Patenty so značkou «režimu»

Podporovanie vstupno/výstupných operácií prenosového režimu medzi kanálovým subsystémom a vstupno/výstupnými zariadeniami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15880

Dátum: 11.04.2012

Autori: Kalos Matthew Joseph, Carlson Scott, Flanagan John, Ricci Louis William, Hathorn Roger, Yudenfriend Harry, Casper Daniel Francis, Riedy Dale

MPK: G06F 13/42

Značky: kanálovým, podporovanie, operácií, režimu, přenosového, subsystémom, medzi, zariadeniami

Text:

...s aspoň jedným z množstva príkazov, udáva výstupný dátový prenos a prijatie aspoň jednej vstupnej správy z riadiacej jednotky, obsahujúcej vstupné dáta,ktoré sa majú uložiť do hlavného úložného priestoru hostiteľského počítačového systému, pričom vstupná dátová správa, spojená s aspoň jedným z množstva príkazov, udáva vstupný dátový prenos.0008 Ďalšie uskutočnenie obsahuje prístroj na uskutočňovanie vstupno/výstupnej (l/O) operácie,...

Indikácia režimu vysielania riadiacej informácie vzostupného kanála

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14624

Dátum: 04.05.2011

Autori: Nam Young Han, Zhang Charlie

MPK: H04W 72/12, H04L 5/00

Značky: vysielania, vzostupného, informácie, kanála, riadiacej, indikácia, režimu

Text:

...kanálu (CQI). Učastnicka stanica taktiež obsahuje systém obvodov vysielacej časti nakonfigurovaný na vysielanie aperiodického hlásenia s indikátormi stavu kanála (CSI) základňovej stanici prostredníctvom PUSCH na komponentnej nosnej i vzostupného kanálu, keď iba jedno pridelenie vzostupného kanálu, ktoré plánuje PUSCH na komponentnej nosnej i vzostupného kanálu, obsahuje žiadosť o CQI s hodnotou z určitej množiny. Ked informácie...

Zariadenie na úpravu kyslíkového režimu skládok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4372

Dátum: 02.02.2006

Autori: Lindtner Ján, Nosko Vladimír, Gregor Tomáš

MPK: B09B 3/00

Značky: skládok, úpravu, zariadenie, kyslíkového, režimu

Text:

...tlenia, čím sa súčasne zbavuje nepríjemného zápachu a vychádza z tohto kontajnera von. Obe čerpadlá pracujú synchrónne.Pracovný proces zabezpečujúci prúdenie plynu obsahujúceho kyslík je reverzibilný a systematicky sa mení. To znamená, že v prvom pracovnom režime zariadenia vzduch alebo plyn obohatený kyslíkom je v dôsledku činnosti prvého čerpadla nasávaný cez otvory prvého kontajnera, prechádza mikrobiálnym substrátom do priestoru skládky a...

Způsob využití tepla a úpravy teplotního režimu při odsiřování spalin magnezitovým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260570

Dátum: 15.12.1998

Autori: Najmr Stanislav, Kočí Jan, Enžl Jiří, Pětioký Karel, Bumbálek Václav

MPK: B01D 53/34

Značky: odsířování, způsobem, tepla, teplotního, spalin, režimu, úpravy, využití, magnezitovým, způsob

Text:

...nutnou komínovou teplotu, tj. nad 70 °C, s výhodou 90 až 120 °C. Ochlazeně neodsíŕené spaliny se potom vedou k odsífeni do absorbéru a předehřáté odsižené spaliny se vedou do komina.Ve výměníku tepla se sníží entalpie neodsířenýoh spalin před vstupem do absorbéru ažo 20 V důsledku toho se teplota adiabatického nasyoení spalín v absorbéru a tudíž i teplota ebaorpční euapenze eníží o 6 až 15 °C. Toto snížení je postačující k tomu, aby při...

Zapojení pro indikaci mezních režimů letu letadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263822

Dátum: 12.05.1989

Autori: Zasadil Vladimír, Šťastný Libor

MPK: G05B 1/01

Značky: zapojení, režimu, mezních, indikaci, letadla

Text:

...jako základní přístrojové informace pro praktickou pilotáž. Zapojení dle vynálezu lze také výhodne integrovat s palubními elektronickými systémy.Na obr. 1 je znázorněn príklad zapojení dle vynálezu.Výstup snímače 1 násobku normálneho přetížení je připojen na vstup odmocňovacího obvodu 2, jehož výstup je připojen na první vstup násobičky 3, přičemž na drruhý vstup násobičky 3 je připojen přívod 7 konstanty a výstup z násobičky 3 je...

Pevnolátkový laser se změnou režimu spínání

Načítavanie...

Číslo patentu: 263286

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jelínková Helena

MPK: A61B 6/08, H01S 3/10

Značky: pevnolátkový, změnou, laser, režimu, spínání

Text:

...tuto změnu režimu provést l zvnějšku bez otevření bezpečnostního krytu laseru, což znamená rovněž výhodu proti stávajícím laserům.Přiklad uspořádání pevnolátkového laseru se změnou režimu spínání podle výnálezu je schematicky naznačen na přiloženém výkrese.Konfiqurace pevnolátkověho laserus dvojitým pasívním modulátorem sestává 2 polopropustného výstupního zrcadla l a plně odrazněho zrcadle 3, mezi nimiž je umístěn aktivní element g a dále...

Zařízení k ovlivňování režimu zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259112

Dátum: 17.10.1988

Autori: Berthel Heiner, Pöpper Eva María, Šmíd Jiří, Höhne Detlef, Schünemann Ulrich, Schüttau Eberhard

MPK: B65D 88/54, B65G 65/30

Značky: zařízení, zásobníku, ovlivňování, režimu

Text:

...zařízení pre ovlívňováni režimu zásobníku podle V vynálezu spočívá v tom, že nejméně jeden přístroj pre eouěaenó anezávis 1 é měření normálových a tečnýoh napětí sypké hmoty je umíetěn Jednak na vertikální etěně zásobníku a jednak na kuže- Á lovitém dílu zásobníku, přičemž alespoň jeden měřicí přístroj je umistěn těeně nad přeohodem mezi vertíkálním díłem a kuželovítým dílem a alespoň jeden měříoí přístroj je umístěn výrazně. pod...

Zapojení pro měření pamětí v pracovním režimu typu modifikované čtení – zápis

Načítavanie...

Číslo patentu: 258769

Dátum: 16.09.1988

Autori: Exner Karel, Kristen Jiří

MPK: G11C 29/00

Značky: zapojení, pamětí, zápis, čtení, měření, pracovním, režimu, modifikované

Text:

...vzorkem zkoušečea do každé přečteně báñky je v zápětí zapísován ohsah odpovídající přímému datovému vzorkuKonečně ve čtvrté fáziměření určené řídicími signály na první až třetí řídící svorcev úrovni logické jedničky, nuly a jedníčky je testované paměč-čtena pří současné kontroleobsahu płímým datovým vzorksnzkouěeče, zatímco vzápätí ja do čtené buňky nahráván obsah odpovídající komplementárnímu datovému vzorku. z popsaného časového diagramu...

Zařízení pro automatickou regulaci pálicího režimu v palivových tunelových pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 258517

Dátum: 16.08.1988

Autori: Borovička Josef, Erbek Václav

MPK: G05D 23/00

Značky: pálicího, režimu, zařízení, regulaci, pecích, tunelových, automatickou, palivových

Text:

...Druhý vstup regulátoru průtoku spalovaného média Ä je přes první obvod 5 pro nastavení regulačního rozsahu připojen na přívodní potrubí 1 spalovaného média, vedoucí z akčního členu spalovaného média 3 do hořákuÉ. Výstup regulátoru průtoku okysličovadla g je připojen na druhý pohon 2 akčního členu okysličovadla lg.První vstup regulátoru průtoku okysličovadla Ä je přes druhý obvod ll pro nastavení regulačního rozsahu připojen na přívodní...

Zapojení pro časování řídicích signálů mikropočítače v režimu sdílení sběrnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 247218

Dátum: 01.08.1988

Autor: Svoboda Josef

MPK: G06F 13/42

Značky: režimu, mikropočítače, sdílení, časování, signálu, řídících, sběrnic, zapojení

Text:

...vynálezu zamezuje vniku hazardních stavů při3 . 247 21 a přepínání sdílených sběrnic mezi mikroprocesorem a řadičem zobrazování. Tím je možný návrh levných mikroprocesorových systémů s minimálním počtem součástek, avšak bez kompromisních řešení v časování při dodržaní všech katalogových údajů jednotlivých součástek, což je významné zejména pro sériovou výrobu, nebot jsou tak vyřešeny otázky povolených rozptylůVynález je blíže vysvětlen za...

Zařízení pro automatickou regulaci pálicího režimu v palivových tunelových pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 257607

Dátum: 16.05.1988

Autori: Erbek Václav, Borovička Josef

MPK: G05D 23/00

Značky: pálicího, režimu, pecích, automatickou, palivových, tunelových, zařízení, regulaci

Text:

...regulátoru g spalovaného média je připojen na první pohon Q akčního členu § spalovaného média. První vstup regulátoru Ä spalovaného média je připojen na čidlo l teploty. Druhý vstup requlátoru 2 spalovaného médla je přes obvod 3 pro nastavení regulačního rozsahu hořáku 3 přípojen na potrubí lg spalovaného média, vedoucí z akčního členu É do hořáku 1. Výstup regulátoru g spalovaného média je ještě dále připojen na vstup...

Zapojení pro řízení brzdného režimu elektrického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243201

Dátum: 15.11.1987

Autori: Pommerening Klaus, Kühn Manfred, Ristau Otto

MPK: H02P 7/00

Značky: elektrického, pohonů, zapojení, brzdného, řízení, režimu

Text:

...Í 5 délky brzdné dráhy je zajištěno zaujímání požadované polohy. Rušivé vlivy během brzdného pochodu, jako změna pasivních odporů, kolísaní napětí sítě a jiné, jsou automaticky e 4liminovány. Na přesné zaujetí polohy má vlív správný okamžik signálu pro započetí brzdění, funkce snímače rychlosti a integračního obvodu.Príklad zapojení podle vynálezu je dále popsán a vyznačen na obr. l regulátor R rychlosti motoru M, zjlštované snímačem T...

Spôsob úpravy deformačného režimu teplej širokopásovej trate pre výrobu nízkolegovanej vysokopevnostnej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 242466

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dolgij Viktor Vasiljevie, Dovbnja Vladimír Konstantinovie, Chadasevie Nikolaj Alexaddovie

MPK: B21B 3/00

Značky: teplej, vysokopevnostnej, výrobu, spôsob, širokopásovej, deformačného, ocele, tratě, úpravy, režimu, nízkolegovanej

Text:

...nedootąitkv odcirci pravy deformač u teplej spojitej rohu nízkouhll zej § 01 nej vysokopexrnorne o vo zvitkoch o smerom i ch . 0,08 až 0,15 0/0 hrnoiostnýcli uhlíka, I v 1,6 9/0 mangánu, 0,010,09 n až 0,1 °/o vanädu, vyłiovujiíce rúr, ktoreho potl.satosižeSÍOIÍCÍBCh príoravi formácií. v irozmerlzçí vom poradi sa dov deformácie v .mm Výhodou sjiôcoim úpravy IQÍUL režimu teplej spojítej ši.rriiopásovejjíodie. vyuuílezu. je, že prípravné...

Zařízení pro volbu pracovních režimů automatické převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240077

Dátum: 01.07.1987

Autor: Koištan Vladimar

MPK: F16H 4/48

Značky: volbu, převodovky, pracovních, režimu, automatické, zařízení

Text:

...nákružkem dopředných stupňu 1 a nákružkem zpátečky 5. Šoupátko nucených režimu ll je opatřeno nákružkem prvního nuceného režimu lg a nákružkem druhého nuce- 4 ného režimu lze S ovládacím systémem převodovky Q je trvale epojen kanál hlavního tlaku 2, kanál dopředných stupňů Q, kanál zpátečky Q, kanál tlaku nuceného řazení §, kanál prvního nuceného režimu lg a kanál druhého nuceného režimu §.V levé poloze šoupátka základních režimu g je propojen...

Zařízení zajišťující výkon motoru ve zvoleném režimu při proměnných vnějších podmínkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 238160

Dátum: 01.05.1987

Autor: Fišera Jiří

MPK: F02C 9/56

Značky: motorů, proměnných, zařízení, podmínkách, vnějších, výkon, zajišťující, zvoleném, režimu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je řešen požadavek, aby motor podával požadovaný výkon při pilotem nastavené poloze ovládací páky měněním svých otáček nezávislé na změnách teploty a tlaku vzduchu pracovního prostředí. Zařízení má výkyvnou ovládací páku (6) v pilotní kabině spojenou ovládacím táhlem (5) s výkyvnou dvouramennou pákou (4), která je regulátorovým táhlem (3) spojena s otáčkovou pákou (2), která přes opěrný talíř (21) mění předpětí pružiny (22) roztěžníku...

Zařízení pro řízení tepelného režimu válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 250265

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pařízek Jan, Skrziszowski Amandus, Novotný Ladislav

MPK: B21B 37/10

Značky: zařízení, řízení, stolice, režimu, válcovací, tepelného

Text:

...1, v iuěmž je íispořadán regulační prvek 3, například pneumatický remlečazí ventil,přičemž regulační smyčka je uzavřena z hlavního přívodního vedení 1 přes převodnik 4 tlaku, regttlátor 2 tlaku, polohový stabilizátor 8 regulačního prvku 3 a regulační prvek 3. jednotlivé prvky tohoto regulačního obvodu jsou napájeny Linifikovanýiíi pneumatickým signálem, napájení není na obrázku, naznačeno. Zadávací vstup c regulátoru 2 tlaku je propojen s...

Zapojení pro blokový přenos dat v režimu přímého přístupu do paměti multiprocesorového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 236849

Dátum: 15.03.1987

Autori: Vančura Bohumil, Rotrekl Jiří

MPK: G06K 11/00

Značky: režimu, prenos, přístupu, systému, přímého, zapojení, multiprocesorového, blokový, pamětí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru mikroelektronických systémů, kde pro přenos dat mezi systémy se používá sériového nebo paralelního kanálu řízeného jedním, případně oběma procesory. Zapojení podle vynálezu řeší blokový přenos dat v režimu přímého přestupu do paměti bez účasti procesorů systémů s využitím programovatelných obvodů DMA, které jsou synchronizovány společným řídicím hodinovým kmitočtem a synchronně vyhodnocenými signály žádosti o přenos DMA,...

Zapojení vyhodnocovací jednotky pro zjišťování polohy pracovního režimu motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239683

Dátum: 13.03.1987

Autori: Anlauf Alfred, Kindler Wolfgang

MPK: F02M 59/38

Značky: zapojení, pracovního, vyhodnocovací, režimu, zjišťování, polohy, jednotky, motorů

Text:

...polohy regulační tyče vstřikovacího čerpadla. Poloha regulační tyče určuje velikost množství dodávanéhopaliva do válce motoru, koresponduje tedy s hodnotou točivého momçntu motoru. Snímání otáček je možno umístit na kterékoliv rotující části motoru, je však vhodné umístit snímačk vačkové hŕídeli vstřikovacího čerpadla.Výhody zapojení podle vynálezu spočívají v tom, že řidič vozidla podle informace dané vyhodnocovací jednotkou, může volit...

Způsob ovlivňování plynového režimu v uhelných slojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 234340

Dátum: 01.03.1987

Autori: Rakowski Zikmund, Lát Jindřich, Kuba Eduard, Pastrňák Jiří

MPK: F42D 1/02, E21F 17/00

Značky: způsob, ovlivňování, plynového, uhelných, slojích, režimu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ovlivňování plynového režimu v uhelných slojích spočívá v navrtání dlouhých vrtů nad nebo pod okrajovou částí uhelné sloje. Tyto vrty se nabíjejí trhavinou v maximálně možné délce a odpálí. Trhací prací vzniká síť sekundárních trhlin v horninách v okolí okrajové části sloje, což příznivě ovlivňuje napěťový stav plynů v uhelné sloji a její plynopropustnost. Uvolňování plynů z uhelné sloje probíhá potom pozvolněji a bez nárazových špiček...

Lopatkové koleno pro potrubí kompresoru pracujícího v nestabilním režimu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248761

Dátum: 12.02.1987

Autor: Velehradský Jiří

MPK: F16L 43/00

Značky: kompresoru, lopatkové, nestabilním, pracujícího, potrubí, režimu, koleno

Text:

...je odstraněn lopatkovým kolenem pro potrubí kompresoru, pracujícího v nestabilním režimu, jehož podstatou je, že výztuhy lopatek lopatkového kolena jsou širší než hloubka lopatek o 10 až 300 mezi lopatkamr.Proudí-li plyn potrubím při práci kompresoru v nestabilním režimu okamžik vysokou podzvukovou až zvukovou rychlostí směrem ke kolenu vlivem tlakové vlny, narazí nejdříve na předsazené hrany výztuh a po malé nadzvukové oblasti přejde...

Způsob určování souřadnic neutronů s nízkotlakým počítačem v lavinovém režimu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236541

Dátum: 15.11.1986

Autori: Smykov Lev Pavlovič, Moučka Ladislav, Zaněvskij Jurij Václavovič, Pešechonov Vladimír Dimitrijevič, Netušil Tomáš

MPK: G01T 3/00

Značky: lavinovém, určování, režimu, provádění, nízkotlakým, způsobu, neutronů, souřadnic, způsob, počítačem, tohoto, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky plynových souřadnicově citlivých detektorů neutronů a rovinným konvertorem. Vyšší kvality se dosahuje tím způsobem, že do dráhy nabité částice se vřazuje předzesilovací element a souřadnice neutronu se určují jako maximum rozložení náboje v elektronovém oblaku za tímto elementem. Zařízení je řešeno paralelním uspořádáním konvertoru 1, předzesilovacího elementu (a) s intenzitou elektrického pole 101-104 Vm-1Pa-1 a...

Způsob snížení stupně koncentrace rostlinných živin ve vodním režimu půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230372

Dátum: 15.11.1986

Autor: Veselý Otto

MPK: A01C 21/00, A01C 23/04

Značky: živin, stupně, vodním, způsob, koncentrace, snížení, rostlinných, půdy, režimu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snížení stupně koncentrace rostlinných živin ve vodním režimu půdy, vyznačující se tím, že povrchové i podpovrchové vody s vyšší koncentrací rostlinných živin se odvádějí povrchovými nebo podpovrchovými systémy za pomoci přeronu, zdýmání či nuceným oběhem do půdního prostředí s nižší koncentrací rostlinných živin, kde tyto rostlinné živiny jsou rostlinami využívány a/nebo ukládány v půdě do zásoby, přičemž voda se sníženou koncentrací...

Zapojení pro indikaci nepravého režimu činnosti feromagnetické sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230531

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šnajberk Jaroslav, Duben Lubomír

MPK: G01N 27/82

Značky: nepravého, feromagnetické, režimu, indikaci, sondy, zapojení, činnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro indikaci nepravého řežimu činnosti feromagnetické sondy, pracující na principu měření napětí na budicím vinutí sondy, vyznačené tím, že k budicímu vinutí (3) feromagnetické sondy je připojen vstup zesilovače (4), ne jehož výstup navazuje úrovňový člen (5) se signalizačním elementem (6).

Zapojení pro napájení trakčního elektromotoru elektrického vozidla v režimu jízdy a elektrodynamické brzdy pulsním měničem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229734

Dátum: 01.05.1986

Autori: Klusák Radimír, Šulc Vladimír, Zborník Jan

MPK: H02P 13/32

Značky: elektromotorů, elektrického, vozidla, zapojení, měničem, brzdy, trakčního, napájení, jízdy, režimu, elektrodynamické, pulsním

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je pro napájení trakčního elektromotoru pomocí pulsního měniče, pracujícího jednak v režimu regulace napájení elektromotoru, jednak v režimu regulace brzdného momentu elektromotoru, nezávisle na napájení. Zapojení řeší silovou část regulace vzájemným uspořádáním pulsního měniče, elektromotoru a napájení pomocí diod a stykače ve spojení s uspořádáním vypínacího obvodu pulsního měniče. Zapojení je vhodné pro trolejbusy tramvaje,...

Zařízení pro ovládání tlakového režimu v tlakové komoře pro hydromechanické tažení

Načítavanie...

Číslo patentu: 229960

Dátum: 01.02.1986

Autori: Smrček Václav, Špaček Jindřich, Peňáz Václav, Hrdina Jan, Kosek Jiří

MPK: B21D 26/02

Značky: zařízení, komoře, tlakově, režimu, hydromechanické, tlakového, tažení, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydraulického zapojení zařízení pro hydromechanické tažení, u něhož tlaková komora plněná kapalinou tvoří průtažnici pro výtažek. Účelem vynálezu je rozšíření oblasti regulace při ovládáni tlakového režimu v tlakové komoře a ohledem na tvary výlisků a zlepšení energetické bilance hydraulického lisu. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením pro ovládání tlakového režimu v tlakové komoře pro hydraulické tažení, jehož podstatou je...

Zapojení obvodu krokového režimu mikropočítačových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220848

Dátum: 15.12.1985

Autor: Zeman Vojtěch

Značky: obvodů, mikropočítačových, zapojení, režimu, krokového, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu krokového režimu mikropočítačových systémů řeší problém provádění programu po jednotlivých instrukcích pro účely odlaďování programů, běžnou diagnostiku a také pro technickou instruktáž školeného personálu u mikropočítačových systémů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výstup obvodu výběru funkčních bloků je pomocí výběrového vodiče připojen na vstup posuvného registru, a výstup obvodu generování synchronizačních impulsů je...

Zařízení pro regulaci tepelného režimu pásů válcovaných za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 219757

Dátum: 15.09.1985

Autori: Brabec Jiří, Skrziszowski Amandus, Žák František, Sedláček Alois

Značky: regulaci, studena, tepelného, válcovaných, režimu, zařízení, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro regulaci tepelného režimu pásů, válcovaných za studena, které zaručuje dodržení teploty spásu v požadovaném rozmezí na výstupu ze stolice. Podstatou vynálezu je zapojení jednotlivých bloků zařízení, které sestává z řídicího bloku, čidel teploty pásu, čidla rychlosti válcování, čidel tlaku média v tryskách, ovládacích prvků regulačních ventilů v přívodních vedeních, ovládacího prvku střídacího ventilu rozváděcího a...

Způsob volby režimů zařízení obsahujících procesor a klávesnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 219543

Dátum: 15.08.1985

Autor: Hendrych Jan

Značky: procesor, voľby, režimu, zařízení, obsahujících, klávesnici, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výpočetní techniky. Vynález řeší volbu režimů zařízení pouze pomocí klávesnice. Podstata vynálezu spočívá v tom, že u zařízení s procesorem se klávesnice využívá pro volbu režimů tak, že procesor připraví režim zařízení podle dekódovaných údajů klávesnice. Vynálezu může být využito jako vstupního nebo výstupního zařízení počítačů, dále při číslicovém řízení obráběcích strojů a ve všech technologických postupech řízených...

Zapojení pro testování mikropočítačového systému v režimu přerušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 224732

Dátum: 01.08.1985

Autor: Smíšek Jiří

Značky: zapojení, přerušení, testování, systému, mikropočítačového, režimu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro testování mikropočítačového systému v režimu přerušení vyznačující se tím, že pátý konektor (24) je volitelně spojen s druhým konektorem (18), přičemž třetí svorka (182) druhého konektoru (18) je spojena a první svorkou (240) pátého konektoru (24), čtvrtá svorka (183) druhého konektoru (18) je spojena s druhou svorkou (241) pátého konektoru (24), třetí svorka (242) pátého konektoru (24) je spojena s výstupem (220) druhého...

Zariadenie na reguláciu pracovného režimu zváracieho lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222048

Dátum: 15.07.1985

Autor: Škripec Anton

Značky: reguláciu, pracovného, režimu, zváracieho, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na reguláciu pracovného režimu zváracieho lisu umožňujúce využiť lis pre nitovanie za tepla. Účelom vynálezu je zabrániť vzniku elektrického oblúku medzi zvarovanou resp. nitovanou súčiastkou a nástrojom. Uvedeného účelu sa dosiahne zaradením elektrického pneumatického ventilu 3 opatreného škrtiacim ventilom 4 a tlmičom hluku 5 do regulovanej tlakovzdušnej vetvy.

Zapojení pro regulaci tepelného režimu v rotační peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 225674

Dátum: 01.07.1985

Autori: Svozil Milan, Höfer Jan, Homola František, Švrdlík Antonín, Skopal Jaroslav, Jemelka Jaromír

Značky: tepelného, režimu, zapojení, rotační, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro regulaci tepelného režimu v rotační peci vytvořené čidly teplot plynů v prašné komoře a v chladiči a čidlem teploty materiálu na výstupním konci rotační pece, připojenými na vstup digitálního počítače a akčními členy připojenými na výstup digitálního počítače, vyznačené tím, že nejméně na dvou místech délky rotační pece (1) jsou vně uspořádána izotopová čidla (4) pro měření hodnot úhlů (?l, ?2) svahu materiálové vrstvy v rotační...

Zapojení pro indikaci provozního režimu zdrojové soupravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217782

Dátum: 15.08.1984

Autor: Provazník Vladimír

Značky: režimu, zdrojové, soupravy, indikaci, zapojení, provozního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro indikaci provozního režimu zdrojové soupravy například pro motorová vozidla, spočívající v úpravě běžného polovodičového regulátoru napětí je vyznačeno tím, že k výstupu řídicího členu regulátoru (l) tvořeného tranzistorem (T 1), je připojen obvod pro indikaci (II) sestávající z diody (D 2) zapojené v sérii s odporovým děličem sestaveným z odporů (R 5) a (R 4), v jehož středu je připojena báze spínacího tranzistoru (T 2), který v...

Způsob stanovení tepelných režimů zhutňování asfaltobetonového povrchu a zařízení k jeho provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225356

Dátum: 01.08.1984

Autori: Vasiljev Alexandr Alexandrovič, Denikin Ernst Ivanovič, Charchuta Nikolaj Jakovlevič, Okunev Vjačeslav Ivanovič, Šestopalov Alexandr Andrejevič

Značky: provedení, režimu, tepelných, povrchu, zařízení, asfaltobetonového, způsob, zhutňování, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti železničního stavitelství, způsobu stanovení tepelných režimů zhutňování asfaltobetonového po vrchu a zařízení k jeho provedeni. Cílem vynálezu je zvýšení přesnosti měření tepelných režimů zhutňováni asfaltobetonových povrchů. Uvedený spůsob zahrnuje měření teploty vzduchu, který je používán jako teplo nosné médium. Podstatou je to, že vzduch je předem proháněn vrstvou povrchu. Zařízení k provádění uvedeného způsobu...