Patenty so značkou «reklamná»

Reklamná plocha vytvorená na svahu a/alebo majúca zvažujúci sa povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: 288021

Dátum: 14.11.2012

Autor: Benda Jiří

MPK: G09F 19/22, E02D 17/20, B32B 3/12...

Značky: plocha, majúca, zvažujúci, reklamná, svahu, vytvorená, povrch

Zhrnutie / Anotácia:

Na podklade (1) je roztiahnutá bunková fólia (4) a reklamná plocha je vytvorená ako mozaika z dekoratívnych prvkov (2, 3), ktoré sú situované v komôrkach (5), v rôznych komôrkach (5) vedľa seba sú cielene situované navzájom odlišné dekoratívne prvky (2, 3), pričom aspoň niektoré komôrky (5) bunkovej fólie (4) sú vysadené vegetačnými prvkami rozmiestnenými v jednotlivých komôrkach (5) ako prvky tvoriace obrazec reklamnej plochy alebo jeho časť,...

Reklamná plocha vytvorená na svahu a/alebo majúca zvažujúci sa povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5135

Dátum: 05.03.2009

Autor: Benda Jiří

MPK: B32B 3/12, E02D 17/20, G09F 19/00...

Značky: povrch, plocha, svahu, vytvorená, majúca, reklamná, zvažujúci

Text:

...S ďalšou výhodou je tento sypký materiál v komôrkach zhutnený, napríklad prejazdmi valcom alebo zatlačovaním s poklepmi, na zvýšenú hustotu oproti hustote pri bežnom nasypaní, čo dodáva tejto výplní pevnosť a súdržnosť.Výhodne je bunková fólia opatrená tiež spevňovacími a upevňovacími prvkami na jej ñxácíu na podložke V rozloženom stave a stabilnej polohe. Tým sa rozumie, že sú zvolené prvky, umožňujúce upevnenie fólie voči podložke a...

Reklamná brožúra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4858

Dátum: 02.11.2007

Autor: Ježík Martin

MPK: G09F 1/00

Značky: brožúra, reklamná

Text:

...podstata spočíva v tom, že leták ako informačné médium na voľnom liste, výhodne z papiera, rozdelený najmenej na dve časti vyznačenim, perforáciou alebo iným zoslabením tak, že jedna, informačná, časť letáka je nosíčom textových a prípadne grafických informácií, pre ktoré je reklamný leták zverejnený, pričom ostatné časti sú oddeliteľnými kontaktnýmí časťami, z ktorých aspoň jedna je zhotovená vo formáte blízkom alebo rovnajúcom sa formátu...

Závesná reklamná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4425

Dátum: 06.04.2006

Autor: Sudík Jiří

MPK: G09F 15/00

Značky: závěsná, doska, reklamná

Text:

...priestor. Navyše tvarovanie úchopového otvoru držadla zamedzuje posunu alebo sklzu úchytu cestujúcej osoby. Týmto sa zvyšuje bezpečnost cestujúcich a to najmä pri vychýlení smeru jazdy alebo prináhlych alebo neočakávaných zmenách rýchlosti jazdy vozidla. Reklamné informácie na držadlách poskytujú navyše okrem informácií aj rozptýlenie cestujúcich V priebehu jazdy, čím zvyšujú celkový komfort cestovania. Obmena alebo výmena reklám...

Nasvetľovacie zariadenie a reklamná alebo pútačová nasvetľovaná plocha

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3835

Dátum: 07.07.2004

Autor: Števica Marek

MPK: G09F 13/02

Značky: reklamná, plocha, pútačová, nasvetľovaná, zariadenie, nasvetľovacie

Text:

...usporiadanie laserového nasvetľovača v najjednoduchšom usporiadaní. Obr. 3 znázorňuje druhé variantné usporiadanie laserového nasvetľovača s kvazikolimátorom. Obr. 4 znázorňuje jednu konkrétnu terénnu topograflu.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistit s použitím nie viac ako rutinného...

Reklamná tabuľa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1154

Dátum: 08.05.1996

Autor: Novák Štefan

MPK: G09F 15/00

Značky: tabuľa, reklamná

Text:

...potrebné výrabať pretlačací nástroj /hubicu/, ktoré je finančne nákladná a životnosť nástroja je obmedzená. Montáž vlastnej tabule je náročná, pretože lamely sa k nosným stĺpikom uchytavajú pomocou úpiniek skrutkami.Uvedené nedosta.ky oöstráňuje konštrukcia tabule podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že nosné stĺpiky budú upravené úchytkami pre postupne osadenie a upevnenie lamiel,ktoré budú výrobené tvarovaním z...

Dynamická segmentová reklamná plocha

Načítavanie...

Číslo patentu: U 683

Dátum: 07.12.1994

Autori: Kováčik Ľudovít, Černák Miroslav

MPK: G09F 7/06

Značky: dynamická, segmentová, plocha, reklamná

Text:

...oživenie veľkoplošného motívu sa dosiahne nasledovným spôsobomGrafika sa aplikuje na ľahkú rovnú platñu (plast, plech, resp. iný tuhý materiál). Plocha sa variantne pred alebo po aplikovaní grafiky rozdeli na maticu rovnakých segmentov pravidelného tvaru(kruhový, štvorcový, obdĺžnikový, kosoštvorcový, elipsový tvar atď.),segmenty sa rozvešajú za otvory vytvorené tažiskom segmentu na k tomu uspôsobenú maticu závesných prvkov...