Patenty so značkou «reťaze»

Cievové ozubené koleso s článkami valčekovej reťaze

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7291

Dátum: 03.11.2015

Autor: Šupík Ladislav

MPK: F16H 55/10, F16H 1/24

Značky: článkami, valčekovej, ozubené, koleso, cievové, reťaze

Text:

...a takého priemeru, aby do nich vošli spojovacie skrutky. Väčšie otvory na hornej a dolnej prírube smerom k stredovému vybraniu sú určené na montáž Cievového ozubeného kolesa na prírubu hriadeľa.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je objasnené na výkresoch č. 1 a č. 2. Na výkrese č. 1 je nakreslené cievové ozubené koleso s článkami valčekovej reťaze na záber z vonkajšieho obvodu článkov valčekovej reťaze. Na výkrese č. 2 je...

Reťazový článok podávacej reťaze, podávacia reťaz dopravníkového zariadenia a dopravníkové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20906

Dátum: 18.12.2013

Autor: Otto Thomas

MPK: B65G 17/20

Značky: reťazový, reťaze, podávacia, článok, zariadenia, dopravníkového, podávacej, dopravníkové, zariadenie, reťaz

Text:

...prvkyvytvorené ako listy pružiny kosouhlo navzájom spájajúce základné teleso s posúvacím telesom. Pružíace prvky v tvare takých listov pružiny alebo pásov pružiny je možné vyrobit jednoducho a s priaznívými nákladmi.0012 Uhol zvieraný pružiacimi prvkami so základným telesom príp. s posúvacím telesom leží pritom výhodne medzi 5 ° a 30 °. Prostredníctvom čo najrovnejšieho spojenia je značne ulahčené zdvíhanie posuvných telies pri nahromadení...

Napínač reťaze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18321

Dátum: 20.11.2012

Autor: Gromme Gianpiero

MPK: F16H 7/08

Značky: reťaze, napínač

Text:

...sa pohybujú iba v jednom smere.0018 Obrázky 1 až 4 pripojených výkresov sa týkajú prvého uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu vo verzii určenej na prevádzku na nekonečnej reťazi, ktorá sa môže poháňať v oboch smeroch pohybu. Špecifická aplikácia tohto zariadenia je na horizontálnom karuselovom dopravníku pre dopravu paliet, ktorý tvorí predmet súbežne prerokovávanej patentovej prihlášky podanej v mene tohto prihlasovateľa. S odkazom na...

Bezpečnostný vypínač roztrhnutia reťaze motorovej píly

Načítavanie...

Číslo patentu: 288004

Dátum: 12.10.2012

Autor: Kupčák Pavol

MPK: B27B 17/08

Značky: vypinač, bezpečnostný, roztrhnutia, píly, motorovej, reťaze

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostný vypínač roztrhnutia reťaze motorovej píly využíva prídavné bezpečnostné ozubené koleso, cez ktoré prechádza samotná reťaz. Pri roztrhnutí reťaze sa bezpečnostné koleso zastaví a tým vypne motorovú pílu.

Reťazová vetva pre behúňovú sieť protišmykovej reťaze

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4965

Dátum: 07.01.2008

Autor: Pengg Ägyd

MPK: B60C 27/00

Značky: protišmykovej, reťazová, reťaze, sieť, vetva, behúňovú

Text:

...riešenia.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPodľa obr. l je reťazová vetva 001 podľa technického riešenia vytvorená z navzájom do seba zaberajúcich, oválnych reťazových článkov 002, 003. Výška ba reťazových článkov 002, 003 je pritom menšia ako ich dĺžka. Šírka otvoru príp. rozstup priamych úsekov ramena jedného z reťazových článkov 002, 003 je V znázomení označená bi, kým dĺžka otvoru je označená tl príp. t 2.Ramená 004, 005...

Preťahovacie oko napínacej reťaze protišmykovej reťaze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2786

Dátum: 01.07.2005

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B60C 27/00

Značky: protišmykovej, napínacej, reťaze, preťahovacie

Text:

...pozdĺžnych ramien článku g reťaze do hákovitých ozubov.Spodné konce pripojovacích ramien 1, g prechádzajú do stabilizačnej priečky 8, ktorá spolu s dvoma stenami g, 1 Q a žliabkovitým spodkom 11 ohraničuje vodiaci kanál 12 pre napínaciu reťaz 1 z ktorej je na obr. 1 a 2 znázornených len niekoľko málo článkov. Pripojovaci diel preťahovacieho oka, ktorý vykazuje hákovité pripojovacie ramená 1, g, je. inými slovami povedané, oddelený...

Napínacie zariadenie pre protišmykové reťaze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2340

Dátum: 01.07.2005

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Žiadosť

MPK: B60C 27/00

Značky: reťaze, protismykové, zariadenie, napínacie

Text:

...upínadla L a na druhej strane s vnútorným upinadlom Z, ktoré tvori oceľové lano. Do spojovacieho člena l je uvoľniteľne zavesený koniec prvého úseku l 4 napinacej vetvy, ktorú tvori úsek vetvy reťaze. Druhý, taktiež úsekom vetvy reťaze tvorený úsek Q napinacej vetvy je taktiež uvoľniteľne spojený so spojovacím členom l 3.Strmeň Q, rozprestierajúci sa približne cez jednu štvrtinu obvodu boku Q pneumatiky 17 vozidla, je vybavený dvoma...

Pohon kĺbovej reťaze, ako aj spôsob pohonu hnacieho reťazového kolesa kĺbovej reťaze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12380

Dátum: 25.10.2002

Autor: Grobbel Burkhard

MPK: F16H 35/02, B66B 23/02

Značky: kĺbovej, reťazového, reťaze, pohon, kolesa, pohonů, hnacieho, spôsob

Text:

...tvarom obvodu a so zubami, zapracovanými do tohto obvodového tvaru, značne nákladná, a preto veľmi drahá.0007 Ďalej potom je zo spisu DE 199 36 742 A 1 známy pohon, ktorý obsahuje dve spolupracujúce nekruhové kolesá, určené na vytváranie nerovnomerných otáčok. Tiež takýtopohon je však pomeme nákladný a drahý, pokial sa týka realizácie.0008 Aby sa zabránilo skôr uvedeným problémom vloženého pohonu, navrhuje sa v spise DE 199 45 921 Al hnacie...

Pohon kĺbovej reťaze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10429

Dátum: 25.10.2002

Autor: Grobbel Burkhard

MPK: B66B 23/02, F16H 7/06

Značky: kĺbovej, reťaze, pohon

Text:

...mnohouholníka(porovnaj DE 30 31 130 C 2, DD 247 731 Al). Nevýhodné pri tomto riešení je však to,že sa v-oblastiach zlomov zakriveného kolesa R 1 vyskytuje vysoký plošný tlak a týmvysoké opotrebenie. Ďalej je výroba takéhoto kolesa s typicky mnohouholníkovýmtvarom obvodu so zubmi, ktoré sú v ňom vytvorené, veľmi nákladná a preto veľmi drahá.0007 Ďalej je z DE 199 36 742 A 1 známy pohon, ktorý obsahuje dve spolupôsobiace neokrúhle kolesá pre...

Pohon kĺbovou reťazou, ako aj spôsob pohonu hnacieho reťazového kolesa kĺbovej reťaze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7525

Dátum: 25.10.2002

Autor: Grobbel Burkhard

MPK: F16H 7/00

Značky: pohonů, spôsob, kolesa, kĺbovej, hnacieho, kĺbovou, reťaze, reťazou, pohon, reťazového

Text:

...krivkovému kotúču využitý na to, aby sa zredukoval polygónový efekt. Dochá dza však ďalej k opotrebovávaniu kĺbovej reťaze, ako aj zubov, relatívnym pohybom medzi ňou0008 Z DE 51 20 13 je ďalej známy pohon kĺbovou reťazou, obsahujúci hnacie reťazové koleso pre kĺbovú reťaz, ako aj poháňací systém, ktorý môže poháňať hnacie reťazové koleso na vyrovnanie kolisania rýchlosti kĺbovej reťaze s nerovnomerným počtom otáčok. Tu navrhnuté riešenie...

Rýchloupínacie protišmykové reťaze

Načítavanie...

Číslo patentu: U 294

Dátum: 06.10.1993

Autor: Farkaš Ján

MPK: B60C 27/10

Značky: reťaze, protismykové, rýchloupínacie

Text:

...aj na kolesákolese upnuté spoľahlivo Popis obrázkov na výkresochRiešenie je bližšie objasnené podľa pripojeného výkresu. na ktorom na obr. 1 je znázornená rozpínacia obruč v mieste prerušenia a na obr. 2 je znázornená konštrukcia napínaciehoAko je znázornené na obr. 1. riešenie podľa predloženéhoúžitkového vzoru pozostáva z telesa upinacieho prípravku jetvorené prerušenou rozpernou obručou l. ktorej konce sú v mieste g. V nich sú...

Snímač polohy ťažného palca krížovej sponovej reťaze dvojdráhového visutého dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269544

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hovorka Peter

MPK: B65G 17/48

Značky: krížovej, sponovej, dopravníka, dvojdráhového, snímač, polohy, reťaze, palca, visutého, tažného

Text:

...snioočz pričom jeho výrobná nárołnosł je len nepatrne vyššia oproti výrobnej náročnosti známeho sninača.Príklad vyhotovenia sninača podla vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje sohenatlcký nárysný pohlad na ni-ač a obr. 2 schenatický bokorys~ ný pohlad.Sninač polohy pozostáva z nosnej konzoly 1, z nosného čapu 2 a z výkyvnej dvojranennej páky § uloženej na nosnon Eape g, ktorý je prichytený k nosnej konzole 1. Jedno...

Zariadenie na napinanie šľapadlovej reťaze

Načítavanie...

Číslo patentu: 239393

Dátum: 15.06.1987

Autor: Stašica Eduard

MPK: B62M 9/16

Značky: napínanie, reťaze, zariadenie, šľapadlovej

Text:

...zvislého držiaka, opevneného na konci kyvnej vidlice. Vzájomná poloha vodiacej kladky a napinacej kladky je taká, že pozdĺžna os relaze v úseku medzi vodiacou kladkou a napínacou kladkou je rovnobežne s pozdĺžnou osou reťaze v ťažnej vetve reťaze, medzi hnacímreťazovým kolesom a a reťazovým kolesom zadného kolesa vozidla.Výhody zariadenia podľa vynálezu sú V tom, že zabezpečuje konštantné napnntie retaze nezávisle od posuvn zadného kolesa...

Automatický napínací mechanizmus reťaze

Načítavanie...

Číslo patentu: 238428

Dátum: 15.05.1987

Autor: Barboriak Anton

MPK: F16G 13/02

Značky: reťaze, napínací, mechanizmus, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka automatického napínacieho mechanizmu rýchlobežnej puzdrovej reťaze, ktorý je začlenený do reťazového pohonu tak, aby sa napínací mechanizmus pohyboval iba v jednej vetvi reťazového pohonu. Možnosť použitia u všetkých reťazových pohonov, kde reťaz neobieha dookola a kde nie sú žiadúce časté intervaly údržby reťazového pohonu v priebehu životnosti napríklad u priemyselných robotov.

Snímacie zariadenie predĺženia reťaze

Načítavanie...

Číslo patentu: 234965

Dátum: 15.01.1987

Autor: Surovčík Rudolf

MPK: G01B 11/14

Značky: predĺženia, snímacie, zariadenie, reťaze

Zhrnutie / Anotácia:

Snímacie zariadenie predĺženia reťaze je určené najmä pre reťaze zdvíhadiel, ako sú napríklad regálové zakladače a pod., u ktorých sa používa reťaz ako nosný orgán. Riešeným problémom je vylúčenie nepresností merania, ktoré sú spôsobené mechanickými nečistotami na reťazi. To sa dosahuje tým, že zariadenie je tvorené dvomi reťazovými kolesami (1), na ktoré je súosovo s nimi pripevnená kotúčová clona (3), opatrená aspoň jedným radiálne...

Spoj korečkov elevátora s článkami nekonečnej reťaze

Načítavanie...

Číslo patentu: 226609

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kĺbik Daniel, Šalling Pavol, Szarka Tibor

Značky: reťaze, článkami, elevátora, nekonečnej, korečkov

Zhrnutie / Anotácia:

Spoj korečkov elevátora s článkami nekonečnej reťaze obsahujúci skrutku a matku vyznačený tým, že každá skrutka (2) je pevne spojená s telesom článku (1) reťaze, pričom z vnútornej strany korečka (3) je opatrený matkou (4) a poistnou matkou (5).

Kĺbový spoj sponovej reťaze

Načítavanie...

Číslo patentu: 216414

Dátum: 01.06.1985

Autor: Balák Ján

Značky: kĺbový, reťaze, sponovej

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbový spoj sponovej reťaze rieši problém zvýšenia dĺžkovej presnosti sponovej reťaze, použiteľnej najmä pre ľahké priestorové dopravníky. Kĺbový spoj pozostáva zo spojovacieho článku tvaru "U" s dvomi súosovými otvormi pre vertikálny čap, na ktorom je uložený valček. Riešenie spočíva v osobitnej konštrukčnej úprave spojovacieho článku.

Zariadenie na napínanie najmä reťaze reťazopiestového pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219186

Dátum: 01.06.1985

Autori: Jakubis Anton, Jánošík Vít

Značky: zariadenie, najmä, reťazopiestového, pohonů, reťaze, napínanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa dotýka odboru hydrauliky, konkrétne zariadenia na napínanie reťaze reťazopiestového pohonu. Zariadenie je určené na napínanie reťaze priamočiareho hydromotora. Na plášti priamočiareho hydromotora sú upevnené dve kladky, po ktorých sa odvaľuje reťaz. K napínaniu reťaze dochádza zväčšovaním vzdialenosti medzi oboma kladkami, ktoré je podmienené prechodom tlakového média z pracovného priestoru priamočiareho hydromotora cez spätný ventil...