Patenty so značkou «reguláciou»

Inteligentná pneumatická pružná hriadeľová spojka s reguláciou tlmenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6113

Dátum: 03.04.2012

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 3/12

Značky: hriadeľová, pneumatická, inteligentná, pružná, tlmenia, reguláciou, spojka

Text:

...poháňanej časti g, medzi ktorými je umiestnený kompresný priestor spojky tvorený tlačenými s a ťahanými pružnými dutými telesami i plnenými plynným médiom. Pružné duté telesá sú konštrukciou tangenciálneho rozmiestnenia po obvode uložené medzi opomými telesami j. Skrutkami 1 sú pripevnene k opomým plochám Q, čim je zaručená dokonalá tesnosť kompresného priestoru spojky. Regulácia tlmenia torzných kmitova torzných nárazov je zabezpečená...

Zapojenie sieťového vypínača s reguláciou osvetlenia a jeho konštrukčné usporiadanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5840

Dátum: 04.10.2011

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H04B 3/54, H02J 13/00

Značky: osvetlenia, sieťového, zapojenie, reguláciou, konštrukčné, usporiadanie, vypínača

Text:

...polvlny a blok í skratovacieho rozpájača pre modulátor zápornej polvlny je pripojený paralelne k bloku 3 amplitúdového modulátora zápornej polovlny.Zapojenie sieťového vypínača s reguláciou osvetlenia a jeho konštrukčné usporiadanie znázornené na obr. 6 pozostáva z bloku § amplitúdového modulátora kladnej a zápomej polvlny, bloku 2 skratovacieho rozpájača pre modulátor kladnej polvlny, bloku m skratovacieho rozpájača pre modulátor zápomej...

Samozavlažovacia kvetinová debnička so spodnou reguláciou odtoku vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5439

Dátum: 07.05.2010

Autor: Frajman Oleg

MPK: A01G 9/02, A01G 27/00

Značky: spodnou, kvetinová, samozavlažovacia, reguláciou, odtoku, debnička

Text:

...spodnou reguláciou odtoku vody podľa obr. 2 tvori základná debnička a vnútorná prepážka, medzidno 1, so systémom drenážnych otvorov a sacích knôtov. V spodnej, zásobnej časti 6 samozavlažovacej kvetinovej debničky je pod medzidnom 1 v bočnej stene 3 samozavlažovacej debničky vytvorený výpustný otvor kruhového prierezu na vloženie regulačného odtokového prvku 5,ktorým je výpustka tvaru dutého valcového kolika s hlavou 7 na zabezpečenie...

Spôsob napájania plazmového horáka plynom, zmesným plynom alebo plynovou zmesou, pri ktorom sa vykonáva regulácia objemového prúdu plynu v kombinácii s tlakovou reguláciou; a zostava na vykonávanie uvedeného spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7788

Dátum: 06.07.2004

Autori: Irrgang Gerhard, Krink Volker, Laurisch Frank, Steudtner Thomas

MPK: B23K 10/00, H05H 1/00

Značky: zostava, uvedeného, plynů, plynovou, vykonáva, tlakovou, objemového, prúdu, spôsobu, vykonávanie, horáka, napájania, reguláciou, kombinácii, ktorom, plynom, zmesným, regulácia, plazmového, spôsob, zmesou

Text:

...opisovaných napríklad v DD 132247, nemôže viesť k vytvoreniu optimálnych potrebných rozmanitých zmie šavacích pomerov.0012 Je však tiež známe dávkovanie plynu pomocou čisto objemovej regulácie prúdu. Týmtospôsobom by bolo možné vyrobiť definované reprodukovateľné plynové zmesi.0014 V US-6 972 248 Bl sa opisuje spôsob a zostava umožňujúca zníženie opotrebenia elektród a dýz pri plazmovom rezaní kyslíkom použitím zmesi kyslík-dusik namiesto...

Mikroskopické výstupky na prepichovanie kože s reguláciou hĺbky prepichnutia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3077

Dátum: 20.12.2002

Autori: Cormier Michel, Trautman Joseph

MPK: A61B 17/20, A61N 1/30, A61M 37/00...

Značky: prepichnutia, kôže, prepichovanie, reguláciou, výstupky, hĺbky, mikroskopické

Text:

...jamkovania kože môže byť zmenšená napnutím kože V čase prepichovania mikroskopickými výstupkami, viď napriklad patentový spis W 0 O 1/41863 (Trautman a další). Bohužiaľ ani napnutie kože celkom nekompenzuje vlastnosti jamkovania kože a výsledné čiastočne alebo premenlive prenikanie mikroskopických výstupkov. Napriek tomu, že jedným prípadným riešením je využitie dlhších mikroskopických výstupkov, tak v dôsledku vlastnej premenlivosti 2...

Zapojenie na brzdové zariadenie s reguláciou blokovania a/alebo prekĺzania pri pohone

Načítavanie...

Číslo patentu: 279139

Dátum: 08.07.1998

Autori: Batistic Ivica, Wupper Hans, Fennel Helmut, Büttner Hans-joachim

MPK: B60K 28/16, B60T 8/32

Značky: brzdové, zariadenie, zapojenie, prekĺzania, blokovania, pohone, reguláciou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie obsahuje senzory (1 až 4) jednotlivých kolies na generovanie elektrických signálov, ktoré predstavujú otáčanie kolies, ďalej obvody na tvorenie referenčnej rýchlosti vozidla, na výber signálov senzorov (1 až 4), na rozpoznávanie zákrut a na generovanie signálov, riadiacich brzdový tlak. K obvodu (5), ktorý poskytuje signály rýchlosti obidvoch kolies, a vyhodnocovaciemu zapojeniu (7) sú pripojené výberové obvody (8, 9), na ktoré sú...

Trojfázový elektródový kotol s automatickou reguláciou výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 949

Dátum: 14.09.1995

Autor: Tichý Pavel

MPK: F24H 1/48

Značky: trojfázový, elektródový, reguláciou, výkonu, automatickou, kotol

Text:

...od seba navzájcxn a najmä od uzlovej elek-trody. Horné čelo kotla má zabudovaný odvod ohriatej kvapaliny.obr.3 a 4 znázorňujú zariadenie v rezoch,v ktorom sú tri hlavné elektrody ulo žexué symetricky v strede kotla a uzlom ich spojenia do hviezdy je elektrickyvodivý plášť kotla.V obidvoch prípadoch znázorňuje šípka smer prúdenia ohrievanejkvapaliny a zariadenia sú umiestnené zvisle.Zariadenie podľa obr. l a 2 pozostáva z držiaka ...

Protibežne rotačný spaľovací motor riadený reguláciou reakčného momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277992

Dátum: 14.09.1995

Autor: Vechter Vladimír

MPK: F01B 13/04

Značky: spalovací, reakčného, reguláciou, riadený, momentu, protiběžně, motor, rotačný

Zhrnutie / Anotácia:

Na prstenec (18), otočne uložený na radiálnom ložisku (11) vzhľadom na stator, je skrutkovým spojom (103) pripevnený brzdový kotúč (102), ktorý je možné brzdiť hydraulickou brzdou (105) upevnenou v držiaku (104) na hornej časti (20) statora. V prstenci (18) sú ukotvené radiálne čapy (17), uspôsobené pre otočné uloženie vložených kužeľových ozubených kolies (16) spoluzaberajúcich s kužeľovým ozubeným kolesom (4) rotačných valcov a s kužeľovým...

Zapojenie brzdového zariadenia s protiblokovacou reguláciou a/alebo reguláciou pri prekĺznutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 280454

Dátum: 07.06.1995

Autori: Fennel Helmut, Bleckmann Hans-wilhelm

MPK: B60T 8/88

Značky: zariadenia, zapojenie, brzdového, protiblokovacou, reguláciou, prekĺznutí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie brzdového zariadenia s protiblokovacou reguláciou a/alebo reguláciou pri prekĺznutí pozostáva zo spúšťacích obvodov (1) na úpravu signálov činidiel kolies vozidla, z regulačného obvodu (2) na vyhodnocovanie a spracovávanie upravených signálov snímačov a na vytváranie riadiacich signálov brzdového tlaku, z kontrolného obvodu (3), ktorý nezávisle od regulačného obvodu (2) signály snímačov spracovávajú, a z obvodov (8, 8, 9, 9) na výmenu...

Univerzálny vzduchový ventil s reguláciou vstupov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277686

Dátum: 17.12.1991

Autor: Haišman Jaroslav

MPK: F16K 31/122, F16K 11/044, F16K 11/074...

Značky: reguláciou, vstupov, ventil, vzduchový, univerzálny

Zhrnutie / Anotácia:

Predmet vynálezu rieši mechanizmus a konštrukciu vzduchového servoventilu, ktorý môže zastávať viac funkcií. Univerzálny vzduchový ventil s reguláciou vstupov pozostáva zo vzduchového ventila s prepojovateľným vzduchovým pohonom. Spodná časť valca (6) vzduchového pohonu je otočne spojená s telesom (1) ventilu a horná časť valca (6) vzduchového pohonu je pevne spojená s ovládacím mikroventilom (19). Dolné ventilové sedlo (5) a horné ventilové...

Zapojenie polovodičového spínača u regulátoru s mínusovou reguláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267354

Dátum: 12.02.1990

Autor: Pátrovič Ladislav

MPK: G05F 3/16

Značky: reguláciou, regulátoru, mínusovou, polovodičového, spínača, zapojenie

Text:

...kontrolnej žiarovky T 4 je zapojený na svorku B-, pričom kolektor tohoto tranzisto CS 267 354 Blru tvorí samostatnú svorku 61. Báza je cez napájací odpor R 7 spojená s uzlom ochranného odporu R 5, kolektoru zopínacieho tranzistora T 1 a bázy spínacieho tranzistora T 3. Ďalšia inverzná časť zapojenia je charakterizovaná tým,že emitor snímacicho tranzistora T 2 je spojený so svorkou Il» i jeho kult-klan je pripojený na bázu spínacíeho...

Horáková súprava s hydraulicko-elektronickou reguláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267330

Dátum: 12.02.1990

Autor: Pažický Július

MPK: F27B 9/36

Značky: hydraulicko-elektronickou, súprava, hořáková, reguláciou

Text:

...plynulú reguláciu.Príklad vyhotovenia horákových súprav e hydraulicko.ilektronickou regu 1 áciou~znázorňuju priložený výkres, kde je uvedená funkčné schéma zariadenia.Hydraulické centrále l natlekuje hydraulický olej, ktorý je cez tlakové hydraulické potrubie 1 privádzaný k hydrauliokému rozvádzaču ll. Odtiaľ sa vretným hydraulickým potrubím g dostáva naspäť do hydrauliokej centrály l. Palivové základňa 1 dodáva palivo o požadovanej viskozite...

Tunelová pec s reguláciou podpecného priestoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267329

Dátum: 12.02.1990

Autor: Pažický Július

MPK: F27B 9/36, F27D 17/00

Značky: tunelová, reguláciou, podpecného, priestoru

Text:

...rozdelená na prsdhrlevecie pásmo g, páliace pásmo g a chladiace pásmu 3, na ktorá je napojená teplovzdušná potrubie 5. Ako pomocný zdroj dodávky tepla pre sušlareň i slúži spaľovacieĺkomora §.Udpadný vlhký vzduch zo sušiarne odtahuje eueiareneký ventilátor 1. Z predhrievaciehc pásma 3 pece dymová plyny odťahuje ventilátor dymových ply nov. Vzduchotechnika v podpecnom priestore je vybavená ľavým ventilátorom 1 a pravým ventiiátorom lg....

Zapojenie polovodičového spínača u regulátoru s plusovou reguláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 266265

Dátum: 13.12.1989

Autor: Pátrovič Ladislav

MPK: G05F 3/16

Značky: zapojenie, regulátoru, reguláciou, spínača, polovodičového, plusovou

Text:

...kontrolnej žiarovky tvori samostatnú svorku pg. Ráza je coz napájací odpor B 1 spojená s uzlom ochranného kondenzátora çj, prcdpütovóho udporu 52 a bázy spínacieho tranzistora budenia EĚ. Ďalej je u inverznej časti omitor snímacieho tranzistora El spojený 5 házou spínacieho tranzistora kontrolnej žiarovky T 4 a kolektor snimacieho tranzistora El je zapojený na svorka Q. Medzibázou snímacicho tranzistora ľl a svorkou g je zapojený...

Pneumatická pružná hriadelová spojka s reguláciou tlmenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 259224

Dátum: 17.10.1988

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 25/04

Značky: pneumatická, hriadeľová, reguláciou, tlmenia, spojka, pružná

Text:

...znázornená v dvoch pohladoch s vyznačeným rezom pneumatické pružná hriadeľová spojka s tangenciálne rozmieatnenými pružnýmí dutými telesami po obvode s možnosťou regulácie tlmenia a navyše s pridavným regulačným systémom pre zabezpečenie plynulej zmeny krivkovej charakteristiky spojky, ktorá z dynamického hladiska práce agregátu je najoptimálnejšia.Pneumatická pružná hriadelová spojka pozostávajúca z hnacej časti l a hnanej časti g, medzi...

Dvojtaktný motor s reguláciou nasávania

Načítavanie...

Číslo patentu: 254928

Dátum: 15.02.1988

Autor: Repáč Ladislav

MPK: F02M 35/10

Značky: nasávania, reguláciou, motor, dvojtaktný

Text:

...konštrukcie sú však náročné na výrobu a vynaložené náklady sú neúmerne k dosahovaným výkonom motorov.Uvedené nedostatky odstraňuje dvojtaktný motor s reguláciou nasávania pozostávajúci z valca, piesta, ojnice a klukového hriadela podľa vynálezu, ktoreho podstata spočíva v tom, že oproti sacieho hrdla valca, jena ojnici uprav ná klapka, oproti ktorej je V dolnej časti esta vytvorený Výrez(Výhodypbdla vynálezu spočívajú v tom,že sa...

Delička s pneumaticko-magnetickou reguláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254909

Dátum: 15.02.1988

Autori: Marhefka Ján, Šilhár Žigmund, Pridala Lubomír, Duba Lucián

MPK: B01D 3/42

Značky: reguláciou, dělička, pneumaticko-magnetickou

Text:

...navrhnuté tak, že je vylúčený únik spracovávanej kvapaliny do okolitého prostredia, čo je nevyhnutné u kvapalín toxických a zdraviu škodlivých. Delička s pneumaticko-magnetickou reguláciou je prevádzky schopná aj pri sťažených klimatických podmienkach, nakoľ 4ko duplikátorová konštrukcia zabezpečuje správny chod zariadenia až do teploty -30 stupňov Celzia. Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu, je vhodné pre prácu vo výbušných prevádzkach,...

Vyhrievacie teliesko, najmä pre spájkovačky s automatickou reguláciou teploty hrotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244316

Dátum: 15.11.1987

Autori: Gondár Viliam, Viktorin Zbynik

MPK: H05B 3/10

Značky: najmä, reguláciou, vyhrievacie, teploty, spájkovačky, automatickou, hrotu, teliesko

Text:

...určeného pre napájanie vyhrievacieho telieska.Uvedené riešenie prináša nasledovné výhodjednoduchá kůllstľllkíľla vyhrievacieho telieska v podstate odpovedajúca konštrukčnému prevedenia telieska, ale bez regulácie teplotyk napájaniu postačuje dvojžilová šnúra~ jednoduchá a ľahká výmena vyhrievacieho telieska- uvedené konštrukčné prevedenie termočlánku pri svojej jednoduchosti eliminuje vplyv tepelnej zotrvačnosti a s tým spojený problem...

Zapojenie ultrazvukového generátora s automatickou reguláciou času činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 240499

Dátum: 15.08.1987

Autor: Huber Irén

MPK: H03L 7/24

Značky: činnosti, ultrazvukového, generátora, času, zapojenie, reguláciou, automatickou

Text:

...1.vPri kontaktov-ani dvoch materiálov ultrazvukovou energiou, napriklad pri výrobe integrovaných obvodov» a tranzistorov V mikroellektronike, kde sa kontaktuje propojovací drôt na čipy a vývody puzdra, dochádza k zvyšovaniu záťaže, ultrazvukovej hlavice 4 predstavovanej postupoou deformáciou drôtu.V dôsledku toho rastie aj impedancia ultrazvu-kovej hlavice 7, takže prúd ňou tečúci bude klesať. Ak do série s ultrazvukovou hlavicou 4...

Hydraulický diferenciál s plynulou reguláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252359

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kasala Ladislav

MPK: F16H 39/40

Značky: diferenciál, plynulou, reguláciou, hydraulický

Text:

...vozikoch, kombajnoch, poľnohospodárskych zberacich samohybných strojoch,osobných a nákladných vozidlách s pohonom predných kolies a po vybavení týchto vozidiel kuželovými súkoliami a kardanovými hriadeľmi aj vo vozidlách s pohonom všetkých kolies.Na výkresoch 1, 2 a 3 je znázornený jeden príklad prevedenia hydraulického diferenciálu s plynulou reguláciou podľa vynálezu, kde na obr. 1 je v. náryse zobrazený rez A-A jednou...

Zapojenie ultrazvukového generátora s automatickou reguláciou frekvencie

Načítavanie...

Číslo patentu: 234888

Dátum: 15.01.1987

Autor: Tučka Fedor

MPK: H03L 7/06

Značky: frekvencie, reguláciou, zapojenie, automatickou, generátora, ultrazvukového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je automatická regulácia frekvencie ultrazvukového generátora v závislosti od meniacej sa záťaže ultrazvukovej kmitavej sústavy. Uvedeného účelu sa dosahuje zapojením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že zdroj periodického signálu je pripojený na vstup výkonového zosilňovača a na posúvač fázy. Jeden výstup výkonového zosilňovača je pripojený na ultrazvukovú kmitavú sústavu a druhý jeho výstup je pripojený na obmedzovač...

Automatická radiaca spojka s otáčkovou a momentovou reguláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 229437

Dátum: 15.04.1986

Autor: Janda Pribin

MPK: F16D 13/02

Značky: automatická, momentovou, otáčkovou, spojka, reguláciou, radiaca

Zhrnutie / Anotácia:

Automatická radiaca spojka s otáčkovou a momentovou reguláciou, pozostávajúca z hnaciaho hriadeľa, dvojdielnej valcovej vačky, lamelovej spojky a odstredivých závaží, vyznačená tým, že s nacím hriadeľom (1) je cez čelné výstupky (27) spojená válcová vačka (2), ktorá je pružinou (14) odpružená v telese (15) a skrutkovou plochou (29) opierajúca sa o protikus (3) spojený cez ďalšie čelné výstupky (28) s dutým hriadeľom (11) uloženým na hnacom...