvoľňovanie nitroglycerínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279297

Dátum: 09.09.1998

Autori: Meconi Reinhold, Jaeger Halvor, Klein Robert-peter, Hoffmann Hans-rainer

MPK: A61M 37/00, A61K 31/21, A61L 15/44...

Značky: výroby, nitroglycerinu, spôsob, náplastí, uvoľňovanie, riadené

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby náplasti sa uskutočňuje tak, že sa roztavené kontaktné adhezívum, obsahujúce nitroglycerín, ktorý sa má uvoľňovať, nanesie pri teplote 40 až 80 °C na zadnú vrstvu, napríklad polyesterový film, ktorý je na strane nanášania kremíkovaný a pohliníkovaný a potom sa nanesie materiál ochrannej vrstvy, napríklad pohliníkovaný polyesterový film.

Kolagénový prípravok na riadené uvoľňovanie účinných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281461

Dátum: 06.08.1997

Autor: Roreger Michael

MPK: A61K 47/42, A61K 9/00, A61K 9/22...

Značky: účinných, látok, uvoľňovanie, prípravok, kolagénový, riadené

Zhrnutie / Anotácia:

Kolagénový prípravok je schopný riadeného uvoľňovania účinných látok v dôsledku toho, že obsahuje zmesi kolagénov nerozpustných v kyseline s rozdielnym rozdelením molekulárnych hmotností.

Dávkovacia forma na riadené uvoľňovanie liečiva a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279964

Dátum: 10.05.1995

Autori: Pipkin James, Rork Gerald

MPK: A61K 9/00, A61K 9/20

Značky: uvoľňovanie, riadené, liečivá, výroby, spôsob, forma, dávkovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovacia forma na riadené uvoľňovanie liečiva vo forme rôsolovitej disperzie zloženej z i) jadra, ktoré obsahuje liečebné činidlo, polymér, ktorý počas hydratácie tvorí rôsolovité mikroskopické častice, a v prípade potreby činidlo modulujúce hydratáciu polyméru, a z ii) nepriepustnej, nerozpustnej krycej vrstvy, ktorá obklopuje jadro, adheruje k nemu a obsahuje štrbiny, ktoré poskytujú plochu na hydratáciu a uvoľňovanie disperzie, zahŕňajúcej...

Ústrojenstvo na riadené ovládanie prestavovania zátky rozvádzacieho žľabu alebo metalurgickej lejacej panvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281378

Dátum: 15.09.1991

Autori: Paulus Friedhelm, Schönbrenner Wolfgang, Lothmann Josef

MPK: B22D 11/10, B22D 41/20

Značky: metalurgickej, zátky, panvy, riadené, žlabu, ústrojenstvo, prestavovania, ovládanie, rozvádzacieho, lejacej

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojenstvo pozostáva zo zátky (56), ktorá je pripojená k zátkovému ramenu (22), ktoré je usporiadané nad rozvádzacím žľabom (5) alebo nad lejacou panvou (57) a ktoré je spojené s nosnou tyčou (1), posuvnou v zvislom klznom vedení smerom nahor a nadol. Zvislé klzné vedenie je tvorené valivými telesami a vratne posuvný pohyb nosnej tyče (1) sa uskutočňuje pomocou hydraulického, hydropneumatického alebo pneumatického člena, usporiadaného a...

Zapojenie obvodu na plynulé riadene prietoku plynného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 266989

Dátum: 12.01.1990

Autori: Valenta Jozef, Bušík Ferdinand

MPK: C03B 5/24

Značky: media, zapojenie, plynného, riadené, prietoku, plynule, obvodů

Text:

...zapojenia obvodu na plynulé riadenie prietoku plynného média spočívajú najmä v odstránení trvalej prevádzky ventilátora na plný výkon počas celej kampane. Otáčky ventilátora sa zvyšujú alebo znižujú postupne v závislosti na požadovanom prietoku spaľovacieho vzduchu, ktorý je definovaný veľkosťou napätia regulátora. skutočnou spotrebou elektrickej energie ventilátora v závislosti na požadovanom prietoku spalovacieho vzduchu je dané zníženie...

Zariadenie na riadené dávkovanie liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245322

Dátum: 15.12.1988

Autor: Benke István

MPK: A61G 11/00, A61M 16/00, A61B 6/02...

Značky: liekov, riadené, dávkovanie, zariadenie

Text:

...spočívajú v presnom dávkovani liekov, napr. bikarbonátu,roztoku draslíka a iných substancií na základe analýzy vnútorného prostredia počítačovým analyzátorom s videodisplejom, na ktorom sú zároveň sledované hodnoty parametrov. acidobázy, iónogramu a dalšie hodnoty vyplývajúce z matematických vzťahov k uvedeným hodnotám.Na priloženom výkrese je tbloková schéma zapojenia.Zariadenie na riadené dávkovanie liekov pozostáva z transkutanných...

Rozstrekovacia tryska zariadenia na riadené striekanie viskóznych médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 233114

Dátum: 01.01.1987

Autor: Urban Ján

MPK: B22C 23/02, B22D 7/06

Značky: médií, zariadenia, rozstrekovacia, viskóznych, tryska, striekanie, riadené

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka rozstrekovacej trysky zariadenia na riadené striekanie viskóznych médií, najmä lakov a keramických suspenzií na steny kokíl pre odlievanie ocele, ktorá ma v stene výstreku rovnomerne rozmiestnené výstrekové otvory tvorené dvoma drážkami zasahujúcimi do polovice steny výstreku a priečne na seba, pričom vonkajšia drážka má polkruhový profil.

Zariadenie na riadené striekanie laku a keramickej suspenzie

Načítavanie...

Číslo patentu: 228007

Dátum: 01.12.1985

Autor: Urban Ján

Značky: keramickej, suspenzie, striekanie, zariadenie, riadené

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na riadené striekanie laku a keramickej suspenzie vo forme viskózneho média na steny kokil pre odlievanie ocele, ktorého hydraulický dávkovač viskózneho média je tvorený dvoma dávkovacími komorami súoso usporiadanými a od seba oddelenými uzatváracím osovým ventilom, ktorého vreteno je čelne spojené s piestnou tyčou pneumatického valca, napojeného cez dvojcestný elektromagnetický ventil na rozvod vzduchu.