Patenty so značkou «regulačnej»

Zapojenie odberovej regulačnej jednotky plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5365

Dátum: 08.02.2010

Autori: Michal Martin, Žuffa Ladislav

MPK: F17D 1/00, F17D 3/00

Značky: zapojenie, odberovej, jednotky, plynů, regulačnej

Text:

...do diferenciálneho ohrevno chladiaceho člena (DOChC) 4. Regulačný blok 5 obsahuje aj riadiacu jednotku a príslušné regulačné armatúry. Nízkotlaký teplý výstup 7 z DOChC je napojený do odbemej nízkotlakej vetvy 3. Nízkotlaký studený výstup 8.1 z DOChC je napojený na sekundámu stranu výmenníka tepla 9, ktorý je primámou stranou zaradený do vysokotlakej vetvy plynovodu 1. Nízkotlaký ohriaty studený výstup 8.2 z výmenníka 9 je ďalejnapojený do...

Zapojenie regulačnej stanice plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5168

Dátum: 07.05.2009

Autori: Michal Martin, Žuffa Ladislav

MPK: F17D 1/00, F17D 3/00

Značky: regulačnej, zapojenie, plynů, stanice

Text:

...realizovať dané technické riešenie zaradením napr. optimalizovaného trubkového výmenníka.Ako zo zapojenia vyplýva, oproti konvenčnámu riešeniu z doterajšieho stavu techniky nie sú potrebná investičná náklady na kotolne zohrievajúce regulačne miesta, náklady na samotná palivo, zväčša plyn alebo elektrická ohrevy.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZapojenie regulačnej stanice plynu je znázomená na obr. l. K vysokotlakovej vetve...

Zostava zemnej domovej regulačnej stanice plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282846

Dátum: 22.11.2002

Autori: Kováč Ladislav, Gála Tibor

MPK: G01F 15/18, F16L 3/00, F17D 1/04...

Značky: zemnej, domovej, regulačnej, zostava, plynů, stanice

Zhrnutie / Anotácia:

Zostava zemnej domovej regulačnej stanice plynu zložená z ľavého rámu, pravého rámu, horných bočníc, dolných bočníc, horných nosníkov a dolných nosníkov a debnenia, v ktorej je k vstupu výstupnej rúry (8) pripojený výstup výstupného kolena (10), s ktorým je spojený jeden koniec nosiča (11). Druhý koniec nosiča (11) je spojený so vstupným kolenom (9). Vstupná rúra (7) aj výstupná rúra (8) sú pevne spojené s horným nosníkom (5) a dolným nosníkom...

Zostava na umiestnenie domovej regulačnej a meracej techniky na plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2909

Dátum: 11.06.2001

Autori: Rechtorík Igor, Lalo Ladislav

MPK: F17D 3/01

Značky: regulačnej, techniky, meracej, domovej, zostava, umiestnenie

Text:

...alebo meracej techniky.Prehľad obrázkov na ýkresochPríklady uskutočnenia zostavy na umiestnenie domovej regulačnej a meracej techniky pre plyn podľa technického riešenia sú schematicky znázornené na obrázkoch, kde na obr. 1 je nakreslený čelný pohľad na najjednoduchší typ zostavy. Obr. 2 znázorňuje čelný pohľad do vnútorného priestoru zostavy podľa obr.1,v ktorom je umiestnená regulačná a meracia technika. Obr. 3 vyjadruje pôdorysný pohľad na...

Skriňa na osadenie meracej a regulačnej techniky plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2095

Dátum: 12.03.1999

Autor: Čižinský Prěmysl

MPK: F17D 3/01, F16L 57/00

Značky: meracej, techniky, skriňa, plynů, osadenie, regulačnej

Text:

...na skriňu z boku. Obr. 3 znázorňuje základovú dutú štvorbokú tvarovku a obr. 4 znázorňuje plášťovú dutúNa obr. 1 a 2 je skriňa na osadenie meracej a regulačnej techniky plynu. vytvorená z troch na seba uložených základových dutých štvorbokých tvaroviek 1 obdĺžnikového pôdorysného tvaru. na ktoré sú uložené dve duté plášťové štvorboké tvarovky g s jedným otvoreným bokom Q, ktoré majú pôdorysný tvar približne písmena C. Základová dutá...

Zostava zemnej domovej regulačnej stanice plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1832

Dátum: 06.05.1998

Autori: Kováč Ladislav, Gála Tibor

MPK: F17D 1/04

Značky: zostava, zemnej, domovej, regulačnej, stanice, plynů

Text:

...bezpečnosť pri montáži a prevádzke stanice.Prehľad obrázkov na yýkreseNa priložených obrázkoch je znázornené konkrétne vyhotovenie zostavy zemnej regulačnej stanice plynu podľa technického riešenia. Na obr.l je nárys zostavy, pričom pre zvýšenie názornosti je zemná časť V schematickom reze. Naobr.2 je nakreslený bokorys kovovej časti konštrukcie, ktorá je samonosná.Príkladné uskutočnenie zostavy zemnej domovej regulačnej stanice plynu...

Riadiaci mechanizmus regulačnej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264740

Dátum: 12.09.1989

Autor: Makovíni Peter

MPK: B28B 7/20

Značky: mechanizmus, riadiaci, jednotky, regulačnej

Text:

...g potrubím lg.Do vyhrievacieho telesa 1 je privádzané teplonosné médium. Pri stúpajúcej teplote sa v snímači lg zväčšuje objem dilatačnej kvapaliny lg, čo sa prenáša potrubím lg do dilatačného člena g. Dilatačný člen Ě postupne nadvihuje regulačná tyč 3. Výstupok l na regulačnej tyčí g najskôr odtlačí (pootočí) zub Q a potom pri äalšom zdvihani regulačnej tyče 3 zapadne zub à pod výstupok l na regulačnej tyčí 3. V tejto polohe súčasne...