Patenty so značkou «rektifikací»

Zařízení na rektifikaci pilotových základů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267407

Dátum: 12.02.1990

Autori: Balun Dušan, Bauer Pavel

MPK: E02D 35/00

Značky: základu, zařízení, pilotových, rektifikací

Text:

...základů. Oba tyto nové účinky y zejména v poddolovaném území, kde během času kálním změnám povrchu území výhody zařízení podle ojeví 1 při kolísání hladiny podzemní vody. při ecentních. málo únosných navážkách. a dále všude ladová půda značně stlačitelná. pomalu konzolidu jící a málo únosná. vyšším účinkem zařízení podle vynálezu je úspora nákladů na základové konstrukce. vyplývající z úspory objemu a/nebo množství...

Způsob výroby dusíku nízkoteplotní rektifikací směsi, obsahující kyslík, dusík a argon, obvykle vzduchu, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256142

Dátum: 15.04.1988

Autori: Chrz Václav, Holub Josef

MPK: B01D 3/14

Značky: nízkoteplotní, provádění, argon, dusík, výroby, obvykle, směsi, kyslík, způsob, dusíku, způsobu, zařízení, tohoto, rektifikací, obsahující, vzduchu

Text:

...prostorem gg zkapalňovacího výměníku 3, kde se ochlazuje nízkotlakou odpadní frakcí, pak přes potrubí lg vstupu kolony do paty kolony 5. Druhý proud prochází včtví li nejprve do druhého prostoru gg hlavního výměníku l, kde je ochlazován nízkotlakou odpadní frakcí, dále druhým spojovacím potrubím li a druhým prostorem gg studeného výměníku í, kde se ochlazuje dusíkem a středotlakou odpadní frakcí, pak rovněž přes potrubí lg vstupu kolony...

Způsob zpracování zbytku při výrobě dimetyltereftalátu po rektifikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 254648

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pech Ladislav, Seitl Jaromír, Pilný Miroslav, Jasanský Slavomír, Sádlo Luboš

MPK: C07C 63/28

Značky: způsob, zpracování, zbytků, rektifikací, výrobe, dimetyltereftalátu

Text:

...pryskyřičnatých látek také část DMT a DMJ. Velikost vařákového zbytku se řídí podle poměru DMTDMJ v matečných louzích po krystalizaci surového DMT, který se pohybuje mezi 11 až 12. Blíží-li se poměr DMTDMJ 12, ponecháva se úmyslně větší destilační zbytek. Destilát se vrací zpět do výrobního řetězce.Po skončené rektifikaci přes kolonu se provede další destilace pouze přes přestupník,instalovaný paralelně s kolonou, který je při rektifikaoi...

Zařízení pro rektifikaci směsi fluoridů radioaktivních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243369

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kvapil Jan

MPK: B01D 3/14

Značky: fluoridu, radioaktivních, rektifikací, zařízení, látek, směsi

Text:

...potrubí 32.První, druhá, třetí a štvrté vstupnípotruhí n, JA, 31, 35, jsou opetřene prvním,druhým, třetím s čtvrtý vstupním hrdlom g, Q, a, ü. První, druhe e třetí výstupní potrubí 31, n, 33 jsou opstřene prvním, druhým e třetím výstupním hrdlom 45, 51, Q.vývody všech potrubí jsou uprevsny v části krytu za tvořící stěnu spodní komory 25,takže vesusäs sssshuji do manipulečního prostoru nad podlehou m, kde jde zvýšení radio» z aktivite.Pod...

Zařízení ke kontinuální rektifikaci vícesložkových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245259

Dátum: 15.06.1987

Autori: Fatér Zsuzsanna, Häusler Dietrich, Antai Zsuzsanna

MPK: B01D 3/14

Značky: kontinuální, směsi, vícesložkových, rektifikací, zařízení

Text:

...KonuuecTBunu/I (AÁUXGPMH V ,umcwmnnwra A cnenonawensuo aannerca onpenennmmmu mauwopou nan aucproaarpaw. H 3 cymmu oóonx uonuqecTB BMTGKGGT oóman uarpyaxa uononnu.Hpn nocronunoü omuocwmeubnoü nemyqccrm u coowaewcwneauo Mmnnuanbuouy mnermoaomy qucny wnermonoe qucno ynenuqusaerca c onuoñ CTOp 0 HH c nanammeñ Konuenwpauneü mcxonuoro nponykra H c npyroä croponu - c aoapacwammeú uoaeuuoä KOHueuwpaumeü. Hpu awom npemne ncero...

Zařízení pro výškovou rektifikaci osazovaného stěnového dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 249622

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mach Jaroslav, Wieser Stanislav

MPK: E04B 1/60

Značky: rektifikací, výškovou, stěnového, osazovaného, dílce, zařízení

Text:

...Použití zařízení s plsetifikovsné zálivký možňuje zalít celý etyćník najednou, při dokonalém spojení osezoveného átěnověho dílce se stavební konstrukcí, takže lze zcela vypustit předchozí sa.moststné zsplňuvání styčných spár mezi čely stropních prefabrikátů msltou. Při prekročení soustředěného nsznáhání dílce hlavou stsvěcího äroubu ve fázi dodatočného eedání dílce dochází pouze k částečné plastické deformąci materiálu v bodoch osazení,...

Zařízení na elektrické měření koncentrace jedné složky ve směsi látek při rektifikaci chemicky příbuzných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 232682

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kábrt Jiří

MPK: G01N 7/00

Značky: měření, příbuzných, zařízení, rektifikací, koncentrace, elektrické, látek, chemicky, směsi, kapalin, jedné, složky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na elektrické měření koncentrace jedné složky ve směsi látek při rektifikaci chemicky příbuzných kapalin. Tohoto vynálezu je možno s výhodou použít při destilacích na rektifikačních kolonách. Podstatou zařízení, které sestává ze snímače tlaku, převodníku tlaku, snímače teploty, převodníku teploty, obvodu pro nastavení výpočtových konstant, jednoúčelového počítače a ukazatele výsledku měření je, že snímač tlaku je přes...

Způsob předčištění a zpracování znečištěných frakcí e-kaprolaktanu zbývajících po jeho destilaci a rektifikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 232981

Dátum: 15.07.1986

Autori: Procházka Jaroslav, Heyberger Aleš, Sladký Jan

MPK: C07D 201/16

Značky: frakcí, zpracování, způsob, předčištění, zbývajících, e-kaprolaktanu, destilaci, rektifikací, znečištěných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby kaprolaktamu a řeší problém předčištění a zpracování těžkých frakcí odpadajících zejména při destilaci a rektifikaci finálního produktu. Vynález řeší využití extrakce k předčištění těžkých frakcí a nakoncentrování extraktů v systému extrakce hlavního výrobního proudu.

Zařízení pro dělení směsi látek rektifikací, zejména pro výrobu čistého produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229374

Dátum: 01.04.1986

Autor: Chrz Václav

MPK: B01D 3/14

Značky: látek, zařízení, směsi, čistého, dělení, produktů, zejména, rektifikací, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je zařízení pro dělení směsi látek rektifikací, zejména pro výrobu čistého produktu. Účelem vynálezu je zabránit znečištění produktu rektifikace, shromážděného v zásobníku produktu, odděleného od rektifikační kolony produktovou armaturou s pohonem. Podstat vynálezu spočívá v automatickém uzavření produktové armatury při narušení rektifikačního procesu, které se projeví poklesem hydraulického odporu rektifikačních pater. Výstup čidle...

Kotvená bivalentní konzola s prostorovou rektifikací k ustavení měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223390

Dátum: 15.03.1986

Autori: Blecha František, Švagr Václav

Značky: přístrojů, prostorovou, konzola, měřicích, ustavení, kotvená, bivalentní, rektifikací

Zhrnutie / Anotácia:

Kotvená bivalentní konzola s prostorovou rektifikací k ustavení měřicích přístrojů, která řeší problém ustavení několika geodetických a/nebo důlně měřických přístrojů mezi opakovanými měřeními v požadované poloze a výšce i při nepřesně situovaných kotvicích otvorech. Konzola sestává z nosníku, který je stavitelně uchycen na kotevním šroubu a je tvořen rámem se dvěma protilehlými bočnicemi, v nichž jsou symetricky provedeny okrajové zářezy a...

Způsob dělení směsi kyslíku, dusíku a argonu dvoustupňovou rektifikací a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222118

Dátum: 15.07.1985

Autori: Sýkora Jiří, Chrz Václav

Značky: způsobu, rektifikací, provádění, argonu, kyslíku, dělení, způsob, dusíku, dvoustupňovou, zařízení, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dělení vzduchu při nízkých teplotách a řeší problém zvýšení výtěžnosti produktů dělení v případě, kdy poměr průtoku produktů, tlakového dusíku a nízkotlakého kyslíku, je blízký hodnotě 4 : 1. Tohoto cíle se dosahuje způsobem dvoustupňové rektifikace, při němž kapalina, stékající v prvním stupni z patra, pod které je přivedena dělená směs, je zaváděna nad nejvyšší patro druhého stupně a obohacuje stoupající páru na složení blízké...