Patenty so značkou «regulační»

Regulační mechanismus nadproudové spouště

Načítavanie...

Číslo patentu: 260546

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hladký Tomáš, Plotěný Arnošt

MPK: H01H 71/40

Značky: regulační, mechanismus, nadproudové, spouště

Text:

...spouště.Výhody requlačního mechsnismu podle vynálezu spočívají v plynulosti nastavení požadované funkční hodnoty a jednoduchosti konstrukčního provedení.Příklad provedení regulačního mechanísmu podle vynálezu je uveden na pžiloženém výkrese,kde je na obr. 1 pohled na regulační mechanismus shore a na obr. 2 pohled zezadu.Regulační mechanismus sestává z ovládacího kotoučku § s čelní plochou Q, jež tvoří osazsní izolačního osazeného...

Regulační ventil s proměnnou vodivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260513

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novotný Karel, Panoch Václav

MPK: F16K 31/02

Značky: regulační, proměnnou, vodivosti, ventil

Text:

...otvory pro průohod vodiclch kolíkñ lg R proti každé ůzké-straně táhln 3 jevytvofen podélný válcový otvor pro průohod tyčinky 33. Tyčinky lg jsou pevně spojeny s hornim jádrem 1. V dolním jádru Q a v pouzdru gg je kolmo k jejich podélné ose a rovnoběžně se širokou stranou táhla 3 vytvořen válcový otvor 5. V cele délce tohoto válcového otvoru g je do něj na každá široké straně táhla 3 tąk vložen jeden váleček A odpružený přitlačovací pružinou...

Regulační dvojventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 276488

Dátum: 17.06.1992

Autor: Němec Bohumil

MPK: F16K 31/02

Značky: regulační, dvojventil

Regulační smyčka

Načítavanie...

Číslo patentu: 270865

Dátum: 14.08.1990

Autor: Butora Svatoslav

MPK: F28F 27/00

Značky: regulační, smyčka

Regulační zařízení pro přívod spojitého pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270405

Dátum: 13.06.1990

Autor: Seragnoli Enzo

MPK: B26D 1/00

Značky: spojitého, pásu, přívod, zařízení, regulační

Text:

...motnrem gł, od něhož se může odvozovat pohyb ostatních částí stroje, k němuž je regulační zařízení podle vynálezu připevněno.Vprevo od svislé oey 3 § jsou umístěny aymetricky enalogické součástí. které jsouoznačený stejnými vztehovými značkemi s búrkou. Hnsci hřidel 53 g poháni rozne pohyblivé součásti etroje, nspřikled beliciho stroje na cigerety. Ke hnacimu hřideli 32 je připojeno převodni jednotke g otáčok na knitočtovs eignúly (obr. 2),...

Regulační snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 270082

Dátum: 13.06.1990

Autor: Jankásek Jan

MPK: G05D 3/00, G01P 13/00

Značky: regulační, snímač

Text:

...clona 2, obě ve tvaru kruhových výsečí. soustava tvorená kluznými pooložkami 2, první clonou g a druhou clonou g je na čepu ll zajiätäna pojistným kroužkem Q. První clona g a druhá clona g jsou navzájem propojeny staväoími prvky 3, v tomto případě šrouby, která jsou umíetěny v drážkách tvaru oblouku vytvorených v obou clonáoh 3, 2, což umožňuje vzájemné pootočení první clony g a druhé clony Q. K první clona 3 je pripojen unášecí čep gg. K...

Regulační zařízení k otevření horní části výfukového kanálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269941

Dátum: 14.05.1990

Autori: Tatek Pavel, Bouška František, Husák Pavel, Pýcha Karel

MPK: F02D 9/14, F02D 9/00, F02B 33/30...

Značky: otevření, kanálu, horní, výfukového, částí, regulační, zařízení

Text:

...umísläném ve valci a opět-nou naböhovou plochu pro styk s vytahovačem. S výhodou může být aretační zařízení totožné s vytahovačem. protože pro uvedení aretačního elementu do chodu je třeba nejprve posuvnő žoupátko vysunout e překonćním sily vratné pružiny a teprve potom jej aretovał. Áretační element zapadne pHmo do tőleea posun/něho šoupćt ka a je naprosto neoctvlslý od činnosti celeho regulačnlho zařízení l tyčky poeuvného šoupaika.V...

Regulační vrstva do vrstvených náplastí a obkladů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268838

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kovács Gábor, Barta Irén, Fekete Pál, Pallos László, Máhr Lajos

MPK: A61L 15/06

Značky: obkladu, její, náplastí, regulační, výroby, vrstvených, způsob, vrstva

Text:

...dosahuje 100/200 nebo 200/250 pro větší molekuly účinná látky a 100/150 pro menlí molekuly účinné látky. V případě účinné látky hydrorilního .charakteru například tetrabutalinsulrát/ je výhodná podrobovat kopclymerní Iőliią, mající vyšší obsah vinylacetátu /molárně 20 až 30 / ozáření, zatímco pro hydrofobní účinnou látku /například nitroglycerín/ je vhodné ozařovat kapelymer mající nižší obsah vinylacetátu /molárně 10 az 15 /.Fôlie, která se...

Regulační ústrojí úhlu vybočení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268504

Dátum: 14.03.1990

Autori: Karászi György, Mádi Jenö, Ratskó István, Ivony József

MPK: B62D 5/06

Značky: ústrojí, vybočení, regulační, úhlu

Text:

...je spojen s prvním potrubím ga případně gg a jejich horní prostor žg pro kapalinu je spojen s třetím potrubím lłg případně llà. V dělící stěně äâ, která od sebe odděluje spodní prostory šš a horní prostor gg pro kapalinu, jsou paralelné vedlesebe uloženy zpětná ventily łł a škrtící ventily 36. Zpětný ventil 34 zabraňuje proudění knpnlíny zo opodního proutoru 55 pro kupaliuu směrem do horního prostoru gg pro kapalínu. Uzomykocí člen šz...

Regulační relé průměrného výkonu a práce

Načítavanie...

Číslo patentu: 268201

Dátum: 14.03.1990

Autor: Losa Evžen

MPK: G05F 5/00

Značky: regulační, průměrného, práce, výkonu, relé

Text:

...prvního převodníku Zlé s druhého převodníku Ali, bloku lg interního času e bloku §Š externího času, přičemž ne vstup prvního převodníku 211 je připojen výstup bloku § snímsčů, na vstupy druhého přsvodníku ALL je připojen druhý výstup prvního převodníku 31 a druhý výstup bloku gç interního času.Reguleční relé průměrného výkonu 8 práce pracuje následujícím způsobem ne sledovaných zeřízeních je umístčns sit snímečů. což jsou v podstdtě...

Regulační systém pro řízení sušení obilí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268023

Dátum: 14.03.1990

Autori: Zábranský Jiří, Řehák Radovan

MPK: G05D 22/02

Značky: systém, sušení, regulační, obilí, řízení

Text:

...0 h§ 1 nÝ Vlhkoměr. který měří vzorkovacím zařízením dodávané vzorky ze vstupu obilí do sušárny a z jeho výstupu.Hlavní výhodou systému podle vynálezu je úplná automatizace řízení procesu sušení obilí v horkovzdušní sesypné sušárně. Systém umožnuje sledovat a řídit sušící proces s využitím vstupních dat na základě matematických závislostí - sušící rovnice a rovnice látkové bilance. čímž se docílí přesné regulace s daným množstvím vstupních...

Regulační vinutí transformátorů, zajména velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266760

Dátum: 12.01.1990

Autori: Čanda Petr, Hoffmann Evžen

MPK: H01F 27/28

Značky: velmi, zajména, napětí, transformátoru, vinutí, regulační, vysokého

Text:

...vinuti od izolačniho válce. Každá dvojice protilehlých patek, z nichž jedna je ne horní a druhá na spodní.straně regulačního vinutí, je spojene izolační lištou tak, že každý konec lišty je suvně uložen ve hranolovité vidlici, vytvořené na konci svislé části patky. Fži tomto uspořádání je výhodné, jestliže vidlicovité konce patek, jako i konce izolačních lišt, jsou na přilehlé straně k válcovitému vinutí náběhově skuseny.Uspořádáním...

Regulační klapka odvětrání pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 265865

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kožíšek Bohuslav, Matějíček Josef, Lebduška Josef, Vaněček Václav, Holásek Oldřich

MPK: A21B 3/02

Značky: regulační, odvětrání, klapka

Text:

...táhla o opěrný element pevně spojený s tělesemHlavním přínosem vynàlezu je spolehlivá těsnost v uzavřen ném stavu a možnost nastavení stálých mínimálních průtokových ploch v regulační klapce. Nastavení hradítka do požadované polohy na těsnící regulační ploše se provádí uvolněním vačky opírající se o opěrný člen pootočením tàhla, Zpětným utažením vačky pootočením táhla se vyvodí síla zaručující dostatečnou těsnost a neměnnost regulačního...

Regulační teplotní systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 265552

Dátum: 13.10.1989

Autori: Míča Karel, Doručka Jan

MPK: F27B 9/36

Značky: systém, regulační, teplotní

Text:

...uprostřed pece mezi horními kanály a dolními kanály a mezi vnitřními topnými články, které s vnějšími topnými články tvoří společnou skupinu, jejíž vnější topné članky jsou k vnitřním topným článkům v poměru počtu 21 až 41.Pokrok proti stávajícímu stavu regulace teplot u vícekanálových pecí lze spatřit v umístěni regulačního termočlánku do středu pece mezi kanály a vnitřní topné články, kde není přímo ovlivněh prouděním vzduchu ani posuvem...

Regulační zařízení pro hydraulické obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 264465

Dátum: 14.08.1989

Autori: Dobšák Vladimír, Buchta Vlastimil

MPK: F16K 17/10

Značky: zařízení, obvody, regulační, hydraulické

Text:

...gg se zapuštěným těsnicím profilem lg. Vnitřní dutina §§ je vedená směrem od výstupkú 2 ke dnu gg šoupátka 1. Konec šoupátka 1 je opatřen kuželovou plochou gg, přiloženouna dosedací hranu gg. Ve dnu gg je umístěna tryska § hlavního ventilu s oboustranně vytvořeným odlehčením gg, určujicím délku trysky § hlavního venitlu. Zakončení šoupátka 1je osazeno po obvodu čela nejméně dvěma výstupky g. Téměř do celé vnitřní dutiny âá šoupátka 1 je...

Regulační chlazení pro vzduchem chlazené spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 263754

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pustějovský Ivan, Gonsior Ladislav

MPK: F01P 7/02, F01P 7/16, F01M 5/00...

Značky: spalovací, chlazené, regulační, chlazení, vzduchem, motory

Text:

...l je součástí ventilátoru lg I její hnací část Q je uloženn na hnacím hřídlei 1 a hnaná část g je spolu s oběžným kolem g ventilátoru lg uložena na hnamém hřídeli ll, ve kterém je vytvořen přívodní kanál ll, který vyúsčuje do pracovního prostoru lg kapalinové spojky l.Regulační ventil l je uložen na výfukovém potrubí lg, do jehož prostoru zasahuje bimetalickým čidlem g, pro snímání teploty výfukových plynů. Regulační ventil 3 je opatřen...

Regulační zařízení sběrače elektrického proudu elektrických lokomotiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 263064

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mašek Václav

MPK: B60L 5/28, B60L 5/32

Značky: proudu, elektrických, regulační, elektrického, lokomotiv, sběrače, zařízení

Text:

...se ukazují určité nedostatky,spočívající ve složitém způsobu seřizování, netěsností systému,nestabílnosti při rychle se opakující manipuleci, nestabilnosti po delším provozu a závislost na aerodynamických pomšrech. ovlivněných provozovanou rychlostí.Výše uvedené nevýhody odstraňuje regulační zařízení sběrače elektrického proudu elektrických lokomotiv, jehož podstata spočívá V tom, že těleso regulace je opatřeno jedenácti kanál~ ky a čtyřmi...

Regulační vzduchová dýza

Načítavanie...

Číslo patentu: 263059

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šorna Václav, Šíp Josef, Bělohoubek Bohuslav, Hippman Zdeněk, Srbek Jaroslav, Pátek Zdeněk, Plášil Jaroslav

MPK: B07B 13/00

Značky: vzduchová, dýza, regulační

Text:

...při průmyslové přípravě štěpkůpro výrobu dřevotřískových desek nebo pro papirenský průmysl.Příkledné provedení regulační vzduchové dýzy podle vynálezu je znšzmměno na výkresu, kde představuje obr l podélný řez telesem dyzy s přívodním hrdlom e přívodním pctrubim, obr 2 příčný řez rovinou A-A z obr, l a obr, 3 příčný řez přívodním hrdlom rovinou B-B z obro l, Regulační vzduchové dýza je uložena mezi levou a pravou stěnou l, 2 třídící komory....

Regulační zařízení vícestupňového radiálního ventilátoru s rozváděcími lopatkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 262858

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šavrda Miloš

MPK: F04D 29/46

Značky: ventilátoru, lopatkami, zařízení, radiálního, vícestupňového, rozváděcími, regulační

Text:

...a jsou v radíálním směru kratší než netáčivé rozváděcí lopatky.Obvodová složka rychlosti vstupujícího vzduchu se tím vytváří u každého stupně, takže ekonomíčnost ventilátoru je podstatne vyšší než u vícestupňového ventilátoru pouze se vstupní regulací. Mezílehlé uspořádání rozváděcích lopetek pevných a natáčívých přispívá ke spolehlivosti e tuhosti regulačního zařízení.Na připojených výkresoch je schemstíckyznázorněn příklsd provedení...

Regulační ventil plynného nebo tekutého média se sinusovým průběhem přímočarého pohybu kuželky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262576

Dátum: 14.03.1989

Autor: Stejskal

MPK: F16K 31/524

Značky: kuželky, tekutého, ventil, přímočarého, regulační, pohybu, media, sinusovým, plynného, průběhem

Text:

...vodioími čepy g s nosným rámem §. Vodicí čepy l opatřené vratnými pružinami lg a regulačními maticemi ll jsou suvně uloženy v upevňovacích otvorech 3 třmenu 3. Ve vedení 5 nosného rámu § je pohyblivě uložena kulisa 1 s tvsrovaným otvoremg a večkou 2 na hřídeli lg, otáčivě uložené v nosném rámu 5. Kulisa 1 je stavitelné spojena s vŕetenem ll a kuželkou lg regulačního ventilu.Na zadní stěně lg nosnéhorámu á je upevněn servopohon lg,...

Regulační tlumivka s plynulou regulací pro zkoušení kabelů a kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262380

Dátum: 14.03.1989

Autor: Richtr Josef

MPK: H01F 21/06

Značky: plynulou, kabelů, zkoušení, tlumivka, kondenzátorů, regulaci, regulační

Text:

...obvodu, kvalitou transformátorových plechů a omezením regulačního rozsahu od cca 10 8 do 100 E vzduchové mezery. Konstrukce vlastní cívky musí být provedena s ohledem na maximální potlačení přídavných ztrát ve vinutí. zkoušení menších kapacít, než je nastavený rozsah regulace, je možný připojením známé kapacity. Při požadavku širokého rozsahu zkoušek se zkoušenci různých napětí a kapacit se volí dvě tlumivky, obě izolované na nejvyšší zkušební...

Elektrický regulační motor se zpětnovazebním čidlem polohy rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261970

Dátum: 10.02.1989

Autori: Prchlík Vojtěch, Vávra Zdeněk, Skalický Jiří, Mariák Ferdinand, Slezák Karel, Vurm Vladimír

MPK: H02P 7/32

Značky: zpětnovazebním, rotoru, motor, čidlem, elektricky, polohy, regulační

Text:

...motoru, je umístěno alespoň jedno jednofázové sním~ací vinutí. Dvoutázove budlcí vinutí i jednofázové snímací v-inutí jsou vytvořena ve tvaru plošné cívky, metodou plošných spojil, umístěnév rovlně kolmé na osu otáčení motoru. Výstup každého z jednofázových snímacích vinutí je připojen na vstup vlastního nezávislého rotačního transtormátoru. Výstup každého nezávislého rotačního transformátoru je pak připojen na vstup vlastního...

Regulační ústrojí stálé statické výšky pneumatického vibroizolačního uložení objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260736

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pešík Lubomír, Krejčír Oldřich

MPK: F16F 15/04

Značky: stálé, výšky, statické, uložení, regulační, pneumatického, objektu, ústrojí, vibroizolačního

Text:

...napnuto. Ohebný závěs zabraňuje kmitavěmu pohybu objektu v požadovaném směru. Pneumatické pružiny mezi objektom .a podkladom omezují přenos .nežádoucích vibrací.Na priložených výkresoch jsou příklady provedení regulace stálé statické výšky pneumatického vibroizolačního uložení objektu podle vynálezu. Na obr. 1 je objekt podepřený dvěma pryžovými nárazníky ajednou pneumatickou pružlnou s »tlakovacím zařízením v podobě dušového ventilu a s...

Regulační člen stabilizátoru proudu elektromagnetu jaderné magnetické rezonance

Načítavanie...

Číslo patentu: 259442

Dátum: 17.10.1988

Autori: Králík Miroslav, Hronek Vítězslav

MPK: G01N 24/08

Značky: elektromagnetů, člen, proudu, magnetické, jaderné, rezonance, stabilizátoru, regulační

Text:

...rezonance podle vynálezu je, že pouzdra výkonových tranzistorů jsou přímo bez izolačních podložek spojená s chladičem, který je navíc spojen s ochrannou zemí. Tím vzniká podstatně vyšší chladící efekt sníženímtepelného odporu přechodu pouzdro-chladič a zvyšuje se zatížitelnost tranzistorů a jejich spolehliłvost. Dynamické vlastnosti zaruču.je buzení z tranzistoru opačne polaritý,který může být v zapojení se společným emi torem a pnotože...

Regulační uzavírací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258503

Dátum: 16.08.1988

Autor: Hamouz Zdeněk

MPK: F23L 13/00

Značky: zařízení, uzavírací, regulační

Text:

...vybrání spalinového kanálu a utěsněn po celém obvoduVýhodou předmětného regulačního uzavíracího zařízení je především možnost výměny celého komplexu v případě jakékoliv závady, a to bez sebemenší potřeby bourání kouřového kanálu,což lze provést při nejbližší krátké odstávce agregátu bez vychlazení pracovního prostoru. Další výhodou je skutečnost, že všechna ložiska jsou umístěna vně kouřového kanálu, což snižuje jejich namáhání a umožňuje...

Regulační ventil plynného nebo tekutého média se sinusovým průběhem rychlosti přímočarého pohybu kuželky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258271

Dátum: 16.08.1988

Autor: Stejskal Jaroslav

MPK: F16K 31/52

Značky: přímočarého, sinusovým, plynného, tekutého, regulační, kuželky, media, ventil, pohybu, průběhem, rychlostí

Text:

...lg, které je jinak blokováno samosvorností kuželového převodu převodové skříně gg servomotoru lg, je prvé převodové kolo ll těsně suvně uložené na hřídeli lg opatřeno osazením gg a vybráním gg, které spolu s čepem ll hřídele lg a pružinou gg tvoří výsuvné spojení prvého převodového kola ll a hřídele lg.Výsuvné spojení prvého převodového kola ll a hřídele lg, znázorněné na obr. 6 je tvořeno pomocným pastorkem ll těsně suvně a otáčivě...

Regulační zařízení teplokapalinového topení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257938

Dátum: 15.06.1988

Autori: Brožek Jaromír, Leimer Jaroslav, Kořínek Jiří, Truhlář Václav

MPK: F16K 3/08, B60H 1/04

Značky: regulační, topení, zařízení, teplokapalinového

Text:

...tčlesem jeden celok.Do podstaty vynálezu spadá též to, že v první komoře a v druhé komoře jsou vytvořeny radiální výatupky,.na které v otevřeném stavu regulačních uzavíracíoh segmentů dolćhá radiální přepážko. Přitcm radiální výška těchto výetupků odpovídá výšce výřezů provedených v uzavírecích segmentech a jejichž okraje tvoří dorazy pro omezení otočnćho pohybu regulačního ělenu.Podle vynálezu je též výhodné, provést radiální výstupek...

Akaricidní, herbicidní a růstově regulační prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257773

Dátum: 15.06.1988

Autori: Magyari István, Bihari Ferenc, Czövek Rudolf, Timár Judit, Schüszler Erzsébet, Bohus Péter, Inczédy Péter, Mészáros Jenö, Klumpp Egon, Eifert Gyula

MPK: A01N 33/18

Značky: prostředek, složky, regulační, účinné, způsob, herbicidní, výroby, akaricidní, růstově

Text:

...Vyloučená usazeniíia se odstředí, promyje se vodou a usuší na vzduchu do konstaiítní hmotnosti. Získá se 28 kg 2 ~trifluormethyl-4,B-dinítroľenolu čistoty 94,3 . Výtěžek 92,4 °/o.Emulzní koncenirát obsahující 60 0/0 hmotnostních EC B 0433 g 2 ~triilLIorn 1 eil 1 y 1-4,řdlnitrtíioilolu 970/0 se rozpustí při 40 °C ve směsi 200 g isoforonu a 25 g xylenu. Roztok se ochladí na teplotu mĺstnosti a jařefiltruje GAF-filtrem o velikosti...