Patenty so značkou «rekombinantná»

Nogo proteín, jeho purifikovaný fragment, chimérny proteín a purifikovaná molekula s jeho obsahom, izolovaná nukleová kyselina, vektor s jej obsahom, rekombinantná bunka, spôsob produkcie rekombinantného proteínu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287323

Dátum: 11.06.2010

Autori: Schwab Martin, Chen Maio

MPK: C07K 14/00, C07K 14/435, C07K 7/00...

Značky: izolovaná, chimérny, produkcie, kyselina, rekombinantná, molekula, purifikovaný, purifikovaná, nukleová, vektor, spôsob, buňka, použitie, proteín, rekombinantného, proteínu, obsahom, fragment

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný gén Nogo a produkt kódovaný týmto génom, ako aj ich deriváty a analógy. Poskytnutá je aj produkcia Nogo proteínov, derivátov a protilátok. Tiež sú opísané terapeutické prostriedky a použitie na diagnostikovanie a liečenie.

Rekombinantná príprava vybraných bromelaínových frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13216

Dátum: 08.08.2008

Autori: Luniak Nora, Eschmann Klaus, Müller Rolf

MPK: A23J 3/34, A61K 38/48, A61Q 19/00...

Značky: vybraných, rekombinantná, bromelaínových, príprava, frakcií

Text:

...ktorá bola okyslená kyselinou fosforečnou,a znovu precipitovaný, alebo priamo vysušený vo vákuovej peci. Ďalšia purifikácia surového extraktu môže byť uskutočnená ñltráciou, dialýzou alebo diafíltráciou, aby sa odstránili malé molekule a proteíny, po čom nasleduje koncentrovanie získaného roztoku pred lyofilizáciou. 0008 Carter E. et al., Biochemistry, 2000, 39, 11005-11013 zverejňuje, že ananaín môže byť exprimovaný v E. coli. Sú...

Rekombinantná hostiteľská bunka na produkciu L-asparaginázy II

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19785

Dátum: 08.06.2007

Autori: Wang Maoliang, Filpula David

MPK: A61P 35/00, A61K 38/46, C07H 21/04...

Značky: buňka, hostiteľská, l-asparaginázy, produkciu, rekombinantná

Text:

...pre zlepšenie účinnosti produkcie proteínu L-asparagináza II E. coli.0008 Tento vynález vypĺňa vyššie uvádzanú potrebu pre L-asparaginázu II E. coli, ktorá je produkovaná efektívne a hospodárne v rekombinantnej forme, pričom sazískava enzýmový produkt, ktorý má rovnakú štruktúru peptidov ako proteín Lasparagináza II E. coli, predávaný ako Oncaspar®, ktorý tiež neobsahuje zistiteľné množstvá alternatívnych izoforiem L-asparaginázy ll.0009...

Rekombinantná DNA, autonómne reprodukovaná v bunkách koryneformnej baktérie, koryneformná baktéria a spôsob výroby L-lyzínu, vektor pVK7

Načítavanie...

Číslo patentu: 285201

Dátum: 26.07.2006

Autori: Nakamatsu Tsuyoshi, Araki Masayuki, Sugimoto Masakazu, Yoshihara Yasuhiko

MPK: C12N 1/21, C12N 15/74, C12N 15/52...

Značky: výroby, vektor, koryneformnej, spôsob, autonomně, koryneformná, reprodukovaná, bakterie, l-lyzínu, baktéria, rekombinantná, buňkách

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná rekombinantná DNA, autonómne replikovateľná v bunkách baktérií typu Corynebacterium, obsahujúca DNA sekvenciu kódujúcu aspartátkinázu, v ktorej je inhibícia spätnou väzbou L-lyzínom a L-treonínom desenzibilizovaná, a DNA sekvenciu pre diaminopimelát dekarboxylázu a DNA sekvenciu kódujúcu fosfoenolpyruvát karboxylázu. Tiež je opísaná baktéria typu Corynebacterium obsahujúca túto sekvenciu a spôsob prípravy L-lyzínu.

Rekombinantná DNA, autonómne reprodukovaná v bunkách koryneformnej baktérie, koryneformná baktéria a spôsob výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285146

Dátum: 19.06.2006

Autori: Sugimoto Masakazu, Nakamatsu Tsuyoshi, Hayakawa Atsushi, Yoshihara Yasuhiko

MPK: C12N 15/52, C12N 1/21, C12P 13/00...

Značky: koryneformnej, spôsob, výroby, reprodukovaná, bakterie, koryneformná, buňkách, rekombinantná, baktéria, l-lyzínu, autonomně

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná rekombinantná DNA, autonómne replikovateľná v bunkách baktérií typu Corynebacterium, obsahujúca DNA sekvenciu kódujúcu aspartátkinázu, v ktorej je inhibícia spätnou väzbou L-lyzínom a L-treonínom desenzibilizovaná, a DNA sekvenciu pre diaminopimelát dekarboxylázu a DNA sekvenciu kódujúcu fosfoenolpyruvát karboxylázu. Tiež je opísaná baktéria typu Corynebacterium obsahujúca túto sekvenciu a spôsob prípravy L-lyzínu.

Rekombinantná DNA, autonómne replikovateľná v bunkách koryneformných baktérií, koryneformná baktéria a spôsob výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285013

Dátum: 23.03.2006

Autori: Hayakawa Atsushi, Kobayashi Masaki, Otsuna Seiko, Yoshihara Yasuhiko, Sugimoto Masakazu, Nakano Eiichi, Nakamatsu Tsuyoshi, Izui Masako

MPK: C12N 15/52, C12P 13/00, C12N 1/21...

Značky: spôsob, l-lyzínu, replikovateľná, buňkách, koryneformná, koryneformných, baktéria, autonomně, bakterií, výroby, rekombinantná

Zhrnutie / Anotácia:

Schopnosť produkovať L-lyzín a rýchlosť produkcie L-lyzínu sú zlepšené v koryneformných baktériách kotviacich aspartokinázu, v ktorej bola v podstate znecitlivená spätná inhibícia spôsobovaná L-lyzínom a L-treonínom, a obsahujúcich zosilnenú DNA kódujúcu dihydrodipikolinát reduktázu, DNA kódujúcu dihydrodipikolinát syntázu, DNA kódujúcu diaminopimelát dekarboxylázu a DNA kódujúcu diaminopimelát dehydrogenázu.

Rekombinantná karboxypeptidáza B

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11150

Dátum: 26.09.2005

Autori: Cordes Arno, Van Den Heuvel Joop, Bartuch Jörg

MPK: C12N 9/48, C12N 15/57

Značky: karboxypeptidáza, rekombinantná

Text:

...vyššia teplotná stabilita pri 40 °C. Okremtoho existuje vyššia dlhodobá stabilita pri uchovávaní vtekutej forme pri pH 8.0011 Predmetom vynálezu je teda po prvé nukleová kyselinaA, B a C, pričom úsek A má sekvenciu podľa sekv. ID č. 1, úsek0012 Obzvlášť prednostnými sekvenciami pre nukleovú kyselinu, ktorá kóduje prokarboxypeptidázu, sú0013 Predmetom vynálezu je ďalej prokarboxypeptidáza pripraviteľná expresiou nukleovej kyseliny podľa...

Rekombinantná produkcia zmesi protilátok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10211

Dátum: 15.07.2003

Autori: Logtenberg Ton, Brus Ronald Hendrik Peter, Van Berkel Patrick Hendrikus Cornelis, Bout Abraham

MPK: C07K 16/46

Značky: produkcia, rekombinantná, zmesí, protilátok

Text:

...mechanizmu imunitnej odozvy (spôsoby konštrukcie fágových knižníc opísané napríklad v publikácii CF Barbas III et al, Phage Display. A laboratory manual. Cold Spring HarborLaboratory Press, Cold Spring Harbor, New York, 2001). Na konštrukciu fágových knižníc sa na povrchu častíc fága exprimujú gény variabilných oblastí ťažkých a ľahkých reťazcov ľudskej monoklonálnej protilátky a zvyčajne ako jednoreťazcový FV (scFvú alebo ako fragment Fab....

Mutantná fosfoenolpyruvátkarboxyláza, mikroorganizmus, rekombinantná DNA a spôsob výroby aminokyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283369

Dátum: 19.05.2003

Autori: Suzuki Tomoko, Sugimoto Masakazu, Izui Katsura, Matsui Hiroshi Hiroshi

MPK: C12N 9/88, C12P 13/04

Značky: rekombinantná, mikroorganizmus, výroby, spôsob, fosfoenolpyruvátkarboxyláza, mutantná, aminokyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná mutantná fosfoenelpyruvátkarboxyláza pochádzajúca z mikroorganizmu patriaceho do rodu Eschrichia, ktorá nie je citlivá na spätnú inhibíciu kyselinou asparágovou, pričom sa selektuje prostredníctvom rezistencie voči zlúčenine vybranej zo skupiny, ktorá zahŕňa 3-brómpyruvát, beta-hydrazid kyseliny asparágovej a kyselinu DL-treo-beta-hydroxyasparágovú. Opisuje sa aj DNA kódujúca mutantnú fosfoenolpyruvátkarboxylázu, mikroorganizmy...

Fragment DNA, rekombinantná DNA a spôsob výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279719

Dátum: 11.02.1999

Autori: Bachman Bern, Thierbach Georg, Kalinowski Jörn, Pühler Alfred

MPK: C12N 15/11, C12P 13/08

Značky: rekombinantná, fragment, výroby, l-lyzínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Fragment DNA sa skladá z nukleotidovej sekvencie s dĺžkou 2,1 kb, ohraničenou Pst 1 a Xho 1 miestami štiepenia. Je kódom pre proteíny vedúce k aktivite aspartyl-beta-semialdehyddehydrogenázy (asd) a k deregulácii aspartátkinázy (lysC) a je obsiahnutý v plazmide pCS2, nachádzajúcom sa v Corynobacterium glutamicum uloženom pod číslom DSM 5086. Opísaná rekombinantná DNA je odvodená z uvedeného plazmidu pCS2. Podstata výroby L-lyzínu fermentáciou...

Rekombinantná molekula DNA s kódovým reťazcom nukleovej kyseliny pre BDNF, farmaceutický prípravok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279668

Dátum: 11.02.1999

Autori: Alderson Ralph, Edgar David, Hengerer Bastian, Yancopoulos George, Hohn Andreas, Lindholm Dan, Zafra Francisco, Lottspeich Friedrich, Thoenen Hans Friedrich Erwin, Hofer Magdalena, Lindsay Ronald, Leibrock Joachim, Barde Yves-alain, Hyman Carolyn

MPK: C07H 15/12, C12N 15/12, C12P 21/02...

Značky: farmaceutický, kódovým, reťazcom, molekula, bdnf, použitie, prípravok, kyseliny, nukleovej, obsahom, rekombinantná

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatne vyčistená molekula DNA obsahujúca reťazec, ktorý kóduje proteín neurotrofného faktora (BDNF) odvodeného z dospelého ľudského mozgu a má nasledovný reťazec amínových kyselín alebo časť uvedeného reťazca DNA molekuly, ktorá kóduje polypeptid s BDNF aktivitou. Ďalej je opísané použitie BDNF proteínu alebo polypeptidu s BDNF aktivitou a kompozície pri výrobe liečiva na použitie na ošetrovanie ľudského alebo zvieracieho jedinca trpiaceho...

Rekombinantná molekula DNA, ktorá kóduje proteín neurotrofín-3, farmaceutické prostriedky s jeho obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279660

Dátum: 11.02.1999

Autori: Leibrock Joachim, Furth Mark, Yancopoulos George, Thoenen Hans Friedrich Erwin, Barde Yves-alain, Maisonpierre Peter, Hohn Andreas, Lindsay Ronald, Bailey Karen

MPK: A61K 38/17, C07K 14/475, C07H 15/12...

Značky: obsahom, farmaceutické, neurotrofín-3, rekombinantná, prostriedky, použitie, ktorá, kóduje, proteín, molekula

Zhrnutie / Anotácia:

Neurotrofín-3 (NT-3), nový neurotrofný faktor, ktorý patrí do skupiny génov BDNF/NGF. Gén, ktorý je kódom pre NT-3 bol klonovaný a bol stanovený jeho reťazec a bola tiež dosiahnutá expresia rekombinantného génu pre NT-3 v bunkách cicavcov. Rekombinantný NT-3 má spektrum účinnosti, ktoré je odlišné od spektra BDNF a NGF. Sú opísané reťazce nukleových kyselín, ktoré sú kódom pre NT-3, ďalej v podstate čistý NT-3, fragmenty a deriváty tejto látky....

Rekombinantná dvojvláknová molekula DNA a spôsob produkcie geneticky transformovaných rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280613

Dátum: 02.10.1996

Autori: Lawrence Ellen Briskin, Shah Dilipkumar Maganlal, Levine Elaine Beatrice

MPK: A01N 63/00, C12N 15/53, A01H 5/00...

Značky: rekombinantná, produkcie, geneticky, transformovaných, rastlín, dvojvláknová, molekula, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná rekombinantná dvojvláknová molekula DNA obsahuje v pracovnej sekvencii promótor, ktorý vyvoláva v rastlinnej bunke produkciu RNA sekvencie, štrukturálnu kódujúcu sekvenciu, ktorá kóduje produkciu Aspergillus glukózooxidázy, a 3' netransakčnú oblasť, ktorá pôsobí v uvedenej rastlinnej bunke tak, že sa polyadenylátové nukleotidy pripoja k 3' koncu RNA sekvencie. Spôsob produkcie geneticky transformovaných, proti chorobám odolných rastlín,...

Mikroorganizmus čeľade Escherichia coli alebo Pseudomonas putida, spôsob jeho pestovania a rekombinantná DNA

Načítavanie...

Číslo patentu: 278079

Dátum: 06.12.1995

Autori: Beaucamp Klaus, Buckel Peter, Schumacher Günter

MPK: C12N 15/78, C12N 15/64, C12N 15/70...

Značky: putida, čeľade, spôsob, mikroorganizmus, pestovania, rekombinantná, escherichia, pseudomonas

Zhrnutie / Anotácia:

Mikroorganizmy čeľade Escherichia coli alebo Pseudomonas putida obsahujú plazmid pBT2a-1, DSM 3418P alebo pBT 306.16, DSM 3419P. Tieto mikroorganizmy konštitutívne produkujú kreatínamidínhydrolázu, ktorá má priemyselné použitie pri stanovení kreatinínu a ďalej ju možno využiť pri diagnóze obličkových chorôb. Rekombinantná DNA je výhodne vo forme vyššie uvedených plazmidov, ktoré sú uložené vo vyššie uvedených mikroorganizmoch.

Rekombinantná molekula DNA schopná kódovať ICAM-3 alebo jeho funkčný derivát, spôsoby ich získavania a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279937

Dátum: 05.10.1994

Autori: De Fougerolles Antonin, Springer Timothy

MPK: C12N 15/00, A61K 39/00, C07H 21/00...

Značky: kódovať, spôsoby, funkčný, získavania, icam-3, rekombinantná, molekula, derivát, použitie, schopná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná rekombinantná molekula DNA schopná kódovať intercelulárne väzobné molekuly (ICAM-3), ktoré sa zúčastňujú procesov, ktorými leukocyty rozpoznávajú miesta zápalov, migrujú do nich a viažu sa počas zápalu na bunkové substráty. Sú opísané uvedené molekuly ICAM-3 a protilátky schopné viazať sa na tieto molekuly, terapeutické a diagnostické použitie adhéznych molekúl ICAM-3 a protilátok schopných na ne sa viazať.

Rekombinantná molekula DNA zahrnujúca sekvenciu kódujúcu pre hmyz špecifický paralytický neurotoxín roztoča rodu Pyemotes, biologické činidlo na kontrolu hmyzu, vírus hmyzu, kompozícia toxická pre hmyz, jej použitie a spôsob výroby pre hmyz špecif…

Načítavanie...

Číslo patentu: 281251

Dátum: 07.07.1993

Autori: Miller Lois, Tomalski Michael

MPK: C12N 15/12, C12N 15/86, A01N 63/00...

Značky: zahrnujúca, činidlo, pyemotes, kódujúcu, sekvenciu, kompozícia, výroby, paralytický, hmyz, toxická, použitie, roztoča, kontrolu, molekula, spôsob, virus, hmyzu, špecif, specificky, rekombinantná, biologické, neurotoxín

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa gény kódujúce pre hmyz špecifické paralytické neurotoxíny, najmä roztočov parazitujúcich na hmyze, vrátane rodu Pyemotes a tiež rekombinantné molekuly DNA, v ktorých sú sekvencie kódujúce neurotoxíny umiestnené pod kontrolou heterológnych promótorov. Tieto molekuly sú vhodné na vývoj činidiel na biologickú kontrolu hmyzu, ktoré produkujú neurotoxín v množstvách toxických pre hmyz. Konkrétne sa opisujú geneticky zmenené bakulovírusy,...