Patenty so značkou «regulačný»

Regulačný systém na plynulé vyladenie uhlového skrútenia pneumatickej spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7497

Dátum: 01.08.2016

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 3/12, G05D 13/06

Značky: vyladenie, plynule, spojky, úhlového, pneumatickej, systém, skrútenia, regulačný

Text:

...pracovnému režimu mechanickej sústavy.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese je na obrázku 1 schematicky V rámci blokovej štruktúry znázornený regulačný systém na realizáciu a zabezpečenie plynulého vyladenia uhlového skrútenia pneumatickej spojky a na obrázku 2 uvedené schematické ovládanie samotnej pneumatickej pružnej hriadeľovej spojky.Regulačný systém l na plynulé vyladenie uhlového skrútenia pneumatickej spojky...

Regulačný obvod s rejekčným tlmením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7205

Dátum: 04.08.2015

Autori: Matisková Darina, Balara Milan, Hrehová Stella

MPK: G05B 15/00

Značky: regulačný, obvod, rejekčným, tlmením

Text:

...kmitavej na sústavu tlmenú, bez zhoršenia dynamických vlastnosti uvedenej sústavy. Dynamická časť uvedeného bloku rejekčného má také vlastnosti, že potláča nevhodné vlastnosti dynamickej časti regulovanej sústavy.Regulačný obvod s rejekčným tlmením je tvorený blokom ústredných členov regulátora, prevodníkom DA, rejekčným blokom, akčným členom, regulovanou sústavou, blokom snímačov a prevodníkom AD. Vstupný spoj je pripojený k bloku ústredných...

Regulačný obvod torzne kmitajúcej mechanickej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6227

Dátum: 03.09.2012

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: G05D 13/00, F16D 3/12

Značky: regulačný, sústavy, torzně, mechanickej, kmitajúcej, obvod

Text:

...dokážeme plynule meniť, čiže prispôsobovať tuhostné a tlmiace parametre danej spojky tak, aby počas pracovného režimu nevzníklo nebezpečné torzne kmitanie. Na základe plynulého prispôsobenia dynamických vlastností pneumatickej spojky k dynamickým vlastnostiam samotnej torzne kmitajúcej mechanickej sústavyje založený aj základný princíp realizácie plynulého ladenia danej sústavy za jej chodu nami navrhovaným regulačným obvodom.Prehľad...

Regulačný transformátor s podvojným výstupným vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6072

Dátum: 03.04.2012

Autori: Balara Milan, Balara Alexander

MPK: H01F 29/08

Značky: výstupným, transformátor, podvojným, vinutím, regulačný

Text:

...pričom obr. 1 zobrazuje funkčnú schému regulačného transformátora s podvojným výstupným vinutím, obr. 2 znázorňuje celkové usporiadanie fun l 0kčných častí zariadenia. l( tomuto obrázku je uvedený príklad uskutočnenia vynálezu a sú definované patentové nároky.Na obr. l je znázornený princíp technického riešenia vo forme konkrétnej funkčnej schémy regulačného transformátora s podvojným výstupným vinutím. Význam jednotlivých veličín a označení...

Regulačný obvod s kompenzačným regulátorom stavových veličín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5730

Dátum: 05.04.2011

Autor: Balara Alexander

MPK: G05B 13/00, G05B 11/00

Značky: kompenzačným, stavových, regulačný, obvod, regulátorom, veličin

Text:

...vplyvu je výrazne nižšia. Do regulačného obvodu v takom prípade je začlenený blok staticko-dynamickej kompenzácie(BSDK), ktorý svojou (obvykle nelineárnou) statickou charakteristikou linearizuje celkovú statickú charakteristiku regulačného obvodu. Dynamická časť uvedeného bloku má také vlastnosti, že potláča nevhodné vlastnosti dynamickej časti regulovanej sústavy. Môže to byť napr. prenos s vlastnosťami selektívneho filtra,...

Regulačný obvod otáčok jednosmerného elektromotora bez tachodynama

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5619

Dátum: 07.12.2010

Autori: Balara Milan, Balara Alexander, Balara Dušan

MPK: H02P 5/00

Značky: otáčok, jednosmerného, elektromotora, obvod, tachodynama, regulačný

Text:

...znázornený príklad uskutočnenia vynálezu. Znázorňuje celkové blokové usporiadanie a nastavenie funkčných častí zariadenia, v režime riadenia výstupných otáčok elektromotora. Regulačný obvod otáčok elektromotora 5, ktorý je napájaný z akčného člena 4 je tvorený ústredným členom regulátora rýchlosti (otáčok) 1, riadenýrn prepínačom 2, ústredným členom regulátora prúdu 3, riadiacou logickou jednotkou 6, riadeným pamäťovým prepínačom 8, a...

Regulačný obvod na reguláciu procesu, najmä spaľovacieho procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8545

Dátum: 12.10.2007

Autori: Wintrich Franz, Müller Steffen, Stephan Volker

MPK: G05B 13/04

Značky: reguláciu, najmä, obvod, regulačný, spaľovacieho, procesu

Text:

...11 g, ktorá je zapojená paralelne s ďalšími uvedenými súčasťami.0011 Merané hodnoty meracích zariadeni 5, označované následne ako pozorovacie hodnoty x,opisujú ako stavovú premennú v časovej závislosti skutočný stav systému, to znamená, že platí x x(t). V priradenom vstupnom meniči 1 la sa z týchto časovo závislých pozorovacich hodnôt x vytvárajú rozdelenia P P(x) pravdepodobnosti. V najjednoduchšom prípade sa k tomu...

Regulačný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5449

Dátum: 18.07.2003

Autor: Fries Stefan

MPK: F24D 17/00, G05D 23/01

Značky: regulačný, ventil

Text:

...terrnostatu.Z nemeckého spisu DE 100 56 715 je známy ventil opatrený puzdrom pre zariadenie na dodávku teplej vody, ktorý je vybavený v nadväznosti na prívodná potrubie vstupom prúdua výstupom prúdu pre napojenie na odvádzacie potrubie. Tento známy ventil má ďalej lôžko,-3 do ktorého je vsadená ventilová vložka, ktorá má regulačný piest nastavovaný termočlánkom. Ventilová vložka je u tohto známeho Ventilu za účelom predbežného...

Regulácia génovej expresie používajúca komplex oligonukleotidu a regulačný peptid

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2571

Dátum: 11.10.2002

Autori: Vainikka Satu, Hart Stephen, Pufong Boris Tumi, Ali Simak, Buluwela Laki, Jenkinson John David, Porter Andrew Christopher George, Kanda Patrick

MPK: A01K 67/027, A61K 38/16, A61K 47/48...

Značky: expresie, regulačný, regulácia, komplex, génovej, oligonukleotidu, používajúca, peptid

Text:

...aplikácie0014 Jeden aspekt vynálezu poskytuje in vitro spôsob supresie expresie vybraného génu vbunke, spôsob zahrňuje zavedenie do bunky molekuly obsahujúcej (1) časť viažucu nukleovú kyselinu, ktorá sa viaže na miesto vo vybranom géne alebo s ním spojené, pritom toto miesto je prítomné v genóme,a (2) časť s represorom expresie, kde časť viažuca nukleovú kyselinu obsahuje oligonukleotid alebo mimetikum či analóg oligonukleotidu, a kde...

Termostatický regulačný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1328

Dátum: 08.01.1997

Autor: Piroch Peter

MPK: G05D 7/03, F16K 17/06, F16K 41/04...

Značky: termostatický, ventil, regulačný

Text:

...obr. č.1 a obr.č. 2 eú znázornená priklady konkretnehouekutočnenia termoetatiekeho reeulačneho ventilu.V konkretnom priklade uekutočnenia teehniekeho rie-nia znazorneneho na obrázku č.1 je termoetatioký regulačný ventil tvorený termoetatiekým ventilom L a regulátorom g doeadajúeimregulačnou ihlou 3 na ovládaoiu ihlu 1 regulačnej vložky 5 termowatiokeho ventilu iu ktoreho regulačná vložka 5 je tvorená diem tančným teleeom § e vnútornou dierou Z...

Kombinovaný regulačný obvod hydrogenerátora na konštantný prietok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278031

Dátum: 11.10.1995

Autori: Slamenec Pavel, Kleinedler Peter

MPK: G05D 7/06, G05D 7/03

Značky: konštantný, hydrogenerátora, obvod, kombinovaný, prietok, regulačný

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinovaným regulačným obvodom je riadený geometrický objem hydrogenerátora (1). Riešenie zabezpečuje konštantný dodávaný prietok v druhom vysokotlakovom vedení (4) pri rôznych vstupných otáčkach hydrogenerátora (1) a možnosť ľubovoľnej dodávky v prvom vysokotlakovom vedení (2) v závislosti od vstupných otáčok hydrogenerátora (1) a polohy nastavenia mechanicko-hydraulického servomechanizmu (11).

Regulačný obvod torzne kmitajúcej mechanickej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278499

Dátum: 14.09.1995

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: G05D 13/06

Značky: obvod, regulačný, mechanickej, torzně, sústavy, kmitajúcej

Zhrnutie / Anotácia:

Regulačný obvod je určený na zabezpečenie plynulého ladenia torzne kmitajúcej mechanickej sústavy za jej chodu. Podstata plynulého ladenia danej sústavy je založená na plynulej regulácii, plynulom prispôsobovaní základných dynamických vlastností pneumatickej pružnej hriadeľovej spojky dynamickým vlastnostiam samotnej mechanickej sústavy. Uvedenú podstatu plynulého ladenia zabezpečíme regulačným obvodom (1), ktorý pozostáva z mechanického...

Združený regulačný systém ovládania spaľovacieho motora a trojbodového závesu mobilného energetického prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 277739

Dátum: 18.03.1992

Autori: Mancovič Milan, Ochodnický Vladimír, Kurucová Eva

MPK: A01B 63/114, A01B 67/00

Značky: regulačný, prostriedku, ovládania, systém, spaľovacieho, motora, závěsu, trojbodového, mobilného, združený, energetického

Zhrnutie / Anotácia:

Je určený pre akýkoľvek mobilný energetický prostriedok, ktorý má minimálne jeden trojbodový záves (70). Združený regulačný systém zabezpečuje reguláciu (50) spaľovacieho motora (1), reguláciu (60) trojbodového závesu (70) a spoluprácu týchto regulácií. Regulácia (60) trojbodového závesu (70) umožňuje reguláciu polohovú, polohovo-rýchlostnú, silovú a kombinovanú. Význačnou črtou silovej regulácie je, že záťaž trojbodového závesu (70) nie je...

Regulačný kuželík ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278764

Dátum: 15.01.1992

Autor: Wessman Bo

MPK: F16K 1/12, F16K 1/34, F16K 1/06...

Značky: ventilu, regulačný, kuželík

Zhrnutie / Anotácia:

Regulačný kuželík (1) ventilu v podstate valcového tvaru je vybavený na svojej valcovej obvodovej ploche štyrmi drážkami (2, 3) tvaru V, ktorých prierezová plocha narastá pozdĺž pozdĺžnej osi regulačného kuželíka (1). Dve z nich sú primárne drážky (2), prebiehajúce pozdĺž celej aktívnej dĺžky regulačného kuželíka (1), a druhé dve z drážok sú sekundárne drážky (3), prebiehajúce pozdĺž časti aktívnej dĺžky regulačného kuželíka (1), v ktorej majú...

Signálny a regulačný prístroj pre automatické zisťovanie a automatické riadenie oddelovania neštandardného mlieka v dojarniach hospodárskych zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 269686

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fantazír Jozef, Zavadský Marián

MPK: G01N 33/04

Značky: hospodářských, neštandardného, automatické, mlieka, signálny, riadenie, prístroj, regulačný, oddeľovania, zisťovanie, zvierat, dojarniach

Text:

...na kontrolu zdravotného stavu mliečnej žliazy dojnic a nie na určovanie tých, ktoré sa prejavili ako zdravotne závodné pri prvom dojeni. Okrem toho je pomerne malá životnost týchto zariadeni a častâ poruchovost čo je podstatná ich nevýhodu.Tieto nedostatky odstraňuje aignálny a regulačný pristroj pre automatioké zistovanie a automatická riadenie oddelovania neštandartného mlieka podľa vynálezu.Signalny a regulačný prístroj podľa...

Herbicídny a rastovo regulačný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 263377

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hýblová Oľga, Benda Ferdinand, Chovancová Jarmila, Konečný Václav, Sidóová Eva, Henselová Mária, Varkonda Štefan, Láová Margita

MPK: C07D 275/04

Značky: rastovo, regulačný, herbicídny, prostriedok

Text:

...látok z ich povrchu. Po vyhraneni herbicidnych príznakov na testovacích objektoch sa bonitácíou určil stupeň herbioidneho účinku podľa stupnice uvedenej v príklade 1.Výsledky sú uvedené v tabuľke 2.Tab. 1 Herbicídny účinok poopreemergentnej aplikácii vyjadrený v bonitačných stupňoch.Testované Dávka úč. 1. ovos ovos ježat- pše- kukulátky kg/1/ha repa pohánka Ian horčice víka hluchý siaty ka nica rica I. II. 5,0 4 O 5 5 4 0 0 0 0 O 2,5 2,5 0...

Regulačný systém pre zabezpečenie plynulej zmeny charakteristiky pneumatických spojok

Načítavanie...

Číslo patentu: 259225

Dátum: 17.10.1988

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 25/04

Značky: charakteristiky, změny, spojok, regulačný, systém, zabezpečenie, pneumatických, plynulej

Text:

...prevedenie regulácie pneumatických pružných hriadelových spojok, kde konkrétne obr. 1 predstavuje reguláciu pneumatiokej pružnej hriadeľovej spojky s párovým rozmiestnenim gumových pružin, obr. 2 reguláciu pneumatickej pružnej hriadelovej spojky s tanqenciálne rozmiestnenými gumovými pružinami a obr. 3 reguláciu pneuatickej pružnej hriadelovej spojky s axiálne uloženou qumovou.pružinou.Regulačný systém ł pre zabezpečenie plynulej zmeny...

Variabilný regulačný ventil prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257850

Dátum: 15.06.1988

Autor: Strhák František

MPK: F16K 15/18

Značky: regulačný, prietoku, ventil, variabilný

Text:

...É je opatrený kuželovou časťou gg a z druhej strany vodiacim čapom gg, ktorý je proti tlaku pružiny 1 posuvne uložený vo vodiacom otvore áł vytvorenom V pravom nastaviteľnom doraze §. Vnútorná časť pravého nastaviteľného dorazu § je posuvne uložená v pravom veku g, ktoré je zaskrutkované v telese l.Pravý nastaviteľný doraz § prechádza svojou závitovou častou cez závitový otvor vytvorený v pravom veku g. Z protiľahlej strany telesa l je...

Regulačný prvok brzdného momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254661

Dátum: 15.01.1988

Autori: Branderský Marian, Simonová Viera, Ďurišová Viera, Kováčiková Jana

MPK: A61B 5/04

Značky: momentu, prvok, brzdného, regulačný

Text:

...prvok brzdného momentu podl.a vynálezu,vytvorený zo sústavy otočných kladiek a mechanických prevodov, ktorého podstata spočíva v tom, že pevný držiak je opatrený regulačnou skrutkou, čapovm a odklopným nosníkom konzol, pričom regulačná skratka je opattrená jemným závit-om.Regulačný prvok brzdného momentu svojim konštrukčným usporiadaním umožňuje rýchlejšie nastavenie a regulovanie brzdnej sily -~ brzdného momentu i počas pracovného režimu...

Kombinovaný regulačný obvod tlakovej regulácie hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 242518

Dátum: 15.11.1987

Autori: Bahidský Karol, Vavrík Milan, Gvozdjaková Anna, Jantovie Jozef

MPK: F03C 1/06

Značky: tlakovej, hydromotora, obvod, kombinovaný, regulácie, regulačný

Text:

...dosky,reaguje na zmeny regulovanej veličiny, t. j. tlaku hydromotora s malým tázovým posunom, čo zabezpečuje rýchlosť, stabilitu a kvalitu regulačného procesu. .Na pripojenom výkrese je schematicky znázornený príklad prevedenia kombinovaného regulačného 0-bvodu tlakovej regulácie hydromotora podľa vynálezu.Kombinovaný regulačný obvod tlakovej regulácie hydromotora pozostáva z prvéhoservovalca 9, v. ktorom je uložený prvý servopiest 1...

Regulačný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 252356

Dátum: 13.08.1987

Autori: Gavlák Jozef, Čiško Vojtech, Kolesár Milan

MPK: F16K 7/17

Značky: regulačný, ventil

Text:

...ktorá je opatrená prívodwným otvorom tlakovej kvapaliny. Minerálna suspenzia preteká telesom ventilu priamočiaro,bez zmeny sme-ru toku.Regulačiný ventil podľa tohto vynálezu V dôsledku elastičnosti pružných membrán má dlhú životnost a vysokú funkčonú spoľahlivosť. aj pri regulácii prietoku minerálnychsuspenzii s náchylnosťou k tvorbe sedimentov alebo aj pri vmikąnutí cudzích predmetov do funkčného priestoru regulačného ventilu....

Kombinovaný regulačný obvod výkonovej regulácie hydrogenerátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 249452

Dátum: 12.03.1987

Autori: Zajac Jaroslav, Chudý Ján, Kleinedler Peter, Tlach Ján, Dúcky Jozef, Kurkin František, Mandát Milan, Straka Ľuboš, Kurkin Štefan

MPK: F04B 1/28

Značky: obvod, kombinovaný, regulácie, regulačný, výkonovej, hydrogenerátora

Text:

...piesta 1. Pracovne priestory prvého a druhého servopiesta l, z sú napojené prvým nízkotlekovým vedením lg a druhým nízkotlakovým vedením L 2 na rozvádzač al. Vstup rozvádzače 31 je napojený tretím nízkotlakovým vedením Q cez tretiu clanku L 1 na krtiací ventil ü, ktorý je pomocou štvrtého nízkotlekovćho vedenia 21 napojený na odmerný hydrogenerátor 23 uložený na hriadeli g hydrogenerátora, Pracovný priestor prvého vysokotlakovóho piesta § je...

Regulačný ventil s vyrovnávaním tlaku a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235233

Dátum: 15.02.1987

Autor: Fančovič Karol

MPK: F16K 1/06

Značky: regulačný, ventil, spôsob, výroby, tlaku, vyrovnávaním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru regulácie prietoku kvapalín. Rieši problém konštrukcie regulačného ventilu s vyrovnávaním tlaku medzi zásobníkom a priestorom, do ktorého sa dávkuje kvapalina cez dutú rúrku slúžiacu zároveň ako uzatváracie zariadenie. Konštrukčný materiál zaručuje použiteľnosť pre širokú paletu organických a anorganických kvapalín. Pri výrobe regulačného ventilu sú dielce spájané nasadením za využitia tepelnej roztažnosti.

Elektrohydraulický dvojčinný regulačný prietokový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 228567

Dátum: 15.08.1986

Autori: Baráni Vladimír, Mancovič Milan, Ochodnický Vladimír

MPK: F16K 3/24

Značky: dvojčinný, regulačný, prietokový, ventil, elektrohydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrohydraulický dvojčinný regulačný prietokový ventil so zloženým telesom ventilu, pozostávajúceho z plášťa telesa s valcovou dutinou a z vložky telesa vo tvare valca, v ktorej sú hlavné valcové plochy dutiny pre vloženie zloženého valcového posúvača, vytvorené vo smere kolmom na jej os rotácie i štyri pracovné hrany zárezmi do vložky telesa pred jej vložením do valcovej dutiny plášťa telesa vo tvare drážok tak, aby tieto zárezy preťali...

Hĺbkový segmentový regulačný uzáver obtoku plavebnej komory o veľkom spáde

Načítavanie...

Číslo patentu: 219553

Dátum: 30.09.1985

Autor: Rusina Blahoslav

Značky: plavebnej, regulačný, veľkom, obtoku, spáde, hĺbkový, komory, segmentový, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Hĺbkový segmentový regulačný uzáver obtoku plavebnej komory o veľkom spáde, vyznačuje sa tým, že má duté ploché hradiace teleso (1) vytvorené dvoma súbežnými a sústrednými hradiacimi stenami (2, 3) s osou krivosti v osi otáčania telesa, vnútornou (2) vydutou a vonkajšou (3) vypuklou, navzájom spojenými po šírke i po výške diafragmami, dole deflektorom (4) a hore oblým nosom (5), plynule nadväzujúcim na obe hradiace steny (2, 3) a vykloneným na...

Regulačný ventil pre redukčné ventily

Načítavanie...

Číslo patentu: 224828

Dátum: 01.11.1984

Autor: Fulier Jozef

Značky: redukčné, ventily, ventil, regulačný

Zhrnutie / Anotácia:

Regulačný ventil pre redukčné ventily pozostávajúci z kužeľky posuvne uloženej v telese redukčného ventila na tlačnej pružine a dosadajúcej na sedlo uchytené prievlečnou skrutkou, v ktorej je uložený tlačný člen vyznačujúci sa tým, že vonkajší povrch telesa /8/ kužeľky /7/, alebo vnútorný povrch dutiny /6/ telesa /1/ redukčného ventila je oproti prívodnému kanálu /2/ opatrený aspoň jednou radiálnou drážkou /18/, pričom v telese /1/ redukčného...

Regulačný autotransformátor pre reguláciu a stabilizáciu napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 214606

Dátum: 01.07.1984

Autor: Samek Ernest

Značky: stabilizáciu, reguláciu, autotransformátor, regulačný, napätia

Zhrnutie / Anotácia:

Regulačný autotransformátor pre reguláciu a stabilizáciu nap(tia, vyznačujúca sa tým, že má dva polovodičové prvky (3) napr.tyristory alebo tranzistory v antiparalelnom zapojení zaradené v sérii s hlavným vinutím /1/ pre reguláciu magnetizačného prúdu.

Regulačný ventil pary

Načítavanie...

Číslo patentu: 213953

Dátum: 01.06.1984

Autor: Velšic František

Značky: regulačný, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Regulačný ventil pary pozostávajúci z hlavice ventilu, vlnovca a uzatváracieho kužeľa, vyznačený tým, že obsahuje regulačnú skrutku /6/, ktoré je opatrené nábojom /5/ so závitom a sedlom /4/, ktoré smeruje k uzatvaraciemu kužeľu /3/ vlnovca /2/, pričom regulačná skrutka /6/ vyčnieva z hlavice /1/ cez uzáver /7/ ventilu je opatrené tesnením /8/ a ovládacím štyrhranom /10/.

Regulačný ventil s trojstupňovou expanziou plynu pre redukčné ventily

Načítavanie...

Číslo patentu: 222789

Dátum: 01.02.1984

Autor: Fulier Jozef

Značky: regulačný, expanziou, plynů, ventil, redukčné, ventily, trojstupňovou

Zhrnutie / Anotácia:

Regulačný ventil je určený pre redukčné ventily na redukciu tlaku plynu odoberaného z oceĺových fliaš. Regulačný ventil je tvorený dutým telesom, v ktorom je nad sedlom kužeĺky vytvorená horná expanzná komora a sedlo je tvorené plochým tesniacim krúžkom uloženým na podložke. Pod sedlom je vytvorená dolná expanzná komora spojená kruhovou štrbinou s priečnou drážkou, ktorá tvorí výstup z regulačného ventila.