Patenty so značkou «rekombinantný»

Izolovaná ľudská protilátka viažuca sa na ľudský IL-12, jej použitie a spôsoby produkcie, farmaceutická kompozícia s jej obsahom, nukleová kyselina a rekombinantný vektor, ktorý kódujú, a hostiteľská bunka

Načítavanie...

Číslo patentu: 288082

Dátum: 09.05.2013

Autori: Elvin John, Labkovsky Boris, Veldman Geertruida, Banerjee Subhashis, Derbyshire Elaine, Smith Stephen, White Michael, Widom Angela, Kaymakcalan Zehra, Roguska Michael, Carmen Sara, Venturini Amy, Du Fou Sarah, Sakorafas Paul, Holtet Thor Las, Tracey Daniel, Salfeld Jochen, Paskind Michael, Myles Angela, Duncan Alexander, Friedrich Stuart, Warne Nicholas

MPK: A61K 39/395, A61P 43/00, C07K 16/00...

Značky: nukleová, obsahom, hostiteľská, buňka, kompozícia, izolovaná, spôsoby, viažuca, vektor, protilátka, ľudská, produkcie, il-12, ktorý, kyselina, rekombinantný, farmaceutická, použitie, ĺudský, kódujú

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú ľudské protilátky, prednostne rekombinantné ľudské protilátky, ktoré sa špecificky viažu na ľudský interleukín-12 (hIL-12). Preferované protilátky majú vysokú afinitu pre IL-12 a neutralizujú aktivitu hIL-12 in vitro a in vivo. Protilátka môže byť protilátka plnej dĺžky alebo jej časť viažuca sa na antigén. Protilátky alebo ich časti sú použiteľné na detekciu hIL-12 a na inhibíciu aktivity hIL-12, napríklad u ľudského subjektu...

V podstate čistý alebo rekombinantný polypeptid, nukleová kyselina, hostiteľská bunka, spôsob výroby polypeptidu, väzobná zlúčenina, kit, zmes obsahujúca protilátku a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287984

Dátum: 30.07.2012

Autori: Chirica Madaline, Kastelein Robert, Moore Kevin, Parham Christi

MPK: A61K 39/395, A61K 45/06, A61K 38/17...

Značky: buňka, kyselina, obsahujúca, hostiteľská, polypeptidů, čistý, spôsob, rekombinantný, polypeptid, protilátku, nukleová, podstatě, použitie, výroby, väzobná, zlúčenina

Zhrnutie / Anotácia:

Nukleové kyseliny kódujúce cicavčie, napr. primátové receptory, purifikované receptorové proteíny a ich fragmenty. Poskytnuté sú protilátky, tak polyklonálne, ako aj monoklonálne. Opísané sú spôsoby použitia prostriedkov, tak na diagnostické, ako aj na terapeutické využitia.

Ľudská monoklonálna protilátka proti molekule AILIM, DNA kódujúca protilátku, vektor obsahujúci DNA, bunka produkujúca protilátku, genetický rekombinantný hostiteľ, farmaceutická kompozícia s obsahom protilátky a použitie protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 287862

Dátum: 09.01.2012

Autori: Hori Nobuaki, Tezuka Katsunari, Tsuji Takashi

MPK: A61K 38/00, A61K 39/395, A61K 31/7088...

Značky: ailim, buňka, obsahujúci, ľudská, kódujúca, molekule, produkujúca, použitie, rekombinantný, obsahom, kompozícia, protilátku, vektor, protilátka, protilátky, geneticky, farmaceutická, hostiteľ, monoklonálna, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná ľudská monoklonálna protilátka proti molekule AILIM, ktorej variabilná oblasť ťažkého reťazca má aminokyselinovú sekvenciu definovanú v nárokoch
DNA kódujúca variabilnú oblasť ťažkého reťazca polypeptidu ľudskej protilátky
vektor obsahujúci DNA
bunka produkujúca protilátku
genetický rekombinantný hostiteľ
farmaceutická kompozícia s obsahom protilátky a použitie protilátky.

Izolovaný alebo rekombinantný polynukleotid kódujúci antigénny polypeptid, expresný vektor, hostiteľská bunka, väzbová zložka, súprava a spôsob jeho použitia a expresie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287198

Dátum: 25.02.2010

Autor: Bazan Fernando

MPK: C12N 15/19, C07K 14/435, C07K 16/18...

Značky: vektor, hostiteľská, väzbová, izolovaný, polypeptid, použitia, expresný, zložka, spôsob, polynukleotid, rekombinantný, buňka, expresie, antigénny, kódujúci, súprava

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané prečistené gény kódujúce cytokíny u cicavcov, látky v tomto procese zahrnuté vrátane prečistených proteínov, špecifických protilátok a nukleových kyselín kódujúcich tieto molekuly. Ďalej je opísaný spôsob použitia týchto látok a diagnostická súprava.

Spôsob čistenia luteinizačného hormónu – LH zo vzorky, rekombinantný hLH, jeho použitie a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287041

Dátum: 17.09.2009

Autori: Paradisi Gianfranco, Scaglia Laura, Rossi Mara

MPK: C07K 1/00

Značky: obsahom, farmaceutický, hormonu, spôsob, použitie, luteinizačného, vzorky, prostriedok, čistenia, rekombinantný

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob čistenia luteinizačného hormónu (LH), najmä rekombinantného LH (r-LH) zo vzorky surového r-LH, ktorý zahŕňa kombinované použitie iónovej výmennej chromatografie s aniónovou výmennou živicou a HPLC s rezervnou fázou
ako aj rekombinantného hLH so špecifickou biologickou aktivitou, jeho použitie a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom.

Spôsob prípravy rekombinantných vírusov a rekombinantný vírus

Načítavanie...

Číslo patentu: 286900

Dátum: 17.06.2009

Autori: Perricaudet Michel, Leblois-prehaud Héléne, Yeh Patrice, Vigne Emmanuelle

MPK: C12N 7/01, C12N 15/86

Značky: vírusov, rekombinantných, virus, spôsob, přípravy, rekombinantný

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy defektných rekombinantných vírusov spočívajúci v tom, že sa do populácie kompetentných buniek zavedie genóm defektného rekombinantného vírusu a bakulovírus obsahujúci všetky alebo niektoré funkcie nutné na transkomplementáciu defektného rekombinantného vírusu. Ďalej je opísaný rekombinantný bakulovírus na uskutočňovanie tohto spôsobu a tiež výsledný vírus.

Rekombinantný FSH vrátane ?-2,3- a ?-2,6-sialylácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16461

Dátum: 16.04.2009

Autori: Plaksin Daniel, Cottingham Ian, White Richard Boyd

MPK: A61K 38/00, C07K 14/59

Značky: 2,3, rekombinantný, 2,6-sialylácie, vrátane

Text:

...kyseliny sialovej vyjadrený ako pomer mólov kyseliny sialovej kmólom proteínu 10 mol/mol až 15mol/mol. rFSH (alebo prípravok rFSH) podľa vynálezu môže mať 5 alebo menej zcelkovej sialylácie, pričom oL-2,8-sialylácie môže byť napríklad 0,1-4 z celkovej sialylácie.0015 Prihlasovatelia zistili, že typ väzby kyseliny sialovej, a-2,3- alebo ot-2,6-, môže mat výrazný vplyv na biologické čistenie FSH. Linky ľudských buniek, na rozdiel od liniek...

RANTES skrátené na aminokonci, DNA molekuly, expresný vektor, hostiteľská bunka, rekombinantný spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286495

Dátum: 05.11.2008

Autori: Van Damme Jo, Proost Paul, Struyf Sofie

MPK: C07K 14/435, A61K 38/43, A61K 38/19...

Značky: přípravy, hostiteľská, rantes, rekombinantný, molekuly, farmaceutický, buňka, skrátené, prostriedok, expresný, spôsob, aminokonci, použitie, vektor, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

RANTES skrátené na aminokonci, ktorým chýbajú NH2-koncové aminokyseliny zodpovedajúce aminokyselinovým zvyškom 1 až 2 prirodzene sa vyskytujúcich RANTES, a majú chemokínový antagonistický účinok, ďalej sa vynález týka aj cDNA sekvencií, ktoré ich kódujú, ich použitia na liečbu a/alebo diagnostiku ochorení, pri ktorých je nutná antagonistická aktivita proti účinkom chemokínov a farmaceutický prostriedok s ich obsahom.

MCP-2 skrátený na aminokonci, DNA molekuly, expresný vektor, hostiteľská bunka, rekombinantný spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286439

Dátum: 18.09.2008

Autori: Proost Paul, Van Damme Jo, Struyf Sofie

MPK: A61K 38/43, A61K 38/19, C07K 14/435...

Značky: buňka, přípravy, mcp-2, rekombinantný, použitie, hostiteľská, spôsob, prostriedok, skrátený, expresný, obsahom, vektor, molekuly, aminokonci, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný monocytový chemotaktický proteín MCP-2, skrátený na aminokonci, ktorému chýbajú NH2-koncové aminokyseliny zodpovedajúce aminokyselinovým zvyškom 1 až 5 prirodzene sa vyskytujúcich MCP-2 a ktorý má chemokínový antagonistický účinok. Ďalej vynález poskytuje cDNA sekvencie, ktoré ich kódujú, ich použitie na liečbu a/alebo diagnostiku ochorení, pri ktorých je nutná antagonistická aktivita proti účinkom chemokínov, a farmaceutické...

Rekombinantný mykobakteriálny kmeň exprimujúci mykobakteriálny FAP proteín pod kontrolou promótera aktívneho pri hypoxii a jeho aplikácia v terapii rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7988

Dátum: 25.07.2006

Autori: Abolhassani Mohammad, Marchal Gilles

MPK: C07K 14/35, A61K 35/74, A61K 39/04...

Značky: terapii, rakoviny, hypoxii, proteín, aplikácia, rekombinantný, kontrolou, promótera, mykobakteriálny, aktívneho, exprimujúci, kmeň

Text:

...AFA proteín pôsobí ako opsonín, viažuci BCG k integrínom na povrchu bunky cez fibronektínový mostík. FAP sprostredkovaná priľnavosť BCG k povrchovému integrínu a 5 Bl uroteliálneho nádoru, čo jepredominantný FAP receptor na uroteliálnych bunkách, indukujesignálnu a gén transaktivačnú dráhu obsahujúcu NF-KB a AP-1. Bunkový cyklus zastavujúci sa na rozhraní Gl/S, skôr než apoptóza, je mechanizmus prispievajúci k BCG protiproliferačnemu efektu...

DNA sekvencia udeľujúca cytoplazmovú samčiu sterilitu, rekombinantný rastlinný mitochondriálny a jadrový genóm, mitochondria a cytoplazma obsahujúca mitochondriálny genóm

Načítavanie...

Číslo patentu: 284748

Dátum: 10.10.2005

Autori: Budar Françoise, Lancelin Diminique, Pelletier Georges, Bonhomme Sandrine

MPK: A01H 5/00, C12N 15/11, C12N 15/05...

Značky: génom, sterilitu, jadrový, mitochondria, cytoplazma, mitochondriálny, cytoplazmovú, sekvencia, rastlinný, rekombinantný, udeľujúca, samčiu, obsahujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná DNA sekvencia Ogurovej sterility, ktorá je a) tvorená DNA sekvenciou vymedzenou nukleotidmi č. 928 a 2273 z obr. 1 alebo b) má aspoň 50 % homológiu so sekvenciou uvedenou v a) a ktorá ak je prítomná v mitochondriálnom alebo jadrovom genóme rastliny, udeľuje cytoplazmovú samčiu sterilitu tejto rastline. Tiež je opísaný rekombinantný rastlinný mitochondriálny a jadrový genóm, mitochondria a cytoplazma obsahujúca uvedený mitochondriálny...

Rekombinantný stratum corneum chymotryptický enzým (SCCE) a nukleotidová sekvencia kódujúca enzým, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prípravok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284599

Dátum: 17.06.2005

Autori: Egelrud Torbjörn, Hansson Lennart

MPK: C07K 14/00, A61K 7/48, A61K 38/48...

Značky: farmaceutický, nukleotidová, rekombinantný, kódujúca, scce, chymotryptický, použitie, přípravy, corneum, obsahom, prípravok, enzym, sekvencia, spôsob, stratum

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný rekombinantný polypeptid a nukleotidová sekvencia, ktorá kóduje polypeptid, expresný systém schopný exprimovať polypeptid, rovnako ako farmaceutické a kozmetické kompozície s obsahom polypeptidu a použitie polypeptidu na rôzne kozmetické a terapeutické účely.

Rekombinantný proteín nesúci humánne papilomavírusové epitopy začlenené v adenylát cyklázovom proteíne, alebo jeho fragment, ich terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2751

Dátum: 18.03.2004

Autori: Timmerman Benedikt, Ladant Daniel, Preville Xavier-edmond-edouard, Leclerc Claude

MPK: C07K 14/005, A61K 39/12, C07K 14/195...

Značky: fragment, použitie, papilomavírusové, humánne, epitopy, terapeutické, proteín, adenylát, nesúci, rekombinantný, cyklázovom, proteíne, začlenené

Text:

...molekúl podľa vynálezu zahŕňajú epitopy, ktoré sú spracovávane prostredníctvom APC (antigén prezentujúcimi bunkami) vhostiteľovi, najmä epitopy rozoznávané vspojitosti s molekulami MHC (hlavný histokompatibilný komplex) triedy l, ako napríklad epitopy, ktorých cíeľovými bunkami sú CDX T lymfocyty alebo epitopy rozoznávané v spojitosti s MHC molekulami triedy Il, ako napríklad epitopy, ktorých cíeľovými bunkami sú CD 4 T lymfocytové...

Rekombinantný adenovírusový vektor a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283703

Dátum: 18.11.2003

Autori: Gregory Richard, Wills, Maneval Daniel

MPK: C12N 15/86, A61K 48/00, C07K 14/47...

Značky: rekombinantný, použitie, adenovírusový, vektor

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia obsahuje rekombinantný adenovírusový expresný vektor charakterizovaný parciálnou alebo úplnou deléciou fragmentu DNA pre proteín IX a génom kódujúcim cudzí proteín alebo jeho funkčný fragment alebo mutant. Napríklad adenovírusový vektor môže obsahovať cudzí gén na expresiu proteínu účinného v regulácii bunkového cyklu, ako je p53, Rb alebo mitozín, alebo v indukcii bunkovej smrti, ako je podmienený samovražedný gén...

Rekombinantný poxvírus obsahujúci aspoň dva ATI promótory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2714

Dátum: 12.11.2003

Autori: Howley Paul, Leyrer Sonja

MPK: C12N 5/10, A61K 39/275, C12N 15/863...

Značky: rekombinantný, aspoň, promotory, poxvírus, obsahujúci

Text:

...vo vírusovom genóme.0009 Podľa predkladaného vynálezu poxvírusom môže byť akýkoľvek poxvírus, v ktorom by expresia génov mala byť riadená ATI promótorom alebo jeho derivátom. Poxvírusom teda môže byť akýkoľvek vírus podčeľade Chordopoxvirinae a Entomopoxvirinae (pozri Fields Virology 3 rd edition, Lippíncott-Raven Publishers, Philadelphia, USA, kapitola 83,ISBN 0-7817-02514). Vírusy podčeľade Chordopoxvirinae sú predovšetkým výhodné,pokiaľ...

Nukleotidová sekvencia obsahujúca sekvenciu kódujúcu insekticídny proteín z Bacilus thuringiensis, rekombinantný vektor, rastlina stabilne transformovaná uvedenou nukleotidovou sekvenciou, potomstvo transgénnej rastliny, spôsob vytvorenia kódujúce…

Načítavanie...

Číslo patentu: 283357

Dátum: 12.05.2003

Autori: Rothstein Steven, Crossland Lyle, Kramer Vance, Koziel Michael, Lewis Kelly, Evola Stephen, Warren Gregory, Wright Martha, Launis Karen, Desai Nalini, Merlin Ellis

MPK: A01H 5/00, A01N 63/02, C12N 15/32...

Značky: rastliny, transformovaná, nukleotidová, stabilné, obsahujúca, rekombinantný, nukleotidovou, vytvorenia, insekticídny, kódujúcu, rastlina, potomstvo, transgénnej, vektor, sekvenciu, thuringiensis, spôsob, proteín, uvedenou, sekvencia, bacilus, sekvenciou, kódujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa sekvencie DNA optimalizované na expresiu v rastlinách. Tieto sekvencie DNA výhodne kódujú insekticídne polypeptidy, najmä insekticídne proteíny z Bacillus thuringiensis. Opisujú sa tiež rastlinné promótory, najmä tkanivovo špecifické a tkanivovo preferované promótory, a transformačné vektory obsahujúce uvedené sekvencie DNA. Tieto transformačné vektory majú, ak sa transformujú do kukurice, vysokú úroveň insekticídnej aktivity.

Defektný rekombinantný adenovírus a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282843

Dátum: 22.11.2002

Autori: Perricaudet Michel, Yeh Patrice, Vigne Emmanuelle

MPK: C12N 15/34, C07K 14/075, C12N 15/86...

Značky: rekombinantný, farmaceutický, defektný, adenovírus, prostriedok, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa vírusové vektory odvodené od adenovírusov a farmaceutické prostriedky obsahujúce takéto vektory.

Použitie rekombinantného adenovírusu zvieracieho pôvodu na prípravu farmaceutickej kompozície, rekombinantný adenovírus zvieracieho pôvodu a farmaceutická kompozícia obsahujúca tento adenovírus

Načítavanie...

Číslo patentu: 282354

Dátum: 26.11.2001

Autori: Haddada Hedi, Klonjkowski Bernard, Perricaudet Michel, Vigne Emmanuelle

MPK: A61K 39/235, A61K 48/00, C07K 14/00...

Značky: kompozícia, obsahujúca, zvieracieho, adenovírus, kompozície, rekombinantného, adenovírusu, farmaceutická, povodu, přípravu, použitie, rekombinantný, farmaceutickej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie rekombinantného adenovírusu zvieracieho pôvodu, ktorý obsahuje heterológnu sekvenciu DNA na prípravu farmaceutickej kompozície určenej na terapeutické a/alebo chirurgické ošetrenie ľudského tela. Ďalej zodpovedajúci rekombinantný adenovírus zvieracieho pôvodu a tento vírus obsahujúca farmaceutická kompozícia vhodná na použitie v génovej terapii.

Polypeptid, rekombinantný polynukleotid schopný vyvolať expresiu tohto polypeptidu, vakcína a použitie tejto vakcíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 281868

Dátum: 25.06.2001

Autori: Gaastra Willem, Savelkoul Paul

MPK: C07K 14/00, A61K 39/10, C12N 15/31...

Značky: vakcína, použitie, polynukleotid, rekombinantný, tejto, vakcíny, polypeptidů, schopný, vyvolať, expresiu, polypeptid, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je vakcína na potieranie infekcie Bordetella bronchiseptica u citlivých zvierat, ako sú psi a prasatá, ktorá obsahuje proteíny alebo polypeptidy typické pre proteín fimbrií baktérie Bordetella bronchiseptica, alebo obsahuje rekombinantné polynukleotidy, ktoré obsahujú ako svoju časť polynukleotid kódujúci uvedený proteín alebo polypeptid. Opisuje sa tiež príprava týchto proteínov, polypeptidov a polynukleotidov.

Rekombinantný DNA plazmidový vektor, cicavčia bunka ním transformovaná, rekombinantný ľudský erytropoetín a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280623

Dátum: 16.05.2000

Autori: Fritsch Edward, Kaufman Randal, Hewick Rodney, Jacobs Kenneth

MPK: C12N 5/10, C12N 15/16, C07K 14/505...

Značky: plazmidový, výroby, buňka, transformovaná, vektor, erytropoetín, rekombinantný, ĺudský, cicavčia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Rekombinantný DNA plazmidový vektor obsahujúci cDNA kódujúci ľudský EPO klonu lambda HEPOFL13 (ATCC 40153) a cicavčia bunka transformovaná týmto vektorom. Rekombinantný ľudský erytropoetín a spôsob jeho výroby, ktorý zahŕňa stupne a) kultivácie CHO buniek, ktoré obsahujú DNA sekvenciu kódujúcu hEPO operatívne pripojenú k expresnej kontrolnej sekvencii, vo vhodnom médiu a b) získania a separácie produkovaného rekombinantného hEPO z buniek a...

Ľudský imunitný interferón a jeho derivát, izolát DNK, replikovateľný expresný vektor, rekombinantný mikroorganizmus alebo bunková kultúra, farmaceutický prípravok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279535

Dátum: 02.12.1998

Autori: Gray Patrick, Goeddel David

MPK: A61K 38/21, C07K 14/57, C07H 21/04...

Značky: imunitný, vektor, kultúra, použitie, ĺudský, rekombinantný, izolát, farmaceutický, bunková, mikroorganizmus, interferon, replikovateľný, expresný, prípravok, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je ľudský imunitný interferón a jeho derivát bez iného proteínu, izolát DNK obsahujúci DNK sekvenciu kódujúcu ľudský imunitný interferón, rekombinantný klonovací vektor obsahujúci DNK sekvenciu kódujúcu ľudský imunitný interferón, ktorý je schopný exprimovať v transformantnom mikroorganizme alebo v bunkovej kultúre túto DNK sekvenciu. Ďalej je opísaný rekombinantný mikroorganizmus alebo bunková kultúra, ktoré sú schopné exprimovať...

Rekombinantný plazmid, spôsob jeho prípravy a baktérie ním transformované

Načítavanie...

Číslo patentu: 278170

Dátum: 06.03.1996

Autor: Itakura Keiichi

MPK: C07K 14/62, C07K 14/655, C12N 15/70...

Značky: přípravy, plazmid, transformované, rekombinantný, spôsob, bakterie

Zhrnutie / Anotácia:

Rekombinantný plazmid je vhodný na transformáciu bakteriálneho hostiteľa. Obsahuje homológny regulón a heterológnu DNA. Heterológna DNA kóduje požadovaný funkčný cicavčí polypeptid, ktorý je enzým, polypeptid krvného séra, polypeptid s analgetickým účinkom alebo hormón, alebo jeho medziprodukt, pričom tento cicavčí polypeptid alebo jeho medziprodukt je nedegradovateľný endogénnymi proteolytickými enzýmami. Predchádza ju štart-kodón, nasleduje...

Monoklonálna a humanizovaná monoklonálna protilátka proti interleukínu-5 alebo ich fragment, hybridóm, polypeptid, izolovaná DNA, rekombinantný vektor, hostiteľské bunky, spôsob prípravy polypeptidu afarmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280610

Dátum: 08.02.1995

Autori: Abrams John, Tindall Stephen, Silver Jon, Murgolo Nicholas, Windsor William, Zavodny Paul, Chou Chuan-chu, Petro Mary, Jenh Chung-her

MPK: C07K 16/24, C12N 15/19, A61K 39/395...

Značky: buňky, vektor, hostiteľské, rekombinantný, hybridom, fragment, interleukínu-5, izolovaná, polypeptidů, humanizovaná, afarmaceutický, prostriedok, protilátka, proti, spôsob, monoklonálna, polypeptid, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná monoklonálna protilátka, ktorá sa špecificky viaže na ľudský interleukín-5, hybridóm, ktorý produkuje uvedenú monoklonálnu protilátku komplementárne DNA, ktoré kódujú ťažký a ľahký reťazec variabilných oblasti tejto monoklonálnej protilátky a tiež ich CDR oblasti, ďalej sú uvedené humanizované monoklonálne protilátky a farmaceutické prostriedky zahŕňajúce monoklonálnu protilátku alebo anti-idiotypické protilátky, väzbové fragmenty,...