Patenty so značkou «reťazový»

Reťazový článok podávacej reťaze, podávacia reťaz dopravníkového zariadenia a dopravníkové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20906

Dátum: 18.12.2013

Autor: Otto Thomas

MPK: B65G 17/20

Značky: článok, zariadenie, podávacia, dopravníkového, zariadenia, reťaze, reťaz, reťazový, dopravníkové, podávacej

Text:

...prvkyvytvorené ako listy pružiny kosouhlo navzájom spájajúce základné teleso s posúvacím telesom. Pružíace prvky v tvare takých listov pružiny alebo pásov pružiny je možné vyrobit jednoducho a s priaznívými nákladmi.0012 Uhol zvieraný pružiacimi prvkami so základným telesom príp. s posúvacím telesom leží pritom výhodne medzi 5 ° a 30 °. Prostredníctvom čo najrovnejšieho spojenia je značne ulahčené zdvíhanie posuvných telies pri nahromadení...

Hnací prostriedok a reťazový pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19173

Dátum: 14.11.2008

Autor: Grobbel Burkhard

MPK: F16H 7/12, F16H 7/06, F16H 7/08...

Značky: hnací, prostriedok, reťazový, pohon

Text:

...polygónového účinku sa V stave techniky navrhujú opatrenia pre polygónovúV praxi sa stýmto vecným obsahom stretávame napríklad pri redukcii rozstupu reťazí a zvýšení počtu zubov. Pri klesajúcom rozstupe a zvýšení počtu zubov sa polygonálny účinok zmenší, až konečne dosiahne takú mieru, pri ktorej je polygonálny účinok v praxi tak malý,teda pohyb reťazí/stupňov/paliet je tak rovnomerný, že polygonálny účinok už praktickynevadí, aj keďje...

Odstredivý reťazový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10951

Dátum: 12.04.2007

Autori: Kockel Wolfgang, Hildebrand Cyril

MPK: B60B 39/00

Značky: odstredivý, reťazový, systém

Text:

...rotačného pohonu a tým získať optimálny uhol natočenia otočného ramena. Z toho vyplýva vysoký stupeň voľnosti pri voľbe montážneho miesta, takže môže byť zvolená. optimálna montážna situácia. Rotačný pohon. môžebyť tiež označený ako otočný alebo natáčavý pohon.Použitím ťažného prevodu v spojení s rotačným pohonom môže byť pohon umiestený v ľubovoľnej polohe na vozidle. Prenos sily rotačného pohonu na otočné rameno k iniciácii natáčavého...

Reťazový prevodník poháňaný predĺženými pákami – nadstavbový mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 283712

Dátum: 25.11.2003

Autor: Zelinka Štefan

MPK: B62M 1/04

Značky: predĺženými, pákami, reťazový, nadstavbový, mechanizmus, převodník, poháňaný

Zhrnutie / Anotácia:

Reťazový prevodník poháňaný predĺženými pákami - nadstavbový mechanizmus - pozostáva zo základného rámu (11), ktorý je cez držiak (10) upevnený k rámu bicykla, pričom v základnom ráme (11) sú na vretene (21) kĺbovo zavesené výkyvné predĺžené (4 x 1) páky (17, 18), pričom dĺžka (1) je od kĺbového vretena (21) po unášače (12, 13), ktoré sú upevnené na predĺžených pákach (17, 18) a zároveň upevnené v reťaziach rozvodov (14, 15), ktoré sú uzavreté...

Reťazový unášač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3636

Dátum: 07.10.2003

Autori: Škripko Stanislav, Sedlák Michal

MPK: B65G 25/00

Značky: unášač, reťazový

Text:

...unášača. Obr. 6 znázorňuje unášač tvorený jedným diskom s križovým osovým otvorom.Príklady uskutočnenia technického riešeniaReťazový unášač 10 pozostáva z nosného reťazového článku 1, ktorý je spojený voľne a závesne so susednými nenosnými reťazovými článkami 2. Na nosný reťazový článok 1 je rozoberateľne upevnené kruhové teleso 3 s obvodovým klzným elementom 3.1 prostredníctvom spojovacieho prvku 4 pozostávajúceho z upínacej časti 4.2,...

Reťazový prevodník poháňaný predĺženými pákami – nadstavbový mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2903

Dátum: 11.06.2001

Autor: Zelinka Štefan

MPK: B62M 1/04

Značky: poháňaný, převodník, pákami, reťazový, mechanizmus, predĺženými, nadstavbový

Text:

...ráno bicykla.V základnom ráno/lll na vretone/2 l/ kĺbovo zavesené výkyvná prodĺženl/431/ páky/ľh/lñĺ. pričom dĺžka/U je od klbovőho vrotena/Zl/ po udialo/l 2,13/. ktorő od -upovnonď na predĺženým pákeoh/l .18/ a úroveň upevnend v refaaiaeh navodov/14 .15/ . ktore od uzavretí apoakali roťaaí/lüdäll.Reťazové rozvody/Inn posootávaaü s dvoch voľnobežiok nadnebo lolooa bxoyxuaąząwz/ uložené pevne na nšboýi a bioykh/26/, priöea na ľavej otrano je...

Reťazový ohreblový dopravník s upchávkovým spojením jeho žľabových sklzov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279402

Dátum: 04.11.1998

Autori: Brüggemann Reinhold, Wirtz Jörg, Schmidt Siegfried

MPK: B65G 19/28

Značky: žlabových, ohreblový, reťazový, sklzov, dopravník, spojením, upchávkovým

Zhrnutie / Anotácia:

Upchávkové spojenie reťazového ohreblového dopravníka je tvorené spojovacími elementmi (8, 9), ktoré sú privarené na vonkajšej strane bočných profilov (2) v miestach (19) koncov žľabov a ktoré sú opatrené pevným profilovým nadstavcom (16, 17), ktorý zasahuje do zodpovedajúceho vybrania (7) bočného profilu (2) žľabového sklzu (1) v tvare písmena V a ktorý je upravený len na časti dĺžky priradeného spojovacieho elementu (8, 9), a to na časti...

Reťazový nosič bremien závesnej dráhy (hydraulický)

Načítavanie...

Číslo patentu: U 467

Dátum: 11.05.1994

Autor: Kaňák Milan

MPK: B65G 7/12

Značky: nosič, bremien, závesnej, dráhy, reťazový, hydraulický

Text:

...podľa tohto technického riešenia umožňujebezpečné uvoTnenie bremena bez ohrozenia obsluhy.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr.1 je pohľad na reťazový nosič v smere dopravy a obr.2 znázorňuje rez dvojicou reťazových nosičov s hydrau iickou synchronizáciou.Prikiadv uskutočnenia technického riešeniaObr.1 predstavuje reťazový nosič bremien 1, ktorý je čapom gl zavesený na neznázornenom nosnom voziku. Nenaznačené bremeno je obopnuté retazou 3,4....

Reťazový nosič bremien závesnej dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 465

Dátum: 11.05.1994

Autor: Kaňák Milan

MPK: B65G 7/12

Značky: nosič, reťazový, dráhy, bremien, závesnej

Text:

...rez reťazovým nosičom l, ktorý je zavesený ćapom g na neznázornenom voziku. Naznaćené bremeno je obopnuté reťazou ,l. Pravá vetva reťaze 1 je ukotvená medzi dva čapy § a § V telese reťazového nosiča l. Ľavá vetva reťaze l je tiež ukotvená medzi dva čapy § a g v telese reťazového nosiča l, viď obr.2, z ktorých čap Q je axiálne výsuvný.Pri skladani bremena sa vysúvanie čapu § uskutočňuje ťahom za vlákno lg, ktoré je navinuté na cievke...

Krokovací reťazový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 263567

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jambrich Ladislav, Oravec Marek, Plesko Bohuslav

MPK: B65G 47/29

Značky: reťazový, dopravník, krokovací

Text:

...krokovacieho reťazového dopravníka, kde obr. č. 1 znázorňuje nárys dopravníka s riešením jeh-o modulovosti - stavebnícovosti, obr. č. 2 znázorňuje pôdorys krokovacieho retĺazového dopravníka z obr. č. 1. Na obr. č. 3 znázorňuje dĺžkový modul s aretovaním v priečnom reze. Na obr. Č. 4 je jedno konkrétne riešenie odpruženého dvojpolohovéhvo sklopného upínacíeho prvku v pracovnej polohe pre pozdĺžne polohovanie manipulvovaíiéh-o predmetu....

Reťazový dopravník s konštantnou vzdialenosťou hnacích a hnaných reťazových kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: 263551

Dátum: 11.04.1989

Autori: Frič Otto, Fekete Michal, Belan Vladimír

MPK: B65G 23/44

Značky: hnacích, vzdialenosťou, kolies, dopravník, hnaných, reťazový, konštantnou, reťazových

Text:

...reťazí a retazových kolies, pri SÚčasnom znížení predlžovania reťazí. Zmenšenie uhlu opásania ovplylvní zníženie klzných a valivých strát, čo sa prejaví taktiež vo zvýšení životnosti reťazí a retazovýclt kolies, pri znížení predlžovania reťazí, pri úspore dimenzovania pohonu o 35 -9/9 v závislosti od prenášaných výkoniov, s d padom na úspory eiergiĺ.Na výkrese je schematicky naznačené prevedenie zariadenia podľa predmetného vynálezu v...

Retazový zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: 254039

Dátum: 17.12.1987

Autori: Cmár Stanislav, Pavluv Ján, Snopek Pavol

MPK: B23Q 7/03

Značky: zásobník, reťazový

Text:

...snímačov 1 D pre identifikáciu technologických paliet 12. Dĺžka ťažných nekonečných reťazí 11 je násobkom obvodu rozstupovej kružnice reťazového kolesa 14. Dlžka kroku, prípadne súčet dlžok viacerých krokov sa rovná obvodu rozstupovej kružnlce retazového kolesa 14 alebo jeho násobok. V pracovnom module 2 je umiestnený krokovací zdvíhací mechanizmus, ktorý pozostáva z pneumatickohydraulického valca 15, u ktorého priestor pod piestom je...

Retazový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 252369

Dátum: 13.08.1987

Autor: Mach Antonín

MPK: B65G 47/26

Značky: reťazový, dopravník

Text:

...a prepojovacie elementy cez volné otočné kladky. Retaze l prepojovacie elementy sú podoprene podperkami.Zariadenie podľa vynálezu umožňujú rozraďovače tehâl umiestniť vo vnútri dopravnIka a rozmerove zmenšiť na polovinu.Na obr. 1 je znázornený pôdorys reťazového dopravníka podľa vynälezu a na obr. 2 je jeho narys.Oba konce reťazí 1 sú prepojené tenkýn 1 i spojovacími elementami 2. Reťaze 1 sú opäsané cez hnané ozubené kolesá 3 a spojovacie...

Podávací reťazový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 239809

Dátum: 15.06.1987

Autor: Wildov Jana

MPK: B65G 17/44

Značky: podávací, dopravník, reťazový

Text:

...nosné články 17. Medzi jednotlivými sekciami 14 sú vždy dva lvolné články 19. jeden centrovaci článok 15 každej selkcie 14 jednej dopravnej reťaze 8 je vybavený iodikačnou narážkou 20 pre koncový snímač 21, usporiadaný na tom konci stola 5 dopravníka, na zktorom je aj jprldvihovacie ústrojenstvo 12. Hnacie ústrojenstvo B dopravníka tvorí pneumatický krokový mechanizmus. Pred .pridvihovacím ústrojenstvom 12 je na stole dopraivnika umiestnený...

Reťazový pohon bicykla vratnými pákovými závcemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 239567

Dátum: 15.06.1987

Autor: Tomka Ján

MPK: B62M 1/04

Značky: bicykla, závcemi, reťazový, vratnými, pákovými, pohon

Text:

...11 v záberes centrálnym kužeiovým pastorkom 12, ktorý je napríklad rovnako z ocele, sú chladené prúdiacim vzduchom a mastené podľa potreby vhodnou vazelínou. Dvojité reťazové kladky 8, 9 majú medzi vnútornou a vonkajšou časťou axiálne kryjúceho sa reťazového ozubenie torzne tuhý spoločný náboj v podobe trubky a tým rovnakú vzdialenosť, ktoré by nemala byt väčšia ako napríklad 10 cm, aby tým nebola obmedzovaná nakloniteinosť bicykla pri...

Synchrónny reťazový dopravník, najmä pre bremená uložené mimo ťažiska nosiča

Načítavanie...

Číslo patentu: 217473

Dátum: 15.05.1984

Autor: Ondrejkovič Anton

Značky: nosiča, synchrónny, dopravník, reťazový, najmä, bremená, ťažiska, uložené

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka medzioperačnej dopravy súčiastok alebo celkov najmä v strojárstve. Vynález rieši problém dopravy súčiastok, ktoré sú na jeho nosičoch uložené mimo ťažiska. Podstata vynálezu spočíva v tom, že reťaze sú v koncových polohách uložené na dvoch unášacích kolesách umiestnených nad sebou. V koncovej polohe je pod vodiacimi kladkami nosičov uložená podperná reťaz a podperná lišta.

Synchrónny reťazový dopravník, najmä pre bremená uložené mimo ťažisko nosiča

Načítavanie...

Číslo patentu: 213871

Dátum: 01.05.1984

Autor: Zelenák Ján

Značky: reťazový, najmä, nosiča, uložené, ťažisko, bremená, synchrónny, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka dopravy súčiastok alebo montovaných celkov najmä v medzioperačnej doprave v strojárskom, alebo elektrotechnickom priemysle. Vynález rieši dopravu nosičov na reťazovom dopravníku v horizontálnej polohe i v krajných polohách dopravníka. Podstata vynálezu spočíva v tom, že nosiče sú na ťažných reťaziach uchytené v strede a vpredu a vzadu sú nosiče opatrené vodiacimi kladkami. V krajných polohách dopravníka sú pod vodiacimi kladkami...