Patenty so značkou «řemenů»

Zařízení pro hromadnou výrobu koster klínových řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267803

Dátum: 12.02.1990

Autori: Tydlačka Miroslav, Hovorka Jiří

MPK: B29D 29/08

Značky: koster, klinových, zařízení, hromadnou, výrobu, řemenů

Text:

...vymezení vzájemné polohy~svých okrajů bez vůle neho přeplátování. Zařízení je dále vybaveno řezacím ústrojím, především pak ústrojím se stacionárními, pravidelně rozmístěnými řeznými elementy - např. žiletkami. Povrch pláště buhnu může hýt dále s výhodou opatřen pravidelně rozmístěnými řeznými dřážkami s rozteč( odpovídající rozteči řezných elementů, které při řezání do drážek zapadají.Výhodou zařízení podle vynálezu je ve srovnání 5...

Lisovací forma pro výrobu ozubených řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266376

Dátum: 13.12.1989

Autori: Jacuk Alexandr, Bondarenko Alexej, Skojbeda Anatolij, Trofimov Leonid, Natalevič Alexandr, Cholmovskij Alexandr

MPK: B29L 29/08

Značky: lisovací, řemenů, forma, ozubených, výrobu

Text:

...ayauezm n mcsxzuaucrwn-uznä Txamnxn zn-Mrva DOJLYOFJFIMHMM 1 Kuzurna v 1 × ocnpnynume nuzoeuypxucmrrm 11 m|..13 y 101 nr.1 z 1 vu 111-1 yx IJVIJIVIPUKFJIAHłZfJKà/K) I 1 IJE|kí.ll|×II(DC 1 b. VHSJIMIIIKV CNPÚŇ FIOBEWIHIID B Hířlčluľlü OÚFHÚBñHI/IWUIIYIIWK.IIJIIILI ľlILI KÚÄCIHKÉIM l II Il IJ ÍVÍ ľľlĺl HÚ N 3111l|o,l(.. NIP lílMlüll KODTVĚJKTB eľlľl ľíťľhllłlłĺłl(.Ył|i|J||I)H.řI U 310 M IĽKÚIŤJIIHH FNI-IIŠVMMMVI KFFIZIMKKJMM 11. ü lI...

Způsob hromadné výroby koster klínových řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265426

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hovorka Jiří, Dočekal Josef, Mikel Eduard, Urbanec Josef

MPK: B29D 29/08

Značky: způsob, klinových, hromadné, výroby, řemenů, koster

Text:

...nezvýší na potžebnou mez dále může dojít k uzavření vzduchu mezi jednotlivými konfekčními polotovary, projevujícímu se vznikem puchýřů a separací při vulkanizaci, atd.K odstranění těchto nedostatku do značné míry přispívá řešení podle vynálezu. Jedná se o nový způsob hromadné výroby koster klínových řemenů postupem obrácené hromadné konfekce. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na konfekční buben se nejprve uloží vrstva nárazníku, po...

Způsob hromadné konfekce koster klínových řemenů na pevném konfekčním bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265351

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hovorka Jiří, Dočekal Josef, Kurfürst Jiří

MPK: F16G 5/06, B29D 29/00

Značky: hromadné, koster, pevném, způsob, klinových, konfekčním, bubnu, konfekce, řemenů

Text:

...přesností vyráběných řemenů je podstatné vý~ hodnější, provede - li se konfekce na pevném bubnu. V současné době je znám postup, při němž se jednotlivé dílčí polotovary kostry ukládají na rukávec z nezvulkanizované kaučukové směsi, předem zhotovený postupným navinutím několika vrstev faxinku. Po provedení vlastní konfekce se pak hromadný polotovar řeže přímo na konfekčním bubnu na kostry jednotlivých řemenů, které mají obdélníkový průřez...

Přípravek pro nasazení nekonečných tangenciálních řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265295

Dátum: 13.10.1989

Autor: Hanzl Jaroslav

MPK: F16H 7/24

Značky: nekonečných, nasazení, řemenů, tangenciálních, přípravek

Text:

...je znázorněno tělesné vvtvoření příprsvku před nasazením řemenu a ns obr. 3 je znázorněno tělesné vytvoření přípravku po nasazení řemenu.Přípravek pro nasazení nekonečných tangencíálních řemenů se skládá ze základního tělese § s držákem l s ze záchytného segmentu 3, k němuž je čepem 3 upevněn jeden konec tsžného prostředku Ž. Druhý konec tohoto tažného prostředku 2 je pevně spojen s navíjecím ústrojím Ž, které je umístěno v držáku l a které...

Přípravek na nasazování řemenů, nekonečných pásků a pružin na řemenice a podobně, zejména pro bezvřetenové dopřádací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263348

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kvapil Jaroslav

MPK: D01H 5/86

Značky: pásků, nekonečných, dopřádací, řemenice, stroje, pružin, nasazování, zejména, řemenů, přípravek, podobně, bezvřetenové

Text:

...západky g, které se rovněž opírají do vodicích elementů łł. Západky g jsou dotlačovány pružínou łg a zabraňují zpětnému pohybu jezdce g. Na čepu łà upevněném v těleeu gg jezdce g jsou upevněne výkyvná ra~ ménka łg, jejichž jeden konec je upraven jako zámek gł, do kterého je nasazen plochý čep łl, který je uchyoen na napínacím oblouku L a na němž je nasazena rolnička gg. Napinací oblouk ł je opatřen na konoích ze strany vodícimi zobáčky...

Způsob obrácené hromadné konfekce koster klínových řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258902

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hovorka Jiří, Dočekal Josef

MPK: B29H 7/22

Značky: obrácené, koster, klinových, řemenů, způsob, hromadné, konfekce

Text:

...totiž třeba její konec fixovat na konfekčním bubnu. K tomuto účelu se většinou část separační vrstvy - obvykle pásek v šíři cca 20 mm po celé délce bubnu - odstraňuje. To sice umožní fixaci konce nárazníkového pásu před navíjením,ale zároveň způsobí to, že zde nárazník zůstane přilepen k povrchu i po skončení konfekce. V důsledku toho může pak při snímání kostry z konfekčního bubnu dojít k jejímu poškození nepřípustným mechanickým namáháním,...

Zařízení pro kontinuální čištění stříškových řemenů v glazovací lince

Načítavanie...

Číslo patentu: 258179

Dátum: 15.07.1988

Autori: Krob Jiří, Bačák Petr, Vintr Miroslav

MPK: B28B 11/22

Značky: stříškových, čištění, lince, řemenů, glazovací, kontinuální, zařízení

Text:

...3 jsou opatřeny deskovým krytem 3, uloženým podélně u horní hrany gg stříškového řenenu 3, která je o 0,5 až 3 násobek tlouščky deskového krytu 3, výše než horní hrana 35 deskového krytu 3. Rovina tohoto krytu 3 svírá přilehlým povrchem 35 stříškového řemenu 3 úhel 0 až 70 °. K podstatě vynálezu náleží, že horní hrana deskového krytu svírá s horní hranou stříškového řemenu, v rovíně povrchu stříškového řemenu. úhel 0 až 35 °.Pžíkladné...

Zařízení pro lisování klínových řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256345

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bartoň Jaroslav, Kurfürst Jiří, Kunz Antonín, Odstrčilík Miloslav, Tydlačka Miroslav, Starý Jiří

MPK: F16G 3/10

Značky: klinových, řemenů, lisování, zařízení

Text:

...vertikálne stavitelné přenášecí zařízení Q tvárnice Q. Pod dnem vulkanizačního kotle l je uložen zvedací mechanismus 1 tvárnice Q. Stranou kotle l je umístněna chladící vane Q a otočný stůl 2 e pohonem pro manipulaci s tvárnicí Q. Tvárnice Q je tvořeno jednotlivými kruhovými prstenci lg, uloženými nad sebou.Obsluha uloží na otočný stůl 2 tvárnici Q z kruhových prstenců gg a do nich naskládá surové klinové řemeny. Po spuštění cyklu pracuje...

Zařízení pro samočinné napínání řemenů proměnlivou silou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255165

Dátum: 15.02.1988

Autori: Gančarčík Bohumil, Stojar Vladimír, Preclík Milan

MPK: F16H 9/04

Značky: samočinně, silou, napínání, zařízení, proměnlivou, řemenů

Text:

...momentem je rám přitlačen k hornímu dorazovému šrouhu a napínaný řemen je napnut menší silou. Skutočná velikost napínací síly je dána seřízením stavěcích šroubů v závislosti na tuhostiPokrok dosažený zařízením podle vynálezu spočívá v tom. že vyloučením pružících složek při napínání řemenü nevzniká nebezpečí chvění od napínací soustàvy a současně ja umožněno automaticky měnit předepínací sílu řemene V závislosti na zařazeném otáčkovém stupni a...

Způsob konfekce a řezání koster klínových řemenů a zařízení na řezání kostry klínových řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245103

Dátum: 15.12.1987

Autori: Annen Klaus, Wiechert Rudolf, Laurent Henry, Hofmeister Helmut

MPK: F16G 1/06

Značky: řezání, koster, klinových, řemenů, způsob, kostry, zařízení, konfekce

Text:

...je dále vybaveno posuvnýmĺ vypínacírn valcem, jehož povrch je upraven obdobným způsobem, jako profilovaný válec a sadou řezacích nožů,jejichž rozteče jsou shodné s rozmístěním plošek válce.způsobem konfekce a zařízení na řezání ruľkávce kostry klínových řemenů podle vynálezu se dosáhne snížení pracnosti při obsluze konfekčního stroje, která plyne z nutnosti manipulace s cívk-ou nekonečné profilované vložky. Dále se odstraní...

Napínák rozvodového řetězu nebo řemenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243423

Dátum: 14.08.1987

Autor: Faulhaber Ervín

MPK: F01L 1/12

Značky: napínák, řemenů, rozvodového, řetězů

Text:

...menu jeho protałení, mdle být. stejný princíp a etejnd konstrukce poułíta l pro rozvodový ŕemln, jako byla poulíta pre rozvodový retčz.Ke yýkreeu je zndzornän príklad provedení předmětu vynilezu, kde obr. 1 značí boční pohled na mechanický napíndk rozvodověho řetčzu v čletečném ŕezu, obr. 2 detail řezu napínákeu v rovinč A-A podle obr. 1, obr. 3 ukazuje alternetivní provedení napínňku v detailu obdobnőm k obr. 2.te obr. 1 e 3 je na...

Zařízení k rozřezávání hromadných polotovarů násobných klínových řemenů po vulkanizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 239526

Dátum: 01.06.1987

Autori: Vanik Vladimír, Bartušek Tomáš, Peterka Josef

MPK: F16G 3/10

Značky: polotovarů, klinových, řemenů, vulkanizací, rozřezávaní, hromadných, zařízení, násobných

Text:

...nejméně jeden řezný nástroj.Použitím zařízení podle vynálezu se odmraní pracná manipulace s rukávcem klínových řemenů po vulkanizaci, resp. při instalaci rukávce před rozřezávánín 5 a současně se docílí značného zkvalitnění samotného řezu, což příznivě ovlivní kvalitu konečného výrobku. Aplikace zařízení podle vynálezu dále umož šňuje intenzifikaci výrohního procesu při současném zmechaní zování celého procesu.Na QŇGYSU je schematicky...

Zařízení pro uvolňování řemenů k jejích přestavování

Načítavanie...

Číslo patentu: 242923

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dedík Ján, Istenik Peter

MPK: F16H 7/08, F16H 7/22

Značky: jejich, zařízení, uvolňování, řemenů, přestavování

Text:

...čepd dvouraaanná páky v součinnosti s působení napína cfch síl řamenů.i Zařízení podle vynůlezu umožňuje centrální uvolňevňní řemenů řamenovdho převodu mezi hrxacím, předlohovým a hnaným hřídelem, co zjednodušuje přestavovdní řemenů a podetatnł zkracuje čas změny převodu.Zařízení může být vyułito u přestevíteląýoh ŕamenových pohonu, ktere jsou tvořsny hnecín, předlohovým a hnanýu břídelem, nepř. pohony obrdběcíoh, textílníoh a potravindřsüoh...

Zařízení na zkoušení únavové odolnosti výztuže převodových řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238713

Dátum: 16.03.1987

Autor: Fabián Jaroslav

MPK: G01N 3/20

Značky: únavové, řemenů, výztuže, zařízení, zkoušení, odolností, prevodových

Zhrnutie / Anotácia:

Zkušební zařízení na hodnocení únavové odolnosti výztužných materiálů, které jsou pro účely zkoušky uloženy ve zkušebních tělesech tvaru nekonečného plochého řemene. Zařízení obsahuje několik rovnocenných zkušebních stanic se společným pohonem, které jsou hvězdicovitě rozmístěny okolo společného hnacího hřídele. Každá ze zkušebních stanic se skládá z hnací kladky, dvou zátěžných kladek a napínací kladky. Zátěžné kladky jsou výměnné a změnou...

Způsob výroby víceklínových řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249257

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hovorka Jiří, Mikel Eduard, Dočekal Josef

MPK: F16G 5/20

Značky: výroby, způsob, víceklínových, řemenů

Text:

...vysoké kvality výrobků. Navíc se jedná o univerzální způsob aplikovatelný u rotačních bubnových lisů různé konstrukce a tedy použitelný i pro výrobu víceklínových řemenů celé řady obvodových délek.K bližšímu objasnění podstaty vynálezu slouží následující příklady praktického provedení způsobu výroby víceklínových řemenů. Na příloženém výkrese je zjednodušene znázorněno technologické schéma procesu vulkanizace víceklínového řemene na...

Způsob odřezávání klinových řemenů s otevřenými boky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235543

Dátum: 15.11.1986

Autori: Brand Wilhelm, Baasner Dietmar, Hersig Hans

MPK: B29H 7/22

Značky: tohoto, způsobu, zařízení, řemenů, provádění, klinových, způsob, odřezávání, otevřenými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro dokonalé odřezávání klínových řemenů s otevřenými boky, například pro ventilátory motorových vozidel. Z nekonečného pásu, konfektovaného z různých vrstev včetně zpevňovacích vrstev se odřezávají jednotlivé řemeny, přičemž odřezávání probíhá v době, kdy se otáčivý nekonečný pás nachází na přímé dráze. Tím se dosahuje dokonale stejnoměrného odřezu boků při velmi malé spotřebě energie, potřebné pro odřez....

Upevnění žacích nožů na řemenu pásového žacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229834

Dátum: 15.09.1986

Autor: Kočí Pavel

MPK: A01D 55/24

Značky: žacích, nožů, upevnění, řemenů, stroje, pásového, žacího

Zhrnutie / Anotácia:

Upevnění žacích nožů na řemenu pásového žacího stroje, vyznačené tím, že na nekonečném řemenu (1) jsou uspořádány pružné výstupky (2), v jejichž přední části je vytvořen vodicí otvor (3), do něhož je zasunuto vodicí rameno (6) úchytky (5), přičemž v zadní části pružných výstupků (2) je vytvořena drážka (4), v níž je uloženo upevňovací rameno (8) úchytky (5) zakončené žacím nožem (10, 11).

Způsob regulace srážení a dloužení hnacích řemenů vyztužených polyesterovými nebo jinými vlákny a krokovací zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 233767

Dátum: 15.08.1986

Autori: Duda Josef, Uherský Brod, Doložílek Oldřich, Dočekal Josef, Buráň Antonín

MPK: B29H 7/22

Značky: jinými, řemenů, polyesterovými, zařízení, krokovací, způsob, srážení, hnacích, vyztužených, dloužení, vlákny, regulace, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby zařízení pro výrobu hnacích řemenů, zejména potom zařízení pro výrobu klínových řemenů hnacích. Řeší způsob vulkanizace hnacích řemenů s tažnou částí s teplem smrštitelných vláken, zejména polyesterových na rotačních lisech a k jeho provádění krokovací zařízení pro rozdělení požadované dráhy srážení a dloužení na požadovaný počet dílů ve zvolených cyklech s možností nastavení zvolené délky posunu v jednom cyklu v...

Zařízení na výrobu klínových řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231846

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hanáček Jan, Málková Eva, Urbanec Josef, Přibyl Bedřich

MPK: F16G 1/06

Značky: klinových, zařízení, řemenů, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na výrobu klínových řemenů pro speciální použití, které je tvořeno vulkanizačním bubnem, vypínacím bubnem a přítlačným pásem, přičemž mezi rotační vyhřívaný vulkanizační buben a přítlačný pás je umístěn profilový pás, který může být nekonečného provedení.

Způsob dloužení a stabilizace délek nekonečných klínových řemenů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230726

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mikeš Alois, Metela Václav

MPK: F16G 5/04

Značky: tohoto, provádění, nekonečných, délek, způsob, zařízení, způsobu, klinových, stabilizace, řemenů, dloužení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dloužení a stabilizace délek nekonečných klínových řemenů s nosnou kostrou z vláken ze synterických lineárních polymerů, vykazujících tepelné smrštění po vulkanizaci, zahřátím pohybujícího se řemene na teplotu 100 - 140°C, dloužením na určenou délku a stabilizací ochlazením pod 60°C, vyznačený tím, že každý elementární úsek délky řemene se při svém pohybu bezprostředně za sebou ohřívá, dlouží a stabilizuje chlazením.

Způsob výroby klínových řemenů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220021

Dátum: 15.10.1985

Autori: Urbanec Josef, Hovorka Jiří, Láznička Jan, Přibyl Bedřich

Značky: tohoto, provádění, zařízení, řemenů, výroby, klinových, způsobu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby klínových řemenů na konfekčním zařízení, vyznačující se tím, že se na vydouvatelnou membránu, která obepíná konfekční buben nasune tuhý válcový pružný pás a vydouvatelná membrána se nahustí, čímž se tuhý pružný válcový pás upne ke konfekčnímu bubnu a pokládají se na něj postupně jednotlivé vrstvy rukávce klínových řemenů, který se pak rozřeže na samostatné řemeny, načež se po vypouštění tlakového média z vydouvatelné membrány...

Zařízení k úpravě a konfekci tažné části klinových řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219051

Dátum: 15.07.1985

Autori: Mikel Eduard, Hovorka Jiří, Urbanec Josef, Přibyl Bedřich

Značky: úpravě, konfekci, klinových, řemenů, zařízení, částí, tažné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k úpravě a konfekci tažné části klínových řemenů, která je tvořena povrchově upraveným nebo neupraveným provazcem. Zařízení je tvořeno odvíjeci stanicí s brzdou, na kterou navazuje brodicí vana opatřená stíracím zařízením a ukládací kladkou. Zařízení je dále vybaveno pohonem, umožňujícím zpětný posuv ve směru axiální osy konfekčního bubnu.

Způsob konfekce spojovacích materiálů násobných řemenů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216578

Dátum: 01.08.1984

Autori: Bartoň Jaroslav, Dočekal Josef, Tydlačka Miroslav

Značky: násobných, spojovacích, materiálů, zařízení, způsob, řemenů, konfekce, způsobu, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob konfekce spojovacích materiálů násobných řemenů při kterém je ihned po nasazení a napnutí jednotlivých surových klínových řemenů R na drážkovaný buben, složený z jednotlivých volně otočných řemenic a vulkanizační drážkovaný buben rotačního vulkanizačního lisu se na surové klínové řemeny R navíjí nejméně jedna vrstva spojovacích materiálů před vulkanizací, nebo při vulkanizaci. Zařízení tvoří rotační vulkanizační lis...