Patenty so značkou «regulace»

Stranová regulace pečení průběžné pekařské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260525

Dátum: 15.12.1998

Autori: Černík Jiří, Vencl Lubomír, Komárek František

MPK: A21B 1/00

Značky: stranová, pečení, regulace, průběžné, pekařské

Text:

...pečicího prostředí je možno plynule měnit rychlost a smer proudění konvekčního proudu pečicíhoprostředí na levou nebo pravou stranu pečicího tunelu a střed a umolnit tak změnu konvekčníhoOddelením konvekčního proudu pečicího prostředí dojde k výraznému proudění v pečicín tunelu. Tím dochází k pečení sálavě - konvekčním způsobem, jehož výsledkom je zvýšení rovnoměrnoeti pečení. snížení epotřeby energie a urychlenĺ pečení.Na připnjeněm...

Způsob regulace pH

Načítavanie...

Číslo patentu: 272084

Dátum: 15.01.1991

Autori: Jaroš František, Skalický Petr

MPK: G05D 21/02

Značky: regulace, způsob

Způsob regulace hrotů jiskřiště generátoru rázových vln pro neinvazní lithotrypsii a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270064

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šunka Pavel, Štuka Čestmír, Beneš Jiří, Koláček Karel, Bárta Zbyšek, Babický Václav, Kordač Václav

MPK: A61B 17/22

Značky: neinvazní, generátoru, hrotu, způsob, způsobu, jiskřiště, lithotrypsii, zařízení, regulace, rázových, provádění

Text:

...je graíicky znćzoměn průběh napětí na jlskřiěti razových vln s vyznačením časových intervalů použitých k regulaci. kde U značí napětí na jiskřištl. t čas v ms.Jak je patrno z obr. 1. napětí se po impulením nabití tunkčního kondenzátor-u na něm pomalu snižuje svodem před odpor vody v jiskřlitl. Pokud je doba mezi počátkem nabíjení a průrazem jiskřiště kratší než imt. nastal výboj dřív než byl funkční kondenzátor dostatečně nablt a je třeba...

Způsob regulace záznamových proudů magnetických hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 269910

Dátum: 14.05.1990

Autor: Jelínek Zdeněk

MPK: G11B 27/36, G01R 33/00

Značky: magnetických, regulace, proudu, záznamových, způsob

Text:

...v požadevaném vzájenněm poměru úrovní a úrovně záznamových proudů magueticwch hlav o měrných knitočtech v superpozioi se současně regulují pouze jedním regulační prvkem při zachovaní vzájomného poměru úrovní záznamových proudů magnetických hlav o měrných kmitočtech v celém regulačním rozsahu.Výhodou způsobu regulace záznamových proudů magnetických hlav je to, že jedním regulačním prvkom lze nastavit spolu se všemi měrnými signály o...

Vyhodnocovací a logický obvod regulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 269840

Dátum: 14.05.1990

Autori: Loukota Stanislav, Dlabač Jaroslav, Novotný Josef

MPK: G05G 15/08

Značky: vyhodnocovací, logický, regulace, obvod

Text:

...logických funkcí,čtvrtý vstup gâ šeeté jednotky 99 logických funkcí a čtvrtý vstup 105 šesté jednotky 100 lo gických funkcí jsou připojeny na kladný potenciál 1. První vstup 161 vyhodnocovacího obvo du 160 je spojen e prvním vstupom 173 kontrolního vyhodnocovacího obvodu 170 výstupů zesnímačů B 9 Výstkpem 15 g prvního snímače 140 regulované veličiny, například polohy, uhlo vého natočení, tlaku, teploty a podobné. Třetí vstup 165...

Způsob havarijní regulace teploty v oblasti malých chladicích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269798

Dátum: 14.05.1990

Autori: Prockat Dieter, Zimmermann Ralf, Laske Olaf, Niedermüller Bernd

MPK: F25D 29/00

Značky: zařízení, malých, teploty, chladicích, způsob, havarijní, regulace, oblastí

Text:

...HPOHZIBOJXSITCŠ BIISHEHHŘ pearuponannn. TaK JTD HÚJBFłaIITCH HEOÓXDÄIHMNB ÄJISI BTUFÚ PEFYJIDIPIEJBäIlHSI JlIiPlFJIIl/Iñ HEPGKJIDWEBIHSI. ĺĺÉHCIlPaBłIl-IŘ ÄaŤHHK C DTHOCHNEĚCH K HGHY CXEMOŘ OÓPaÓOTKHüTKJĺĺľlöeTcñ . d HÚHEXE) HÚJIXDJISIIIIHH Uó PEJUÚM H HOCPGHCTBOH UÓHWHHK VBJIÚB CHFHEIJIHÉBHMHMnoaperenue nonnoduee noncuaeŕca na nayx unmecuenynmux npuuepax ocymecraueunn. onucuaanmnx aaapnñnoe perynnpoaanue Teuneparypu a xouonunbuuxe c nByMH...

Způsob regulace dodávky tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266824

Dátum: 12.01.1990

Autori: Havelka Zdeněk, Petrovský Ivan

MPK: F04D 27/00

Značky: regulace, způsob, dodávky, tepla

Text:

...současně charakteristiku vstupního výparníku, tj. závislost tlaku páry v sání na objemu páry V sání, případně tlaku páry v sání na nasávané hmotnosti na sání kompresoru. Odtud též vyplýva, že pro dva shodné prípady návrhových stavů, ale jiné průběhy strmosti této vstupní charakteristiky může dojít i k nezbytnosti návrhu dvou odlišných strojů.Z těchto skutečnosti vyplývají základní poznatky pro regulaci termokompresoru. Z rozboru použití...

Způsob regulace výpalu v šachtové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 265702

Dátum: 14.11.1989

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: F27B 1/00

Značky: způsob, výpalu, šachtové, regulace

Text:

...přibližně 5 hmot. zbytkového kysličníku uhličitého ve vápně, bude teplota kouřových plynů okrouhle o 100 OC nižší, nežli kdyby přívod tepla pokryl 100 výpalu vápna, totiž 0 kysličníku uhličitého ve vápně. Běžně vyhovující úchylky od požadované hodnoty výpalu činí asi Í 1 hmot. kysličníku uhličitého ve vápně. To znamená, že pro regulaci postačí měřitteplotu kouřových plynů 5 přesností asi 10 až 20 °C. Tento požadavek je snadno...

Zapojení pro stabilizaci regulace buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264439

Dátum: 14.08.1989

Autori: Petrášek Petr, Kuna Václav, Hrzán Emil

MPK: H02P 9/10

Značky: stabilizaci, regulace, zapojení, stroje, synchronního, buzení

Text:

...znázorněn blokovým sohématem na přiloženem obrázku.zapojení podle vynálezu je sestaveno z obvodu 1 žádená hodnoty regulečního obvodu napätí, ktorý je svým výstupom łł připojen na vstup glł žádané hodnoty porovnávacího a regulačního členu 3 regulečního obvodu napětí, jehož vstupy 3 zpštnovazebních signálu jsou připojeuy na výstupy §Lł zpětnovazebního členu § napětí e jehož výstup 21 je připojen na vstup łàł akčního členu budící soupravy...

Způsob regulace zatížení sklízecích mlátiček a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264302

Dátum: 12.07.1989

Autori: Erdélyi József, Balogh Barnabás, Rusz Vazul, Fekete András, Földesi István, Seres László

MPK: G05D 17/02

Značky: způsob, mlátiček, sklízecích, regulace, provádění, způsobu, zatížení, tohoto, zařízení

Text:

...za pomoci výkresů, na nichž znázorňuje obr. l zapojení zařízení podle vynálezu, uskutečňující navržený způsob ve spojení s konstrukcí sklízecí mlátičky, obr. 2 čelní pohled na panel centrální jednotky zařízení podle vynálezu, vytvořené v kabině řidiče sklízecí mlátičky, a obr. 3 schematický nákres regulačního systému vytvořeného na sklízecí mlátičce a uspořádání čídel pro uskutečňováníPodle způsobu regulace zatížení sklízecí mlátičky...

Způsob regulace spalovacího motoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263507

Dátum: 11.04.1989

Autori: Macek Jan, Meltzer Miroslav

MPK: F02D 35/02, F01K 23/06, F01P 9/00...

Značky: regulace, motorů, tohoto, způsob, spalovacího, zařízení, způsobu, provádění

Text:

...výměníků tepla chlazení vody a olejePro soustavu motor ~ výměník tepla platí rovniceQ Qpal 19 Ťĺuťąvp Wuixuť kde značíQ - tepelný výkon dodávaný soustavou- tepelný výkon přiváděný palivemnie - efektivní účinnost motoru íKC - podíl tepla odváděného chlazením motoruqłvp - účinnost výměníku tepla výfukových plynů dle 5 účinnost výměníků tepla chlazení vody a olejevynález si klade za úkol podstatné zmenšit výše uvedené nedostatky a vytvořit...

Způsob automatické regulace celkového tlaku zředěných plynů v procesu lyofilizace a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262966

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vala Miroslav, Havelka Jiří

MPK: F26B 5/06

Značky: způsob, zředěných, plynů, provádění, regulace, procesu, tohoto, způsobu, tlaku, zapojení, celkového, lyofilizace, automatické

Text:

...vzduchu nebo jiného netečného plynu do sušící komory tak, aby se v této komoře udržoval požadovaný celkový tlak. Nevýhodou tohoto postupu je, že olejové vývěva trvale čerpá vlhké plyny ze sušící komory, což vede k postupnému znehodnocení oleje a k poklesu čerpacího výkonu vývěvy a má nepříznívý vliv i na průběh následujícího useku desorpce.Nedostatky uvedených postupů jsou naproti tomu odstraněny u způsobu automatické regulace celkového...

Zařízení k provádění centrální regulace průběhu tahových sil během snování

Načítavanie...

Číslo patentu: 262825

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vitamvás Zdeněk, Prášil Vladimír, Haruda František, Machaň Oldřich

MPK: D02H 13/26

Značky: provádění, zařízení, regulace, snování, během, ťahových, průběhu, centrální

Text:

...Obr. 2 znázorňuje schematícky zařízení k provádění centrální regulace průběhu tahových síl během snování podle vynálezu sestávajíní z čidla232 325 pro sledování váhy oívky. Obr. 3 znázorňuje schematicky zařízení k provádění centrální regulaoe průběhu tahových síl během snování podle vynálezu sestávajírí z čidla pro zjiščování doby snování. Na obr. 4 je znázorněne závislost tahové síly F na průměru oívky É během snování. Na obr. 5 je znázorněna...

Zapojení automatické regulace předtlaku energetického bloku se dvěma paralelně uspořádanými turbogenerátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 262720

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bednařík Karel, Chýlek Zdeněk, Štirský Pavel

MPK: G05D 16/08

Značky: předtlaku, automatické, zapojení, bloků, paralelně, energetického, dvěma, turbogenerátory, regulace, uspořádanými

Text:

...rozdílu výkonů prvního a druhého turboge nerátoru je zapojen pátý přepínací kontakt pro odpojení ovládače více-méně od integrátoru a propojení zpětnovazební smyčkydroj signálu výkonu druhého turbogene ignálu výkonu prvního turbogene obvodu může být připojen ů prvního a druhého tur vstup je připojen z na kladný vstup je zapojen zdroj su. K uzlu za integrátorem korekčníhoměřicí přístroj pro kontrolu rozdílVýhodou zapojení podle vynálezu je,...

Obvod řízení a regulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 262127

Dátum: 10.02.1989

Autori: Minárik Jozef, Fürbacher Ivan, Linhart Václav, Hulík Petr

MPK: G05B 19/02

Značky: obvod, řízení, regulace

Text:

...1 I napětových .úrovní Výstup sou~ čtovétío členu 1 je spojen s prvým vstupom lro-zhodovacího členu 2, k jehož druhému vstupu je připojen zdroj 4 tlakovêho oleje,k třetímn vstupu je připojen uzsavínací ventil 6 a k jehož výstupu je připojen obvod 3 spouštění línacího motoru, jehož výstup je výstupom celého obvodu řízení a regulace la je spojen s nezakresleným hlnacím motorem zařízení pro únavové la jiné zkoušky podle čs. AO č. 262118. Vstup...

Zapojení automatické regulace rychlosti odvěsů v kolejové brzdě na spádovišti

Načítavanie...

Číslo patentu: 260683

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bodlák Miroslav

MPK: G05D 13/62

Značky: brzdě, automatické, kolejové, rychlostí, odvěsů, zapojení, spádovišti, regulace

Text:

...odbrzdovací konstantuzařízení tak, že se dá umístit do skříňky přímo u kolejové brzdy. Umožňuje snížit složitost a nespolehlivost automatizačního zařízení, umožňuje odstranit stavy selhání dosavad~ ních systémů tím, že zohledňuje tření mezi soukolími a brzdnými trámci Odstraňuje-nežádoucí vlivy jízdních odporů a velkou hlučnost celého systému.Na přiloženém výkresu je nakreslen příklad zapojení podle vynálezuoVýstupy elektromagneticląích...

Pružné zavěšení a pohon vibračního běhounu na straně regulace výstředníkového momentu vibrátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259998

Dátum: 15.11.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: zavěšení, momentu, pohon, pružné, straně, vibračního, regulace, výstředníkového, běhounu, vibrátorů

Text:

...je tento zetêžován jen radiálniVýhoda pružného zavěšeni a pohonu vibračniho běhounu na straně regulace výetřednikového momentu vibrátoru epočivá v ton. že na jedné straně válce je nejen pohon pro běhoun. ale 1 regu~ lace výstřednikového momentu vibračniho budiće. Další výhode epočivá v tom, že je oddělen pohon běhounu od zevěěeni. čímžse toto stává pružnějši.Ne přiloženém výkresu je echematicky znázorněn na obr. 1 podelný řez pružného...

Systém dálkové regulace dodávaného množství barvy pro tiskové stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258002

Dátum: 15.07.1988

Autori: Förster Karl-heinz, Jentzsch Arndt, Schanze Klaus, Johne Hans

MPK: B41F 31/00

Značky: tiskové, dálkově, množství, stroje, dodávaného, systém, barvy, regulace

Text:

...coenxennoň c önoxon ynpaanenna 15.Ľanee, ynpannamman CHCTEMG 9 conepxur B ceöe suuucnurenbwuü önox 17, coenmenuň-co croponu sxona c naMnrbm 16 H önoxou ynpaaneunn 15, a co croponu suxona qepes neuynnrnnnexcop 18 - c rperbeů cucreuoä npoaoos 10. Ynpasnzmman cucTeMa 9 nepeaer nennqunu ynpannnmmero noseňcrnun qepes rpernn cucre~ My nponoon 10 H cyMMHpymmnM ónox 11 oópaŕuo K Hcnonunrenbuoň cucTeMe 1. Bmopoň axo cyMMnpywmero qnoka 11 cnnsan co...

Systém regulace soustrojí spalovacího motoru a šroubového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257421

Dátum: 16.05.1988

Autori: Vorel František, Prokš Zdeněk, Zídek Jan

MPK: F02D 29/04

Značky: motorů, spalovacího, regulace, šroubového, systém, kompresoru, soustrojí

Text:

...do stavu, ktorý noohrožujo ani Jednotlivá prvky vlastního aoustroji, ani k němu pripojený pracovni mechaniamua.pSyatm regulace aouatrojí apalovaciho motoru a ěroubověho kompresoru podle vynálezu ao ochematicky znazorněn na uglrçrdl a to bez pomocných a zabezpečovacích obvodů.,jŤř.v klidové polcze, kdy apalovacł motor ncběži, noběží ani pomocný kompresor gg. Trojcostný aolenoidový ventil gs Je v poloze, kdy prívod vzduchu z Jimky.g§ je...

Hladinová regulace Bánkiho trubiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 256972

Dátum: 15.04.1988

Autori: Záruba Jan, Jirsák Václav, Kolář Rudolf, Holata Miroslav

MPK: F03B 15/06

Značky: regulace, bánkiho, hladinová, trubiny

Text:

...který musí být menší než moment hydrostatiokého tlaku na desku klapky g uzávěru, při jejím maximálním otevření, což může vést při menších spádech k nutnosti upoutání předmětů v koši protizávaží 5 nebo k opačné orientaci koše protízávaží É.Pokud klapkový uzávěr škrtí nepřiměřeně průtok vody na kolo l turbiny, stoupá hladina vody v šachtě g natolik, že voda počne přepadat přes prah ll, jehož korunu tvoří pryžová podložka česlí 3 dnoveho odběru...

Obvod progresívní regulace teploty transkutánní sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256852

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šebela Arnošt

MPK: G05D 23/19

Značky: regulace, sondy, obvod, progresivní, transkutánní, teploty

Text:

...hodnotu a v okamžiku, kdy otáčky vzrostou nad jmenovitou hodnotu, jsou spínací prvky rozpojeny.V konkrétním výhodném provedení je zařízení podle vynálezu opatřeno čtyřmi spínacímí prvky a snímacím ústrojím pro snímání průohodu střídavého proudu v jednotlivých fázích nulou. Tato úprava slouží k rychlé změně otáček a popřípadě k rychlé reverzací chodu motoru a k synchronizaci spínání jednotlivých fází.S pomocí těchto čtyř spínacích...

Zapojení pro antipompážní ochranu turbokompresoru při regulace tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242692

Dátum: 01.04.1988

Autor: Kristan Dušan

MPK: F04D 29/66

Značky: antipompážní, tlaku, zapojení, ochranu, regulace, turbokompresoru

Text:

...aby odpovídela okamžitému otevření akčního orgánu pro reguleci tlaku. To má za následok zpomalení, případně zastavení vstupní ermatury v poloze zajiětující bezpečný průtok média strojem po kritickou dobu poruchy a zabrání se tak nebezpečí pompáže první sekce agregátu. To umožňuje umístit čidlo pro antipompášní regulaci oo nejblíže spotřebiči, zdroji poruch, např. na výtlak turbokcmpresoru a zvýšit tak účinnost antipompážní ochrany. Tím se...

Způsob úpravy a regulace reaktivity fenolformaldehydových rezolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255193

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kaška Jiří, Smrčka Jindřich, Makovský Leopold

MPK: C08G 68/10

Značky: fenolformaldehydových, regulace, reaktivity, rezolu, úpravy, způsob

Text:

...jehož předmětem je způsob úpravy a regulace reaktivity ťenolformaldehydových rezolů pripravených kondenzací fenolu nebo jeho derivátů e formaldehydem za přítomnoeti hydroxidů alkulických kovů či zemin s jejich následnou parciální neutralizací a používaných pro pojení vláknitých/izolačních materiálů.Podstata vynálezu spočíva v tom, že parciální neutralizace se provede vodnými roztoky těch anorganických kyselín či od nich odvozených amonných...

Způsob regulace přeplňovacího turbodmychadla spalovacího motoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255115

Dátum: 15.02.1988

Autori: Štibinger Vladimír, Kliment Vladimír, Kusý Petr, Tesař Václav, Takáts Michal

MPK: B60K 15/00, F02B 37/12, F02D 33/02...

Značky: přeplňovacího, motorů, způsobu, turbodmychadla, regulace, způsob, tohoto, spalovacího, provádění, zařízení

Text:

...elektromagneticky ovládaný, zapojený do spojovacího kanálku 3 a ovládající tak průtok tlakového vzduchu do řídící trysky 5. Celý ventilek łgg na obr. 1 není kreslen,je zde z něj patrné jen šoupátko, přestavované pohybom stopky 104 a přitlačované částečně zakreslenou pružinkou, jejímž účinkom může být spojovací kanálek Q zasunutým šoupátkem až zcela přehrazen.Na obr. 2 je schema vírového ventilu použitého v ústrojí z obr. 1. Scheme je...

Způsob regulace výstupní teploty zrnitých materiálů při fluidním chlazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255001

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mikuš Oldřich, Stuchl Ivan, Neužil Lubomír

MPK: G05D 23/13

Značky: způsob, výstupní, regulace, fluidním, chlazení, teploty, zrnitých, materiálů

Text:

...na výstupu z chladiče, se snímá v místě il. Teplota chladicího media tz přiváděného potrubím Q se měří v místě gg, tep 3 255 801 lota přídavného media t 5 přiváděného potrubím 1 se měří v místě AŽ, přičemž teplota tg je vyšší než teplota tg.Teplota směsi obou proudů t 4 se měří v místě 51. Dále je sledována teplota media na výstupu z chladiče t 5 v místě 51 a teplota zrnítého materiálu na vstupu do chladiče t 5 v místě gg. Kromě...

Způsob regulace povrchové koncentrace galia na křemíkových deskách při difusi galia

Načítavanie...

Číslo patentu: 239975

Dátum: 01.02.1988

Autori: Podzimek Oldoich, Nadvorník Pavel, Jarolam Josef, Tůma Pavel, Bureš Josef

MPK: H01L 21/38

Značky: galia, deskách, křemíkových, difusi, způsob, koncentrace, regulace, povrchové

Text:

...odstraňuje nový způsob regulace povrchové koncentrace galia na křomikovýoh doskách tím, že 105.0 dička se vsázkou difusantu kysličniku galitého se umísti v difusb ní trubce na křemenné podlošee v místě o teplotě 700 až 900 ŠG a nosný plyn vodik vlhčený vodnimi paremi se vede přes tuto lodičku ke křemikovým deskám, přičemž na počátku difuse so nosný plyn vlhči na teplotu rosněho bodu maximálně 20 °C a tato teplota roaného bodu nosného...

Zařízení pro stabilizaci regulace buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254625

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav, Petrášek Petr

MPK: H02P 5/28

Značky: zařízení, synchronního, regulace, stabilizaci, stroje, buzení

Text:

...lZg spínacího členu ll, a jednak na vstup §Lł prvého členu Q pro oddělení stejnosměrné složky signálu, jehož výstup § 43 je připojen na prvý vstup łâLł součtového členu łá, jehož druhý vstup ł§g je připojen na výstup lłág druhého členu ll pro oddělení stejnosměrné složky signálu, jehož vstup llął je pŕipojen na výstup § 94 členu lg pro řízeníkoeficientem přenosu, jehož prvý vstup 10.1 je připojen na výstup 9.1 čidla g kmitočtuvnitřního...