Patenty so značkou «regulovanie»

Systém na regulovanie výšky hladiny podzemnej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6834

Dátum: 02.07.2014

Autor: Vaľo Štefan

MPK: E02B 11/00, E02D 31/00

Značky: regulovanie, hladiny, podzemnej, výšky, systém

Text:

...stabilizačné stĺpiky a dosadací prah, pričom na spodnej hrane každého protipovodňového paneluje umiestnená pružná horizontálna tesniaca lišta s proñlovými drážkami, ktoré samosvome pridržiavajú horizontálne tesniacu lištu na protipovodňovompaneli, pričom medzi stabilizačný stĺpik a spojnicu susediacich protipovodňových panelov je k stabilizačnému stĺpiku pripevnená prítlačná lišta s pružnou vertikálnou tesniacou lištou a protipovodňové...

Izoxazolíny na regulovanie bezstavovcových škodcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9205

Dátum: 28.12.2006

Autori: Xu Ming, Shoop Wesley Lawrence, Lahm George Philip

MPK: A01N 43/80, C07D 261/04, A01P 17/00...

Značky: bezstavovcových, škodcov, izoxazolíny, regulovanie

Text:

...c 4-c 7 alkylcykloalkyl alebo C 4-C 7 cykloalkylalkyl, každý prípadne substituovaný jedným alebo viacerými halogénmíR je H Q 3 alebo CC 6 alkyl, CQ-Có alkenyl, C 2 C(, alkynyl, C 3 C 5 cykloalkyl, c-c 7 alkylcykloalkyl alebo C 4-C 7 cykloalkylalkyl, pričom každý z nich je prípadne substituovaný jedným alebo viacerými substituentmí nezávisle vybranými z R 7 aleboR a R tvoria spolu s atómom dusíka ku ktorému sú viazané, kruh obsahujúci 2...

Usporiadanie na regulovanie výkonu lúča elektrónov elektrónového dela

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3861

Dátum: 03.03.2006

Autori: Klemm Günter, Schneider Hans-jürgen, Thiede Andreas

MPK: H01J 37/02

Značky: lúča, výkonu, elektronového, elektrónov, regulovanie, usporiadanie

Text:

...značkou §, zatial čo tie elektróny, ktoré sa dostanú 2 blokovej katódy g k tegliku A, sú označené vzťahovou značkou g. Vláknová katóda 1 je pripojená k regulovatelnému prúdovému zdroju Z. Keď sa prúd tohto prúdového zdroja 1 zvýši, zvýši sa aj prietok prúdu cez vláknovú katódu 1, čím sa táto viac zahreje a emituje viac elektrónov. Regulácia prúdového zdroja Z sa uskutočňuje cez regulátor g. Regulátor g reguluje prúd drôtenej katódy 1 na...

Skleník, systém na regulovanie klímy v skleníku a spôsob na regulovanie klímy v skleníku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14759

Dátum: 01.12.2005

Autori: Huttunen Jukka, Huhta-koivisto Esko

MPK: A01G 9/24

Značky: regulovanie, skleník, systém, klímy, spôsob, skleníků

Text:

...vody s teplotou okolitého prostredia. Vzhľadom na spôsob akým vzduch a voda prichádzajú do styku, je rýchlosť nízka, čo vedie v slabej výmene tepla. Keďžedo systému v skleníku prúdi vonkajší vzduch, nie je vhodný na chladenie uzavretého skleníka. Týmto spôsobom ani nie je možne odstrániť nadbytočnú vlhkosť zo skleníka, a tým, že vzduchprúdiaci dovnútra sa zvlhčuje, potreba odstraňovania vlhkosti zo skleníka vetraním sa zvyšuje.0008 Patent US...

Kaskádovité regulovanie priemerných hodnôt parametrov procesu na požadované hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4108

Dátum: 03.08.2005

Autori: Boyden Scott, Piche Stephen

MPK: G05B 23/02, G05B 13/02, B01D 53/00...

Značky: kaskádovité, procesu, hodnot, požadované, regulovanie, priemerných, parametrov, hodnoty

Text:

...veži bez vzájomného fyzického oddelenia - zatiaľ čo prebiehajú rôzne funkcie (absorpcia V plynnej fáze a kryštalizácia v tekutej fáze), tieto dve funkcie sa vyskytujú v rovnakej procesnej nádobe. Odtiaľto je sadrový kal 146, ktorý obsahuje kryštalizovanú soľ, smerovaný z kryštalizátora 134 do odvodňovacej jednotky 136. Recyklovaný kal 148, ktorý môže a nemusí obsahovat rovnakú koncentráciu kryštalizovaných solí ako sadrový kal 146, je ďalej...

Spôsob a zariadenie na regulovanie elektrického vykurovacieho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12354

Dátum: 28.07.2005

Autor: Brieger Klaus-peter

MPK: F24H 9/20, G05D 23/20, G05D 23/19...

Značky: elektrického, regulovanie, systému, zariadenie, spôsob, vykurovacieho

Text:

...izby alebo podobne za používania najmenej jednéhoakumulačného vykurovacieho zariadenia. Určuje sa množstvo tepla,ktoré je potrebné nazhromaždiť podľa požadovanej nabíjacej hodnoty referenčnej funkcie v závislosti od vonkajšej, miestnej teploty, pričom táto požadovaná hodnota nabitia sa korigujev závislosti od krivky spotreby zásobníka tepla.0007 Dokument DE 44 32 745 Cl sa týka spôsobu riadenia prevádzky akumulačného vykurovacieho...

Valčeková svorka na regulovanie prietokového množstva cez hadicu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 270

Dátum: 08.01.2004

Autor: Forberg Hans-jürgen

MPK: A61M 39/00

Značky: množstva, valčeková, prietokového, svorka, hadicu, regulovanie

Text:

...na tento účel spočíva V tom, že spodná plocha nastavovacieho žliabku a bočná vodiaca plocha podľa tohto vynálezu prebiehajú navzájom rovnobežne.Vynález V ďalšom bližšie objasníme pomocou príkladu uskutočnenia, znázomeného na priložených výkresoch. Tie znázorňujúObr. l prvý pozdĺžny rez príkladom uskutočnenia pozdĺž čiary D-D z obr. 2,Obr. 2 druhý pozdĺžny rez valčekovou svorkou pozdĺž čiary A-A z obr. l,Obr. 3 priečny rez pozdĺž čiary B-B z...

Spôsob a zariadenie na regulovanie ohňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12110

Dátum: 21.05.2003

Autor: Bennett Joseph Michael

MPK: A62C 2/00

Značky: ohňa, regulovanie, spôsob, zariadenie

Text:

...v priečnom reze na potláčacie častice doktorých vnútra prenikol tepelný prvok potláčajúci teplo aObr. 6 je pohľad v priečnonl reze na potlačujúce častice,ktoré majú absorbujúce častice prichytené k povrchu a/alebouložené na svojom povrchu.0007 Prvky a kroky na obrázkoch sú zobrazené na zjednodušenie a jasnosť a nemusia byť nutne poskytnuté podľa akéhokoľvek zvláštneho poradia. Napríklad kroky, ktoré môžu byť vykonané súbežne alebo v...

Zariadenie na automatické regulovanie brzdného momentu hydrodynamickej brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260185

Dátum: 15.12.1998

Autori: Koreis Josef, Labuda Robert, Diviš Zdeno

MPK: F16D 49/12

Značky: momentu, zariadenie, brzdného, hydrodynamickej, automatické, regulovanie, brzdy

Text:

...riadiaci systém, na ktorý je cez druhý krokový elektromotor nap-ojený tiež druhý ovládací mechanizmus mechanického dobrzďovacieho páse ako aj prvý snímač otáčok hydrodynemickej brzdy a druhý snímač požadovaného brzdného momentu.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je, že umožňuje prostrednictvom krokových elektromotorov ovládaných elektrickými signálmi z mikropočítačového riadiaceho systému,plynulé ovladanie ovládacích mechanizmov...

Zariadenie na regulovanie prietoku kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 232249

Dátum: 01.03.1987

Autori: Jurkovič Gustáv, Konečný Václav

MPK: G05D 7/00

Značky: regulovanie, prietoku, kvapalín, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na regulovanie prietoku kvapalín v kolóne alebo prikvapkávacom lieviku na báze spätného chladiča s normalizovaným zábrusom. Normalizovaný zábrus je v spodnej časti pevne spojený so skrutkou so závitom na otáčanie vo vnútornom závite štvorhranu, ktorý je v spodnej časti pevne spojený s valcom s otvorom na upevnenie vodiacej tyče. Na konci vodiacej tyče je nasunutý kužel na regulovanie veľkosti kuželovitého otvoru,...