Patenty so značkou «řepných»

Spôsob elektroporácie repných rezkov a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10883

Dátum: 21.04.2009

Autori: Weibel Matthias, Arnold Jochen, Frenzel Stefan, Scherer Peter, Michelberger Thomas, Scheuer Timo

MPK: A23L 2/04, A23N 1/00, A23N 1/02...

Značky: zariadenie, spôsob, uskutočňovanie, elektroporácie, spôsobu, tohto, rezkov, řepných

Text:

...na vytváranie zvukovej energie, najmä ultrazvukovej energie a/alebo rázových vĺn.0017 Predkládaný vynález sa teda týka tiež formy uskutočnenia spôsobu, v ktorom je bezdotykový účinok vyvolávaný spracovaním ultrazvukovými alebo rázovými vlnami.0018 V zvlášť výhodnej forme uskutočnenia je bezdotykovo pôsobiaca reakčná komora vytvorená vo forme mechanickej reakčnej komory a elektrickej reakčnej komory, to znamená,že vykazuje ako...

Spôsob výroby bioplynu z repných rezkov, najmä z výroby repného cukru

Načítavanie...

Číslo patentu: 285761

Dátum: 29.06.2007

Autori: Drtil Miloslav, Hutňan Miroslav, Valach Jozef, Mičo Štefan

MPK: C02F 11/04, C12P 3/00, C12M 1/00...

Značky: spôsob, výroby, cukrů, rezkov, řepných, řepného, najmä, bioplynu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby bioplynu z repných rezkov, najmä z výroby repného cukru, pri ktorom sa repné rezky zmiešajú s vodou na substrát s výslednou koncentráciou 1 až 10 % objemových, ktorý sa podrobí hydrolýze so zádržnou dobou 1 až 6 dní pri teplote 15 až 50 °C so súčasnou acidifikáciou pri pH 4,0 až 6,0 a s následným pôsobením metanizačných baktérií, ktoré uvoľňujú bioplyn v kontinuálnom alebo diskontinuálnom viacstupňovom režime.

Extrakcia obsahových látok z repných rezkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11640

Dátum: 03.05.2005

Autori: Scheuer Timo, Arnold Jochen, Frenzel Stefan, Michelberger Thomas

MPK: C13B 10/08

Značky: extrakcia, rezkov, obsahových, látok, řepných

Text:

...spôsob extrakcie a následného získavania obsahových látok z bíologického materiálu, totiž z repných rezkov, ako aj zariadenie na uskutočňovanie tohto zlepšeného spôsobu, pričom sa tento zlepšený spôsob vyznačuje najmä vysokou účinnosťou a hospodárnosťou pri súčasne nízkejPredložený vynález rieši tento technický problém, ktorý je jeho základom, spôsobom extrakcie a prípadným následným získávaním(a) Rozkúskovaním cukrovej repy na repné...

Dopravní systém kontinuálních řepných difuzérů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265095

Dátum: 12.09.1989

Autori: Sterzinger Marcel, Tůbl Zdeněk

MPK: C13D 1/08

Značky: řepných, systém, kontinuálních, difuzérů, dopravní

Text:

...prstenci, jehož středová osa je shodná s podélnou osou plášte válcové nádoby a jehož šířka je rovno šířce vence protilopatek. Nejvýraznějšího zpevnění se docílí vetknutím volných konců protilopatak do-výztužného prstence. Šířku výztužného prstence je možno dále rozšířit na jednu nebo obě strany až o šířku jedné nebo obou mezer mezi věnci lopatek a protilopatek.Navrženýn řešením se vyztuží pntilopatky tekovýuzpůsoben,že v případě vzniku...

Zařízení pro sklizeň chrástu a řepných skrojků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255492

Dátum: 15.03.1988

Autori: Souček Josef, Hajšo Štefan, Haken Jiří, Záviška Zdislav

MPK: A01D 23/02

Značky: sklizeň, řepných, chrástu, zařízení, skrojků

Text:

...Ě, přičemž jak pod předávacími lopatkami 1, tak i před nimiupraveným lopatkovým předavačem 2, uspořádaným souose s cepovým ořezávačem 3, je upraven předávací rošt lg skrojkü š.Nad cepovým ořezávačem g chrástu łł řep lg je uspořádán žlabový šnekový dopravník lg,na nějž navazují další neznázorněné dopravní cesty stroje. Za rotačním dopravníkem 3 skrojků 5 jsou uspořádány ořezávací jednotky li řep lg, s výhodou opatřeně ořezávacími noži łâ a...

Zařízení pro ořezávání řepných bulev

Načítavanie...

Číslo patentu: 238035

Dátum: 15.10.1987

Autor: Souček Josef

MPK: A01D 23/02

Značky: zařízení, řepných, bulev, ořezávání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro ořezávání řep a sběr skrojků. Na nosném kyvném rameni je uchycen klecový hmatač, uvnitř něhož je uspořádána pevná vačková přidržovací dráha chrástu. Nad ní je uspořádán u obvodu klecového hmatače stírací svod, směřující k vynášecímu dopravníku, který je uložen vedle klecového hmatače.

Zařízení pro dopravu ořezaného chrástu řepných bulev

Načítavanie...

Číslo patentu: 244888

Dátum: 14.08.1987

Autori: Bruynseels Jean Pierre, Munoz Bernard

MPK: A01D 23/02

Značky: ořezaného, bulev, řepných, zařízení, chrástu, dopravu

Text:

...se tak zvyšuje kvalita práce ořezávacího ústrojí a snižují se ztráty na sklizeném chráetu.Príklad provedení zařízení podle vynálezu je schematioky znázorněn na připojeněm výkrese, kde obr. 1 představuje zařízení V bokorysném řezu a obr. 2 v půdorysném řezu.Na rám 19 stroje je uchyoen hnatač ł, s výhodou aktivní, pod nímž je uspořádán ořezávací nňž g. S výhodou jsou uepořádány dva aktivní hmatače ł vedle sebe s ořezávacími noži 3 provedenými...

Zařízení pro regulaci výšky skrojku u řepných sklizňových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232035

Dátum: 01.04.1987

Autori: Bartoníček Ladislav, Záviška Zdislav, Haken Jiří, Hajšo Štefan

MPK: A01D 23/02

Značky: regulaci, sklizňových, strojů, zařízení, výšky, skrojků, řepných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro rychlé a přesné nastavení ořezávacího nože a tím výšky skrojku podle charakteristiky řepného porostu. Nosné rameno hmatače je opatřeno úložným kloubem, jeho prostřednictvím je k němu uchycena dvojzvratná páka. Ta je skloubena s ramenem ořezávacího nože.

Zařízení pro vyorávání řepných bulev

Načítavanie...

Číslo patentu: 234929

Dátum: 15.01.1987

Autori: Záviška Zdislav, Hajšo Štefan

MPK: A01D 25/04

Značky: bulev, vyorávání, zařízení, řepných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro samonaváděcí vyorávání řepných bulev. Kyvné nosné rameno vyorávacích kotoučů je opatřeno příčným posuvným ložem, uloženým na nosném kloubu rámu stroje, a alespoň jeden vyorávací kotouč je opatřen unášecím ozubením, s nímž je v záběru hnací ozubení příčného hnacího ozubeného kola.

Zařízení pro ořezávání řepných bulev a dopravu řepných skrojků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231342

Dátum: 15.05.1986

Autori: Jakša František, Brázda Zdeněk

MPK: A01D 23/02

Značky: ořezávání, zařízení, dopravu, řepných, bulev, skrojků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu odstraňuje nevýhody při ořezávání řepných bulev a při dopravě řepných strojků. Jeho podstata spočívá v tom, že nosné rameno otočného hmatače, jehož kotouče jsou opatřeny napichovacím ozubením, je uloženo na hřídeli metače opatřeného prsty.

Způsob stanovení úbytku živin v řepných řízcích vlivem kvašení a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221855

Dátum: 15.06.1985

Autori: Flám František, Topol Vladimír, Vencl Bohuslav

Značky: tohoto, způsob, živin, provádění, zařízení, kvašení, stanovení, řepných, způsobu, vlivem, řízcích, úbytku

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob stanovení úbytku živin v řepných řízcích vlivem kvašení a zařízení k provádění tohoto způsobu. Týká se oboru živočišné výroby. Řeší problém objektivního a reprodukovatelného stanovování stupně jakosti cukrovarnických řízků ve výrobě i při jejich silážování. Vzorek řepných řízků se komprimuje v měrné nádobě s jalovým dnem a jeho objem se porovnává s výsledky předchozího měření. Z úbytku objemu se usuzuje na jakost...

Stroj na sklizeň chrástu řepy a řepných skrojků

Načítavanie...

Číslo patentu: 215173

Dátum: 15.10.1982

Autori: Souček Josef, Brázda Zdeněk

Značky: sklizeň, řepy, stroj, chrástu, skrojků, řepných

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na sklizeň chrástu řepy a řepných skrojků podle vynálezu má za copovým sklízečem, uspořádaným pod přívodem chrástu do svodného šnekového dopravníku uspořádán rotační metač skrojků. Stroj řeší problém ořezání řepných bulev po jejich předchozím zbavení chrástu a dopravu jak chrástu, tak i řepných skrojků. Chrást je cepovým sklízečem dopravován do sběrného šnekového dopravníku, kam jsou rotačním metačem dopraveny ořezané skrojky. Na šnekový...