Patenty so značkou «řepy»

Spôsob na poskytnutie odolnosti proti BNYVV rastlinám cukrovej repy, transformačný vektor a jeho použitie, rastlinná bunka majúca odolnosť proti BNYVV a jej použitie, rastlina cukrovej repy majúca odolnosť proti BNYVV, jej potomstvo a semená

Načítavanie...

Číslo patentu: 286440

Dátum: 18.09.2008

Autori: Guilley Hubert, Jonard Gérard, Richards Kenneth, Van Dun Cornelis Maria Petrus

MPK: C12N 15/40, C12N 15/82, A01H 5/00...

Značky: řepy, semena, vektor, potomstvo, spôsob, bnyvv, odolností, rastlinná, rastlinám, cukrovej, odolnost, poskytnutie, transformačný, rastlina, buňka, proti, majúca, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob na poskytnutie odolnosti proti repnému nekrotickému žltému žilovému vírusu (BNYVV) rastline cukrovej repy, ktorý zahŕňa nasledujúce kroky: a) prípravu DNA fragmentu so sekvenciou najmenej 15 nukleotidov, ktorá je v podstate homologická so zodpovedajúcou nukleotidovou sekvenciou genomickej RNA 1 repného nekrotického žltého žilového vírusu (BNYVV) b) zavedenie uvedeného DNA fragmentu, ktorý je operatívne spojený s promótorom,...

Ořezávací zařízení pro sklízeče řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270575

Dátum: 12.07.1990

Autor: Lühs Herbert

MPK: A01D 23/02

Značky: sklízeče, zařízení, řepy, ořezávací

Text:

...spočíva v tom. že výroba jak stavčcího ústrojí. tak l nastavovacího ústrojí je jednoduchá. obě ústrojí mají vysokou íunkční spolehllvost a jsou necltllvá vůči znečlštění.vynález je v dalším podrobnčjl vysvčtíen na příkladu provedení ve spojení s výkresovou částí.Na obr. 1 je schematlcký pohled na ořezúvací zařízení podle vynálezu ilkmo zozadu. obr. 2představuje echematlcký bokorys ořeuávače. Na obr. 3 je schematlcky zobrazeno rotační...

Obloukový nůž diskových řezaček cukrové řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264762

Dátum: 12.09.1989

Autor: Choc Miloslav

MPK: C13C 1/06, C13C 1/00

Značky: řepy, obloukový, cukrové, řezaček, diskových, nůž

Text:

...nože je jeho malá tuhost,tj. že při zstížení nože svislým směrem způsobené vahou řepy v zásobníku dochází k jeho deformaci a tím snížení výkonu řezačky a zvýšení podílu drobných úlomků řepy. Tato situace nastává neurčitým upnutim v případě, že došlo používaním k otlačení upínací plochy držáku nože. Tyto nevýhody nemají tzv. nože frézované. Těleso tohotoenože je rovnoběžné se směrem řezu, což způsobuje oddělení místa řezu od místa...

Zařízení pro sběr skrojků řepy při sklizni chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263872

Dátum: 12.05.1989

Autori: Záviška Zdislav, Haken Jiří, Hajšo Štefan

MPK: A01D 23/06

Značky: sklizni, skrojků, chrástu, sběr, zařízení, řepy

Text:

...nepredstavuje žádný podstatný přírůstek. je konstrukčně jednoduché a levné. Přitom jeho odebírací i dopravní schopnost je vysoká. -« ~ . iPříkla-d provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje nárys a obr. 2 bokorys zařízení.Na rámu 1 stroje je zavěšen nosný čtyř 2kloubový mechanismus 2 hnaného kotoučového hmatače 3, odpruženého přítlačnou pružinou 4, pod nímž je uložen ořezávací...

Způsob ošetření mokrých řízků cukrové řepy syrovátkou a jejich skladování

Načítavanie...

Číslo patentu: 261878

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bujdosó Imre, Sándi Ottó, Nagy Zoltán, Mátrai Tibor

MPK: A23K 1/14

Značky: mokrých, syrovátkou, řízků, řepy, ošetření, cukrové, jejich, způsob, skladování

Text:

...na ofbou stranach. Také tyto stěny z balíků slámy se podepřou z vnější strany řízky. Naložené oddelené sekce musi mít rovný a hladký povrch, aby mohl být dokonale .zakryt plastickou fólií. Plastická fólie přelkrývá zákopové silo o 1 m a připevní se k povdkladu zatížení-m těžkými předměty. Plastická fólie musí být vodotěsné amá chránit proti počasí a vlhkosti. Doporučuje se pravidelně kontrolovat pokrytí, nebot trhlinkami může pronikat...

Splachovač řepy z ukládek do hydraulických dopravních kynet

Načítavanie...

Číslo patentu: 260802

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dyntar Jaroslav, Hubka Miloš

MPK: C13C 1/00

Značky: hydraulických, kynet, řepy, splachovač, ukládek, dopravních

Text:

...splachovače řepy umožňuje pružnýčohsbný díl přivádějici splachovaci vodu do hubice splachovače.Proud vody tryokajíci z hubice splachovače nezpůeobuje nežádouci točivý noaent vůči vertikálni ose splachovače řepy. Nevýhodou této zneae konstrukce Je to. že pákový nechanisaus na tandenci stále vrecet hubici splachovače řepy do neutrální polohy vlivea rsekční síly od proudu vody tryskejícího z hubice splachovače ře PY Nsvýhody dosud znáeých řeěeni...

Zařízení na upínání ořezávacího nože, zejména pro ořezávače řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257209

Dátum: 15.04.1988

Autori: Záviška Zdislav, Hajšo Štefan

MPK: A01D 33/02

Značky: zejména, ořezávacího, zařízení, upínání, ořezávače, řepy, nože

Text:

...2 je částečný půdorysný řez z obr. 1, na obr. 3 je částečný nárysný řez jiného provedení zařízení a ne obr. 4 je částečný půdorysný řez z obr. 3.Nožový držák l je uchyoen na jednom svém konci k rámu g. Na svém druhém konci je opatřen pevným osazeným čepem 3 s hlavou 1. Konec nožového držáku l rámu 1 je opatřen pohyblivým osazeným čepem 5 s hlavioí Q, uspořádaným bud výstředně vzhledem k nosnému otočnému čepu 1,uloženém v loži g a...

Způsob výroby zahuštěné šťávy z červené řepy pro barvení potravin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256407

Dátum: 15.04.1988

Autori: Nesvadba Stanislav, Žáčková Antonie

MPK: A23L 2/00

Značky: červeně, výroby, zahuštěné, barvení, řepy, potravin, stavy, způsob

Text:

...štávy z červené řepy jako přípravkü pro barvení potravin. Při tomto způsobu se štáva získaná vylisováním opraných a rozdrcenýchbulev červené řepy ihned okyselí přídavkem kyseliny citronové v množství 0,5 hmot., stabilízuje přídavkem zeleného čaje v množství 0,5 hmot., pasteruje při teplotě 95 °C a zchladí na teplotu 48 °C. Při této teplotě se provádí pektolyza přídavkem pektolytických enzymů typu Pektinex AM v množství 0,0 l 5 hmot. po...

Zařízení pro ořezávání řepy a jiných plodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256141

Dátum: 15.04.1988

Autori: Prouza Richard, Chudomel Miroslav

MPK: A01D 23/02

Značky: řepy, ořezávání, zařízení, plodin, jiných

Text:

...nižší hmotnosti výrazně klesá spotřeba paliva a snižujese stupeň zhutnění zeminy vlivem přejezdu zařízení.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise přĺkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, kde obr. 1 znázorňuje v axonometrii schemąticky celkové uspořádání zařízení pro ořezávání řepy a jiných plodín podle vynálezu, obr. 2 znázorňuje v axonometrii schematicky jednotlivé části a jejich návaznost u zařízení pro ořezávání...

Stroj na sklizeň řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254333

Dátum: 15.01.1988

Autor: Handlmeier Konrad

MPK: A01D 27/04

Značky: sklizeň, stroj, řepy

Text:

...pohárlěné Az ícashaíče 31 .běží eynchronní ryohlostíaa zadní udopravník 32 amá.navněj~ ší ploše .větší počet unášeč-ü, s usnadňujíe-lcłí vdopnavu ořezaného lohrástuía skrojku. Unašečemolłuouvbýt upravený i navpřeídnímsdo pravníku 31.Na sestupném mosníkuzz ráínn-.u G.je.pro každý řádek řepy upevněn vyonárvač 739,takže v několínlcaňádzkvovém .stroji njsou uvyoráuače i 39 vedle -sebe a .jsou z-ro-vrroběžné.Protože vyorávač 39 je pr-o...

Zařízení pro aktivní ořezávání řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238566

Dátum: 01.12.1987

Autor: Souček Josef

MPK: A01D 23/02

Značky: řepy, zařízení, aktivní, ořezávání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno ke stejnosměrnému aktivnímu ořezávání řepných bulev. Před zvedacími křídly řepných bulev, uchycenými k držáku je uspořádán rotační cepový ořezávač chrástu. Za ním je nad zvedacími křídly uložen omezovací dorazový kotouč řepných bulev. Za ním je pak uspořádán rotační ořezávací nůž.

Prostředek k ochraně vzcházejících rostlin řepy cukrové proti spále

Načítavanie...

Číslo patentu: 247378

Dátum: 16.11.1987

Autori: Dostál Josef, Valuš Josef

MPK: A01N 63/00

Značky: rostlin, spále, ochraně, proti, cukrové, řepy, vzcházejících, prostředek

Text:

...působením přípravku podle vynálezu svůj škodlivý vliv na vzcházející řepu cukrovou, i když nebyla ještě houbou Pythium oliqandrum úplně zničena. Přispívá k tomu zvýšení resistance rostlin působením bakterie Agrobacterium radiobacter.Příznivé působení přípravku podle vynálezu je podmíněno tou okolností, že Agrobacterium radiobacter a Pythium oligandrum se vzájemné nenapadají a mohou růst společně. velkou výhodou obou mikroorganismů je naprostá...

Prostředek zvyšující výnosnost cukru při pěstování cukrové řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252592

Dátum: 17.09.1987

Autor: Socha Jaromír

MPK: A01N 37/46

Značky: prostředek, cukrů, řepy, zvyšujíci, pěstování, cukrové, výnosnost

Text:

...naznačuje,že hnojivá látky dodané rcstlinám jsou lépe využívány. Přítomnost fenolické složky ve směsi umožňuje i vznik fenolických inhibitorů přirozeného původu a tak lze nepřímo ovlivnit i ukládání zásobních látek a tím i cukernatcst bulev.Podstatnou výhodou prostředku podle vynâlezu je, že působí na ošetřené rostliny ve velmi nízkych dávkách. Účinné složky směsi jsou v přírodním prostředí snadno metabolizovetelné aproto nezanechávají...

Podúrovňový mechanizovaný sklad krmná řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245561

Dátum: 15.09.1987

Autor: Skoeeek Eduard

MPK: A01F 25/02

Značky: kŕmna, mechanizovaný, sklad, podúrovňový, řepy

Text:

...sama se po té od bulev odděluje. Bulvy jsou potom snadno dočištěny suchou cestou, odhliňovačem produktu a tím je získáno dieteticky i nutričně hodnotné krmivo. Vlivem provzdušňování nedochází k vytvoření ohnisek hniloby a je tím zamezeno jinak vznikajícím velkým ztrátám. Zpracovatelská linka nevyžaduje obsluhu, pouze její dohled a shrnování zbytků bulev zůstávajícíoh v rozích skladu na vyprazdñovací dopravník. Oproti vybírání bulev z krechtů...

Zařízení pro sklizeň řepy, zejména krmné

Načítavanie...

Číslo patentu: 245372

Dátum: 15.09.1987

Autori: Halmo Stanislav, Lichtenberg Ladislav, Bulík Jozef, Banda Imrich, Zumr Václav, Stachý Alfréd, Kadlec Stanislav, Kováe Anton

MPK: A01D 27/00

Značky: zejména, řepy, krmné, zařízení, sklizeň

Text:

...více paralelne vedlesebe uvedených vytahovacích a odlisčovacích jednotek É a navazujíoíeh částí, pro současnou sklizeň více řádků řepy. vlastní vytahovací a odlisčovací jednotka § je popisována jen v hrubýoh rysech. Sestává ze dvou soustav g, łg rotujících a posuvných vytahovacích tyčí łł, přičemž každá soustava je vedena po jedné straně řádku řepy, aby chrást byl naváděn mezi tyto řečené soustavy 2, łg (obr. 2. V každé soustavě 2, łg je v...

Stroj na sklizeň řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251785

Dátum: 13.08.1987

Autor: Hummel Heiner

MPK: A01D 33/02

Značky: stroj, řepy, sklizeň

Text:

...způsobem, se může chrást stejně jako ve stroji podle citovaného užitného vzoru odkládat nekonečným dopravníkem do řádku na pole,nebo sypat do pojíždějícího vozidla, odkládat na protilehlé straně stroje otevřeným otvorem w předávací skříně, nebo rozmetat rozmetaeími válci.Vynález bude vysvětlen na příkladě provedení znázorněném na výkrese, kde značí obr. 1 axonometrioký pohled na sklizňový stroj, obr. 2 dílčí püdorys na stroj bez nekonečného...

Zařízení pro sklizeň krmné řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240289

Dátum: 15.06.1987

Autori: Škvarenina Stanislav, Macho Vendelín, Bucha Karol, Orság Zdeno, Kluch Karol, Novák Ladislav, Palko Anton, Fiker Sobislav

MPK: A01D 27/00

Značky: řepy, krmné, zařízení, sklizeň

Text:

...krmné řepy, na obr. 2 je řez přední .částí uložení příruby. a. na obr. 3. řez zadní částí uložení příruby vytahovaoích a odlistovacích tyčí uvedeného zařízení.Na přednímnosníku 1 stroje je upraven na čepu 2 rám 3, v kterém je uchycemžlalj-1 se šnekovým dopravníkem 5 a jeho poho-l nem G a lpod kterým je upevněna vytahova-i cí a odlistovací jednotka 7, jejíž pohon ob-vVytahovaci a odlisťovací jednotka 7 fse 4 stavágjak je blíže znazorněno...

Prostředek k ochraně vzcházejících rostlin řepy cukrové proti spále

Načítavanie...

Číslo patentu: 243609

Dátum: 15.05.1987

Autor: Soukup Josef

MPK: A01N 63/04

Značky: řepy, rostlin, spále, ochraně, vzcházejících, prostředek, cukrové, proti

Text:

...hostitele.Tato zjištěná široká kompetitivní a mykoparazitická schopnost proti fytopatogenním druhům vytváří dobré předpoklady pro využití k biologickému boji proti fytopatogenním druhům hub. zejména proti původcům epály řepy.cukrově, jak bylo dokázáno dalšími nádobovými i zahonovými polními pokusy. ~ Askutečnost, že houby rodu Eeauveria osídlují pudu a snášejí široké rozmezí teplot, je velmi příznivá pro záměr biologické ochrany proti...

Zapojení zařízení ve stanici na praní cukrové řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250282

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dyntar Jaroslav, Dušek Stanislav, Hovorka Jiří, Wohlráb Rudolf

MPK: C13C 1/00

Značky: řepy, praní, cukrové, zapojení, zařízení, stanici

Text:

...nsazo-vací odlučovače a předhuštění plavící vody sedimentací.Uspořädání jednotlivých zařízení s výškovýnií rozdíly Luncžiíuje dopravu. samospádem.Příkladné zapojení zařízení ve stanici na pľñnĺ, odlučování a mechanické čištění plavících a pracích vod je schematicky znázorněno na obrázku.Příkladné zapojení zařízení ve stanici na praní, odlučování a mechanické čištění plavících a pracích vod je schematicky znázorněno na obrázku.V tomto...

Zařízení pro sklizeň krmné řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249564

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kábrt Karel, Filip František, Flídr Josef, Veselík Václav, Letý Karel, Diblík František, Myšák Jan, Tobiška Jaromír

MPK: A01D 27/00

Značky: sklizeň, zařízení, řepy, krmné

Text:

...jedno duché co do funkce a údržby a zajištovalo doqňrou funkcí i při deštivém počasí.Uvedený úkol řeší způsob sklízně, jehož podstate epočívá v tom, že ještě na pevně v zemi držící řepu se působí po obou stranách řepy podélně vedenýmĺĺžzestupnâča podél řádku zeapoda nahoru rotujícími a současně poaouvajícímíŕžytahovacími tyčemi, působícími na chrást třením, které na počátku nadzvedávají a usměrnují chráet směrem nahoru, načež plynule...

Stroj pro sklizeň řepy, zejména krmné

Načítavanie...

Číslo patentu: 238761

Dátum: 15.04.1987

Autori: Myšák Jan, Kábrt Karel, Tobiška Jaromír, Flídr Josef, Filip František, Veselík Václav, Letý Karel, Diblík František

MPK: A01D 27/00

Značky: krmné, řepy, sklizeň, zejména, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj pro sklizeň řepy, který je koncepčně vytvořen tak, aby prováděl komplexní sklizeň jak bulev, tak chrástu. Podstata řešení spočívá v tom, že základní rám je opatřen předním bočním rámovým dílem s podpěrným kolem a nosníkem, nesoucím ve stavitelném držáku podorávací nůž, přičemž nad předním rámovým dílem je upraven pomocný rám s nejméně jednou vytahovací a odlisťovací jednotkou a nad touto upraveným žlabem se šnekovým dopravníkem, pod jehož...

Zařízení pro stejnoměrné seřezávání řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238710

Dátum: 16.03.1987

Autor: Souček Josef

MPK: A01D 23/02

Značky: stejnoměrné, řepy, zařízení, seřezávání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno ke stejnoměrnému seřezávání řepy. Aktivní omezovací doraz tvaru oběžného dopravníku, skloněného ve své spodní větvi šikmo dozadu, je umístěn před rotačním ořezávačem chrástu.

Zařízení pro stejnoměrné aktivní ořezávání řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238711

Dátum: 16.03.1987

Autor: Souček Josef

MPK: A01D 23/02

Značky: stejnoměrné, aktivní, zařízení, řepy, ořezávání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro stejnoměrné ořezávání řepy. K nosnému rámu je uchyceno kloubová nosné kyvné rameno dorazového kotouče řepných bulev, které je opatřeno pružinou uchycenou k nosnému rámu s upravenou omezovací narážkou pro doraz kloubového nosného kyvného ramene.

Zařízení pro sklizeň krmné řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247916

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kábrt Karel, Filip František, Diblík František, Flíder Josef, Tobiška Jaromír, Myšák Jan

MPK: A01D 27/00

Značky: krmné, sklizeň, řepy, zařízení

Text:

...Další výhodou je možnost výšit přepravnírychlost, nebot podpěrný nosník u známého provedení je realtivně nízko nad zemí a při nerovném povrchu mohlo dojít k zachycení nosníku o zem. Toto uspořádání však hlavně umožnilo zjednodušit stroj tím, že zadní nápravu stroje je možno provést tuhou a tím se odstranila i příslušná hydraulická ovládací část stroje.Příkladné provedení zařízení, podle výše uvedené charakteristiky, je vysvětleno v...

Zařízení pro sklizeň řepy, zejména krmné

Načítavanie...

Číslo patentu: 247701

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kábrt Karel, Tobiška Jaromír, Flídr Josef, Veselík Václav, Letý Karel, Myšák Jan, Diblík František, Filip František

MPK: A01D 27/00

Značky: zejména, sklizeň, zařízení, krmné, řepy

Text:

...dále upevněny držáky ü s príslušnými otvory pro čepy 7. Na čepech 7 v držácích s je uchycen výkyvně zadním koncem DOHIOCHÝ rám 8, který je veden dopředu a nad šíkmo skloněnýmí nosníky 3 s podpěrnýín kolem ärPomocnýrámü je dále opatřen zvedacíín čepem 9, na který je z jediné strany uchyceno zvedací zařízení lll, ktere je z druhe strany uchyceno svorníkem 12 na úchytech 11, upravených» na přední části šikmo skloněných nosníků 3 základního rámu...

Zařízení na sklizeň řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235456

Dátum: 15.11.1986

Autor: Kapic Bohumil

MPK: A01D 27/04

Značky: řepy, zařízení, sklizeň

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na jednorázovou sklizen řepy i chrástu novým mechanizačním principem pás - řetězové frézy s aktivním vyorávacím ústrojím, kde v dolní úvrati nekonečného pásu - frézy dochází k uvolnění ze předu i ze stran a vyorání celé řepy i s chrástem dopředným pohybem k vynešení, střední část nekonečného pásu je vhodným prostorem pro čištění bulev i její transport a horní větev - úvrať nekonečného pásu je vhodným prostorem na...

Zařízení pro ořezávání řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236969

Dátum: 01.10.1986

Autor: Souček Josef

MPK: A01D 23/04

Značky: zařízení, ořezávání, řepy

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno ke stejnoměrnému ořezávání řepných bulev při jejich současném zvednutí ze země. Na držáku uchyceném k rámu, jsou upravena zvedací křídla řepných bulev. Nad mimi je uspořádán omezovací doraz, uložený na hřídeli, která je upravena za zvedacími křídly . Pod omezovacím dorazem je uspořádán ořezávací nůž a na nej navazuje obloukový zvedací skluz skrojků.

Ořezávací nůž, zejména pro ořezávač řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227861

Dátum: 15.04.1986

Autori: Podroužek František, Hönich Pavel, Hajšo Štefan, Haken Jiří, Záviška Zdislav

Značky: nůž, ořezávací, ořezávač, zejména, řepy

Zhrnutie / Anotácia:

Ořezávací nůž, zejména pro ořezávač řepy, opatřený vpředu jednostranným nebo oboustranným břitem, vyznačený tím, že ořezávací nůž (1) je ve své zadní části (3) opatřen prolisem (4), ležícím uvnitř úhlu (alfa) břitu (2) ořezávacího nože (1).

Odlučovač cukrové řepy dopravované hydraulicky ve visuté kynetě

Načítavanie...

Číslo patentu: 226236

Dátum: 01.02.1986

Autor: Dušek Stanislav

Značky: cukrové, řepy, visuté, odlučovač, kynetě, hydraulický, dopravované

Zhrnutie / Anotácia:

Odlučovač řepy dopravované hydraulicky ve visuté kynetě, který sestává z plavicího žlabu se dnem skloněným ve směru proudu plavicí vody, v němž je otvor pro odvádění řepy s uzávěrem a dále sestává ze sběrného žlabu se dnem skloněným ve směru výstupu odloučené řepy a s hrdlem pro odvod odloučené vody s nečistotami, vyznačený tím, že nad skloněným dnem (2) plavicího žlabu je mezi jeho bočními stěnami (1) umístěna usměrňovací mříž tvořená příčným...

Odlučovač vody a balastu od dopravovaných zemědělských plodin, zejména od cukrové řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220691

Dátum: 15.12.1985

Autor: Dušek Stanislav

Značky: balastu, zemědělských, řepy, cukrové, zejména, plodin, dopravovaných, odlučovač

Zhrnutie / Anotácia:

Odlučovač vody a balastu od dopravovaných zemědělských plodin, zejména od cukrové řepy. Vynález řeší konstrukční uspořádání odlučovače vody a balastu od dopravovaných zemědělských plodin, zejména od cukrové řepy. Sestává z roštu vytvořeného z tyčí. Rošt je umístěn mezi bočnicemi nad sběrným žlabem a je skloněn ve směru pohybu dopravovaných zemědělských plodin. Rošt dále sestává z držáku, na němž jsou provedeny pružné díly. V nich jsou za účelem...

Zařízení k odstraňování nečistot u strojů na sklizeň řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219621

Dátum: 15.08.1985

Autori: Socha Zdeněk, Teplý Miloslav

Značky: odstraňování, strojů, řepy, zařízení, sklizeň, nečistot

Zhrnutie / Anotácia:

Použití zařízení podle vynálezu bude v organizacích zabývajících se výrobou řepy. Účelem vynálezu je vyřešení dočišťovacího uzlu na zařízení pro sklizeň řepy při kvalitním odstranění nečistot, jako hrud, plevelů, volného chrástu a kamenů z vynášecího dopravníku bulev. Podstata vynálezu spočívá ve vložení šikmého čisticího dopravníku pod dopravník bulev, přičemž tento šikmý čisticí pás je opatřen prsty a ocelovými žebry a v horní části má...

Zařízení pro čištění rotačního hmatače ořezávače řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224878

Dátum: 01.08.1985

Autori: Podroužek František, Haken Jiří, Hönich Pavel, Záviška Zdislav, Hajšo Štefan

Značky: rotačního, zařízení, hmatače, ořezávače, čištění, řepy

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro čištění rotačního hmatače ořezávače řepy, opatřené čističkou hmatače, vyznačené tím, že čistička (3) rotačního hmatače (l) je uchycena k úchytnému kloubu (5) závěsného ramena (2) rotačního hmatače (l).

Zařízení pro převádění skrojků a chrástu řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224863

Dátum: 01.08.1985

Autori: Hönich Pavel, Záviška Zdislav, Hajšo Štefan, Podroužek František, Haken Jiří

Značky: chrástu, převádění, zařízení, skrojků, řepy

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro převádění skrojků a chrástu řepy z ořezávacího nože na odváděcí dopravník, vyznačené tím, že k ořezávacímu noži (5) je pružným spojem (7) uchycen svým předním koncem tvarovaný vynášecí plech (8), spojený s kyvným ramenem (2) rotačního hmatače (l), s nímž je též spojena slupice (4) ořezávacího nože (5).

Stroj na sázení bulev řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224709

Dátum: 01.08.1985

Autor: Pavlusik Peter

Značky: bulev, stroj, řepy, sázení

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na sázení bulev řepy, u něhož se vybírají bulvy řepy ze zásobníku vertikálním dopravníkem s pružnými kasami, které nabírají řepu v jakékoliv poloze a dopravují ji do skluzu, vyznačující se tím, že na skluz (6) je připojen překlápěč (18), v jehož spodní části je uchycen vertikální pružný zásobník (7) ukončený dvojitým uzávěrem (13) spojeným s ozubenou tyčí (26), která zapadá do posouvače (8).

Zařízení pro uchycení nože ořezávače řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225632

Dátum: 01.07.1985

Autori: Podroužek František, Hönich Pavel, Haken Jiří, Hajšo Štefan, Záviška Zdislav

Značky: řepy, zařízení, nože, ořezávače, uchycení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro uchycení ořezávače nože řepy, opatřené držákem ořezávacího nože, vyznačené tím, že ořezávací nůž (3) je na jedné straně opatřen nasouvací drážkou (8) pro úchytnou drážku (5) držáku (2), jíž prochází úchytný kolík (4) a na druhé straně úchytným otvorem (7) pro vyjímatelný svorníkový zámek (6), uspořádaný v úložném výřezu (9) držáku (2).

Vyhazovač bulev pro stroje na sklízeň řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228720

Dátum: 25.10.1984

Autori: Herrmann Herbert, Gehrmann Werner

MPK: A01D 25/04

Značky: sklizeň, vyhazovač, bulev, stroje, řepy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zemědělských strojů, zejména sklízečů cukrovky a vyorávacími disky. Jsou známe vyhazovače umístěné mezi vyorávacímí disky, které transportují bulvy a zbavují je rostlinných zbytků. Přitom se gumové lopatky vyhazovačů značně opotřebovávají. Vynález spočívá v instalaci pružných vyhazovacích lopatek mezi tuhýmí čisticími lopatkami. Čisticí lopatky jsou šírší než vyhazovací lopatky mezi tuhymi čisticími lopatkami. Čisticí lopatky...

Vibrační zařízení na příjmu řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 213868

Dátum: 01.05.1984

Autor: Ružička Jaroslav

Značky: vibrační, příjmu, řepy, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vibrační zařízení na příjmu řepy sestávající z pevného zásobníku a dopravního pásu vyznačené tím, že za pevný zásobník (1) je připojena vibrační výsypka (3), vibrační podavač (7) s uzavírací klapkou (11).

Prostředek, na ochranu řepy cukrové proti spále na bázi oospor, mykoparazita Pythium, oligandrum

Načítavanie...

Číslo patentu: 213659

Dátum: 01.04.1984

Autori: Veselý Dáša, Hejdánek Slavomil

Značky: oligandrum, mykoparazita, prostředek, ochranu, oospor, cukrové, proti, pythium, spále, řepy, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek na ochranu řepy cukrové proti spále na bázi oospor mykoparazita Pythiua oligandrum, vyznačený tím, že jako účinnou látku obsahuje vysušený, rozemletý a zhomogenizovaný porost mykoparazita na substrátu ze zrnin nasycených živným mědiem.

Stroj na sklizeň chrástu řepy a řepných skrojků

Načítavanie...

Číslo patentu: 215173

Dátum: 15.10.1982

Autori: Souček Josef, Brázda Zdeněk

Značky: sklizeň, řepy, stroj, řepných, skrojků, chrástu

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na sklizeň chrástu řepy a řepných skrojků podle vynálezu má za copovým sklízečem, uspořádaným pod přívodem chrástu do svodného šnekového dopravníku uspořádán rotační metač skrojků. Stroj řeší problém ořezání řepných bulev po jejich předchozím zbavení chrástu a dopravu jak chrástu, tak i řepných skrojků. Chrást je cepovým sklízečem dopravován do sběrného šnekového dopravníku, kam jsou rotačním metačem dopraveny ořezané skrojky. Na šnekový...