Patenty so značkou «regulátoru»

Zapojení regulátoru pro nabíjení akumulačních spotřebičů spínaných sazbovým spínačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270689

Dátum: 12.07.1990

Autor: Hladík Miloslav

MPK: H05B 1/02

Značky: sazbovým, akumulačních, spínačem, spínaných, nabíjení, zapojení, spotřebičů, regulátoru

Text:

...E. druhý můatkový lrlmr 14 a můslková díoda łg vytváří můsłak. na kterém se řídí závislost počátku doby nabíjení a jeho .intenzita v závislostí na vhnkovní teplolě. První bázový rezlalor 2 o. druhý bázový rezistor gł, emííorový reziaior g a sleuovačový írnnzialor 33 vytváří siodovnč. Siouží k vywořoní signálu v závisiosli na velikosti signálu prochćzgjicího můslkovou diodou 1 ą. Děiičový rczisíor § 43 a napěľővý trimr g vytváří dělič...

Zařízení pro zkoušení a oživování regulátoru trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270043

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kolenský Miroslav

MPK: G05B 23/02

Značky: zařízení, vozidla, zkoušení, oživování, regulátoru, trakčního

Text:

...řízení vozídle během zkoułení rsgulatoruc Dale, vytvořenín rozhraní nezí regulitoren e zdrojí vetupníoh velíčín je eozno rychle uröít, v ktere částí výzbroje vozídla zavada vznikla. Setří ae alektrícká ensrgíe pro pohon trakčních motorů a zvyuje ee bezpečnost práce, protože ee pracuje na etojícín vozídle e odpojeným nepčtín trolejo.vynález bude v dalším textu blíže objaenůn na příkladu provedení, jehož schéma zapojení Je zndzorněno na...

Zapojení regulátoru pro nabíjení akumulačních kamen řízeného hromadným dálkovým ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 269937

Dátum: 14.05.1990

Autor: Hladík Miloslav

MPK: H05B 1/02

Značky: řízeného, regulátoru, zapojení, kamen, dálkovým, hromadným, ovládáním, akumulačních, nabíjení

Text:

...prvním vývodom omltorovőho rozlstoru 33 a so olgrzúlovou výatupní avorkou i zapojení. Zapomá vstupní svorka § 33 zapojení jo spojene oo druhým vývodom omltorověho razíetoru gg. oo druhým vývodom druhőho můotlcovőho trlmru l a oo druhým vývodom prvního můatkového rezístoru g. Kledna vetupní svorka g zapojení jo epojona s kladnou napájecí ovorkou i aotabllního obvodu ž, s božoom a a prvním vývodom prvního můotkového trímru 3.2. o kolektorom...

Zapojení vstupního můstku regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269235

Dátum: 11.04.1990

Autor: Podlogar Karel

MPK: G05D 23/19

Značky: můstku, vstupního, zapojení, regulátoru

Text:

...jejíž druhý vývod je přes druhý rozsahový odpor 3 spojen s prvním vývodem proměnného odporu 11 volby křivky, jehož druhý vývod je přes rozsahový odpor lg volby křivky spojen s prvním vývodem odporového snímače Z venkovní teploty. První vývod proměnného odporu 11 volby křivky je přes první rozsahový odpor § spojen se svorkou 1 napětového středu, která je přes potenciometr gg nočního útlumu spojena s anodou diody gl. Katoda diody 31 je...

Oxim-etherové deriváty s účinkem regulátorů vývoje hmyzu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268295

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sehnal František, Romaňuk Miroslav, Wimmer Zdeněk, Hrdý Ivan, Kuldová Jelena

MPK: A01N 35/00

Značky: oxim-etherové, deriváty, výroby, regulátoru, vývoje, způsob, účinkem, hmyzu, jejich

Text:

.../0,42 g/ v mothanolu /20 ml/ byl jednorúzově přidún borohydrid odný /0,2) g/ A renkční mě byla míchšnn zo 0 OC 1 h. Potě byl methnnol odpnřen za sníženěho tlaku, zbytek zředěn nasyceným roztokem solí/20 m 1/ u extrahován do othcru. ľo vysušení a odpnřenĺ rozpnuštědla byl zbytok chromątografován na silikugolu. Bylo získúno 201,6 mg /48 f/ cis-syn- n 167,5 mg trnns-syn-2-/4-/2-0...

Zapojení vstupního obvodu regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267818

Dátum: 12.02.1990

Autor: Podlogar Karel

MPK: G05B 11/01

Značky: obvodů, vstupního, regulátoru, zapojení

Text:

...odporu 1. Druhý vývod třetího rozsahového odporu 1 je spojen se čtvrtou pomocnou svorkou 2 a s prvním vývodem druhého rozsahového odporu Q. Druhý vývod druhého rozsahovàho odporu § je spojen se třetí pomocnou svorkou gg, s první vstupní svorkou QA a s jezdcem potenoiometru A žádané hodnoty. Druhý vývod čtvrtého rozsahového odporu § je spojen se třetí vstupní svorkou zá a jezdec korekčního potenciometru ll je spojen 5 druhým vývodem třetího...

Zapojenie polovodičového spínača u regulátoru s mínusovou reguláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267354

Dátum: 12.02.1990

Autor: Pátrovič Ladislav

MPK: G05F 3/16

Značky: regulátoru, reguláciou, mínusovou, spínača, zapojenie, polovodičového

Text:

...kontrolnej žiarovky T 4 je zapojený na svorku B-, pričom kolektor tohoto tranzisto CS 267 354 Blru tvorí samostatnú svorku 61. Báza je cez napájací odpor R 7 spojená s uzlom ochranného odporu R 5, kolektoru zopínacieho tranzistora T 1 a bázy spínacieho tranzistora T 3. Ďalšia inverzná časť zapojenia je charakterizovaná tým,že emitor snímacicho tranzistora T 2 je spojený so svorkou Il» i jeho kult-klan je pripojený na bázu spínacíeho...

Zapojení regulátoru brzdného momentu cize buzeného trakčního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266619

Dátum: 12.01.1990

Autori: Skala Václav, Sůsa Jaroslav

MPK: B60L 15/20

Značky: motorů, trakčního, regulátoru, brzdného, momentu, zapojení, buzeného

Text:

...si jej z požadovaného budicíhc proudu. zapojení umožňuje diaqnostikovat zařízení pomocí diagnostického vstupu v případě, že nejsou k dispozici signály o skutečně hodnotě kotevního proudu. .Příklad praktického provedení vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese.zapojení podle vynálezu sestava z regulátoru A opatřeného šesti vstupy,na jehož zadávací vstup il je připojena první vstupní svorka 5 a na ní vstup prvního indikačního obvodu g....

Zapojení regulátoru výchylky tříosého čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266534

Dátum: 12.01.1990

Autori: Růžička Ivoj, Šnévajs Ivo, Mareš Josef, Brázdil Jaroslav, Kožina Zbyněk, Kaprálek Alexandr

MPK: G05D 3/10, B23Q 35/00

Značky: výchylky, zapojení, tříosého, čidla, regulátoru

Text:

...E 3 třívstupového sumá~ toru §. Výstupy ggł, ggł kvadrátorů 3, Ä první a druhé osy jsou jednotlivě připojeny na první a druhý vstup łQłł, łglg dvouvstupového sumátoru lg. Výstup §gł třívstupového sumátoru á je spojen se vstupom gł odmocňujícího zesilovače É, jehož výstup Ěgł je připojen na součtový vstup ll rozdílového zesilovače 1, na jehož negovaný vstup lg je připdjena svorka žádané výohylky. Výstup 19 rozdílového zesilovače 1 je připojen...

Zapojenie polovodičového spínača u regulátoru s plusovou reguláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 266265

Dátum: 13.12.1989

Autor: Pátrovič Ladislav

MPK: G05F 3/16

Značky: regulátoru, reguláciou, zapojenie, plusovou, polovodičového, spínača

Text:

...kontrolnej žiarovky tvori samostatnú svorku pg. Ráza je coz napájací odpor B 1 spojená s uzlom ochranného kondenzátora çj, prcdpütovóho udporu 52 a bázy spínacieho tranzistora budenia EĚ. Ďalej je u inverznej časti omitor snímacieho tranzistora El spojený 5 házou spínacieho tranzistora kontrolnej žiarovky T 4 a kolektor snimacieho tranzistora El je zapojený na svorka Q. Medzibázou snímacicho tranzistora ľl a svorkou g je zapojený...

Zapojení nelineárního adaptivního regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266038

Dátum: 14.11.1989

Autori: Maršík Jaroslav, Morávka Jan, Tůma Jiří

MPK: G05B 13/02

Značky: adaptivního, regulátoru, zapojení, nelineárního

Text:

...výkresu na obr. 2. Na obr. 1 přiloženého výkresu je nakreslen graf závislostí doby g výtoku na převrácené hodnotě průřezu výtokového odporu, vyjádřené šířkou Q výtokové štěrbiny.Cidlo l doby výtoku posledné vysypané náplně zásobníku je svým výstupem zapojeno na prvý vstup prvého součtového bloku 1 a současně na prvý vstup bloku Q adaptace parametru. Výstup bloku g zadání doby výtoku náplně zásobníku je pŕipojen na první vstup druhého...

Zapojení spojitého regulátoru napětí s výkonovým akčním členem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265676

Dátum: 14.11.1989

Autor: Hazdra František

MPK: G05B 11/50

Značky: spojitého, zapojení, členem, regulátoru, napětí, výkonovým, akčním

Text:

...akční člen tvořený druhým bipolárním tranzistorem 11 je umístěn odděleně na dostatečně velkém chladiči v místě e dobrým odvodem ztrátovêho tepla. Toto oddělení je na výkresu označeno čerchovanou čarou. Mezi první a druhou svorkou 1, g zâsuvnê jednotky spojitěho regulâtoru napětí jsou současně zapojeny výstupy zdroje lg napájecího napětí a napájecí vstupy jednak porovnávacího obvodu g a jednak zdroje 5 refcndmího napětí. Výstup zdroje...

Palcový převod odstředivého regulátoru předstihu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265637

Dátum: 14.11.1989

Autor: Babák Jan

MPK: F02P 5/16

Značky: regulátoru, převod, odstředivého, palcový, předstihu

Text:

...pro možnost dělené konstrukce nářadí pro přesné stříhání.Příklad provedení paloového převodu odstředivého regulátoru predstihu zapalování rozdělovače spalovacího motoru podle vynálezu je znázorněn na příložených výkresoch, kde obr. 1 představuje půdorysný pohled s částečným řezem na mechanismus palcového převodu odstředivého regulátoru předstihu zapalování rozdělovače spalovacího motoru a obr. 2 představuje detail palcového převodu,...

Palcový převod odstředivého regulátoru předstihu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265636

Dátum: 14.11.1989

Autor: Babák Jan

MPK: F02P 5/16

Značky: převod, předstihu, odstředivého, regulátoru, palcový

Text:

...body mají polární souřadnice dané vztahemRX F 7 IRI/RZ-Pľ-łť RIfRI 1-1-1-ą. t, 1- b 14-1. 1 u ( ub a-b) 9 ( ab a-b) kde Rx - představuje polární souřadnici bodu Ä povrchové křivky palce (mm) R 1 - představuje polární souřadnici bodu l povrchové křivky palce (mm) x - představuje úhel rozevření polárních souřadnic 51, Ex v obloukové míře (1) a - představuje osovou vzdálenost středu otáčení palce a unášeče (mn b - představujevzdálenost...

Zařízení pro odblokování regulátoru otáček volné turbiny proudového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265633

Dátum: 14.11.1989

Autor: Jiřík Karel

MPK: F02K 11/00

Značky: motorů, turbiny, odblokování, regulátoru, proudového, zařízení, volně, otáček

Text:

...matice s koncovkou bovdenu, který je svým druhým koncem upevněn na úchytné hrídeli páky bovdenu, jež je připojena přes druhý čep ke třmenu rukojeti.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že se jedná o dálkově ovládání odblokování regulátoru otáček volné turbíny přímo z kabiny vrtulníku, při chodu druhého motoru a točícím se nosném rotoru. Pomocí tohoto zařízení se odstraňuje namáhavost práce častým vstupem do prostoru motoru. Sníží...

Zapojení regulátoru pro omezení rázů v převodové skříni regulované soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264635

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kyslík Václav, Jedlička Jiří, Studnický Miroslav

MPK: F16H 57/00

Značky: převodové, regulátoru, soustavy, regulované, skříní, rázů, zapojení, omezení

Text:

...stejnosměrného motoru V regulované soustavě A ustálený kotevní proud. Napěłový signál odpovídající ustálenému kotevnímu proudu (obr. 3 a obr. 5) má konstantní hodnotu až do okamžiku Tl začátku změny žádaných otáček, kdy přichází na vstup ll žádané hodnoty otáčkového regulátoru l požadavek na změnu otáček regulované soustavy 3. od okamžiku Tl začátku změny žádaných otáček se mají otáčky regulované soustavy A postupně snižovat až do okamžiku T 7...

Zařízení pro řízení regulátoru tahu náhonu skladače nebo velkonábalu na textilních úpravárenských strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 263022

Dátum: 11.04.1989

Autor: Stejskal Josef

MPK: B65H 23/00

Značky: zařízení, textilních, velkonábalu, regulátoru, strojích, skladače, úpravárenských, řízení, náhonu

Text:

...zařízení pro řízení regulátoru tahu náhonu skladače nebo velkonábalu na textilníoh úpravárenských strojích podle vyná~ lezu spočívají zejména ve snadnější obsluze, zvýšení životnosti a spolehlívosti zařízení a zejména ve zvýšení kvality zboží a zvýšení bezpečnosti práce.vynález je dále podrobnějí popsán na základě připojeného výkrzsu, na němž je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení pro řízení regulátoru tahu náhonu...

Spojkové zařízení osnovního regulátoru tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262937

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rotrekl Otto, Kočí Radomír

MPK: D03D 49/10

Značky: osnovního, spojkové, tkacího, stroje, regulátoru, zařízení

Text:

...snížení podílu ruční manipulaoe obsluhy při automatiokém uvádění odpojeného oenovního regulátoru do chodu zapojením pohonu stroje, čímž je také odetraněna možnost rozladění seřízeného stroje při opomenutí obsluhy stroje. Zařízení je přitom jednoduche, výrobně nenáročné a v provozu spolehlivá.Příkladné provedení vynálezu je gmdžoměno na přiložených výkresoch, kde je na obr. 1 sohematioky znázorněna část tkacího stroje s celkovým...

Zapojení regulátoru s průběžnou identifikací necitlivé na omezení regulačního orgánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262804

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fessl Jaromír, Jarkovský Jiří

MPK: G05B 13/02

Značky: identifikaci, regulačního, zapojení, průběžnou, orgánů, necitlivé, regulátoru, omezení

Text:

...s průběžnod identifikací je schopen opět dosahovat běžné kvality regulace.Nedostatkem dosavadního zapojení regulátoru s průběžnou identifikací je to, že se nezajisti shoda mezi vypočtenou a měřenou akční velíčinou a tudíž pro identifikaci a výpočet akční veličiny se užívají nerealizované hodnoty vypočtené akční veličiny.Nedostatek tohoto zapojení je patrný zvláště u regulačních obvodú s kaskádní regulací, tj. u obvodů s několika vnitřními...

Zapojení regulátoru s průběžnou identifikací s kompenzací dynamiky vnitřních smyček

Načítavanie...

Číslo patentu: 262803

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jarkovský Jiří, Fessl Jaromír

MPK: G05D 13/02

Značky: průběžnou, regulátoru, vnitřních, dynamiky, kompenzaci, zapojení, identifikaci, smyček

Text:

...zapojen na zdroj parametru3 V 22 an kompenzátoru a výstup prvého rozdílového členu je připojen na druhý vstup děličky, jejíž výstup je výstup kompenzátoru a je připojen na prvý vstup třetího rozdílového členu, na jehož druhý vstup je přípojen výstup soustavy malé regulační smyčky a výstup soustavy malé regulační smyčky je zároveň zapojen na vstup hlavní regulované soustavy a současně na prvý vstup regulátoru s průběžnou identifikaci, na jehož...

Zapojení automatického regulátoru šířky báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 262703

Dátum: 14.03.1989

Autor: Šrubař Pavel

MPK: H04B 1/10

Značky: automatického, zapojení, báze, regulátoru, šířky

Text:

...báze a tím i plnohodnotný stereořonní vjem.Na připojeném výkresu je znázorněno zapojení automatického regulátoru šířky báze. Invertující vstupy zesilovačů jsou kresleny s kroužkem, regulační vstup zesilovače je označen písmenem R.Signáľ levého kanálu Lje přiveden na vstup prvního zesilovače ł a na vstup druhého zesilovače g, podobné je signál pravého kanálu E přiveden na druhý vstup prvního zesilovače l auna inver~ tující vstup druhého...

Zapojení elektronického regulátoru činného výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262301

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šnajberk František, Fidranský Zdeněk, Melíšek Jindřich, Jareš František

MPK: H02J 3/14

Značky: výkonu, zapojení, regulátoru, činného, elektronického

Text:

...v této paměti může být zapsán program, který řídí spínání A odpínání odběrů podle jejich příkonu nebo podle důležitostí.Příklad zapojení elektronického requlátoru činného výkonu podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je blokové schéma zapojení, u něhož ovládací prvek posuvu nebo čítaní je tvořen obousměrným posuvným registrem anebo dekadickým čítačem a na obr. 2 je blokové schéma zapojení s...

Zapojení regulátoru pro potlačení remanentní magnetizace dynama v Leonardově soustroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 262117

Dátum: 10.02.1989

Autor: Brabenec Jiří

MPK: H02P 5/22

Značky: dynama, zapojení, potlačení, leonardově, magnetizace, regulátoru, remanentní, soustrojí

Text:

...proudu v obvodu kotvy, případně napětí v obvodu kotvy na nulovou hodnotu. jakmile je toho dosaženo, moment motoru se rovná nule a motor se nemůže otáčet. Potlačením remanentní magnetizaoe dynama je tedy d-osaženo nulových otáčok motoru soustrojí v pracovních přestávkzích,aniž by bylo nutno vypínt rychlovypínač v obvodu kotev soustrojí.Príklad zapojení regulátoru pro potla« čení remanentní magnetlzace dynama v Leonardově soustrojí podle...

Zapojení nelineárního adaptivního regulátoru doby výtoku dávek kapalných nebo sypkých hmot téhož druhu a proměnlivých vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 262111

Dátum: 10.02.1989

Autori: Maršík Jaroslav, Tůma Jiří, Morávka Jan

MPK: G05D 7/06

Značky: proměnlivých, regulátoru, výtoku, vlastností, dávek, adaptivního, zapojení, nelineárního, téhož, kapalných, sypkých, druhu

Text:

...a skutočnú intenzita to-ku materiálu při posledním vyprazdňování zásobníku. Další výhodou zapojení nelineárního adaptivííího regulátoru pro řízení doby výtoku dávek kapalných nebo sypkých hmot téhož druhu podle vynálezu je jednoduchost realizace a vyšší účinnost a robustnost, rovněž jednoduchost výchozího nastavení parametrů a odolnost k poruchoxvým změnání vstupních veličín.Na připojeném obr. 1 je graficky znázorněn možný postup adaptace...

Zařízení pro mazání sdruženého osnovního a zbožového regulátoru tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261557

Dátum: 10.02.1989

Autori: Matoušek Ladislav, Černý Milan

MPK: D03D 49/10, D03D 49/20

Značky: zbožového, regulátoru, osnovního, mazání, zařízení, tkacího, sdruženého, stroje

Text:

...s otvory, nasměrovanýmí na mazané částí osnovního a zbožového regulátoru. Výhoda zařízení podle výnálezu spočívá především v tom, že z otvorů trysky výstřikuje olej pod přiměřeným tlakem a je tak dopravován na místa, kde maže jednotlivé mechanismý, vačku a prevody sdruženého osnovního a zbožového regulátoru. Přebytečný olej stéká na dno skříně a je znovu nasáván přídavným čerpadlem. K mazání je třeba jen malého množství oleje o objemu...

Zařízení pro adaptaci proporcionálního a integračního kanálu PI regulátoru parních turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 261489

Dátum: 10.02.1989

Autori: Nový Ladislav, Toman Jiří

MPK: G05B 13/02

Značky: proporcionálního, zařízení, parních, turbin, regulátoru, integračního, adaptaci, kanálu

Text:

...adaptačního napětí. U adaptace v I kanálu se volí horní mez základní časové konstanty. Pomocí adaptačního napětí tuto konstantu zmenšujeme a tím potlačujeme chybu vzniklou nepřesností nastavení základní časové konstanty a nepřesností a261 489 nestabilitou součástek v daném zařízení. Vliv výstupního offsetu analogpvých násobiček se projevuje méně než u dosud používaného způsobui Při poruše analogové násobićky zůstává regulační odchylw ka...