Patenty so značkou «řezání»

Zařízení pro řezání ocelových trub plamenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266613

Dátum: 12.01.1990

Autori: Malát Václav, Šiml Jan, Kuna Pavel

MPK: B23K 7/10

Značky: plamenem, oceľových, řezání, zařízení

Text:

...sedlem pro posazení na dělenou troubu, s níž je obruč pevně spojena dvěma šrouby s hrotem. K vnějšímu prstenci je prostřednictvím nastavitelného držáku, V požadovaněm úhlu a odstupu přípevněna dvojice řezacích hořákú, dotlačovaných ke kyvné dvojici opěrných koleček valených po vnějším povrchu trouby. vnější prstenec může být uváděn do rovnoměrného otáčivého pohybu například pružným hnacím kolečkem poháněným elektromotorem.Hlavní výhodou...

Zařízení pro řezání, svařování nebo navařování válcovitých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266379

Dátum: 13.12.1989

Autori: Merkin Valentin, Ostilovskij Oleg

MPK: B23K 37/04

Značky: řezání, výrobků, zařízení, navařování, svařování, válcovitých

Text:

...FWIISCVTN ółlč|ľl.llllľ.l|iĺlil ĽJIWIWIIHWMŘ/ FFIĚJJIMKMoMIMKJLY ľUlčl°IMlĺJTIĺĺ(ĺJł-|ľ.IM VI ľFhYóClů ĺšIůKMľćlI ľiľĺlvllllĺĺlłľřlyrm Mno Ěä Na HaxMMacT naamT Na nuwar Bü. KTmpuň noaapawMuaeTcM Ha ocM 29 M GBUMM HPDTMBÚUGCÚM 31 HpM 9 TDH 3 neKTpúnuMraTenn 17 ĺ 0 MP.1) awxnnwamvun. 16 c ponMKoM 21.nnmnmmumnmnn HU nnnHMnaaT MHcTpyMäňT ayra Facmef. Tyóa nonnaTam Hmua-umrunuuaň ..1 « 3 | vm yu.|vu.r 4 lt.) M LL v 1 LMKJI HIZIDEIHIIFIWłłEÍľWI....

Zařízení pro podélné řezání zejména nugátového plátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263282

Dátum: 11.04.1989

Autori: Cellman Emil, Petrucha František

MPK: A23G 1/20

Značky: zařízení, řezání, podélné, zejména, plátů, nugátového

Text:

...v pohledu, obr. 2 znázorňuje zařízení v půdoryse a obr. 3 znázorňuje detail provedení výseče v řezacím noži.Zařízení pro podélné řezání nugátového plátu sestává z přísunového odpravníku l,nastavitelného rámu g s řsdou vedle seba uspořádaných řezacích nožü gł a z odsunovéhq odpravníku Q. Jednotlivé řezací nože gg jsou upevněny do nastavitelného rámu g pomocí šroubů gg a rozpěrek 21, vymezujících vzdálenost mezi jednotlivými řezacími noži...

Zařízení pro automatické synchronizované řezání a automatické spojování pogumovaných kordů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262379

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pitřík Václav, Kysilko Bedřich

MPK: B29D 29/00

Značky: pogumovaných, spojování, kordu, řezání, synchronizované, automatické, zařízení

Text:

...snímače okraje pásu gg a účinkem zařízení pro příčné polohování odvíjače 33 odvíjen tak, že je hrana 5 udržována stáleKe straně odměřovacího dopravníku s probíhající hranou A je na horní část odmšřovacího dopravníku g upevněno horní spojovací zařízení 1 a dolní část odměřovacího dopravníku dolní spojovací zařízení 3. Na horní spojovací zařízení 1 navazuje přes horní spojovací desku li s kluznými prvky a horní přechodovou desku lg s...

Nástroj pro měření teploty řezání

Načítavanie...

Číslo patentu: 261259

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vrabec Martin, Štajnochr Lubomír

MPK: G01K 7/08

Značky: teploty, řezání, nástroj, měření

Text:

...na rozměry obrobku. Jednoduchá konstrukce měřicího nástroje umožňuje měření teploty řezání při frézování, soustružení i přerušovaným řezem, hoblování A obrážení, vyvrtávání a dalších bez použití speciálních přípravků. Měřicí nůž lze upnout stejně jako běžný nůž. Při frézování se upíná do čelní frézovací hlavy s rychloupínecími noži. Konstrukce nože umožňuje měřit s rúznou řeznou geometrií a různými řeznými podmínkami.Nástroj podle vynálezu...

Zařízení pro řezání papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259760

Dátum: 15.11.1988

Autori: Uhlíř Josef, Hasoň Josef, Vaňous Vlastimil, Pliska František

MPK: B26D 7/22

Značky: řezání, papíru, zařízení

Text:

...ktoré v případě pracovních přestávek a výpadku elektrické energie zabráni samovolně změně polohy lieovadle. Požadovaného Éčinku Je u tohoto provedení dosaženo vřazením dalších elektromagnetichy ovlá daných hydraulických prvků do hydrauliokého ovládání pohybuliaovadla. Toto provedení Je nákladné à u varianty e vřazeným tlakovým epinačem má rovněž za následok poměrněUvedené nevýhody známých řešení odstraňuje zařízení pro řezáni papíru,...

Prostředek pro řezání skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259603

Dátum: 17.10.1988

Autori: Novák Jaromír, Mžourek Miroslav, Dvornický František, Mostecký Jiří Akademik, Focht Miroslav, Gärtner Miroslav, Mitera Jiří, Vaňas Bohumír

MPK: C10M 101/00, C03B 40/02

Značky: prostředek, řezání, skloviny

Text:

...mírně hydrofilního typu s konstantou HLB 3 až 8, přícházejí v úvahu například hydrofilní typy tenzidů s hydrofíluě-lipofilní rovnováhou HLB hodnoty 3 až 8 nííslteliíé s olejem, zejména neionogenního typu na bázi oxyethylenâtů, respektive oxypropylenátů, nebo kopolymerů ED/PO mastných alkoholů, mastných kyselín, alkyltenolü, mastných aminů, alifatických, resp. alifatlckoaromatických merkaptanů s počtem C-atomů v alkylu 12 až 18, resp. 7...

Zařízení pro nízkoprašné řezání azbestocementových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258008

Dátum: 15.07.1988

Autori: Walther Winfried, Hey Lothar

MPK: B28D 1/04, B28D 1/24

Značky: azbestocementových, zařízení, řezání, nízkoprašné, desek

Text:

...Kun nonoónun mamepman 3 nmdou HànpanneHmn~ Hànocpencmàenno nàmecme ncnonsaonáHnn.ua 3 uauenna uamepnana-I óea cmnsnoro nnneodpasonanna,Komopuuĺnerxó dano on nonzao 4 narbcà n, RDTDp 0 e du oönanano Gonsmoñ snoaomnqáoemsmš 435 ManoneHnecymñocmn uaoöpemenna -B ocno 3 yu 3 o 6 pemeHns 3 anoxena 3 anauacoanaHna npncnocoöxeaus ROTOPOB ónaronapa aauennennoü paöore, coom 3 emcwnymme~ ĺ ny pacnonomenmm u noncmpynmunnomy mcnonnennm...

Způsob mazání skla při jeho řezání

Načítavanie...

Číslo patentu: 257082

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mžourek Miroslav, Gärtner Miroslav, Mostecký Jiří Akademik, Dvornický František, Vaňas Bohumír, Mitera Jiří, Novák Jaromír, Focht Miroslav

MPK: C03B 21/02

Značky: mazání, řezání, způsob

Text:

...poréznímu materiálu, jehož hrot se dotýka huč řezaného skla nebo řezného nástroje,se mazací médium přivádi truhičkou ze zásobníku. Množství vydávanéhu mazaciho média je možno regulovat ve značném rozpětí zejména podle požadavků na průtoku mazadla 5 ohledem na jeho viskozitu a polohu řezaného skla. Způsob mazání skla podle vynálezu umožňuje í řezy ve vertikální poloze.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny V popise tři příkladů...

Kotouč na řezání tvrdých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256956

Dátum: 15.04.1988

Autor: Lejčar Ladislav

MPK: B26D 1/14

Značky: materiálů, tvrdých, řezání, kotouč

Text:

...deformaci tělesa a tím i celeho kotouče. To znamená, že musí následovat operace rovnání, která je značně náročná na kvalifikované sily, nebot se většinou rovná ručné naklepáváním. Často dochází i k deformaci kotouče během provozu tim, že dojde k uvolněni vnitřnlch pnutí. Velkou nevýhodou kotouče s ocelovým tělesem je také jeho vysoká hlučnost a hmotnost.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny provedením kotouče podle vynálezu, jehož...

Titanokarbidová slitina pro řezání a tribologické zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255550

Dátum: 15.03.1988

Autori: Rieger Bernhard, Voigt Klaus, Foerster Walter, Beger Arnd, Illgen Lothar, Krumphold Ralf, Heinrich Wilm

MPK: C22C 29/00

Značky: slitina, titanokarbidová, zatížení, řezání, tribologické

Text:

...cneunanbuum oñnacwam npenucnTb npnmennrb öonee nocrynnoe unocrouocwn ñonee nmronoe cmpbe H cnenarb BosMomHmM ero nsroronnenne no oöuq HOĚ TGXHOHOPHH Tnepnbm cnnaaos.B OCHOBE HBOĎDGTEHHX nemnTsaaqa YKBSQTB COCTBB CHQHBHHOPO Marepnana, KOTOpuänpnMenneM B ôonbmoň oönacru cxopocweň pesanns, K 8 K HHR cwann, Tax H nn ąyryaa, npu MemyuapqnonpuaTux unu öonee BNCOKHX cwoüxocrnx n, ornoěőanbrou H npuynuwenbno He Tpeöywmnňnn nsrowoanenux nmcTpyMeaTon...

Spékaný materiál z titanokarbidu pro řezání a tribologické namáhání

Načítavanie...

Číslo patentu: 255549

Dátum: 15.03.1988

Autori: Heinrich Wilm, Illgen Lothar, Beger Arnd, Gille Gerhard, Krumphold Ralf, Rieger Bernhardt, Voigt Klaus

MPK: C22C 29/00

Značky: namáhání, titanokarbidu, tribologické, řezání, materiál, spékaný

Text:

...XapaKTepHmM nnn cocrana wseporonemecraa 5 Koueuaou npoyxwe nahnewcx T 0, 5 qro coepmanne Turana K yrnepony or Kpan K cepenane sepäâ TBGPROPO BGMBCTBB wumnmmBwmmjwwwwmnmmuwmw,wommmmwmmůmv uennuü METGDHBH coepmnw nononunwenhno 0,5 no O Maccosuxz Kapönon Merannon noöounx rpynn IVa no VIa Hepuonnuecxoň CHCTeMM,3 neMeHTOB. An.h c-mHenepeTaqnnaeMan pexyman nnacfnna cocTana Tią 4 Cą,Oqof, Mnq c oneň wneporo semecwsa npuünnsnrenbno 99 OÓbeMH.Z H c...

Linka k řezání trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255526

Dátum: 15.03.1988

Autori: Merkin Valentin, Dolbir Arkadij, Dějněko Vasilij, Chrestovoj Alexandr, Ostilovskij Oleg, Kutyr Alexandr

MPK: B23D 33/10, B23D 21/00

Značky: řezání, trubek, linka

Text:

...MexaHHsM 2 uomryqnoü Bbuavu,Tpyöm 29 H 30 yKnaBamTcn Ha DOHHKH 9 noawmero ponbranra 3, Bxnmuaewcn ero npuso (He noxasan), MexaHH 3 M 2 nomwýquoů Buaqu Bo 3 BpamaeTcn B HcxoHoe nonoxeuue, Tpyöa nepeMemaeTcn no ponbranry, wopêu ee ynapaercñ B Maccnnnyw nnMTy 31 ynopa, ouospemenuo HHHHH uacwb rpyöm 29 unn 30 Hamnnaer Ha puuar 26, eñcraymmnů Ha amxmmuawenb 27, KoTopuú naeT KOMaHny Ha nouben unnnpon 21 Tpanepcu 22 ynopa soxpyr ocu 23...

Přípravek pro řezání litinových potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255459

Dátum: 15.03.1988

Autori: Burda Karel, Bajorek Radomír

MPK: B26D 1/18

Značky: přípravek, potrubí, řezání, litinových

Text:

...systém. Práce 5 tímto přípravkem několikanásobně zrychluje řezání potrubí a je výhodné zejména při použití u montážních, venkovních prací a ve stísněných prostorách a výkopech.vynález je v příkladu provedení znázorněn na výkresech, kde obr. 1 je celkový pohled na zařízení, obr. 2 je detailom spoje segmentu a uložení odvalovací kladky z pohledu P na obr. 1 a obr. 3 znázorňuje pracovní operací upínání přípravku s rozbrušovacím nástrojem na...

Způsob řezání elektromechanických měničů pro ultrazvukovou lineární mnohaměničovou sondu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254405

Dátum: 15.01.1988

Autori: Havránek Miroslav, Minařík Václav

MPK: B23K 26/00

Značky: řezání, způsob, mnohaměničovou, měničů, sondu, lineární, ultrazvukovou, elektromechanických

Text:

...se jedním povrchem přitmelí na vazební vrstvu měniče nebo na zadní vrstvu mčniče, načež nad jejím druhým povrchem se pohybuje íokusovaným clektromagnetickýní zařeiíím laseru o středním výkonu V rozmezí l až 101) W ao vlnovč dćlce v rozmezí 0,5 ,um až 12 m a cxponovaný povrch destičky se odpařuje do hloubky 4 U až IOU procent tloušľky tlestičky.Vyšší účinek íynálezu sc projevttje zejménav tom, že minimalizovaná mezera mezijednotlivými...

Zařízení na řezání ředkví a podobných plodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245776

Dátum: 15.12.1987

Autor: Petrus Teodor

MPK: A01D 23/04

Značky: ředkví, podobných, plodin, zařízení, řezání

Text:

...hyglenickým předpisům. Podle vynálezu je účelne, když je na motoru upraven spínač a u dolního konce vedení doraz,s výhodou výškově nastavitelný k vypínání spínače. Při tomto provedení se zařízení samočinně vypne po skončeném řezäní. Podle dalšího význaku vynálezu je vedení umístěno V rämovém stojanu nádoby k zachyco-vání rozřezané ředkve, která je s výhodou zasouvatelná do stojanu.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na výkrese, kde...

Způsob konfekce a řezání koster klínových řemenů a zařízení na řezání kostry klínových řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245103

Dátum: 15.12.1987

Autori: Laurent Henry, Wiechert Rudolf, Annen Klaus, Hofmeister Helmut

MPK: F16G 1/06

Značky: způsob, kostry, řemenů, konfekce, klinových, řezání, zařízení, koster

Text:

...je dále vybaveno posuvnýmĺ vypínacírn valcem, jehož povrch je upraven obdobným způsobem, jako profilovaný válec a sadou řezacích nožů,jejichž rozteče jsou shodné s rozmístěním plošek válce.způsobem konfekce a zařízení na řezání ruľkávce kostry klínových řemenů podle vynálezu se dosáhne snížení pracnosti při obsluze konfekčního stroje, která plyne z nutnosti manipulace s cívk-ou nekonečné profilované vložky. Dále se odstraní...

Zařízení k průběžnému řezání minerálně vláknitých koberců

Načítavanie...

Číslo patentu: 253375

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kucharský Zdeněk, Mach Lumír

MPK: B26D 1/06

Značky: koberců, řezání, zařízení, minerálně, vláknitých, průběžnému

Text:

...nasunut na výstředníku hřídele. Hřídel je uložen v ložisku držáku a je na jednom svém konci opatřen řemenicí. Unášeč s oválným otvorem je dále opatřen dvěma drážkamí s podélnými ose~ mi kolmými na podélnou osu oválného otvoru a těmito dvěma drážkami uložen na čepech, které jsou jedním koncem spojený s držákem.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že je schopno řezat koberce a desky z minerálně vláknitého materiálu různé tuhosti,přičemž v...

Zařízení k řezání minerálně vláknitých rohoží

Načítavanie...

Číslo patentu: 253190

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kucharský Zdeněk, Plepla Josef

MPK: B23D 15/04

Značky: vláknitých, řezání, minerálně, rohoží, zařízení

Text:

...řezného nástroje k úletu vláknítého prachu do pracovního prostoru. Dále pak je oproti současně používaným zařízením lehčí konstrukce a je snadno přemístitelné.Příkladné provedení zařízení k řezání minerálně vláknitých rohoží podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkresu.Kolmo ke stolu l jsou vztyčeny a upevněny stojiny 3, které jsou ve svých horních koncích propojeny nosníkem 3, což tvoří nosný rám. Suvné objímky 5 s kladkaml Ž, které...

Zařízení pro automatické řezání pásu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240941

Dátum: 01.10.1987

Autori: Sommer Karel, Malůšek Antonín, Kumor Štefan

MPK: B29D 7/00

Značky: zařízení, řezání, pásu, automatické, materiálů

Text:

...29 bude umístěna před řezací mechanismus, který sestává z nože lg, pneumatickéą ho pístu 11 a pneumaticky ovládané přidržovaoí lišty lg, Po dojetí pál fálie pod fotobušku gg předá tato signál k uvolnění válceí ovládaného pístem j, čelo pásu materiálu narazí na nůž lg uzavřeného řezacího mechanizmu. Dojde k prokluzu mezi uvolněnýmipodávaoími válci 3 a ła párem přidržovacích válců 2 a tím k vy.240 941 rovnání folil v podavači 12....

Manipulátor na řezání rozměrného kovového odpadu plamenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240910

Dátum: 01.10.1987

Autori: Hula Josef, Nestrojil Ladislav, Svatoš Zdenik, Eech Miloslav

MPK: B23K 7/02

Značky: plamenem, řezání, odpadů, rozměrného, manipulátor, kovového

Text:

...je opatřen výkyvnou pákou gg, na jejímž konci je otočná tyč gg s držákem gg hořáku 1. S výsuvným ramenem 5 je spojen hlavní hydraulický válec 2 s hlavní pístní tyčí lg napojený na hlavní rozvaděč 32 a s vozíkem 11 jsou prostřednictvím levého lenka li a pravého lenka lg přes středové kladky gl a krajní kladky gg spojenylevá pístní tyč 11 levého hydraulického válce ll a pravá pístnítyč 15 pravého hydraulického válce lg, které jsou napojeny na...

Zařízení pro řezání trubek z plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 252289

Dátum: 13.08.1987

Autor: Hvížďala Jaromír

MPK: B29D 23/00

Značky: řezání, trubek, plastických, zařízení

Text:

...L 2, která àe neeadí na. čep Q a. do které se upevní přípravek g pro přimočai-y pohyb s ruční vrtačkou 1 , na které je upevněn rám pily g s vedením 16- pily J.1. Pila. 1 § koná při řezání přímočerý pohyb. Bohoto pohybu je doseženo ruční vrtačkou ä, spraženou s přípravkem a pro přímočarý pohyb. Ruční vrtečke. a společně e přípravkem Q pro přzímočarý pohyb jsou upevněny v otočné kostce Lg, na které je pevny rán pily j spolu s vedením .1.6 pily...

Zařízení pro automatické řezání závitů matic se stranovou orientací

Načítavanie...

Číslo patentu: 252172

Dátum: 13.08.1987

Autori: Volák Jiří, Birko Jaroslav

MPK: B23G 3/08

Značky: automatické, orientaci, stranovou, matic, řezání, závitů, zařízení

Text:

...se docílí strunová orientace matic, kolmost dosedacích čelních ploch matic, ušetří se předřezävací závitníky vzhledem k tomu, že při předcházející výrobě matic bylo nutno závvity v maticícb předřezávat. Dále se uspoří elektrická energie a odstraní namáhavá ruční práce. Zařízení je plně automatizovano a je možno jej zařadit do vícestrojové obsluhy.Na pripojených výkresoch je na obr. 1 znázorněn čelní pohled na zařízení a na obr. 2 boční...

Stroj na řezání a třídění dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 251764

Dátum: 13.08.1987

Autor: Marinov Todor

MPK: B27B 31/00

Značky: třídění, řezání, dřeva, stroj

Text:

...ny l, pracovní plošiny 3 a dopravní a úložné plošiny Q. Třídioí plošina l je rozdělenav klece pomocí svislých stojanu 1, jejichž výška se zvětšuje směrem k přívodnímu dopravníku lg. Na horním konci svislých stojanů 1 jsou kloubově zavěšeny páky Q, které lze vykyvovat hydraulickými válci 5 upevněnými na svislých stojanech 1. Jednotlivé páky Q uložené za sebou tvoří v uzavřené poloze šikmé nosníky. Na pracovní plošině 3 je upevněn hydraulický...

Zařízení na řezání síťoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 241798

Dátum: 10.08.1987

Autori: Chmela Robert, Macháeek Zdenik

MPK: A61M 1/34, B26D 5/22

Značky: zařízení, řezání, síťoviny

Text:

...tudíž žádnou dodatečnou úpravu. Ve spojení ee sekacím zařízením umožňuje dále zpraoovávat pásy na jednotlivé nasekané přířezy odefinované déloe. Výhodou sekacího zařízení je jeho nezávislost na době rozběhu elektrometoru poněvadž prostřednictvím vačkového syetému dochází k přesnémuv odměření poauvu pásu sířoviny nebo jiného materiálu určeného k dälení.Napřipojených výkresech je na obr. 1 znázorněn princip sekacího zařízení, na obr 2.je...

Fixační zařízení k řezání destiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 245482

Dátum: 15.06.1987

Autori: Svoboda Vít, Krueková Jitka

MPK: B26D 7/01

Značky: řezání, fixační, destiček, zařízení

Text:

...cnadxenu upopesñuu, pacnonoannnmuu ao nsauuao uepneuAnxynapnax Hanpanneauax, K ynpyrnuu aneuearauu, pacnonoxanxuun mozny npopeanunHa qapmeze npezcranneno ycrponcrso çuucauu paapeaaeuoü nnacrunu na Qur.I - ycrponcrxo n paaseue na mur.2 - ycrponcmno 3 cóope (pa 3 pea).ÁYcrponcrno conäpzur ocnonaaua I, npuuy 2, yaen npennenua 3 RDHEEĽ K ocnonannn, ynpyrne aneuearu ,aneuenru 5 daanponanun paspeaaeuoü naacrunu. B ocaonanuu u upumne nunonueau...

Způsob řezání a formování pěnového betonu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251249

Dátum: 11.06.1987

Autori: Georgescu Liviu, Dabu Anghel, Dante George, Nistor Vasile, Oancea Vasile

MPK: B28B 11/14

Značky: formování, způsob, provádění, způsobu, řezání, betonů, zařízení, pěnového, tohoto

Text:

...p í 7Jeden příklad peovedení způsobu a zařízení podle vynálezu bude dále popaán pomocí obr. 1 až 8, kdo před stavujeÁ obr. 1 - bokorys polohy nastavení bloku z polotvrdého d pěnověho betonu na stole řozaoího stroje.- obr. 2 ~ příčný řez řezacim strojom, poloha provedení příčného řezu, varianta A,- obr. 3 - příčný řez ř ezaoím strojom, poloha provedení příěného řezu, varianta B,- obr. 4 - boční pohlad na řezaoí stroj v poloze pro převzetí...

Zařízení pro zajištění přípustných úchylek tloušťky řeziva při řezání rozřezávací kotoučovou pilou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251173

Dátum: 11.06.1987

Autor: Prokeš Stanislav

MPK: G01B 5/14, B27G 23/00

Značky: řezání, řeziva, rozřezávací, pilou, kotoučovou, přípustných, tloušťky, zařízení, úchylek, zajištění

Text:

...ůchylek tlouštky řeziva,případně požadované polohy řezné spáry při řezání prize nebo hranolů rozřezávací vícekotoučovou pilou podle vynálezu, jehož podstata spočíva v ton,«že na rozřezávacín stroji je unístěný stojan s pohyblivýn nosníkem, ve kterém jsou prostřednictvím držáků upevněny světelný zdroj, fotočlánek a pružně uložené tuhé ocelové deatičky se clonnni, přičemž destičky jsou umíatěny v řezné spáře ve vzdálenosti poloviční hodnoty...

Indikátor rychlosti řezání rámových pil na kámen

Načítavanie...

Číslo patentu: 249689

Dátum: 15.04.1987

Autori: Traxler Jiří, Kašpar Oldřich

MPK: G01P 3/48

Značky: rychlostí, rámových, řezání, kamen, indikátor

Text:

...lze vyhodnotit vytiženi stroje,dodržováni stanovené technologie. jako i momentálni pracovni režim v okamžiku eventuelni havárie.Zařízení je schematicky znázorněno na připojeném výkresu.245 689 Na obr. 1 je blokové schema celkového uspořádání indikátoru rychlosti 1, který se skládá z pěti hlavníchčástí napájecí zdroj l, snímač Q, vyhodnocovaoí jednotka Š, čidlo 5, časové základny a zapisovač á. Vyhodnouovací jednotka Ě, jejíž rozsah je na obr....

Způsob zpětného získávání diamantového prášku z pil s diamantovým bortem, zejména pro řezání křemíkových monokrystalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233932

Dátum: 01.03.1987

Autori: Březina Jiří, Šváb Petr

MPK: H01L 21/302, C30B 33/00

Značky: diamantového, bortem, zejména, diamantovým, řezání, způsob, prášků, monokrystalů, zpětného, křemíkových, získavání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpětného získávání diamantového prášku z pil s diamantovým bortem, užívaných zejména pro řezání křemíkových monokrystalů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kovová vrstva s diamantovým bortem se odstřihne z těla pily tak, aby vnější průměr vzniklého mezikruží byl maximálně o 5 mm větší než nanesené kovové vrstvy, načež se mezikruží vloží do roztoku koncentrované kyseliny dusičné a vody v poměru 1:1 až 1:10 nebo roztoku...

Zařízení na řezání dříví

Načítavanie...

Číslo patentu: 248274

Dátum: 12.02.1987

Autori: Mazalov Jevgenij, Zepalov Jurij, Sass Viktor, Adamov Leonid

MPK: B27B 5/00

Značky: dříví, zařízení, řezání

Text:

...(1 ) na Bcero oöbema nocToanHaĺà panna paccwoxnnm Memy nnocxocwnuu neňçŕnns pexymero opraua 2 n Mexannsua 5. 3 Hañ- dkc 5 nlPeMc onepaTop, Hanpàuep, no Taőnnne snaqeunň d 6, çocraauenuoü 5 coowánacrpoůxy narunxa 7. B.upouecce paôorm necouarepnànu Kounenoň uacTbm aaxnà.mnamr 3 Mexaünsu I. Dan nepememamrcx swan Mexanusmou H paanenmnamwca » c nouombb pemymero oprana 2, npnnonnmoro B nsnmeune npunonom 3 c önoxou4. B or MOMGHT, Korna nuamerp...

Způsob plazmového řezání nekovových materiálů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 247652

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dimitrov Dimiter, Chlebarov Vladimir, Nikov Nikolaj, Garlanov Dimo, Beloev Marin, Vangelov Ivan, Savov Ivan

MPK: B23K 28/00

Značky: nekovových, materiálů, zařízení, řezání, způsob, plazmového, provádění

Text:

...hnscím kolem a uvnitř ložiskem pro neotočný dutý hřídel souosý s dutou trubkou á spojený e rámem nesoudím grafitovou elektrodu, e na druhém konci duté trubky je uložen neotočně druhý dutý hřídel, přičemž oba duté hřídele jsou opatřeny hrdlem3 247 652 Podle jináho prouedení eestává přídavná enoda z válce,opatřeného na vnějším obvodu hnacím kolem přitisknutým ke grafitové anodě, kde k přednímu konci válce je přištoubována chladící hlava a na...

Zařízení pro řezání pásků

Načítavanie...

Číslo patentu: 232863

Dátum: 01.01.1987

Autori: Hanák Zdeněk, Bodanský Miroslav, Vlček Jaromír

MPK: B26D 1/24

Značky: řezání, pásků, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení zařízení pro řezání pásků, které sestává z nožového hřídele s kotoučovým nožem a z přítlačného kotouče. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že přítlačný kotouč (22) je uložen ve vidlici (2), jejíž pouzdrové těleso (3) je konzolovým nástavcem (32) uloženo na vodicí tyči (4) upevněné k rámu (41), přičemž konzolový nástavec (32) má na čepovém rameni (33) uloženu kladku (34), která je ve styku s vodicí dráhou (51) vačky...

Zařízení na řezání trub plamenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234652

Dátum: 01.01.1987

Autor: Bartoníček Miroslav

MPK: B23K 7/10

Značky: zařízení, plamenem, řezání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na řezání trub plamenem aniž je třeba respektovat nestejnoměrnou tloušťku stěny trubky nebo její oválnosti. Vyšší účinek tohoto zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že je vytvořen zcela kolmý řez bez ohledu na nestejnoměrnou tloušťku stěny trubky nebo jejího oválného profilu. V unašeči, který je otočně uložen v držáku je pevně uchycen píst, na kterém je posuvně uložen spodní válec, který zasahuje do protilehlého...