Patenty so značkou «rezonátor»

Transparentný štrbinový rezonátor protihlukovej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7280

Dátum: 03.11.2015

Autor: Žikovský Jozef

MPK: E01F 8/00, G10K 11/172

Značky: stěny, štrbinový, transparentný, protihlukovej, rezonátor

Text:

...materiálu má obvykle tvar dutého hranola, prípadne písmena U, do ktorého je umiestnený tlmiaci materiál.Celková pohľadová plocha absorbéra je vždy menšia ako 25 celkovej pohľadovej plochy lamiel a štrbín, výhodne sa pohybuje okolo 10 , pohľadovej plochy lamiel a štrbín transparentného štrbinového rezonátora protihlukovej steny, čo zabezpečuje dostatočnú priehľadnosť.Tento transparentný štrbinový rezonátor protihlukovej steny sa potom...

Rezonátor na tlmenie hluku a jednotlivých tónov v potrubiach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5162

Dátum: 07.05.2009

Autor: Nezverejniť Pôvodcu

MPK: F16L 55/02

Značky: tlmenie, jednotlivých, rezonátor, hluku, tónov, potrubiach

Text:

...otvorom ll a ďalšej komory 20 dĺžky L 2 s otvorom 21, ktorý je definovaný rozšírenou časťou 3 potrubia 2 úchytom 6 a vnútomým ohraničením 4.Rczonátor pozostáva prevažne z dvoch rozličných komôr, ktoré hraničia s potrubím prípadne cez ktoré je potrubie vedené. Úsek, ktorým ohraničeníe (časť potrubia) vstupuje do rozšírenej časti potrubia, ktorá ho obklopuje, prípadne ohraničuje komory, je určený predovšetkým po stanovení rozmerov (dimenzovaní)...

Koaxiálny rezonátor s frekvenčnou stabilizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270533

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hajach Peter, Vavra Štefan

MPK: H01P 7/04

Značky: koaxiálny, rezonátor, stabilizáciou, frekvenčnou

Text:

...teplotným kosfioientomoć .Výhodou koaxiálneho rezonátora podľa vynálezu je, že ee nim dosiahne spoľahlivá stabilizácia rezonančnej funkcie. Konátrukcie rezonátora je ekonomicky nenáročná o nekladie velká nároky ns použitý materiál. kde namieato invaru ee mőžu využit bežná elektroteohnioká materiály. sko je med alebo hlinik. Použitie kompenzaönáho a ladioceho kon denzátora ne koncoch horizontálnsho rezervátora umožňuje ekrátenie dĺžky...

Laděný rezonátor s plošnou odbočkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269246

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zítka Jan, Widenský Jan

MPK: H03H 3/007

Značky: odbočkou, laděný, rezonátor, plošnou

Text:

...o péjaci atranou apojo § a koncom ploané civky Z 3 na izolovoně prokovený otvor odbočky 55, jak ukozuja obrázok 3- avým zaćàtkom Zł na izolované prokovaný otvor gg a koncom ploiné civky lg na izolovanê prokovený otvor odbočky 55, zřojmé z obrázku 5.složanin aoatavy vinuté civky o dolaüovaoim prvkaa pro čroubovicový rozonétor,obrázok l, a plošným apojem podle obrázku 2 a galvanickým prepojenia začátku vinuté civky gł a koncom plošné...

Dutinový rezonátor pro vysokofrekvenční generátory velkého výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265194

Dátum: 13.10.1989

Autori: Jareš František, Šíbl Milan, Hroch Pavel, Langmajer Miroslav, Havlíček Rudolf, Boček Otakar

MPK: H05B 6/02, H01J 5/46

Značky: generátory, rezonátor, dutinový, výkonu, velkého, vysokofrekvenční

Text:

...ze dvou větví propojených paralelně, zakončených kapacitou, jehož podstata spočíva V tom, že indukčnost každé větve vedení je tvořena pevnou klecí z ocelových svorníků pevně spojených čelními deskami, přičemž aktivní povrch indukčnosti je tvořen měděným pláštěm, zatímco kapacita je tvořena zemními deskami, které jsou vzájemně symetricky propojeny prvními vodivými propojkami a druhými vodivými propojkami jsou připojeny na plášt rezonátoru a...

Rezonátor laseru se změnou frekvence záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 258312

Dátum: 16.08.1988

Autori: Marek Jan, Hamal Karel

MPK: H01S 3/086, A61B 17/32, H01S 3/081...

Značky: frekvence, záření, laseru, změnou, rezonátor

Text:

...přesné nastavováni do rezonátoru, Tento rezonatcr laseru ,je konetrukčně ,jednoduchý oproti etevajicím rezonátorüm se zmenouPríklad uspořádání rezonátoru laseru se zmenou frekvenceezáření je sohematicky naznačen na přiloženém výkrese.Lineární konfigurace rezonátoru seetává z polopropuetneho výetupního zrcadle l a prvního zrcaidlarł, mezi nímiž je umístěn aktivní element g a dále z druhého zrcadle 2, před nimž je umístěna závěrka 5....

Nestabilní rezonátor pevnolátkového laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257033

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kubeček Václav

MPK: H01S 3/08

Značky: rezonátor, nestabilní, pevnolátkového, laseru

Text:

...zrcadlem při současném snížení počtu optických elementů, vyžadujícíh přesné nastavení na minimum. Tento rezonátor, přesto že je v porovnání se známými nestabilními rezonátory podstatné jednodušší a výrobné levnější, zabezpečuje generaci záření s dobře definovaným a stabilním rozložením intenzity ve Vzdálené zóně bez postranníchmaxim i pro různé rozložení intenzity v blízké zóně.Příkladné uspořádání nestabilního rezonátoru pevnolátkového laseru...

Laditelný identifikační rezonátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 257013

Dátum: 15.04.1988

Autori: Koula Adolf, Hašlar Ladislav

MPK: A01K 11/00

Značky: rezonátor, laditelný, identifikační

Text:

...pohodlné přesné naladění a doladění po ustálení hodnot. Celý obvod je dobře po zalití fixován pomocí krycí desky, přispí~ vající k odstranění mechanického namáhání rezonančního obvodu. Po doladění obvodu je zaru čeno dlouhodobé udržení stanovených hodnot naladění.Příklad provedení laditelného rezonančního obvodu podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, kde obr. 1 představuje částečný nárysný řez rezonátorem, obr. 2 je řezem...

Rezonátor plynového iontového laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256286

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gardavský Jiří, Hanuš Radim

MPK: H01S 3/08

Značky: laseru, rezonátor, iontového, plynového

Text:

...trubice l je na přední straně zakončena Brewsterovým oknem gł, před nimž je upraveno výstupní zroadlo g. Zadní strana výbojové trubice l je zakončena zadním Breweterovým oknem gg, mezi nimž a odrazným zrcadlem Q je upraven otočně uložený zpožčovač Q fáze elektromagnetických vln. Laseuwý paprsek Qs vlnovou délkou či vystupuje výetupním zrcadlem 5, přičemžjlaserový paprsek 1 s vlnovouudélkou .či je odkloněn Brewstero Vým oknom gg...

Laserový rezonátor s polarizátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250413

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kvapil Jiří, Košelja Michal

MPK: H01S 3/08

Značky: laserový, polarizátorem, rezonátor

Text:

...na třemi zrcadly umožňuje tak emisi polarizovaného světla bez vysokých nárokü na jakost polarizatorů a V případech, kdy materiál laserové tyče polarizuje světlo nedokonale, umožňuje docílit lepší jakost Výstupního svazku a vyšší energetickou účinnost laseru.Výkresüm, jsou uvedena dvě různá možná provedení laserového rezonatoru s polarizátorem podle vynálezu.Na obr. 1 je zakreslena odrazivé zrcadlo 1 a polopropustná zrcadla 2, 3, dále...

Rezonátor spektometru impulsní elektronové paramagnetické rezonance

Načítavanie...

Číslo patentu: 237247

Dátum: 15.06.1986

Autor: Chmelinskij Vsevolod Jevgeňjevič

MPK: G01N 24/10

Značky: elektronově, rezonátor, impulsní, paramagnetické, rezonance, spektometru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rezonátoru spektrometru impulsní paramagnetické rezonance. Cílem vynálezu je rozšířit funkční možnosti rezonátoru. Toho se dosahuje vytvořením rezonátoru, který obsahuje těleso, dutinu pro kmity dvou ortogonálních typů, modulační vinutí polarizačního magnetického pole, otvory pro zavedení dielektrických kolíků pro dolaďování kmitočtu, otvory pro zavedení vzorku a vazební otvory, přitom v souladu s vynálezem je modulační vinutí...

Vysílací a přijímací rámová anténa, zejména pro pasivní identifikační rezonátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 215335

Dátum: 31.05.1984

Autori: Koula Adolf, Hašlar Ladislav

Značky: pasivní, anténa, zejména, rezonátor, rámová, vysílací, identifikační, přijímací

Zhrnutie / Anotácia:

Vysílací a přijímací rámová anténa, zejména pro pasívní identifikační rezonátor. Je tvořena základním rámem, který sestává z vnitřního profilovaného dílu a vnějšího krycího dílu, obojí ze syntetické hmoty. V dutině mezi nimi je na nosných můstcích utaženo anténní vinutí. Anténa je určena, zejména pro aktivaci pasívního rezonátoru na identifikovaném kusu dobytka, procházejícím rámovou anténou podle vynálezu.

Mikropáskový rezonátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 215848

Dátum: 20.12.1983

Autor: Hoffmann Karel

Značky: mikropáskový, rezonátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mikropáskového rezonátoru použitelného ve struktuře mikropáskového vedení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nad vrchní stranou substrátu základního mikropáskového vedení je v nastavitelné vzdálenosti umístěn nosič, posuvný v rovině rovnoběžné s vrchní stranou substrátu, nesoucí rezonanční strukturu. Mikropáskového rezonátoru lze využít k impedančnímu přizpůsobení, např. v mikrovlnných oscilátorech, k nastavování držáků diod,...